Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardering van ondernemingen: tussen theorie en praktijk: een stand van zaken

Bedrijfswaardering is een bijzonder complexe materie, die per definitie nooit een “exacte of juiste” uitspraak oplevert.

Het waarderingsproces resulteert immers enkel en alleen in de onderbouwde uiting door een waarderingsdeskundige van een “opinie”, dit is algemeen bekend.

Denk hierbij maar enkel aan de noodzakelijke parameters om de WACC (de gemiddelde gewogen kostenvoet) te kunnen berekenen.  Ook aan de te hanteren hypotheses voor het berekenen van de eindwaarde (terminal value), zoals macro-economische- en sectoriële vooruitzichten en lange termijn groeiverwachtingen.

Recentelijk hebben de professoren Frank Bancel en Usha Mittoo hierover een Europees onderzoek uitgevoerd (“Analyse Financière”, Juillet-Août-Septembre 2013, No 48).

Zij kwamen tot de conclusie dat de bestaande en onderwezen waarderingsmodellen weliswaar wijd verbreid zijn en er unanimiteit bestaat omtrent het gebruik ervan, maar dat er absoluut geen eenstemmigheid bestaat bij het gebruik van de diverse individuele parameters.

Zij besluiten aldus met de ludieke slagzin “kijk maar eens eerst goed onder de motorkap”.

Een beperkte greep uit de conclusies van hun studie:

  • WACC wordt door 87% van de deskundigen gebruikt,
  • 60% gebruikt een vast discontopercentage in de horizon periode,
  • er is geen eensgezindheid omtrent de debt/equity verhouding, 40% gebruikt een vaste markt verhouding in de horizon periode,
  • voor het bepalen van de risico vrije rentevoet wordt de voorkeur gegeven aan 10-jaarse  staatsobligaties,
  • de gebruikte risicopremie varieert van 4,8% tot 5,8%,
  • 58% verhoogt de risicopremie met o.m. een “small firm premium” en een landenrisico premie,
  • voor het bepalen van de eindwaarde van de free cash flows wordt hoofdzakelijk gewerkt met één groeivoet, terwijl een minderheid werkt met de methode van de “cash flow fade”.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie