Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

The Altucher Golden Rules of Business Valuation

Althans, dit is de benadering die James Altucher volgt bij de waardering van zijn acquisities;

  1. “The Peter Thiel Four”: Monopoly, Scalability, Network Effect en Brand.
  2. “The Altucher 3 D’s”: Death, Divorce en Debt.
  3. “The Marcus 3 P’s Turnaround Method”: Product, Process and People.

Deze 3 methodes (benaderingen) gebruikt hij gelijktijdig en worden in zijn recentste boek gedetailleerd beschreven, zie hiervoor “The Choose Yourself Guide to Wealth”.

Zijn bottom-line: go for every idea that excites you, and for every deal you can find.  There is always time for excitement and fun!

Be an IDEA MACHINE!

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie