Geplaatst in Waarde Creatie

Kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden “gemanipuleerd”?

Zeer recent werd een arrest in de US gepubliceerd (zie de bronvermelding onderaan) en ook in een LinkedIn discussie groep geanalyseerd.  Hierbij nuanceerde ik het woord “manipulation” en verving ik het door “optimization”, want daarover gaat het hier tenslotte.

Een korte opfrissing: voor de berekening van de waarde van een onderneming kan beroep worden gedaan op 3 mogelijke methoden of benaderingen:

  1. de cost (asset based) approach,
  2. de market approach (o.m. de Guideline Company method) en
  3. de income approach op basis van de DCF (Discounted Cash Flow) methode, gebaseerd op toekomstige winstverwachtingen.

Wij beschikken in België niet of nauwelijks over publieke informatie van private aan- of verkoop transacties van KMOs, “market-based value indicators zoals beschikbaar in de US”, en gebruiken derhalve als meest legitieme en voor de hand liggende methode de DCF methode voor de bepaling van de ondernemingswaarde.

De DCF methode is evenwel afhankelijk van een groot aantal input variabelen, zeg maar veronderstellingen, die de waarde als uitkomst significant kunnen beïnvloeden.

Moraal van het verhaal: zorg ervoor dat al de gebruikte veronderstellingen worden gesubstantieerd en met credibele verklaringen worden onderbouwd en worden toegelicht.

Of al deze veronderstellingen in de prakijk correct worden toegepast, hangt af van de etische en professionele normen die door “waarderingsexperts” worden gehanteerd.  In dit verband argumenteerde Gary Trugman recent in een “BVWire” bericht van maart 2013 dat “I am rather disheartened at the fact that the courts are permitting experts to testify who are taking such poor positions that they not only lose in court, but more importantly, end up being written about in a manner that suggests the problem was with their methodology rather than their inputs”.

Bron: Bachrach Court, “The U.S. Bankruptcy Court comments on the discounted cash flow and experts’ reports”, NACVA 28/08/2013 http://quickreadbuzz.com & “In defence of the DCF Method”, Richard R. Conn in “The Value Examiner van May/June 2013 pages 12-15.

 

 

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie