Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index gedaald tot 7% tov Q2/2014

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de kwartaal van 2014 zijn deze marktwaarden met 7% gedaald.

Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn, voor de EURO zone:

  1. de negatieve groei,
  2. de deflatie risico’s,
  3. de geopolitieke factoren.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (Argos Mid-Market 20140930).

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie