Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Eerst was er CAPM, dan BUM en nu eindelijk IPCPL & IPCPM

Bij bedrijfswaardering voor KMOs (MKB in Nederland) weten de meesten onderhand wel dat de toepassing van CAPM en BUM zich rustig naar de uitgang kunnen begeven en nu beter kunnen worden weggelaten en vergeten.

De CAPM (Capital Asset Pricing Model) methode is immers gebaseerd:

  • op een efficiënte markt (met een ideale en constante eigen/vreemd vermogen verhouding),
  • op relevante marktinformatie die blijkbaar voor iedereen beschikbaar is,
  • op vreemd vermogen dat altijd verkrijgbaar is tegen een gangbare risicovrije rentevoet,
  • en op de toevoeging van een bèta correctie (let op: die op basis van koersen, dus prijzen, wordt gemeten).

De BUM (Build-Up methode), die noodzakelijk is om een risico opslag te bepalen, als alternatief op de Bèta correctie, noodzaakt daarentegen minstens een SWOT analyse om vast te stellen hoe onafhankelijk een onderneming haar beleid kan uitvoeren en daardoor de stabiliteit van haar geldstromen kan hardmaken.

Professor Aswath Damodaran vat het gebruik van de BUM benadering kernachtig samen, het is “a recipe for disaster”.

Deze twee methoden zijn dus voor KMO bedrijfswaarderingen uiterst subjectief en zeker niet geschikt voor private familiale ondernemingen en private kapitaalmarkten.

Tijd dus om naar iets nieuws te kijken!

Deze nieuwigheid is de zogenaamde IPCPL (Implied Private Company Pricing Line) en de daarop gebaseerde IPCPM (Implied Private Company Pricing Model).

Zowel de IPCPL als de IPCPM benaderingen zijn gebaseerd op markttransacties.

Voor geïnteresseerden, hierover meer in een volgende Blog bijdrage.

 

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie