Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Ontregelende kunst, ondernemers, “Middelheim” en bedrijfswaardering

Ik heb heel mijn jeugd zeer dicht bij het Openluchtmuseum “Middelheim” gewoond, geleefd en vooral aan sport gedaan (atletiek).  Ik ben destijds vaak voorbij gegaan aan de daar aanwezige “kunst”.  In de plaats van mij door kunst op het verkeerde been te laten zetten, vond ik er sportieve vernieuwing, innerlijke rust en kracht in de aldaar beschikbare looppaden.

Het gepubliceerde interview van vandaag in de financiële krant “De Tijd” afgenomen van Luc Bertrand (pagina 50 en 51) doet mij aan die pre-crisis tijd terugdenken, ook om de analogie te leggen naar ondernemers en bedrijfswaardering.

Wat heb ik van dit interview onthouden voor ondernemers en bedrijfswaardeerders?

  • alles verandert met de tijd, maar als u goed kijkt ziet u de dieper liggende inspiratie van vele inventieve ondernemers,
  • vele ondernemers hebben een verhelderende kijk en commentaar op en over het verleden (zie http://goo.gl/E1lmUf),
  • soms is het zinvol om iets te doen, soms ook niet, maar het betekent wel dat de ondernemer met iets nieuws bezig is,
  • creatieve ondernemers hebben een onrustige geest, stellen altijd veel vragen en proberen te begrijpen, te doorgronden, de essentie te vatten, patronen te ontdekken en verbanden te leggen,
  • succesvolle ondernemers doen hun huiswerk, gaan in de diepte, zien hierbij af en toe de bomen door het bos niet meer, maar volgen toch de zaken op de voet en passen zich desnoods aan,
  • ondernemers baseren zich op de cijfers en resultaten van het verleden (gisteren), maar zulke getallen hebben geen waarde, ondernemers werken integendeel voor de cijfers van morgen,
  • cijfers zijn een belangrijke parameter, zeggen veel, maar zijn bijzonder relatief en slechts een maatstaf en een instrument om iets in de vorm te gieten die iedereen begrijpt,
  • succesvolle ondernemers ontwikkelen vooral een visie op lange termijn, mensen zijn hierbij zeer belangrijk,
  • de genoemde ondernemers hebben een gezonde ambitie, werken hard en boeken hierbij resultaten (met een beetje geluk),
  • succesvolle ondernemers zijn vaak “contrarians”, zeggen niet snel “ja”, zeggen liever intentioneel “nee” om een andere richting uit te gaan die interessante perspectieven kan openen.

Dat u zich bij de berekening van uw vermogenkostenvoet (Cost of Capital) laat inspireren door een CAPM (Capital Asset Pricing Model) of BUM (Build Up Method) benadering laat ik in het midden, maar mijn bovenvermelde bevindingen zullen u zeker helpen bij het bepalen van het bedrijfsrisico?

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie