Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe gedragen EV/EBITDA Multiples zich?

Hierover bericht de nieuwsbrief “Vernimmen“(http://www.vernimmen.com/Read/Vernimmen_letter.php) in de July 2015 editie.

Uit een studie (zie bijlage: Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions) blijkt dat de markt waarin deze ondernemingen opereren, gesegmenteerd is al naargelang het om een strategische bieder (strategic acquirer) dan wel om een financiële bieder (strategic acquirer) gaat: zie uittreksel uit deze nieuwsbrief Vernimmen 87 July 2015 Pages 6-8.
Kan dezelfde houding in de KMO/MKB markt worden teruggevonden? Laat het mij weten.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie