Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is de waarde van een advocaten kantoor?

In een ruimer internationaal kader is de recent gepubliceerde studie “2014 Report on the State of the Legal Market” belangrijk (2014 The State of the Legal Market Report), vooral gezien de artikelen gepubliceerd in de krant De Tijd “Advocatenexplosie in België” (Advocatenexplosie in België) en “Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk” (Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk).

Onlangs participeerden wij ook aan een US Webinar over dit thema “Law Firms: Valuation and Other Consulting”, zie http://www.bvresources.com/TrainingEvent.asp?WebinarID=426.

Veel gestelde vragen die bij deze problematiek worden gesteld zijn de volgende.

Hoe wordt een klantenbestand gewaardeerd m.a.w., hoeveel is mijn klantenbestand eigenlijk waard?

De waardering is in eerste instantie vooral gebaseerd op “kwalitatieve” factoren, zoals:

 • type en grootte kantoor,
 • pricing/billing/payment strategie,
 • de concentratie van de inkomsten en het cliënteel,
 • de eventuele specialismen,
 • etc.

Kijk zeker naar de segmentering van de omzet in:

 • éénmalige opdrachten,
 • opdrachten of specialismen die niet meer worden uitgevoerd,
 • overdraagbare, niet persoonsgebonden omzet,
 • niet overdraagbare persoonsgebonden omzet,
 • terugkerende omzet (repeat and recurring business),
 • omzet gegenereerd door “client loyaal” cliënteel (deels Pro Bono),
 • omzet met een belangrijk lange termijn en stabiel karakter,
 • etc.

Welke maatstaven worden er gebruikelijk in acht genomen bij waardering, bv. factor x omzet of klassieker via EBITDA formules?

Er bestaan geen vaste maatstaven, enkel economische maatstaven gebaseerd op de activa benadering, de markt benadering of de inkomens benadering.

Elk advocatenkantoor is uniek, trouwens zoals elke advocaat individueel gezien uniek is.

Wel worden zogenaamde vuistregels (“Rules of Thumb”) gebruikt om een “Sanity Check” (reasonableness) door te voeren: bv. 1 to 3 maal de genormaliseerde EBIT.

Daar meestal weinig materiële vaste activa aanwezig of nodig  zijn en dus de afschrijvingen geen grote invloed hebben, wordt niet EBITDA als basis genomen maar eerder EBIT als basis genomen (op basis van de “genormaliseerde” winst).

Elementen die hierbij in acht moeten worden genomen zijn:

 • moeten de kosten eventueel worden “genormaliseerd” (voor bv. persoonlijke of niet bedrijfsgebonden kosten),
 • zijn de vorderingen van klanten inbaar,
 • hoe wordt het “onderhanden werk” (Work in Progress) beoordeeld en gewaardeerd,
 • is de boekhouding betrouwbaar zodat de schulden bekend zijn (leveranciers, bankschulden, belastingen, sociale zekerheid),
 • hoe wordt de eventuele goodwill (de zogenaamde “Blue Sky”) beoordeeld en gewaardeerd: de meest gangbare methode is de “Capitalization of Excess Earnings Method” voor het bepalen van “Personal Goodwill”,
 • voor het bepalen van “Reputation Goodwill” spelen andere factoren o.m. de vaststelling of het klantenbestand (“Book of Business”) overdraagbaar is.

Nog vragen?  Contacteer ons op www.valueplanme@icloud.com.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie