Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering in Vlaanderen en Nederland “the Aussie Way”?

In Nederland vormen bedrijfswaardeerders duidelijk een aparte beroepsgroep.  “Register Valuators” zoals zij zich noemen (RV), hebben zich aldaar georganiseerd onder de vlag van het “Nederlands Instituut voor Register Valuators”, surf hiervoor naar www.nirv.nl.

In Vlaanderen/België bestaat op dit vlak helaas nog helemaal niets.

In Australië en Nieuw Zeeland wordt op 27 oktober e.k. de eerste “2014 Business Valuation and Forensic Accounting Conference” georganiseerd.

Het is de allereerste conferentie die gehouden wordt sinds de creatie van de specialisatie “business valuation”.

Ik noteerde dat de conferentie de focus op onder meer de volgende feiten en vaststellingen legt:

  • de toenemende verwevenheid van lokale accountingnormen met de internationale accounting standards,
  • de focus voor bedrijfswaarderingen ligt vooral op KMO/MKB ondernemingen,
  • in Australië en Nieuw-Zeeland loopt de beschikbare informatie voor zulke waarderingen mank, in de  zin dat de nodige tools en passende ondersteuning niet voorhanden zijn,
  • ook is de kwaliteit van de financiële rapportering nog niet op peil,
  • behoorlijke documentatie en publiek beschikbare data zijn niet beschikbaar.

Interessante ontwikkelingen die wij allemaal zullen moeten doorworstelen.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie