Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Extreme waarde voor uw KMO onderneming

In ons gratis E-Boek over KMO Waardering, zie Valueplan E-Book August 2014, sloten wij onze 13 waardevolle tips af met het advies “Ga voor Extreme Waarde”.

Binnen het internationaal vakgebied van de “waardering van ondernemingen” (bedrijfswaardering) zijn er een aantal collega’s waar vaak naar wordt gerefereerd.  Ik vermeldde in dit verband o.m. reeds een aantal keren Aswath Damodaran.  Zijn evenknie is zeer zeker Chris Mercer, CEO van Mercer Capital.

Chris bracht onlangs een bijzonder interessant boek uit over het onderwerp “Company Wealth”, met name “Unlocking Private Company Wealth” (www.mercercapital.com).

Vooral hoofdstuk 20 “25 Questions for Business Owners” is het lezen waard voor KMO ondernemingen, maar ook voor familiale ondernemingen.

Hierbij een 20-tal van zijn essentiële aanbevelingen, als volgt;

 1. Hoeveel is uw onderneming wel waard?
 2. Hoe hebt u de waarde van uw onderneming vooraf bepaald en werd deze waarde door een onafhankelijke deskundige (bedrijfswaardeerder) uitgevoerd?
 3. Welk gedeelte van uw privé netto eigen vermogen is vastgelegd (geïnvesteerd) in uw onderneming(en)?
 4. Welk rendement hebt u hiermee de laatste 5 jaren gerealiseerd?
 5. Hoe vergelijkt u dit rendement ten opzichte van bv. investeringen in aandelen?
 6. Is uw vermogen voldoende gediversifieerd om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke zakelijke risico’s?
 7. Hoe verhoogt u de waarde van uw zakelijke belangen (toename van de ondernemingswaarde)?
 8. Hebt u ervoor gezorgd dat uw onderneming niet enkel van uzelf afhankelijk is (continuïteit)?
 9. Hoeveel geld zult u nodig hebben om na stopzetting of overdracht van uw onderneming (o.m. bijvoorbeeld na verkoop) dezelfde levensstijl te kunnen aanhouden?
 10. Beschikt uw onderneming over een adequaat dividendbeleid?
 11. Indien uw onderneming geen dividenden uitkeert, worden dan voldoende middelen gereserveerd en besteed aan investeringen voor o.m. het op peil houden van investeringen in vaste activa en de financiering van werkkapitaal?
 12. Worden winsten voldoende geïnvesteerd in andere gediversifieerde activa?
 13. Hoe liquide is uw zakelijk vermogen?
 14. Welk plan hebt u om de liquiditeit van de investeringen van uw andere aandeelhouders te garanderen?
 15. Zijn deze plannen realistisch en voldoende gedocumenteerd?
 16. Is uw onderneming klaargemaakt voor een mogelijke verkoop of overdracht?
 17. Zijn er een aantal zaken die hiervoor moeten worden uitgevoerd en die waarschijnlijk veel tijd en inspanningen vergen?
 18. Welke plannen hebt u voor een eventuele familiale overdracht of een mogelijke overdracht aan het management van uw onderneming(en) of aan een mede aandeelhouder(s)?
 19. Zijn deze plannen realistisch en hebt u deze plannen aan de betrokkenen voldoende gecommuniceerd?
 20. Wat gaat u doen nadat uw onderneming(en) is verkocht of overgedragen?

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie