Geplaatst in Waarde Creatie

Vermogenskosten (cost of capital) in een KMO-onderneming

De vermogenskostenvoet van een onderneming is de prijs van het aan de onderneming beschikbaar gestelde vermogen.

Die vermogenskostenvoet is afhankelijk van de “prijzen” van het eigen en van het vreemd vermogen en de op “marktwaarde” bepaalde verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen.

Daarbij komt dat de prijs voor het vreemd vermogen fiscaal aftrekbaar is.

Op 21 maart ll. werd op de TiasNimbas Business School (Tilburg) een workshop georganiseerd rond het thema “A Cost of Capital Approach for the non-listed Valuation Practice“.

Het bepalen van een vermogenskostenvoet blijft altijd erg lastig en casus afhankelijk.

Uiteindelijk is een vermogenskostenvoet een afspiegeling van de risico’s in de gerealiseerde geldstromen.

Voor het waarderen van een onderneming is vooral relevant dat op het eigen vermogen geen terugbetalingsverplichting rust, daar waar op het vreemd vermogen vrijwel altijd een terugbetalingsverplichting rust en vaak zekerheden moeten worden verleend.

Daarom is vreemd vermogen goedkoper dan het meer risico dragende eigen vermogen.

Bron: Cost of Capital “Applications and Examples”, Shannon P. Pratt & Roger J. Grabowski, 4th Edition, John Wiley & Sons Inc.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie