Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waarde van opdrachten fine tunen en verbeteren

 

Deze zomer periode is uitermate geschikt om de waarde en performantie van de dienstverlening te reviewen.
Het AICPA commentarieerde hierover via de QuickRead publicatie van het NACVA.
Kort gezegd komt het hierop neer: “Hoe de te leveren waarde in de toekomst verder te promoten in 3 stappen“:
  1. Bespreek en overleg over de verschillende stappen die nodig zijn om de opdracht te vervolledigen.  Focus vooral op wat de cliënt/opdrachtgever ervan verwacht.
  2. Verduidelijk de waarde van de opdracht.  Accentueer de mogelijke verwachtingen van derden, bv. bankiers, investeerders, mogelijk geïnteresseerde kopers etc.
  3. Verzorg en benadruk vooral de unieke waarde van de dienstverlening.
Geïnteresseerd om meer te vernemen, download dan het bijgaande artikel AICPA Three Steps to Enhancing Your Competitive Advantage.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie