Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Snider Christopher, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De onzichtbare kracht van de 4 K’s

In onze eerdere blog bijdragen spraken wij reeds uitgebreid over immateriële activa (intangible assets), lees onder meer:

solide cijfers en immateriële vaste activa,
goodwill en de samenstelling van lucht,
onzichtbaar en toch waardevol, rara wat is het?

In het verleden haalden materiële activa systematisch de bovenhand. Met de huidige disruptieve en snel evoluerende technologische tendensen wordt bedrijfswaarde evenwel gecreëerd door ideeën, creativiteit en kennis, dus immateriële activa of noem het maar “intellectueel kapitaal” (intellectual/knowledge capital). Deze immateriële kennis wordt uiteindelijk ingekapseld in de zogenaamde “brand value“.

Deze onzichtbare waarde is belangrijk, want de bedrijfswaarde van een onderneming wordt sowieso uitgedrukt als een veelvoud (multiple) van EBITDA, free cash flow, omzet, etc., binnen een bepaalde range.

In zijn recentste boek “Walking to Destiny: 11 Actions an Owner Must Take to Rapidly Grow Value & Unlock Wealth” doet Christopher Snider het één en ander uit de doeken.

Hop naar de 4 K’s die de aspecten van waardecreatie binnen een onderneming domineren, en die de competitieve voordelen ervan bepalen, o.m. op de volgende manieren:

  • werk aan een uitgekookte ondernemingsstrategie,
  • focus op waarde en niet enkel op inkomen (waarde propositie),
  • zorg voor de overdraagbaarheid van uw onderneming
  • zorg dat de onderneming eigenaar onafhankelijk wordt of is.

Deze 4 K’s kan men ontwikkelen en daarbij terugvinden bij:

  1. human capital),
  2. customer capital,
  3. structural capital,
  4. social capital.

Inderdaad: “Intellectual capital is the sum of everything everybody knows that gives it a competitive edge”.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie