Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Big Data en “Bedrijfswaardering”

Normering, met de toepassing van nieuwe internationale standaarden, zal het beroep van “bedrijfswaardering” in onze contreien de komende jaren zeer zeker grondig beïnvloeden.

De toepassing van deze nieuwe standaarden dreigt evenwel te worden overspoeld door twee belangrijke recente gebeurtenissen en tendensen.

  1. Het toenemend gebruik van beschikbare data via het internet.  Zie hiervoor het artikel van het AICPA  “Reimagining Auditing in a Wired World”: AICPA Reimagining Auditing in a Wired World en
  2. De almacht van Google, niet als Search Engine maar als “Data Machine”, lees hiervoor KPMG- Why every accountancy firm should worry about Google?

Quo Vadis “Bedrijfswaardering”: ik vrees dat lokale beroepsgroepen en nationale overheden de boot nu al dreigen te missen!

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie