Geplaatst in Business planning

Is er sprake van kredietschaarste?

Onlangs bracht de studiedienst van het VKW (Metena) een interessante nota uit over de problematiek van “Bedrijfsfinanciering” in het kader van een rondvraag bij bedrijven in verband met de perceptie die bedrijven menen vast te stellen bij de kredietverstrakking aan bedrijven door banken.

Enkele interessante en belangrijke passages en vaststellingen;

  1. De recent vastgestelde lichte daling, zowel in volume als in het aantal verstrekte kredieten, wijst vermoedelijk op een minder grote vraag door bedrijven naar kredieten, eerder dan te concluderen dat er sprake van een kredietschaarste bij banken zou zijn.
  2. Banken zijn veeleisender geworden bij het stellen van formele voorwaarden en bij het gebruik van waarborgen. Vooral KMO’s (MKB in Nederland) worden vaker met persoonlijke waarborgen geconfronteerd. Het hek is compleet van de dam voor de zogenaamde Micro ondernemingen (minder dan 10 personeelsleden) die vaak een NJET hebben te horen gekregen van hun bankier.
  3. Sterke financiële ratio’s blijken een positief bancair impact te hebben, alhoewel projectfinancieringen en financiering van kredieten op langere termijn grote zorgenkinderen blijven.
  4. Banken anticiperen op de Bazel III normen, waarbij risicowegingssystemen zwaar doorwegen.
  5. Bedrijven zoeken nu alternatieven voor hun kredietverstrekking. Crowdfunding en financiering via klanten en leveranciers worden nader onderzocht.
  6. Onderhandse obligatie-emissies, samen met de uitgifte van mini-obligaties en achtergestelde obligaties komen nu ook meer aan bod.

DE BOTTOM-LINE

Er is zonder meer een trend aanwezig naar een stevige professionalisering van het management en van de organisatiestructuren van de ondernemingen, met bijkomende eisen te stellen aangaande bedrijfsrapportering. Corporate Governance (goed en deugdelijk bestuur) structuren zijn hier niet vreemd aan.

Bron: VKW Metena Beleidsnota, december 2012.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie