Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Waardeverhogende factoren voor een advocaten kantoor

De “waarde” (niet te verwarren met de “prijs”) verhogen doe je vooral door “onzekerheid” weg te nemen.

Deze procedure is in het bedrijfseconomisch vakgebied over waardebepaling beter bekend als “De-Risking”.

Immers, met minder risico of onzekerheid verhoogt u de waarde van uw kantoor of praktijk.

“De-Risking” maakt deel uit van een lange termijn strategisch proces bedoeld  om het potentieel ervan maximaal te ontwikkelen.

Ontwikkel een plan en werk aan procedures en let hierbij vooral op het volgende.

  • beoordeel vooreerst de algemene gang van zaken en de interne en externe ontwikkelingen op korte en lange termijn,
  • focus op aanwezige management capaciteiten,
  • analyseer en werk aan de waarde stuwers (value & income drivers),
  • beoordeel de zwakke en sterke punten van uw kantoor of praktijk, pas de 5 Forces van Porter toe (zie voorbeeld in bijlage The Porter Five Forces ) en/of maak een SWOT analyse,
  • werk aan specialismen die inspelen op de markt ontwikkelingen (bv. exit planning) en die bij mogelijke verkoop of overdracht transfereerbaar zijn,
  • maak uzelf misbaar en focus daarentegen op het kantoor of praktijk als geheel zodat de ontwikkelde waarde “binnenin” wordt ontwikkeld èn blijft.

Tenslotte: denk, lees en brainstorm zo vaak als mogelijk en wees vooral zeer innovatief, wij leven immers in een disruptieve wereld waarbij alles zeer snel verandert, niet lineair maar exponentieel.  Aanbevelenswaardig is de nieuwe publicatie van McKinsey & Company (“The four global forces breaking all the trends”).

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie