Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarderen van Ondernemingen

Een goede bedrijfswaardering is geen vodje papier

Het analyseren van welke activa een inkomen (kunnen) genereren, vormt de eerste basis van een goede bedrijfswaardering.

Maar er is uiteraard veel meer te ontdekken.

Inderdaad, van groot belang is in detail na te gaan hoeveel vrije geldstromen (free cash flows) worden gegenereerd, al of niet geprojecteerd.

Vaak worden hierbij diverse methoden gebruikt en de resultaten ervan worden daarna lukraak op een hoopje gegooid, met niet zelden een toevoeging van een alternatief sausje van een aantal wegingsfactoren.

Het terugvallen op eerdere bedrijfswaarderingen of op zogenaamde andere markttransacties houden gevaren in, zoals:

  • werd er voldoende rekening gehouden met niet-kosten (noncash considerations)?
  • waren de geldstromen voldoende stabiel om te veronderstellen dat zij zonder problemen konden worden geprojecteerd?
  • werden de uitkomsten voldoende getoetst aan andere beschikbare markttransacties?
  • vaak zijn vuistregels (rule of thumb) niet voldoende onderbouwd of niet bruikbaar in bepaalde sectoren.

Moraal van het verhaal: bouw een hoogstaand kwalitatief DCF model en motiveer en onderbouw vooral de diverse variabelen. Mijn eerdere blogbijdrage over “Hoe ijs aan eskimo’s verkopen?” is daar zeker niet vreemd aan.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie