Geplaatst in Deepl.com, Peter Hinssen

Disruptie en “the day after tomorrow”

Bij een goede bedrijfswaardering wordt een beetje naar het verleden terug gegrepen om soms een houvast te kunnen ontwaren.
De essentie ligt evenwel duidelijk in de toekomst.

In zijn recentste boek verwijst Peter Hinssen hiervoor naar een citaat van Eric Sevareid “Ik ben eerder pessimistisch over morgen, maar wel optimistisch over overmorgen“.  Deze tekst vat wonderwel samen waar het bij een goede expert bedrijfswaardering wel echt om gaat: de toekomst voorspellen.

Ha, zoiets in de zin van “ik ben een goede vertaler”, totdat Google Translate en Deepl.com plots met rasse schreden vooruitgaan en met nieuwe toepassingen uitkomen?

Denk diep na en luister naar de zeer recente podcast van Exponential Wisdom over “The Accessible Possible“.

Hierin wordt haarfijn toegelicht hoe 25 jaar vooruit kijken een mentaliteitsverschuiving creëert om op een geordende manier geduldig op het bedrijfsdoel te focussen. Aan bod komt dan het princiepe van “The Gap“: de permanente afstand tussen het ideale en het werkelijke en nuttige hulpmiddelen om de vooruitgang te meten naar grote gedurfde doelen en de focus op het “toegankelijke mogelijke” concept en waarom het zo krachtig is.

Moraal van het verhaal: kijk bij een bedrijfswaardering en disruptie vooral naar het “toegankelijke mogelijke”, … OK?

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie