Geplaatst in Business planning, Geldstroom, Waarde Creatie

Quo Vadis KMO-Financiering?

In december 2013 publiceerde VKW Metena (een denktank onder leiding van Geert Janssens, hoofdeconoom) haar jaarlijkse beleidsnota over de stand van de KMO-financiering (MKB in Nederland).

Vanuit de cockpit, op 10.000 meter hoogte en volop in de straalstroom, noteerden wij de volgende saillante vaststellingen:

  • een terugloop van het kredietvolume, vooral bij grote bedrijven, door een zwakke conjunctuur en een dalende investeringsvraag,
  • het Europees bankwezen blijft kwetsbaar (invoering Basel III),
  • de kredietsituatie in België kreunt onder stagnerende volumes en een hoge weigeringsgraad bij kredietaanvragen,
  • banken zorgen voor de smeerolie die de rest van de economie moet laten draaien maar buiten de banken bestaan er weinig niet-bancaire alternatieven.

Vooraleer te landen gaf de boordcommandant de volgende TIPS voor KMO ondernemingen:

  • wees kritisch bij de keuze van uw externe financieringsmogelijkheden (bv. vaste voorschotten versus kaskredieten),
  • werk aan het risicoprofiel (financieel, strategisch en operationeel) van uw onderneming en focus vooral op de kennis van uw rating (vooral de kwalitatieve maar ook de kwantitatieve elementen ervan),
  • maak gebruik van de beschikbare steunmaatregelen die de overheid kan bieden (Participatiefonds, Participatiemaatschappij Vlaanderen en Agentschap Ondernemen),
  • let vooral op de voorwaarden van de wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering van kredieten (funding loss).

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie