Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Welk acroniem is op jou van toepassing: ES, USP, VP of eerder de 5 D’s?

Het voordeel van netwerk meetings en dito recepties is dat “tunnelvisie” wordt voorkomen, zie (http://goo.gl/HhTZjd).  Je ontmoet er vaak ook andersdenkende mensen of partijen en je doet nieuwe ideeën op en krijgt inzichten mee met verschillende invalshoeken, zoals o.m. de 5 D’s.

Bij de creatie of lancering van een idee of nieuw project of product moet er worden gecommuniceerd met verschillende partijen die mee aan de tafel zullen zitten, zie hiervoor Seth Godin’s uitmuntende blog bijdrage “Who has a seat at the table” op (http://goo.gl/JMV4ow).

Deze communicatievorm bestaat uit 3 stappen;

  • de “ES” of de “Elevator Speech” of pitch.
  • de “USP” of de “Unique Selling Proposition”.
  • de “VP” of de “Value Proposition”.

Alle drie hebben zij een wel afgelijnde inhoud en betekenis, maar uiteindelijk komt het neer op dromen in 5 dimensies.

Deze droom kreeg ik onlangs mee van een gemotiveerde sales manager, ik noem hem gemakshalve Paul De Ondernemer, als volgt;

  • Hoe moet je omgaan met ondernemerschap en nieuwe ideeën waarvan je meent dat er mogelijk een onderneming kan worden rondgebouwd.
  • Het begint met een DROOM, een ambitie die je hebt, iets waarvan je gelooft dat er een markt voor kan zijn.
  • Vooraleer je echter meteen naar een financier stapt, is het belangrijk goed over alles na te DENKEN, het plan van aanpak heel concreet te maken en de hypothesen te toetsen.
  • Je kan je natuurlijk gek blijven rekenen maar op een bepaald ogenblik moet je ervan uit gaan dat je voldoende informatie hebt om te DURVEN de beslissing te nemen.
  • Dat leidt tot het ogenblik van de effectieve actie, het DOEN, het nemen van alle nodige stappen om de droom om te zetten in realiteit en met de onderneming te starten.
  • Zelden gaat echter iets zoals je had verwacht of gepland, wat snel tot demotivatie kan leiden en de beslissing om er mee te stoppen, de overtuiging dat je een stommiteit hebt begaan met je gestarte project.
  • Vermits je echter goed over alles had nagedacht, is wellicht slechts een aanpassing nodig van het plan, een bijsturing.  Dus niet opgeven is wat je moet doen, maar DOORZETTEN.

Als het immers makkelijk was, had iedereen dit plan kunnen bedenken en opzetten, toch?

Dus met de 5 D’s in gedachten, dank u “Paul”.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie