Geplaatst in Bedrijfswaardering

Pepperdine Private Capital Projects & the Cost of Capital

Sinds een aantal jaren organiseert de “Pepperdine University” onder leiding van Dr. John K. Paglia een unieke rondvraag (survey) om te peilen naar de vermogenskostenvoet (rendementen) van diverse beschikbare financieringsvormen voor private (dus niet-beursgenoteerde) ondernemingen en transacties.

Het “2013 Capital Markets Report” is nu beschikbaar (ongeveer 90 pagina’s) en kan vrij geconsulteerd worden op http://tinyurl.com/cayk9ns.

Voor 2013 gaven de deelnemers aan deze survey aan dat:

  • de algemene economische onzekerheid,
  • het gebrek aan politieke stabiliteit,
  • het gebrek aan fiscale stabiliteit ,
  • de krappe beschikbaarheid van kapitaal en
  • de onzekere toekomst perspectieven,

momenteel de belangrijkste negatieve factoren zijn om te komen tot een duurzame heropleving van de economie.

Interessant zijn de gehanteerde technieken bij de waardering van ondernemingen, met als belangrijkste methoden:

  • het gebruik van vuistregels (markt multiples) voor 25%,
  • het gebruik van vergelijkbare markt transacties (market analysis) voor 23%
  • de toepassing van de DCF methode (discounted cash flow) voor 17%.
  • de overige technieken en methoden kwamen uit op circa 35%.

Op pagina 5 van dit rapport wordt een overzicht van de bekomen resultaten weergegeven van de gewenste rendementen van de vermogenskostenvoeten.

Lees ook: meer theoretische en academische diepgang rond het “Private Capital” concept kan teruggevonden worden in het uitstekend boek van de grondlegger ervan, Rob Slee “Private Capital Markets: Valuation, Capitalization, and Transfer of Private Business Interests”, ook beschikbaar op http://tinyurl.com/clsuh5m.

 

Bron: 2013 Private Capital Markets, Pepperdine University, “The Private Capital Markets Projects, Dr. John K. Paglia.

 

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie