Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Business planning, Due Diligence, Exponential Wisdom, Fusies en overnames

Een onderneming overdragen moet eerst goed worden voorbereid

 

pexels-photo-357514.jpeg

De uitroep “klaar is Kees” is pas op zijn plaats als de deal rond is, zoiets als je “kampioen” geworden bent.

Alvorens daarmee te kunnen uitpakken, moet een omvangrijk proces worden doorlopen.

Een deskundige bedrijfswaardering hoort daar zeker bij, maar ook een uitstekende planning en voorbereiding.

Bij zulke voorbereiding komt de organisatie van een kwaliteitsvolle informele due diligence (boeken onderzoek) op de allereerste plaats.

Meestal wordt zulk intern onderzoek veel té laat georganiseerd, in de plaats van te behoren bij een weldoordachte interne strategie.

Due diligence is als een diepe duik in een bedrijf.

Het doel is om alles te onderzoeken over de onderneming – haar gedetailleerde financiële gegevens, haar activiteiten, haar klanten, enzovoort.

Het probeert elke belangrijke gebeurtenis die zich tijdens de levensduur van het bedrijf heeft voorgedaan, aan het licht te brengen.

Vanuit het oogpunt van een mogelijke koper is het doel van due diligence om de mogelijkheid uit te sluiten dat onaangename verrassingen aan het licht komen nadat de overeenkomst is ondertekend.

Elk due diligence proces zal waarschijnlijk een berg documenten met zich meebrengen, meestal op basis van een doordachte due diligence checklist.

Conclusie: hoe lang het proces duurt, hangt af van de omvang en complexiteit van het bedrijf in kwestie.

Episode 339/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review. Surf ook naar www.valueplan.be voor meer info.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Blue Ocean Strategy, Building blocks, Business moat, Business planning, Ray Dalio, Schaal effect, Sensitivity Analysis, Waarde Creatie

Verjongen en groeien op basis van “principes”, niet door “Just Google it” of met “Real Options”

pexels-photo-937481.jpeg

Ik refereerde eerder naar het principe van de behoefte en de noodzaak naar verjonging en toenemende productiviteit, op deze blog.

Doe dit bij voorkeur op een geordende manier, op basis van “principes“.

Analyseer hiervoor Ray Dalio’s  nieuwste boek via het “5-Step Process“.

 1. Zorg voor duidelijke doelen (vb. een marktaandeel uitbreiden, een bestaand deel van de markt veroveren, een volledig nieuwe markt creëren).
 2. Identificeer en verwerp dan de problemen die in de weg staan voor het bereiken van deze doelen (vooral onzekerheden).
 3. Stel een nauwkeurige diagnose op van deze problemen en de oorzaak van hun ontstaan.
 4. Ontwerp plannen die je zullen toelaten om om deze problemen heen te fietsen.
 5. Voer deze plannen uit om het gewenste resultaat te kunnen opleveren.

Zulk gepland proces uitwerken kan voor KMO’s zeker niet met de toepassing van de “Real Options” techniek alleen worden opgelost, zie hiervoor o.m. dit artikel.

Wat bij een verjongingsproces wel telt is het rekening houden met risico’s & onzekerheden en niet alleen met de huidige concurrentie maar ook met de mogelijke disruptie èn de mogelijke nieuwe concurrentie, renteverhogingen, een vertragende economie, en dies meer.

Denk dan maar ook aanvullend aan toenemende handelsspanningen op de wereldmarkten, elementen die de economische groei kunnen verstoren, chaos, etc.

Conclusie: de noodzaak tot verjongen is als “betting against the consensus” maar heb ik gelijk en hoe weet ik dat ik gelijk heb?

Episode 338/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review. Surf ook naar www.valueplan.be voor meer info.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, EBITDA, Pepperdine, Prijs versus Waarde, snake oil

Sterke stijging van niet-genoteerde EBITDA bedrijfswaarderingen

pexels-photo-159888.jpeg

Sedert mijn studies aan de Pepperdine Graziadio Business School in Malibu (California) volg ik de jaarlijkse onderzoeksresultaten van het zogenaamde “Pepperdine Report” op de voet, als legitiem alternatief voor het kijken naar de publieke (genoteerde) markten.

Voor onze eerdere commentaren over “Pepperdine” verwijs ik naar de beschikbare zoekfunctie op onze blogpagina onder de vermelding van “pepperdine“: de inhoud en de teksten spreken boekdelen.

Deze waargenomen Pepperdine bedrijfswaarderingen voor 2018 zijn aanzienlijk gestegen, althans volgens de nieuwe resultaten van het “Private Capital Markets Project 2018“.

Dit onderzoek wijst verder uit dat de gemiddelde waarderingsmultiples van de onderzochte bedrijven zijn gestegen van 8,0 naar 8,7 keer de herschikte EBITDA voor bedrijven met een EBITDA tussen $25 miljoen en $50 miljoen.

De huidige onderzoeksresultaten tonen ook aan dat deze waarderingen blijkbaar agressief zijn gestegen en dat nog steeds een verkopersmarkt wordt waargenomen.

De hamvraag evenwel is “Wat is EBITDA en wanneer gebruik je deze multiple“?

Hiervoor verwijs ik naar onze eerdere blogbijdragen, onder meer “Is EBITDA een “flutverhaal” op z’n Hollands?

Conclusie: is een EBITDA mulitiple een flutverhaal voor onze KMO bedrijven (MKB in Nederland) of is het eerder “blue sky”?

Episode 337/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business moat, Business planning, Exit Planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Fusies en overnames, Groeivoet, Key Person Discount, Prijs versus Waarde, Schaal effect, Sleutelfiguur

Hoe een onderneming verjongen, met meer gedrevenheid?

pexels-photo-683381.jpeg

Ik las onlangs een boeiend artikel waaruit blijkt hoe levenselixir kan worden teruggevonden. Is doping of een andere magische eigenschap hiervoor de goede oplossing? Kan zijn, maar toch zeer tijdelijk.

Dus dan maar op zoek naar een mogelijkheid die een blijvend effect heeft, zoiets als “boven het jarenlang gemiddelde”, wat dat ook moge betekenen.

Maar hoe doe je dat, zonder téveel pijn, ellende en emoties?

Bent u bedrijfseigenaar?

 1. Wees proactiever.
 2. Zorg, indien gewenst, voor de voorbereiding van een aangepaste en tijdige exitplanning (bedrijfsovergang of uitstap). Een goede exitplanning is immers vergelijkbaar met een goede strategische bedrijfsplanning.
 3. Maak vervolgens deze denkoefening in 5 stappen: (a) welke waarde heb je reeds opgebouwd, (b) hoe bescherm je de waarde ervan, (c)  hoe doe je deze waarde alsnog toenemen (d) hoe speel je in op uitdagende diverse exitmogelijkheden, (e) tenslotte, hoe beheer ik mijn zakelijk vermogen na mijn geplande exit?

Bent u bedrijfsadviseur (in alle kleuren en geuren): de “trusted advisor“?

 1. Focus op de financiële gang van zaken en de bedrijfsvoering (management) van uw client in het kader van een langetermijn relatie.
 2. Overleg met de bedrijfseigenaar om zijn bedrijfswaarde te kunnen vrijwaren en eventueel te laten toenemen.
 3. Help en adviseer om diverse uitstapmogelijkheden (exit) uit te kiezen en te helpen structureren.
 4. Doe dit zowel vóór, tijdens en als na de geplande uitstap.

Conclusie: doe zoals Steven Covey zei: “Begin met het eind in gedachten“. No pain no gain!

Episode 336/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Business moat, Business planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Key Person Discount, Overnamemarkt, Schaal effect, Sensitivity Analysis, Sleutelfiguur, Value Builder System, Waarde Creatie

Groei en de toekomst met verstand voorbereiden en plannen

pexels-photo-356043.jpeg

Ik wees eerder op de acht waardebepalende factoren in mijn blog bijdrage.

Deze factoren zijn ook perfect nuttig bij een vooronderzoek bij zowel een due diligence onderzoek, als een strategische business planning alsmede een deskundige bedrijfswaarde bepaling.

Uit een US empirisch onderzoek blijken:

 1. de financiële performantie (punt 1),
 2. het groei potentieel (punt 2) en
 3. de onafhankelijkheid van de centralisatie rond één allesbepalende persoon (punt 8),

de grootste impact te hebben op de uiteindelijke score en het gewicht ervan bij het gebruik van deze acht waardebepalende factoren.

Uiteraard dient één en ander met de grootste omzichtigheid te worden gebruikt in functie van de specifieke omstandigheden, zoals industriële sector, marktomvang en andere.

Dit vooronderzoek dient tenslotte te worden gecompleteerd met een aangepast en diepgaand onderzoek naar de meest bepalende factoren, om te resulteren in een deskundig standpunt terzake.

Episode 335/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, John Warrilow, Prijs versus Waarde, Verkoop onderneming, Waarde Creatie

Acht waardebepalende factoren

coins-currency-investment-insurance-128867.jpeg

Clienten vragen mij regelmatig wat de waarde van hun bedrijf of project wel kan zijn?

Vaak is het een misvatting over het begrip “prijs” en niet over het begrip “waarde”.

Mijn antwoord of reactie is dan steevast dat het zeer sterk afhankelijk is van de specifieke (markt)omstandigheden waarin hun bedrijf opereert.

Als fan van John Warrilow (Built to Sell) verwijs ik om te beginnen altijd naar zijn “acht waardebepalende factoren” (key value drivers).

 1. Financiële performantie.
 2. Groei potentieel.
 3. Diversificatie t.o.v. de klant, medewerker, leverancier relatie.
 4. Werkkapitaal creatie en een gezonde kasstroom.
 5. Het genereren van recurrente inkomsten.
 6. Beheers uw marktomgeving en uw prijsstelling.
 7. Klanttevredenheid en loyaliteit.
 8. Onafhankelijkheid rond één centrale persoon vermijden (hub and spoke syndroom).

Episode 334/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

 

Geplaatst in Angela Ahrendts, Apple Inc., Bedrijfswaardering, Continuïtet onderneming, Extreme waarde, Innovatie, kernwaarden

Waarde behoud , Waarde creatie en het belang van Human Capital

pexels-photo-279470.jpeg

Bij het lezen over belangrijke leiders kwam ik deze week na, Tim Cook, bij Angela Ahrendts  terecht, naar aanleiding van een interview in het magazine Monocle van april 2018 (pagina 84-87).

Zij is Apple Inc’s verantwoordelijke voor 500 winkels wereldwijd en overziet hierbij 65.000 medewerkers. Deze winkels worden jaarlijks door 500 miljoen mensen bezocht.

Haar credo is “This is business and it happens to be the business of technology, but more than anything, we are in the people business“.

Bij elke acquisitie, ontwikkeling en bedrijfswaardering van een onderneming is iedereen het er inmiddels over eens is dat mensen hoog in de pikorde staan. Angela kijkt vooral naar deze punten.

 1. Installeer een (nieuwe) cultuur binnen uw team.
 2. Breng iedereen met elkaar in contact en inspireer.
 3. Bouw moreel op en maak tijd vrij om rond te chatten.
 4. Niet verkopen komt op de eerste plaats, maar opvoeden en levensverrijking.
 5. Ontsluit creatief denken.
 6. Voel hoe de klant zich voelt.

Conclusie: zijn al deze facetten aanwezig en hoe waardeer jij die: “it’s got to be more than just entertaining, it has to be impactful, it has to enrich lives and educate”!

Episode 333/2018: behoefte aan begeleiding? Contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Gary Vaynerchuck, Innovatie, Start-up, Waarderingstool

Een gedreven onderneming is als een juweel, zoals Toys”R”Us en elke start-up

pexels-photo-386009.jpeg

Juist, totdat je terugdenkt aan de recente verrassende teloorgang van Toys”R”Us en dan zeg je “jawadde“, als een versterkende uitroep van verwondering!

Het verhaal gaat dat zij de opkomst en het gebruik van het internet niet goed of té laat hebben ingeschat, … echt waar?

Maar geen geklaag, zet je goed recht, adem goed in & uit en luister naar “Gary“, die uitroept dat “when you don’t innovate you die, the world passes you by“.

Als traditionele rustige ondernemer denk je dan, uitermate steeds lineair en nostalgisch denkend, dat het gisteren zo was en dat het dan morgen ook wel zo zal zijn, zeker?

Excuse me, kent u Garyvee niet? Elke start-up zou zijn verhaal moeten aanhoren en goed beluisteren en in zich opnemen. Ik volg hem al geruime tijd, ondermeer van het programma Planet of the Apps.

Luister (… very shocking) dan naar hem en re-engineer jezelf en herdenk dan wie je echt bent en het ganse intellectuele denkproces daarachter.

Conclusie: herbronnen en focussen is een kunst, “go for legacy”, met of zonder algoritmen en big data.

Episode 332/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (+32 475 248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij de voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Timing, extreme waarde en Chatbots

teens-robot-future-science-39349.jpeg

In bijna alle transacties is “timing”, als woordverband, een belangrijk subjectief waarde element, uiteraard rekening houdend met een aantal uitgangspunten van extreme waarde, zie mijn tips om deze te laten toenemen.

Gemotiveerde, talentvolle en gedreven medewerkers maken vaak het verschil uit tussen zichtbaarheid en succes, zij maken ons uniek, zoiets als “de mens is het intelligentste dier op aarde” (zegt ook Yuval Noah Harari  in zijn briljant boek “Homo Deus“).

Daar komt nu snel verandering in: de Chatbots komen eraan, of zijn er al zonder dat je het merkt, immers “klanten zijn juwelen” zegt Tim Cook in mijn blogbericht.

Chatbots werden vroeger geassocieerd met science fiction. Nu maken ze hoe langer hoe meer deel uit van ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk (Siri, Alexa, etc.).

Een Infographic over het ontstaan en de evolutie ervan kan je hier terugvinden.

Conclusie: wat gebeurt er als de mens zelf maakbaar wordt?

Episode 331/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Hoe Tim Cook in zijn kaarten liet kijken in 7 punten

pexels-photo-750977.jpeg

Eén van mijn passies is het volgen van en het lezen over belangrijke leiders. Tim Cook, Apple Inc’s CEO, is zo’n persoon.

Wat volgt is mijn persoonlijke samenvatting van belangrijke karaktertrekken, geplukt uit een interview met FastCompany nr. 223 van maart/april 2018.

 1. Zorg voor een langetermijnstrategie.
 2. Koester het essentieel evenwicht tussen de snelheid en het geduld om te blijven verbeteren.
 3. Vertrouw erop dat strategie zelf leidt tot aangepaste financiële resultaten.
 4. De chemie tussen producten (diensten) en mensen vormt de hoofdzaak.
 5. Een product (dienst) is als een trein die het station verlaat.
 6. Klanten zijn uw juwelen.
 7. Wij zijn een groep van mensen die proberen de wereld te veranderen en te verbeteren.

Conclusie: prijs is slechts een resultaat, waarde is het gevolg van prestaties, het ene leid immers tot het andere.

Episode 330/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Food Pharmacy

Wat hebben gezond “vanbinnen” en mooi “vanbuiten” te maken met een bedrijfswaardering?

Eerder met een gezondheidsadvies zoals “Food Pharmacy”, waar darmflora, goede bacteriën en ontstekingsremmend voedsel ruim aan bod komen, … of toch niet?

Dan maar een metafoor gebruiken en een brug of parallel leggen om tot de basiselementen van een goede bedrijfswaardering te kunnen komen, met als het ware een kompas in ons achterhoofd.

 1. Darmflora: ik vergelijk darmflora met het creatief omgaan met de processen in je lichaam, als het ware vaststellen dat er “ruis op de lijn” zit.
 2. Bacteriën: goede en slechte bacteriën vergelijk ik met een goede of niet altijd aangepaste financiering en business planning.
 3. Ontstekingsremmend: ontstekingsremmend voedsel is best te vergelijken met een aangepast, alert en vooruitziend management, te vergelijken met extreme waarde.

Helaas is dit slechts een metafoor, een bedrijf waarderen is vaak zoiets als bij mist door een onbekende omgeving fietsen.

Conclusie: zoals het er in de retail wereld momenteel aan toegaat, evolueert mijn blog van een productie ontwikkeling (techniek, how to’s …) naar een ervaringsomgeving, gericht op een intense beleving bij het lezen, het begrijpen en het toepassen ervan.

Episode 329/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Barack Obama, Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Overnamemarkt, Verkoop onderneming

Onze Paus (Damodaran) eindelijk opnieuw opgesmukt!

pexels-photo-248116.jpeg

Neen, het heeft zeker niets met religie of een of andere andere religieuze voorkeur te maken.

Het gaat immers over dé wereldwijde Paus van onze beroepsgroep, Professor Aswath Damodaran.

De website van professor Aswath Damodaran (New York University Stern School of Business) is nu eindelijk en grondig omgevormd tot een gratis app voor iPad en iPhone.

U vindt er een schat aan waarderingsgegevens (jaarlijks bijgewerkt), tools en de lessen die hij er doceert.

Ook is er een YouTube-video beschikbaar waar hij over deze nieuwe app commentarieert, zoals (in het Engels);

 1. Introduction to the Class.
 2. The Bermuda Triangle and Valuation Approaches.
 3. The building blocks for intrinsic value & risk free rates.
 4. More on risk free rates and first steps on equity risk premiums.
 5. Implied equity risk premium.
 6. Measuring relative risk and first steps on cost of debt.
 7. Cost of debt and accounting earnings.
 8. From earnings to Cash Flows.
 9. The dark side of valuation.

Zie ook onze eerdere blogbijdrage over Damodaran, DCF, BUM, Pratt’s Stats, EBITDA tendensen en ruis op de lijn?.

Conclusie: dit is dé ultieme Facebook-achtige bijdrage, … moet er geen zand zijn?

Episode 328/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waarde verhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Een bedrijfswaardering is slechts het begin van de prijsvorming bij verkoop of overdracht.

pexels-photo-890500.jpeg

Het doel van het uitvoeren van een bedrijfswaardering is o.m. om een prijsvork naar waarde te ontwikkelen en zeker niet om een exacte prijs te bepalen.

Een “bedrijfswaardering” op zich is aldus slechts het eerste begin van de prijsvorming en geen doel op zichzelf.

Maar de vraag is: “hoe doet u dat dan en waar begint u dan eerst mee”? Wel, met nadruk op deze 4 elementen!

 1. De emotionele-financiële beslissing tot overdracht: waarom wenst u over te dragen, wanneer wenst u over te dragen, aan wie wenst u over te dragen, welke prijs hebt u in gedachten voor de overdracht?
 2. De voorbereiding van de overdracht van het bedrijf: cosmetica, in de positieve en ruime zin van het woord, is hier belangrijk, meer bepaald hoe attractief de over te dragen onderneming wel is.
 3. De economische waardering van het bedrijf: noteer in dit verband vooral dat prijs en waarde niet gelijk zijn en dat het opstellen van budgetten en concurrentie analyses zeer belangrijk kunnen zijn.
 4. De overdracht van het bedrijf zelf: het zoeken van mogelijke kopers en de besprekingen en onderhandelingen hiervoor, inclusief de hierbij behorende overeenkomsten.

Zelden zal een mogelijke koper het eens zijn met uw waardering. Het exacte cijfer zal immers afhangen van verschillende factoren. Het voorbereidend werk zal enkel en in het beste geval u een algemeen beeld geven van de waarde van uw bedrijf.

Maar dit is pas het begin en niet het einde van zulk proces. Raadpleeg hiervoor onze blog bijdrage “Hoe ijs aan Eskimo’s verkopen“?

Welk ijs verkiest U: vanille, op een hoorntje, of eerder een dame blanche?

Episode 327/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waarde verhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Blockchain, Fusies en overnames, LEXIT, M&A, MEDIUM

LEXIT en blockchain: M&A op de schop?

 

pexels-photo-327540.jpeg

Fusies en overnames (M&A) zijn nooit eenvoudig en vergen meestal veel voorbereiding en betrokkenheid van verschillende partijen en deskundigen.

Het bedrijf LEXIT probeert hier verandering in te brengen en probeert met een nieuwe benadering in elk stadium van het proces van fusie en acquisitie, de boel op zijn kop te zetten met een blockchain benadering.

Blockchain belooft een revolutie in bijna elke industrie. Op dit moment lijkt dat misschien wat te hoog gegrepen, maar de realiteit is dat bij elk systeem waar er een tussenpersoon is, blockchain de mogelijkheid heeft om deze te vervangen.

Hoe dan ook, wat er nu al bestaat, zal uiteindelijk met LEXIT worden vernietigd:

 • het elimineert belangenconflicten die steeds duidelijker naar voren komen: professionals die de complexiteit van hun diensten verlengen of vergroten om de verschuldigde vergoedingen te verhogen,

 • het vereenvoudigt en stroomlijnt het M&A proces, waardoor fusies en overnames mogelijk net zo eenvoudig worden als elke transactie op een e-commerce platform, alleen de blockchain zorgt ervoor dat aan bepaalde procedures wordt voldaan.

LEXIT stelt ondernemers in staat om alles te doen met hun bedrijfsmiddelen (activa): van de handel in intellectueel eigendom, auteursrechten en technologie tot de verkoop van complete bedrijven.

Het is de missie van LEXIT om fusies en overnames open te stellen  naar een veel grotere markt waar verkopers in staat zijn om kopers veel efficiënter te vinden dan het traditionele proces en tegelijkertijd de tijd en kosten van het proces te verminderen.

LEXIT zal een revolutie teweegbrengen in fusies en overnames door dure en inefficiënte bemiddelaars te vervangen door een gedistribueerd netwerk van onafhankelijke bemiddelaars.

Blockchain kan het M&A proces vereenvoudigen, belooft de deuren te openen voor verandering.

Dit blogbericht is tot stand gekomen o.m. samen met de informatie van dit MEDIUM artikel.

Conclusie: ik had het over de tussenkomsten van deskundigen, zoals advocaten, accountants, overname bemiddelaars, deskundigen in bedrijfswaardering, bankiers en zoveel meer … wie ben ik vergeten …?

Episode 326/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waarde verhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

 

 

 

 

Geplaatst in advocaten, Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, LawGeex, Lex.be

Advocaten, AI en LawGeex

pexels-photo-618158.jpeg

AI (kunstmatige intelligentie) presteert beter dan menselijke advocaten bij de herziening van juridische documenten, althans volgens LawGeex.

AI moet zich nog op veel gebieden onderscheiden, maar voor o.m. advocaten mag het nut van AI niet worden onderschat, alhoewel specialisatie en communicatieve vaardigheden de menselijke doorslag zullen blijven geven.

Conclusie: velen denken en zeggen dat het allemaal zo geen vaart zal lopen …, denk dan maar wat er aan de hand is met Amazon en RING: het begint met een deur, dan met een bel, gevolgd door een slimme deurbel met video en spraakherkenning, dan de koppeling met een smartphone, dan met beveiliging, dan met (vul maar in) …

pexels-photo-277593.jpeg

 

 

Geplaatst in advocaten, Bedrijfswaardering, Continuïtet onderneming, Extreme Waarde, Key Person Discount, Schaal effect, Sleutelfiguur, Waarde Creatie

Acht elementen die bepalen of uw sleutelfiguur van goudwaarde is!

pexels-photo-277124.jpegBij een bedrijfswaardering wordt dit gegeven, indien aanwezig, vaak over het hoofd gezien of onvoldoende toegelicht, waardoor een bedrijfswaardering onvoldoende transparant is en bepaalde problemen inconsequent worden toegelicht.

In het Engels heet deze problematiek “key person discount” of de potentiële waardevermindering die voortvloeit uit het verlies van een sleutelpersoon.

In een going concern situatie spelen de volgende 8 elementen hierbij, vanuit de meestal US beroepspraktijk, een belangrijke rol waardoor mogelijk een aantal economische voordelen worden aangetast:;

 1. Relaties met leveranciers.
 2. Relaties met klanten.
 3. Relaties met medewerkers.
 4. Sociaal en/of professioneel netwerk.
 5. Economische troeven, bv. het vermogen van zulke persoon om financiering of betere kredietvoorwaarden te kunnen bekomen.
 6. Intellectuele eigendom.
 7. Managementvaardigheden.
 8. Ervaring.

Episode 324/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waarde verhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Apple Inc., Bedrijfswaardering, Building blocks, Business moat, kernwaarden, Prijs versus Waarde, Shareholders' letter, Waarde Creatie, Warren Buffett

Warren Buffett en zijn regels voor acquisities van bedrijven

Naar jaarlijkse gewoonte werd gisteren zijn Shareholders’ Letter gepubliceerd, zie  2017ltr.

Mijn eerdere berichten over dit fenomeen kunt u hier terugvinden.

Mijn interesse voor zijn “Letter” dit jaar gaat in het bijzonder uit naar zijn specifieke voorwaarden om belangrijke acquisities te kunnen do

en, hij noemt het zijn “building blocks“.

earth-summer-garden-table.jpg

Warren heeft hiervoor drie belangrijke bouwstenen op het oog:

 1. bedrijven die zelfstandig kunnen opereren,
 2. bedrijven die toevoegende waarde aanbrengen aan bedrijven die reeds in hun bezit zijn,
 3. aanwezigheid voor interne groei en margeverbetering bij vele van zijn andere gevarieerde activiteiten.

In zijn zoektocht naar de bedrijven die zelfstandig zouden moeten kunnen opereren, kijkt hij vooral naar de volgende kernwaarden:

 • een duurzaam competitief voordeel,
 • een goed en hoogwaardig management,
 • goede rendementen op de netto activa, die nodig zijn om de onderneming te kunnen exploiteren,
 • mogelijkheden voor interne groei tegen aantrekkelijke rendementen,
 • een redelijke aankoopprijs, met totale uitsluiting van zogenaamde “synergie” voordelen (spreadsheets stellen immers nooit teleur) en het vermijden van hefboomwerking.

Het zogenaamd “competitief voordeel” doet mij denken aan wat Warren Buffet een “business moat” noemt en hierbij vergelijkt met een kasteel met een slotgracht eromheen.

Conclusie: op pagina 9 van zijn “Letter” geeft hij een overzicht van hun 15 investeringen in aandelen met de grootste marktwaarde op 31/12/2017. Is het u ook opgevallen dat Apple Inc. wordt vermeld met 166.713.209 aandelen in bezit en een marktwaarde van USD 28.213.000, een bevestiging van hun correlatie met zijn bouwstenen en zijn grachtvorming?

Episode 323/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Big Data, Blockchain, Business planning, Continuïtet onderneming, Exponential Technologies, General AI, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is ondernemen een weddenschap, of zoiets?

pexels-photo-534181.jpegIk denk het niet.

Ondernemen leer je en vervolgens neem je een aantal weldoordachte beslissingen. Er bestaat immers een relatie tussen leren en beslissen.

Een weddenschap daarentegen is beslissen over een onzekere toekomst. De markt – als een onzekere toekomst – is als een slagveld, hoor en lees ik dan vaak.

Niet enkel als ik de nieuwste evolutie en de geneeskundige mogelijkheden van DNA onderzoek en opvolg, maar vooral als ik aan de zeer nabije toekomst denk en aan de mogelijke applicaties van bitcoin en blockchain.

Zoek dus niet naar die toekomst, want die bestaat volgens mij nu reeds, “The future is NOW”.

Mijn eerste internet ervaring dateert van november 1994. Fast forward naar 10 à 15 jaar later, dus na de dotcom bubble crash: hoe zou mijn leven er nu uitzien gebaseerd op de vaststellingen en ervaringen van na 2000 die ik beter of totaal anders zou moeten hebben toegepast of is het nu weer zover?

Ditzelfde gevoelen heb ik nu meer dan ooit na het lezen van “The internet of money (volume two)” van Andreas M. Antonopoulos en na het aanhoren en bekijken van zijn boeiende presentatie op YouTube.

Conclusie.

 1. Wat is geld? Geld is een taal, een linguïstische abstractie, een illusie, het is denkbeeldig.
 2. Bitcoin (Decentralized Virtual Currency of “DVC”), zoals Ether, is geen geld of geen valuta, noch is het een valuta systeem.
 3. Als gewone “cryptovaluta” is het de eerste toepassing van Bitcoin, te kopen via verschillende sites en verhandelbaar op verschillende beurzen of exchanges (o.m. coinbase.com en binance.com).
 4. Bitcoin daarentegen introduceert een platform waarop deze valuta kunnen worden gebruikt als applicatie.
 5. Het is het concept (platform) van decentralisatie dat wordt toegepast op de menselijke communicatie van waarde.
 6. De marktwaarde van cryptovaluta kan worden bekeken op o.m. blockfolio.com of coinfolix.com.
 7. Blockchain is dat platform, en ook de ruggengraat van vertrouwen, een openbaar grootboek voor iedereen, ook een “shared infrastructure en next generation database” (replication).
 8. De blockchain zorgt ervoor dat je iets niet kunt veranderen zonder dat iemand het merkt, het is een “trusted value exchange”, de “trust” machine volgens het magazine “The Economist“.

Dé HAMVRAAG: Hoe wordt de marktwaarde van cryptovaluta bepaald en hoe zou jij die waarderen, of is het nog iets te vroeg om zich nu daarover reeds zorgen te maken?

Geloof jij niet in deze hype en zijn de beleggingsrisico’s nog te hoog? Vergeet dan de quote van Warren Buffett  niet, die eens zij “If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die”.

 

Episode 322/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Artificial Super Intelligence, Bedrijfswaardering, Big Data, Feedback effect, Netwerk effect, Rich Data, Schaal effect

BIG DATA: drie belangrijke effecten

pexels-photo-239898.jpegHet boek “de DATA economie” waarover ik eerder sprak, geeft de voordelen en valkuilen van big data analyse weer, o.m. voor de geconcentreerde markten.

Geconcentreerde markten, gekenmerkt door nauwkeurige data en snelle feedback, zoals online markten, zijn problematisch omdat ze veel participanten beroven van betere deals.

Wanneer markten geconcentreerd worden en telkens wanneer hiervoor computersystemen worden gebruikt om te leren, ontstaan drie verschillende effecten.

 1. SCHAAL EFFECT: het schaaleffect verlaagt de kosten van het product en creëert voordelen van lagere prijzen en een breder assortiment.
 2. NETWERK EFFECT: het netwerkeffect vergroot de utiliteit van het product, o.m. door de waarde van marktplatforms (zoals Amazon: veel kopers en verkopers en veel klanten die waardevolle productbeoordelingen achterlaten voor anderen).
 3. FEEDBACK EFFECT: het feedback effect verbetert het product.  Het derde effect, gerelateerd aan de schaal- en netwerk effecten, treedt telkens op wanneer computersystemen feedback data gebruiken om te leren.

Conclusie: bent u ook onderhevig aan “Nudging” = het onbewust beïnvloeden van uw gedrag?

Episode 321/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij het nazicht ervan.

Geplaatst in A 360 Digital, Amazon, Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Big Data, Exponential Technologies, Reinventing Capitalism, Rich Data, Viktor Mayer

Rich Data, data rijke markten en het DATA kapitalisme

pexels-photo-177598.jpegIk sprak jullie reeds eerder over Big Data in mijn vorige blog bijdragen  en de grote onwetendheid hierover.

Het nieuwste boek van Viktor Mayer en Thomas Range “De DATA Economie” (in het Engels: “Reinventing Capitalism in the age of Big Data“) doet er nog een schepje bovenop.

Wij lazen en concludeerden voor u:

 1. Hoe data de markteconomie zullen veranderen en geld, banken en grote bedrijven zal achterhalen: de dageraad van het tijdperk van datakapitalisme komt eraan en het financieel kapitalisme vervalt (de overname van geld door data).
 2. Data zullen geld vervangen als drijvende kracht achter marktgedrag.
 3. Grote financiële instellingen en grote bedrijven zullen worden vervangen door kleine groepen en individuele spelers die markten maken in plaats van dingen te maken.

Een goed actueel voorbeeld is de honger naar rijke data en de manier waarop zij worden bekomen en beschermd, kijk maar naar de AI chips van Tesla, Apple, Google en nu ook Amazon “Amazon maakt chip met kunstmatige intelligentie voor slimme speaker“.

Conclusie: ken en begrijp de wensen en voorkeuren van uw klanten door voldoende te matchen (verbanden te leggen/feedback effecten) en gebruik te maken van complexe patroon analyse van RIJKE DATA en dito datastromen.

Episode 320/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Amazon, Bedrijfswaardering, Blue Origin, ELON MUSK, Extreme Waarde, Falcon Heavy, FedEx, Shipping with Amazon, Supply Chain, Tesla Motors, UPS

Wat heeft de aardse “Starman” Jef Bezos te maken met uw supply chain?

pexels-photo-220237.jpegSpaceX’s CEO Elon Musk schoot de afgelopen week de Falcon Heavy de ruimte in, samen met een Tesla bemand door de dummy “Starman“.

Jef Bezos van Amazon, als “Earthman“, is voorlopig nog op aarde gebleven samen met zijn Blue Origin project, maar begeeft zich ondertussen wel in buitengewone aardse avonturen.

Hij kondigt nu zijn initiatief aan om een eigen koerierdienst op te zetten om zowel de reuzen FedEx als UPS te beconcurreren met zijn eigen dienst “Shipping with Amazon” (SWA).

Zijn strategie om zijn eigen Supply Chain, zowel opwaarts als neerwaarts, aan te vallen en “en passant” hierbij ook de aanverwante diensten (adjacent services).

Conclusie: al uw kernproducten dreigen eventueel tot nul te worden herleid, dus hoe zorgt u tijdig voor de nodige disruptie in uw eigen supply chain?

Episode 319/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in A 360 Digital, Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Dragon's Den, ELON MUSK, Exponential Technologies, Peter Diamandis

“Dragons Den” en Elon Musk’s “Secret Sauce”.

pexels-photo-208326.jpegIn mijn blog van verleden week expliqueerde ik de aspecten die start-ups in het vizier zouden moeten kunnen houden en cultiveren.

Afgelopen weekend verscheen in de krant De Tijd een artikel dat hierbij aansluit in futuristische zin, met de prikkelende quote “We worden een interplanetair ras“.

Opnieuw kwam het “Moonshot” idee van  Peter Diamandis daarin voor.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, Solar City, the Boring Company, Neuralink) kwam ook ter sprake.

Met Peter Diamandis en Elon Musk is de link met “Secret Sauce” snel gelegd, meer specifiek de vraag “Hoe Elon Musk met zulke uitdagende concepten blijft komen“?

Peter predendeert dat dit samen te vatten is in drie lessen die elke exponentiële ondernemer in zich moet hebben.

 1. Een diepgewortelde passie en overtuiging: een weigering om op te geven en drive om te slagen en de wereld op grote schaal te raken.
 2. Een kristalhelder MTP: alle inspanningen gericht en op elkaar afgestemd.
 3. De eerste beginselen van denken nastreven: een natuurkundige manier om naar de wereld te kijken. Het komt neer op de meest fundamentele waarheden die zeggen “Wat is er zeker waar? …. en dan verder hogerop redeneren. Dit is een bewezen strategie om de complexiteit uit te werken en tegelijkertijd in staat te stellen om de stroom van de publieke opinie te omzeilen.

Ik heb ontdekt dat een van de beste manieren om de toekomst te voorspellen is om te luisteren naar wat mensen zichzelf en hun naaste vrienden vertellen, in toevallige gedachtewisselingen (The Universe, Mike Dooley “Playing the Matrix”).

Episode 318/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Big Data, Blue Ocean Strategy, Business planning, Dragon's Den, Free Cash Flow, Geldstroom, Kristallen bol

“Dragon’s Den” komt naar Vlaanderen: wat is het?

pexels-photo-937471.jpegLeeuwenkuil” zal het bij ons heten.

Dragon’s Den, als “format”, komt oorspronkelijk uit Japan en wordt in verschillende landen uitgezonden.

De deelnemers zijn meestal productontwerpers of dienstverleners die over een levensvatbaar en potentieel zeer winstgevend bedrijfsidee beschikken, maar die nog geen voldoende financiering en leiding hebben.

Zij richten hun idee op vijf “dragons“.

De focus dient vooral te worden gelegd op:

 1. De bedrijfsstructuur van een eigen bedrijf.
 2. Hoe een bedrijf op te bouwen: schaalbaarheid is cruciaal.
 3. Intellectueel eigendom (eigendomsrechten) beschermen.
 4. Productie: hoe ga jij van concept tot (massa)productie.
 5. Marketing en verkoop moeten voldoen aan de behoeften van klanten.
 6. Boekhouding en financiën zijn zeer belangrijk: een realistische inschatting van (free) cash flow en vooral een goed gefundeerde bedrijfswaardering.
 7. Mensen en medewerkers zijn onmisbaar.
 8. Externe invloeden (disruptie) en bedrijfsrisico’s moeten deel uitmaken van een project.

Uiteraard is kennis van zeer specifieke zakelijke termen vereist en noodzakelijk.

Episode 317/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in A 360 Digital, Artificial intelligence, Artificial Super Intelligence, Bedrijfswaardering, Exponential Technologies, John Von Neumann, Peter Diamandis, Ray Kurzweil, Singularity University

De singulariteit (singularity) komt eraan, nog 11 jaar te gaan

pexels-photo-280277.jpegDe Singulariteit (zie o.m. mijn recentste blog bijdrage) is het concept dat voor het eerst werd voorgesteld door de Princeton wiskundige John Von Neumann  in de jaren vijftig van de vorige eeuw, met name het moment waarop de technologische vooruitgang onbegrijpelijk snel, ingewikkeld, onherkenbaar en onomkeerbaar zal worden.

Deze singularity zal ontstaan doordat informatietechnologieën, met name kunstmatige intelligentie (AI), hun capaciteiten zullen hebben verbeterd aan een exponentieel groeitempo, en dat zullen blijven doen tot het punt waarop de voorspelling van Von Neumann uitkomt.

Ray Kurzweil is het boegbeeld van deze kwantumsprong.

Kurzweil gaat er van uit dat computers en hun AI-software tegen 2029, over slechts 11 jaar, op het niveau van de menselijke intelligentie zullen zijn.  Die ontwikkeling zal de basis leggen voor de singularity: een diepgaande en ontwrichtende transformatie in menselijk vermogen.

Tegen 2045, over 27 jaar, zal AI het niveau van superintelligentie hebben bereikt, waar het voor de huidige mens moeilijk of onmogelijk zal zijn om de impact op onze beschaving te kunnen voorspellen.

Niet alle AI-experts zijn het met Dr. Ray Kurzweil eens over de datum van de singularity.

Enkelen denken dat het eerder dan 2045 zal zijn, velen denken dat het veel later zal zijn. Maar wat is de betekenis van eerder of later?

Vandaag nog schrijft ABN AMRO in zijn “Insights” nieuwsbrief “Disruptie anno 2018- een stand van zaken“: Wat betekent dit voor de sectoren die het hardst geraakt worden door disruptie?

Episode 316/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in A 360 Digital, Artificial Super Intelligence, Astro Teller, Bedrijfswaardering, Deepmind, Exponential Technologies, Extreme Waarde, Idealab, Peter Diamandis, Ray Kurzweil, Sensitivity Analysis, Unizo

Optimisme, groei, vernieuwing, KMO en artificiële intelligentie

pexels-photo-256307.jpegDe economische groei percentages slagen ons de laatste tijd rond de oren, optimisme alom.

De vraag is evenwel of het hier gaat om duurzaam optimisme, in de zin van zwakke intelligentie ten opzichte van vernieuwende duurzame intelligentie?

Duurzame kunstmatige intelligentie wordt vaak geassocieerd met innovatie, ontwikkeling, vormgeving en vernieuwing.

Of onze KMO’s daarvan doordrongen zijn en dagdagelijks hiermee bezig zijn, is een ander paar mouwen.

Pas de “Regel van 72” regel toe op een constante groei van 2% en je hebt 36 jaar nodig om de economie te verdubbelen!

Dan is het bij “Deepmind” wat sneller gegaan, kijk maar naar de recente Netflix documentaire “AlphaGo“.

AlphaGo werkt op drie hoofdcomponenten:

 1. Het beleidsnetwerk (policy network): training op andere games van hoog niveau.
 2. Het waarde netwerk (value net): algemene analyse van de staat (omgevingsanalyse) van het bordspel GO en om de waarschijnlijkheid van de winstkansen te evalueren.
 3. De boomstructuur analyse (tree analysis): onderzoek naar de verschillende variaties van wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren.

Of het INNSAEI concept u hierbij zal kunnen helpen is dé vraag.

Episode 315/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in A 360 Digital, Artificial intelligence, Astro Teller, Bedrijfswaardering, Big Data, Exponential Wisdom, Peter Diamandis, Ray Kurzweil, Six D's

Het is één voor twaalf, de “Moonshot” legers zijn reeds in het land en in Europa, dus wakker worden!

Die legers heten GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) en een aantal andere minder bekende klonen, om maar te zwijgen van de Chinezen met Baidu, Tencent, Alibaba en anderen.

Het bijzondere aan hun tactiek is dat zij niet aan landsgrenzen stoppen, die vervagen toch meer en meer (EU evolutie), maar lopen gewoon binnen of worden spontaan ingehaald/ingenomen (Big Data ge/misbruik).

Remember Bol.com of Coolblue? Vergeet niet dat Fnac/Darty en Van den Borre dezelfde genen hebben. Digitalisering en innovatie zijn hun mantra’s geworden.

Met een Amazon/Whole Foods offensief tracht Carrefour nu de digitale bakens te verzetten (hahaha), terwijl diezelfde bakens telkens van plaats verwisselen of gewoon worden vervangen en verbeteren met artificiële intelligentie. Succes ermee!

De politieke commentaren daarrond zijn gewoon schrijnend en lachwekkend en een bezoek aan het WEF/Davos zal daar niets aan kunnen veranderen!

Dus hoog tijd voor de activering van de “Moonshot” theorie en de “Massively Transformative Purpose” (MTP) instelling op basis van de 6 D’s.

1. Eerste advies: lees eerst het boek “BOLD, How to go BIG, create wealth and impact the world“, samenvattingen op mijn vorige blog.

2. Tweede advies: volg Dr. Laurent Alexandre op en op. Lees ook zijn boek “La guerre des intelligences“.

3. Derde en laatste advies en fenomenale vaststelling: een Moonshot en MTP instelling is alleen maar mogelijk indien de beleidsmakers (CEO’s) er van doordrongen zijn èn ook dat er een aparte afdeling/bedrijf bestaat die er ook van doordrongen is en er onafhankelijk de leiding over neemt.

Is trouwens ook op kleine en grote kantoren èn op families met kinderen van toepassing!

Voor een goede “Moonshot” planning hebt u het volgende nodig.

Een “Moonshot” en MTP bedenken is zeer moeilijk, wees ernstig en blijf ondertussen vooral gezond, falen is een vorm van ervaring opdoen, enorme medische doorbraken komen er aan (CRISPR ea.), alsmede de Singularity (1929).

BEGIN ERAAN. Vergeet niet dat Retirement is the ultimate casualty! 

Episode 314/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in A 360 Digital, Bedrijfswaardering, Blockchain, Exponential Technologies, Peter Diamandis, Waarde Creatie

Blockchain & crypto currencies

Op de Abundance 360 (zie mijn vorige berichten) bijeenkomst was het deze nacht (Pacific Time zone) de beurt aan blockchain en crypto currencies.
Het internet transformeert van een netwerk van “informatie uitwisseling” naar een netwerk van “waarde uitwisseling” — een transformatie van miljarden die de vroegere waarde van het internet teniet zal doen.
Slimme contracten over de blokketen (blockchain) en de overdraagbaarheid van objecten tussen de echte en virtuele werelden zullen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we zaken doen, onze producten op de markt brengen en besturen.
In de crypto currency wereld hebben we een explosie gezien van het aantal initiële muntenaanbiedingen (ICO’ s) en een exponentiële groei van de waarde van Bitcoin en Ethereum.
Conclusie: op basis van mijn aanvoelen, zitten wij momenteel in de vergelijkbare pre-dotcom periode (1997 à 1999) en in een bubbel voor crypto currencies. Het aantal use cases voor blockchain neem toe. Wat overduidelijk is, is wel het feit dat een nieuw internet (3.0) eraan komt en dat de wereld dramatisch en op korte termijn zal veranderen: trust, transparantie en het verdwijnen van essentiële tussenpersonen.
Episode 312/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.
Geplaatst in 23andme, Bedrijfswaardering, Continuïtet onderneming, DNA bouwstenen, iGene, Stamceltherapie, telomeren

Hoe lang kan uw KMO nog blijven bestaan?

Niet al te lang meer, zo blijkt: het hangt immers principieel af van de lengte van zijn “telomeren”.

Ik sprak u eerder over bedrijfsrisico’s  en de metafoor met het bedrijfsleven.

De vergelijking gaat nog veel verder voor wat betreft de continuïteit van een onderneming: bij elke celdeling (het leven van een onderneming) worden de telomeren steeds korter, totdat ze te kort worden en niet meer kunnen delen, op dat punt gaan de cellen dood.

Hoe korter de telomeren worden, hoe minder bescherming de chromosomen hebben, het DNA loopt schade op, net als de veter die gaat rafelen als het plastic uiteinde slijt, dus ook het schoeisel van de onderneming.

Tenslotte: wat is toch de betekenis van leven?

Conclusie: is uw bedrijf nog steeds een oplichtend puntje? Zorg dan ook voor een aangepaste ondernemingskwaliteit, zo blijft u jong en in leven.

Episode 308/2017: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Stamceltherapie, Waarde Creatie

Stamceltherapie en een metafoor met het bedrijfsleven

Het lichaam is te vergelijken met een machine. Een bedrijf is ook zo’n machine.

Het lichaam ondergaat een continu proces van renovatie en reparatie. Regeneratieve geneeskunde via stamceltherapie is daar nu een onderdeel van. De natuurlijke regeneratieve krachten van het menselijk lichaam zijn afkomstig uit het reservoir van stamcellen. Deze cellen kunnen zich differentiëren in elk ander celtype in het lichaam en ze kunnen zich ook verdelen en repliceren om het reservoir opgeslagen te houden.

Gedurende het hele leven diept het lichaam in zijn stamcellenbestand om het systeem (de machine) te repareren, te vervangen en te renoveren, en fit te houden vooraleer het regeneratieve reservoir is uitgeput. Het therapeutisch toedienen van zulke stamcellen om de natuurlijke regeneratieve tendensen van het lichaam aan te vullen blijkt mogelijk te zijn.

Hierbij komt mijn metafoor met het ontstaan en de werking van een bedrijf tot leven.

 1. Bij de start van een onderneming of project zijn de ideeën visionair en is er duidelijke missie: het stamcellenbestand is duidelijk aanwezig.
 2. De focus ligt op het aanwezige start-up weefsel: vergelijk dit met de placenta stamcelbronnen van hoogste kwaliteit die aanwezig zijn bij de geboorte in de baarmoeder.
 3. Na verloop van tijd moet de onderneming (producten & diensten) worden bijgestuurd: vergelijk dit met het aanmaken van stamcellen door genetisch herprogrammering van gedifferentieerde volwassen cellen, zoals huid- of bloedcellen.
 4. Indien de heroriëntering of de reorganisatie alsnog dreigt verkeerd af te lopen, dient de machine (het bedrijf) te worden heropgestart: vergelijk dit met het het toedienen van een nieuwe instructieset van stamcellen om de boel opnieuw op te starten.

Conclusie: welke instructieset gaat u toedienen? Een nieuw hart of een nieuw brein of teruggrijpen naar het start-up idee?

Episode 307/2017: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, CSRP, Free Cash Flow, Kristallen bol, snake oil

Is het CRISPR of CSRP, of gewoon het specifiek bedrijfsrisico voor de KMO?

CSRP is de afkorting voor “Company Specific Risk Premium”, een aanpassing van de disconteringsvoet of de kost van het eigen vermogen (COE), bedoeld om unieke specifieke bedrijfsrisico’s in verband met een welbepaalde investering/waardering in kaart te brengen. Niet te verwarren met de DNA CRISPR CAS9 techniek.

Bij een bedrijfswaardering moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het algemene marktrisico (momenteel op 6,6% voor genoteerde bedrijven) en het specifieke bedrijfsrisico eigen aan de betrokken KMO. In deze turbulente disruptieve tijden draait alles daarrond.

Sommigen trachten dit risico simpelweg te ondervangen met een “hocus pocus” Bèta correctie, die zeker niet voor KMOs van toepassing is.

Voor niet genoteerde ondernemingen, zoals KMOs, bestaan er immers momenteel geen objectieve statistische gegevens en is er ook geen consensus, dus komen wij vaak in de “Far West” qua benadering terecht en zeker indien toekomstige vrije geldstromen worden gehanteerd.

Conclusie: specifiek bedrijfsrisico dient nauwkeurig te worden beschreven, te worden gedocumenteerd en volledig te worden onderbouwd (micro/macro). De rest is het bekende B.S. fenomeen, ook wel  “snake oil” genoemd.

Episode 306/2017: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in advocaten, Artificial Super Intelligence, Bedrijfswaardering, Exponential Technologies, Lex.be, Waarde Creatie

Advocaten: “Op den Dool” of is het “In Disruptie”?

Beide verschroeiende fenomenen worden van toepassing, lees en analyseer de volgende vaststellingen (ook in De Tijd van vandaag):

 1. Einde van het uurtje-factuur model: klanten verlaten de “Matrix” en nemen de “Red Pill”.
 2. Een vastgestelde projectprijs is nu toepasbaar.
 3. Het uurtarief zal sneuvelen en er is een consolidatie golf op til.
 4. Spotify wordt juridisch “gecloned”: neem een abonnement om steeds juridisch up-to-date te zijn.
 5. De juridische algoritmes komen eraan, mèt chatbot.
 6. Snelle dienstverlening wordt de norm: snel, goedkoop en digitaal.
 7. Gratis juridisch advies online en via on line platformen nu beschikbaar: denk maar aan www.lex.be (het Google van de rechtspraak).
 8. Eenvoudig juridisch werk wordt eindelijk door door technologie overgenomen.

Nog niet overtuigd? Lees dan onze eerdere blog bijdragen:

Conclusie: eindelijk kunnen advocaten (en ook accountants) focussen op juridisch denkwerk, zichzelf heruitvinden, innoveren en vooral de strategische vertrouwensrelatie met de cliënt voorop stellen. Samen hebben zij immers de “RED PILL” ingenomen.

Episode 305/2017: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Blue Ocean Strategy, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Kristallen bol, Waarderingstool

Een tool is een tool en dat blijft zo, niets meer of niets minder

Onlangs was ik aanwezig op een interessante voorstelling van een “waarderingstool” voor bedrijven.

Wat zag en hoorde ik? Een berg “old school” uitgangspunten, lineaire benaderingen en veronderstellingen, gevolgd door betwistbare bevindingen en vreemde conclusies met veel gefrons van wenkbrauwen tot gevolg.

Kortom, alsof een bedrijf een anatomisch wezen is, vol met knopjes, dat mechanisch tot leven kan worden gebracht.

Wat ik echter daar niet hoorde, was het kloppende hart van een creatieve onderneming of een uniek bedrijfsconcept.

Conclusie: “Da Vinci” was ver weg, en waarde en prijs zijn inderdaad nog steeds niet hetzelfde, een schroevendraaier is inderdaad geen hamer.

Episode 304: contacteer mij op valueplan@icloud.com voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, DCF methode, Kristallen bol, Leonardo da Vinci, Michael Gelb

De Sint en zijn 7 creatieve Da Vinci stappen

Ik sprak u onlangs over de Sint.

Nu blijkt dat hij reeds vroeger dan gewoonlijk in het land is aangekomen.

Gelukkig kwam hij mij toch even bezoeken en gaf hij mij bovendien een mooi geschenk onder de vorm van 3 jongleerballetjes (juggling balls), samen met een gebruiksnota van Michael Gelb over zijn boek “How to think like Leonardo da Vinci“.

Het jongleren doet mij terugdenken aan de kunst van het projecteren met financiële cijfergegevens, denk maar aan de “Kristrallen Bol” benadering  en de “DCF Methode” om de toekomst te kunnen voorspellen.

Hiervoor komen Leonardo’s 7 stappen voor creativiteit goed van pas ten einde een goede bedrijfswaardering te kunnen beoordelen, te kunnen toetsen en te kunnen onderbouwen.

Lees en beoordeel even mee.

 1. Nieuwsgierigheid: wees nieuwsgierig, stel veel vragen.
 2. Onafhankelijk en origineel denken: zoek andere gezichtspunten en verschillende meningen op.
 3. Zet een scherpere bril op: heb veel aandacht voor wat er op dit moment gebeurt.
 4. Omarm onzekerheid en het onbekende: omarm de kloof tussen weten en onzekerheid.
 5. Zoek evenwicht tussen logica en verbeelding: mindmapping is hier goed voor, beide hersendelen worden dan wakker en creatiever.
 6. Zoek naar energie en balans: vooral een gezondere organisatie is beter toegerust om te innoveren.
 7. Let op voor logische en lineair denkende organiaties: zoek en denk aan dingen en omstandigheden die niet noozakelijk dingen doen in een formele volgorde, eerst te genereren dan organiseren.

Conclusie: hoeveel ballen kunt u in de lucht houden?

Episode 303: contacteer mij op valueplan@icloud.com voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, BVWire, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Prijs versus Waarde

De Sint deelt weer cadeautjes uit, geloof je dat nog altijd?

Het is weer zo ver!  Dit gevoelen bekroop mij bij het lezen van de recente bevindingen die BVWire onlangs publiceerde in verband met bepaalde vastgestelde mankementen bij economische bedrijfswaarderingen.

De brave man geloofde zijn ogen niet bij de hiernavolgende vaststellingen en de losjesweg geargumenteerde veronderstellingen:

 1. Het verleden als waarheid verkondigen: de prognoses zijn zuiver en alleen opgesteld met het oog op de te bekomen waarderingsuitkomst.
 2. Onnauwkeurige voorspellingen en prognoses: werden niet vergeleken met de historische resultaten.
 3. Prognoses die werden opgesteld zonder de input van de betrokken cruciale personen of de bevoegde afdelingen.
 4. Groeipercentages en bedrijfsmarges die niet in overeenstemming zijn met bedrijfseconomische verwachtingen voor dezelfde industriële sectoren of sub-sectoren.
 5. Prognoses die een bedrijfswaarde opleveren die voortkomen uit de slordigheid van gehanteerde veronderstellingen, m.a.w. het bekende GIGO principe (garbage In and garbage Out).
 6. Prognoses die niet onderbouwd werden met disruptieve veronderstellingen.
 7. Prognoses enkel op basis van de resultatenrekening. Hieruit blijkt een gebrek aan zorg over kapitaaluitgaven of financieringsbehoeften. Misschien overtreft de voorspelde groei de capaciteit van het bedrijf om die groei te financieren?
 8. De prognose bestrijkt niet de gehele conjunctuurcyclus. Hoe heeft het bedrijf tijdens pieken en dalen gewerkt?
 9. De prognose is gebaseerd op een ongebruikelijke veronderstelling. Misschien hangt deze veronderstelling af van het vermogen om financiering te verkrijgen of een overname te doen.
 10. Een te hoog ingeschat bedrag van de totale bedrijfswaarde, vooral op basis van de berekende eindwaarde (terminal value).

Conclusie: ondernemingen die een zekere economische bedrijfswaarde willen kleven op de geldwaarde van hun verzuchtingen, doen er best aan niet meer in die goedgelovige Sint te geloven, met of zonder gekleurde Pieten. Let vooral op allerhande tools die de hemel op aarde beloven want de Sint was daar reeds.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Membership Economy, Overnamemarkt, Sensitivity Analysis

“Get Rich Quick” waarderingstools

Zulke tools worden nu veelvuldig in de markt gezet om een zogenaamde bedrijfswaarde (valuation) te berekenen en te bepalen.

In de realiteit gaat het evenwel om de eenvoudige benadering voor een gewone platte prijsbepaling (pricing).

Een echte economische bedrijfswaardering is immers veel complexer, die bovendien vraagt om specieke algoritmes met een ontwikkeling per bedrijfstak, dus iets voor kunstmatige intelligentie en de toepassing van Big Data (verzamelen, ordenen en analyseren).

Een belangrijke nieuwe economische benadering in dit verband als variabele om bij een bedrijfswaardering een business model te kunnen testen is de ontluikende “membership economy”.

En dan zwijg ik nog over de noodzaak om een “sensitivity analyse” te ontwikkelen.

Inderdaad, om de kwaliteit van een bedrijfswaardering te verbeteren kan in dit verband een onderdeel worden opgenomen met een aantal variabelen over kritische veronderstellingen en hun mogelijk impact op de waardeconclusie.

Conclusie: met een aantal simpele mechanische vragen en antwoorden kan een bedrijfswaardering zeker niet worden opgelost.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Warren Buffett

De culinaire kantjes van bedrijfswaardering

Om elke dag goed te eten moet je kunnen koken. Het is bovendien gezond, werkt bevredigend, zorgt voor pit en is bovendien nog gezond ook voor je lichaam.

Zou het bij een (excellente) bedrijfswaardering ook zo werken? Bevredigend misschien wel, de rest laat ik aan de lezer over.

Warren Buffet, die van Berkshire Hathaway, is met zijn eetgewoonten blijkbaar een andere mening toegedaan, dus allen aan tafel met bestek en servet voor een geparafraseerde culinaire les.

 1. Blijf bij wat je kent. Varieer niet te veel, dat het nu een industrie is of sub-sector is. Alles is immers het resultaat van de kennis die je eerder hebt opgedaan.
 2. Weet wat je wil waarderen en ga er dan voor.
 3. Bestudeer grondig de bedrijven die je gaat waarderen. Lees erover en doe het nodige onderzoek.
 4. Oefen op je communicatie skills: de sleutel tot succes is gebaseerd op de ontwikkeling, in woord en schrift, van goede communicatievaardigheden.

Conclusie: proef (of lees) tussen de regels door. Bon appétit.

Geplaatst in Bill Gross, Extreme Waarde, Idealab, Start-up, Waarde Creatie, week van de bedrijfsoverdracht

5 essentiële succesfactoren voor start-ups.

De week van de bedrijfsoverdracht komt er aan.

Ik blogde gisteren kort over start-ups. Dit onderwerp vormt de kern van huidig blogbericht..

Hiervoor grijp ik graag terug naar Bill Gross. Ik volg Bill reeds sinds midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw en meer in het bijzonder met zijn ideeën fabriek “Idealab“.

Niet zo heel lang geleden (2015) gaf Bill een TED voordracht.

Hierin gaf hij, op basis van zijn zeer rijke ervaring, inzichten in de essentiële meest bepalende factoren voor start-ups, meer bepaald in deze volgorde:

 1. Ideas.
 2. Team.
 3. Business Model.
 4. Funding.
 5. Timing.

Voor de essentiële  meest bepalende succesfactoren zag deze volgorde er evenwel gans anders uit:

 1. Timing: 42% (zijn de klanten er klaar voor, te vroeg of te laat?).
 2. Team/execution: 32% (execution matters).
 3. Ideas: 28% (differentiality and well timed).
 4. Business Model: 24% (a clear path).
 5. Funding: 14%.

Welke zijn uw meest bepalende en essentiële succesfactoren en in welke volgorde?

The biggest risk is not taking any risk … In a world that’s changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” (Mark Zuckerberg).

Geplaatst in Exponential Technologies, Extreme Waarde, Overnamemarkt, Six D's, Waarderen van Ondernemingen

Groei en bedrijfsoverdracht op basis van deze vijf kritische succesfactoren

Rond deze tijd van het jaar worden plannen/budgetten gemaakt voor volgend jaar of worden intenties geconcretiseerd om bedrijven op te starten of om over te nemen.

Hoog tijd om nu eindelijk “out-of-the-box” te denken en om baanbrekende revolutionaire ideeën in daden om te zetten.

Met welke filosofie en benadering kunt u er best aan beginnen, althans volgens Peter Diamandis?

 1. Ontwikkel een MTP (Massively Transformative Purpose): ontwikkel een unieke, authentieke visie die u de emotionele energie geeft om elke barrière te overwinnen en te focussen op uw passie.
 2. Plan een MOONSHOT: kom op met een concreet en objectief doel (binnen het bereik van uw MTP) waarbij u ernaar streeft om 10 keer groter te worden wanneer iedereen hoopt op 10% groei.
 3. GEMEENSCHAP EN NETWERKEN: dompel u onder in een gemeenschap van exponentiële en veelzijdige ondernemers die u zullen ondersteunen bij uw MTP’s en Moonshots. Zulk een gemeenschap moedigt en vuurt u aan en stelt u in staat om een stempel te drukken op het universum.
 4. CULTIVEER EEN MINDSET VAN OVERVLOED: tracht negatieve nieuwscycli te mijden en tracht schaarste om te zetten in producten en diensten door te dematerialiseren, te demonetiseren en te democratiseren.Lees hiervoor mijn eerdere blogbijdrage.
 5. ONTWIKKEL UW KENNIS EN MENTALITEIT VAN EXPONENTIËLE TECHNOLOGIE: kijk vooral naar opkomende en convergerende exponentiële technologieën waarmee u uw MTP en Moonshot kunt opschalen.

Eindelijk klaar voor de toekomst, begin er dan aan!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

De Theorie van Ma: de DAMO Academie en het effect op uw bedrijfswaarde

Ik bedoelde uiteraard niet uw moeder maar eerder Jack Ma, de topman van het Chinese bedrijf Alibaba.

In ware presidentiële stijl, vergelijkbaar met de mededelingen op het komende vijfjaarlijkse nationaal Chinees congres, kondigde hij de DAMO Academie aan.

Alibaba zal de komende jaren 15 miljard USD in onderzoek en de ontwikkeling pompen en in de Damo Academie investeren om talent van wereldklasse aan te trekken, samenwerkingen aan te gaan en onderzoekslaboratoria te bouwen en te openen in zeven steden over de hele wereld.

“DAMO” is een acroniem (afkorting) voor Discovery, Adventure, Momentum en Outlook.

Dit onderzoek zal focussen op onder meer data intelligentie, Internet of Things, fintech, quantum computing, etc..

“De 21e eeuw heeft een 21e eeuwse aanpak van probleemoplossingen nodig” zei Jack Ma verleden week.

Nog steeds niet overtuigd van deze fundamentele beslissing?

Luister dan naar deze Blockchain presentatie en oordeel zelf of de huidige business modellen moeten worden aangepast en bijgevolg ook de manier waarop naar bedrijfswaarde wordt gekeken.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Bomen groeien tot in de hemel …

Voor een deskundige bedrijfswaardering kijkt u uiteraard hoofdzakelijk vooruit, vooral in deze tijden van opperste disruptie, catastrofale onzekerheden en fake news.

Twee zeer belangrijke variabelen spelen hierbij een belangrijke rol, meer bepaald het groeipad (groei en groeimogelijkheden) en de mate waarin deze veronderstelde groei kan blijven aanhouden of niet (tot aan het eindstation, zijnde de eindwaarde of de terminale waarde).

En daar schort het meestal aan: geen uitleg of geen onderbouwde veronderstellingen, zwarte magie dus, iets in de zin van “het is ’s ochtends kouder dan buiten“.

Gelukkig staan onze collega’s van over de plas niet stil en hebben zij nu een ” Requirements for growth rate and terminal value uitgebracht … Amen.

Conclusie: blijf kritisch nadenken, blijf lezen en studeren, dromen is er ook bij want in het volgende decennium zal elke grote industrie worden verstoord, zeker ook ons vakgebied.

Geplaatst in Barack Obama, Extreme Waarde, Singularity University, Waarde Creatie

Wat ben je echt waard?

Ik bedoel daarmee: wat je zelf denkt waard te (kunnen) zijn, of uw idee, of uw inspanningen, of uw investering(en), of uw bedrijf, … en ga zo maar door.

In ons geval, wat onze Noorderburen catalogeren als “waarde in het economisch verkeer“.

Sommigen beweren dat economische waarde wordt bepaald door “zwarte magie”, met goede Trumpiaanse bedoelingen uiteraard.

De realiteit ligt nochtans simpelweg voor de hand en wordt zeker niet bepaald door soms (al te vaak) absurde en stupiede regelgeving, al of niet met een fiscaal tintje gekleurd.

Alles hangt immers af van de levensfaze modus en de houdbaarheid van het één en ander.

 1. Bent u een start-up: nog met enkel dromen en geen centen noch winsten?
 2. Of nog steeds in de wildernis geparkeerd zonder duidelijke visie en doelen, dus nog altijd in survival modus?
 3. Of nog eerder in woestijnmodus, zonder winstgevendheid en met magere kasstromen?
 4. Of blinkt u uit in al het voorgaande en bent u klaar om door te stoten en op te schalen?

Dé Midas oplossing voor al het voorgaande kan worden teruggevonden in het artikel “What Gaming Giant EA Knows About Bridging Creativity and Profit”.

Conclusie: make business more like a game!

Geplaatst in Artificial intelligence, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Peter Diamandis, User interface moment

Snel, sneller, snelst

Ik herinner mij nog zeer goed mijn internet “aha” moment wanneer ik mijn allereerste webbrowser Netscape kon gebruiken (ik denk zoiets als versie 0,94).

Het was november 1994, nog ergens in de katakomben van het internet.

Dit moment wordt nu een “interface moment” genoemd.

Hetzelfde moment beleven wij nu opnieuw met het versmelten en het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie, en nieuwe technologieën.

Niets is meer zoals alles is geweest. Ook niet voor een goede bedrijfswaardering of een succesvolle bedrijfsovername, waarbij verbeeldingskracht en het kijken naar en analyseren van potentiële toekomstmogelijkheden en evoluties van groot belang zijn.

Meer over dit onderwerp vernemen? Luister dan naar de recente podcast van Peter Diamandis “Accelerating the Acceleration of Technology”, zie Podcast.diamandis.com.

Conclusie: de meeste mensen hebben er geen idee van hoe snel dingen veranderen en hoe technologie ervoor gezorgd heeft dat de wereld zich in een versneld tempo heeft ontwikkeld.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Blockchain, Bold, Peter Diamandis, Six D's

Klaar voor de toekomst met deze 6 D’s?

Ik schreef reeds eerder  uitgebreid over Peter Diamandis en het boek “Bold“.

De aangekondigde “hoorn des overvloeds” heb ik voor u met toepassing van de 6 D’s trachten te simuleren, door 25 jaar vooruit te kijken, als volgt.

 1. Digitization (Digitalisering): alles wordt digitaal, naar het voorbeeld van wat de Stad Antwerpen onderneemt.
 2. Deception (Misleiding): zijn al die nieuwe dingen en ideeën wel nodig? Waarom zouden wij ons enorm begrotingstekort verminderen en verder blijven besparen, alles komt toch vanzelf in orde, … zegden zij? En anders is het de schuld van Europa of van Trumpisme.
 3. Disruption (Disruptie): industrietakken evolueren aan een sneltrein vaart, kijk maar naar de recente megafusie tussen Alstom en Siemens of dacht u dat de Chinezen alleen maar konden kopiëren en goedkoper fietsen produceren? Denk dan twee keer goed na en kijk naar de concurrent CRRC?
 4. Dematerialization (Dematerialisatie): al het sterrenbeeld van de “Grote Beer” gevonden en bekeken? Neen? Download dan de gratis Augmented Reality App “Night Sky” of hoe ziet het menselijk lichaam er echt uit? Kijk dan naar de app “Essential Anatomy 5“.
 5. Demonetization (Demonetisation): hoe neemt u een back-up: nog steeds met een floppy disk of via cloud services? Wat dacht u van Kodak of de camera op uw smartphone of van telefoneren met Skype, Facetime en WhatsApp?
 6. Democratization (Democratisering): wat dacht u van Cryto-Currencies en van Blockchain of van fast WIFi internet toegang? Hoe zag het er 10 jaar geleden uit?

Met de realisatie van deze 6 D’s kan elke onderneming de toekomst met glans tegemoet zien!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Is blijven groeien een realistische optie?

Uiteraard niet, zou ik zo zeggen.
Enkel bij de opstelling van een klassieke DCF bedrijfswaardering wordt deze veronderstelling vaak gebruikt bij de theoretische vaststelling van de eindwaarde (terminal value).
In tijden van bedrijfseconomische onzekerheid en galopperende disruptie is dit zeker niet het geval, en dan vergeet ik nog de huidige effecten van mogelijke exponentiële veranderingen.
Tijd dus om de focus op de beperkte levensduur van ondernemingen te leggen, ook “corporate mortality” genoemd.
Een hoge schuldgraad en negatieve geldstromen vormen bekende patronen om hiermede rekening te kunnen houden.
Bottom line: er bestaat geen enkele houvast om deze effecten te kunnen incalculeren. Het omgekeerde gebruik ervan maakt deel uit van het arsenaal van tovenaars (snake oil). Niet overtuigd? Lees dan de bijgevoegde bijlage “Flawed Perpetual Growth Assumption 2017” (Gilbert Matthews).

Geplaatst in ARK Invest, Bedrijfswaardering, Peter Diamandis

Ondernemen is ploeteren

Bij ondernemen ga je door een woestijn van ideeen, succes en tegenslagen.

Dit is ook bij bedrijfswaardering het geval: vooral ogen openhouden, kritisch bekijken, en nadenken.

Enkele handige tools hierbij zijn checklists, in de zin van De 10 beste … etc.

Enkele zeer handige handvaten zijn de volgende:

Bottom line: protect your downside and think long term.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Technologies, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Waarde Creatie

Van “Ground Zero” over groei, risico, tot integratie in 3 simpele stappen.

In deze blogbijdrage is “Ground Zero” het epicentrum van uw onderneming, daar waar het allemaal begon of opnieuw begint.

Uiteindelijk gaat het om volgend stappenplan:

 1. het bedenken van een simpel idee,
 2. de ontwikkeling ervan op basis van een zelf gekozen bepaald pad,
 3. tot het implementeren van een gewoonte (habit) voor de ontwikkeling van dit idee binnen uw onderneming (habit formation).

Bij deze ontwikkeling moeten drie belangrijke doorbraken worden gerealiseerd met het oog op extreme waardecreatie;

 1. De ontwikkeling van een winstgevend en onderbouwd business model.
 2. Het nastreven van beheersbare groei als essentieel onderdeel ervan, zeker niet eeuwigdurend en wat met de berekende eindwaarde?
 3. Het beheersen van de zakelijke risico’s die daarmee kunnen verband houden, vooral disruptieve ontwikkelingen.

Deze mengeling moet tenslotte worden samengebracht tot een winnende combinatie: de hoofdprijs (zeker niet op Google terug te vinden)!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Groeivoet, Overnamemarkt, Robo Valuer

Al gehoord van een groeistrategie?

Toekomstige of geprojecteerde kasstromen zijn, naast het beheersen van uw bedrijfsrisico’s, afhankelijk van de groeimogelijkheden van uw onderneming.

Groei? Een Robotool mechanieker zegt in dat geval gewoon”Insert your Value here“, maar dat zal het probleem zeker niet alleen kunnen oplossen.

Groeien gaat immers niet vanzelf. Echte groei daarentegen is een keiharde strategische doelstelling en moet passen bij de strategische ambities van uw onderneming of van uw project(en).

Een groeiproces dient bovendien grondig te worden uitgedacht, te worden georganiseerd en binnen uw onderneming strategisch te worden gecommuniceerd en te worden gekristalliseerd.

Ik lees in de bedrijfsliteratuur dat er 5 verschillende groeipaden bestaan, sla er maar Robert Tomasko op na, zoals;

 1. Competitieve groei: vergroten van het marktaandeel.
 2. Groei door nieuwe wegen: groei door het toepassen van nieuwe mogelijkheden, onder meer technologische vernieuwing.
 3. Groei door macht: groei vanuit een positie als marktleider.
 4. Groei door specialisatie: groei door het assortiment op de markt te beperken.
 5. Groei door improvisatie: vooral belangrijk in een steeds veranderende en disruptieve markt.

Meer informatie over deze groeipaden is HIER terug te vinden.

Conclusie: zogenaamde populaire vuistregels en andere mechanische algemene economische benaderingen lossen een echte groeistrategie zeker niet op. Denk integendeel creatief na èn op lange termijn èn overweeg ook een aantal disruptieve modellen.

Creativity is a muscle, be creative every day!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Overnamemarkt, Robo Valuer

Na de mechanische sensibilisering komt het echte bedrijfsrisico bovendrijven.

In het boek “Value Investing From Graham to Buffett and Beyond” wordt bedrijfsrisico omschreven als het feit dat wij een hekel hebben aan risico en haten om geld te verliezen.

Robotools (lees hier mijn blog artikel) dienen enkel om een bedrijfswaardering zuiver mechanisch weer te geven, dat begrijpt u intussen wel, nadien wordt de “clusterbom” onder deze zeer rudimentaire rekenoefening geactiveerd, onder de vorm van niet gedetecteerd bedrijfsrisico, met helaas en vaak veel economische slachtoffers tot gevolg.

Bedrijfsrisico komt in twee smaken voor, systematisch en specifiek, zoals vanilla en chocola.

Systeem risico (systematic risk), ook bekend als marktrisico, is het risico dat inherent is aan de totale markt dat niet kan worden opgelost door diversificatie, zoals recessies, oorlogen, de rente-evolutie, en anderen, die niet via een gediversifieerde portefeuille kunnen worden vermeden.

Aan de andere kant, is specifiek risico (unsystematic risk) het risico dat specifiek is voor een onderneming of de sector en dat kan worden opgelost door diversificatie.

Conclusie: doe zoals Stephen R. Covey het schrijft “Begin with the End in Mind“. Leren fietsen lijkt makkelijk, maar vertel mij hoe jij het hebt moeten aanleren, al doende zeker, dit geldt ook voor het beheersen van bedrijfsrisico. Geef mij maar chocola!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Groeivoet, Overnamemarkt, Robo Valuer, Unizo, Waarderingstool

Een bom onder uw bedrijfsovername

De markt, in alle mogelijke kleuren en geuren, heeft de mond vol van een aantal KMO initiatieven in verband met overnemen, overlaten en dies meer.

Voor zulke transacties is een deskundige waardebepaling evenwel onontbeerlijk en daar kan één of andere robotachtige tool niets aan veranderen, dit zijn louter “Tomahawk” projectielen die bovendien niet altijd accuraat doel treffen.

Doe dus eerst het volgende;

 1. U kent uiteraard uw huidige bedrijfswaarde en u weet drommels goed wanneer en in welke omstandigheden u uw onderneming zult willen overgedragen.
 2. Bepaal vervolgens nauwkeurig welke cash flow uw bedrijf echt genereert en in de toekomst eventueel kan genereren.
 3. Ook de groeimogelijkheden voor uw onderneming en sector zijn u als ondernemer welbekend.
 4. Evalueer tenslotte op welke typische bedrijfsrisico’s vooral moet worden gelet.

Tenslotte, adem diep, denk na en simuleer een aantal andere mogelijke uitgangspunten.

Oef, eindelijk ken ik dan mijn echte bedrijfswaarde!

Geplaatst in Extreme Waarde, Free Cash Flow, Groeivoet, Overnamemarkt, Unizo, Waarderingstool

Waarom nu reeds de waarde van uw bedrijf kennen?

Omdat de vergrijzing een feit is en zeer weinig KMO’s daarmee bezig zijn.

Unizo, via het initiatief “Overnamemarkt“, heeft daarvoor een “Waarderingstool” uitgebracht.

Beschouw deze tool als een Do-It-Yourself toolkit die aan de gebruiker enkel een ruwe prijsindicatie weergeeft, dus verre van een deskundig waarde-oordeel.

Dus let op bij het gebruik ervan, verwacht er niet té veel van: deze tool is enkel geschikt voor prijsonderhandelingen en niet voor een deskundig waardeoordeel, daarvoor hebt u meer tijd nodig (4 tot 6 weken) en een belangrijke financiële investering (circa EUR 8 à 10.000).

Een bedrijfswaarde berekenen maakt deel uit van een langlopend strategisch bedrijfsproces, ruim op voorhand ingeleid en ingevoerd, beschouw het als een onderdeel van uw DNA en van uw bloedstroom.

Zoals bij een goede gezondheid en een aangepast dieet begint u er tijdig aan, zoals:

 • vroeg genoeg opstaan/tijdig aan beginnen,
 • voldoende bewegen/uw bedrijfsmodel tijdig aanpassen,
 • voldoende rusten/tijdig rondkijken wat de concurrentie aan het doen is.

Conclusie: kennis is macht. Uiteindelijk weten wij allemaal dat waarde wordt geanalyseerd en dat over de prijs wordt onderhandeld. Dus, scherp uw onderhandelingsvaardigheden aan en verfijn intussen uw kennis over bedrijfswaardering.

Be a valuebuilder!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Een onderneming is een verzameling van succesvolle algoritmen: stel vooral de goede vragen

Hoe zal het vak over bedrijfswaardering en de benadering van bedrijfswaardering op zich en als geheel evolueren in de komende 10 tot 20 jaar?

Kunstmatige intelligentie (AI) , Augmented Reality (AR), Google DeepMind, IBM Watson, Virtuele Realiteit (VR), Big Data, Cellular Computing (cell algoritmen), de Vierde Industriële Revolutie (intelligent machines) en wereldwijde connectiviteit zullen alles in één generatie veranderen, vooral  de manier waarop wij toegang tot kennis zullen kunnen benaderen, bewerken en gebruiken.

Zullen vakboeken, tijdschriften, nieuwsbrieven en opleidingen nog bestaan in de komende 10 tot 20 jaar en zullen die als geheel nog wel relevant zijn? De bijdrage “Learning Science and Literacy” van de Bill & Melinda Gates Foundation is daarvoor een interessante bijdrage.

Daar een onderneming, trouwens ook zoals biologische organismen, bestaat uit een verzameling van slimme algoritmen, wordt het zeer belangrijk om de goede vragen te (blijven) stellen, zoals … “Heey Siri” …

Waarom die conclusie?

We zijn immers op weg naar een wereld gedomineerd door meer dan een biljoen sensoren en een alomtegenwoordige artificiële intelligentie.

In die wereld zullen wij in staat zijn om alles wat wij maar willen weten te kunnen weten, dus is de kwaliteit van de vragen die wij leren om vragen te stellen belangrijker dan de opgeslagen kennis.

Dus, help uw cliënten en uw omgeving om kritisch te denken en om de goede vragen te stellen, ook in uw eigen belang en persoonlijk voordeel.

Conclusie: mijn stelling is zeker ook voor andere intellectuele beroepen (accountants, advocaten, consultants, etc.) van toepassing en de evolutie van mijn conclusie neemt bovendien exponentieel toe.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

HR, Google en bedrijfswaarde

Wij leven nu in de ideeën economie (idea economy), waarin vooral individueel talent en de waarde van een team bepalend zijn voor een duurzame zakelijke groei en succes en waardoor ook de zakelijke bedrijfsrisico’s sterk verminderen, dus uiteindelijk de bedrijfswaarde doen toenemen.

Maar hoe stel je de waarde van een team vast?  Niet alleen maar om vast te stellen dat er slimme mensen in het bedrijf rondlopen en om rekenmodellen in te vullen, maar wel om on-site visits en interviews te ondernemen.

De bijbel voor zulke waarnemingen en vaststellingen werd door Warren Miller beschreven in zijn boek “Value Maps”. Een checklist voor zulke bezoeken en interviews kan je hiern (Tips On-site Visits) raadplegen.

Google (nu “Alphabet Inc.”) heeft de afgelopen twee jaar tijd besteed aan het bestuderen van meer dan 180 van zijn teams, om achter het geheim van hun succes te komen en heeft daarvoor 200+ medewerkers geïnterviewd in verband met hun houding ten opzichte van teamwork, met het oog op het ontdekken van de gemeenschappelijke kenmerken van een goed presterend team.

Het blijkt dat deze uitmuntende teams vijf gemeenschappelijke kenmerken hebben en deze zijn misschien een stuk minder skill-based dan je in eerste instantie zou denken.

Deze kenmerken creëren de volgende vijf dynamieken;

 1. Psychologische veiligheid: heeft het team voldoende de vrijheid om risico’s te nemen zonder angst om zich belachelijk te maken en te voelen?
 2. Betrouwbaarheid: worden de teamleden voldoende vertrouwd om taken uit te voeren op een hoog niveau?
 3. Structuur en helderheid: weet iedereen in het team precies wat er van hen verwacht wordt en wat de noodzaak is om dit te bereiken?
 4. Betekenis van het werk: besteed u voldoende zorg aan wat u vandaag doet?
 5. Impact van het werk: draagt het werk bij tot het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen van de onderneming?
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarderen van Ondernemingen

Een goede bedrijfswaardering is geen vodje papier

Het analyseren van welke activa een inkomen (kunnen) genereren, vormt de eerste basis van een goede bedrijfswaardering.

Maar er is uiteraard veel meer te ontdekken.

Inderdaad, van groot belang is in detail na te gaan hoeveel vrije geldstromen (free cash flows) worden gegenereerd, al of niet geprojecteerd.

Vaak worden hierbij diverse methoden gebruikt en de resultaten ervan worden daarna lukraak op een hoopje gegooid, met niet zelden een toevoeging van een alternatief sausje van een aantal wegingsfactoren.

Het terugvallen op eerdere bedrijfswaarderingen of op zogenaamde andere markttransacties houden gevaren in, zoals:

 • werd er voldoende rekening gehouden met niet-kosten (noncash considerations)?
 • waren de geldstromen voldoende stabiel om te veronderstellen dat zij zonder problemen konden worden geprojecteerd?
 • werden de uitkomsten voldoende getoetst aan andere beschikbare markttransacties?
 • vaak zijn vuistregels (rule of thumb) niet voldoende onderbouwd of niet bruikbaar in bepaalde sectoren.

Moraal van het verhaal: bouw een hoogstaand kwalitatief DCF model en motiveer en onderbouw vooral de diverse variabelen. Mijn eerdere blogbijdrage over “Hoe ijs aan eskimo’s verkopen?” is daar zeker niet vreemd aan.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Groeivoet, Robo Accountant, Robo Valuer, Waarderen van Ondernemingen

Extreme bedrijfswaarde in 7 strategieën

Eerder schreef ik over de 5 stappen voor een extreme waardecreatie.

Artificiële intelligentie zal in de toekomst een groot deel van dit rekenwerk wegnemen, zie mijn artikel “Artificiële intelligentie bedreigt bedrijfswaarde“.

Zonder een grondige, tijdige en langdurige voorbereiding zal het resultaat ervan evenwel zeer pover zijn. Doe daarom op zijn minst beroep op de juiste deskundigen.

Uit een recent onderzoek in de US of A blijken experts aldaar de volgende 7 strategieën (in dalende orde van belangrijkheid) te beoordelen bij acquisities, wat dus betekent dat vooral op deze uitgangspunten dient te worden gefocust.

 1. Sterkte van de bestaande klantenrelaties: loyaliteit, langdurige relaties, contracten.
 2. Technologie: kan een competitief voordeel opleveren.
 3. De kwaliteit van het management: let ook vooral op de kwaliteit van het middle management.
 4. Marketingstrategie: moet gefocust zijn op de bedrijfsniche of specialiteit.
 5. Financiën: let vooral op groei en marktpotentieel.
 6. Medewerkers: een laag personeelsverloop is een pluspunt.
 7. Imago en reputatie.

Moraal van het verhaal: deze strategieën zijn evenzeer voor accountants en advocaten van toepassing. Begin er dus tijdig aan.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Deepmind, Exponential Technologies, Ray Kurzweil

Artificiële intelligentie bedreigt bedrijfswaarde

Naast mijn artikelen over virtual reality en augmented reality is het nu de beurt aan artificiële (kunstmatige) intelligentie.

Wat gaan wij daar (al) allemaal mee kunnen bereiken of welke modellen zullen erdoor worden bedreigd?  Ik denk dan eerder in de zin van “disruption“: meer bepaald de verstoring van economische modellen.

Volgens mij, zeker bedrijfswaardering, in de zin van “to earn more you have to learn more“.

Met artificiële intelligentie “wordt aan computers geleerd om problemen op te lossen door ze te voeden met voorbeelden, eerder dan een stapsgewijze oplossing te moeten bedenken en die dan te programmeren”, lees bijgaand artikel De Belg die machines laat praten.

Om hierover meer te weten te komen, moet je bij “Deepmind” zijn.

Inderdaad, “Imagine a service that could give mathematical assurance about what is happening with each individual piece of personal data, without possibility of falsification or omission”.

BINGO (zegt Ray Kurzweil)!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Ondersteunt “virtual reality” de bedrijfswaarde?

Recent commentarieerde PwC dit onderwerp in zijn bijdrage “Five ways” .

Zij zien dit gebeuren door een grotere flexibiliteit, minder risico’s en nieuwe manieren bij het openstellen van een onderneming aan de nieuwe digitale realiteit, onder meer door:

 • shorten time to market,
 • reduces product design risk,
 • increases business agility and flexibility,
 • transforms talent development and training,
 • enables new business models.

Deze virtuele realiteit zal waarschijnlijk vooraf gegaan worden door de “augmented reality“. Een voorsmaakje ervan krijg je via augment.com.

Het is precies deze evolutie die momenteel door de zogenaamde “Gang of Five” (Apple, Amazon, Google, Facebook en Microsoft) wordt beheerst. Samen bezitten zij een oligopolie.

De vraag is dan of zij door deze situatie de ontwikkeling van virtuele of augmented realiteit zullen ondersteunen of tegenwerken?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Is bedrijfswaarde een illusie?

Afgaande op wat Yuval Harari vertelt in zijn nieuwste boek “Homo Deus” is het antwoord hierop bevestigend, immers “de mens heeft zijn dominantie op aarde echt niet aan zijn intelligentie te danken”.

Bij bedrijfswaarde tracht je vooral de toekomst te voorspellen, daar het verleden geen eeuwigheidswaarde heeft.

Deze toekomst, gebaseerd op zogenaamde economische waarden en rekenkundige begrippen en overtuigingen, is net zo goed een illusie die vaak alleen in onze gedachten bestaat en die dus ook gemakkelijk zouden kunnen verdwijnen.

Niet akkoord? Denk dan maar aan het simpele feit dat de EURO alleen maar waarde heeft omdat de andere EURO gebruikers deze munteenheid vertrouwen en blijkbaar waardevol vinden.

Of het papier waarop de EURO biljetten worden gedrukt, enige economische waarde heeft, is een bijkomend discussiepunt.

Dus is waarde gebaseerd op vertrouwen, en op zichzelf is dit ook een illusie, toch tot zolang je erin gelooft!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Warren Buffett

Warren Buffett gaat de huwelijkstoer op.

Gisteren publiceerde Warren Buffett zijn jaarlijkse brief aan zijn aandeelhouders. Wereldwijd stonden zijn volgers digitaal te wachten.

Bij zulke hoogmis horen een aantal liturgische acclamaties. Bij Warren gaat het om de litanie van “I do“, gevolgd door een sneer naar opgelegde rituelen.
Vooral de boekhoudkundige misbaksels (GAAP) in verband met het begrip en de toepassing van de “intrinsieke waarde” moeten het ontgelden. Amen.

Naar ondernemers toe geeft hij een aantal interessante aanbevelingen, zoals in een draaiboek (Engels):

 • take baby steps when shifting a company’s goals,
 • retain and reinvest earnings,
 • dream big,
 • act when opportunities present themselves,
 • when the cash register rings loud, rush outdoors carrying washtubs not teaspoons,
 • cherish innovation, productivity gains and entrepreneurial spirit,
 • create financial strength and an ower-oriented culture.

Mijn eerdere blog berichten over Warren Buffett kan je hier lezen:

2017: Nu even Michael Porter en binnen 2 weken Warren Buffett.
2016: De “Buffett” Rules.
2016: It’s the price you pay?
2015: Zou Warren Buffett nog steeds op jacht zijn?
2015: Olifanten en kastelen revisited.
2015: Na 50 jaar gelooft Warren Buffett meer dan ooit … in het leven na de dood.
2013: Hoe bouwt u kennis op zoals Warren Buffett?

De jaarlijkse “Warren Buffett’s Letters to Berkshire Shareholders” kunnen hier worden geraadpleegd.

Zeer recent kwam HBO uit met de documentaire “Becoming Warren Buffett“.

Onlangs spraken Warren en Bill Gates ook met Charlie Rose. ABSOLUUT AAN TE BEVELEN!

The bottom line is: OK, I know I cannot buy time, but the goose will continue to lay golden eggs and .. I own the brush and the canvas!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie

Een bedrijfswaardering volgens Charlie Munger

Deze week is Charlie Munger aan de beurt en volgende week is het Warren’s moment.

Een bedrijf waarderen: hij denkt er het zijne van (in het Engels).

If you do not understand the actual business of the company, you cannot understand the value of the assets related to that business.

 1. The place to start is at the bottom, with business fundamentals and specifics, and work up.
 2. Understanding how cash flows will change the future.
 3. Scrutinize on- and off-balance-sheet assets and liabilities and free cash flow.

The valuation process is inherently imprecise.

Determining the value of a business is most reliable when the process is simple. If Munger determines that the valuation of the business is too hard, he simply says “I pass“.

Valuation is the closest thing to the law of gravity.

Geplaatst in Aswath Damodaran, Bedrijfswaardering

Hoe ijs aan Eskimo’s verkopen?

Er bestaat wat mij betreft maar één “Ûber Meister” in het boeiende landschap van bedrijfswaardering. Sla er mijn eerdere blogbijdrage maar op na over “verhaaltjes vertellen en bedrijfswaardering“.

De hamvraag is simpel: bent u een technicus of liever een verhaaltjesverteller, of misschien de beide, in de zin van de komende mogelijke fusie tussen Opel en Peugeot.

Dit terzijde gelaten, onze Aswath has done it again!

In zijn nieuwste boek “Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business” legt hij de nadruk op het gevaar om té veel te focussen op getallen, zoals in een “plug-and-point” oefening.

Een deskundige bedrijfswaardering (!?) heeft immers behoefte aan een samenhangend verhaal aangevuld met onderbouwde cijfergegevens.

Aswath Damodaran concludeert met een muziekale vergelijking: … “bij een deskundige bedrijfswaardering moet je eerst de melodie samenstellen en die melodie moet goed tot verslavend klinken“.

Diezelfde melodie dwingt je dus als een gedisciplineerde verhalenverteller creatief met teksten en cijfers tewerk te gaan, waarbij je als het ware het verhaal inhaleert.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom

Naar de toekomst kijken, nadenken en “Moonshots”.

Een bedrijf waarderen, of daarvoor de nodige waarde creëren, is vergelijkbaar met de toepassing van de “Moonshot” theorie.

In zijn Exponential Wisdom podcast nr. 31 gaat Peter Diamandis hier dieper op in.

Hij propageert de Moonshot Planner in 3 simpele stappen of vragen.

 1. Wat is jouw 5-jaar “Moonshot” doel?
 2. Welke concrete doelstellingen kan je dit jaar realiseren zodat jouw jaarlijkse “Moonshot” doelstelling op koers zit?
 3. Welke concrete doelstellingen kan je deze maand realiseren zodat jouw jaarlijkse “Moonshot ” doelstelling stevig op koers zit?

En nu maar nadenken en plannen!

Geplaatst in Exponential Technologies, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Groeivoet

Een bedrijf waarderen is zeker ook naar de toekomst kijken.

Alles digitaliseert. Bedrijfsprocessen, geld, energie, het menselijk lichaam en de biologie: alles wordt omgezet in een reeks 0 en 1 die kan worden bewerkt met computers“, schrijft Maurits Kreijveld in zijn nieuwste boek “De Plug & Play organisatie – Winnen in een digitale wereld“.

Maurits legt alles haarfijn uit in de 4 “SSSP” bouwstenen en de bronnen waarop met succes moet worden ingeplugd.

 1. SMART: de onbegrensde mogelijkheden van digitaal.
 2. SAMEN: ecosystemen en de kracht van samenwerken.
 3. SOCIAAL: wijzer door gebruikers en klanten.
 4. PLATFORM: het krachtige digitale organisatiemodel.

Kijkt u ook digitaal mee (PLAY) of blijft u liever verder analoog evolueren en leven (STAY)?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Birds in the Bush, Extreme Waarde, Five Forces, Michael Porter, Warren Buffett

Nu even Michael Porter en binnen 2 weken Warren Buffett

Michael Porter, een professor aan Harvard Business School, wordt door velen beschouwd als een toonaangevende internationale autoriteit op het vlak van competitieve strategie en internationale concurrentiepositie.

Hiervoor ontwikkelde hij zijn “vijf krachten” model, meer bepaald:

 1. de dreiging van nieuwkomers op de markt,
 2. de onderhandelingspositie van leveranciers,
 3. de dreigingen van vervangende producten of diensten,
 4. de onderhandelingsmacht van de kopers,
 5. de rivaliteit tussen bestaande ondernemingen.

Dit model heeft Warren Buffet zeker ter harte genomen, zie onze eerdere blog pagina’s.

Ik kijk samen met jullie uit naar zaterdag 25 februari as., datum waarop Warren zijn “Letter to the Shareholders” zal vrijgeven. 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Groeivoet

Onze paus heeft het opnieuw gezegd.

Neen, niet die van Washington D.C., noch die van het Vaticaan, maar wel die van New York, met name Aswath Damodaran dus, die van de New York Stern School of Business.

Met een simpele Trumpiaanse slogan meldde Aswath Damodaran onlangs, en ik citeer “Focus more on ‘CF’ than the ‘D’”.

Mijn aanvoelen is dat dit geen nieuwe encycliek is, maar integendeel een iteratie is op wat wij als professionele kenners reeds lang wisten.

Als trouwe Damodariaanse economische volgeling had ik dit reeds lang van tevoren gezien of voelen aankomen, lees er mijn blog bijdrage op na.

Uiteindelijk gaat het als basis in ruime mate over de “Cost of Capital”, ook beter bekend als de “vermogenskostenvoet” en in meer specifieke mate over groei, marge en her-investeringsbehoeften waarbij de focus ligt op Cash Flow (ook bekend als “geldstroom”).

Hierover zegt Aswath … “When your valuations go awry, it is almost never because of the mistakes that you made on the discount rate and almost always because of errors in your estimates of cash flows (with growth, margins and reinvestment),” he writes. Therefore, you should focus on making the most accurate cash flow projections possible and include all risks, instead of “obsessing about the minutiae of discount rates“.

Inderdaad Aswath: mooi gezegd en slim gezien: verkoop de bestemming en niet het vliegtuig!

Geplaatst in advocaten, Bedrijfswaardering, IBM Watson, LawGeex, Lex.be, Robo Accountant, Robo Valuer

Advocaten: automatisatie en artificiële intelligentie.

In mijn eerdere blog berichten commentarieerde ik hierover. Kijk maar naar wat een opzoeking onder het keuzewoord “advocaten” weergeeft.

Contracten of overeenkomsten controleren en herbekijken, vooral de kleine lettertjes, kosten veel tijd en dus veel geld.

LawGeex, een platform voor geautomatiseerde contract beoordeling door het gebruik van algoritmen, claimt dit probleem te kunnen oplossen.

Het doel van LawGeeex is om de hele juridische wereld te automatiseren en juridische diensten te democratiseren, zonder het betalen van historisch hoge kosten voor een advocaat.

IBM is deze weg reeds opgegaan: kan Watson op een computer een advocaat weten te creëren?

Rechtspersonen en burgers vragen intussen naar alternatieve en goedkopere juridische diensten, kijk maar wat Lex.be nu al presteert en presenteert.

Weliswaar zullen juridische kunstmatige intelligentie en algoritmes eerst uitgebreid moeten worden getraind en worden getest, vooral door echte advocaten.

Zogenaamde Robot Advocaten kunnen enerzijds een bedreiging vormen voor gewone advocaten, maar anderzijds en via het gebruik van AI zal veel administratief werk kunnen worden overgenomen, waardoor gewone advocaten meer tijd en energie zullen kunnen richten op meer strategische vragen.

Wie weet, zullen geheel nieuwe beroepen ontstaan zoals: juridische ontwikkelaars, juridische databank managers en juridische data-analisten.

Wanneer zijn Robo Valuers en Robo Accountants aan de beurt?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, International Valuation Standards, IVS2017

Internationale Standaarden voor Bedrijfswaardering

De definitieve versie van de 2017 Standards (IVS 2017) werden zopas gepubliceerd.

Via IVSonline (subscription required) kunnen deze bijgewerkte internationale standaarden worden gedownload en bestudeerd.

Een korte samenvatting en inhoudsopgave kan hier worden bekeken. intro-international-valuation-standards-2017.

Ook verkrijgbaar zijn de volgende documenten en standaarden (in het Engels).

– Code of Ethical Principles (for Professional Valuers).
– Competency Framework (for Professional Valuers).
– Developing a VPO (Valuation Professional Organisation).
– Guide to the Audit Process (for Professional Valuers).

Meer dan ooit waait er een nieuwe wind in dit beroep.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Na vrijdag weet ik het zeker

Eerder vroeg ik jullie ” Wat weet jij (na aanstaande vrijdag) al zeker?” , zie LINK.

Intussen is “0” er niet meer en blijft “T” een poosje.

Communicatie skills, als perceptie, zijn nu totaal verschillend.  Wat telt is “The Storyline” zoals: “Make X great again” of “X first “.

Ik zou iets kunnen nazeggen in de zin van “Make the EU great again“.
Of wij daarin geslaagd zijn, is een totaal ander verhaal: welcome to the age of uncertainty.

Heeft dit misschien iets met een muur te maken of eerder met de intentie om te ondernemen en vooruit te gaan?  Ik kies toch voor het laatste, ik ga voor:

1. Een duidelijke “mantra”: de kracht van positief denken.
2. Een positieve houding, zeker voor de lange(re) termijn.
3. Krachtige nieuwe ideeën: vormen immers “the new currency”.

Is het jullie ook opgevallen dat deze elementen onmisbaar zijn voor extreme waardecreatie?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Wat weet jij (na aanstaande vrijdag) al zeker?

Zeker weten, het spel zit op de wagen en Thérèse en den Donald doen nu ook plots driftig mee.

Jij en ik zitten ondertussen met de gebakken peren want mij moeten naar de snel veranderende toekomst kijken op basis van wat wij weten van het verleden.

Maar wat indien het verleden geen goede maatstaf is om de toekomst te voorspellen.

Wat doe je dan?

 1. Ver genoeg teruggaan in de tijd (3 tot 5 jaar).
 2. Kijken naar de groeipatronen van het verleden en analyseren waarop deze groeipatronen zijn gebaseerd.
 3. Afwachten tot “den Donald” eindelijk zijn ei heeft gelegd.
 4. Tot slot, diep in onze kristallen bol kijken totdat Xi Jinping golf speelt samen met den Donald.

Inderdaad Winston: “The farther backward you can look, the farther forward you can see!”

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Jim Horan, The one page business plan, Verkoop aandelen, Verkoop onderneming

Overdracht van een onderneming of de verkoop van aandelen?

Beide mogelijkheden dienen grondig te worden voorbereid.

Hiervoor heb je waarschijnlijk tijdig gewerkt aan de cosmetica ervan en heb je trachten te bepalen hoe financieel en strategisch attractief de over te dragen onderneming of de te verkopen aandelen wel zouden kunnen zijn.

Optimaal was de eerste stap de deskundige economische waardering van het bedrijf.

Meestal valt die bekomen waardering wat flink tegen en dienen maatregelen te worden genomen om de waarde ervan alsnog op te krikken.

Hoe doe je dat?

 1. Weet vooral dat prijs en waarde niet aan elkaar gelijk zijn.
 2. Werk met budgetten en stel een concurrentie analyse op.

Als gemotiveerde ondernemer kijk je ideaal naar het grote plaatje en gebruik je bijvoorbeeld de techniek van een “one pager“.

Geplaatst in Barack Obama, Bedrijfswaardering, Extreme Waarde

De 10 lessen die ik onthou over Obama’s Farewell speech

De transcript ervan kan je hier terugvinden: transcript-of-president-barack-obamas-farewell-speech.

Ik heb het dan uiteraard met nadruk in de context van een bedrijfswaardering, waarbij niet enkel naar technieken en modellen wordt gekeken, maar naar vaak vergeten of niet begrepen immateriële inhoud, dus naar die omstandigheden en mensen (human touch) die bij een bezoek ter plaatse een belangrijke bijdrage tot waardecreatie kunnen leveren.

Ik luisterde en las vooral de volgende passages die mij zijn opgevallen.

 1. Change only happens when ordinary people get involved.
 2. The capacity to change.
 3. Forward motion.
 4. To make people’s lives better.
 5. Economic dislocation will come from the relentless pace of automation.
 6. Hearts must change.
 7. Equal treatment.
 8. A common baseline of facts.
 9. Fear of constant change.
 10. Talking with one in real life.

Yes Barack, you showed up and you did!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde

Is de waarde van uw bedrijf gelijk aan plus, minus of zero?

Hoofddoel is bedrijfswaarde te creëren, daar is iedereen het over eens.

Regelmatig ga je na, althans in ideale omstandigheden, hoe de bedrijfswaarde is geëvolueerd.

Stel je vast dat er zero of geen vooruitgang is gemaakt, dan heb je een belangrijk voordeel door het roer om te gooien en verder na te denken, te vergelijken, te reorganiseren of eventueel advies in te roepen. Luister dan goed, observeer en wees vooral nederig.

Vanuit deze zero of nul positie neem je een andere houding aan of neem je een gewijzigd standpunt in, gericht op totale nieuwsgierigheid om te verbeteren en te evolueren.

Een vaststelling in plus betekent succes en vooruitgang. Blijf dan werken aan de aanwezige competenties en de gemeenschappelijke doelstellingen.

Conclusie: ga voor “extreme waarde, lees hiervoor mijn blogbericht hier.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Is het nu Monte Carlo of Monaco: een begripsverwarring ?

MC (als afkorting van”Monte Carlo“) is een bekende Duitse muziek groep (Real McCoy) of een jaarlijkse bekende auto rally (van Monte Carlo), of de woonplaats van een adelijke prinselijke familie (Rainier), en … OHLALA bij verrassing lijken er ook almaar-meer-belgische-zakenlui-thuis-in-monaco te resideren of er te zijn gedomicilieerd.

Voor kenners evenwel is het een overduidelijke en uitgemaakte zaak.

Monaco is een soevereine staat met zeer interessante fiscale mogelijkheden.

Voor kenners van bedrijfswaardering is Monte Carlo integendeel een simulatie techniek.

Meer leren en lezen over deze uitdagende Monte Carlo simulatie techniek, lees dan de bijgaande cover van de studie “monte-carlo-simulations” over deze interessante (tamelijk onbekende) techniek.

In de “Business valuation Update” bijdrage van januari 2017 is dit onderwerp aan bod gekomen, zie het artikel in bijlage “defending-the-use-of-a-monte-carlo-analysis-in-court“, alsmede het verwijzende artikel op BVWire.

Welke techniek of benadering voor een bedrijfswaardering kan aldus best worden gebruikt? Antwoord: hangt van de omstandigheden af en van het te waarderen onderwerp.

Conclusie: Life is a buffet and not a fixed-price meal. Speaking for all of us, we like to sample!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Geldstroom, Waarde Creatie

Mijn TOP 15 meest gelezen blogberichten over 2016

Deze blogposts hebben jullie over 2016 het meest geraadpleegd, gerangschikt per onderliggend thema.

ADVOCATEN
Wat is de waarde van een advocatenkantoor?
De traditionele advocatuur zal verdwijnen en dus ook de bedrijfswaarde ervan?
Enorme waarde vervaging en disruptie in de advocatuur.

ACCOUNTANTS
De waarde van een accountantskantoor en … anderen, maar kijk eens eerst goed onder de motorkap …
Een accountantskantoor overnemen: hoe doe je dat?
Accountantskantoren zijn volop in beweging.
Waardeverhogende factoren van een accountantskantoor.

BEDRIJFSWAARDERING en WAARDECREATIE
Het gebruik van Acquisitie Multiples en EBITDA.
Waardering van ondernemingen: tussen theorie en praktijk: een stand van zaken.
KMO en “Moonshot” thinking.
Waardeverhogende factoren “Panama” style.
Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming?
Het nieuwe Google Ventures fonds en de vereiste OKRs/doelstellingen voor succes.
Terminal Value and Snake Oil.
Hoe Blockchain de wereld aan het veranderen is.

The world is changing fast, indeed!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Birds in the Bush, Blue Ocean Strategy, Exponential Wisdom, Peter Diamandis, Singularity University, Waarde Creatie

Een bedrijf waarderen lijkt eenvoudig, maar een bedrijf eenvoudig waarderen is moeilijk.

In het Engels heet dit “cracking the code”, ook meer specifiek terug te vinden in de bekende “Blue Ocean Strategy” benadering.

In mijn blog berichten voorspel ik de toekomst zeer zeker niet, daarvoor raadpleeg je beter mijn eerdere bijdrage over “birds in the bush” en ook het maken van voorspellingen door het gebruik van een “kristallen bol“.

Ik refereer liever naar wat de Singularity University opsomt over “No Job Is Safe, But These Skills Will Always Be Valued in the Workplace“.

Ook naar wat Peter Diamandis aan zijn horizon ziet verschijnen in “TOP 10 TECH TRENDS TRANSFORMING HUMANITY “.

“Moving the needle” is inderdaad niet zo eenvoudig als het lijkt.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

“What are you doing the rest of your life” Cristiano en Lionel?

In 2014 hebben wij als Belgen blijkbaar hard en slim gewerkt maar ook dik verdiend, althans zo bloklettert “www.deredactie.be” … “belg-had-gemiddeld-inkomen-van-17-684-euro-in-2014” … , zie ook de brongegevens op NBB en Statistics Belgium.

Deze brongegevens zijn in principe onbetwistbaar en van onberispelijke objectieve en betrouwbare kwaliteit, dus ook te gebruiken bij bedrijfswaarderingen, want zij komen o.m. van de Nationale Bank van België, toch volgestouwd met slimme bollebozen!

En toch volg ik nog altijd niet goed. Dan maar naar de web-site van www.jobat.be gegaan en een spoedcursus “word-slimmer-in-9-simpele-stappen” gevolgd.

Volgens andere overheidsinstanties, en niet van de minste, verdienen wij echter veel meer, want daarop baseren zij toch hun jaarlijkse begrotingsprognoses en de belastingen die wij zullen moeten afdokken?

Ik denk dat zij zich opnieuw sterk vergissen door zich o.m. te baseren op de fabuleuze hoogte van de inkomsten van CR7 en Messi als principiële berekeningsbasis, lees maar “ook-voetballers-als-ronaldo-sluizen-miljoenen-door-naar-belastingparadijzen“.

Maar ook dat kan weer niet kloppen want dan zou onze federale begroting minstens in evenwicht moeten zijn en dat is vooralsnog niet het geval, behoudens een nieuwe spontane “vergissing” natuurlijk.

Dan maar negatief denken in ware Jean-Baptiste Colbert stijl:”Alors taxons les pauvres, ils sont tellement plus nombreux“!

Teleurgesteld … dan maar verder dromen en samen met CR7 duimen … of eerder denken aan “WISHIN’ I WAS FISHING”, op zijn Donald’s is dit “Amazing & Fantastic”!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde

Hij/Zij heeft hét begrepen, ik doe ook mee …

Dit is wat ik te horen kreeg na het lezen van mijn talrijke blog berichten.

Ik wil mijn bedrijf ook voorbereiden op een mogelijke verkoop en het haalbare maximum er uithalen, maar hoe doe ik dat dan in de praktijk?

Pfft, amaai … OK dan, aan de slag, tel mee!

 1. Kijk eerst naar het verleden van de onderneming, als basisverhaal: zit dat goed, minder goed, of slecht, of is er vergelijkbaarheid met de concurrentie, de markt, …?
 2. Waar liggen mijn zwakke en sterke punten om in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan?
 3. Ben ik juist en voldoende gefinancierd?
 4. Kan ik het hoofd blijven bieden aan de zichtbare disruptieve trends?
 5. Zijn er onzichtbare trends merkbaar?
 6. Kun je rekenen, kritisch nadenken en vergelijken?
 7. Geloof je nog in De Sint?
 8. OK dan, wat wil je krijgen?

… Hij komt, hij komt, de goede lieve Sint, zet alvast uw schoen klaar: .. JA …. ah, … een Drone!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Groeivoet, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

“It’s the price you pay” … in Italy on 4 December 2016 …?

Deze boodschap is duidelijk. Bij een investering moet altijd de “juiste prijs” worden betaald, nationaal of internationaal.

Van alle variabelen waarmee u als deskundige wordt geconfronteerd bij een bedrijfswaardering, zoals de groei van de industrie, de potentiële concurrentie , het landen risico, etc., is de prijs die daarmee uiteindelijk wordt bepaald uiterst belangrijk.

Bij een bedrijfswaardering maakt u immers vakkundig een afweging en maakt u een compromis tussen wat het bedrijf eigenlijk waard is en wat de markt denkt dat het bedrijf waard kan zijn.

Soms werkt het in uw voordeel, maar ook in uw nadeel.

Dit is precies dé aanpak die Warren Buffett toepast als hij potentiële investeringen evalueert, ik citeer (vanuit de beschikbare literatuur): “Wij hebben geen masterplan … wij praten niet over de toekomst van de industrie … wij zoeken enkel naar bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel tegen een aantrekkelijke prijs” …

De kritische waarderingsfactor is dus het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf en daarop het bepalen van een juiste (spot)prijs.

Wat is dan die “juiste” prijs? Wel, het hangt uiteraard van bedrijf tot bedrijf af en van wat u als waarderingsdeskundige ontwaart als potentieel op lange termijn.

Conclusie: bestudeer een bedrijf lang genoeg en ontwaar vooral de de zichtbare trends en graaf eveneens naar de onzichtbare trends (industrieën die ontstaan uit die trends). Op die manier leert u welke de fundamentele marktwaarden ervan kunnen zijn en zal u begrijpen wat de gebruikelijke marktprijs kan zijn en zal u in staat zijn te herkennen wanneer de onderneming (g)een “koopje” is.

Doe dit, dan is de cirkel rond en zing dan met mij mee … “I’ve got the blues” …

Geplaatst in Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet

Terminale “data” en terminale “dagen”

Terminaal” associeer ik met een “einde“, vooral als ik aan het recente heengaan van Fidel Castro of Leonard Cohen denk, dus in dat geval enkel aan het materiële einde waar iedereen voor staat , denk ik toch, in de zin van: waarom zijn wij hier en waarom nu reeds of nu pas?

Hetzelfde kan worden gezegd van het Engelse begrip “Terminal Value“, bij bedrijfswaardering in het Nederlands omgezet beter bekend als de “Eindwaarde“.

Ik blogde eerder over dit begrip hier en ook hier.

Als het bedrijfseinde nadert is het zaak om het impact ervan bij een bedrijfswaardering te kunnen evalueren, bij voorkeur met toepassing van het HRAT principe.

Immers, ook een onderneming kent een start (geboorte) en een einde (overlijden, stopzetting, verkoop, …).

Veel bedrijfswaarde is intussen immaterieel (“Intangible” in het Engels) geworden. Werk dus met de nodige zorg en focus gericht om het impact ervan te kunnen verzekeren.

Denk dan minder aan snelle externe groei en integendeel aan organische groei en vooral aan de duurzaamheid van cash flow rendementen en van winstmaximalisatie.

En zeker nu het jaareinde nadert, denk in het bijzonder aan de “Terminal Days” van Ricardo Semler.

Om het op zijn Cohen’s te zeggen: Everybody knows that the boat is leaking, everybody wants a box of chocolates, everybody knows … the end is near …

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Den Donald en de “Race to the Bottom” (revisited)

In een interview (Engels) met de New York Times vertelde DT gisteren het volgende:

… “I tell you, one thing I would say, so, I’m giving a big tax cut and I’m giving big regulation cuts, and I’ve seen all of the small business owners over the United States, and all of the big business owners, I’ve met so many people. They are more excited about the regulation cut than about the tax cut.
And I would’ve never said that’s possible, because the tax cut’s going to be substantial.
You know we have companies leaving our country because the taxes are too high.
But they’re leaving also because of the regulations.
And I would say, of the two, and I would not have thought this, regulation cuts, substantial regulation cuts, are more important than, and more enthusiastically supported, than even the big tax cuts”. …

Den Donald heeft mijn blog ook gelezen, inderdaad.

Hij heeft het over de meer dan noodzakelijke zuurstof aan en in de vorm van:

 • Small business owners,
 • Big regulation cuts,
 • Big substantial tax cuts,
 • Enthusiastically supported,
 • Companies leaving our country,
 • Taxes are too high.

In deze juiste volgorde.

Martin Luther King once said “I have a Dream”. Make ….. Great Again?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Scale me Up, Scotty

De betekenis van “Beam me up, Scotty” is welbekend in Star Trek middens.
Voor Start-Ups geldt dat “Scaling” belangrijker is.

En nadien het vervolg … hoe waardeer je een start-up?

Zoek hiervoor geen handleiding noch een goed boek, integendeel doe hiervoor ervaring op in “real life” praktijk gevallen.

Lees en studeer veel over dit onderwerp, praat met ondernemers die succes hebben gehad en zeker ook met anderen die hebben gefaald.
Zorg vooral voor een goede kennis over boekhouding, belastingen, corporate finance, organisatiestructuren en bovenal een zeer gedegen kennis over bedrijfswaarde bepaling.

Het artikel “failliete-take-eat-easy-hadden-ego-moeten-opzijzetten” leest als een ervaringsroman.

Lees met mij mee en ervaar deze rollercoaster:

 • zorg voor een plan B,
 • zet ego opzij,
 • focus op veel en snel kapitaal ophalen, in de zin van “the winner takes it all”,
 • zoek hiervoor belangrijke “eco systemen” op, voorzien van belangrijke fiscale incentives,
 • zorg voor een hypersnelle groei,
 • brandbuilding (merk) is zeer belangrijk,
 • maak van het zoeken en aannemen van personeel een prioriteit.
 • zorg voor een breed netwerk aan investeerders.

Voorwaar niet eenvoudig, maar “For everything, there is a first time”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Pif-Poef-Paf, wie heeft de laagste?

John Wayne was een bekende Western held.

Vandaag lopen er andere helden rond, maar ditmaal niet in Cowboy films, wel in andere griezel verhalen.

De titel van deze remake film heet “Race to the Bottom“.

Hiervoor zijn zeer bekende producers aangetrokken, met name Donald Trump en Theresa May.

Zij beweren de laagste tarieven voor bedrijfsbelasting te kunnen invoeren.

In België werd de deelnemende producer aan deze boeiende productie in ware Balroom stijl spijtig genoeg niet verkozen, noch weerhouden.

Hij treuzelde immers te lang en zijn Cubaans Chachacha tempo leek eerder op een Afrikaanse Rumba danspas, dus terug naar af en goed voor een dans herexamen, of een snelcursus “Europa style”.

“Power to the People”: Greatest Hits, indeed!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Week van de Start-Up: dé HRAT formule toegepast op Bedrijfswaardering

Napoleon Hill heeft dit acroniem als formule ontwikkeld.

HRAT staat voor de volgende principes, technieken en methodes.

H: staat voor Herkennen.
R: voor Relateren.
A: voor Absorberen.
T: staat voor Toepassen.

Simpel weergegeven komt het hier op neer.

Bekijk eerst de onderneming (holistisch) eerst als één geheel.
Overschouw dan de verschillende afdelingen, producten en/of diensten en kijk vooral naar de manier hoe zij op mekaar inwerken.
Beoordeel vervolgens vooral de manier hoe alles functioneert en al of niet harmonisch op mekaar inwerkt, bij voorkeur tot één geheel.
Tenslotte pas die elementen aan die de veronderstelde zwakke punten wegnemen en die als criterium de sterke punten accentueren.

Conclusie: op basis van de toepassing van de HRAT formule ontstaat een harmonieuze samenstelling van al de elementen die een perfecte bedrijfswaardering moeten mogelijk maken.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Hoi Davy, nog meer regeltjes of nog meer disruptie?

Hoi Donald” zei Mark Rutte onlangs tegen “Donald Trump” aan de telefoon, dus mag ik ook “Hoi Davy” zeggen tegen een veelbelovende jonge start-up.

Nog meer regeltjes à la meerwaardebelasting en andere aanvullende pieterpeuterige maatregelen met een vleugje gezanik over onbelangrijke zaken in een sfeer van “rond de kerktorenmentaliteit”, met als resultaat: ergens anders gaan wonen, anders leven & denken, en heel anders ondernemen en … wegwezen is de boodschap!

Dit leven leest als een science fiction roman, maar dat is het zeer zeker niet.

Integendeel, dit is de harde werkelijkheid van starters die een gat in de markt hebben gevonden en leven in een cocon:

 • leven zoals in een rollercoaster,
 • geen klassiek voorspelbaar leven van: trouwen of samenwonen, kindje kopen, korte vakantie, huisje kopen, …
 • geen rekening houden met wat anderen van jou vinden (Choose Yourself),
 • ervaren zoals de wereld er zal gaan uitzien (en het deels al is),
 • anders communiceren en zich anders verplaatsen,
 • een compleet andere exclusieve levensstijl beleven,
 • eerst kijken naar groei en niet eerst naar winst,
 • een mobiele aandachtsboog (attention span) van twee seconden,
 • een adept van IoT (internet of things),
 • een andere dimensie van de “work-life” balance,
 • tijd besteden aan een echte hobby,
 • niet sparen want zijn bedrijf is zijn pensioen.

Maar wie is die jonge Davy, … vertel het mij … OEPS … hij is hier al weg (there is a crack in everything, that’s how the light gets in)!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Banon is een lekkere Franse kaas

Petit Banon is een lekkere Franse kaas.  Samen met een lekkere Franse Macaron komen zij meer dan ooit in het nieuws.
Meer bepaald “Steve Bannon” en Emmanuel Macron.
Samen heb ik het over de Rising Stars“, in FAST 50 stijl, allebei “Anti-Establishment” (alhoewel beide er nu toebehoren).
Beide stars zijn ambitieus en bij hen ligt klaarblijkelijk de focus op hun opmerkelijk en snel marktpotentieel èn leiderschapskwaliteiten, zoals bij beloftevolle start-ups.

Voorwaar uitstekende voorwaarden voor een uitmuntende bedrijfswaardering.
Indien deze veronderstellingen zouden moeten kunnen uitkomen, heb ik de boodschap “Boost your brand, On Avance“!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

“Rigged” zei Trump

“Gemanipuleerd” zegt de ene of “Het glas is halfleeg” zegt de andere.

Feit is dat met “Trumpitis” een nieuw woord is ontstaan.

Bij prognoses voor bedrijfswaardering vormen de “kleine lettertjes” vaak de kern van het ondernemingsverhaal.

Dikwijls worden deze projecties die de klant aanbiedt gewoonweg geaccepteerd.

Zoals bij een pakje friet wordt er dan een standaard “Discounted Cash Flow” analyse op loslaten, met een “Heinz-achtig” scheutje discontovoet er bovenop, en klaar is de analyse.

Een ernstige en vakbekwame deskundige onderzoekt daarentegen de oorspronkelijke ramingen en, indien nodig, overlegt en stuurt bij of wijzigt deze projecties.

Om te eindigen in de “Trumpmania” sfeer met zijn quotes over dit onderwerp:

 • Bij het opstellen van projecties: “If you’re going to be thinking, you may as well think big”.
 • Bij het beoordelen van projecties: “Experience taught me a few things. One is to listen to your gut, no matter how good something sounds on paper. The second is that you’re generally better off sticking with what you know. And the third is that sometimes your best investments are the ones you don’t make.

Rigged indeed Donald!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Steunwieltjes en Couckenbak

Na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump wordt de onafhankelijkheid van Europa tegenover de US of A in vraag gesteld, in de zin van de noodzaak aan “Steunwieltjes” (europa-moet-leren-fietsen-zonder-amerikaanse-steunwieltjes).

In dit verband heb ik het vooral over de noodzaak of het gebrek aan “Leiderschap“. Denk maar aan de aanwezigheid of het gebrek aan een plan voor Brexit?

Dit brengt mij tot mijn eerder Blog bericht over onze fameuze “Couckenbak“.
Daarbij gaat het niet over steunwieltjes, maar eerder over “dikke banden” en de vraag of bedrijfswaarde bij een transactie kan worden overgedragen? Het antwoord is JA maar.

Deze “MAAR” hangt af van veel factoren, zoals onder meer:

 • de overdraagbaarheid van contracten en overeenkomsten en,
 • de sterkte (of de zwakte) van het management team van de overnemer.

Daarvoor koppel ik terug naar mijn blog bijdrage over “wolfijzers en schietgeweren“, denk daarom specifiek aan “Terms & Conditions“.

Of lees de bijdrage “Transaction Valuation Tips” (transaction-valuation-tips) en mijn bijdrage over “Snake Oil“.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Het Trump effect en het Winst effect

Bij bedrijfswaarderingen worden vaak een aantal data normen gebruikt.
Nu weet iedereen ondertussen wel dat met “data” voorzichtig en oordeelkundig moet worden omgesprongen.  Daarom worden zij ook “Big Data” genoemd.

Let dus op met het gebruik van begrippen zoals:
– Cash Flow (kas stromen)
– EBITDA
– EBIT
– EBT
–  …

Wees dus zeer kritisch met het gebruik van deze terminologieën, want zij bevatten vaak verborgen “wolfijzers en schietgeweren”.

TIP: gebruik hiervoor een nieuwe bril voorzien van het zogenaamde “Hillary montuur“.

Nu dat Donald binnenkort tot President van de Us of A zal worden benoemd, zal hij zeker zijn beperkte machten kunnen (willen) uitvoeren.
Die machten zullen evenwel onderhevig zijn aan een aantal controles en evenwichten, die al of niet “normaliserend” zullen kunnen inwerken op zijn uiteindelijk te nemen beslissingen.

Zo gaat dat ook bij bedrijfswaarderingen: normaliseer eerst de gebruikte data en uitgangspunten en voer de nodige controles en evenwichten uit.

Conclusie: do not forget the “Checks and Balances” Donald!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBIT, EBITDA of WINST?

Alle drie zijn het bekende kwantitatieve elementen of normen die bij een bedrijfswaardering worden gebruikt.

Maar daar gaat het al lang niet meer alleen over.

Wat zie je daarvan bijvoorbeeld bij een start-up, … hm, niets?

Juist, … dus dient in deze razendsnelle disruptieve tijden te worden gegrepen naar andere beslissende kwalitatieve elementen.

Recent bracht ABN-AMRO een studie uit over het belang van “bedrijfscultuur”, onder de titel “winst-wordt-afgeleide-van-bedrijfscultuur“.

Belangrijke elementen in deze studie zijn:
– winst is een afgeleide van (intrinsiek) gemotiveerde medewerkers,
– organisatiecultuur bepaalt de aantrekkelijkheid voor jongeren,
– employer branding wordt belangrijker dan corporate branding,
– bedrijven met een sterke cultuur presteren beter.

VRAAG: hoe waardeer je de bedrijfscultuur?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Hét “Matchingplatform” voor KMOs

Kopers en verkopers vinden elkaar moeilijk” … schrijft De Tijd in een artikel met de leuze “Te koop: meer dan 5.000 kmo’s“.

Oude wijn in nieuwe vaten” zou ik zo zeggen: het noodzakelijke platform hiervoor bestaat immers reeds en is meer dan vlot voorhanden.

De naam of technologie heet: Big Data en Kunstmatige intelligentie en wellicht ook “Blockchain” om derden (partijen) uit te schakelen.

Eerste TIP: vergeet “platformen”, werk eerst aan Extreme Waarde.

Tweede TIP: vergeet zogenaamde platformen “oude stijl” en ga voor de toekomst, die trouwens al aanwezig is (back to the future).

Deze toekomst wordt juist verwoord in een artikel van Ray Kurzweil  “will-ai-replace-judges-and-lawyers-kurzweilai?”.

Wat dachten jullie van “Judgments correlated with facts“? Vervang het woord “judgments” door “cijfergegevens” en koppel daar vervolgens specifieke branche data aan en BAM!

En klaar is KEES met zijn bedrijfswaarde!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

DNA, supercomputers en Bedrijfswaardering: de toekomst

Om aan DNA analyse te doen hebben wij o.m. een DNA leesmachine (ILLUMINA) nodig en supercomputers.

Die hebben wij reeds.

Illumina mag niet verward worden met ILLUMINATI, daarvoor moet je bij onze Adacadabra premier zijn voor zijn begrotingswonder.

Nu nog het DNA van bedrijven verkrijgen, analyseren en klaar is Kees!

Met al deze technieken, programma’s en machines wordt bedrijfswaardering een koud kunstje.

Eerst CRISPR-CAS9 instuderen en oefenen … maar dat is slechts piece of cake.

En dan maar “knippen en plakken”.

“Adacadabra” dus, of is het eerder “Hocus Pocus Pats”?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Obama heeft het bevestigd: Artificial Intelligence

Ik sprak jullie gisteren over het WEF Forum en verwees naar kunstmatige intelligentie.

In het Witte Huis van Obama zijn zij ook wakker geworden (niet te verwarren met ons Parlement of het Witte Huis van Frank Underwood en The House of Cards).

Niet overtuigd?

Kijk en lees dan dit document, ai-white-house, zeer recent gepubliceerd.

Gaat onze regering zich ook voorbereiden met een 23 punten plan, dan toch in de MATRIX?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering

De Vierde Industriële Revolutie in San Francisco.

Ik sprak u eerder over de “Vierde Industriële Revolutie” in mijn blogberichten van begin september 2016.

Deze evolutie gaat nu in de praktijk verder.

Na Genève, New York en Beijing opent het WEF forum een vierde research center in San Francisco met de grote focus op sensors en artificiële intelligentie.

Ook zal het centrum de nadruk leggen op:

 1. medicine,
 2. artificial intelligence,
 3. private drones,
 4. autonomous vehicles, en
 5. blockchain (zie mijn blog).

Leven wij nu binnen of buiten de MATRIX?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Digitalisering en disruptie

Digitalisering is maar een eerste schokgolf” schreef Peter Hinssen in zijn column van “De Tijd” van vandaag.

In zijn artikel wordt ook verwezen naar “Blockchain“, zie mijn recente blogbijdrage hierover.

Wat mij in het bijzonder is opgevallen in het boek waarnaar Peter verwijst (On Death and Dying van Elisabeth Kübler-Ross), zijn de verwijzing naar de typische vijf gedragspatronen van terminaal zieken.

Deze vijf waardepatronen zijn vaak eveneens op ondernemingen van toepassing:

 1. Ontkenning.
 2. Woede.
 3. Marchanderen.
 4. Depressie.
 5. Aanvaarding.

Conclusie: ga steeds voor extreme waarde en vergeet niet “It’s not the speed, it’s the agility” die telt.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Een kleine les over Waardecreatie

Een vaak voorkomend probleem bij ondernemingen/bedrijven is dat veel producten of diensten (te) afhankelijk zijn van de eigen persoonlijke inbreng, ook vaak te veel “Ego”.

Op deze manier is het bijzonder moeilijk om “eigen vermogen” (Equity Value) in een onderneming op te bouwen.

In deze context vormt “eigen vermogen” de gecreëerde economische waarde die bovenop de free cash flow (vrije geldstroom) door de onderneming wordt behaald of uitgekeerd.

Het is meer bepaald dé duurzaamheidsfactor die aantoont dat de onderneming toekomstige economische waarde in zich heeft of kan hebben, ook als de belangrijkste persoon er niet meer is of zou zijn.

Veel advies (consulting) bedrijven hebben dit probleem.

Hoe bouw je economische waarde op? Ontwikkel nieuwe producten of diensten die persoonsonafhankelijk zijn.

Los het probleem op door bv. het afsluiten van langlopende overeenkomsten. Deze overeenkomsten/contracten kunnen economische waarde creëeren en stellen u nadien in staat om eventueel de onderneming te verkopen of te fuseren.

Ga voor extreme waarde!

Geplaatst in Exponential Wisdom, Extreme Waarde

Hoe Blockchain de wereld aan het veranderen is

Het is vandaag Prinsjesdag voor onze Noorderburen.

Tijd dus voor een bijkomend betoog, als het ware een bijkomende oratie, op onze blog van gisteren.

De wereld is snel aan het veranderen, dat merkt u ook, denk ik dan toch. Blockchain is daar een element van. Wij evolueren van het internet “of information” naar het internet “of value“.

Don Tapscott is daar zeker een boegbeeld van. Getuige daarvan  is zijn nieuwste boek “Blockchain Revolution“.

Nog steeds niet overtuigd? Kijk en luister dan naar zijn zeer recente oratie op TED over “How the blockchain is changing money and business“. Zijn verwijzing naar Ethereum zal je wel  overtuigen!

Conclusie: zoals veel Nederlanders hebben wij ook het gevoel dat er permanent aan onze stoelpoten wordt gezaagd.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

De toekomst van geld en het effect op bedrijfswaardering

Iedereen herinnert zich nog wel de datum van de invoering van de EURO als wettelijk betaalmiddel op 1 januari 2002.

De vraag blijft of de waarde van de EURO na de omzetting ervan van de lokale munt de uitdrukking is van een juist en rechtvaardig waardeoordeel.

Ik betwijfel dit standpunt ten zeerste.

In een zeer recente TED bijdrage spreekt Neha Narula, Director of Research at the MIT Media Lab, over “The future of Money“.

Parafraserend herhaalt zij dat … “er niets inherent waardevol is aan de waarde van de EURO. De enige reden dat de EURO een waarde heeft is omdat wij hebben besloten dat het als munt een bepaalde waarde heeft en gewoon omdat wij tot die waarde hebben besloten, niets meer of niets minder. Integendeel, het gaat allemaal over de uitwisselingen en de transacties die wij met mekaar hebben, de ruil als het ware. De euro is niet iets objectiefs, het gaat zuiver over een collectief verhaal dat we elkaar vertellen over de mogelijke waarde ervan, gewoon een collectieve fictie (hm, of collectieve waanzin …).

Met de toekomstige invoering van cryptocurrencies en blockchain zullen wij andere “verhaaltjes” moeten opdissen en daar zal het begrip “waarde” mee moeten evolueren.

Conclusie: “Wir schaffen das“.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde

De Vierde industriële revolutie, de “Platform Revolutie” en het effect op “Bedrijfswaardering”

Het World Economic Forum bloklettert “Are you ready for the jobs revolution“?  … Welcome to the age of uncertainty …
Aanvullend hierbij publiceert Klaus Schwab het artikel over “The Fourth Industrial Revolution” met een saillante commentaar in de Winter editie van Rotman Magazine.

In dit artikel worden 3 categoriën van Megatrends onderscheiden.

 1. Physical megatrends (autonomous vehicles, 3D printing, advanced robotics).
 2. Digital megatrends (IoT, sensors, …).
 3. Biological megatrends (genome sequencing …).

Deze drie megatrends worden mogelijk gemaakt en worden nog versneld door de zogenaamde “Platform Revolution“.

Conclusie: Reinvent yourself.

Geplaatst in Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Waardecreatie, “Corporate Theory” en Synergie?

Zeer recent werd Linkedin geacquireerd door Microsoft.

Blijkbaar was dit voor Microsoft weerom een niet te misen koopje, trouwens net zoals de eerdere acquisitie van Nokia (hm …), of was het eerder gebaseerd op de aanwezigheid van zogenaamde “synergie” voordelen”?

Het maandblad Harvard Business Review (HBR) commentarieerde hierop in een artikel “Do M&A deals ever really create synergies?“.

De corporate theory is volgens HBR gebaseerd op drie mogelijkheden, ik citeer:

 1. Foresight about the evolution of technology, tastes, and demand, revealing assets with enhanced value in the theory’s foreseen future.
 2. Insight into what is unique and distinctive about the corporation’s existing assets, capabilities, and resources, providing a platform for evaluating external assets with which your firm may be uniquely complementary.
 3. Cross-sight about the complementarity of assets, revealing the value created when you combine your assets with those of the company you acquire and exploit them in the future industry circumstances you foresee.

Ik noteer vooral de conclusie van HBR, meer bepaald dat … “the acquiring company has to have unique assets that can combine with a unique asset of the company they’re buying to create value in a future that the acquirer sees but that others do not” …

Was dit hier het geval?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Peter Diamandis, Waarde Creatie

De 5 belangrijkste succesfactoren voor een KMO idee.

Ik sprak u eerder over de kracht van ideeën.

Dat James Altucher een idea machine is, is een understatement. Ook Peter Diamandis is zo’n kerel. Maar vooral Bill Gross, de stichter en oprichter van Idealab is van ditzelfde kaliber.

Onlangs presenteerde Bill op een TED conferentie.

Bill onderzocht zijn vijf belangrijkste succesfactoren die van invloed waren geweest op het succes van de 125 bedrijven binnen zijn portefeuille bij Idealab en van de 125 bedrijven daarbuiten.

De succesfactoren die hij onderzocht en waarop hij uiteindelijk uitkwam zijn de volgende, weliswaar in orde van belangrijkheid.

Verschiet niet: geld of financiering kwamen op de laatste plaats!

 1. De timing: ben je te vroeg met het idee? Gewoon te vroeg? Of te laat. Of precies op tijd? Is timing van belang? Soms kun je een geweldig idee hebben, maar de markt is er gewoon niet klaar voor.
 2. Het team en de uitvoering: hoe efficiënt is het team? Hoe effectief is het team? Hoe flexibel is het team? Het team is degene die naar de markt kijkt en het product of de dienst aanpast aan wat zij zien. Als u niet beschikt over een goed, complementair team, zal dit helaas niet gebeuren.
 3. Het business idee: hoe nieuw is het idee? Zit er een unieke waarheid verscholen in het business idee? Kan het idee voldoende worden afgeschermd?
 4. Het business model: heb je een duidelijk pad voor de creatie van de inkomsten (terugverdien model)? Sommige bedrijven beginnen evenwel zonder een business model. Neem Facebook en Twitter als voorbeeld, die beide gelanceerd werden zonder terugverdien model, pas nadat zij een succesvolle markt vonden voor hun product of dienst en aantoonden dat een snelle groei mogelijk was.
 5. De financiering: een bedrijf kan je succesvol maken, zelfs als je het nodige geld niet kunt ophalen. Kijk naar het timing effect en pas desnoods uw burn rate aan (hoeveel geld je uitgeeft), zodat u het lang genoeg kunt uitzweten totdat de markt er klaar voor is.

Conclusie: denk aan de beroemde bokser Mike Tyson die concludeerde dat “iedereen een plan heeft, totdat hij in het gezicht wordt geslagen” … de manier waarop de markt daadwerkelijk reageert op uw eerste product of dienst is als in het gezicht geslagen worden. Uw plan kan goed zijn, maar dat gaat toch moeten veranderen of worden aangepast!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde

KMO en “Moonshot” thinking

De technologische vooruitgang heeft een geweldig impact op ons economisch denken, daar is iedereen het over eens (denk ik toch).
Noem het gerust maar “disrupting” en duik dieper in deze materie via onze eerdere blog bijdrage.

Het buzzword “Moonshot” verwijst naar een bepaald futuristisch economisch model, misschien ook wel “sci-fi” genoemd.
De vraag is of onze KMO omgeving hiervoor klaar is, wat ik sterk durf te betwijfelen.
Neem bv. Google (nu Alphabet) en Facebook als ideale eigentijdse voorbeelden.
Moraal van het verhaal en hoe doen zij het?

 1. Zorg eerst dat je over een ander winstgevend economisch terugverdien model beschikt (core business).
 2. Segmenteer vervolgens je moonshots en breng ze onder in aparte afdelingen en/of entiteiten (Google Moonshot heet nu “X” met Astro Teller aan het hoofd ervan en die van Facebook “F8 “.
 3. Via deze segmentering bereik je duidelijkheid, verantwoordelijkheid, financiële discipline en transparantie.
 4. Moonshots zijn vaak gedurfd, zijn risicovol en vereisen daarom een zeer brede kapitaalbasis.
 5. Moonshots moeten gedisciplineerd aangepakt worden en de moonshot kosten moeten beheersbaar zijn en moeten controleerbaar zijn.
 6. Moonshot projecten zijn inherent op de lange termijn gericht, veelal 10 jaar, en moeten bijdragen tot een ruimere economische bedrijfsvisie of product(en).
 7. Het impact van Moonshots behoort tot innovatief denken en de economische uitkomsten ervan zijn daarom moeilijk te voorspellen.

Conclusie: vergeet je oude gedachten, trek er een dikke vette streep onder en “start paddling to catch the momentum for the next wave”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie

Trends, disruptie en bedrijfswaardering

Op de juiste golfen surfen heeft alles te maken met momentum: peddelen op het juiste moment en met de juiste “timing”, zoals dat trouwens bij beleggen ook het geval is.

Trends en disruptie vormen daarom een interessant (metafysisch) onderwerp.

Trends zijn te vergelijken met een orkaan.

Opkomende trends vertellen je alles over een aantal dingen, tenminste als je weet wat je zoekt, bijvoorbeeld ideeën die in inkomstenstromen (revenue streams) kunnen veranderen waaraan niemand ooit eerder aan zou hebben gedacht, disruptie dus.

Combineer ideeën dan met demografische trends en je hebt extreme waarde.

Een trend is immers een reflectie die een bepaalde manier van het leven beëindigt en een andere manier van leven doet beginnen: Henry Ford beweerde dat het tijdperk van vervoer per paard werd beëindigd, terwijl dat van de auto aangebroken was.

Trends zijn gebaseerd op twee belangrijke ideeën:

 1. alle dingen eindigen, en hoe beter we ons voorbereiden op dat doel, hoe meer we ervan kunnen profiteren,
 2. innovatie vindt non-stop plaats, steeds is het niveau van innovatie hoger dan van het jaar daarvoor.

Conclusie: focus op een trend die is gevormd rond een van de twee bovengenoemde ideeën.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Disruptie en Emerging Technologies

Het World Economic Forum publiceerde onlangs de “TOP 10 Emerging Technologies of 2016“.

Hierbij de lijst:

 1. Nanosensors and the Internet of Nanothings.
 2. Next Generation Batteries.
 3. The Blockchain.
 4. 2D Materials.
 5. Autonomous Vehicles.
 6. Organs-on-chips.
 7. Perovskite Solar Cells.
 8. Open AI Ecosystem.
 9. Optogenetics.
 10. Systems Metabolic Engineering.

Welke disrupting technologies verkies je?

 

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde

BIG DATA, Disruptie en het INTERNET: ook iets voor jou?

Over al deze onderwerpen heb ik reeds een aantal toepasselijke blog bijdragen geschreven, zie o.m.:

Big Data gaat over “data analytics” en het gebruik ervan is de wereld aan het veranderen, dus ook voor alle bedrijven, zoiets als “de toekomst voorspellen”, allemaal gebaseerd op geproduceerde data.

Hierbij een voorbeeld van het enorm aantal data dat een aantal bedrijven op het internet genereert PER MINUUT! (Bron: excelacom.com).

IDC voorspelt in een relatief recente studie een data explosie.

Toch hoor ik nog vaak zeggen: “Big Data, wat is dat en dat is niets voor ons”?

Conclusie: KEEP ON DREAMING!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Snider Christopher, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De onzichtbare kracht van de 4 K’s

In onze eerdere blog bijdragen spraken wij reeds uitgebreid over immateriële activa (intangible assets), lees onder meer:

solide cijfers en immateriële vaste activa,
goodwill en de samenstelling van lucht,
onzichtbaar en toch waardevol, rara wat is het?

In het verleden haalden materiële activa systematisch de bovenhand. Met de huidige disruptieve en snel evoluerende technologische tendensen wordt bedrijfswaarde evenwel gecreëerd door ideeën, creativiteit en kennis, dus immateriële activa of noem het maar “intellectueel kapitaal” (intellectual/knowledge capital). Deze immateriële kennis wordt uiteindelijk ingekapseld in de zogenaamde “brand value“.

Deze onzichtbare waarde is belangrijk, want de bedrijfswaarde van een onderneming wordt sowieso uitgedrukt als een veelvoud (multiple) van EBITDA, free cash flow, omzet, etc., binnen een bepaalde range.

In zijn recentste boek “Walking to Destiny: 11 Actions an Owner Must Take to Rapidly Grow Value & Unlock Wealth” doet Christopher Snider het één en ander uit de doeken.

Hop naar de 4 K’s die de aspecten van waardecreatie binnen een onderneming domineren, en die de competitieve voordelen ervan bepalen, o.m. op de volgende manieren:

 • werk aan een uitgekookte ondernemingsstrategie,
 • focus op waarde en niet enkel op inkomen (waarde propositie),
 • zorg voor de overdraagbaarheid van uw onderneming
 • zorg dat de onderneming eigenaar onafhankelijk wordt of is.

Deze 4 K’s kan men ontwikkelen en daarbij terugvinden bij:

 1. human capital),
 2. customer capital,
 3. structural capital,
 4. social capital.

Inderdaad: “Intellectual capital is the sum of everything everybody knows that gives it a competitive edge”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Groeivoet

De correlatie tussen bedrijfswaardering en Self-Help boeken

Onlangs las ik een artikel over het nut van “Self-help” boeken en meer in het bijzonder de vraag :

 • Should I live in the NOW?
 • Or should I visualize what I want in the FUTURE?
 • Or should I deeply analyze my PAST“?

Met Self-Help boeken weet niemand het, het mogelijk effect is namelijk zeer vaak autobiografisch, maar bij bedrijfswaardering weet ik het zeker wel.

Het opbouwen of het uitbouwen van een onderneming:

– is zeer moeilijk en bijwijlen hard,
– vergt een stevige dosis geluk,
– noodzaakt een instelling gericht naar het oplossen van onverwachte problemen en uitdagingen,
– vergt het beschikken over de moed om personele problemen aan te pakken,
– veronderstelt het beschikken over een karakter om door te gaan, ook als alle hoop schijnbaar verloren is.

Zoals ik eerder al aangaf is het vertellen van een samenhangend verhaal (story telling) hierbij onmisbaar.

Inderdaad, de componist/verteller moet hierbij, zoals een goede verhalen verteller betaamd, gedisciplineerd werken.

Zo’n verhaal dwingt je immers om dieper na te denken over de gebruikte getallen en er zinvol mee om te gaan.

Vergeet ten slotte niet dat de enige onzekerheid, dé onzekerheid is!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

De traditionele advocatuur zal verdwijnen en dus ook de bedrijfswaarde ervan?

Hierover bericht het financieel blad TRENDS met verwijzing naar Jaap Bosman van TGO Consulting met als boodschap:

– “Death of a Lawfirm“: over de ontwrichting van de advocatuur.
– “Commoditisation Report“: de achteruitgang van het juridisch maatwerk en de effecten op het rendement van advocaten.

Verder worden de volgende onderwerpen besproken;

 • Hoe boert het doorsneeadvocatenkantoor?
 • Waarom vragen bedrijfsjuristen hun advocaat niet om de factuur te verlagen?
 • Hoe reageren die dure advocatenkantoren op de bezuinigingstrend?

De conclusie van het financieel blad TRENDS en Jaap Bosman zijn staalhard, ik citeer:

“Het gewone kantoor zal zich kunnen handhaven als het zich opstelt zoals Ryanair: kosten besparen op medewerkers en kantoren. Wie dat niet doet, zal het lot van Swissair ondergaan. Die trend is de stille moordenaar van de traditionele advocatuur. Ook is het niet meer van deze tijd dat een advocaat een wandelende encyclopedie is die voor zijn vakgebied onmisbaar is voor het kantoor en de klant. De automatisering en de distributie van de kennis worden de regel.

In de rubriek “Insights” en “visie op advocatenkantoren” doet ABNAmro er nog een Hollands schepje bovenop, ik citeer:

“De advocatuur staat voor grote veranderingen. Het speelveld verandert door de komst van meer buitenlandse kantoren, de uitbreiding van juridische diensten van grote accountantskantoren en niche-spelers die steeds vaker gebruik maken van netwerkorganisaties om zelfstandige professionals tijdelijk in dienst te nemen. Daardoor kunnen kleinere kantoren, die door de lage overheadskosten scherp op prijs kunnen concurreren, ook meedingen naar opdrachten die kennis van andere disciplines vereist. De concurrentie onder kleine kantoren blijft groot. Grote bedrijven zullen, na de nadruk op kostenbesparingen in de laatste jaren, steeds meer investeren in IT om efficiënter te kunnen werken. Daar is veel progressie mogelijk. Middelgrote kantoren kunnen hierdoor in de toekomst vaker in de knel komen, tenzij het bedrijf een goede positionering kent met sterke specialisatie, al dan niet gebruikmakend van samenwerkingsverbanden met derde partijen. Klanten vereisen meer transparantie in werkzaamheden en tariefsopbouw. Advocatenkantoren moeten hun bedrijfsprocessen op deze ontwikkelingen aanpassen. Met investeringen in technologie kan efficiënter worden gewerkt. De ontwikkelingen in computergestuurd juridisch advies gaan snel, maar deze trend staat nog volledig in de kinderschoenen. Verder is het van belang om na te denken over het huidige verdienmodel op basis van uurtarieven. Cliënten zullen, naast een vast bedrag, in de toekomst ook steeds vaker vragen om prestatie-gerelateerde beloning. Voor grotere kantoren wordt het hebben van een internationaal netwerk belangrijker, omdat de AEX klantenbasis wat te smal is. Er komt meer discussie over de effectiviteit van het huidige partnerschapsmodel, ook met het oog op de kansen die dit voor jongere advocaten biedt. Ten slotte zal die advocaat het verschil gaan maken die zich echt verdiept in de problemen van de cliënt en met ingenieuze oplossingen komt. Wij zien een aantal partijen succesvol opereren door ‘trusted advisor’ te zijn”.

Zou het er bij ons in Vlaanderen dan anders aan toe gaan?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Een accountantskantoor overnemen: hoe doe je dat?

De lente is weer in het land, dus het begint weer mentaal te kriebelen.

Begin dan eerst mijn eerdere blog bijdragen te lezen en te bestuderen;

Vervolgens, tracht de volgende fouten te vermijden:

 1. Not being clear about why you want to grow.
 2. Not preparing your firm before an acquisition takes place.
 3. Thinking an acquisition will solve all your firm’s problems.

Etc. … de mosterd kwam van collega Brannon Poe.

Inderdaad, behandel “Cash Flow” as KING!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

The paradigm shift away from the Industrial model to the “3Ts”

Bij een expert bedrijfswaardering kijkt u al langer niet meer enkel naar de financiële cijfers, er is inderdaad veel meer te ontdekken.

Rotman Magazine” analyseert en commentarieert in de recentste Spring 2016 editie de effecten en oorzaken van deze tectonic shift (aardverschuiving), van het industriële model naar de modellen en de evoluties van het belang van creativiteit en het belang van kennis (Knowledge), zie ook onze eerdere commentaar “C+E<O“.

Deze drie “T’s” zijn;

 1. Technology: “a Key driver of Wealth and Progress”.
 2. Talent: “a primary Driver of Growth”.
 3. Tolerance: “To establish a broad context for both Technological Innovation and Talent Attraction”.

Samen vormen zij de “Global Creativity Index” (GCI).

België komt op plaats 18, Nederland op 10, Frankrijk op 16 en Duitsland op plaats 14.

Inderdaad, “Intelligence” becomes a “Utility”.

Tot welke “T” behoor jij EN focus jij vooral op?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde

Why do we die: our future and early warning facts?

Ik sprak u eerder over Peter Diamandis en “Human Longevity” (HLI).

Dezelfde basis elementen van HLI vinden wij terug in een goede bedrijfswaardering om de “Enterprise Code” te kunnen ontrafelen (naar analogie met de “Human Code“), zoals onze meer:
– early warning signals,
– life shortening genetics,
– genetic engineering,
– personalized medicine.

Uiteindelijk gaat het over de “Health Hucleus” .

Een expert bedrijfswaardering is gebouwd op een analyse van het verleden en in belangrijke mate in het kijken/denken naar de toekomst toe.

Lees er een deel van mijn eerdere blog bijdragen maar op na:
met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen,
kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden gemanipuleerd?
het gebruik van DCF en met de billen bloot.

Het komt er op aan om de “Genome” van de onderneming te begrijpen en te doorgronden.

Ingewikkeld zegt U?

Kijk en luister dan naar deze TED bijdrage: “How to read the genome and build a human being“.
Nog niet tevreden?
Luister dan naar de iTunes Podcast (episode 21) van Exponential Wisdom “The future of healthcare“.

Piece of cake, of is een bedrijf waarderen nog moeilijker?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde

Goodwill en de samenstelling van “lucht”

Onlangs las ik een artikel in de financiële krant De Tijd waarbij “goodwill” wordt vergeleken met de boekhoudkundige versie van “lucht”.

Tijd dus om het woord “lucht” nader kritisch te onderzoeken.

Lucht, één van de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht bestaat blijkbaar uit meerdere gassen. Eerst werd gedacht dat door de slagaderen van het lichaam lucht vervoerd werd in de plaats van bloed (als iemand overleden is, zijn de slagaders namelijk leeg).

Wordt dan in een boekhouding ook “lucht” vervoerd?

Bij de beoordeling van “goodwill” dient in dit specifieke geval de industrie van “generic pharmaceuticals” te worden onderzocht en deskundig te worden toegelicht, vooral:

 1. het bijzonder groeipotentieel in deze industrie (o.m. door “patent expiration”),
 2. het specifieke business model (o.m. “pipe line analysis”),
 3. de analyse van belangrijkste concurrenten in deze “generics” industrie (Teva, Mylan, …).

De maand mei komt eraan: in mei leggen alle vogeltjes een ei, maar toch beter één vogel in de hand dan tien in de “lucht”!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom

Waardeverhogende factoren “Panama” style

Ik sprak u eerder over het toenemend belang van “immateriële” elementen bij uw bedrijfsvoering, denk maar aan onzichtbare elementen zoals creativiteit, kennis, cliënten benadering & behandeling, octrooien en dergelijke meer.

In het nieuws vandaag staat de naam “Panama” voorop. Velen ontdekken nu pas dit Centraal-Amerikaans land, maar professionelen associëren deze roepnaam met geldstromen, bedrijfsrisico en belastingen, de zogenaamde “Panama Papers” en het daaruit ontstane “lek“.

Over dit lek, “leak” in het Engels, heb ik het vandaag, meer bepaald de vraag naar “hoe kan ik waardeverhogende lekken in mijn bedrijf of onderneming vermijden”? Ik zie er een drietal.

1. Verminder het risico profiel van uw onderneming, door:

 • het producten aanbod of de dienstverlening te diversifiëren,
 • de geldstroom (cash flow) voorspelbaar te maken,
 • de bedrijfsvoering of de benadering ervan en het management hiervoor kwalitatief te verruimen

2. Verhoog of verbeter de beschikbare geldstromen (cash flow), door:

 • de omzet te verhogen,
 • de variabele kosten of de vaste uitgaven onder controle te houden.

3. Focus op minder voor de hand liggende factoren, zoals:

 • zorg ervoor dat uw bezoldiging of management vergoeding markt conform is,
 • optimaliseer uw schuldpositie.

Niet tevreden hiermee? Vraag het dan maar aan James Altucher en begin te “minimaliseren” (How Minimalism Brought Me Freedom and Joy – Altucher Confidential).

Good luck!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Solide cijfers en immateriële vaste activa?

Met de snelle evolutie in “Fintech“, zie het artikel in “De Tijd”: “Eén bankjob op drie staat op de helling“, is het nu overduidelijk geworden dat wij sterk zijn geëvolueerd van een kennis economie naar een The Upside of the Innovation Economy.

Klassieke macro economische maatstaven en oerklassieke en starre boekhoudkundige normen volstaan al lang niet meer.

De US als traditionele vaandeldrager in deze disruptieve tijden van lineair versus exponentieel denken blinkt hier weer eens uit.

Recent commentarieerde de WSJ hierover in dit verband met een artikel “Valuing Intangibles Doable, Despite Resistance.

In deze “Panama mag, dus wat houdt ze tegen” tijdsgeest is het inderdaad tijd voor grote veranderingen.

Let evenwel op: “Earnings are just a story, but free cash flow is a fact“.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Peter Diamandis, Waarde Creatie

DAVE … what do you think you are doing?

In de nieuwste “Exponential Wisdom” aflevering in verband met converging technologies spreekt Peter Diamandis over disruptive technologiën.

Hij commentarieert hierbij onder meer de volgende topics die van belang kunnen zijn bij het beoordelen van de mogelijke bedrijfswaarde van vernieuwende zakelijke omgevingen en omstandigheden.

 1. The emergence of continuos low power and always on sensors and processor cores.
 2. Massive network densification.
 3. Peer to peer tech: everything is connected.
 4. The cost of global internet connectivity is going to plummet.
 5. Internet as a human right.
 6. The exponential growth of connected devices.
 7. The realization that we are all headed towards a world where we are going to wear head mounted interfaces.

HAL … do you agree with me that we also should focus on AI, VR, IoT, and deap learning looking forward … HALL … open the knowledge door  and take a stress pill …?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De “Buffett” Rules

Warren Buffett’s yearly letter to the shareholders is uit: 2015 ltr. Fascinating stuff indeed.

De klassieke journalistieke commentaar kan je nu zowat overal lezen.

Meer in het bijzonder heb ik evenwel 3 dingen hieruit onthouden.

 1. In april komt er een nieuw boek over hem uit: “Warren Buffett’s Ground Rules: Words of Wisdom from the Partnership Letters of the World’s Greatest Investor“. Ook beschikbaar op tablet.
 2. Zijn “Bolt-on acquisition” politiek.
 3. Zijn beroemde investment rule: Rule one: Never lose money. Rule two: Never forget rule one.

Hiervan zegt James Altucher: … “This means that, as an investor, Buffett first finds out how much he might lose on a stake in a worst-case scenario, and once he’s satisfied with that, he looks at the potential upside. Not only does focusing on the risk involved in market moves help with capital preservation, it frees up these investors to make smarter, sometimes bolder, moves with their money. To reach for bigger returns when they know that they’re operating on solid ground” …

Geplaatst in Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Uber, Waarde Creatie

De “innovatie economie” en “wave” catching

Ik schreef gisteren over high tech, snelle groei bedrijven en het naar de toekomst kijken/staren.

Future gazing” wordt dit in het jargon genoemd.

Daarmee wou ik meer specifiek aangeven dat wij van de “kennis” economie zijn geëvolueerd naar de “innovatie” economie of cultuur .

Denk daarbij onder meer aan mobility, big data, the cloud, collaboratie tools, the internet of things (IoT), wearable computing en vooral aan de mogelijke convergentie van al deze tendensen.

Deze dramatische en stormachtige shift van kennis naar innovatie kan best als volgt worden weergegeven: “everything that can be outsourced, will be outsourced (denk maar aan het “Uber” effect). Anything that can be replaced with technology will be replaced with technology”.

Het is aldus van zeer groot belang om naar mogelijke tendensen/trends te kijken of te ontdekken (“catching the wave”), zoals:

 • the aging population,
 • healthcare,
 • surveillance,
 • the temp wormforce,
 • robotics,
 • chemistry,
 • financial technology.

Wave catching: hoe doe je dat? Denk dan in het bijzonder aan nieuwe ideeën (ideas).

 1. Where is this trend or innovation happening?
 2. Who is it impacting?
 3. Why is it happening?
 4. What industry is this impacting?

Bottom line: nobody can predict the future but look for absurdities en vooral “THE BIG IDEA“.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe “High-Tech” bedrijven waarderen?

Recent behandelde McKinsey dit salliant onderwerp, gebaseerd op hun boek “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies“.

Wat leren wij hieruit?

High-Tech bedrijven worden gekenmerkt door:

 • fast growth and high uncertainty,
 • widely varying valuations.

Hoe zulke fast growers waarderen?

 • Well-established general valuation principles work just fine,
 • Discounted-cash-flow valuations still apply (core principles of economics and finance),
 • Alternatives, such as price- to-earnings or value-to-sales multiples, are of little use,
 • All these so-called alternatives provide little insight into what drives valuation.

Hoe begin je aan een high-tech waardering?

 • begin by examining the expected long- term development of the company’s markets—and then work backward,
 • focus on the potential size of the market and the company’s market share as well as the level of return on capital the company might be able to earn,
 • always value the company under different probability-weighted scenarios of how the market might develop under different conditions.

A “HOW-TO” VALUATION GUIDE?

 1. Start from the future (Back to the Future!).
 2. Size the market.
 3. Estimate operating margin, capital intensity, and return on invested capital.
 4. Work backward to current performance.
 5. Develop weighted scenarios.

Au travail!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Waarde Creatie

De vermogenskost voor KMOs: wat doe ik er nu mee?

Steeds maar dalende rendementen op OLO 10 jaar, negatieve rentes op grote spaarboekjes, toegenomen bedrijfsrisico’s … het leest als een klaagzang.

Eerder hebben wij hierover bericht, kijk maar o.m. op:

Vermogenskosten (cost of capital) in een KMO-onderneming.
Eerst was er CAPM, dan BUM en nu eindelijk IPCPM/IPCPL.
My government is pro-business and luckily CAPM is not (anymore).

Recent behandelde de AICPA FVS Conferentie (AICPA Forensic and Valuation Services Conference) in Las Vegas dit onderwerp met als moto “Seven Tips on Cost of Capital“, wij overlopen even.

1. Het gebruik van Build-Up (BUM), CAPM en MCAPM: de meeste specialisten in bedrijfswaardering stappen al lang niet meer mee in deze verhaaltjes voor KMOs, het blijven inderdaad maar sprookjes (aka “snake oil“).

2. Het al of niet normaliseren van de risk-free rate?: het afvlakken ervan grijpt terug naar bepaalde perioden, maar welke periode dan? Very tricky indeed. Aswath Damodaran licht één en ander jaarlijks toe in zijn publicatie. Inderdaad Aswath … “it depends upon the forecast period, whether you believe markets are efficient and whether you are required to be market neutral in your analysis” … sorry, maar I am going “bananas”.

3. Alternatieve methoden zoals IPCPL en de Pepperdine Studies: zie hiervoor, aan te bevelen maar enkel te gebruiken als een “sanity check“.

4. Conclusie: it is all “pie in the sky”, dus laat vooral zien en leg uit hoe de vermogenskost gedetailleerd werd opgebouwd!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie

Mental Models, the “Big Idea” en Bedrijfswaardering

IMG_0566Ik blogde eerder over “Mental Models“.

Een belangrijk aspect van zo’n model is “You have to know all about the Big Ideas in the world“.

Ik lees en raadpleeg hiervoor o.m. de denktank Bruegel. Ook het economisch tijdschrift van de Nationale Bank van België is absoluut het lezen en studeren waard.

Een absolute must in dit model is de “Khan Academy“, bestaat ook op de App Store en op YouTube.

We all start at zero … we are born to learn … you can learn anything!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Mental Models, Charlie Munger en Bedrijfswaardering

Charlie Munger is … “Warren Buffett’s right-hand man for the past 50 years at Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A), likes to talk about taking a “mental model” approach to investing. The idea is that, in order to understand something fully—a stock, a business, a skill, etc.:

– you have to understand the core principles of all the other disciplines first,
– you have to know all about the big ideas in the world and,
– how they relate to each other,
– before you can dig down and fully grasp individual concepts.

It’s heady stuff , and it’s all about learning how to think better and make better, more rational decisions. Charlie believes that using these mental models, literally anyone on the planet can succeed in whatever field they choose” … (Bron: Altucher’s TOP 1%Advisory).

Projecteer deze uitgangspunten maar eens op een deskundig opgesteld verslag over bedrijfswaardering … of lees hierover meer op “Poor Charlies Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger“.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Geldstroom, Groeivoet, Waarde Creatie

Terminal Value and Snake Oil

Bij elke deskundige bedrijfswaardering vormt de eindwaarde (terminal value) het orgelpunt, als het ware het eindpunt, van een zeer lange (en vaak dure) denkoefening.

Aan het einde ervan dienen de geldwaarden wat te worden gemasseerd (massaging), beter te vergelijken met de benadering van “Snake Oil”, als “Cure-All” om het geheel wat appetijtelijker te kunnen laten voorstellen.

Bij het gebruik van zulk glijmiddel dienen vandaag een aantal hindernissen (potholes) te worden vermeden of te worden opgelost, zoals;

 1. Welke lange termijn groeivooruitzichten kunnen worden voorop gesteld: algemeen wordt 2% gebruikt, maar is dit wel zo?
 2. Welke macro-economische risico’s zijn heden ten dage voor de hand liggend : kijk even mee in onze kristallen bol, ik zie er momenteel zeer veel, u ook?

Bij elke goede bedrijfswaardering behoort een uitstekende macro-economische studie tot het traditioneel wapenarsenaal.

Ik zie vandaag een aantal belangrijke macro-economische risico’s:

 • de globale systemische crisis (na de US sub-prime mortgage en de EURO crisis),
 • de Chinese credit crisis,
 • de global commodity crisis,
 • de olie markt (crash) problemen,
 • de Greek EURO exit en de Greek bank schutdown,
 • economic imbalances binnen de EU,
 • secession problemen met sommige landen binnen de EU,
 • de US en EU QE maatregelen (geld machines/ezeltjes),
 • Saudi Arabië en de olie crisis,
 •  … (pft… buiten adem) …

Ben ik iets vergeten en welk glijmiddel gebruikt u?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waardeverhogende factoren volgens Angela Ahrendts

Voortaan zal ik het de “Angela Test” noemen.

In de februari 2016 editie van het Tech magazine FastCompany gaf zij als “Vice president retail van Apple Inc. een interview over haar benadering van de “Apple Company Culture“.

Als geoefend bedrijswaardeerder weet u inmiddels zeker dat het niet enkel om templates, spreadsheets en andere meer exotische Build Up benaderingen gaat , maar dat het integendeel meer en meer gaat over immateriële elementen en invalshoeken, die waardebetekend en toevoegend kunnen zijn voor een bedrijf.

Angela’s opsomming.

1. People feel united.
2. People collaborate.
3. The Company focus is on building trust.
4. People feel connected.
5. People feel one with the company.
6. The company was built to change people’s lives.
7. The company culture is strong in pride, in values and in protection.

Dus in het vervolg en bij het uitvoeren van een bedrijfsbezoek naar aanleiding van een opdracht van bedrijfswaardering, wees ernstig en doe EERST de Angela Test: “First of All, Just Listen and Learn“!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Accountantskantoren zijn volop in beweging

De waarde van een accountantskantoor is een veel bestudeerd onderwerp op mijn blog, kijk maar naar:

 1. Waardeverhogende factoren van een accountantskantoor.
 2. De waarde van een accountantskantoor.
 3. Een gouden tip voor accountants.

BVWirenews geeft wekelijkse gratis updates over het reilen en zeilen in waarderingsland, zie.

Deze week is vooral de commentaar op “Merger mania heats up for accounting firms” het volgen waard.

Het artikel verwijst naar een recente studie “The 2015-2016 Rosenberg MAP Survey: Annual National Study of CPA Firm Statistics“.

In dit rapport wordt verwezen naar:

1. Where does your firm rank?
2. 36 Key data points for films of all sites.

Wist u dat:

 1. The number of partners over the age of 50 stands at 64.1%, up from 52.0% in 2005.
 2. The average growth in net fees is 6.7%, the exact same as last year.
 3. Mergers and acquisitions account for 30% of growth, up from 22% last year.
 4. Average buy-in for new partners is increasing 7%, to $144,000 today, up from $135,000 last year.
 5. Income per partner is averaging $382,000, up to $392,000.

Go on en study this report.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Disruptie in 2016 in 4 stappen.

Bam, pats, boem … , het is weer zo ver.  Het nieuwe Westerse jaar is weer begonnen: the end of the festive holiday season!

Wat is uw thema voor 2016? Digitalisering, big data, simplificatie van denken en processen?

Alhoewel het artikel van McKinsey & Company dateert van mei 2015 vat het zeer goed samen wat er aan het gebeuren is: “The Four global forces breaking all the trends“.

Ik vat voor u de 4 stappen bondig samen:

 1. The age of urbanization: growth has moved elsewhere – to Asia, Latin America, the Middle East.
 2. Accelerating technological change: accelerated technological adoption invites accelerated innovation.
 3. Responding to the challenges of an aging world: a smaller workforce will place a greater onus on productivity for driving growth and may cause us to rethink the economy’s potential.
 4. Greater global connections: ushering in a dynamic new phase of globalization, creating unmatched opportunities, and fomenting unexpected volatility.

Kunt u nog volgen of gebruikt u nu ook al WhatsApp?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Enorme waarde vervaging en disruptie in de advocatuur

Het afgelopen jaar berichtten wij meermaals over het reilen en zeilen binnen de advocaten branche, zie onder meer:
na 150 berichten een gouden tip voor accountants en advocaten,
advocaten: het landschap is niet meer wat het is geweest,
hoeveel is uw advocatenpraktijk waard,
waarde verhogende factoren voor een advocaten kantoor,
wat is de waarde van een advocaten kantoor.

ABN Amro bericht vandaag in een speciaal rapport over de branche evolutie in de advocatuur, zie “Update Advocatuur“.

Het rapport concludeert dat:

 1. het onderscheidend vermogen in de professionele zakelijke dienstverlening heeft steeds meer te maken met creativiteit en het vermogen om voor de klant oplossingen aan te dragen die buiten de gebruikelijke referentiekaders liggen,
 2. nu in vele sectoren de backoffice activiteiten en grote delen van de werkprocessen geautomatiseerd zijn, valt hier nog weinig toegevoegde waarde te behalen,
 3. de advocatuur is hierin een uitzondering, maar de automatisering van werkprocessen staat nog in de kinderschoenen,
 4. het aanbieden van maatwerk juridische diensten door advocaten op de domeinen die voor hun klanten het verschil maken, biedt voldoende basis voor groei (het gaat dan om het faciliteren van wendbaarheid, innovatie en helpen bij het “toekomst vast” maken van de ICT infrastructuur),
 5. de juridische achtergrond van de advocaat zal hierbij steeds meer een “hygiene” factor worden: een goed bedrijfskundig referentie kader en het op de juiste wijze inzetten van zijn netwerk zullen daarentegen het verschil gaan maken.

“Au travail” heren Advocaten, the change is NOW!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

2015 herzien

De statistieken hulpaapjes van WordPress.com heeft een 2015 jaarlijks rapport voor deze blog voorbereid.

Hier is een fragment:

In een San Francisco kabelbaan passen 60 mensen. Deze blog werd in 2015 ongeveer 3.400 keer bekeken. Als je blog een kabelbaan zou zijn, zou die ongeveer 57 reizen nodig hebben voordat die zoveel mensen zou kunnen vervoeren.

Klik hier om het complete rapport te bekijken.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

De ultieme kwaliteit bij bedrijfswaardering: the “Apple Way”

Hoe behaal je “top kwaliteit” bij het uitvoeren van opdrachten bij bedrijfswaardering?

Door een combinatie van factoren, samen te vatten als volgt:

 1. lever een hoogwaardige dienst en service,
 2. tegen een marktconforme prijs,
 3. differentieer deze dienst en service op basis van een goed geïntegreerde aanpak van bedrijfseconomische onderbouw en dito verslaglegging,
 4. zorg voor een uitstekende opvolging en begeleiding.

Het resultaat is “premium waardecreatie“, zie hiervoor als voorbeeld ons eerder blogbericht.

Wat is jouw verhaal?

Steeds verrassend en altijd voordelig?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Coursera en levenslang studeren: de relevantie

Nog niet zo lang geleden publiceerde het weekblad Humo: “Wat moet een 18-jarige vandaag studeren? Binnenkort is 80 procent van de huidige jobs irrelevant“.

Welke job is dan wél relevant?

Raadpleeg hiervoor de bevindingen van Coursera: “De 10 meest begeerde Coursera Certificaten van 2015“, een korte opsomming.

 1. Digital Marketing, Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign
 2. Data Science, Johns Hopkins University
 3. Interaction Design, Universiteit van Californië, San Diego
 4. Business Strategy, Universiteit van Virginia
 5. Strategische Business Analytics, ESSEC Business School
 6. Data Science op schaal, Universiteit van Washington
 7. Genomische Data Science, Johns Hopkins University
 8. Organisatorische Leiderschap, Northwestern University
 9. Social Media Marketing, Northwestern University
 10. Strategisch Management en Innovatie, Copenhagen Business School

Wie blijft er mee levenslang studeren?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Gratis Kunst: “The Art of M&A”

De Kerst- en de Nieuwjaarsperiode is traditioneel een tijd van vreugde en “pakjes”.

Hier is mijn gratis pakje voor mijn trouwe lezers: surf naar het nieuwste boek “The Art of M&A“.

Surf vervolgens naar de website van dit boek.

Na een korte gratis aanmeldingsprocedure komt u terecht op een schat aan gratis templates:

Financial Models:

– Standalone DCF model.
– Transaction model.
– Comparable Companies and Transactions.
– Weighted Average Cost of Capital (WACC).

En indien dit nog niet genoeg is bieden de auteurs een Due Diligence Request List van 18 pagina’s lang en enkele Sample Chapters er bovenop!

Een prettige en zalige Kerst gewenst aan allen!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde

ARGOS Mid-Market Index EBITDA voor Q3/2015 on the Rise

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

De keuze van EBITDA methode is volgens Argos gebaseerd op het feit dat: … “The EV/EBITDA multiple is the most suitable for a European index as it is not impacted by the target’s financial structure nor by its policies regarding depreciation and provisioning (which vary in time and between countries).  It is also the closest readily available proxy for operating cash flow” …

Meer info (Engels) beschikbaar op bijlage: Argos Mid-Market 20150930 EN

Geplaatst in Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BOLD 200: onsterfelijkheid, virtuele werelden, überisation, de deeleconomie en de zin en onzin bij het gebruik van “terminale waarde” concepten.

BOLD 200: dit is mijn 200ste blog bijdrage.

Tijd om vanaf nu nieuwe inzichten en concepten uit te werken.

Het begin van de 21ste eeuw wordt gekenmerkt door de plotse omslag van lineaire economische vooruitgang en lineair denken, eerst in een periode van discontinuïteit (dot.com boom & bust), gevolgd door een tijdperk van exponentiële evolutie;

Abundance 360.
BOLD.

Voor exponentiële galopperende veranderingen, kijk en surf naar Facebook, Twitter, Amazon, Google, Apple, Tesla, SpaceX, Blue Origin, Singularity, etc.

In het verleden leefden wij veel té veel in een wereld van container gericht denken (silo thinking), samengesteld uit systematisch denken en ageren, nu vooral met de sterke accenten van systemisch reageren (solo mentaliteit) en het overboord kieperen van denkpatronen en handelen.

In zijn recentste podcast heeft Peter Diamandis het o.m. over “Agriculture & disruption”. Het is een boeiende podcast, maar wat dacht u van het artikel over “verticale boerderijen“?

Welke kleuren en smaak verkies jij voor jouw sla van de toekomst?

De eerstvolgende blog bijdrage gaat over EBITDA, terminale waarde, de disruption index en de disruption ratio als voorbode op de propriety “Valueplan Index”.

Uiteindelijk zal het ook gaan over “Birds in the Bush” en het Aesop Orakel.

Geplaatst in Exponential Wisdom, Extreme Waarde

Van 100 jaar vooruitgang naar 20.000 jaar vooruitgang

U heeft vast en zeker mijn recente blog artikelen over disruptie gelezen, alsmede deze over Ray Kurzweil.

Allen hebben het embryo in zich van “The Law of Accelerating Returns“.

Dit artikel illustreert zeer goed wat Ray’s wetmatigheid in zich heeft.

De basis ervan kan je hier terugvinden.

Vraag: blijven wij “lineair” denken of liever “exponentieel”, zo ja … welke vooruitgang voorzie jij?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom

Kurzweil’s voorspellingen met effect op Bedrijfswaardering

Wij leven in een disruptieve wereld, zie hiervoor o.m. onze blog bijdrage.

Recent las ik een aantal voorspellingen van Abundance 360, Peter Diamandis en Ray Kurzweil.

Stel u voor dat de volgende mogelijkheden zouden kunnen uitkomen?

 1. Brain-to-Brain communication.
 2. Google on the brain.
 3. Scalable intelligence.
 4. Living in the virtual world.
 5. Downloadable expertise.

Welke volgorde verkiest u?

HAL … do you read me?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

In het alfabet komt eerst de “C” dan pas de “D”

Bij DCF (Discounted Cash Flow) is het vreemd genoeg net andersom.

In deze tijden van lage tot zeer lage rente ligt het accent daarom nu eerder op CF (cash flow, geldstroom in het Nederlands).

Zie hiervoor onze eerdere blog bijdragen;

Het gebruik van DCF met de billen bloot.
EBITDA tendensen en ruis op de lijn.
Met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen.
Kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden gemanipuleerd?

Dus, de nadruk ligt eerder op geldstromen en groeifactoren en:

– growth + efficiencies = earnings,
– competitive advantage,
– scale,
– stability,
– business strategy.

Nog niet overtuigd? Raadpleeg dan de volgende artikelen van de wereldwijde “Valuation Ûber-Meister” Aswath Damodaran;

If you have a D (discount rate) and a CF (cash flow), you have a DCF

Putting the D in the DCF: The Cost of Capital.

Discounted Cashflow Valuations (DCF): Academic Exercise, Sales Pitch or Investor Tool?

HELLO … from the other side… bent u er nog? … how are you en bent u nog mee? (dank u Adele).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde

Waardeverhogende factoren van een accountantskantoor

Na ongeveer drie jaar bloggen is dit onderwerp het meest gelezen blog artikel.

BVR bracht zeer recent een speciale bijdrage over dit onderwerp: “What It’s Worth: Accounting Firm Value” (4 hoofdstukken, verdeeld over circa 90 pagina’s).

Vooral het eerste hoofdstuk over “7 unique factors that drive accounting practice value” is interessant, te weten:

 1. Bruto omzet.
 2. Ligging (location).
 3. Winstgevendheid (profitability).
 4. Client mix.
 5. Terms (verkoopsvoorwaarden).
 6. Size and age of practice.
 7. Overige mogelijke negatieve factoren.

Al met al blijft het een harde noot om te kraken (waarderen).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Peter Diamandis

Het grote gevaar van disruptie en de effecten op bedrijfswaardering

Ik volg al eerder futurologen en fenomenen zoals Ray Kurzweil, Peter Diamandis, Singularity University en vele anderen.

Aan de basis van mijn brandende interesse liggen de massieve en snelle veranderingen op wereldschaal.

Op het vlak van bedrijfswaardering (en de ganse financiële wereld) zie ik potentiële zeer grote gevaren èn opportuniteiten op het vlak van:

 • de houdbaarheid (durability) van kennis en specialisatie,
 • de intrede en het gebruik/toepassing van Big Data,
 • de intrede en de toepassing van AI (Artificial Intelligence – bekijk de film “Transcendence“),
 • de exponentiële groei van al deze evoluties en vooruitgang.

Een voorbeeld. Hoe lang (of hoe snel) zal het duren vooraleer een app wordt uitgevonden die doet/toepast wat wij allen doen?

Nog niet overtuigd? Volg dan de nieuwe aankondiging van Google met zijn oplossing “Smart Reply”. Lees hiervoor dit artikel op en de toepassing van “neural networks”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Peter Diamandis, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Back to the Future: de periode van de grote herverdeling van kennis en macht

Zowel de Wall Street Journal als onze eigen financiële krant De Tijd en de VPRO commentariëren deze toekomst.

Futuroloog Wim De Ridder wordt in het artikel van De Tijd opgevoerd, zie ook zijn meest recente boek “De ontdekking van de toekomst“.

Een greep uit Wim’s toekomstvoorspellingen, zie ook onze eerdere blogbijdragen hierover.

 1. Zelfrijdende auto’s: binnen 5 à 10 jaar. Apple’s Tim Cook zegt hierover dat … “software wordt belangrijker dan motoren” … .
 2. Daling van de elektriciteitsprijzen: met de opkomst van nanotechnologie wordt energie tegen 2025 gratis.
 3. De wereld draait volledig op zonne-energie: tegen 2030.
 4. Een genetisch paspoort tegen 2020.
 5. De opkomst van virtuele munten als de bitcoin.
 6. In de financiële sector gaan veel banen verdwijnen en bedrijven zoals Amazon en Apple gaan inbreken op de bancaire markt.
 7. Drie dagen werken tegen 2025 en 2 dagen werken tegen 2045. De econoom Eric Bartelsman zegt hierover … “Dat mensen de hele dag met zijn allen in een ruimte zitten te werken, is een erfenis van de Industriële Revolutie. Internet en mobiele apparaten laten in principe veel flexibeler werk vormen toe. Het hele van-9-tot-5-idee kan weg’ … .
 8. Digitale onsterfelijkheid en brain-to-machine-communicatie.

Wat een spannende toekomst met turbulente tijden in het verschiet èn met enorme ontwikkelingen, volgt u nog? 

Overheden zullen macht verliezen, daar de mensen nog beter zullen geïnformeerd zijn, de organisatie van onze democratie moet worden herbekeken.

Maak eens een boude voorspelling voor de effecten op uw beroep als consultant, accountant, advocaat, media deskundige, ondernemer, het internet, etc.?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Earn Out een alternatief voor KMOs?

Vandaag organiseerde Monard Law een bijzonder interessant seminarie over “De Earn-Out als middel tot succesvolle bedrijfsovername“.

Eraan-Out staat gelijk met:

 • het “uitverkiezen”,
 • van een gedeelte van de koopprijs,
 • afhankelijk van het behalen van een afgesproken doelstelling (variabel) na overdracht – zoniet louter als uitgestelde prijsbetaling,
 • met een betaling na overdracht.

Hierbij spelen de volgende doelstellingen een grote rol:

 1. een earn-out kan een oplossing zijn om in bepaalde omstandigheden de “afstand” tussen koper en verkoper te “overbruggen” en aldus een transactie tot stand te brengen,
 2. een earn-out wordt relatief vaak gebruikt in de praktijk,
 3. enkel tailor-made clausules bestaan, zeker geen standaardbepalingen,
 4. contractuele afspraken moeten heel goed worden vastgelegd, het ontbreken ervan zijn vaak een bron van geschillen en procedures,
 5. een verkoper ziet een earn-out als spreekwoordelijke “kers” op de taart,
 6. wees dan zeker van de taart zelf,
 7. een koper ziet die vaak als een belangrijke bescherming,
 8. wees aandachtig  voor de fiscale aspecten.

Dus opnieuw: stel een kwalitatief team samen samengesteld uit vooral een erg ondernemende deskundige advocaat, een uitmuntende ondernemende expert accountant èn een deskundige bedrijfswaardeerder!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Neocortex, Ray Kurzweil en Downloadable Expertise

Ik ben een grote fan van Ray Kurzweil en van Peter Diamandis, lees hiervoor mijn eerdere blog bijdragen.

Onlangs zaten zij beiden voor een toekomstvoorspelling naar 2030.

Wat mij vooral schokte was de accuratesse van Ray’s voorspellingen voor de volgende 15 jaren, ik onthou vooral de volgende;

 1. Brain-to-Brain communication.
 2. Google on the Brain.
 3. Scalable Intelligence.
 4. Living in the Virtual World.
 5. Extended Immune System.
 6. Downloadable Expertise.
 7. Expanded and Searchable Memories.
 8. A Higher-Order Existence.

Vooral de conclusie van deze artikels is schokkend: “While this future may sound fanciful to many, let’s remember that exponential technologies are initially deceptive, before they become disruptive … So what if these fields of technological progress double every 18 months? In 15 years (2015 – 2030), we will have a 1,000-fold improvement over today. What does a future one thousand times better look like?” …

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

UNIZO, Overnameproces en Uitdagingen

ZO, het magazine voor de zelfstandige ondernemer, commentarieert in de Oktober 2015 uitgave (zie vanaf pagina 57) in de rubriek “Opvolging en Overname” de “Top-uitdagingen tijdens het overnameproces“.

Uit de resultaten van een recent gehouden enquête blijken ondernemers o.m. met de hiernavolgende uitdagingen te worden geconfronteerd bij een effectieve overname.

 • Waardebepaling: 56%.
 • Financiering: 46%.
 • Fiscale knelpunten: 25%.
 • Wettelijke regelingen en vergunningen: 20%.
 • Juridische knelpunten: 18%.

Bedrijfswaardering spant weerom de kroon.

Tijd dus om onze blog onder de schijnwerpers te plaatsen:

 1. Waarom duurt het zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 2. Ga voor Extreme Waarde.
 3. 5 Bijkomende waardevolle tips om de “extreme waarde” van uw KMO te doen toenemen.
 4. Gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance”.

Aan het werk, ga ervoor!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Time Really is Money

Ik schreef reeds vele malen over Robert Slee.

Wie is hij? Lees onder meer mijn blog bijdragen over;

He has done it again“! In zijn nieuwste boek, nu net uitgekomen, “Time is Really Money: how to work for $5,000 per hour“, herhaalt hij in hoofdstuk 14 (pagina 166) de principes van Public and Private Capital Markets:

 1. Public and Private Capital Markets are not substitutes.
 2. Capital Markets are segmented.
 3. Middle market finance.
 4. Value relativity.
 5. Private capital.
 6. Private business transfer.

Hij eindigt met de waarschuwing: “So if you are out there presenting yourself as an expert in valuation, capital raising, or transfer advisory, and you haven’t read PCM’s, you are most likely clueless and a danger to yourself and your clients”.

Right Rob, dit verkondig ik al een hele tijd, lees mijn blog.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Je neus ophalen voor de bepaling van eindwaarde (terminal value)?

Ik blogde eerder over De eindwaarde als “TURBO” bij een bedrijfswaardering: HOCUSPOCUS “PATS”!

Maar wat doe je als een onderneming bedacht wordt om 100 jaar of meer te overleven?

In het recente Inc.com artikel “Built to Last (and last … and last) wordt dit proces naadloos beschreven, als volgt:

 1. Have a clear path to profitability, predictability and permanence.
 2. Stay focused on your business model, not only on return and a simple good business opportunity.
 3. Instead focus on transforming an industry, serving customers and creating a special brand that would last, versus trying to flip it.
 4. Focus on culture and people, not on money.
 5. Remember the 7 P’s (defining characteristics): purpose, perseverance, people first,private, profit, paced growth, pragmatic innovation.

Lees ook: Finish BIG: how entrepreneurs exit their companies on Top (Bo Burlingam).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Nieuwe mondiale kwaliteitsnorm voor bedrijfswaardering

Zeer recent werd een nieuwe ontwerp norm (Exposure  Draft) gepubliceerd met betrekking tot de verhoging van de kwaliteit van bedrijfswaarderingen (Quality Control).

Deze norm is een nieuwe samenwerking tussen de Internationale Vereniging van Consultants, Valuators en analisten (IACVA) en de World Association of Valuation Organisaties (WAVO), QC Valuation and Appraisal.

De voorgestelde normen zijn vergelijkbaar met het peer review proces dat gebruikelijk is in het accountantsberoep.

Deze Quality Control normen vormen een eerste noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat alle beoefenaars van bedrijfswaardering voldoen aan dezelfde inhoudelijke eisen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Disruptive Companies Revisited in een 20-tal stappen

 1. SLACK: team communicatie- en collaboratie.
 2. THERANOS: bloed tests made simple.
 3. NEXTDOOR: Facebook voor jouw buurt.
 4. PLANET LABS: satellieten ter grootte van een schoendoos.
 5. ZENEFITS: HRM (personeelszaken) op een SaaS platform.
 6. PROTEUS: inslikbare sensoren met vitale metingen.
 7. ROBINHOOD: free stock trading.
 8. COINBASE: bitcoin online platform.
 9. SQUARE: jouw smartphone als betaalterminal.
 10. STRIPE: e-commerce.
 11. ZEE.AERO: vliegende auto’s.
 12. DUOLINGO: leer een taal.
 13. INSTACART: de kruidenier aan huis;
 14. SCANADU: jouw gezondheid meten met de tricorder van Star Trek.
 15. 3D ROBOTICS: automatisch vliegende toestellen (drones).
 16. PALANTIR: Big Data specialist.
 17. WE WORK: verhuur van flexibele kantoorruimte.
 18. LENDING CLUB: geld lenen zonder een bank.
 19. BLOOM ENERGY: energie in a box.
 20. HUMAN LONGEVITY: ouder worden met een zicht op de toekomst.
 21. MADE IN SPACE: 3D printing in de ruimte.
 22. BUZZFEED: de journalistieke toekomst.

Bron van de basisgegevens; TIJD.be.

Geplaatst in airbnb, Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Peerby, Peter Diamandis, Tesla Motors, Uber, Waarde Creatie

Disruptie, de deeleconomie en bedrijfswaarderingen

Het hele ecosysteem gaat op de schop“, las ik onlangs.

Waar gaat het eigenlijk over?

Over “disruptie” en over andere en nieuwe businessmodellen.

Een greep uit de zeer snelle wereldwijde veranderingen.

U kent wellicht Uber, Airbnb en Tesla.

Maar kent u ook Peerbyde nieuwe telg uit de deeleconomie?

Via Peter Diamandis kunt u op “Exponential Wisdom” hierover gratis een podcast beluisteren (ga naar iTunes/podcasts). Episode 9 gaat over “How-the-sharing-economy-can-disrupt-your-business).

Volgt u nog … Ja of Neen?

Ja, lees dan: snel en soepel reizen 3.

Neen? Raadpleeg in ieder geval toch onze blogbijdrage hierover en verhoog de extreme waarde van uw project of onderneming.

Good luck, en delen maar!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

How to Value a Company in the age of Disruption?

Hierbij heb ik een aantal vragen:

 1. Wanneer begint deze “Age”? Velen zeggen NU of ten laatste binnen een paar jaar. Denk maar aan de elektrische auto, Tesla en de gepresenteerde modellen op het autosalon van Frankfurt.
 2. Wat is de betekenis van “Disruption”? Alles weg. Alles vervangen door iets nieuws? Of alles mooier en beter? Denk maar aan het gebruik van Google Maps.
 3. Wat is de betekenis van “Company”. Denk je dan aan een verzameling van produkten. Of denk je eerder aan mensen en creativiteit? Apple is een verzameling van produkten en mensen. Wat is “HP” of “Amazon” dan en wat te denken van LawGives?

Niemand kan dit alles beter aantonen dan Peter Diamandis.

Lees zijn recente bijdragen:

Dus hoe waardeer je dan zulke bedrijven?

Hiervoor moet je doordrongen zijn van:

 • Big Data,
 • Artificial Intelligence,
 • Virtual Reality,
 • Augmented Reality,
 • The internet of things,
 • 3D-printing,
 • Zelfrijdende auto’s.

Dus om dit alles te kunnen waarderen moet je deze nieuwe business modellen kennen en begrijpen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

De bedrijfswaardering van Prss.

Aan het woord is Jochem Wijnands in een interview via Blendle en NRC Handelsblad: “De app die Apple vergat te maken”.
Jochem is medeoprichter van het Nederlandse Prss, dat de basis legde voor de uitgeefstrategie van Apple.

Wat leren wij uit dit artikel?

Ik vond het superinteressant, dat onderhandelen met venture capitalists. Die tactiekAan een investering hangt een waardering en je moet niet te veel vragen maar zeker niet te weinig. Anders worden je ambities niet serieus genomen worden.

Nu, terug in Nederland, valt me ook op dat we hier te voorzichtig zijn voor de echte startupmentaliteit. Ik heb al weer een paar gesprekken gevoerd voor TRVL maar als ik met Nederlanders praat loopt de energie er weer uit.

Investeerders willen de zekerheid van een hoge waardering en tóch instappen voor een kleine prijs.

Dat is kruidenieren.

Het heet niet voor niets durfkapitaal. Nederlanders zijn wel brutaal , maar het ontbreekt aan lef … Vlamingen zijn minder brutaal, maar hebben wel meer lef, denk ik toch!

Wat heeft Jochem geleerd in een jaar Silicon Valley?

Morgen kan er opeens iets wat vandaag nog niet kan. Dan is er weer een hele industrie die omvalt.

Lees in dit verband onze blog bijdragen over waarderen en disruptie.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Waar het bij bedrijfswaardering ECHT om gaat?

In de meeste landen van West-Europa en Noord-Amerika zijn de scholen weer open gegaan. Tijd dus om de zaken voor te stellen zoals zij echt zijn, althans voor deze blog bijdrage over “Bedrijfswaardering“.

BEDRIJFSWAARDERING HEEFT NIETS TE MAKEN MET …

 1. Bedrijfswaardering heeft niets te maken met “accounting”. Lees en verdiep u eerder in de Amerikaanse 10-K rapporten (bv. voor