Geplaatst in Geen categorie

Het gebruik van Acquisitie Multiples en EBITDA

Wanneer gebruikt u een multiple (veelvoud) als vuistregel bij een acquisitie en zo ja, welke en wat is de betekenis ervan?

Multiples worden bij acquisities vooral gehanteerd om het winst potentieel van de onderneming weer te geven.

Afhankelijk van de industriële sector worden hiervoor verscheidene invalshoeken gebruikt, zoals onder meer:

 1. de netto omzet,
 2. de gerealiseerde bruto marges,
 3. of ook de al dan niet “genormaliseerde” EBITDA (operationele geldstroom).

Voor al deze gevallen verwijzen deze gebruikte multiples naar het aantal jaren dat een potentiële koper redelijkerwijze mag verwachten om deze opbrengsten of geldstromen te kunnen realiseren en te mogen ontvangen. De perceptie van bedrijfsrisico (riskiness) speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Afhankelijk van de gewenste schuldgraad (verhouding van eigen vermogen en vreemd vermogen) en de gewenste EBITDA verhouding t.o.v. de totale schuld, worden markt multiples van 5 x EBITDA gebruikt.

Hogere multiples kunnen bekomen worden indien een aantal belangrijke factoren aanwezig zijn, o.m.:

 1. de schaalbaarheid (scalability) van het business model,
 2. de gehanteerde tactische ondernemingsstrategieën (sound strategies & tactical capabilities),
 3. de aanwezigheid van hefbomen (leverage) om het intellectueel kapitaal te exploiteren, en
 4. de aanwezigheid van synergie effecten.

De manier van presenteren van het winstpotentieel van de te acquireren onderneming is dus uitermate belangrijk en kan op de volgende manieren worden geaccentueerd:

 • situeer en begrijp vooral de bedrijfsrisico’s die de geldstromen kunnen beïnvloeden,
 • focus niet al te veel en al te lang op het gebruik van multiples via databanken, maar concentreer u in tegendeel vooral op elementen of strategiën die  het bedrijfsrisico kunnen verminderen (en dus de marktwaarde doen toenemen),
 • normaliseer de resultatenrekening en zorg voor de gewenste noodzakelijke onderbouw ervan,
 • deel uw inzichten over mogelijke synergie effecten.

Bron: Midas Nation/Midas Moments, “Rob Slee’s Comments on the Nation, 1 & 8 Juli 2013: “A Word on Acquisition Multiples” en “A Word on Presenting Benefit Streams“.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie