Geplaatst in Bedrijfswaardering, DCF methode, Kristallen bol, Leonardo da Vinci, Michael Gelb

De Sint en zijn 7 creatieve Da Vinci stappen

Ik sprak u onlangs over de Sint.

Nu blijkt dat hij reeds vroeger dan gewoonlijk in het land is aangekomen.

Gelukkig kwam hij mij toch even bezoeken en gaf hij mij bovendien een mooi geschenk onder de vorm van 3 jongleerballetjes (juggling balls), samen met een gebruiksnota van Michael Gelb over zijn boek “How to think like Leonardo da Vinci“.

Het jongleren doet mij terugdenken aan de kunst van het projecteren met financiële cijfergegevens, denk maar aan de “Kristrallen Bol” benadering  en de “DCF Methode” om de toekomst te kunnen voorspellen.

Hiervoor komen Leonardo’s 7 stappen voor creativiteit goed van pas ten einde een goede bedrijfswaardering te kunnen beoordelen, te kunnen toetsen en te kunnen onderbouwen.

Lees en beoordeel even mee.

  1. Nieuwsgierigheid: wees nieuwsgierig, stel veel vragen.
  2. Onafhankelijk en origineel denken: zoek andere gezichtspunten en verschillende meningen op.
  3. Zet een scherpere bril op: heb veel aandacht voor wat er op dit moment gebeurt.
  4. Omarm onzekerheid en het onbekende: omarm de kloof tussen weten en onzekerheid.
  5. Zoek evenwicht tussen logica en verbeelding: mindmapping is hier goed voor, beide hersendelen worden dan wakker en creatiever.
  6. Zoek naar energie en balans: vooral een gezondere organisatie is beter toegerust om te innoveren.
  7. Let op voor logische en lineair denkende organiaties: zoek en denk aan dingen en omstandigheden die niet noozakelijk dingen doen in een formele volgorde, eerst te genereren dan organiseren.

Conclusie: hoeveel ballen kunt u in de lucht houden?

Episode 303: contacteer mij op valueplan@icloud.com voor eventuele vragen of opmerkingen.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie