Geplaatst in Bedrijfswaardering

Week van de Start-Up: dé HRAT formule toegepast op Bedrijfswaardering

Napoleon Hill heeft dit acroniem als formule ontwikkeld.

HRAT staat voor de volgende principes, technieken en methodes.

H: staat voor Herkennen.
R: voor Relateren.
A: voor Absorberen.
T: staat voor Toepassen.

Simpel weergegeven komt het hier op neer.

Bekijk eerst de onderneming (holistisch) eerst als één geheel.
Overschouw dan de verschillende afdelingen, producten en/of diensten en kijk vooral naar de manier hoe zij op mekaar inwerken.
Beoordeel vervolgens vooral de manier hoe alles functioneert en al of niet harmonisch op mekaar inwerkt, bij voorkeur tot één geheel.
Tenslotte pas die elementen aan die de veronderstelde zwakke punten wegnemen en die als criterium de sterke punten accentueren.

Conclusie: op basis van de toepassing van de HRAT formule ontstaat een harmonieuze samenstelling van al de elementen die een perfecte bedrijfswaardering moeten mogelijk maken.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie