Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het nieuwe Google Ventures fonds en de vereiste OKRs/doelstellingen voor succes

Diverse financiële persartikelen berichten deze week over het feit dat het Amerikaanse technologiebedrijf Google een nieuw investeringsfonds van 100 miljoen USD (73,4 miljoen EUR) heeft opgericht, via het vehikel “Google Ventures”, waarmee het in Europese startup-bedrijven wil investeren.  Google Ventures is opgestart in 2009 en is intussen actief in meer dan 250 jonge bedrijven.  Bij het aantrekken van deze vrijgekomen fondsen/gelden, spelen OKRs een belangrijke rol.  Wij commentarieerden in een eerdere blogbijdrage reeds deze OKRs of doelstellingen.

Wat hebben Google en OKRs dan te maken met het succes van uw onderneming en meer bepaald “how Google sets goals”,  (http://goo.gl/iEvPcY)?

“OKR” is de afkorting van “Objectives and Key Results”.  Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” (http://www.kpcb.com).  Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative benadering) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results benadering) definiëren.

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

  • het disciplineert het (na)denken,
  • het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
  • het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quantitative) maar eveneens naar het kwalitatieve (qualitative).  Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststelling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie