Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Thomas Piketty, James Galbraith, “The End of Normal” en de Waarde van uw Onderneming

De Franse sociale economist Thomas Piketty publiceerde onlangs de Nederlandstalige versie van zijn boek “Het kapitaal in de 21ste eeuw”.

Wereldwijd heeft Piketty het debat over economie en welvaart zeker aangezwengeld.

De financiële zakenkrant “De Tijd” sprak recent met hem en blokletterde:

  • De huidige concentratie van rijkdom bedreigt de democratie.
  • Ongelijkheid kan nuttig zijn, maar niet als ze extreem is.
  • Een vermogensbelasting zal ondernemers niet doodknijpen.

Uit Piketty’s conclusies lees ik dat de belangrijkste oorzaak van deze ongelijkheid de tendens is dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei en tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden.

Het zijn deze 2 onderlijnde probleemgebieden die nu juist de kern vormen van de problematiek bij bedrijfswaardering.

Komt daar nu ook plots een andere economist om de hoek kijken, ditmaal Keynisiaans getint, met name James Galbraith, die in zijn recentste boek “The End of Normal” poneert dat het einde van onze groeiperiode wordt bepaald door 4 grote aandrijvers:

  • energie,
  • technologische disruptie,
  • banken,
  • politieke onrust.

Zowel bij business planning als bij waardering van ondernemingen gingen professionelen uit van gevaarlijke veronderstellingen (wat nu toch blijkt) dat economische groei wenselijk was en ook normaal, permanent en voorspelbaar was.

Gedaan met deze veronderstellingen, waarbij groeicijfers naar de toekomst werden geëxtrapoleerd!

Ook ziet James Galbraith sombere vooruitzichten voor Europa, het Europese continent stagneert.

Conclusie: wij zullen ons moeten aanpassen aan een tijdperk van lage economische groei (boven nul maar lager dan groei van de jaren 90).

Vraag die ik hierbij ook kan stellen: welke groeivooruitzichten kunnen wij dan vooropstellen bij bedrijfswaarderingen en wat dan met de berekening en vaststelling van de eindwaarde (terminal value) van een onderneming?

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie