Geplaatst in Angela Ahrendts, Apple Inc., Bedrijfswaardering, Continuïtet onderneming, Extreme waarde, Innovatie, kernwaarden

Waarde behoud , Waarde creatie en het belang van Human Capital

pexels-photo-279470.jpeg

Bij het lezen over belangrijke leiders kwam ik deze week na, Tim Cook, bij Angela Ahrendts  terecht, naar aanleiding van een interview in het magazine Monocle van april 2018 (pagina 84-87).

Zij is Apple Inc’s verantwoordelijke voor 500 winkels wereldwijd en overziet hierbij 65.000 medewerkers. Deze winkels worden jaarlijks door 500 miljoen mensen bezocht.

Haar credo is “This is business and it happens to be the business of technology, but more than anything, we are in the people business“.

Bij elke acquisitie, ontwikkeling en bedrijfswaardering van een onderneming is iedereen het er inmiddels over eens is dat mensen hoog in de pikorde staan. Angela kijkt vooral naar deze punten.

  1. Installeer een (nieuwe) cultuur binnen uw team.
  2. Breng iedereen met elkaar in contact en inspireer.
  3. Bouw moreel op en maak tijd vrij om rond te chatten.
  4. Niet verkopen komt op de eerste plaats, maar opvoeden en levensverrijking.
  5. Ontsluit creatief denken.
  6. Voel hoe de klant zich voelt.

Conclusie: zijn al deze facetten aanwezig en hoe waardeer jij die: “it’s got to be more than just entertaining, it has to be impactful, it has to enrich lives and educate”!

Episode 333/2018: behoefte aan begeleiding? Contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie