Geplaatst in Waarde Creatie

Business Valuations en “The US 2012-2013 Lower Middle Market” in Decline?

GF Data (www.gfdataresources.com) rapporteert dat de “deal activity”, die einde 2012 in de US werd waargenomen, zich niet heeft doorgezet in 2013. Weliswaar is het “deal volume” gedaald, maar dat de onderliggende waarderingen stabiel zijn gebleven. Voor het 1ste kwartaal van 2013 bedroegen de EBITDA multiples 5,9 – wat quasi ongewijzigd is t.o.v. het 4de kwartaal van 2012.

Uit de studie van GF Data blijkt nogmaals dat het waarderen geen wetenschap (science), noch een kunst (art) is, maar integendeel een mengeling van deze 2. Los van subjectieve elementen, zeer persoonlijke beoordelingen en inschattingen, blijken evenwel duidelijke “benchmarks” naar voren te komen.

Deze benchmarks worden hoofdzakelijk bepaald door industriële factoren en vooral de “deal size” van de transacties, in belangrijke mate beïnvloed door:

  1. de gerealiseerde EBITDA marge en
  2. de groei van de top line (revenue growth).

Nu blijkt, uit een aanvullend GF Data onderzoek, dat deze 2 benchmarks worden gecompleteerd met:

  • de kwaliteit van het management en
  • de mate waarbij “senior key managers” bij de onderneming geëngageerd blijven “post closing”.

Als onderdeel van de “secret sauce”, blijkt de kwaliteit van het management prijsbepalend te zijn en dus de doorslag te geven.

BRON: GF DATA, “Business Valuations in the Middle Market have not declined” en “Value This, Analyze That”.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie