Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bieden onze familiale KMOs evenveel weerstand als in Frankrijk?

De Franse kwaliteitskrant “Le Figaro” heeft het recent over de Franse familiale KMO ondernemingen (MKB in Nederland) onder de tittel “Les entreprises familiales résistent-elles en période de crise?”.

Het artikel concludeert met de stelling dat:

  • de groei en de rentabiliteit van familiale KMOs hoger ligt dan bij de gemiddelde Franse ondernemingen als geheel,
  • de lange termijn strategie, het aanwezige management en de betrokkenheid van de medewerkers belangrijke voordelen zijn.

Terloops verwijst het artikel naar een studie en onderzoek uit december 2012 van de Boston Consulting Group “What you can learn from Family Business”, met de focus op het 6 punten gedrag/voordelen van familiale KMOs in crisistijden:

  1. spaarzaamheid (frugality) is troef en meer bepaald het feit dat … “the easist money to earn is the money we haven’t spent”…,
  2. bij CAPEX investeringen ligt de nadruk op de verstandige besteding van de vrije geldstroom (free cash flow) en de vereiste ROI op projecten,
  3. een lage schuldgraad (leverage) geeft aanleiding tot een kleinere kwetsbaarheid en een lager bedrijfsrisico, met de nadruk op … “we leave most of the cash in the company to avoid giving away too much power to our banks” …,
  4. men is zeer voorzichtig met de eventuele acquisitie van bedrijven, vooral vanwege het integratierisico en de juiste timing ervoor,
  5. mogelijke nuttige diversificatie en internationalisering worden nauwlettend in de gaten gehouden,
  6. bekwame en sterk betrokken medewerkers zijn sterke troeven en maken deel uit van de aanwezige bedrijfscultuur en een doordacht “retention” beleid.

 

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie