Geplaatst in Waarde Creatie

Bent u ook een sleutelfiguur zoals Messi?

De gave om als verantwoordelijke persoon, of als getalenteerde leider, een bedrijfsstrategie te kunnen uitzetten en vervolgens ook succesvol te (laten) implementeren is voor uw onderneming van onschatbare waarde, zeker als hieruit blijkt dat op basis van uw inspiraties en initiatieven economische waarde, dus rendementen en winsten, worden gegenereerd.

U wordt aldus, en terecht, economisch en strategisch beschouwd als een onmisbare sleutelfiguur, die bovendien garant staat voor de continuïteit en de ontwikkeling van uw onderneming. Vergelijk dit maar even met de aanwezigheid en de speelwijze van Lionel Messi bij FC Barcelona. Zonder zijn spelinzichten en ingenieuze invallen zou Barcelona zeker niet als team dezelfde aantrekkingskracht en successen kennen!

Welke kritische succesfactoren maken dan van u een sleutelfiguur?

Er blijken er een achttal te bestaan.

  1. Relaties met zakenpartners en zakenrelaties.
  2. Relaties met klanten.
  3. Uitstekende relaties met medewerkers.
  4. Gevestigde relaties met sociale- en professionele netwerken.
  5. Goede relaties met bankiers en financiers.
  6. Uw intellectuele “immateriële” waarde als leider of als beslissingsnemer (denk maar aan het Steve Jobs fenomeen bij Apple).
  7. Uw algemene en specifieke leiderschapscapaciteiten als manager .
  8. Uw jarenlange ervaring.

DE BOTTOM-LINE

Deze 8 sleutelfactoren hebben een direct positief impact op de duurzame en lang termijn waarde-ontwikkeling van uw onderneming. Wees dus kritisch en bouw uw talenten verder uit op basis van deze vaststellingen.

Bron: Business Valuation Update February 2013, The Framework for Key Person Discounts.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie