Geplaatst in Bedrijfswaardering

Boom, Boom, Boom … Babyboom!

Volgens Wikipedia is “Babyboom” een demografische term, waarmee verwezen wordt naar de geboortegolf die in veel West-Europese landen en de Verenigde Staten optrad vlak na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog.

Een recente studie “Baby Boomer Business Owners: Will There Be a Mass Sell-Off?” Baby Boomer Sell Off wijst in de US uit dat:

  • meer dan 50% van alle US ondernemingen in het bezit zijn van Baby Boomers (nu tussen 50 en 67 jaar oud) en ouder,
  • Baby Boomers starten nog altijd nieuwe bedrijven op (in 2011 waren 21% van al deze starters tussen 55 en 64 jaar oud … jong),
  • 37% van de US ondernemingen eigenaars hebben die 55 jaar of ouder zijn,
  • deze studie concludeert dat 20% à 25% van deze US ondernemingen zullen verkocht worden in de komende 5 à 10 jaar.

Conclusie: de macht is momenteel aan de 50 tot 70-jarigen, of ouder. Zou dit ook bij ons zo zijn?

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie