Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Business planning, Due Diligence, Exponential Wisdom, Fusies en overnames

Een onderneming overdragen moet eerst goed worden voorbereid

 

pexels-photo-357514.jpeg

De uitroep “klaar is Kees” is pas op zijn plaats als de deal rond is, zoiets als je “kampioen” geworden bent.

Alvorens daarmee te kunnen uitpakken, moet een omvangrijk proces worden doorlopen.

Een deskundige bedrijfswaardering hoort daar zeker bij, maar ook een uitstekende planning en voorbereiding.

Bij zulke voorbereiding komt de organisatie van een kwaliteitsvolle informele due diligence (boeken onderzoek) op de allereerste plaats.

Meestal wordt zulk intern onderzoek veel té laat georganiseerd, in de plaats van te behoren bij een weldoordachte interne strategie.

Due diligence is als een diepe duik in een bedrijf.

Het doel is om alles te onderzoeken over de onderneming – haar gedetailleerde financiële gegevens, haar activiteiten, haar klanten, enzovoort.

Het probeert elke belangrijke gebeurtenis die zich tijdens de levensduur van het bedrijf heeft voorgedaan, aan het licht te brengen.

Vanuit het oogpunt van een mogelijke koper is het doel van due diligence om de mogelijkheid uit te sluiten dat onaangename verrassingen aan het licht komen nadat de overeenkomst is ondertekend.

Elk due diligence proces zal waarschijnlijk een berg documenten met zich meebrengen, meestal op basis van een doordachte due diligence checklist.

Conclusie: hoe lang het proces duurt, hangt af van de omvang en complexiteit van het bedrijf in kwestie.

Episode 339/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review. Surf ook naar www.valueplan.be voor meer info.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Blue Ocean Strategy, Building blocks, Business moat, Business planning, Ray Dalio, Schaal effect, Sensitivity Analysis, Waarde Creatie

Verjongen en groeien op basis van “principes”, niet door “Just Google it” of met “Real Options”

pexels-photo-937481.jpeg

Ik refereerde eerder naar het principe van de behoefte en de noodzaak naar verjonging en toenemende productiviteit, op deze blog.

Doe dit bij voorkeur op een geordende manier, op basis van “principes“.

Analyseer hiervoor Ray Dalio’s  nieuwste boek via het “5-Step Process“.

 1. Zorg voor duidelijke doelen (vb. een marktaandeel uitbreiden, een bestaand deel van de markt veroveren, een volledig nieuwe markt creëren).
 2. Identificeer en verwerp dan de problemen die in de weg staan voor het bereiken van deze doelen (vooral onzekerheden).
 3. Stel een nauwkeurige diagnose op van deze problemen en de oorzaak van hun ontstaan.
 4. Ontwerp plannen die je zullen toelaten om om deze problemen heen te fietsen.
 5. Voer deze plannen uit om het gewenste resultaat te kunnen opleveren.

Zulk gepland proces uitwerken kan voor KMO’s zeker niet met de toepassing van de “Real Options” techniek alleen worden opgelost, zie hiervoor o.m. dit artikel.

Wat bij een verjongingsproces wel telt is het rekening houden met risico’s & onzekerheden en niet alleen met de huidige concurrentie maar ook met de mogelijke disruptie èn de mogelijke nieuwe concurrentie, renteverhogingen, een vertragende economie, en dies meer.

Denk dan maar ook aanvullend aan toenemende handelsspanningen op de wereldmarkten, elementen die de economische groei kunnen verstoren, chaos, etc.

Conclusie: de noodzaak tot verjongen is als “betting against the consensus” maar heb ik gelijk en hoe weet ik dat ik gelijk heb?

Episode 338/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review. Surf ook naar www.valueplan.be voor meer info.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business moat, Business planning, Exit Planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Fusies en overnames, Groeivoet, Key Person Discount, Prijs versus Waarde, Schaal effect, Sleutelfiguur

Hoe een onderneming verjongen, met meer gedrevenheid?

pexels-photo-683381.jpeg

Ik las onlangs een boeiend artikel waaruit blijkt hoe levenselixir kan worden teruggevonden. Is doping of een andere magische eigenschap hiervoor de goede oplossing? Kan zijn, maar toch zeer tijdelijk.

Dus dan maar op zoek naar een mogelijkheid die een blijvend effect heeft, zoiets als “boven het jarenlang gemiddelde”, wat dat ook moge betekenen.

Maar hoe doe je dat, zonder téveel pijn, ellende en emoties?

Bent u bedrijfseigenaar?

 1. Wees proactiever.
 2. Zorg, indien gewenst, voor de voorbereiding van een aangepaste en tijdige exitplanning (bedrijfsovergang of uitstap). Een goede exitplanning is immers vergelijkbaar met een goede strategische bedrijfsplanning.
 3. Maak vervolgens deze denkoefening in 5 stappen: (a) welke waarde heb je reeds opgebouwd, (b) hoe bescherm je de waarde ervan, (c)  hoe doe je deze waarde alsnog toenemen (d) hoe speel je in op uitdagende diverse exitmogelijkheden, (e) tenslotte, hoe beheer ik mijn zakelijk vermogen na mijn geplande exit?

Bent u bedrijfsadviseur (in alle kleuren en geuren): de “trusted advisor“?

 1. Focus op de financiële gang van zaken en de bedrijfsvoering (management) van uw client in het kader van een langetermijn relatie.
 2. Overleg met de bedrijfseigenaar om zijn bedrijfswaarde te kunnen vrijwaren en eventueel te laten toenemen.
 3. Help en adviseer om diverse uitstapmogelijkheden (exit) uit te kiezen en te helpen structureren.
 4. Doe dit zowel vóór, tijdens en als na de geplande uitstap.

Conclusie: doe zoals Steven Covey zei: “Begin met het eind in gedachten“. No pain no gain!

Episode 336/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Business moat, Business planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Key Person Discount, Overnamemarkt, Schaal effect, Sensitivity Analysis, Sleutelfiguur, Value Builder System, Waarde Creatie

Groei en de toekomst met verstand voorbereiden en plannen

pexels-photo-356043.jpeg

Ik wees eerder op de acht waardebepalende factoren in mijn blog bijdrage.

Deze factoren zijn ook perfect nuttig bij een vooronderzoek bij zowel een due diligence onderzoek, als een strategische business planning alsmede een deskundige bedrijfswaarde bepaling.

Uit een US empirisch onderzoek blijken:

 1. de financiële performantie (punt 1),
 2. het groei potentieel (punt 2) en
 3. de onafhankelijkheid van de centralisatie rond één allesbepalende persoon (punt 8),

de grootste impact te hebben op de uiteindelijke score en het gewicht ervan bij het gebruik van deze acht waardebepalende factoren.

Uiteraard dient één en ander met de grootste omzichtigheid te worden gebruikt in functie van de specifieke omstandigheden, zoals industriële sector, marktomvang en andere.

Dit vooronderzoek dient tenslotte te worden gecompleteerd met een aangepast en diepgaand onderzoek naar de meest bepalende factoren, om te resulteren in een deskundig standpunt terzake.

Episode 335/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Food Pharmacy

Wat hebben gezond “vanbinnen” en mooi “vanbuiten” te maken met een bedrijfswaardering?

Eerder met een gezondheidsadvies zoals “Food Pharmacy”, waar darmflora, goede bacteriën en ontstekingsremmend voedsel ruim aan bod komen, … of toch niet?

Dan maar een metafoor gebruiken en een brug of parallel leggen om tot de basiselementen van een goede bedrijfswaardering te kunnen komen, met als het ware een kompas in ons achterhoofd.

 1. Darmflora: ik vergelijk darmflora met het creatief omgaan met de processen in je lichaam, als het ware vaststellen dat er “ruis op de lijn” zit.
 2. Bacteriën: goede en slechte bacteriën vergelijk ik met een goede of niet altijd aangepaste financiering en business planning.
 3. Ontstekingsremmend: ontstekingsremmend voedsel is best te vergelijken met een aangepast, alert en vooruitziend management, te vergelijken met extreme waarde.

Helaas is dit slechts een metafoor, een bedrijf waarderen is vaak zoiets als bij mist door een onbekende omgeving fietsen.

Conclusie: zoals het er in de retail wereld momenteel aan toegaat, evolueert mijn blog van een productie ontwikkeling (techniek, how to’s …) naar een ervaringsomgeving, gericht op een intense beleving bij het lezen, het begrijpen en het toepassen ervan.

Episode 329/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Big Data, Blockchain, Business planning, Continuïtet onderneming, Exponential Technologies, General AI, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is ondernemen een weddenschap, of zoiets?

pexels-photo-534181.jpegIk denk het niet.

Ondernemen leer je en vervolgens neem je een aantal weldoordachte beslissingen. Er bestaat immers een relatie tussen leren en beslissen.

Een weddenschap daarentegen is beslissen over een onzekere toekomst. De markt – als een onzekere toekomst – is als een slagveld, hoor en lees ik dan vaak.

Niet enkel als ik de nieuwste evolutie en de geneeskundige mogelijkheden van DNA onderzoek en opvolg, maar vooral als ik aan de zeer nabije toekomst denk en aan de mogelijke applicaties van bitcoin en blockchain.

Zoek dus niet naar die toekomst, want die bestaat volgens mij nu reeds, “The future is NOW”.

Mijn eerste internet ervaring dateert van november 1994. Fast forward naar 10 à 15 jaar later, dus na de dotcom bubble crash: hoe zou mijn leven er nu uitzien gebaseerd op de vaststellingen en ervaringen van na 2000 die ik beter of totaal anders zou moeten hebben toegepast of is het nu weer zover?

Ditzelfde gevoelen heb ik nu meer dan ooit na het lezen van “The internet of money (volume two)” van Andreas M. Antonopoulos en na het aanhoren en bekijken van zijn boeiende presentatie op YouTube.

Conclusie.

 1. Wat is geld? Geld is een taal, een linguïstische abstractie, een illusie, het is denkbeeldig.
 2. Bitcoin (Decentralized Virtual Currency of “DVC”), zoals Ether, is geen geld of geen valuta, noch is het een valuta systeem.
 3. Als gewone “cryptovaluta” is het de eerste toepassing van Bitcoin, te kopen via verschillende sites en verhandelbaar op verschillende beurzen of exchanges (o.m. coinbase.com en binance.com).
 4. Bitcoin daarentegen introduceert een platform waarop deze valuta kunnen worden gebruikt als applicatie.
 5. Het is het concept (platform) van decentralisatie dat wordt toegepast op de menselijke communicatie van waarde.
 6. De marktwaarde van cryptovaluta kan worden bekeken op o.m. blockfolio.com of coinfolix.com.
 7. Blockchain is dat platform, en ook de ruggengraat van vertrouwen, een openbaar grootboek voor iedereen, ook een “shared infrastructure en next generation database” (replication).
 8. De blockchain zorgt ervoor dat je iets niet kunt veranderen zonder dat iemand het merkt, het is een “trusted value exchange”, de “trust” machine volgens het magazine “The Economist“.

Dé HAMVRAAG: Hoe wordt de marktwaarde van cryptovaluta bepaald en hoe zou jij die waarderen, of is het nog iets te vroeg om zich nu daarover reeds zorgen te maken?

Geloof jij niet in deze hype en zijn de beleggingsrisico’s nog te hoog? Vergeet dan de quote van Warren Buffett  niet, die eens zij “If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die”.

 

Episode 322/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Big Data, Blue Ocean Strategy, Business planning, Dragon's Den, Free Cash Flow, Geldstroom, Kristallen bol

“Dragon’s Den” komt naar Vlaanderen: wat is het?

pexels-photo-937471.jpegLeeuwenkuil” zal het bij ons heten.

Dragon’s Den, als “format”, komt oorspronkelijk uit Japan en wordt in verschillende landen uitgezonden.

De deelnemers zijn meestal productontwerpers of dienstverleners die over een levensvatbaar en potentieel zeer winstgevend bedrijfsidee beschikken, maar die nog geen voldoende financiering en leiding hebben.

Zij richten hun idee op vijf “dragons“.

De focus dient vooral te worden gelegd op:

 1. De bedrijfsstructuur van een eigen bedrijf.
 2. Hoe een bedrijf op te bouwen: schaalbaarheid is cruciaal.
 3. Intellectueel eigendom (eigendomsrechten) beschermen.
 4. Productie: hoe ga jij van concept tot (massa)productie.
 5. Marketing en verkoop moeten voldoen aan de behoeften van klanten.
 6. Boekhouding en financiën zijn zeer belangrijk: een realistische inschatting van (free) cash flow en vooral een goed gefundeerde bedrijfswaardering.
 7. Mensen en medewerkers zijn onmisbaar.
 8. Externe invloeden (disruptie) en bedrijfsrisico’s moeten deel uitmaken van een project.

Uiteraard is kennis van zeer specifieke zakelijke termen vereist en noodzakelijk.

Episode 317/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, BVWire, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Prijs versus Waarde

De Sint deelt weer cadeautjes uit, geloof je dat nog altijd?

Het is weer zo ver!  Dit gevoelen bekroop mij bij het lezen van de recente bevindingen die BVWire onlangs publiceerde in verband met bepaalde vastgestelde mankementen bij economische bedrijfswaarderingen.

De brave man geloofde zijn ogen niet bij de hiernavolgende vaststellingen en de losjesweg geargumenteerde veronderstellingen:

 1. Het verleden als waarheid verkondigen: de prognoses zijn zuiver en alleen opgesteld met het oog op de te bekomen waarderingsuitkomst.
 2. Onnauwkeurige voorspellingen en prognoses: werden niet vergeleken met de historische resultaten.
 3. Prognoses die werden opgesteld zonder de input van de betrokken cruciale personen of de bevoegde afdelingen.
 4. Groeipercentages en bedrijfsmarges die niet in overeenstemming zijn met bedrijfseconomische verwachtingen voor dezelfde industriële sectoren of sub-sectoren.
 5. Prognoses die een bedrijfswaarde opleveren die voortkomen uit de slordigheid van gehanteerde veronderstellingen, m.a.w. het bekende GIGO principe (garbage In and garbage Out).
 6. Prognoses die niet onderbouwd werden met disruptieve veronderstellingen.
 7. Prognoses enkel op basis van de resultatenrekening. Hieruit blijkt een gebrek aan zorg over kapitaaluitgaven of financieringsbehoeften. Misschien overtreft de voorspelde groei de capaciteit van het bedrijf om die groei te financieren?
 8. De prognose bestrijkt niet de gehele conjunctuurcyclus. Hoe heeft het bedrijf tijdens pieken en dalen gewerkt?
 9. De prognose is gebaseerd op een ongebruikelijke veronderstelling. Misschien hangt deze veronderstelling af van het vermogen om financiering te verkrijgen of een overname te doen.
 10. Een te hoog ingeschat bedrag van de totale bedrijfswaarde, vooral op basis van de berekende eindwaarde (terminal value).

Conclusie: ondernemingen die een zekere economische bedrijfswaarde willen kleven op de geldwaarde van hun verzuchtingen, doen er best aan niet meer in die goedgelovige Sint te geloven, met of zonder gekleurde Pieten. Let vooral op allerhande tools die de hemel op aarde beloven want de Sint was daar reeds.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Groeivoet

De correlatie tussen bedrijfswaardering en Self-Help boeken

Onlangs las ik een artikel over het nut van “Self-help” boeken en meer in het bijzonder de vraag :

 • Should I live in the NOW?
 • Or should I visualize what I want in the FUTURE?
 • Or should I deeply analyze my PAST“?

Met Self-Help boeken weet niemand het, het mogelijk effect is namelijk zeer vaak autobiografisch, maar bij bedrijfswaardering weet ik het zeker wel.

Het opbouwen of het uitbouwen van een onderneming:

– is zeer moeilijk en bijwijlen hard,
– vergt een stevige dosis geluk,
– noodzaakt een instelling gericht naar het oplossen van onverwachte problemen en uitdagingen,
– vergt het beschikken over de moed om personele problemen aan te pakken,
– veronderstelt het beschikken over een karakter om door te gaan, ook als alle hoop schijnbaar verloren is.

Zoals ik eerder al aangaf is het vertellen van een samenhangend verhaal (story telling) hierbij onmisbaar.

Inderdaad, de componist/verteller moet hierbij, zoals een goede verhalen verteller betaamd, gedisciplineerd werken.

Zo’n verhaal dwingt je immers om dieper na te denken over de gebruikte getallen en er zinvol mee om te gaan.

Vergeet ten slotte niet dat de enige onzekerheid, dé onzekerheid is!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe “High-Tech” bedrijven waarderen?

Recent behandelde McKinsey dit salliant onderwerp, gebaseerd op hun boek “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies“.

Wat leren wij hieruit?

High-Tech bedrijven worden gekenmerkt door:

 • fast growth and high uncertainty,
 • widely varying valuations.

Hoe zulke fast growers waarderen?

 • Well-established general valuation principles work just fine,
 • Discounted-cash-flow valuations still apply (core principles of economics and finance),
 • Alternatives, such as price- to-earnings or value-to-sales multiples, are of little use,
 • All these so-called alternatives provide little insight into what drives valuation.

Hoe begin je aan een high-tech waardering?

 • begin by examining the expected long- term development of the company’s markets—and then work backward,
 • focus on the potential size of the market and the company’s market share as well as the level of return on capital the company might be able to earn,
 • always value the company under different probability-weighted scenarios of how the market might develop under different conditions.

A “HOW-TO” VALUATION GUIDE?

 1. Start from the future (Back to the Future!).
 2. Size the market.
 3. Estimate operating margin, capital intensity, and return on invested capital.
 4. Work backward to current performance.
 5. Develop weighted scenarios.

Au travail!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

UNIZO, Overnameproces en Uitdagingen

ZO, het magazine voor de zelfstandige ondernemer, commentarieert in de Oktober 2015 uitgave (zie vanaf pagina 57) in de rubriek “Opvolging en Overname” de “Top-uitdagingen tijdens het overnameproces“.

Uit de resultaten van een recent gehouden enquête blijken ondernemers o.m. met de hiernavolgende uitdagingen te worden geconfronteerd bij een effectieve overname.

 • Waardebepaling: 56%.
 • Financiering: 46%.
 • Fiscale knelpunten: 25%.
 • Wettelijke regelingen en vergunningen: 20%.
 • Juridische knelpunten: 18%.

Bedrijfswaardering spant weerom de kroon.

Tijd dus om onze blog onder de schijnwerpers te plaatsen:

 1. Waarom duurt het zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 2. Ga voor Extreme Waarde.
 3. 5 Bijkomende waardevolle tips om de “extreme waarde” van uw KMO te doen toenemen.
 4. Gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance”.

Aan het werk, ga ervoor!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Warren Buffett: olifanten en kastelen revisited.

Warren Buffett staat vandaag in het nieuws met de overname van “Precision Castparts”. Geïnteresseerd in hun financials en business model? Zie dan een recente kwartaalrapportering in bijlage: Castparts 10-K.

Er wordt gefluisterd dat de olifantenjacht (monsterdeals) nu zou voorbij zijn (althans voor de komende 12 maanden)?  Meer hierover weten, lees dan onze vorige Blog bijdragen:

Zou Warren Buffett nog steeds op jacht zijn?

De olifantenjacht is weer toegelaten.

Waarom zou Warren beleggen in Precision Castparts?  … Omdat het in zijn kraam past;

 • Investeren in ondernemingen met een slotgracht rond hun business model, dus met een grote drempel voor concurrenten.
 • Investeren in het herstel van de luchtvaartindustrie, lees: in het blijkbaar groeiend aantal bestellingen van vliegtuigmaatschappijen.
 • Investeren in industrieën die onder druk staan, met name de olie-industrie.
 • Om de beleggingsportefeuille van de holding Berkshire Hathaway meer te diversifiëren.

Les voor onze KMOs: diversifiëren om minder afhankelijk te zijn … en waarde te creëren.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe vliegt u uit de “BRIC”-Club om uiteindelijk tot “BIC” te vervellen?

Topeconoom Jim O’Neill, de geestelijke vader van de BRIC’s, gelooft rotsvast in “zijn” groeilanden, de zogenaamde BRICS landen.  Alleen Rusland moet dringend een andere weg inslaan, zei hij recent op een internationale conferentie (cf. “The Future of Emerging Markets”).

Om één en ander te kunnen voorspellen èn te kunnen meemaken, hebben wij evenwel onze befaamde kristallen bol nodig.  Of nu nog beter, misschien kunnen wij hiervoor de nieuwste Apple Watch gebruiken … even aan de “Digital Crown” draaien … Siri raadplegen … en oeps, klaar is Kees!

Op deze conferentie had Jim immers ook “Vijf Tips voor Beleggers”, die wij dan vertalen in Entrepreneurial Valuation Lingo:

 1. Wees realistisch: goed geld verdienen met een onderneming is erg moeilijk. Erken dat.
 2. Het is onmogelijk om altijd gelijk te hebben met de business planning projecties en uitkomsten.  Wees al blij dat 60% van de vooruitzichten juist zijn en worden gerealiseerd.
 3. Wees niet te beroerd om van gedacht te veranderen.  Dat kan gênant zijn, maar beter dat dan overtuigd te blijven van uw eigen grote gelijk.
 4. Wees niet bang om verlies te nemen op bepaalde producten en op bepaalde projecten.  Maar vooral laat je winnaars winnen.  Neem geen winst om gewoon te tonen wat je kan.
 5. Blijf weg van zaken die je niet kent … denk aan Warren Buffet en zijn conclusies.  Zie hiervoor onze meest recente Blog bijdrage: “I am no genius, but I am smart in spots and I stay around these spots”.

Hey Siri, what’s my business worth?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Thomas Piketty, James Galbraith, “The End of Normal” en de Waarde van uw Onderneming

De Franse sociale economist Thomas Piketty publiceerde onlangs de Nederlandstalige versie van zijn boek “Het kapitaal in de 21ste eeuw”.

Wereldwijd heeft Piketty het debat over economie en welvaart zeker aangezwengeld.

De financiële zakenkrant “De Tijd” sprak recent met hem en blokletterde:

 • De huidige concentratie van rijkdom bedreigt de democratie.
 • Ongelijkheid kan nuttig zijn, maar niet als ze extreem is.
 • Een vermogensbelasting zal ondernemers niet doodknijpen.

Uit Piketty’s conclusies lees ik dat de belangrijkste oorzaak van deze ongelijkheid de tendens is dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei en tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden.

Het zijn deze 2 onderlijnde probleemgebieden die nu juist de kern vormen van de problematiek bij bedrijfswaardering.

Komt daar nu ook plots een andere economist om de hoek kijken, ditmaal Keynisiaans getint, met name James Galbraith, die in zijn recentste boek “The End of Normal” poneert dat het einde van onze groeiperiode wordt bepaald door 4 grote aandrijvers:

 • energie,
 • technologische disruptie,
 • banken,
 • politieke onrust.

Zowel bij business planning als bij waardering van ondernemingen gingen professionelen uit van gevaarlijke veronderstellingen (wat nu toch blijkt) dat economische groei wenselijk was en ook normaal, permanent en voorspelbaar was.

Gedaan met deze veronderstellingen, waarbij groeicijfers naar de toekomst werden geëxtrapoleerd!

Ook ziet James Galbraith sombere vooruitzichten voor Europa, het Europese continent stagneert.

Conclusie: wij zullen ons moeten aanpassen aan een tijdperk van lage economische groei (boven nul maar lager dan groei van de jaren 90).

Vraag die ik hierbij ook kan stellen: welke groeivooruitzichten kunnen wij dan vooropstellen bij bedrijfswaarderingen en wat dan met de berekening en vaststelling van de eindwaarde (terminal value) van een onderneming?

Geplaatst in Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bijkomende 5 waardevolle tips om de “extreme waarde” van uw onderneming te doen toenemen?

Met onze eerdere blog artikelen gaven wij u enkele waardevolle tips en principes om strategisch te kiezen voor “extreme waarde”.

Dit doet u onder meer door hogere rendementen na te streven en uw ondernemingsrisico’s te verlagen.

Kort samengevat komt het neer op het volgen van deze 5 basis principes.

 1. Focus op het business model van uw onderneming (raadpleeg ook het nieuwste boek van Alexander Osterwalder “Waardepropositie Ontwerp”: hoe ontwikkel je producten en diensten die klanten echt willen).
 2. Ontwikkel recurrente inkomsten stromen (vooral op basis van vrije geldstromen/free cash flows).
 3. Werk aan de kwaliteit (cf. administratieve organisatie) en aan de interne controle op alle niveaus.
 4. Verhoog de transparantie van gans uw bedrijf.
 5. Optimaliseer uw business processen.

De voornoemde principes eisen zowel een korte termijn focus als een lange termijn visie.

Met een goede en juiste opvolging ervan is uw onderneming ondertussen een ware “race auto” geworden (Ferrari gaat toch ook naar de beurs?).  Maar hoe kunt u dan deze ondernemingsmotor fine tunen voor het bekomen van nog betere prestaties?

 1. Rekruteer de juiste en indien mogelijk nog betere (slimmere) medewerkers: op alle niveaus en zorg ook voor een juist teamverband.
 2. De bovenvermelde geoptimaliseerde business processen dienen vooral goed te worden gedocumenteerd: denk hierbij aan een juiste en volledige rapportage en aangepaste voortgang controles.
 3. De recurrente inkomsten moeten bij voorkeur niet enkel geleverd worden door een beperkt aantal cliënten (lees in dit verband onze blog bijdrage “Werkt Weight Watchers ook voor u of bent u onderhevig aan “Attritie”?, van februari 2013).
 4. Bescherm uw ideeën.
 5. Betrek de nodige geschikte deskundigen bij al de voornoemde tips.

En begin er tijdig aan!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Extreme waarde voor uw KMO onderneming

In ons gratis E-Boek over KMO Waardering, zie Valueplan E-Book August 2014, sloten wij onze 13 waardevolle tips af met het advies “Ga voor Extreme Waarde”.

Binnen het internationaal vakgebied van de “waardering van ondernemingen” (bedrijfswaardering) zijn er een aantal collega’s waar vaak naar wordt gerefereerd.  Ik vermeldde in dit verband o.m. reeds een aantal keren Aswath Damodaran.  Zijn evenknie is zeer zeker Chris Mercer, CEO van Mercer Capital.

Chris bracht onlangs een bijzonder interessant boek uit over het onderwerp “Company Wealth”, met name “Unlocking Private Company Wealth” (www.mercercapital.com).

Vooral hoofdstuk 20 “25 Questions for Business Owners” is het lezen waard voor KMO ondernemingen, maar ook voor familiale ondernemingen.

Hierbij een 20-tal van zijn essentiële aanbevelingen, als volgt;

 1. Hoeveel is uw onderneming wel waard?
 2. Hoe hebt u de waarde van uw onderneming vooraf bepaald en werd deze waarde door een onafhankelijke deskundige (bedrijfswaardeerder) uitgevoerd?
 3. Welk gedeelte van uw privé netto eigen vermogen is vastgelegd (geïnvesteerd) in uw onderneming(en)?
 4. Welk rendement hebt u hiermee de laatste 5 jaren gerealiseerd?
 5. Hoe vergelijkt u dit rendement ten opzichte van bv. investeringen in aandelen?
 6. Is uw vermogen voldoende gediversifieerd om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke zakelijke risico’s?
 7. Hoe verhoogt u de waarde van uw zakelijke belangen (toename van de ondernemingswaarde)?
 8. Hebt u ervoor gezorgd dat uw onderneming niet enkel van uzelf afhankelijk is (continuïteit)?
 9. Hoeveel geld zult u nodig hebben om na stopzetting of overdracht van uw onderneming (o.m. bijvoorbeeld na verkoop) dezelfde levensstijl te kunnen aanhouden?
 10. Beschikt uw onderneming over een adequaat dividendbeleid?
 11. Indien uw onderneming geen dividenden uitkeert, worden dan voldoende middelen gereserveerd en besteed aan investeringen voor o.m. het op peil houden van investeringen in vaste activa en de financiering van werkkapitaal?
 12. Worden winsten voldoende geïnvesteerd in andere gediversifieerde activa?
 13. Hoe liquide is uw zakelijk vermogen?
 14. Welk plan hebt u om de liquiditeit van de investeringen van uw andere aandeelhouders te garanderen?
 15. Zijn deze plannen realistisch en voldoende gedocumenteerd?
 16. Is uw onderneming klaargemaakt voor een mogelijke verkoop of overdracht?
 17. Zijn er een aantal zaken die hiervoor moeten worden uitgevoerd en die waarschijnlijk veel tijd en inspanningen vergen?
 18. Welke plannen hebt u voor een eventuele familiale overdracht of een mogelijke overdracht aan het management van uw onderneming(en) of aan een mede aandeelhouder(s)?
 19. Zijn deze plannen realistisch en hebt u deze plannen aan de betrokkenen voldoende gecommuniceerd?
 20. Wat gaat u doen nadat uw onderneming(en) is verkocht of overgedragen?
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

“Basel” is een stad in Zwitserland

Geografisch is dit juist. Kijk maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bazel_(Zwitserland).

Inhoudelijk en bedrijfseconomisch stelt het wel iets anders voor, lees dit even na op http://nl.wikipedia.org/wiki/Basel_II.

Niet toevallig hebben de banken zich een “Basel spiegel” voorgehouden en hun kapitaalvereisten naar de ondernemingen toe weerspiegeld.

“Risico rating” heet dat dan.

Op een recent panelgesprek over “Finance” werd een bankier hierover aangesproken en vroeg men hem of bij een evaluatie van het verbeterd bedrijfsrisico de aangerekende intrestmarge, dus de aangerekende intrestkosten, zouden worden verminderd.  Zijn antwoord … niet noodzakelijk!

Hoog tijd dus om uw bankrating strategisch te managen en te beheersen. Volg hiervoor dit 7 stappenplan (*)

1. Vraag uw bankier welke gegevens hij wenst.
2. De informatie die u beschikbaar stelt, dient van hoge kwaliteit te zijn en een correct beeld te geven van de werkelijkheid.
3. Geef de gevraagde documenten af op de afgesproken tijdstippen.
4. Monitor op een continue manier de punten die uw bankier belangrijk vindt voor de rating van uw onderneming.
5. Onderzoek op regelmatige basis of uw bedrijf een betere rating kan bekomen bij een andere bank.
6. Ga na of de gegeven waarborgen kunnen verminderd worden.
7. Hou alternatieve financieringen achter de hand.  Vergeet daarbij niet uw leverancierskredieten en creëer bijkomend bedrijfskapitaal door een goed kredietmanagement.

(*) Op basis van de brochure van Crion “Moeder, daar gaat mijn rating!” (2005).

Een gouden tip: wees proactief en stel spontaan een business plan op, zorg voor een regelmatige update ervan en verzorg ook een spontane interne “bedrijfswaardering” van uw onderneming, dan weet u waar u aan toe bent, Basel II of niet.

Meer over weten over bedrijfswaardering? Raadpleeg onze Blog;
– Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming: http://goo.gl/OaQFdx.
– Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd: http://goo.gl/U2JC9K.
– Ga voor extreme waarde: http://goo.gl/mCRmCJ.

De kostprijs van al dit werk: te verwaarlozen in vergelijking met de te realiseren besparing op de marge die uw bankier u aanrekent voor zijn kredietverlening èn de kwaliteit van uw bancaire communicatie.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBITDA is medisch een bijzonder gevaarlijke virusziekte

EBITDA als ziekte is nu gelukkig relatief makkelijk opspoorbaar, maar is aan de andere kant zeer moeilijk geneesbaar.

MEDISCHE VASTSTELLINGEN

Welke medische EBITDA moeilijkheden kunnen vandaag worden vastgesteld?

 • EBITDA als medicijn wordt vaak als pijn en ontstekingsremmer gebruikt en behoort tot de  groep van de niet-steroïde ontstekingsremmers met een unieke wisselwerking: een lage eenvoudige dosering met een snelle werking/resultaat,
 • het medicijn wordt zeer vaak als vuistregel in de transactiepraktijk ingenomen, dus veelal bij een acute opstoot van koop of verkoop aanval/woede,
 • het medicijn wordt het liefst van al poedervormig ingenomen, dus zonder ingewikkeld poespas gedoe, voorbeeld: 2 maal 3 = 6,
 • let wel: het gaat hier niet om een medicijn op basis van “waardering” in de economische zin van het woord , maar eerder in de geldelijke zin van “pricing”,
 • beide medicamenten, dus waardering en pricing, hebben evenwel een aparte chemische samenstelling,
 • bij inname dient aandachtig de bijsluiter te worden gelezen, immers de mogelijke bijwerkingen zijn vaak niet bekend en niet van de poes.

MEDISCHE ALGEMENE AANBEVELINGEN

 • bij niet beursgenoteerde ondernemingen, dus KMO (of MKB in Nederland), kan dit medicijn zeker niet worden gebruikt door de afwezigheid van vergelijkbare ziektepatronen,
 • de patalogie van deze virusziekte vereist bekende en vergelijkbare markt- of bedrijfsrisico’s,
 • dus is een grondige medische voor-analyse vereist alvorens een medische diagnose te kunnen stellen.

AANBEVOLEN SPECIFIEKE MEDISCHE DIAGNOSE

 • stel eerst een analyse/waardering op op basis van de DCF methode (discounted cash flow),
 • kijk hierbij vooral naar mogelijke toekomstige complexe ziektebeelden en naar de realisatie/optreden van mogelijke bijwerkingen,
 • indien beroep gedaan wordt op bv. een artsenpraktijk dient hiervan vooreerst het beleid en de organisatiestructuur te worden nagegaan,
 • koppel aan deze betrouwbaarheidsanalyse een grondige vaststelling van marges, rentabiliteit, financiering van werkkapitaal en een waardeanalyse van de vooruitzichten.
 • kies tenslotte een alternatief medicijn (op basis van de ingrediënten van Plan-B) zodat op basis van een alternatief medicijn een mogelijk noodzakelijk herstel kan worden bespoedigd.

Ik wens u een goede gezondheid en ook een vlugge genezing!

Geplaatst in Business planning, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Nieuwe 2014 M&A Survey

Onlangs namen wij deel aan de derde editie van de “M&A Survey” georganiseerd door het advocatenkantoor “Contrast” (zie http://contrast-law.be).

Meer gegevens over deze bevraging kunnen geraadpleegd worden op http://contrast-law.be/news/ma-survey.

De conclusies van dit marktonderzoek waren gebaseerd op 156 transacties, gespreid over een periode van nagenoeg 4 jaren en voor een transactiewaarde van circa 9,5 miljard EUR.

Saillant detail is dat tussen de ondertekening van een vertrouwelijkheidsovereenkomst (indien toepasselijk), de ondertekening van een intentiebrief en vervolgens de ondertekening van de overnameovereenkomst, alsook (in voorkomend geval) het aantal dagen tussen de ondertekening van de overnameovereenkomst en de afronding van de overdracht (closing) ongeveer 250 dagen werden gemeten (circa 8 maanden) .

Belangrijke vaststelling is dat: … “the results show a further breaktrough of the use of auctions, especially in respect of larger transactions” …

Waar staan wij met zulke auctions in KMO-Vlaanderen? Ook voor het actief gebruik van “Big Data” kan dezelfde vraag worden gesteld.

TIP: kijk hiervoor naar Palantir Technologies (http://www.inc.com/jeremy-quittner/palantir-and-the-spinoff-effect.html).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Gratis KMO E-book over Bedrijfswaardering

De grote vakantie is ongeveer achter de rug in onze contreien.

De focus ligt nu terug op economie, banen, begrotingsoverschotten en besparingen.

Wij van onze kant mikken vooral op bedrijfsoptimisme, groei en toekomstverwachtingen.

 

Ons gratis E-boek over “Bedrijfswaardering” is hierbij zeker een handig werkinstrument, zie Valueplan E-Book August 2014.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Uw business model en de effecten van “vergrijzing”.

Gisteren vermeldde ik het feit dat deskundige bedrijfswaarderingen sterk beïnvloed kunnen worden door een 5-tal belangrijke elementen, zie http://goo.gl/vVnxMH.

Hierbij is o.m. de “toekomstbestendigheid van bestaande business modellen” van strategisch belang.

Deze modellen kunnen onderuit worden gehaald door de effecten van de “vergrijzing”.

Deze effecten worden vandaag mooi in kaart gebracht in een artikel uit de Financial Times van vandaag, onder de hoofding “World will have 13 “super-aged” nations by 2020″.

Een meer diepgaande analyse kan worden gelezen in het recente OECD (July 2014) document: “Shifting Gear: policy challenges for the next 50 years”, zie SHIFTING GEAR- POLICY CHALLENGES FOR THE NEXT 50 YEARS.

De moraal van het verhaal: “Growth will slow and economic activity will shift, with skills being crucial and wage inequality rising”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is uw bedrijf waard? De 50 belangrijkste Nederlandse advieskantoren in bedrijfswaardering

BROOKZ, een magazine voor professionals (www.brookz.nl) dat focust op groei, durfkapitaal en bedrijfsovernames, bracht recentelijk de 2014 editie uit van de “Business Valuation 50”.

Deze ranking laat een overview zien van de 50 belangrijkste advieskantoren van Nederland op het gebied van van bedrijfswaardering.

Tot midden jaren negentig werd in Nederland (maar zeker ook in Vlaanderen) de waarde van een bedrijf vooral bepaald op basis van:

 • de resultaten uit het verleden,
 • in combinatie met vuistregels die per branche verschillen.

Doordat de aandacht voor bedrijfswaarderingen in de afgelopen twee decennia aanzienlijk is gestegen, heeft het vak van bedrijfswaardering een forse professionaliseringsslag gemaakt. 

Anno 2014 worden bedrijfswaarderingen veel uitgebreider en zorgvuldiger in kaart gebracht, op basis van onder meer de hiernavolgende belangrijke elementen:

 • de historische cijfers,
 • de huidige marktpositie,
 • de toekomstige vrije kasstromen (free cash flows),
 • de toekomstbestendigheid van business modellen,
 • het proces om te bepalen hoe tot een bepaalde waarde is gekomen.

Voor KMO bedrijven en ondernemers die bv. een eigendomsoverdracht, ondernemer buy-in (OBI), management buy-in (MBI) of verkoop overwegen geldt dat de waardebepaling een essentiële stap is.

Deze professionaliseringsslag kennen wij spijtig genoeg zeker nog niet in Vlaanderen, laat staan dat een professioneel magazine er zich mee zou bezig houden.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het Vlaams regeerakkoord en bedrijfswaardering

Het Vlaams Regeerakkoord werd zeer recent gepubliceerd (zie: http://goo.gl/W7Ecef).
Het werd gepubliceerd als een “VISIETEKST”.
Deze tekst bevat een aantal belangrijke uitdagingen en obstakels.
Het document en de realisatie ervan zijn zeer belangrijk voor onze Vlaamse KMO omgeving.
De realisatie van dit regeerakkoord is belangrijk om opnieuw geloof en vaart te krijgen in onze Vlaamse economie.
Er heerst immers reeds geruime tijd een lethargische en slaapverwekkende sfeer van ontmoediging, gebrek aan risico- en investeringsbereidheid en vooral het ontbreken van “visibiliteit”.
Daarom zijn de kernwoorden van het regeerakkoord:
 • vertrouwen in eigen kunnen,
 • verbinden met elkaars talenten en kwaliteiten,
 • samen vooruitgaan,
van primordiaal belang om onze rentestand (risk free rate) onder controle en laag te houden zodat de risico perceptie en dus de vermogenskostenvoet (cost of capital) haalbaar zullen zijn.
Ik hoop dat deze nieuwe Vlaamse Regering ons eindelijk veel waarde zal brengen en waarde creërend zal opereren!
Geplaatst in Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie

Start-ups begeleiden is een hobby voor het weekend: “Deploy or Die”

Dit thema artikel las ik het afgelopen weekend in de financiële krant “De Tijd” (pagina 42 & 43).

Het leest zoals “Economie 101”.

Ik onthield vooral de volgende vuistregels:

 • bij het bouwen van ondernemingen keren telkens patronen en regels terug,
 • bij de beoordeling ervan speelt nieuwsgierigheid een belangrijke rol: hoe zit iets juist in elkaar en wat zou er gebeuren als ik dit doe of dat doe?
 • ik geloof niet in ondernemerschap dat alleen uit de onderbuik komt,
 • ondernemerschap kan je leren,
 • zorg dat je niet enkel een mooi P&L en een mooie balans hebt,
 • maar zorg ook dat je liquide middelen voorhanden hebt,
 • zorg er ook voor dat je product of dienst schaalbaar is (scalable),
 • zodat je snel internationaal kan gaan.

Allemaal wijze raad en uit het leven gegrepen, maar deze commentaar verbleekt toch bij het aanhoren van een recente TED bijdrage van Joy Ito: “Want to innovate? Become a now-ist”?, http://goo.gl/yIUyeJ;

 • Remember before the Internet? I call this B.I. So, in B.I., life was simple. Things were somewhat predictable. People actually tried to predict the future, even the economists.
 • What happened after the Internet was the cost of innovation went down so much because the cost of collaboration, the cost of distribution, the cost of communication, and Moore’s Law made it so that the cost of trying a new thing became nearly zero.
 • After the internet, students that didn’t have permission — permissionless innovation — didn’t have permission, didn’t have PowerPoints, they just built the thing, then they raised the money, and then they sort of figured out a business plan and maybe later on they hired some MBAs.  So the Internet caused innovation, at least in software and services, to go from an MBA-driven innovation model to a designer-engineer-driven innovation model, and it pushed innovation to the edges, to the dorm rooms, to the startups, away from the large institutions.

Inderdaad, deploy or die!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het nieuwe Google Ventures fonds en de vereiste OKRs/doelstellingen voor succes

Diverse financiële persartikelen berichten deze week over het feit dat het Amerikaanse technologiebedrijf Google een nieuw investeringsfonds van 100 miljoen USD (73,4 miljoen EUR) heeft opgericht, via het vehikel “Google Ventures”, waarmee het in Europese startup-bedrijven wil investeren.  Google Ventures is opgestart in 2009 en is intussen actief in meer dan 250 jonge bedrijven.  Bij het aantrekken van deze vrijgekomen fondsen/gelden, spelen OKRs een belangrijke rol.  Wij commentarieerden in een eerdere blogbijdrage reeds deze OKRs of doelstellingen.

Wat hebben Google en OKRs dan te maken met het succes van uw onderneming en meer bepaald “how Google sets goals”,  (http://goo.gl/iEvPcY)?

“OKR” is de afkorting van “Objectives and Key Results”.  Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” (http://www.kpcb.com).  Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative benadering) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results benadering) definiëren.

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

 • het disciplineert het (na)denken,
 • het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
 • het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quantitative) maar eveneens naar het kwalitatieve (qualitative).  Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststelling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

E-book over KMO bedrijfswaardering

 Wij naderen de kaap van 100 Blogartikelen.

Tijd om over het specifieke onderwerp van “bedrijfswaardering” een GRATIS white paper onder de vorm van een E-book te publiceren (zie bijlage Valueplan E-Book May 2014 ).

Hierna een thematisch overzicht van de 13 besproken onderwerpen;

 1. “Price” is what you pay, “Value” is what you get!
 2. Het gebruik van acquisitie multipelen en EBITDA.
 3. Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming?
 4. Waarom duurt het vaak zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 5. Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd?
 6. Met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen.
 7. Kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden “gemanipuleerd”?
 8. Te vermijden fouten bij het waarderen van ondernemingen (bedrijfswaardering).
 9. Eisen gekoppeld aan de haalbaarheid van de gepresenteerde free cash flows.
 10. Een succesvolle overname en familiale opvolging realiseren in 10 stappen.
 11. Creatief gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen.
 12. Wat heeft bedrijfswaarde gemeen met een fruitautomaat?
 13. Ga voor “extreme” waarde.

Leest u geïnteresseerd mee?

Op naar de volgende 100 artikelen!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Waardecreatie en “Show Me the Money”

Deze “feel-good” uitroep is beroemd geworden door de hilarische kreten van Tom Cruise in de film “Jerry Maguire (http://goo.gl/PTte5).

Ook auteur Chia-Li Chien heeft het erover in haar boek “Show me the money: run your business like a prosperous investor”, meer bepaald het onderkennen in zaken van:

 • business stages (cycles),
 • creating a market for your business,
 • taking your company to the next level,
 • which exit strategy is right for You?

Aansluitend en meer specifiek ging het recente artikel van Rob Slee (MidasNation) over “Let’s define a few Terms” om het geheel te verduidelijken bij het aanmaken en het gebruik van de bekende “Company Wealth Maps”, meer bepaald:

 • core values,
 • culture,
 • vision,
 • mission,
 • business model,
 • critical success factors (CSF),
 • key performance indicators (KPIs),
 • intellectual capital,
 • strategy,
 • tactics.

Na het lezen van mijn laatste blog op http://goo.gl/IzqjEa moet alles nu zeer duidelijk zijn: SHOW ME THE MONEY!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Damodaran, DCF, BUM, Pratt’s Stats, EBITDA tendensen en ruis op de lijn?

Professor Aswath Damodaran is voor elke specialist in bedrijfswaardering een absoluut lichtbaken.  Zijn regelmatige Blog bijdragen “Musings on Markets” zijn steeds intellectueel verhelderend en uitdagend.

In zijn recente blog bijdrage geeft hij zijn zienswijze en update over de waardering van het aandeel ”Tesla”.

Onder meer in dit verband verwijs ik naar zijn eerdere stelling over de toepassing en het gebruik van de BUM (build up method) bij het bepalen van de vermogenskostenvoet (cost of capital) en zijn lucide uitspraak hierover dat het gebruik van BUM een “recipe for disaster” zou kunnen betekenen.

Hij gaat nu een stap verder, met een knipoog, in verband met het gebruik van de DCF methode, … “which is the equivalent of claiming that wearing tights and ballet shoes makes you a ballerina” …

Nogmaals een bewijs dat naar IPCPL/IPCPM (zie mijn eerdere Blog bijdragen) en Pratt’s Stats moet worden gekeken voor benchmarking doeleinden.

Een analyse van de Pratt’s Stats M&A transacties over 2013 toont volgens BVWire o.m. aan;

 1. dat de prijzen bekomen bij bedrijfswaarderingen (business values) toenemen tot een gemiddelde EBITDA ratio van circa 3,
 2. dat de overname van private ondernemingen door genoteerde ondernemingen een steeds hogere gemiddelde mediaan EBITDA ratio oplevert van circa 10 en,
 3. dat de omvang van de over te nemen onderneming, uitgedrukt in netto-omzet, prijsbepalend is en varieert van een EBITDA ratio van circa 6 (hoogste) tot circa 2 (laagste).

Wie poneerde onlangs nog dat er “ruis op de waarderingslijn” zit?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Eisen gekoppeld aan de haalbaarheid van de gepresenteerde free cash flows

Een degelijke bedrijfswaardering is zeker niet gebaseerd op het klakkeloos gebruik van zogenaamde “multiples” of via de toepassing van de veelvuldig opkomende “robo” valuations. Integendeel, maak je huiswerk. Wat hebt u hiervoor zeker nodig?

 1. Degelijke branche informatie: lokaal, regionaal, nationaal & internationaal. Doel is om aan te tonen dat de geprojecteerde omzetgroei en winstgevendheid realistisch en haalbaar zijn.
 2. De competitieve weerbaarheid aantonen, o.m. op het vlak van differentiatie, management, HR beleid, de unieke aspecten van de dienstverlening en het productaanbod.
 3. Strategische keuzes en prioriteiten uitschrijven en uitwerken, let vooral op de concurrentie analyse, de markten en het marktaandeel, de bedrijfsrisico’s verbonden aan de geprojecteerde groei.
 4. Motiveer de gepresenteerde omzet groei: is de toename gebaseerd op organische groei, dan wel gebaseerd op acquisities of strategische samenwerking, wie en welk team gaat deze groei begeleiden?
 5. Kijk ook naar de realisaties en prestaties in het verleden en leg de link naar de gepresenteerde cijfers en aanpak.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is de WhatsApp deal het kanariepietje in de kolenmijn?

Wikipedia licht de uitdrukking “canary in a coal mine” toe als dat .. “it is frequently used to refer to a person or thing which serves as an early warning of a coming crisis”…

Waar deze crisis zich dan wel situeert, is een gans andere zaak, of is het integendeel eerder een gigantische opportuniteit?  Vraag is waar deze kanarie vandaan komt of naartoe vliegt en welk melodieus nieuw en verrassend fluitconcert het brave beest te berde zal brengen?   TWEET zal het niet kunnen zijn, deze toon is immers al gepatenteerd en genoegzaam uitgeprobeerd.

De lokale Vlaamse financiële krant “De Tijd” beweert alvast in zijn “Commentaar” rubriek van vandaag dat … “ze geven aan waar de toekomst ligt” …  De Engelstalige internationale financiële krant “Financial Times” vat het dan weer kernachtig samen als … “it took 10 days for Facebook to make by far its largest acquisition and quite possibly the most expensive acquisition of a private venture capital-backed company yet” …

Persoonlijk mijmer ik dan weer eens moedeloos “waar zijn wij dan wel mee bezig in onze “Vlaamsche über dynamische L&H contreien”?

L&H ter zijde, eerst back to basics.  Als waarderingsdeskundige kijk ik naar bekende dichotomie tussen prijs en waarde, een bekend verhaal.

Bij waarde kijk ik naar een aantal fundamentele waardebepalende factoren zoals omzetten, bedrijfswinsten, operationele kasstromen en bedrijfs-of industriële/sector risico’s.

Bij prijszetting, vooral van toepassing op de evolutie in de sociale media, kijk ik naar een aantal prijsvariabelen, zoals het aantal users of gebruikers, de gebruikersintensiteit van deze users/gebruikers en in mindere mate naar voorspelbare omzetten of nog te realiseren winsten.

De moraal van het verhaal: bent u ondernemer, zoek dan de juiste prijsvariabele!

 

Geplaatst in Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie

Maak het uw brein makkelijker bij het uitwerken van uw ondernemingsplan

Complexe zaken zo eenvoudig mogelijk voorstellen, dat is een kunst.  Ook in het zakendoen.  Waarom uw brein hierbij te veel op de proef  stellen ?

Wat u nodig hebt is een tool om één en ander op een snelle, eenvoudige en transparante manier planmatig op te zetten, bovendien als het kan op één A4-tje.

En dan, wat doe je dan?

 1. De eerste stap is het bepalen van het juiste businessmodel.  Een businessmodel geeft immers weer hoe uw onderneming waarde zal kunnen creëren, leveren of behouden, dus uiteindelijk geld zal kunnen genereren (men spreekt dan van geldstroom of kasstroom).
 2. Een leidraad hierbij is het boek “Business Model Generation” van de hand van Alexander Osterwalder.(…)  Dit boek beschrijft in detail de “9 basisbouwstenen van een businessmodel”en geeft heel wat toepasbare voorbeelden.
 3. Onthoud terloops dat vooral de echte “waarde” genererende activiteiten van uw businessmodel het ondernemingsrisico merkelijk kunnen doen dalen en daardoor de vrije geldstromen (free cash flows) kunnen verhogen.  Een toegenomen rendement ondersteunt immers de daarbij behorende toegenomen waarde.  Een aantal voorbeelden van “waarde” genererende factoren zijn onder meer reputatie en kostenbeheersing, allen uiteraard afhankelijk van het type van onderneming.
 4. Tenslotte, en als laatste stap, ligt de focus op het gedetailleerd uitwerken van de vijf kernwoorden van uw ondernemingsplan, met name: “visie, missie, objectieven (of doelstellingen), strategieën en actieplannen”.

Aan de slag! : )

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bieden onze familiale KMOs evenveel weerstand als in Frankrijk?

De Franse kwaliteitskrant “Le Figaro” heeft het recent over de Franse familiale KMO ondernemingen (MKB in Nederland) onder de tittel “Les entreprises familiales résistent-elles en période de crise?”.

Het artikel concludeert met de stelling dat:

 • de groei en de rentabiliteit van familiale KMOs hoger ligt dan bij de gemiddelde Franse ondernemingen als geheel,
 • de lange termijn strategie, het aanwezige management en de betrokkenheid van de medewerkers belangrijke voordelen zijn.

Terloops verwijst het artikel naar een studie en onderzoek uit december 2012 van de Boston Consulting Group “What you can learn from Family Business”, met de focus op het 6 punten gedrag/voordelen van familiale KMOs in crisistijden:

 1. spaarzaamheid (frugality) is troef en meer bepaald het feit dat … “the easist money to earn is the money we haven’t spent”…,
 2. bij CAPEX investeringen ligt de nadruk op de verstandige besteding van de vrije geldstroom (free cash flow) en de vereiste ROI op projecten,
 3. een lage schuldgraad (leverage) geeft aanleiding tot een kleinere kwetsbaarheid en een lager bedrijfsrisico, met de nadruk op … “we leave most of the cash in the company to avoid giving away too much power to our banks” …,
 4. men is zeer voorzichtig met de eventuele acquisitie van bedrijven, vooral vanwege het integratierisico en de juiste timing ervoor,
 5. mogelijke nuttige diversificatie en internationalisering worden nauwlettend in de gaten gehouden,
 6. bekwame en sterk betrokken medewerkers zijn sterke troeven en maken deel uit van de aanwezige bedrijfscultuur en een doordacht “retention” beleid.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat hebben Belgacom, Bpost en “Mekkerende Schapen” te maken met de evolutie van 2D competenties naar 3D Smarts?

Het Belgacom CEO debat is nu gelukkig reeds een aantal weken achter de rug, zie hiervoor onze commentaar op http://goo.gl/TshGFu.

Ondertussen evenwel is het Bpost opvolgingsdebat nog steeds niet opgelost, de film draait daarom nu nog altijd in onze bioscoopzalen, het boeiende script leest u op http://goo.gl/4NTAM1.

Beide gevallen illustreren best de snelle evolutie van onze maatschappij van een 2 D naar een 3 D omgeving.

Recent waren wij daarom aanwezig op een causerie waarbij Jef Staes als één van de sprekers optrad en zijn innoverende boodschap “Save our Sheep” kwam toelichten.  Een kernachtige samenvatting van zijn betoog treft u hierbij aan als uittreksel uit het vakblad “KMO-Insiderkmo-insider – Jef Staes .

Wij noteerden voor u alvast de volgende smaakmakers, die trouwens ook kunnen worden gebruikt voor de kwalitatieve toetsing van het risicoprofiel van een onderneming bij het gebruik van de “Build Up methode (BUM)” en bedrijfswaardering:

 • als je mensen achter een omheining zet, krijg je schapen en met schapen kan je niet innoveren, die mekkeren,
 • organisaties moeten leren omgaan met passie voor talenten,
 • door de overvloed aan informatie worden wij geconfronteerd met een “Global 3D Smart Wave”, dus met mensen die informatie als zuurstof voor de hersenen zien en elke dag slimmer worden,
 • in het vierde tijdperk is er zoveel informatie dat je alleen competent kunt blijven als je passie en talent hebt.

De overige bulletpoints vult uzelf in … “Kan uw team tegen een stootje”?  Lees er alles over op www.ritaraets.be/nieuws.  Succes ermee!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

PEBO + Vlerick Business School en KMO trends voor 2013/2014

Zeer onlangs lanceerde de “Vlerick Business School” het PEBO platform (Platform for Entrepreneurial Buyouts).  Een allereerst zichtbaar resultaat van dit zeer interessant jaarlijks initiatief is de recente publicatie van de “Entrepreneurial Buyout Monitor”, de neerslag van een ruime rondvraag bij buy-out en buy-in specialisten, vooral gericht op KMOs.

Het weekblad Trends nam de algemene conclusies van deze enquête over en poneerde dat:

 1. de handel in KMOs herleeft, evenals de appetijt en het geld hiervoor,
 2. de belangstelling van zowel kopers als verkopers stijgt waardoor het KMO segment van de Belgische overnamemarkt er goed voor staat,
 3. de gematigde prijzen uit een crisisdip komen, waardoor de overnameprijzen opnieuw op een normaal niveau komen te staan.

Wij lazen geboeid mee en kwamen, samen met Trends, tot de volgende specifieke conclusies en persoonlijke kritische kanttekeningen en toevoegingen:

 1. in deze enquête is afwisselend sprake van “prijzen” en “waarden”.  Let evenwel op dat de berekende “waarde”, dus de “bedrijfswaarde” van een onderneming niet altijd waardebepalend (richtinggevend) is voor de prijs van een transactie en dat er diverse waarderingsmethoden bestaan (Body of Knowledge in het Engels), die allen verschillende invalshoeken hanteren,
 2. bij gebruik van de ‘Multiple” benadering/invalshoek halen KMOs een in waarde gedaalde ratio van 5 x de EBITDA.  Deze waarderingsmethoden zou in principe tot hetzelfde algemene waardebesluit (oordeel) moeten kunnen komen.  Dit is evenwel zelden het geval, o.m. door het feit dat deze invalshoeken verschillen van de marktomstandigheden waarin de te waarderen onderneming zich bevindt, alsook van de industriële sector, de specifieke ondernemingstypologie, de timing van de transactie, de motieven van koper en verkoper, de leeftijdsfase waarin de onderneming zich bevindt, etc.
 3. actueel bestaat het overnamebedrag voor gemiddeld circa 35% te financieren uit eigen middelen, tegenover zowat 25 procent voor de crisis.
 4. bij financiering van een overname door banken wordt een grotere terugbetalingscapaciteit geëist.  De verhouding tussen de schuld en de EBITDA (operationele geldstroom) verhouding zit actueel op een gemiddelde gestegen ratio van ongeveer 3.
 5. in deze enquête missen wij nog steeds een coherent Belgisch verhaal over de gewenste vermogenskostenvoet (cost of capital).  Wellicht is de aangekondigde cursus van “Grabowsky & Pratt” een ideale gelegenheid om bij te tanken, zie http://goo.gl/IyQt4t, “remettre les pendules à l’heure” zeggen zij in het Frans!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is VaaS dé gamechanger voor de industriële sector van “Bedrijfswaardering”?

Onlangs las ik in een literaire passage dat … “alles staat op zijn kop.  Je voelt geen grond meer onder je voeten.  Je zweeft” … ?

Leeft bij u ook die indruk?   Zo neen, “keep on dreaming”.  Zo ja, “pedal to the metal” of  zoals onze Zuiderburen zouden zeggen “un coup d’accélérateur” … Time for a change dus, zou ik zo zeggen …

Wij volgen de internationale evolutie op het vlak van “waardering van ondernemingen/bedrijfswaardering” op de voet.  Gisteren kwam de US firma “BizEquity” met een persbericht op de proppen waarbij het claimde dat zij ‘s werelds grootste bedrijfswaardeerder zouden (geworden) zijn.

BizEquity (www.bizequity.com) is het eerste VaaS (Valuation as a service) cloud based en propriety/gepantenteerd online platform.  BizEquity claimt sinds zijn oprichting nagenoeg 13 miljoen bedrijven te hebben gewaardeerd op basis van deze cloud based oplossing.

De studie van een standaardverslag, gratis verkrijgbaar op http://goo.gl/XEkTc8, leert ons dat dit platform werkt op basis van een 7 stappen benadering/proces, waaruit vervolgens, uiteraard tegen betaling, een maatrapport van 22 pagina’s wordt geproduceerd.

Hebt u ook die plotse beving gevoeld of wacht u nog liever op de uitkomsten van de volgende verkiezingen om beslissingen te nemen?  Look a little closer: volgens Obama heet het dat “Wie hard werkt, moet verder raken in het leven’.  In Frankrijk hebben zij hiervoor alvast een zeer eenvoudige oplossing “le changement, c’est maintenant”!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De “French touch” bij KMO start-up financiering

Zeer recent commentarieerde het Franse maandblad “Vernimmen” (www.vernimmen.net, gratis registratie verplicht) hierover een artikel “Les 4 erreurs à ne pas commettre pour financer une start-up”.

VERGISSING 1: meestal is één financieringsronde onvoldoende. Een ronde neemt doorgaans ongeveer 6 maanden in beslag en slorpt nagenoeg 1/3de van uw management tijd op.

VERGISSING 2: opteren voor schuldfinanciering om verwatering tegen te gaan, zal niet altijd gesmaakt worden en ook niet altijd haalbaar blijken te zijn, uiteraard afhankelijk van het gekozen business model.

VERGISSING 3: de uitgifte van een converteerbare obligatielening kan een financieel wondermiddel zijn. Let evenwel op de beperkte financiële mogelijkheden van uw thesauriebeheer om zulke instrumenten te kunnen gebruiken.

VERGISSING 4: optimistische business plans hebben grenzen. Papier is geduldig. Uiteindelijk zal de “kwaliteit” van de ondernemer de doorslag geven.

Volgt de Franse president “François Hollande” ook deze mode trend: … très touchy, en effet” …

Geplaatst in Business planning, Geldstroom, Waarde Creatie

Quo Vadis KMO-Financiering?

In december 2013 publiceerde VKW Metena (een denktank onder leiding van Geert Janssens, hoofdeconoom) haar jaarlijkse beleidsnota over de stand van de KMO-financiering (MKB in Nederland).

Vanuit de cockpit, op 10.000 meter hoogte en volop in de straalstroom, noteerden wij de volgende saillante vaststellingen:

 • een terugloop van het kredietvolume, vooral bij grote bedrijven, door een zwakke conjunctuur en een dalende investeringsvraag,
 • het Europees bankwezen blijft kwetsbaar (invoering Basel III),
 • de kredietsituatie in België kreunt onder stagnerende volumes en een hoge weigeringsgraad bij kredietaanvragen,
 • banken zorgen voor de smeerolie die de rest van de economie moet laten draaien maar buiten de banken bestaan er weinig niet-bancaire alternatieven.

Vooraleer te landen gaf de boordcommandant de volgende TIPS voor KMO ondernemingen:

 • wees kritisch bij de keuze van uw externe financieringsmogelijkheden (bv. vaste voorschotten versus kaskredieten),
 • werk aan het risicoprofiel (financieel, strategisch en operationeel) van uw onderneming en focus vooral op de kennis van uw rating (vooral de kwalitatieve maar ook de kwantitatieve elementen ervan),
 • maak gebruik van de beschikbare steunmaatregelen die de overheid kan bieden (Participatiefonds, Participatiemaatschappij Vlaanderen en Agentschap Ondernemen),
 • let vooral op de voorwaarden van de wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering van kredieten (funding loss).
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Een succesvolle Overname en Familiale Opvolging realiseren in 10 stappen

Afgelopen dinsdag was ik aanwezig op een door KMO-Insider georganiseerd panelgesprek over “Overname en Familiale Opvolging”.

Lees hierna wat ik daar heb gehoord en ook heb toegevoegd aan de diverse panelcommentaren.

 1. Zorg voor een juiste en goede “verpakking” van uw onderneming of project: focus vooral op uw USP propositie.
 2. Communiceer op een gepaste manier dat uw onderneming in de markt bekend en aanwezig is: denk aan het gedrag van een goede visser en zorg voor het juiste aas en het gepaste vismateriaal.
 3. Realiseer adequate winstcijfers: van een rijk gevulde tafel kan worden gesmuld.
 4. Laat zien waar de waarde van uw onderneming te vinden is: wees geduldig bij de opbouw ervan en huldig het principe van een bekwame vliegvisser (onlangs schreef Seth Godin op zijn blog “Trust is earned, Value is delivered, Concepts are learned. Day by day we improve and build an asset”).
 5. Zorg voor recurrente inkomstenstromen: de juiste “voeder” trekt de juiste vissen aan.
 6. Bouw een waardevol team uit.
 7. Uw medewerkers verwachten ook een gepaste beloning en een deel van de koek: lekkere pralines zijn niet te versmaden.
 8. Iedereen dient intern te weten wanneer en hoe uw onderneming haar doelstellingen zal hebben bereikt;
 9. De fiscus, als stille aandeelhouder, zit steeds mee aan tafel en eist een deel van de feestdis op.
 10. Hou uw business draaiende: “humming”in het Engels, naar de analogie met een bijenkorf.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Uw kantoor in 12 stappen

Ik sprak u eerder vandaag over het splinternieuwe initiatief van de “Practice Builder Academy” (www.practicebuilderacademy.com).

Zij bieden een zeer specifiek “hands-on” begeleidingsprogramma aan, gespreid over 12 maanden, met betrekking tot de professionele opzet en uitbouw van een professionele praktijk gericht op “bedrijfswaardering“.

Het detail van de allereerste module gaf ik u reeds mee.

Hierna een shortlist van het volledige 12 stappen begeleidingsprogramma.

 1. Laying the foundation.
 2. Creating your website.
 3. Writing: polishing your style.
 4. Using social media to expand your sphere of influence.
 5. Blogging your way to fame.
 6. More social media.
 7. Speaking: crafting your voice.
 8. Mastering email marketing.
 9. Networking: colleagues, clients and connections.
 10. Campaigning with direct mail.
 11. Developing new products and services.
 12. Sharing your knowledge for profit with webinars.

Zowel de inhoud van het programma als de individuele topics lijken mij bijzonder boeiend en praktisch interessant!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Met succes een professionele praktijk uitbouwen gericht op “Bedrijfswaardering”

Op 21 januari eerstkomend start “The Practice Builder Academy” met een 12 maanden durend opleidingsprogramma voor het opzetten en uitbouwen van een professioneel kantoor gericht op de “Waardering van Ondernemingen“.

Zie hiervoor de introductie op www.practicebuilderacademy.com.  De mindmap van de allereerste les/webinar treft u in bijlage aan.  Voorlopig althans, ben ik de enige Europese deelnemer.

Hierna het overzicht van een aantal saillante topics die zullen behandeld worden:

 1. Bringing in new clients
 2. Client retention
 3. Fee pressure
 4. Pricing of services
 5. Firm differentiation through services
 6. Why efforts are missing the mark
 7. Why marketing doen’t lead to revenue

Ik hou jullie verder op de hoogte!

Johan

Johan P. de Mey
Valueplan.me: 
waardering en financiering van KMO ondernemingen

Website/Blog www.valueplan.me – LinkedIn: www.linkedin.com/in/johandemey

Mob  +32 475 248 191 • Email  valueplanme@icloud.com

Met passie en talent bouwen wij aan de bescherming en de verdediging van de waarde uw onderneming of project.

Laying the Foundation

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardering van ondernemingen: tussen theorie en praktijk: een stand van zaken

Bedrijfswaardering is een bijzonder complexe materie, die per definitie nooit een “exacte of juiste” uitspraak oplevert.

Het waarderingsproces resulteert immers enkel en alleen in de onderbouwde uiting door een waarderingsdeskundige van een “opinie”, dit is algemeen bekend.

Denk hierbij maar enkel aan de noodzakelijke parameters om de WACC (de gemiddelde gewogen kostenvoet) te kunnen berekenen.  Ook aan de te hanteren hypotheses voor het berekenen van de eindwaarde (terminal value), zoals macro-economische- en sectoriële vooruitzichten en lange termijn groeiverwachtingen.

Recentelijk hebben de professoren Frank Bancel en Usha Mittoo hierover een Europees onderzoek uitgevoerd (“Analyse Financière”, Juillet-Août-Septembre 2013, No 48).

Zij kwamen tot de conclusie dat de bestaande en onderwezen waarderingsmodellen weliswaar wijd verbreid zijn en er unanimiteit bestaat omtrent het gebruik ervan, maar dat er absoluut geen eenstemmigheid bestaat bij het gebruik van de diverse individuele parameters.

Zij besluiten aldus met de ludieke slagzin “kijk maar eens eerst goed onder de motorkap”.

Een beperkte greep uit de conclusies van hun studie:

 • WACC wordt door 87% van de deskundigen gebruikt,
 • 60% gebruikt een vast discontopercentage in de horizon periode,
 • er is geen eensgezindheid omtrent de debt/equity verhouding, 40% gebruikt een vaste markt verhouding in de horizon periode,
 • voor het bepalen van de risico vrije rentevoet wordt de voorkeur gegeven aan 10-jaarse  staatsobligaties,
 • de gebruikte risicopremie varieert van 4,8% tot 5,8%,
 • 58% verhoogt de risicopremie met o.m. een “small firm premium” en een landenrisico premie,
 • voor het bepalen van de eindwaarde van de free cash flows wordt hoofdzakelijk gewerkt met één groeivoet, terwijl een minderheid werkt met de methode van de “cash flow fade”.
Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Archief 2013 Nieuwsbrief “Waarde in Finance”

Onze nieuwsbrieven vallen blijkbaar in de smaak van onze Blog lezers, althans vast te stellen aan de hand van uw Blog bezoeken.

Op verzoek bezorg ik jullie een compilatie van onze nieuwsbrieven over het jaar 2013.

Veel leesgenot!

____________
Johan P. de Mey
Valueplan.me: 
waardering en financiering van KMO ondernemingen

Website/Blog www.valueplan.me – LinkedIn: www.linkedin.com/in/johandemey
Mob  +32 475 248 191 • Email  valueplanme@icloud.comWij helpen u bij het opbouwen, beschermen en verdedigen van de waarde van uw onderneming of project.
Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Mijn wens voor 2014 voor U allen: FIND A WAY!

Beste Blog vrienden en volgers.

Het jaar 2013 loopt op haar einde. Het was weerom een fantastisch jaar!

Uiteraard waren er Ups en Downs, zoals voor iedereen.

De bijgaande TED Youtube video heeft mij evenwel nu reeds één jaar energie cadeau gegeven, gratis voor niets.

Kijk maar zelf en geniet op: http://goo.gl/T1q0DA. Chapeau voor deze dame!

De boodschap die zij ons brengt, wens ik u ook van harte toe voor 2014: “Find a Way”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Feestelijk gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen

De Kerstperiode is het geschikte moment om wat losjes te mijmeren over het principe van “bedrijfswaardering”.

Tijdens mijn lange carrière kreeg ik vele malen de vraag van “hoeveel mijn bedrijf wel zou waard zijn”?

Afhankelijk van het geboden business model (starter, kleine onderneming, familiale onderneming), kwam ik tot het besluit dat het standaard antwoord op deze vraag, in vijf stappen is samen te vatten;

 1. Ofwel worden de activa (de zogenaamde “activa deal”), dan wel de aandelen van de onderneming verkocht (de “share deal”).  Deze beide methoden hebben zowel belangrijke voor- als nadelen en vereisen daarom specifieke benaderingen en toepassingen. Een geschikte professionele beoordeling en inschatting van deze methoden, levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.
 2. Bij een bedrijfswaardering kunnen slechts drie dingen worden gewaardeerd: goodwill, bedrijfsactiva of onroerend goed.
 3. Correcte financiële cijfers, o.m. jaarcijfers, zijn voor alle tussenkomende partijen essentieel. Deze cijfergegevens, die gebaseerd zijn op het verleden, moeten vaak aanvullend worden toegelicht, o.m. in verband met afwijkende toekomstverwachtingen.
 4. Vraag en aanbod zijn vaak belangrijke waardebepalende elementen.
 5. Een gedegen markt- en concurrentie analyse levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.

Bottom line: het waarderen van uw onderneming, al of niet naar aanleiding van een mogelijke koop of verkoop, is zeker geen eenvoudige klus. Laat u tijdig en vakkundig begeleiden.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Het CEO debat dient in de eerste plaats gevoed te worden door “Creativiteit” en “Out of the box thinking”

In onze derde Kerstaflevering hebben wij het over de noodzaak aan creativiteit en de risico bereidheid in het bedrijfsleven.

Creativiteit & Out of the box: het gesproken woord, met video, zegt vaak veel meer dan het geschreven woord.  Een mooi voorbeeld ervan is de TED bijdrage van Ken Robinson: “How schools kill creativity”, zie: http://goo.gl/hwKq.  Vooral de passage over het meisje dat in de tekenles zat, is pure out-of-the-box thinking, als volgt: … a little girl who was in a drawing lesson. She was six and she was at the back, drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention, and in this drawing lesson she did. The teacher was fascinated and she went over to her and she said, “What are you drawing?” And the girl said, “I’m drawing a picture of God.” And the teacher said, “But nobody knows what God looks like.” And the girl said, “They will in a minute.”

Regina Dugan & Discouraging fear of failure: in haar TED bijdrage, zie http://goo.gl/DOQnK, vraagt Regina Dugan haar toehoorders “What would you attempt to do if you knew you could not fail?”… “Amazing things start to happen”! Aansluitend hierop brengt Rob Slee vandaag een artikel hierover uit, zie LinkedIn Groups >Midas Nation >“Atlas Continues To Shrug” … Rand warned what would happen if the productive classes felt abused: they would stop working, go underground, or move to places where achievement is celebrated and they feel appreciated

Vertel mij welke kant ons CEO debat moet uitgaan?

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Wat heeft de CEO van de NMBS te maken met “Linkerkantitis”?

Het loon van de huidige en de toekomstige CEOs van een aantal overheidsbedrijven, zoals Belgacom-Bpost en de NMBS, staat momenteel ter discussie, dus de “C” of kostenzijde ervan.

Dringend tijd om terug te grijpen naar  een quote van John P. Strelecky uit zijn boek “The Big Five for Life”.

John schrijft in dit boek dat “de meeste beslissingen in het leven op simpele rekensommen zijn gebaseerd” (sic), meer bepaald het algoritme C+E<O.

 1. Toevallig staat CEO voor “chief executive officer” (gedelegeerd bestuurder).
 2. De C staat voor COST of kosten.
 3. De E staat voor EFFORT of inspanning.
 4. De O tenslotte staat voor OUTPUT of opbrengst, productie en het resultaat.

De meeste mensen (lees in dit verband vooral het frontpagina artikel van vandaag uit de financiële krant De Tijd “Directeurs Belgacom verdienen dubbele van CEO“) houden zich vooral bezig met de C en de E en kijken zelden naar de O (hallo Johnny Thys, anybody home …?).

Daar de C en de E aan de linkerkant van de bovenvermelde vergelijking staan, lijden dat soort “mensen” aan LINKERKANTITIS.

De moraal van het verhaal voor de huidige en de toekomstige CEOs:

 1. Reken eerst uit of C plus E kleiner is dan O.
 2. Kijk niet enkel naar de E, de inspanning die nodig is voor het bereiken van de O.

Zolang O, de Output, de opbrengst, maar groter is dan C+E is de aanwezigheid van een uitstekende en goed betaalde CEO altijd de moeite waard, dus een goede investering. Het geheel moet immers meer zijn dan de som der delen!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Moet ik mijn KMO bedrijf (laten) waarderen?

In een reeks thema artikelen over “Overnemen & Overlaten” commentarieert de locale Vlaamse financiële krant “De Tijd” de noodzaak aan professionele begeleiding bij bedrijfswaardering.

Deze behoefte is trouwens meermaals aan bod gekomen in onze Blog rubrieken van de afgelopen maanden.

In een ruimer perspectief, die het regionale karakter ervan ruim overstijgt, wordt deze noodzaak internationaal toegelicht in een aantal uitstekende recente artikelen in “Forbes” en de “Harvard Business Review”.

Vraag is dus of u uw bedrijf professioneel moet laten waarderen?

Het antwoord hierop is JA zeker, immers:

 • zulke oefening maakt deel uit van het traditioneel (defensief) financieringsaspect voor KMOs,
 • doet u het spontaan niet zelf dan zullen anderen het noodgedwongen voor u moeten doen (bv. banken, bij estate planning, etc.),
 • als onderdeel van de voorbereiding van een goed georganiseerd overnameproces,
 • als controlemiddel om na te gaan of uw project van “waarde creatie” nog altijd het goede spoor volgt.

Het “financieringsaspect” zullen wij in een eerstvolgende Blog bijdrage toelichten naar aanleiding van onze deelname aan het KMO-insider (www.kmo-insider.biz) panelgesprek van 21 januari 2014 over de “Financiering van KMOs”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Hoe begint een ondernemer aan de voorbereiding voor de overdracht van zijn bedrijf?

Wij oriënteren ons al jarenlang op familiale KMO ondernemingen.

Op 14 januari 2014 nemen wij deel aan een panelgesprek over dit gespecialiseerd onderwerp, georganiseerd door KMO-insider (www.kmo-insider.biz).

Hierbij alvast de basisbeginselen ervan die wij onze panelleden nu reeds wensen mee te geven.  Immers, de overdracht van uw bedrijf is een belangrijk proces en omvat 4 grote “waardeverhogende” elementen.

 1. De emotionele-financiële beslissing tot overdracht: waarom wenst u over te dragen, wanneer wenst u over te dragen, aan wie wenst u over te dragen, welke prijs hebt u in gedachten voor de overdracht?
 2. De voorbereiding van de overdracht van het bedrijf: cosmetica, in de positieve en ruime zin van het woord, is hier belangrijk, meer bepaald hoe attractief de over te dragen onderneming wel is.
 3. De economische waardering van het bedrijf.  Noteer in dit verband vooral dat prijs en waarde niet gelijk zijn en dat het opstellen van budgetten en concurrentie analyses zeer belangrijk kunnen zijn.
 4. De overdracht van het bedrijf zelf: het zoeken van mogelijke kopers en de besprekingen en onderhandelingen hiervoor, inclusief de hierbij behorende overeenkomsten.

Deze 4 elementen maken deel uit van ons binnenkort te verschijnen nieuw boek in de KMO TIPS serie “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs: van theorie tot toepassing.”

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen

Recent namen wij als overname- en waarderingsdeskundige deel aan een panel discussie samen met een aantal collega financiële experten, georganiseerd door KMO-Insider.

Zie het artikel in bijlage KMO-Insider – Panel Finance.pdf

Naar aanleiding van deze boeiende en zeer verhelderende samenkomst, hebben wij vooral de nadruk gelegd op :

 • de macro-economische aspecten van een mogelijke relance,
 • de nood aan professionele financiële begeleiding van en aan KMOs,
 • de behoefte aan een financiële cash flow (geldstroom) planning van deze KMOs,
 • een betere en aangepaste industrie kennis door banken,
 • meer professionalisme van banken tegonover KMOs en vice versa.

In januari 2014 nemen wij weerom deel als deskundige aan een ander panel gesprek, ditmaal met als onderwerp “De overname problematiek en familiale ondernemingen”.

Wij houden u op de hoogte!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Kan ik door te dromen een KMO waarderen?

Bij KMOs wordt de techniek en de methodiek van bedrijfswaardering zeer vaak verkeerdelijk begrepen èn toegepast, terwijl de onderhandelende partijen zeker niet met waarde bezig zijn maar integendeel met de vaststelling van de prijs.

Waarde en prijs zijn twee totaal afwijkende begrippen en vaststellingen. Deze vaststelling is als het ware “een open deur intrappen”.

De meest aangewezen en theoretisch juiste benadering bij de waardering van een onderneming is gebaseerd op de toepassing van de DCF (discounted cash flow) methode. Lees en analyseer hiervoor mijn eerdere Blog bijdragen.

Voor de praktische toepassing van de DCF methodiek beginnen veel KMO-ers dan meestal te zweten, te tandenknarsen en vooral te mekkeren, argumenterend dat het inschatten van rendementseisen en potentiële groei toch niet mogelijk zouden zijn. Bovendien wordt er vlugjes aan toegevoegd dat inschattingen in deze barre crisistijden toch niet betrouwbaar zouden zijn.

Tijd dus om wat intellectueel tegengas te geven en het over waarde en betrouwbaarheid te hebben.

 1. Stel, dat ik u een biljet van 100 EURO overhandig. Bent u het dan met mij eens dat de betrouwbare handelswaarde ervan 100 is? Ja of neen? Een logisch antwoord zou JA zijn, tenzij u halsstarrig zou blijven beweren dat de EURO een gigantisch bedrog is en totaal geen blijvende handelswaarde zou hebben, dus een fata morgana.
 2. Stel dat ik u als tegenprestatie voor een bepaalde dienst vergoed met 100 aandelen van een relatief jong start-up bedrijf, dat bovendien verlieslatend is en dat tracht zaken te doen in een zeer onzekere macro-economische omgeving. Zou u dan deze vergoeding aanvaarden? Ja of neen? Indien uw antwoord NEEN zou zijn, vertel ik u erbij dat het over 100 aandelen Twitter gaat. Zou u dan alsnog deze vergoeding niet aanvaarden?

Vraag: hoe werden deze TWITTER aandelen naar aanleiding van de recente beursgang gewaardeerd (cf. IPO) of na de beursgang ervan verhandeld?

Na de beursgang is easy en voor de hand liggend, daar speelt immers de logica (of onlogica) van de publieke markten.

Vooraleer tot de beursgang (IPO) en de mogelijke waarde ervan werd beslist, hebben een aantal partijen “gedroomd”.

Deze dromen gebeurden in een speciale kamer, die ik gemakshalve de “Dreaming Room” zal noemen.

In deze droom kamer werd door de aanwezige(n) luidop gedroomd o.m. over het business concept, de regionale en internationale verspreiding en gebruik, de potentiële marktaandelen, de concurrenten, de doorbraak van mobiele tools en platformen, mogelijke overnames, research en development uitgaven, etc. Het resultaat was een succesvolle beursgang, zoals u hebt kunnen merkten. Zou u vandaag nog steeds aandelen Twitter weigeren als vergoeding?

Indien uw antwoord JA zou zijn, heb ik een “gouden tip” voor u en uw team = “begin te dromen”. Pas dit toe bij het opstellen van uw business plan en zeker ook bij de waardering van uw onderneming.

In deze “droom kamer” denkt u na over de visie die u hebt voor uw onderneming, u visualiseert als het ware uw droom, vb. u wil een drukkerij activiteit beginnen of overnemen: waarom wenst u dit te doen, wie heeft er baat bij, wat gaat deze activiteit betekenen voor u en uw medewerkers, etc. Pas nadat u deze gevisualiseerde droom hebt gezien en begrepen, kunt u overgaan tot het uitschrijven van uw strategisch concept.

De manier van denken en aanvoelen, dus uw houding, van deze droom zal het succesvol verschil uitmaken.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Zijn onze KMOs succesvol?

Donderdag as. gaat het KMO-connected congres door, zie www.kmo-connected.biz.  Dit wordt een uitstekend moment om recente bevindingen van een EY onderzoek in de USA te toetsen aan onze regio mogelijkheden.

Uit dit onderzoek, “The Vital Entrepreneur” (zie http://goo.gl/14PgiQ), kwam EY tot een aantal markante bevindingen voor o.m.;

Private, dus niet beursgenoteerde, ondernemingen:

 • zijn flexibel en vaak marktonafhankelijk,
 • zijn niet aan externe kapitaalsvereisten gebonden,
 • opereren op basis van de lange termijn,
 • opereren met een focus op de beheersing van cash flow (geldstroom) en werkkapitaal,
 • kijken naar externe financiering om hun groei te financieren, onder meer via PE (private equity) en VC (venture capital),
 • groeien snel en focussen hiervoor op nieuwe markten,
 • bij groei wordt vooral naar acquisities gekeken en naar de verbetering en versterking van de kapiaalsstructuur (debt/equity verhouding).

Familiale ondernemingen daarentegen:

 • hebben een zeer groot aanpassingsvermogen,
 • hebben conservatieve groeistrategiën,
 • focussen vooral op stabiliteit en continuïteit,
 • opereren op basis van de zeer lange termijn,
 • steunen vooral op interne- en bankfinanciering.

Benieuwd of de aangekondigde vraagstellingen en stemmingen in grote lijnen ook tot deze bevindingen kunnen komen?

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een uitstekend product maken en klanten zoeken die het willen kopen?

Deze boude uitspraak verspreidde een succesvolle Vlaamse ondernemer, die recent meermaals in het nieuws kwam, als ultieme ondernemingsstrategie.

Zoals u allen, lezen wij ook o.m. de lokale kranten en volgen wij ook de nieuwsberichtgeving op de voet.

Wat lezen wij vandaag in de financieel-economische pers over België (?):

 1. Te weinig werkenden.
 2. Kosten van vergrijzing te hoog in vergelijking met andere landen.
 3. Begrotingstekort is te hoog.
 4. Te hoge loonkosten (lasten op arbeid).
 5. Lasten op bedrijven moeten naar omlaag.
 6. Begrotingsmaatregelen zijn onvoldoende structureel.
 7. Overheidsschuld is te hoog.
 8. Grotere economische duurzame groei nodig, huidige is veel te laag en de vooropgestelde economische groei voor 2014 van 1% is onvoldoende om de werkloosheid te stoppen.
 9. België is een kleine open economie.
 10. België moet competitief zijn om te kunnen exporteren.
 11. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om onze concurrentiekracht te verhogen.
 12. Ernstige maatregelen zijn nodig voor de verbetering van de concurrentiekracht.

Bij 12 stop ik noodgedwongen deze depressieve litanie.

Vraag: bij het opstellen van uw jaarlijkse ondernemingsbegroting (cf. budget & business planning) voor 2014 zult u “groei” moeten inplannen, alhoewel groei alleen niet zaligmakend is. Maar groei is wel een “waarde-verhogende” en dus “waarde-bepalende” factor voor uw onderneming. Hoe gaat u dit kunnen realiseren als u de bovenvermelde 12 punten in gedachten meeneemt?

Conclusie: door een uitstekend product te maken en klanten te zoeken die het willen kopen – hetzelfde alternatief is trouwens ook voor “diensten” van toepassing.

BRON: diverse nationale- en internationale actuele media.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuw boek “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs”

Eindelijk komt ons nieuw boek begin volgend jaar uit.

Wij hebben gemakshalve gekozen voor het iBooks formaat, zodat apparaten onder het iOS platform (Mac OS, iPhone & Ipad) dit zullen kunnen visualiseren.

Ook zal een pdf versie ter beschikking worden gesteld.

Alternatieven lees ik graag.

Rock on!

Johan

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Argos Mid-Market EBITDA Index met 6,7x stabiel gebleven

De Argos Mid-Market Index voor het 3de trimester van 2013 werd vandaag gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20130930.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden stabiel gebleven.

 

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/en/).

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuwsbrief “Waarde in Finance” – Oktober 2013

Onze gratis nieuwsbrief ”Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar op ons Blog archief, zie bijlage: Newsletter 10:2013

Het thema van deze maand: “het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming”.

Eens te meer was uw commentaar en activiteit op onze Blog meer dan overweldigend.
Onze dank voor uw motiverende interesse!

Wij houden voor u de vinger aan de pols! 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Het waarderen van cyclische KMO bedrijven

Bedrijven die werkzaam zijn in bepaalde cyclische bedrijfstakken of sectoren (zoals bv. luchtvaart, staal, papier, etc.), zijn zeer vaak onderhevig aan sterke schommelingen in winstgevendheid en in cash flow predictie.

Het correct bepalen van de “economische waarde” van zulke bedrijven is dan een zeer moeilijke klus geworden.

Zonder noodzakelijkerwijze “cyclisch” te zijn, beantwoorden vele KMO bedrijven ook aan deze vaststellingen.

In de KMO praktijk wordt dan vaak overgegaan tot het lukraak gebruik van een groot aantal “folkloristische” en “niet gefundeerde” methoden zoals Lehman, Schmalenbach en andere, die eerder prijs- dan wel waardebepalend zijn, en die aldus professioneel kant noch wal raken!

De ideale oplossing hiervoor integendeel is het hanteren van een “gemodifieerd” discounted cash flow (“DCF”)-model in een 2 (of meer) scenario modellen of stappen;

 1. Een model waarbij een “normale bedrijfscyclus”- scenario wordt gebruikt met informatie over eerdere cycli en waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de lange termijn “genormalizeerde” trendlijn van bedrijfswinst, cash flow, en het rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dit scenario is dus gebaseerd op de “lange term cash flow trendlijn”.
 2. Een “nieuw trend-line scenario” op basis van recente bedrijfsprestaties en weerom gefocust op de lange termijn.
 3. De beide scenarios moeten rekening houden met factoren zoals de groei van de vraag, de technologische veranderingen die van invloed kunnen zijn op het evenwicht tussen vraag en aanbod en de toetreding tot of het verlaten van bedrijven in de industrie (cf. 5 Forces Porter analyse).
 4. Aan deze benaderingen en uitkomsten dient vervolgens een gewicht te worden toegekend op basis van gefundeerde “probabilities” (o.m. concurrentie-, markt- en industrie kennis).

BRON: Valuing Cyclical companies, McKinsey Quarterly, Marco de Heer and Timothy M. Koller.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Van 16 naar 119 te vermijden fouten bij het Waarderen van Ondernemingen

In een vorig Blog bericht vermeldde ik dat België geen ernstige en grondige vakopleiding voor financiële waarderingsspecialisten heeft, dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.

Iedereen kan nu vaststellen dat België eens te meer en traditioneel zwaar achterop hinkt?

Hierbij volgen de overige pijnpunten (6 tot en met 16) en commentaren die het professionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te vermijden fouten bij het waarderen” publiceerde.

 1. Geen of onvoldoend gemotiveerde verantwoording van de gebruikte disconto percentages of kapitalisatieratio’s.
 2. Geen vermelding van de gebruikte “guideline company” data.
 3. Onvoldoend inlevingsvermogen in het te waarderen dossier: “failure to think as investor”.
 4. Gebrek aan onafhankelijkheid.
 5. Onjuiste industriële verwijzing of typologie van de te waarderen onderneming (“classification” en bv. het gebruik van de juiste SIC code).
 6. Inconsistente opbouw en verantwoording van het waarderingsverslag en de conclusies ervan.
 7. Onvoldoende toelichtingen en verantwoordingen bij de gebruikte veronderstellingen (assumpties) en definities.
 8. Ongepaste verwijzing naar hypothetische transacties.
 9. Ongebruikelijk en ongepast gebruik van het werk van andere collega’s (waarderingsdeskundigen).
 10. Het steunen op irrelevante rapporten, documenten en onderzoeksresultaten.
 11. Het gewoon “lukraak” uitkiezen en gebruik van “valuation multiples”.

Eén van de schrijvers van dit artikel L. Paul Hood Jr. heeft over dit onderwerp ook een boek uitgebracht “A Reviewer’s Handbook to Business Valuation – Practical Guidance to the Use and Abuse of a Business Appraisal”.

Mochten de bovenvermelde 16 “Te vermijden fouten” u toch nog onvoldoende overtuigen, bezorg ik jullie in bijlage de relatief recente paper (januari 2013) van Pablo Fernandez over dit onderwerp “119 Common Errors in Company Valuation” … werk aan de winkel! … dus “bedrijfswaardering” is dan toch een (zwaar onderschat) “vak”? 22. 20130129 119 Common Errors in Company Valuations

BRON: Artikel op basis van “The Value Examiner”, July/August 2013 (pages 9-13), “16 Mistakes to Avoid in Valuations” (abonnement verplicht) & Pablo Fernandez, 119 Common Errors in Company Valuation”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuwsbrief “Waarde in Finance”

Onze gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar.
Als geprivilegieerde zakenrelatie bezorg ik u dit document ter inzage, zie bijlage: Newsletter 09:2013
Uw commentaar en activiteit op onze Blog was weerom meer dan overweldigend.
Onze dank voor uw motiverende interesse!

Het najaar 2013 belooft inderdaad uitdagend te worden.

Intussen lijkt het erop dat de zakelijke activiteiten, zowel nationaal als internationaal, hernemen en dat het ondernemersvertrouwen verder toeneemt (zie onze conjunctuurbarometer).

Groei en vertrouwen zijn immers noodzakelijk voor het zakendoen en zijn tevens waardebe- palend.

Wij houden voor u de vinger aan de pols! 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waarom duurt het vaak zo lang om uw private onderneming te verkopen?

Waarom?  Verhandelbaarheid en terugbetalingscapaciteit!

De verhandelbaarheid (verkoop) van een onderneming is afhankelijk van diverse factoren (zie ook onze eerdere Blog bijdrage van 15 september 2013), bovendien moet alles kunnen worden terugbetaald.

Bij de waardebepaling van private ondernemingen speelt vooral het begrip “verhandelbaarheid” (marketability, in het vakjargon DLOM = discount for Lack of Marketability genoemd) een belangrijke rol, m.a.w. in welke mate zijn de activa of de aandelen van de te verhandelen onderneming “verhandelbaar” of voldoende “liquide”?

Een korte opfrissing.

Waarderen is subjectief.  Evenwel, voor het uitvoeren van een doordachte bedrijfswaardering moet u toch beschikken over goede culinaire waarderingsgaven en moet u een goede tot uitstekende meester waarderingskok zijn en bovendien dient u te beschikken over minimaal de volgende culinaire kwaliteitsingrediënten (kennis en tools):

 • de “genormaliseerde” financiële gegevens van de 3 tot 5 laatste boekjaren (nuttig voor een trendanalyse en het uitvoeren van “checks & balances”),
 • voldoende macro- en micro economische informatie, kennis en inzichten (o.m. een grondige sectorkennis en zeer goede bedrijfsinformatie) om het algemene- en het specifieke bedrijfsrisico en het toekomstige groeipotentieel van de onderneming voorzichtig te kunnen inschatten,
 • (free) cash flow opbouwtechniek en kennis onder de knie te hebben om de toekomstige vrije geldstromen (cash flows) te kunnen inschatten,
 • een goede inschatting van de vereiste toekomstige investeringen in “immateriële en materiële vaste activa en de behoefte aan werkkapitaal,
 • een goed waarderingsmodel bij de hand te hebben, bij voorkeur op DCF basis en tenslotte,
 • een goede oven (verstand/brein), wat peper en zout en enig vermogen om te kunnen relativeren (zoals Warren Buffet zeer onlangs nog zei op CNBC “het blijft de moeite waard om een buitengewone prijs te betalen voor buitengewone ondernemingen”).

Wat hebben wij vandaag geleerd?

Het momentum/de duurtijd bepalend voor deze verhandelbaarheid is afhankelijk van veel factoren, maar toch zijn er drie belangrijke variabelen, die uit het gevoerde onderzoek blijken (zie artikel onderaan in bronvermelding), meer bepaald:

 • de industriesector (bv. cyclische of defensieve sectoren), 
 • de hoogte van de gewenste transactieprijs, en 
 • het tijdstip (maand/jaar) waarop de verkoop plaats heeft (wordt aangekondigd en/of dient te worden gerealiseerd).

Industriegebonden cyclische schommelingen.  Uit het onderzoek blijkt de bouwsector de langste gemiddelde verkoopperiode te hebben (circa 250 dagen).  Financiën/verzekeringen/vastgoed en industriële groepen hadden ook langere verkoopperiodes dan het gemiddelde.

Prijseffecten van de vraagprijs.  In het algemeen blijkt het gemiddelde aantal dagen om een bedrijf te verkopen toe te nemen naarmate de vraagprijs stijgt.

Seizoensgebonden invloeden: de periode van het jaar waarbij een verkooptransactie wordt geïnitieerd maakt een verschil bij het vaststellen van de verhandelbaarheid ervan.  Mogelijke verklaringen voor deze fenomenen zijn o.m. de beschikbaarheid van interim- of jaarcijfers.  Een dergelijke beschikbaarheid blijkt de transparantie van de financiële verslaggeving te beïnvloeden.

Andere factoren: uit het vermeld onderzoek is gebleken dat het BNP, de inflatie, de geldhoeveelheid, en andere demografische verklaringen de verhandelbaarheid (marketability) niet beïnvloeden.

Bron: artikel en commentaar vrij geïnterpreteerd en gebaseerd op “Business Valuation Update”, October 2013, Vol 19 No 10, “Why Do Private Firms Linger on the Selling Block?”, Marc Vianello en Paul Murray.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming?

Bekijkt u de waarde van uw onderneming “achterwaards”, dus vanuit een historisch perspectief op basis van prestaties uit het verleden of eerder “voorwaards”, door een prospectieve al of niet roze bril op basis van projecties?

By the way: horizontaal of zijwaarts zou ook kunnen, maar tot welk waardeoordeel komt u dan?

 Er blijken minstens een zestal invalshoeken te bestaan om naar “bedrijfswaarde” te kijken.

 1. U oordeelt enkel op basis van de actuele cijfergegevens.  U bekijkt dan enkel de meest recente balansgegevens en de tussentijdse resultaten van het lopende boekjaar van uw onderneming.  Doet u dit, dan mist u zeker hoe het er in uw bedrijf echt aan toegaat en wat de externe bedrijfsomstandigheden kunnen zijn, onder meer het ondernemingsklimaat.
 2. U kijkt enkel en alleen maar naar de korte termijn performantie van uw onderneming.  Voor het vaststellen van trends en tendensen is het nodige tijdsperspectief vereist, vaak meerdere perioden of jaren.
 3. U kijkt ook naar uw concurrenten en vooral naar uw sectorgenoten.  Doet u dit, dan zet u al een belangrijke stap voorwaarts.  Een sectoranalyse zal u hierbij zeker helpen.
 4. U hebt een jaarbegroting (budget) opgesteld.  Elke onderneming zou voor het lopende boekjaar een budget moeten opstellen.  Een budget spoort u aan om uw onderneming in alle facetten en in een ruimer perspectief te bekijken.  Doet u dit, dan bewijst u bezorgt te zijn voor de lange termijn en de continuïteit van uw onderneming.  Overweeg ook om een ondernemingsplan (business plan) op te stellen.
 5. U kijkt enkel naar uw uniek groeipotentieel.  Alles is in het verleden volgens plan verlopen en de gewenste bedrijfsdoelen werden bereikt.  Een continue omzet toename en rendementsverhoging klinken goed en komen makkelijk over, maar wat indien de vergelijking wordt gemaakt met uw industrie niche of de sectorgenoten?
 6. Regelgeving en formaliteiten zijn belangrijk.  In toenemende mate worden bedrijven geconfronteerd met formaliteiten en een toevloed aan al of niet goed getimede en gefundeerde regelgeving, waardoor de bedrijfsrendementen kunnen worden beïnvloed.

Het magisch concept = TIJD: een succesvolle onderneming met steeds toenemende bedrijfswaarde wordt slechts opgebouwd door doelgericht de bedrijfsstrategie te bepalen, uit te werken en toe te passen.  Succes komt zelden plots en vanzelf.  Succes vraagt tijd, hardnekkigheid en wordt eerder langzaam opgebouwd, met af een toe een groeispurt, gevolgd door een periode van consolidatie, weerom gevolgd door een nieuwe spurt, of hoe dacht u dat Usain Bolt zijn wereldrecords heeft bereikt?

CONCLUSIE: deze zes invalshoeken zullen u zeker van nut kunnen zijn bij het continu herbekijken van uw bedrijfsdoelstellingen, om uiteindelijk een optimaal resultaat te bereiken en uw bedrijfswaarde te verhogen.

BRON: Mercer Capital “Value Matters”, Issue No. 3 2013, “Six Different Ways to Look at a Business”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

G8 in Noord-Ierland en “The Great TAX Race” of is het eerder “The Great RAT Race”?

De wereldleiders komen volgende week samen in Noord-Ierland om te vergaderen over de dilemma’s van de 3 grote T’s (Trade-Tax-Transparency).

Het is de bedoeling om maatregelen te nemen tegen de legale, maar spitsvondige, belastingontwijking (tax avoidance) door multinationale bedrijven.

Ondertussen doet de “Laffer Curve” volop haar werk en de schuld van stijgende “budget deficits” wordt dan uiteraard gelegd op de scheppers (creators) van onze welvaart, meer bepaald de multinationale ondernemingen.

Het komt de politiek dan goed uit om verantwoordelijkheden af te schuiven en uiteraard om hen de schuld van dit alles te geven. Geen slecht woord bovendien over de zeer doordachte politieke beslissingen (sic) die in het verleden werden genomen en die hieraan ten grondslag liggen.

De “Financial Times” rapporteerde vandaag uitgebreid over “leaders braced for battle on evasion”, terwijl ondertussen nationale overheden bedrijven blijven helpen om hun belastingen te verminderen …

Een greep uit het beschikbare arsenaal van tools om “The Great TAX Race” met succes en overtuigend van multinationale ondernemingen te kunnen winnen;

 1. Arbitrage (de kunst om belastingregimes tegen mekaar uit te spelen …).
 2. Check the Box (een tax planning tool voor US multinationals …).
 3. Double Irish Sandwich (de naam zegt het zelf, maar let op: kapers op de kust want ook de “Double Dutch Sandwich komt ter sprake …).
 4. Patent Box and Offshore Finance Companies (vooral voor pharmaceutische bedrijven en om hun intellectuele eigendom beter te “beheren”…).
 5. Earnings Stripping (borrow more or less en de problematiek van “thin capitalization” …).
 6. Tax-Efficient Supply Chain Management (inderdaad, efficiency …).
 7. Treaty Shopping (routing, sandwiching, en meer van dat lekkers …).
 8. Agressive Transfer Pricing (alles is uiteraard “at arms length” …).
 9. Inversions (moving “domicile” blijft een sport …).

Ondertussen wil de CD&V “tax free zones” voor Limburg, wil Di Rupo af van “budgettaire anarchie” en stelt Andrew Cuomo (New york’s Governor) voor om tax-free zones voor New York te installerenDan toch The Great RAT Race.

BRON: www.FT.com/greattaxrace, www.ft.com/taxrules.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Beware of Your Inner Self

De lectuur van buitenlandse kwaliteitskranten, in mijn geval de London Financial Times (www.ft.com) , werpt vaak een broodnodige èn boeiende blik op het economisch wereldgebeuren.

Op 31 mei ll. werd een uitermate interessant economisch artikel gepubliceerd, dat leest als een studie & vakantie uitstap: het redeneren over conventioneel economisch denken en het toepassen van gangbare financiële theorieën, onder meer toegepast op de huidige “financiële crisis“, met vermelding van:

 • Eugene Fama (aka “the father of modern finance”) over “efficient market hypothesis” en zijn book “The Foundations of Finance“,
 • Harry Markowitz en zijn “Modern Portfolio Theory“.

Beide onderzoekers gaan ervan uit dat bij het beslissen tot investeren, het menselijk brein rationeel reageert in verband met de “trade-off” tussen “risk & reward” (zie Daniel Bernoulli en zijn “Utility Theory“).

Recent wetenschappelijk onderzoek in het kader van “Behavorial finance” (cf. gedragseconomie = een combinatie van psychologie en van economie en proberen te begrijpen welke fouten mensen maken met geld) wijst evenwel uit dat er niet rationeel wordt gereageerd, integendeel “we make mental shortcuts, known as heuristics, that assume as fact what is really no more than belief“).

De conclusie van het artikel: “For products that are only bought once in a lifetime, the path to better choices may be limited, there is very little learning that goes on in long-term investments“. Heuristics = “enabling a person to discover or learn something for themselves” ook “Computing proceeding to a solution by trial and error or by rules that are only loosely defined”.

BRON: Financial Times, 31 mei 2013, Beware of Your Inner Self.

 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Ga voor Extreme Waarde!

Voeg “bedrijfswaarde” toe aan uw onderneming door hogere rendementen na te streven en de ondernemingsrisco’s te verlagen.

Waarde creatie is gebaseerd op 5 belangrijke principes.

 1. Focus op het business model van uw onderneming.
 2. Ontwikkel recurrente inkomsten stromen.
 3. Werk aan de kwaliteit en aan de interne controle op alle niveaus.
 4. Verhoog de transparantie van gans uw bedrijf.
 5. Optimaliseer uw business processen.

Micro ondernemingen worden door de markt, op basis van multiples, gewaardeerd  op EBITDA multiples van 2 à 3, terwijl iets grotere KMO ondernemingen een marktwaarde hebben van 4 à 8 maal de EBITDA.

Streeft u een hogere ondernemingswaarde na voor uw onderneming, pas dan deze vijf principes toe.

 

BRON: MidasMoments, “Rob Slee’s Comments on the Nation”, 27 mei 2013, http://www.midasnation.com/index.php?section=voices&content=midasmoments.

 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

CPA firms eye more valuation services

BVWire” bericht over een recent onderzoek door IBISWorld over de matige groei in de  CPA (accounting) sector:

 • er wordt een omzetgroei van slechts 1,3% verwacht,
 • voor de komende jaren wordt een beperkte groei verwacht van slechts 1,9%.

Beslissingen & opties die deze matige groei kunnen tegengaan, zouden de volgende kunnen zijn:

 1. differentiatie naar diensten die een “accounting” expertise noodzakelijk maken, zoals
  •  bedrijfswaardering (business valuation) en business planning
  • advies & ondersteuning bij reorganisaties en diverse betwistingen,
  • forensic accounting.
 2. de ontwikkeling van “niche” markten, zoals:
  • industrie- of sector specialisatie,
  • consultancy gericht op de verhoging van de toegevoegde waarde van een onderneming (bv. begeleiding bij financiering, het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, etc.),
  • etc.

Bron: BVWire, editie: April 23, 2013 | Issue #127-4

 

Geplaatst in Business planning

IMF Vooruitzichten voor 2013

Zowel bij het opstellen van begrotingen, als bij business plans en dus uiteindelijk ook voor het beoordelen van cash flow projecties (geldstromen) bij de waardering van ondernemingen, is het “in de toekomst kijken” van optisch groot belang.

Het IMF publiceerde zeer onlangs zijn “Fiscal Monitor”, vrij te downloaden op http://tinyurl.com/bw6awum.

Gebruik vooral de zoekfunctie van uw pdf lezer om in te zoemen op de diverse regio’s en landen.

Ook de “Financial Times” commentarieert in een artikel dit rapport, zie “IMF cuts 2013 global economic outlook“.

Dus CAVEAT!

Bron: World Economic and Financial Surveys, Fiscal Monitor, April 2013, Fiscal Adjustments in an Uncertain  World.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardering van ondernemingen voor de 21ste eeuw

Voor het bepalen van de “waarde” van een onderneming wordt nog steeds traditioneel rekening gehouden met cijfergegevens of prestaties uit het recente verleden.

Zowel de macro- als de micro economische omgeving en omstandigheden wijzigen evenwel drastisch: zowel politiek, financieel, economisch als sociologisch.

Tijd dus om het geweer van schouder te veranderen.

De kern van een goede waardering is immers gebaseerd op het “in de toekomst kijken“. Hiervoor dient meer dan ooit een aangepaste “gereedschapskist” te worden gebruikt.

Vaak worden slechts vuistregels gebruikt, zoals een EBITDA multiple of een koers-winst verhouding (P/E genoemd in het jargon, let wel dat het dan hier niet over “waarde” gaat maar over “prijs”).

Deze vuistregels kunnen nog steeds als “toets” worden gehanteerd, maar moeten bij voorkeur ondersteund worden (als benchmarking) door een grondige en gesofistikeerde analyse van de beschikbare vrije geldstromen (free cash flows).

Hiervoor dient beroep gedaan te worden op zowel interne- als externe bronnen, analyses en onderzoeken, zodat bedrijfsprocessen goed in kaart worden gezet, zoals:

 1. wat is de kern van het business model?
 2. hoe ontstaan en evolueren de geldstromen?
 3. welke nieuwe investeringen zijn noodzakelijk en wenselijk?
 4. hoe evolueert het werkkapitaal?
 5. etc.

Conclusie: uiteraard zijn al deze analyses afhankelijk van de omvang van de te waarderen onderneming en van de bedrijfstak of industrie waarin de onderneming werkzaam in is.

Bron: Caveat Emptor: “Business Valuation in a 21st-Century Economy, VentureCapital.org 2013.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardecreatie en Attritie

In één van mijn vorige Blog bijdragen in februari ll., met name “Werkt Weight Watchers ook voor u of bent u onderhevig aan Attritie“, verwees ik naar het fenomeen van “Customer Attrition Analysis” (CRA) bij waarderingsprojecten en business planning.

Strategy + Business” evalueert in een recente bijdrage het negatieve effect dat de rotatie van medewerkers van diensten gerelateerde ondernemingen heeft op de winstgevendheid van zulke bedrijven, dus op de waardecreatie ervan.

Bedrijven met een lagere rotatie , ondervonden (1) een grotere cliënten tevredenheid, (2) een veel hogere winstgevendheid en (3) een betere naamsbekendheid & reputatie.

Opmerkelijk is ook dat deze bijdrage aanstipt dat de negatieve effecten van zulke rotaties slechts zeer langzaam aan de oppervlakte komen, in tegenstelling tot het geldgewin op korte termijn.

 

CONCLUSIE: een uitgekiende strategie bij het uitbouwen van de relaties met uw contacten en cliënten heeft een positief effect op de performantie en de resultaten van uw onderneming.

 

Bron: Strategy+Business, “How Employee Attrition Hurts the Bottom Line “

Geplaatst in Business planning

Is er sprake van kredietschaarste?

Onlangs bracht de studiedienst van het VKW (Metena) een interessante nota uit over de problematiek van “Bedrijfsfinanciering” in het kader van een rondvraag bij bedrijven in verband met de perceptie die bedrijven menen vast te stellen bij de kredietverstrakking aan bedrijven door banken.

Enkele interessante en belangrijke passages en vaststellingen;

 1. De recent vastgestelde lichte daling, zowel in volume als in het aantal verstrekte kredieten, wijst vermoedelijk op een minder grote vraag door bedrijven naar kredieten, eerder dan te concluderen dat er sprake van een kredietschaarste bij banken zou zijn.
 2. Banken zijn veeleisender geworden bij het stellen van formele voorwaarden en bij het gebruik van waarborgen. Vooral KMO’s (MKB in Nederland) worden vaker met persoonlijke waarborgen geconfronteerd. Het hek is compleet van de dam voor de zogenaamde Micro ondernemingen (minder dan 10 personeelsleden) die vaak een NJET hebben te horen gekregen van hun bankier.
 3. Sterke financiële ratio’s blijken een positief bancair impact te hebben, alhoewel projectfinancieringen en financiering van kredieten op langere termijn grote zorgenkinderen blijven.
 4. Banken anticiperen op de Bazel III normen, waarbij risicowegingssystemen zwaar doorwegen.
 5. Bedrijven zoeken nu alternatieven voor hun kredietverstrekking. Crowdfunding en financiering via klanten en leveranciers worden nader onderzocht.
 6. Onderhandse obligatie-emissies, samen met de uitgifte van mini-obligaties en achtergestelde obligaties komen nu ook meer aan bod.

DE BOTTOM-LINE

Er is zonder meer een trend aanwezig naar een stevige professionalisering van het management en van de organisatiestructuren van de ondernemingen, met bijkomende eisen te stellen aangaande bedrijfsrapportering. Corporate Governance (goed en deugdelijk bestuur) structuren zijn hier niet vreemd aan.

Bron: VKW Metena Beleidsnota, december 2012.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Werkt “Weight Watchers” ook voor u of bent u onderhevig aan “Attritie”?

Elk jaar, rond deze tijd, worden vrome wensen geuit.

Wat blijkt wat later in de dagdagelijkse realiteit?

Uitstel, gebrek aan discipline en motivatie, verwatering, gebroken beloften, etc. In het Engels “decay”.

In de medische wereld wordt het woord “attritie” (van het latijn “attritio”) geassocieerd met een “erosie” van de huid.

Dit is precies wat er gebeurt met het “weefsel” van uw onderneming en meer bepaald met uw klantenbestand en het cliënteel ervan.

De aandachtige lezer van onze Blog is ondertussen een echte “psycholoog” geworden, met “Messi-aanse” allures en heeft hiervoor de nodige remedies gevonden en geïmplementeerd. U bent immers toch ook geobsedeerd door waardecreatie?

Tijd dus voor de verklaring van wat een “customer attrition analyse” is en kan betekenen voor uw onderneming. Des te efficiënter zal deze analyse een gepaste remedie of medicijn kunnen zijn.

Twee afkortingen, of “buzz words”, vallen hierbij op:

 1. CRA of “Constant Rate Analysis” en,
 2. AAA of “Actuarial Rate Analysis”.

Waar en/of bij wie kunnen deze gegevens worden opgezocht, worden ingewonnen en worden gevonden?

 1. bij het management van uw onderneming (gebruik hiervoor enkele specifieke gerichte interviews),
 2. bij de onderneming zelf op basis van beschikbare historische gegevens en eventueel aangevuld met alternatieve data op basis van bijkomend onderzoek.

Zorg ervoor dat u zowel bij de CRA als bij AAA analyse beschikt over data van de laatste 3 tot 5 boekjaren.

Een CRA analyse kan best zelf worden uitgevoerd. Voor een AAA analyse kunt u best op een actuaris beroep doen.

 

DE BOTTOM-LINE

Pas als een CRA en/of een AAA analyse werd uitgevoerd, kunnen in eerste instantie uw omzet en andere streefdoelen worden geprojecteerd voor business plan, budgetten en gelijkaardige doeleinden.

 

Bron: Business Valuation Update (bvresources.com), February 2013, “Look at Attrition when Valuing Customer Relationships”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een sterke ondernemingscultuur verhoogt de waarde van uw onderneming

Een studie van de Management Consulting firma “Booz & Co” (www.booz.com) heeft aangetoond dat er een sterke band bestaat tussen gemotiveerde werknemers en de aanwezigheid van een sterke ondernemingscultuur.

Zulke band blijkt waardeverhogend te werken op de “ondernemingswaarde” van uw onderneming en komt vooral tot uiting in:

 1. een gerichte communicatie strategie naar klanten toe (o.m. door customer surveys),
 2. een duidelijke management strategie en de aanwezigheid van verschillende management niveaus,
 3. een wel overwogen en uitgewerkt business plan, waaruit blijkt dat duidelijk aandacht wordt besteed aan de bestaande ondernemingsrisico’s,
 4. een team gericht personeelsbeleid gefocust op leiderschap en kwaliteitsbewustzijn.

Bron: The Value Examiner, July/August 2012 Issue “Company Culture Drives Business Value”

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een les in waardecreatie in 7 stappen

Dat het nu om beursgenoteerde, dan wel KMO ondernemingen gaat, de waardecreatie problematiek is dezelfde.

Een overzicht en een aantal praktische stappen.

 1. Blijf op waardecreatie focussen o.m. door uw industrie en industrie sector en concurrenten te bestuderen en op te volgen, vooral vanuit mini- en macro economisch oogpunt, elimineer daarbij werkzaamheden met een lage “niet-synergetische” waarde creatie en optimaliseer de resterende hoge(re) waarde creërende handelingen.
 2. Cash is King. Analyseer en optimaliseer de geldstroom (cash flow) van uw onderneming. Focus vooral op de zogenaamde “cash conversion cycle”, waarbij de nadruk ligt op debiteuren- en crediteuren beheer, optimale voorraad posities en het onderzoek en beheersen van algemene (vaste) kosten. Pas het principe van “zero base budgetting” toe voor het onder controle houden van uw vaste kosten op basis van een indeling in “must have”, “smart to have” en “nice to have”.
 3. Time is Money. Versnel de cash flow en verhoog de geldstroom met als “mantra” de versnelde afbouw van de schuldpositie van uw onderneming.
 4. Focus strategisch en voor de lange termijn. Beheer en beheers uw onderneming alsof private investeerders (zgn. private equity) in uw onderneming hebben geïnvesteerd. Pas de principes van cash is king en time is money toe en zorg ervoor dat uw geïnvesteerd vermogen op maximaal 10 jaar wordt terugbetaald of vergoed.
 5. Bouw aan uw management & business unit team. Een sterk en effectief leiderschap is kritisch voor het succesvol ondernemen. “Talent Management” is hierbij van groot belang. Verwijder en vervang managers met een lage performantie graad. Pas het principe toe van “do more with less”.
 6. Betaal salarissen op basis van prestaties. Stel ambitieuse en realistische doelen op en beloon succes bij het behalen van deze doelstellingen. Werk aan een variabel systeem van vergoedingen en bonussen. Creëer een “winnersmentaliteit”, stimuleer succes en beloon talent.
 7. Focus op en werk aan bedrijfseigen KPI’s (sleutelindicatoren).

Bron: Strategy + Business, a Booz & Co publication “Seven Value Creation Lessons from Private Equity”.