Geplaatst in Bedrijfswaardering

De 6 basisprincipes voor een extreme verbetering van uw productiviteit

Hoe kan U als manager of leidinggevend persoon meer behandelen & afwerken dan nu reeds het geval is?

  1. Wees bewust van uw “vergelijkbaar” voordeel: niet “al” uw capaciteiten zijn even belangrijk, wel die capaciteiten en taken die enkel voor uzelf, door uw positie, en voor uzelf zijn weggelegd. Delegeer de rest.
  2. Niet uw tijdsbesteding telt maar wel het resultaat dat u bereikt: bepaal uw effectiviteit en efficiëntie aan de hand van het bereikte resultaat, en zeker niet aan de hand van het aantal gewerkte uren. Delegeer desnoods een aantal haalbare operationele taken. Deze aanpak zal uw work-life balans ten goede komen.
  3. Eerst nadenken en lezen, dan pas neerschrijven: de kunst is bv. om over een rapport eerst grondig na te denken en vervolgens te weten en te begrijpen hoe u gaat concluderen, daarna pas kunt u beginnen om uw reactie(s) neer te schrijven.
  4. Bereid een meeting of bespreking tijdig en grondig voor maar wees steeds bereid aanpassingen aan te brengen in functie van gewijzigde omstandigheden. Vermijd om uw dagelijkse agenda proppensvol te plannen en hou wat tijd en ruimte vrij voor onverwachte wendingen (telefoons of afspraken).
  5. Respecteer andermans menselijke- en ruimtelijke vrijheid, zowel in tijdsbesteding als in ruimte. Moedig intrapreneurship aan, profileer u eerder als mentor en als coach.
  6. Hou de dingen eenvoudig en vooral simpel. Organiseer uw privé leven (nachtrust, gezonde eetgewoonten, regelmatig sporten), uw professioneel gedrag en ook uw  voorbereidingen: bereid besprekingen grondig voor en beperk meetings tot maximum 90 minuten.

Bron: Harvard Business Review, Managing Yourself & Extreme Productivity, Robert C. Pozen

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie