Geplaatst in Waarde Creatie

International Valuation Standards (IVS)

Het doel van de International Valuation Standards (http://www.ivsc.org) is om de transparantie over de kennis van de waardering van ondernemingen te verhogen en de diversiteit bij de gebruikte invalshoeken in de praktijk te verminderen.

De aandacht van de IVSC Standards Board werd inderdaad gevestigd op het feit dat bij de opkomst van de verplichting om kredietrisico’s bij de waardering van activa en passiva te kwantificeren, aanzienlijke inconsistenties werden vastgesteld.

Derhalve besloot de Raad een project op te zetten om deze problemen te analyseren en algemeen aanvaarde benaderingen en principes vast te stellen voor het opstellen van de nodige aanpassingen.

Hiervoor werden zeer onlangs 2 ED (exposure drafts) gepubliceerd, met name:

  1. Credit and Debit Valuation Adjustments, en
  2. Illustrative Examples, Chapter 1 – Bases of Value.

Zeer aanbevolen vakliteratuur!

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie