Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

“Basel” is een stad in Zwitserland

Geografisch is dit juist. Kijk maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bazel_(Zwitserland).

Inhoudelijk en bedrijfseconomisch stelt het wel iets anders voor, lees dit even na op http://nl.wikipedia.org/wiki/Basel_II.

Niet toevallig hebben de banken zich een “Basel spiegel” voorgehouden en hun kapitaalvereisten naar de ondernemingen toe weerspiegeld.

“Risico rating” heet dat dan.

Op een recent panelgesprek over “Finance” werd een bankier hierover aangesproken en vroeg men hem of bij een evaluatie van het verbeterd bedrijfsrisico de aangerekende intrestmarge, dus de aangerekende intrestkosten, zouden worden verminderd.  Zijn antwoord … niet noodzakelijk!

Hoog tijd dus om uw bankrating strategisch te managen en te beheersen. Volg hiervoor dit 7 stappenplan (*)

1. Vraag uw bankier welke gegevens hij wenst.
2. De informatie die u beschikbaar stelt, dient van hoge kwaliteit te zijn en een correct beeld te geven van de werkelijkheid.
3. Geef de gevraagde documenten af op de afgesproken tijdstippen.
4. Monitor op een continue manier de punten die uw bankier belangrijk vindt voor de rating van uw onderneming.
5. Onderzoek op regelmatige basis of uw bedrijf een betere rating kan bekomen bij een andere bank.
6. Ga na of de gegeven waarborgen kunnen verminderd worden.
7. Hou alternatieve financieringen achter de hand.  Vergeet daarbij niet uw leverancierskredieten en creëer bijkomend bedrijfskapitaal door een goed kredietmanagement.

(*) Op basis van de brochure van Crion “Moeder, daar gaat mijn rating!” (2005).

Een gouden tip: wees proactief en stel spontaan een business plan op, zorg voor een regelmatige update ervan en verzorg ook een spontane interne “bedrijfswaardering” van uw onderneming, dan weet u waar u aan toe bent, Basel II of niet.

Meer over weten over bedrijfswaardering? Raadpleeg onze Blog;
– Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming: http://goo.gl/OaQFdx.
– Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd: http://goo.gl/U2JC9K.
– Ga voor extreme waarde: http://goo.gl/mCRmCJ.

De kostprijs van al dit werk: te verwaarlozen in vergelijking met de te realiseren besparing op de marge die uw bankier u aanrekent voor zijn kredietverlening èn de kwaliteit van uw bancaire communicatie.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie