Geplaatst in Bedrijfswaardering

Is bedrijfswaarde een illusie?

Afgaande op wat Yuval Harari vertelt in zijn nieuwste boek “Homo Deus” is het antwoord hierop bevestigend, immers “de mens heeft zijn dominantie op aarde echt niet aan zijn intelligentie te danken”.

Bij bedrijfswaarde tracht je vooral de toekomst te voorspellen, daar het verleden geen eeuwigheidswaarde heeft.

Deze toekomst, gebaseerd op zogenaamde economische waarden en rekenkundige begrippen en overtuigingen, is net zo goed een illusie die vaak alleen in onze gedachten bestaat en die dus ook gemakkelijk zouden kunnen verdwijnen.

Niet akkoord? Denk dan maar aan het simpele feit dat de EURO alleen maar waarde heeft omdat de andere EURO gebruikers deze munteenheid vertrouwen en blijkbaar waardevol vinden.

Of het papier waarop de EURO biljetten worden gedrukt, enige economische waarde heeft, is een bijkomend discussiepunt.

Dus is waarde gebaseerd op vertrouwen, en op zichzelf is dit ook een illusie, toch tot zolang je erin gelooft!

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie