Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Business moat, Business planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Key Person Discount, Overnamemarkt, Schaal effect, Sensitivity Analysis, Sleutelfiguur, Value Builder System, Waarde Creatie

Groei en de toekomst met verstand voorbereiden en plannen

pexels-photo-356043.jpeg

Ik wees eerder op de acht waardebepalende factoren in mijn blog bijdrage.

Deze factoren zijn ook perfect nuttig bij een vooronderzoek bij zowel een due diligence onderzoek, als een strategische business planning alsmede een deskundige bedrijfswaarde bepaling.

Uit een US empirisch onderzoek blijken:

 1. de financiële performantie (punt 1),
 2. het groei potentieel (punt 2) en
 3. de onafhankelijkheid van de centralisatie rond één allesbepalende persoon (punt 8),

de grootste impact te hebben op de uiteindelijke score en het gewicht ervan bij het gebruik van deze acht waardebepalende factoren.

Uiteraard dient één en ander met de grootste omzichtigheid te worden gebruikt in functie van de specifieke omstandigheden, zoals industriële sector, marktomvang en andere.

Dit vooronderzoek dient tenslotte te worden gecompleteerd met een aangepast en diepgaand onderzoek naar de meest bepalende factoren, om te resulteren in een deskundig standpunt terzake.

Episode 335/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Barack Obama, Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Overnamemarkt, Verkoop onderneming

Onze Paus (Damodaran) eindelijk opnieuw opgesmukt!

pexels-photo-248116.jpeg

Neen, het heeft zeker niets met religie of een of andere andere religieuze voorkeur te maken.

Het gaat immers over dé wereldwijde Paus van onze beroepsgroep, Professor Aswath Damodaran.

De website van professor Aswath Damodaran (New York University Stern School of Business) is nu eindelijk en grondig omgevormd tot een gratis app voor iPad en iPhone.

U vindt er een schat aan waarderingsgegevens (jaarlijks bijgewerkt), tools en de lessen die hij er doceert.

Ook is er een YouTube-video beschikbaar waar hij over deze nieuwe app commentarieert, zoals (in het Engels);

 1. Introduction to the Class.
 2. The Bermuda Triangle and Valuation Approaches.
 3. The building blocks for intrinsic value & risk free rates.
 4. More on risk free rates and first steps on equity risk premiums.
 5. Implied equity risk premium.
 6. Measuring relative risk and first steps on cost of debt.
 7. Cost of debt and accounting earnings.
 8. From earnings to Cash Flows.
 9. The dark side of valuation.

Zie ook onze eerdere blogbijdrage over Damodaran, DCF, BUM, Pratt’s Stats, EBITDA tendensen en ruis op de lijn?.

Conclusie: dit is dé ultieme Facebook-achtige bijdrage, … moet er geen zand zijn?

Episode 328/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waarde verhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Membership Economy, Overnamemarkt, Sensitivity Analysis

“Get Rich Quick” waarderingstools

Zulke tools worden nu veelvuldig in de markt gezet om een zogenaamde bedrijfswaarde (valuation) te berekenen en te bepalen.

In de realiteit gaat het evenwel om de eenvoudige benadering voor een gewone platte prijsbepaling (pricing).

Een echte economische bedrijfswaardering is immers veel complexer, die bovendien vraagt om specieke algoritmes met een ontwikkeling per bedrijfstak, dus iets voor kunstmatige intelligentie en de toepassing van Big Data (verzamelen, ordenen en analyseren).

Een belangrijke nieuwe economische benadering in dit verband als variabele om bij een bedrijfswaardering een business model te kunnen testen is de ontluikende “membership economy”.

En dan zwijg ik nog over de noodzaak om een “sensitivity analyse” te ontwikkelen.

Inderdaad, om de kwaliteit van een bedrijfswaardering te verbeteren kan in dit verband een onderdeel worden opgenomen met een aantal variabelen over kritische veronderstellingen en hun mogelijk impact op de waardeconclusie.

Conclusie: met een aantal simpele mechanische vragen en antwoorden kan een bedrijfswaardering zeker niet worden opgelost.

Geplaatst in Exponential Technologies, Extreme Waarde, Overnamemarkt, Six D's, Waarderen van Ondernemingen

Groei en bedrijfsoverdracht op basis van deze vijf kritische succesfactoren

Rond deze tijd van het jaar worden plannen/budgetten gemaakt voor volgend jaar of worden intenties geconcretiseerd om bedrijven op te starten of om over te nemen.

Hoog tijd om nu eindelijk “out-of-the-box” te denken en om baanbrekende revolutionaire ideeën in daden om te zetten.

Met welke filosofie en benadering kunt u er best aan beginnen, althans volgens Peter Diamandis?

 1. Ontwikkel een MTP (Massively Transformative Purpose): ontwikkel een unieke, authentieke visie die u de emotionele energie geeft om elke barrière te overwinnen en te focussen op uw passie.
 2. Plan een MOONSHOT: kom op met een concreet en objectief doel (binnen het bereik van uw MTP) waarbij u ernaar streeft om 10 keer groter te worden wanneer iedereen hoopt op 10% groei.
 3. GEMEENSCHAP EN NETWERKEN: dompel u onder in een gemeenschap van exponentiële en veelzijdige ondernemers die u zullen ondersteunen bij uw MTP’s en Moonshots. Zulk een gemeenschap moedigt en vuurt u aan en stelt u in staat om een stempel te drukken op het universum.
 4. CULTIVEER EEN MINDSET VAN OVERVLOED: tracht negatieve nieuwscycli te mijden en tracht schaarste om te zetten in producten en diensten door te dematerialiseren, te demonetiseren en te democratiseren.Lees hiervoor mijn eerdere blogbijdrage.
 5. ONTWIKKEL UW KENNIS EN MENTALITEIT VAN EXPONENTIËLE TECHNOLOGIE: kijk vooral naar opkomende en convergerende exponentiële technologieën waarmee u uw MTP en Moonshot kunt opschalen.

Eindelijk klaar voor de toekomst, begin er dan aan!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Groeivoet, Overnamemarkt, Robo Valuer

Al gehoord van een groeistrategie?

Toekomstige of geprojecteerde kasstromen zijn, naast het beheersen van uw bedrijfsrisico’s, afhankelijk van de groeimogelijkheden van uw onderneming.

Groei? Een Robotool mechanieker zegt in dat geval gewoon”Insert your Value here“, maar dat zal het probleem zeker niet alleen kunnen oplossen.

Groeien gaat immers niet vanzelf. Echte groei daarentegen is een keiharde strategische doelstelling en moet passen bij de strategische ambities van uw onderneming of van uw project(en).

Een groeiproces dient bovendien grondig te worden uitgedacht, te worden georganiseerd en binnen uw onderneming strategisch te worden gecommuniceerd en te worden gekristalliseerd.

Ik lees in de bedrijfsliteratuur dat er 5 verschillende groeipaden bestaan, sla er maar Robert Tomasko op na, zoals;

 1. Competitieve groei: vergroten van het marktaandeel.
 2. Groei door nieuwe wegen: groei door het toepassen van nieuwe mogelijkheden, onder meer technologische vernieuwing.
 3. Groei door macht: groei vanuit een positie als marktleider.
 4. Groei door specialisatie: groei door het assortiment op de markt te beperken.
 5. Groei door improvisatie: vooral belangrijk in een steeds veranderende en disruptieve markt.

Meer informatie over deze groeipaden is HIER terug te vinden.

Conclusie: zogenaamde populaire vuistregels en andere mechanische algemene economische benaderingen lossen een echte groeistrategie zeker niet op. Denk integendeel creatief na èn op lange termijn èn overweeg ook een aantal disruptieve modellen.

Creativity is a muscle, be creative every day!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Overnamemarkt, Robo Valuer

Na de mechanische sensibilisering komt het echte bedrijfsrisico bovendrijven.

In het boek “Value Investing From Graham to Buffett and Beyond” wordt bedrijfsrisico omschreven als het feit dat wij een hekel hebben aan risico en haten om geld te verliezen.

Robotools (lees hier mijn blog artikel) dienen enkel om een bedrijfswaardering zuiver mechanisch weer te geven, dat begrijpt u intussen wel, nadien wordt de “clusterbom” onder deze zeer rudimentaire rekenoefening geactiveerd, onder de vorm van niet gedetecteerd bedrijfsrisico, met helaas en vaak veel economische slachtoffers tot gevolg.

Bedrijfsrisico komt in twee smaken voor, systematisch en specifiek, zoals vanilla en chocola.

Systeem risico (systematic risk), ook bekend als marktrisico, is het risico dat inherent is aan de totale markt dat niet kan worden opgelost door diversificatie, zoals recessies, oorlogen, de rente-evolutie, en anderen, die niet via een gediversifieerde portefeuille kunnen worden vermeden.

Aan de andere kant, is specifiek risico (unsystematic risk) het risico dat specifiek is voor een onderneming of de sector en dat kan worden opgelost door diversificatie.

Conclusie: doe zoals Stephen R. Covey het schrijft “Begin with the End in Mind“. Leren fietsen lijkt makkelijk, maar vertel mij hoe jij het hebt moeten aanleren, al doende zeker, dit geldt ook voor het beheersen van bedrijfsrisico. Geef mij maar chocola!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Groeivoet, Overnamemarkt, Robo Valuer, Unizo, Waarderingstool

Een bom onder uw bedrijfsovername

De markt, in alle mogelijke kleuren en geuren, heeft de mond vol van een aantal KMO initiatieven in verband met overnemen, overlaten en dies meer.

Voor zulke transacties is een deskundige waardebepaling evenwel onontbeerlijk en daar kan één of andere robotachtige tool niets aan veranderen, dit zijn louter “Tomahawk” projectielen die bovendien niet altijd accuraat doel treffen.

Doe dus eerst het volgende;

 1. U kent uiteraard uw huidige bedrijfswaarde en u weet drommels goed wanneer en in welke omstandigheden u uw onderneming zult willen overgedragen.
 2. Bepaal vervolgens nauwkeurig welke cash flow uw bedrijf echt genereert en in de toekomst eventueel kan genereren.
 3. Ook de groeimogelijkheden voor uw onderneming en sector zijn u als ondernemer welbekend.
 4. Evalueer tenslotte op welke typische bedrijfsrisico’s vooral moet worden gelet.

Tenslotte, adem diep, denk na en simuleer een aantal andere mogelijke uitgangspunten.

Oef, eindelijk ken ik dan mijn echte bedrijfswaarde!

Geplaatst in Extreme Waarde, Free Cash Flow, Groeivoet, Overnamemarkt, Unizo, Waarderingstool

Waarom nu reeds de waarde van uw bedrijf kennen?

Omdat de vergrijzing een feit is en zeer weinig KMO’s daarmee bezig zijn.

Unizo, via het initiatief “Overnamemarkt“, heeft daarvoor een “Waarderingstool” uitgebracht.

Beschouw deze tool als een Do-It-Yourself toolkit die aan de gebruiker enkel een ruwe prijsindicatie weergeeft, dus verre van een deskundig waarde-oordeel.

Dus let op bij het gebruik ervan, verwacht er niet té veel van: deze tool is enkel geschikt voor prijsonderhandelingen en niet voor een deskundig waardeoordeel, daarvoor hebt u meer tijd nodig (4 tot 6 weken) en een belangrijke financiële investering (circa EUR 8 à 10.000).

Een bedrijfswaarde berekenen maakt deel uit van een langlopend strategisch bedrijfsproces, ruim op voorhand ingeleid en ingevoerd, beschouw het als een onderdeel van uw DNA en van uw bloedstroom.

Zoals bij een goede gezondheid en een aangepast dieet begint u er tijdig aan, zoals:

 • vroeg genoeg opstaan/tijdig aan beginnen,
 • voldoende bewegen/uw bedrijfsmodel tijdig aanpassen,
 • voldoende rusten/tijdig rondkijken wat de concurrentie aan het doen is.

Conclusie: kennis is macht. Uiteindelijk weten wij allemaal dat waarde wordt geanalyseerd en dat over de prijs wordt onderhandeld. Dus, scherp uw onderhandelingsvaardigheden aan en verfijn intussen uw kennis over bedrijfswaardering.

Be a valuebuilder!