Geplaatst in Bedrijfswaardering

De traditionele advocatuur zal verdwijnen en dus ook de bedrijfswaarde ervan?

Hierover bericht het financieel blad TRENDS met verwijzing naar Jaap Bosman van TGO Consulting met als boodschap:

– “Death of a Lawfirm“: over de ontwrichting van de advocatuur.
– “Commoditisation Report“: de achteruitgang van het juridisch maatwerk en de effecten op het rendement van advocaten.

Verder worden de volgende onderwerpen besproken;

  • Hoe boert het doorsneeadvocatenkantoor?
  • Waarom vragen bedrijfsjuristen hun advocaat niet om de factuur te verlagen?
  • Hoe reageren die dure advocatenkantoren op de bezuinigingstrend?

De conclusie van het financieel blad TRENDS en Jaap Bosman zijn staalhard, ik citeer:

“Het gewone kantoor zal zich kunnen handhaven als het zich opstelt zoals Ryanair: kosten besparen op medewerkers en kantoren. Wie dat niet doet, zal het lot van Swissair ondergaan. Die trend is de stille moordenaar van de traditionele advocatuur. Ook is het niet meer van deze tijd dat een advocaat een wandelende encyclopedie is die voor zijn vakgebied onmisbaar is voor het kantoor en de klant. De automatisering en de distributie van de kennis worden de regel.

In de rubriek “Insights” en “visie op advocatenkantoren” doet ABNAmro er nog een Hollands schepje bovenop, ik citeer:

“De advocatuur staat voor grote veranderingen. Het speelveld verandert door de komst van meer buitenlandse kantoren, de uitbreiding van juridische diensten van grote accountantskantoren en niche-spelers die steeds vaker gebruik maken van netwerkorganisaties om zelfstandige professionals tijdelijk in dienst te nemen. Daardoor kunnen kleinere kantoren, die door de lage overheadskosten scherp op prijs kunnen concurreren, ook meedingen naar opdrachten die kennis van andere disciplines vereist. De concurrentie onder kleine kantoren blijft groot. Grote bedrijven zullen, na de nadruk op kostenbesparingen in de laatste jaren, steeds meer investeren in IT om efficiënter te kunnen werken. Daar is veel progressie mogelijk. Middelgrote kantoren kunnen hierdoor in de toekomst vaker in de knel komen, tenzij het bedrijf een goede positionering kent met sterke specialisatie, al dan niet gebruikmakend van samenwerkingsverbanden met derde partijen. Klanten vereisen meer transparantie in werkzaamheden en tariefsopbouw. Advocatenkantoren moeten hun bedrijfsprocessen op deze ontwikkelingen aanpassen. Met investeringen in technologie kan efficiënter worden gewerkt. De ontwikkelingen in computergestuurd juridisch advies gaan snel, maar deze trend staat nog volledig in de kinderschoenen. Verder is het van belang om na te denken over het huidige verdienmodel op basis van uurtarieven. Cliënten zullen, naast een vast bedrag, in de toekomst ook steeds vaker vragen om prestatie-gerelateerde beloning. Voor grotere kantoren wordt het hebben van een internationaal netwerk belangrijker, omdat de AEX klantenbasis wat te smal is. Er komt meer discussie over de effectiviteit van het huidige partnerschapsmodel, ook met het oog op de kansen die dit voor jongere advocaten biedt. Ten slotte zal die advocaat het verschil gaan maken die zich echt verdiept in de problemen van de cliënt en met ingenieuze oplossingen komt. Wij zien een aantal partijen succesvol opereren door ‘trusted advisor’ te zijn”.

Zou het er bij ons in Vlaanderen dan anders aan toe gaan?

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie