Geplaatst in Bedrijfswaardering

Solide cijfers en immateriële vaste activa?

Met de snelle evolutie in “Fintech“, zie het artikel in “De Tijd”: “Eén bankjob op drie staat op de helling“, is het nu overduidelijk geworden dat wij sterk zijn geëvolueerd van een kennis economie naar een The Upside of the Innovation Economy.

Klassieke macro economische maatstaven en oerklassieke en starre boekhoudkundige normen volstaan al lang niet meer.

De US als traditionele vaandeldrager in deze disruptieve tijden van lineair versus exponentieel denken blinkt hier weer eens uit.

Recent commentarieerde de WSJ hierover in dit verband met een artikel “Valuing Intangibles Doable, Despite Resistance.

In deze “Panama mag, dus wat houdt ze tegen” tijdsgeest is het inderdaad tijd voor grote veranderingen.

Let evenwel op: “Earnings are just a story, but free cash flow is a fact“.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie