Geplaatst in Bedrijfswaardering, Big Data, Blue Ocean Strategy, Business planning, Dragon's Den, Free Cash Flow, Geldstroom, Kristallen bol

“Dragon’s Den” komt naar Vlaanderen: wat is het?

pexels-photo-937471.jpegLeeuwenkuil” zal het bij ons heten.

Dragon’s Den, als “format”, komt oorspronkelijk uit Japan en wordt in verschillende landen uitgezonden.

De deelnemers zijn meestal productontwerpers of dienstverleners die over een levensvatbaar en potentieel zeer winstgevend bedrijfsidee beschikken, maar die nog geen voldoende financiering en leiding hebben.

Zij richten hun idee op vijf “dragons“.

De focus dient vooral te worden gelegd op:

 1. De bedrijfsstructuur van een eigen bedrijf.
 2. Hoe een bedrijf op te bouwen: schaalbaarheid is cruciaal.
 3. Intellectueel eigendom (eigendomsrechten) beschermen.
 4. Productie: hoe ga jij van concept tot (massa)productie.
 5. Marketing en verkoop moeten voldoen aan de behoeften van klanten.
 6. Boekhouding en financiën zijn zeer belangrijk: een realistische inschatting van (free) cash flow en vooral een goed gefundeerde bedrijfswaardering.
 7. Mensen en medewerkers zijn onmisbaar.
 8. Externe invloeden (disruptie) en bedrijfsrisico’s moeten deel uitmaken van een project.

Uiteraard is kennis van zeer specifieke zakelijke termen vereist en noodzakelijk.

Episode 317/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, CSRP, Free Cash Flow, Kristallen bol, snake oil

Is het CRISPR of CSRP, of gewoon het specifiek bedrijfsrisico voor de KMO?

CSRP is de afkorting voor “Company Specific Risk Premium”, een aanpassing van de disconteringsvoet of de kost van het eigen vermogen (COE), bedoeld om unieke specifieke bedrijfsrisico’s in verband met een welbepaalde investering/waardering in kaart te brengen. Niet te verwarren met de DNA CRISPR CAS9 techniek.

Bij een bedrijfswaardering moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het algemene marktrisico (momenteel op 6,6% voor genoteerde bedrijven) en het specifieke bedrijfsrisico eigen aan de betrokken KMO. In deze turbulente disruptieve tijden draait alles daarrond.

Sommigen trachten dit risico simpelweg te ondervangen met een “hocus pocus” Bèta correctie, die zeker niet voor KMOs van toepassing is.

Voor niet genoteerde ondernemingen, zoals KMOs, bestaan er immers momenteel geen objectieve statistische gegevens en is er ook geen consensus, dus komen wij vaak in de “Far West” qua benadering terecht en zeker indien toekomstige vrije geldstromen worden gehanteerd.

Conclusie: specifiek bedrijfsrisico dient nauwkeurig te worden beschreven, te worden gedocumenteerd en volledig te worden onderbouwd (micro/macro). De rest is het bekende B.S. fenomeen, ook wel  “snake oil” genoemd.

Episode 306/2017: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Blue Ocean Strategy, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Kristallen bol, Waarderingstool

Een tool is een tool en dat blijft zo, niets meer of niets minder

Onlangs was ik aanwezig op een interessante voorstelling van een “waarderingstool” voor bedrijven.

Wat zag en hoorde ik? Een berg “old school” uitgangspunten, lineaire benaderingen en veronderstellingen, gevolgd door betwistbare bevindingen en vreemde conclusies met veel gefrons van wenkbrauwen tot gevolg.

Kortom, alsof een bedrijf een anatomisch wezen is, vol met knopjes, dat mechanisch tot leven kan worden gebracht.

Wat ik echter daar niet hoorde, was het kloppende hart van een creatieve onderneming of een uniek bedrijfsconcept.

Conclusie: “Da Vinci” was ver weg, en waarde en prijs zijn inderdaad nog steeds niet hetzelfde, een schroevendraaier is inderdaad geen hamer.

Episode 304: contacteer mij op valueplan@icloud.com voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, DCF methode, Kristallen bol, Leonardo da Vinci, Michael Gelb

De Sint en zijn 7 creatieve Da Vinci stappen

Ik sprak u onlangs over de Sint.

Nu blijkt dat hij reeds vroeger dan gewoonlijk in het land is aangekomen.

Gelukkig kwam hij mij toch even bezoeken en gaf hij mij bovendien een mooi geschenk onder de vorm van 3 jongleerballetjes (juggling balls), samen met een gebruiksnota van Michael Gelb over zijn boek “How to think like Leonardo da Vinci“.

Het jongleren doet mij terugdenken aan de kunst van het projecteren met financiële cijfergegevens, denk maar aan de “Kristrallen Bol” benadering  en de “DCF Methode” om de toekomst te kunnen voorspellen.

Hiervoor komen Leonardo’s 7 stappen voor creativiteit goed van pas ten einde een goede bedrijfswaardering te kunnen beoordelen, te kunnen toetsen en te kunnen onderbouwen.

Lees en beoordeel even mee.

 1. Nieuwsgierigheid: wees nieuwsgierig, stel veel vragen.
 2. Onafhankelijk en origineel denken: zoek andere gezichtspunten en verschillende meningen op.
 3. Zet een scherpere bril op: heb veel aandacht voor wat er op dit moment gebeurt.
 4. Omarm onzekerheid en het onbekende: omarm de kloof tussen weten en onzekerheid.
 5. Zoek evenwicht tussen logica en verbeelding: mindmapping is hier goed voor, beide hersendelen worden dan wakker en creatiever.
 6. Zoek naar energie en balans: vooral een gezondere organisatie is beter toegerust om te innoveren.
 7. Let op voor logische en lineair denkende organiaties: zoek en denk aan dingen en omstandigheden die niet noozakelijk dingen doen in een formele volgorde, eerst te genereren dan organiseren.

Conclusie: hoeveel ballen kunt u in de lucht houden?

Episode 303: contacteer mij op valueplan@icloud.com voor eventuele vragen of opmerkingen.