Geplaatst in Bedrijfswaardering, EBITDA, Pepperdine, Prijs versus Waarde, snake oil

Sterke stijging van niet-genoteerde EBITDA bedrijfswaarderingen

pexels-photo-159888.jpeg

Sedert mijn studies aan de Pepperdine Graziadio Business School in Malibu (California) volg ik de jaarlijkse onderzoeksresultaten van het zogenaamde “Pepperdine Report” op de voet, als legitiem alternatief voor het kijken naar de publieke (genoteerde) markten.

Voor onze eerdere commentaren over “Pepperdine” verwijs ik naar de beschikbare zoekfunctie op onze blogpagina onder de vermelding van “pepperdine“: de inhoud en de teksten spreken boekdelen.

Deze waargenomen Pepperdine bedrijfswaarderingen voor 2018 zijn aanzienlijk gestegen, althans volgens de nieuwe resultaten van het “Private Capital Markets Project 2018“.

Dit onderzoek wijst verder uit dat de gemiddelde waarderingsmultiples van de onderzochte bedrijven zijn gestegen van 8,0 naar 8,7 keer de herschikte EBITDA voor bedrijven met een EBITDA tussen $25 miljoen en $50 miljoen.

De huidige onderzoeksresultaten tonen ook aan dat deze waarderingen blijkbaar agressief zijn gestegen en dat nog steeds een verkopersmarkt wordt waargenomen.

De hamvraag evenwel is “Wat is EBITDA en wanneer gebruik je deze multiple“?

Hiervoor verwijs ik naar onze eerdere blogbijdragen, onder meer “Is EBITDA een “flutverhaal” op z’n Hollands?

Conclusie: is een EBITDA mulitiple een flutverhaal voor onze KMO bedrijven (MKB in Nederland) of is het eerder “blue sky”?

Episode 337/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business moat, Business planning, Exit Planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Fusies en overnames, Groeivoet, Key Person Discount, Prijs versus Waarde, Schaal effect, Sleutelfiguur

Hoe een onderneming verjongen, met meer gedrevenheid?

pexels-photo-683381.jpeg

Ik las onlangs een boeiend artikel waaruit blijkt hoe levenselixir kan worden teruggevonden. Is doping of een andere magische eigenschap hiervoor de goede oplossing? Kan zijn, maar toch zeer tijdelijk.

Dus dan maar op zoek naar een mogelijkheid die een blijvend effect heeft, zoiets als “boven het jarenlang gemiddelde”, wat dat ook moge betekenen.

Maar hoe doe je dat, zonder téveel pijn, ellende en emoties?

Bent u bedrijfseigenaar?

 1. Wees proactiever.
 2. Zorg, indien gewenst, voor de voorbereiding van een aangepaste en tijdige exitplanning (bedrijfsovergang of uitstap). Een goede exitplanning is immers vergelijkbaar met een goede strategische bedrijfsplanning.
 3. Maak vervolgens deze denkoefening in 5 stappen: (a) welke waarde heb je reeds opgebouwd, (b) hoe bescherm je de waarde ervan, (c)  hoe doe je deze waarde alsnog toenemen (d) hoe speel je in op uitdagende diverse exitmogelijkheden, (e) tenslotte, hoe beheer ik mijn zakelijk vermogen na mijn geplande exit?

Bent u bedrijfsadviseur (in alle kleuren en geuren): de “trusted advisor“?

 1. Focus op de financiële gang van zaken en de bedrijfsvoering (management) van uw client in het kader van een langetermijn relatie.
 2. Overleg met de bedrijfseigenaar om zijn bedrijfswaarde te kunnen vrijwaren en eventueel te laten toenemen.
 3. Help en adviseer om diverse uitstapmogelijkheden (exit) uit te kiezen en te helpen structureren.
 4. Doe dit zowel vóór, tijdens en als na de geplande uitstap.

Conclusie: doe zoals Steven Covey zei: “Begin met het eind in gedachten“. No pain no gain!

Episode 336/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, John Warrilow, Prijs versus Waarde, Verkoop onderneming, Waarde Creatie

Acht waardebepalende factoren

coins-currency-investment-insurance-128867.jpeg

Clienten vragen mij regelmatig wat de waarde van hun bedrijf of project wel kan zijn?

Vaak is het een misvatting over het begrip “prijs” en niet over het begrip “waarde”.

Mijn antwoord of reactie is dan steevast dat het zeer sterk afhankelijk is van de specifieke (markt)omstandigheden waarin hun bedrijf opereert.

Als fan van John Warrilow (Built to Sell) verwijs ik om te beginnen altijd naar zijn “acht waardebepalende factoren” (key value drivers).

 1. Financiële performantie.
 2. Groei potentieel.
 3. Diversificatie t.o.v. de klant, medewerker, leverancier relatie.
 4. Werkkapitaal creatie en een gezonde kasstroom.
 5. Het genereren van recurrente inkomsten.
 6. Beheers uw marktomgeving en uw prijsstelling.
 7. Klanttevredenheid en loyaliteit.
 8. Onafhankelijkheid rond één centrale persoon vermijden (hub and spoke syndroom).

Episode 334/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

 

Geplaatst in Apple Inc., Bedrijfswaardering, Building blocks, Business moat, kernwaarden, Prijs versus Waarde, Shareholders' letter, Waarde Creatie, Warren Buffett

Warren Buffett en zijn regels voor acquisities van bedrijven

Naar jaarlijkse gewoonte werd gisteren zijn Shareholders’ Letter gepubliceerd, zie  2017ltr.

Mijn eerdere berichten over dit fenomeen kunt u hier terugvinden.

Mijn interesse voor zijn “Letter” dit jaar gaat in het bijzonder uit naar zijn specifieke voorwaarden om belangrijke acquisities te kunnen do

en, hij noemt het zijn “building blocks“.

earth-summer-garden-table.jpg

Warren heeft hiervoor drie belangrijke bouwstenen op het oog:

 1. bedrijven die zelfstandig kunnen opereren,
 2. bedrijven die toevoegende waarde aanbrengen aan bedrijven die reeds in hun bezit zijn,
 3. aanwezigheid voor interne groei en margeverbetering bij vele van zijn andere gevarieerde activiteiten.

In zijn zoektocht naar de bedrijven die zelfstandig zouden moeten kunnen opereren, kijkt hij vooral naar de volgende kernwaarden:

 • een duurzaam competitief voordeel,
 • een goed en hoogwaardig management,
 • goede rendementen op de netto activa, die nodig zijn om de onderneming te kunnen exploiteren,
 • mogelijkheden voor interne groei tegen aantrekkelijke rendementen,
 • een redelijke aankoopprijs, met totale uitsluiting van zogenaamde “synergie” voordelen (spreadsheets stellen immers nooit teleur) en het vermijden van hefboomwerking.

Het zogenaamd “competitief voordeel” doet mij denken aan wat Warren Buffet een “business moat” noemt en hierbij vergelijkt met een kasteel met een slotgracht eromheen.

Conclusie: op pagina 9 van zijn “Letter” geeft hij een overzicht van hun 15 investeringen in aandelen met de grootste marktwaarde op 31/12/2017. Is het u ook opgevallen dat Apple Inc. wordt vermeld met 166.713.209 aandelen in bezit en een marktwaarde van USD 28.213.000, een bevestiging van hun correlatie met zijn bouwstenen en zijn grachtvorming?

Episode 323/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Big Data, Blockchain, Business planning, Continuïtet onderneming, Exponential Technologies, General AI, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is ondernemen een weddenschap, of zoiets?

pexels-photo-534181.jpegIk denk het niet.

Ondernemen leer je en vervolgens neem je een aantal weldoordachte beslissingen. Er bestaat immers een relatie tussen leren en beslissen.

Een weddenschap daarentegen is beslissen over een onzekere toekomst. De markt – als een onzekere toekomst – is als een slagveld, hoor en lees ik dan vaak.

Niet enkel als ik de nieuwste evolutie en de geneeskundige mogelijkheden van DNA onderzoek en opvolg, maar vooral als ik aan de zeer nabije toekomst denk en aan de mogelijke applicaties van bitcoin en blockchain.

Zoek dus niet naar die toekomst, want die bestaat volgens mij nu reeds, “The future is NOW”.

Mijn eerste internet ervaring dateert van november 1994. Fast forward naar 10 à 15 jaar later, dus na de dotcom bubble crash: hoe zou mijn leven er nu uitzien gebaseerd op de vaststellingen en ervaringen van na 2000 die ik beter of totaal anders zou moeten hebben toegepast of is het nu weer zover?

Ditzelfde gevoelen heb ik nu meer dan ooit na het lezen van “The internet of money (volume two)” van Andreas M. Antonopoulos en na het aanhoren en bekijken van zijn boeiende presentatie op YouTube.

Conclusie.

 1. Wat is geld? Geld is een taal, een linguïstische abstractie, een illusie, het is denkbeeldig.
 2. Bitcoin (Decentralized Virtual Currency of “DVC”), zoals Ether, is geen geld of geen valuta, noch is het een valuta systeem.
 3. Als gewone “cryptovaluta” is het de eerste toepassing van Bitcoin, te kopen via verschillende sites en verhandelbaar op verschillende beurzen of exchanges (o.m. coinbase.com en binance.com).
 4. Bitcoin daarentegen introduceert een platform waarop deze valuta kunnen worden gebruikt als applicatie.
 5. Het is het concept (platform) van decentralisatie dat wordt toegepast op de menselijke communicatie van waarde.
 6. De marktwaarde van cryptovaluta kan worden bekeken op o.m. blockfolio.com of coinfolix.com.
 7. Blockchain is dat platform, en ook de ruggengraat van vertrouwen, een openbaar grootboek voor iedereen, ook een “shared infrastructure en next generation database” (replication).
 8. De blockchain zorgt ervoor dat je iets niet kunt veranderen zonder dat iemand het merkt, het is een “trusted value exchange”, de “trust” machine volgens het magazine “The Economist“.

Dé HAMVRAAG: Hoe wordt de marktwaarde van cryptovaluta bepaald en hoe zou jij die waarderen, of is het nog iets te vroeg om zich nu daarover reeds zorgen te maken?

Geloof jij niet in deze hype en zijn de beleggingsrisico’s nog te hoog? Vergeet dan de quote van Warren Buffett  niet, die eens zij “If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die”.

 

Episode 322/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, BVWire, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Prijs versus Waarde

De Sint deelt weer cadeautjes uit, geloof je dat nog altijd?

Het is weer zo ver!  Dit gevoelen bekroop mij bij het lezen van de recente bevindingen die BVWire onlangs publiceerde in verband met bepaalde vastgestelde mankementen bij economische bedrijfswaarderingen.

De brave man geloofde zijn ogen niet bij de hiernavolgende vaststellingen en de losjesweg geargumenteerde veronderstellingen:

 1. Het verleden als waarheid verkondigen: de prognoses zijn zuiver en alleen opgesteld met het oog op de te bekomen waarderingsuitkomst.
 2. Onnauwkeurige voorspellingen en prognoses: werden niet vergeleken met de historische resultaten.
 3. Prognoses die werden opgesteld zonder de input van de betrokken cruciale personen of de bevoegde afdelingen.
 4. Groeipercentages en bedrijfsmarges die niet in overeenstemming zijn met bedrijfseconomische verwachtingen voor dezelfde industriële sectoren of sub-sectoren.
 5. Prognoses die een bedrijfswaarde opleveren die voortkomen uit de slordigheid van gehanteerde veronderstellingen, m.a.w. het bekende GIGO principe (garbage In and garbage Out).
 6. Prognoses die niet onderbouwd werden met disruptieve veronderstellingen.
 7. Prognoses enkel op basis van de resultatenrekening. Hieruit blijkt een gebrek aan zorg over kapitaaluitgaven of financieringsbehoeften. Misschien overtreft de voorspelde groei de capaciteit van het bedrijf om die groei te financieren?
 8. De prognose bestrijkt niet de gehele conjunctuurcyclus. Hoe heeft het bedrijf tijdens pieken en dalen gewerkt?
 9. De prognose is gebaseerd op een ongebruikelijke veronderstelling. Misschien hangt deze veronderstelling af van het vermogen om financiering te verkrijgen of een overname te doen.
 10. Een te hoog ingeschat bedrag van de totale bedrijfswaarde, vooral op basis van de berekende eindwaarde (terminal value).

Conclusie: ondernemingen die een zekere economische bedrijfswaarde willen kleven op de geldwaarde van hun verzuchtingen, doen er best aan niet meer in die goedgelovige Sint te geloven, met of zonder gekleurde Pieten. Let vooral op allerhande tools die de hemel op aarde beloven want de Sint was daar reeds.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Groeivoet, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

“It’s the price you pay” … in Italy on 4 December 2016 …?

Deze boodschap is duidelijk. Bij een investering moet altijd de “juiste prijs” worden betaald, nationaal of internationaal.

Van alle variabelen waarmee u als deskundige wordt geconfronteerd bij een bedrijfswaardering, zoals de groei van de industrie, de potentiële concurrentie , het landen risico, etc., is de prijs die daarmee uiteindelijk wordt bepaald uiterst belangrijk.

Bij een bedrijfswaardering maakt u immers vakkundig een afweging en maakt u een compromis tussen wat het bedrijf eigenlijk waard is en wat de markt denkt dat het bedrijf waard kan zijn.

Soms werkt het in uw voordeel, maar ook in uw nadeel.

Dit is precies dé aanpak die Warren Buffett toepast als hij potentiële investeringen evalueert, ik citeer (vanuit de beschikbare literatuur): “Wij hebben geen masterplan … wij praten niet over de toekomst van de industrie … wij zoeken enkel naar bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel tegen een aantrekkelijke prijs” …

De kritische waarderingsfactor is dus het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf en daarop het bepalen van een juiste (spot)prijs.

Wat is dan die “juiste” prijs? Wel, het hangt uiteraard van bedrijf tot bedrijf af en van wat u als waarderingsdeskundige ontwaart als potentieel op lange termijn.

Conclusie: bestudeer een bedrijf lang genoeg en ontwaar vooral de de zichtbare trends en graaf eveneens naar de onzichtbare trends (industrieën die ontstaan uit die trends). Op die manier leert u welke de fundamentele marktwaarden ervan kunnen zijn en zal u begrijpen wat de gebruikelijke marktprijs kan zijn en zal u in staat zijn te herkennen wanneer de onderneming (g)een “koopje” is.

Doe dit, dan is de cirkel rond en zing dan met mij mee … “I’ve got the blues” …

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBIT, EBITDA of WINST?

Alle drie zijn het bekende kwantitatieve elementen of normen die bij een bedrijfswaardering worden gebruikt.

Maar daar gaat het al lang niet meer alleen over.

Wat zie je daarvan bijvoorbeeld bij een start-up, … hm, niets?

Juist, … dus dient in deze razendsnelle disruptieve tijden te worden gegrepen naar andere beslissende kwalitatieve elementen.

Recent bracht ABN-AMRO een studie uit over het belang van “bedrijfscultuur”, onder de titel “winst-wordt-afgeleide-van-bedrijfscultuur“.

Belangrijke elementen in deze studie zijn:
– winst is een afgeleide van (intrinsiek) gemotiveerde medewerkers,
– organisatiecultuur bepaalt de aantrekkelijkheid voor jongeren,
– employer branding wordt belangrijker dan corporate branding,
– bedrijven met een sterke cultuur presteren beter.

VRAAG: hoe waardeer je de bedrijfscultuur?

Geplaatst in Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Waardecreatie, “Corporate Theory” en Synergie?

Zeer recent werd Linkedin geacquireerd door Microsoft.

Blijkbaar was dit voor Microsoft weerom een niet te misen koopje, trouwens net zoals de eerdere acquisitie van Nokia (hm …), of was het eerder gebaseerd op de aanwezigheid van zogenaamde “synergie” voordelen”?

Het maandblad Harvard Business Review (HBR) commentarieerde hierop in een artikel “Do M&A deals ever really create synergies?“.

De corporate theory is volgens HBR gebaseerd op drie mogelijkheden, ik citeer:

 1. Foresight about the evolution of technology, tastes, and demand, revealing assets with enhanced value in the theory’s foreseen future.
 2. Insight into what is unique and distinctive about the corporation’s existing assets, capabilities, and resources, providing a platform for evaluating external assets with which your firm may be uniquely complementary.
 3. Cross-sight about the complementarity of assets, revealing the value created when you combine your assets with those of the company you acquire and exploit them in the future industry circumstances you foresee.

Ik noteer vooral de conclusie van HBR, meer bepaald dat … “the acquiring company has to have unique assets that can combine with a unique asset of the company they’re buying to create value in a future that the acquirer sees but that others do not” …

Was dit hier het geval?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe “High-Tech” bedrijven waarderen?

Recent behandelde McKinsey dit salliant onderwerp, gebaseerd op hun boek “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies“.

Wat leren wij hieruit?

High-Tech bedrijven worden gekenmerkt door:

 • fast growth and high uncertainty,
 • widely varying valuations.

Hoe zulke fast growers waarderen?

 • Well-established general valuation principles work just fine,
 • Discounted-cash-flow valuations still apply (core principles of economics and finance),
 • Alternatives, such as price- to-earnings or value-to-sales multiples, are of little use,
 • All these so-called alternatives provide little insight into what drives valuation.

Hoe begin je aan een high-tech waardering?

 • begin by examining the expected long- term development of the company’s markets—and then work backward,
 • focus on the potential size of the market and the company’s market share as well as the level of return on capital the company might be able to earn,
 • always value the company under different probability-weighted scenarios of how the market might develop under different conditions.

A “HOW-TO” VALUATION GUIDE?

 1. Start from the future (Back to the Future!).
 2. Size the market.
 3. Estimate operating margin, capital intensity, and return on invested capital.
 4. Work backward to current performance.
 5. Develop weighted scenarios.

Au travail!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Accountantskantoren zijn volop in beweging

De waarde van een accountantskantoor is een veel bestudeerd onderwerp op mijn blog, kijk maar naar:

 1. Waardeverhogende factoren van een accountantskantoor.
 2. De waarde van een accountantskantoor.
 3. Een gouden tip voor accountants.

BVWirenews geeft wekelijkse gratis updates over het reilen en zeilen in waarderingsland, zie.

Deze week is vooral de commentaar op “Merger mania heats up for accounting firms” het volgen waard.

Het artikel verwijst naar een recente studie “The 2015-2016 Rosenberg MAP Survey: Annual National Study of CPA Firm Statistics“.

In dit rapport wordt verwezen naar:

1. Where does your firm rank?
2. 36 Key data points for films of all sites.

Wist u dat:

 1. The number of partners over the age of 50 stands at 64.1%, up from 52.0% in 2005.
 2. The average growth in net fees is 6.7%, the exact same as last year.
 3. Mergers and acquisitions account for 30% of growth, up from 22% last year.
 4. Average buy-in for new partners is increasing 7%, to $144,000 today, up from $135,000 last year.
 5. Income per partner is averaging $382,000, up to $392,000.

Go on en study this report.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Disruptie in 2016 in 4 stappen.

Bam, pats, boem … , het is weer zo ver.  Het nieuwe Westerse jaar is weer begonnen: the end of the festive holiday season!

Wat is uw thema voor 2016? Digitalisering, big data, simplificatie van denken en processen?

Alhoewel het artikel van McKinsey & Company dateert van mei 2015 vat het zeer goed samen wat er aan het gebeuren is: “The Four global forces breaking all the trends“.

Ik vat voor u de 4 stappen bondig samen:

 1. The age of urbanization: growth has moved elsewhere – to Asia, Latin America, the Middle East.
 2. Accelerating technological change: accelerated technological adoption invites accelerated innovation.
 3. Responding to the challenges of an aging world: a smaller workforce will place a greater onus on productivity for driving growth and may cause us to rethink the economy’s potential.
 4. Greater global connections: ushering in a dynamic new phase of globalization, creating unmatched opportunities, and fomenting unexpected volatility.

Kunt u nog volgen of gebruikt u nu ook al WhatsApp?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

De ultieme kwaliteit bij bedrijfswaardering: the “Apple Way”

Hoe behaal je “top kwaliteit” bij het uitvoeren van opdrachten bij bedrijfswaardering?

Door een combinatie van factoren, samen te vatten als volgt:

 1. lever een hoogwaardige dienst en service,
 2. tegen een marktconforme prijs,
 3. differentieer deze dienst en service op basis van een goed geïntegreerde aanpak van bedrijfseconomische onderbouw en dito verslaglegging,
 4. zorg voor een uitstekende opvolging en begeleiding.

Het resultaat is “premium waardecreatie“, zie hiervoor als voorbeeld ons eerder blogbericht.

Wat is jouw verhaal?

Steeds verrassend en altijd voordelig?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Earn Out een alternatief voor KMOs?

Vandaag organiseerde Monard Law een bijzonder interessant seminarie over “De Earn-Out als middel tot succesvolle bedrijfsovername“.

Eraan-Out staat gelijk met:

 • het “uitverkiezen”,
 • van een gedeelte van de koopprijs,
 • afhankelijk van het behalen van een afgesproken doelstelling (variabel) na overdracht – zoniet louter als uitgestelde prijsbetaling,
 • met een betaling na overdracht.

Hierbij spelen de volgende doelstellingen een grote rol:

 1. een earn-out kan een oplossing zijn om in bepaalde omstandigheden de “afstand” tussen koper en verkoper te “overbruggen” en aldus een transactie tot stand te brengen,
 2. een earn-out wordt relatief vaak gebruikt in de praktijk,
 3. enkel tailor-made clausules bestaan, zeker geen standaardbepalingen,
 4. contractuele afspraken moeten heel goed worden vastgelegd, het ontbreken ervan zijn vaak een bron van geschillen en procedures,
 5. een verkoper ziet een earn-out als spreekwoordelijke “kers” op de taart,
 6. wees dan zeker van de taart zelf,
 7. een koper ziet die vaak als een belangrijke bescherming,
 8. wees aandachtig  voor de fiscale aspecten.

Dus opnieuw: stel een kwalitatief team samen samengesteld uit vooral een erg ondernemende deskundige advocaat, een uitmuntende ondernemende expert accountant èn een deskundige bedrijfswaardeerder!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

UNIZO, Overnameproces en Uitdagingen

ZO, het magazine voor de zelfstandige ondernemer, commentarieert in de Oktober 2015 uitgave (zie vanaf pagina 57) in de rubriek “Opvolging en Overname” de “Top-uitdagingen tijdens het overnameproces“.

Uit de resultaten van een recent gehouden enquête blijken ondernemers o.m. met de hiernavolgende uitdagingen te worden geconfronteerd bij een effectieve overname.

 • Waardebepaling: 56%.
 • Financiering: 46%.
 • Fiscale knelpunten: 25%.
 • Wettelijke regelingen en vergunningen: 20%.
 • Juridische knelpunten: 18%.

Bedrijfswaardering spant weerom de kroon.

Tijd dus om onze blog onder de schijnwerpers te plaatsen:

 1. Waarom duurt het zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 2. Ga voor Extreme Waarde.
 3. 5 Bijkomende waardevolle tips om de “extreme waarde” van uw KMO te doen toenemen.
 4. Gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance”.

Aan het werk, ga ervoor!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

De bedrijfswaardering van Prss.

Aan het woord is Jochem Wijnands in een interview via Blendle en NRC Handelsblad: “De app die Apple vergat te maken”.
Jochem is medeoprichter van het Nederlandse Prss, dat de basis legde voor de uitgeefstrategie van Apple.

Wat leren wij uit dit artikel?

Ik vond het superinteressant, dat onderhandelen met venture capitalists. Die tactiekAan een investering hangt een waardering en je moet niet te veel vragen maar zeker niet te weinig. Anders worden je ambities niet serieus genomen worden.

Nu, terug in Nederland, valt me ook op dat we hier te voorzichtig zijn voor de echte startupmentaliteit. Ik heb al weer een paar gesprekken gevoerd voor TRVL maar als ik met Nederlanders praat loopt de energie er weer uit.

Investeerders willen de zekerheid van een hoge waardering en tóch instappen voor een kleine prijs.

Dat is kruidenieren.

Het heet niet voor niets durfkapitaal. Nederlanders zijn wel brutaal , maar het ontbreekt aan lef … Vlamingen zijn minder brutaal, maar hebben wel meer lef, denk ik toch!

Wat heeft Jochem geleerd in een jaar Silicon Valley?

Morgen kan er opeens iets wat vandaag nog niet kan. Dan is er weer een hele industrie die omvalt.

Lees in dit verband onze blog bijdragen over waarderen en disruptie.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Waar het bij bedrijfswaardering ECHT om gaat?

In de meeste landen van West-Europa en Noord-Amerika zijn de scholen weer open gegaan. Tijd dus om de zaken voor te stellen zoals zij echt zijn, althans voor deze blog bijdrage over “Bedrijfswaardering“.

BEDRIJFSWAARDERING HEEFT NIETS TE MAKEN MET …

 1. Bedrijfswaardering heeft niets te maken met “accounting”. Lees en verdiep u eerder in de Amerikaanse 10-K rapporten (bv. voor Apple Inc.).
 2. Bedrijfswaardering heeft niets met het gebruik van Excel spreadsheets te maken.
 3. Bedrijfswaardering heeft niets te maken met het gebruik van het Grieks alfabet (Bèta etc.).

BEDRIJFSWAARDERING HEEFT ALLES TE MAKEN MET …

 1. Bedrijfswaardering is een vak, geen kunst, noch wetenschap. Bij wetenschap bestaan er onbetwistbare theorieën. Kunst is kunst. Een vak leer je door toe te passen, zoals bij koken.
 2. Bedrijfswaardering heeft niets te maken met de prijsbepaling van activa. Bij bedrijfswaardering hebben wij het over “economische waarde“, da’s een ander beest!

Conclusie: bij bedrijfswaardering gaat het om verhaaltjes en cijfers en het verband leggen tussen die twee. Lees ook onze vorige blog bijdrage hierover “Verhaaltjes vertellen“.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Publieke en private kapitaalmarkten zijn uniek en dus ook de uitkomsten van bedrijfswaardering.

In zijn baanbrekend boek “Private Capital Markets” (http://www.amazon.com/Private-Capital-Markets-Valuation-Capitalization/dp/0470928328/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1433944710&sr=1-1&keywords=private+capital+markets) legt Robert Slee haarfijn uit dat publieke en private kapitaalmarkten grondig van elkaar verschillen.

Deze markten verschillen in de belangrijkste aspecten ervan, zoals: 

 • risico en rendement zijn uniek voor elke markt;
 • liquiditeit binnen elke markt is anders;
 • motieven van particuliere eigenaren en ondernemers zijn verschillend van die van de professionele managers;
 • onderliggende “kapitaalmarkt theorieën” die het gedrag van de gebruikers in elke markt verklaren, zijn verschillend;
 • particuliere bedrijven zijn geprijsd op een bepaald punt gelegen in de tijd, terwijl de publieke bedrijven continu worden geprijsd;
 • publieke markten hebben specifiek toegang tot kapitaal, terwijl privé-kapitaal moeilijk te regelen is …, etc..

Deze verschillende kapitaalmarkten zijn gesegmenteerd, dit betekent dat:

 • kleine markten,
 • lagere middenklasse markten,
 • midden middenklasse markten,
 • hogere middenklasse markten en
 • markten voor grote bedrijven,

unieke kapitaalkosten hebben, met een gedifferentieerd gedrag voor elk van de gebruikers ervan, samen met de eraan verbonden gecorreleerde waarderingsmaatstaven.

Privé kapitaal wordt toegewezen via de regels van een “vlooienmarkt” (bazaar), in tegenstelling tot de regels van een “supermarkt” voor effecten van toepassing op grote(re) publieke bedrijven.

Deze zogenaamde private “bazaars” hebben wel degelijk een structuur, maar dan georganiseerd op basis van andere risico en rendementseisen, de zogenaamde “Private Cost of Capital”.

Welke waarderingsmarkten gebruikt u, de beginselen van de vlooienmarkt of van de supermarkten?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Is “elektrofysiologie” de toekomst van bedrijfswaardering?

Elektrofysiologie is de studie van de elektrische eigenschappen van cellen en weefsels (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrofysiologie).
Economisch gezien staat de wereld op zijn kop.  Niets was vroeger reeds zeker door het ontbreken van bepaalde wetmatigheden en nu is het hek compleet van de dam.
Lees met mij mee wat voor ons vakgebied de rots in de branding, Prof. Aswath  Damodaran, hierover weet te vertellen: “BV Expert questions the small-cap premium: Where is the Beef?”, zie http://aswathdamodaran.blogspot.be/2015/04/the-small-cap-premium-fact-fiction-and.html.
Hij concludeert dat wij onszelf in “Ucharted Territory” bevinden: “A requiem for the Small Cap Premium”.

Dan maar liever wat algoritmen aanmaken op basis van fundamentele bedrijfswaardering, zie Fundamentals of Functional Business Valuation.
Aswath: can I use your brain?
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Waardeverhogende factoren voor een advocaten kantoor

De “waarde” (niet te verwarren met de “prijs”) verhogen doe je vooral door “onzekerheid” weg te nemen.

Deze procedure is in het bedrijfseconomisch vakgebied over waardebepaling beter bekend als “De-Risking”.

Immers, met minder risico of onzekerheid verhoogt u de waarde van uw kantoor of praktijk.

“De-Risking” maakt deel uit van een lange termijn strategisch proces bedoeld  om het potentieel ervan maximaal te ontwikkelen.

Ontwikkel een plan en werk aan procedures en let hierbij vooral op het volgende.

 • beoordeel vooreerst de algemene gang van zaken en de interne en externe ontwikkelingen op korte en lange termijn,
 • focus op aanwezige management capaciteiten,
 • analyseer en werk aan de waarde stuwers (value & income drivers),
 • beoordeel de zwakke en sterke punten van uw kantoor of praktijk, pas de 5 Forces van Porter toe (zie voorbeeld in bijlage The Porter Five Forces ) en/of maak een SWOT analyse,
 • werk aan specialismen die inspelen op de markt ontwikkelingen (bv. exit planning) en die bij mogelijke verkoop of overdracht transfereerbaar zijn,
 • maak uzelf misbaar en focus daarentegen op het kantoor of praktijk als geheel zodat de ontwikkelde waarde “binnenin” wordt ontwikkeld èn blijft.

Tenslotte: denk, lees en brainstorm zo vaak als mogelijk en wees vooral zeer innovatief, wij leven immers in een disruptieve wereld waarbij alles zeer snel verandert, niet lineair maar exponentieel.  Aanbevelenswaardig is de nieuwe publicatie van McKinsey & Company (“The four global forces breaking all the trends”).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is de waarde van een advocaten kantoor?

In een ruimer internationaal kader is de recent gepubliceerde studie “2014 Report on the State of the Legal Market” belangrijk (2014 The State of the Legal Market Report), vooral gezien de artikelen gepubliceerd in de krant De Tijd “Advocatenexplosie in België” (Advocatenexplosie in België) en “Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk” (Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk).

Onlangs participeerden wij ook aan een US Webinar over dit thema “Law Firms: Valuation and Other Consulting”, zie http://www.bvresources.com/TrainingEvent.asp?WebinarID=426.

Veel gestelde vragen die bij deze problematiek worden gesteld zijn de volgende.

Hoe wordt een klantenbestand gewaardeerd m.a.w., hoeveel is mijn klantenbestand eigenlijk waard?

De waardering is in eerste instantie vooral gebaseerd op “kwalitatieve” factoren, zoals:

 • type en grootte kantoor,
 • pricing/billing/payment strategie,
 • de concentratie van de inkomsten en het cliënteel,
 • de eventuele specialismen,
 • etc.

Kijk zeker naar de segmentering van de omzet in:

 • éénmalige opdrachten,
 • opdrachten of specialismen die niet meer worden uitgevoerd,
 • overdraagbare, niet persoonsgebonden omzet,
 • niet overdraagbare persoonsgebonden omzet,
 • terugkerende omzet (repeat and recurring business),
 • omzet gegenereerd door “client loyaal” cliënteel (deels Pro Bono),
 • omzet met een belangrijk lange termijn en stabiel karakter,
 • etc.

Welke maatstaven worden er gebruikelijk in acht genomen bij waardering, bv. factor x omzet of klassieker via EBITDA formules?

Er bestaan geen vaste maatstaven, enkel economische maatstaven gebaseerd op de activa benadering, de markt benadering of de inkomens benadering.

Elk advocatenkantoor is uniek, trouwens zoals elke advocaat individueel gezien uniek is.

Wel worden zogenaamde vuistregels (“Rules of Thumb”) gebruikt om een “Sanity Check” (reasonableness) door te voeren: bv. 1 to 3 maal de genormaliseerde EBIT.

Daar meestal weinig materiële vaste activa aanwezig of nodig  zijn en dus de afschrijvingen geen grote invloed hebben, wordt niet EBITDA als basis genomen maar eerder EBIT als basis genomen (op basis van de “genormaliseerde” winst).

Elementen die hierbij in acht moeten worden genomen zijn:

 • moeten de kosten eventueel worden “genormaliseerd” (voor bv. persoonlijke of niet bedrijfsgebonden kosten),
 • zijn de vorderingen van klanten inbaar,
 • hoe wordt het “onderhanden werk” (Work in Progress) beoordeeld en gewaardeerd,
 • is de boekhouding betrouwbaar zodat de schulden bekend zijn (leveranciers, bankschulden, belastingen, sociale zekerheid),
 • hoe wordt de eventuele goodwill (de zogenaamde “Blue Sky”) beoordeeld en gewaardeerd: de meest gangbare methode is de “Capitalization of Excess Earnings Method” voor het bepalen van “Personal Goodwill”,
 • voor het bepalen van “Reputation Goodwill” spelen andere factoren o.m. de vaststelling of het klantenbestand (“Book of Business”) overdraagbaar is.

Nog vragen?  Contacteer ons op www.valueplanme@icloud.com.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Na 50 jaar gelooft Warren Buffett meer dan ooit … in het leven na de dood.

In mijn Blog van 26 februari ll., (zie http://valueplan.me/2015/02/26/boom-boom-boom-babyboom/), schreef ik dat “de macht is momenteel aan de 50 tot 70-jarigen, of ouder.”  Zou dit ook bij ons zo zijn, vroeg ik mij af?

Bij gebrek aan KMO statistieken weet ik dit niet, maar wat ik wel weet is dat Warren Buffet nu 85 jaar jong is (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett) en dat zijn zakenpartner Charlie Munger er zelfs 91 is (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Charlie_Munger).

De Super Holding Berkshire Hathaway publiceerde gisteren zijn jaarlijkse “Letter to the Shareholders” (zie http://www.berkshirehathaway.com/letters/2014ltr.pdf) met van pagina 24 tot 38 de bijdrage van Warren Buffett en van pagina 39 tot 43 deze van Charlie Munger.

Beiden hebben het over de Berkshire periode van de eerste 50 jaar en deze voor de komende 50 jaar.  Warren verwijst hierin o.m. naar zijn opvolging voor wanneer “I have left the scene” eraan toevoegend … “Tell me where I am going to die, so I’ll never go there”.

Vanuit mijn Blog perspectief kijk ik vooral naar Warren’s business & entrepreneurial logic en de directe verwijzing naar bedrijfswaardering.

Een korte saillante opsomming in 10 stappen zoals geuit door het Orakel van Omaha;

 1. Forget what you know about buying fair businesses at wonderful prices, instead buy wonderful businesses at fair prices.
 2. Business education 101: the value of powerful brands.
 3. Trading shares of a wonderful business for ownership of a so-so business irreparably destroys value.
 4. The intrinsic value of the shares you give in an acquisition must not be greater than the intrinsic value of the business you receive.
 5. People will often conjure fanciful “synergies”, I have never heard “dis-synergies” mentioned.
 6. Most issuances of overpriced shares in no way create wealth, but most assuredly redistribute wealth, just like chain-letter models.
 7. Investment bankers, accountants, consultants and lawyers are called “money-shufflers” and they don’t come cheap.
 8. We are free from colleagues having a vested interest in maintaining status quo, that’s important: if horses had controlled decisions, there would have been no auto industry.
 9. Financial staying power requires a company to maintain 3 strengths under all circumstances: (a) a large and reliable stream of earnings, (b) massive liquid assets and (c) no significant near-term cash requirements.
 10. If you cannot predict what tomorrow will bring, you must be prepared for whatever it does.

Afsluitend, dankt hij de US met de melding dat “in most years our country’s economy will provide a strong tailwind for business, we are blessed to have the United States as our home field”.  “I am no genius, but I am smart in spots and I stay around these spots”.

Amen!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Het gebruik en misbruik van “Multiples”.

De bedrijfswaarderingspraktijk is in België nog niet sterk ontwikkeld, noch wettelijk gereguleerd, in tegenstelling tot in andere landen zoals o.m. vooral de Verenigde Staten.

Internationaal vinden nu evenwel meer en meer de “International Valuation Standards” ingang en toepassing (zie www.ivsc.org), zoals dit trouwens ook voor de internationale boekhoudnormen het geval is geweest (zie IFRS).

In de internationale waarderingspraktijk worden drie algemeen aanvaarde methoden voor de waardebepaling van ondernemingen gebruikt, te weten:

 1. de markt benadering (market approach) waar gekeken wordt naar gelijkaardige ondernemingen en voor recente transacties,
 2. de inkomens benadering (income approach) waarbij de vrije geldstromen (free cash flows) doorslaggevend zijn,en
 3. de netto-actief benadering (net asset approach) waarbij de waarde van de netto-onderliggende activa de doorslag geeft.

In de KMO wordt vaak en veel gebruik gemaakt van de zogenaamde vuistregels/kengetallen methode of “multiples”.  Deze multiples methode maakt deel uit van de markt benadering (market approach).

De gehanteerde vuistregels geven evenwel slechts een beperkte indicatie weer van de mogelijke waarde van de onderneming, althans indien de wijze van waarderen in de betreffende bedrijfssector algemeen aanvaard is.

De meeste gebruikte vuistregels ontbreken bovendien een gedegen theoretische onderbouw en geven daardoor slechts een grove algemene waardering aan.

Ook gaan vuistregels voorbij aan bepaalde bedrijfspecifieke factoren zoals onder meer:

 • de huidige macro-economische omgeving en de toekomstige winstgevendheid van de onderneming (micro),
 • het vrije geldstroom genererend vermogen (free cash flow),
 • de eigen vermogenspositie en een al of niet gezonde balans,
 • de samenstelling en de kwaliteit van het management,
 • het business model van de onderneming,
 • de marktpositie en de strategie van de onderneming.

De achterliggende veronderstellingen van de gehanteerde vuistregels kunnen daarnaast ook nog in de tijd sterk zijn achterhaald door bepaalde gewijzigde marktomstandigheden.

De multiples methode kan evenwel gebruikt worden als “sanity check” om de bedrijfswaardering bekomen met de toepassing van de inkomens benadering (income approach) af te toetsen.

Noteer evenwel dat iedere belanghebbende de te waarderen onderneming bekijkt vanuit zijn eigen subjectief perspectief en kent aldus een andere bedrijfswaarde toe aan deze onderneming.

Tijdens onderhandelingen wordt vervolgens vaak een prijs bereikt die weer afwijkt van het bedrag dat beide partijen van de onderneming waard vinden.

Zo zorgt ook de perceptie van waarde door de verschillende partijen voor een verschil tussen waarde en prijs en het misbruik van de multiples methode doet daar nog een schepje boven op!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Quo Vadis “Bedrijfswaardering”?

Terwijl wereldwijd het beroep van “bedrijfswaardering” in volle opkomst en beweging is, wordt in de USA (hèt gidsland bij uitstek) reeds intens gedebatteerd over de verschillende bestaande “Valuation” standaarden (BV Standards).

Het AICPA is slechts één van deze standard-setting bodies (Standard SSVS1 Full Version attached: AICPA SSVS1 Full Version).

Daarnaast bestaan ook de standaarden van NACVA, IBA, ASA en USPAP.

Recentelijk werden deze diverse standaarden bestudeerd en gedocumenteerd, zie de bijlage bij dit Blog artikel: Business Valuation Standards Chart.

Tussen al dit geweld vinden de “International Valuation Standards” ingang en steeds meer erkenning & toepassing, surf hiervoor naar http://www.ivsc.org.

Waar staan wij intussen in onze contreien?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering moet meer op Apple lijken … en wat te verwachten voor 2015?

De financiële krant “De Tijd” bloklettert in zijn weekend editie van 6 december 2014 (bijlage Ondernemen), dat de KBC (die bank weet u wel) meer op Apple zou moeten lijken.

In één adem worden dan de typische Apple kernwoorden toegelicht:

 • digitale disruptie,
 • gebruiksvriendelijk ontwerp,
 • intuïtieve interface,
 • naadloze integratie.

Het is Sinterklaas tijd, dus hier gaan onze wensen en vaststellingen voor bedrijfswaardering voor het jaar 2015.

Digitale disruptie: het Nederlandse “Blendle” krantenaanbod – als platform – is zeker zoiets (www.blendle.nl).  Voor bedrijfswaardering lijkt “BizEquity” met stip op één te staan, zie www.bizequity.com.  Voor de nerds onder ons brengt 2015 zeker de doorbraak van biz-app-solutions.com, zie www.biz-app-solutions.com.

Gebruiksvriendelijkheid als toepassing voor “Bedrijfswaardering” wordt weggekaapt door het monument voor ons vak, Professor Aswath Damodaran, zie Damodaran Online op http://goo.gl/zE68dL.

Intuïtieve benadering voor bedrijfswaarderingen: Aswath doet er regelmatig een schepje bovenop met zijn regelmatige blog “Musings on Markets”, zie aswathdamodaran.blogspot.be.  Risk rating maakt ook deel uit van ons leven èn van ons vakgebied.  De ludieke en intuïtieve benadering ervoor gaat naar “The Motley Fool” met de award voor de “Rule Breakers Risk Rating”, zie www.wiki.fool/Rule_Breakers_risk_rating.

Naadloze integratie: dat het bij bedrijfswaardering niet enkel om cijfermateriaal alleen draait, is alom bekend (denk ik dan toch).  Vooral de ingang en de toepassing van sociale media hebben intussen voldoende ingang gevonden.  Hét trainingsplatform bij uitstek om deze evolutie te accentueren is zeker PBA (Practice Builder Academy), zie www.practicebuilderacademy.com.  “Eat Your Own Dog Food” zeggen de Amerikanen. Wij hebben net de PBA opleiding voor 2014 achter de rug en deze training wint van ons met glans de “Big Valuation Retink 2015” award!

Vergeet u ook niet even te kijken “Wie wij zijn” op deze bijlage Wie zijn wij?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde

My government is Pro-Business and luckily “CAPM” is NOT (anymore)!

De Franse premier Manuel Valls heeft blijkbaar een bandopnemertje ingeslikt en verkondigde dit zwaar achterhaalde ludieke nieuws eerst in Duitsland en nu ook in Groot-Brittannië.

Pro what? Ik zou zeggen: “HMDYWD” of “how much do you want, Dad”?

Hetzelfde kan worden gezegd van Pablo Fernandez (http://goo.gl/zq9tcW), maar dan professioneel en in de ernstige zin.

Op 6 oktober ll. bracht hij een paper uit “CAPM: an absurd model”, zie bijlage CAPM- An Absurd Model.

In onze talloze voordrachten en besprekingen gaven wij al eerder kritiek op het gebruik van deze methode bij de waardering van KMOs.

Immers, CAPM:

 • gaat uit van een efficiënte markt, met ideale en constante eigen/vreemd vermogen verhoudingen,
 • werkt op een markt met relevante informatie die voor iedereen beschikbaar is,
 • waarbij vreemd vermogen altijd verkrijgbaar is tegen de riscicovrije rentevoet (risk free rate).

Met andere woorden: An Absurd Model” (a model that works well individually for a number of people may not work for all of the people together).

Inderdaad, “We all should try to explain a portion of “the world as it is”, not of “the world according to a wrong theory” nor of “the world if men were not men”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBITDA is medisch een bijzonder gevaarlijke virusziekte

EBITDA als ziekte is nu gelukkig relatief makkelijk opspoorbaar, maar is aan de andere kant zeer moeilijk geneesbaar.

MEDISCHE VASTSTELLINGEN

Welke medische EBITDA moeilijkheden kunnen vandaag worden vastgesteld?

 • EBITDA als medicijn wordt vaak als pijn en ontstekingsremmer gebruikt en behoort tot de  groep van de niet-steroïde ontstekingsremmers met een unieke wisselwerking: een lage eenvoudige dosering met een snelle werking/resultaat,
 • het medicijn wordt zeer vaak als vuistregel in de transactiepraktijk ingenomen, dus veelal bij een acute opstoot van koop of verkoop aanval/woede,
 • het medicijn wordt het liefst van al poedervormig ingenomen, dus zonder ingewikkeld poespas gedoe, voorbeeld: 2 maal 3 = 6,
 • let wel: het gaat hier niet om een medicijn op basis van “waardering” in de economische zin van het woord , maar eerder in de geldelijke zin van “pricing”,
 • beide medicamenten, dus waardering en pricing, hebben evenwel een aparte chemische samenstelling,
 • bij inname dient aandachtig de bijsluiter te worden gelezen, immers de mogelijke bijwerkingen zijn vaak niet bekend en niet van de poes.

MEDISCHE ALGEMENE AANBEVELINGEN

 • bij niet beursgenoteerde ondernemingen, dus KMO (of MKB in Nederland), kan dit medicijn zeker niet worden gebruikt door de afwezigheid van vergelijkbare ziektepatronen,
 • de patalogie van deze virusziekte vereist bekende en vergelijkbare markt- of bedrijfsrisico’s,
 • dus is een grondige medische voor-analyse vereist alvorens een medische diagnose te kunnen stellen.

AANBEVOLEN SPECIFIEKE MEDISCHE DIAGNOSE

 • stel eerst een analyse/waardering op op basis van de DCF methode (discounted cash flow),
 • kijk hierbij vooral naar mogelijke toekomstige complexe ziektebeelden en naar de realisatie/optreden van mogelijke bijwerkingen,
 • indien beroep gedaan wordt op bv. een artsenpraktijk dient hiervan vooreerst het beleid en de organisatiestructuur te worden nagegaan,
 • koppel aan deze betrouwbaarheidsanalyse een grondige vaststelling van marges, rentabiliteit, financiering van werkkapitaal en een waardeanalyse van de vooruitzichten.
 • kies tenslotte een alternatief medicijn (op basis van de ingrediënten van Plan-B) zodat op basis van een alternatief medicijn een mogelijk noodzakelijk herstel kan worden bespoedigd.

Ik wens u een goede gezondheid en ook een vlugge genezing!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De vermogenskost van een KMO (MKB in Nederland)

Het bepalen van de vermogenskost (Cost of Capital) van een onderneming is het meest boeiende onderwerp in het nu nog ongekende en onbeminde beroep van “Bedrijfswaardering” (waardering van ondernemingen).

Voor KMO’s is dit in Vlaanderen bovendien een compleet ongedocumenteerde materie.

Vergeet voor de toepassing ervan de folkloristische benaderingen als CAPM, Bèta en al dat moois, daar deze benaderingen niet voor “private equity” van toepassing, noch bruikbaar zijn.

Op de koop toe staan het gebruik van “Build Up” (BUM) methoden en nu ook van “Terminal Value” zwaar onder druk.

Recent verklaarde de wereldwijde autoriteit op het gebied van Bedrijfswaardering, Dr. Aswath Damodaran (http://goo.gl/zE68dL), dat het gebruik van de Build-Up Method een “recipe for disaster” is. Ook het gebruik van EBITDA multiples in de eindwaarde berekening (terminal value) vallen daar onder (“it is a drag)” verklaarde Aswath in een zeer recent seminar/webinar).

Dus, waar staan we dan: nergens of toch ergens?

De verlossing moet komen van het gebruik en de toepassing van de IPCPL/IPCPM methode, zie onze Blogpost op http://goo.gl/JdCPUr.

In een recent gehouden conferentie in Las Vegas publiceerde BVR (Business Valuation Resources) een compilatie van deze benadering.

Met toestemming van de uitgever ervan bezorg ik jullie deze compilatie gratis, zie IPCPL Special Feature Report.

Veel leesgenot!

 

Geplaatst in Business planning, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Nieuwe 2014 M&A Survey

Onlangs namen wij deel aan de derde editie van de “M&A Survey” georganiseerd door het advocatenkantoor “Contrast” (zie http://contrast-law.be).

Meer gegevens over deze bevraging kunnen geraadpleegd worden op http://contrast-law.be/news/ma-survey.

De conclusies van dit marktonderzoek waren gebaseerd op 156 transacties, gespreid over een periode van nagenoeg 4 jaren en voor een transactiewaarde van circa 9,5 miljard EUR.

Saillant detail is dat tussen de ondertekening van een vertrouwelijkheidsovereenkomst (indien toepasselijk), de ondertekening van een intentiebrief en vervolgens de ondertekening van de overnameovereenkomst, alsook (in voorkomend geval) het aantal dagen tussen de ondertekening van de overnameovereenkomst en de afronding van de overdracht (closing) ongeveer 250 dagen werden gemeten (circa 8 maanden) .

Belangrijke vaststelling is dat: … “the results show a further breaktrough of the use of auctions, especially in respect of larger transactions” …

Waar staan wij met zulke auctions in KMO-Vlaanderen? Ook voor het actief gebruik van “Big Data” kan dezelfde vraag worden gesteld.

TIP: kijk hiervoor naar Palantir Technologies (http://www.inc.com/jeremy-quittner/palantir-and-the-spinoff-effect.html).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Heeft de recente transfer van James Rodriguez naar Real Madrid iets te maken met zijn waarde of was het eerder zijn prijs?

Naast de reeds aanwezige topspelers zoals Cristiano Ronaldo en Gareth Bale moest er dit jaar hoognodig nog een andere topper aan toegevoegd worden.

Niet de Duitser Toni Kroos maar de Colombiaan James Rodirguez dus. Voor hoeveel: voor circa 80 miljoen Euro!

Wie heeft zijn waarde berekend en tenslotte deze prijs willen betalen?

Veel bedrijfswaardering en theorie komen hier niet bij kijken, maar eerder het feit van deze topspeler te willen “hebben” en ik denk dus ook het “EGO” effect van Florentino Perez .

Had Barcelona immers niet reeds de Uruguayaan Luis Suarez aangekocht?

Toch veel geld voor onze James om hem er eentje te zien inknikkeren?

Bij bedrijfsaquisities speelt het “ego effect” dus ook een belangrijke rol bij de waardebepaling ervan, meer bepaald het “willen hebben van iets of iemand”,

Nog niet overtuigd: kijk dan maar naar de recente aankoop van de basketbalclub LA Clippers door Steve Balmer (ex Microsoft) voor de slordige som van nagenoeg 1,5 miljard Euro (circa 2 miljard USD).

Collega bedrijfswaardeerders hadden immers slechts conservatief circa 1,4 miljard USD ingeschat (zie: http://www.expertwitnessblog.com/2014/07/business_valuation_expert_witn_1.html).

Van “Ego” en prijs gesproken! Anderlecht: Quo Vadis?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Gratis KMO E-book over Bedrijfswaardering

De grote vakantie is ongeveer achter de rug in onze contreien.

De focus ligt nu terug op economie, banen, begrotingsoverschotten en besparingen.

Wij van onze kant mikken vooral op bedrijfsoptimisme, groei en toekomstverwachtingen.

 

Ons gratis E-boek over “Bedrijfswaardering” is hierbij zeker een handig werkinstrument, zie Valueplan E-Book August 2014.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is uw bedrijf waard? De 50 belangrijkste Nederlandse advieskantoren in bedrijfswaardering

BROOKZ, een magazine voor professionals (www.brookz.nl) dat focust op groei, durfkapitaal en bedrijfsovernames, bracht recentelijk de 2014 editie uit van de “Business Valuation 50”.

Deze ranking laat een overview zien van de 50 belangrijkste advieskantoren van Nederland op het gebied van van bedrijfswaardering.

Tot midden jaren negentig werd in Nederland (maar zeker ook in Vlaanderen) de waarde van een bedrijf vooral bepaald op basis van:

 • de resultaten uit het verleden,
 • in combinatie met vuistregels die per branche verschillen.

Doordat de aandacht voor bedrijfswaarderingen in de afgelopen twee decennia aanzienlijk is gestegen, heeft het vak van bedrijfswaardering een forse professionaliseringsslag gemaakt. 

Anno 2014 worden bedrijfswaarderingen veel uitgebreider en zorgvuldiger in kaart gebracht, op basis van onder meer de hiernavolgende belangrijke elementen:

 • de historische cijfers,
 • de huidige marktpositie,
 • de toekomstige vrije kasstromen (free cash flows),
 • de toekomstbestendigheid van business modellen,
 • het proces om te bepalen hoe tot een bepaalde waarde is gekomen.

Voor KMO bedrijven en ondernemers die bv. een eigendomsoverdracht, ondernemer buy-in (OBI), management buy-in (MBI) of verkoop overwegen geldt dat de waardebepaling een essentiële stap is.

Deze professionaliseringsslag kennen wij spijtig genoeg zeker nog niet in Vlaanderen, laat staan dat een professioneel magazine er zich mee zou bezig houden.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Verhaaltjes vertellen en bedrijfswaardering?

In een recente blogpost van Dr. Aswath Damodaran (Stern School of Business, New York University) praat hij over de gevaren van het klakkeloos gebruik van getallen, zonder enig onderliggend coherent verhaal bij het waarderen van ondernemingen.

Het grote gevaar hierbij is dan dat bedrijfswaarderingen simpele “plug-en-point/play” oefeningen worden.

Een goede waardering, integendeel, moet een verstandig huwelijk zijn van een relevant en coherent verhaal, gekoppeld aan en aangevuld met de daarbij behorende getallen.

Een goede bedrijfswaardering, is immers net als een melodie componeren, die bovendien goed moet kunnen klinken.  De componist moet hierbij zoals een goede verhalenverteller gedisciplineerd werken.

Zo’n verhaal dwingt je om dieper na te denken over de gebruikte getallen en er zinvol mee om te gaan.

Om “ijs aan eskimo’s” te kunnen verkopen heb je inderdaad een goed verhaal nodig!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het Vlaams regeerakkoord en bedrijfswaardering

Het Vlaams Regeerakkoord werd zeer recent gepubliceerd (zie: http://goo.gl/W7Ecef).
Het werd gepubliceerd als een “VISIETEKST”.
Deze tekst bevat een aantal belangrijke uitdagingen en obstakels.
Het document en de realisatie ervan zijn zeer belangrijk voor onze Vlaamse KMO omgeving.
De realisatie van dit regeerakkoord is belangrijk om opnieuw geloof en vaart te krijgen in onze Vlaamse economie.
Er heerst immers reeds geruime tijd een lethargische en slaapverwekkende sfeer van ontmoediging, gebrek aan risico- en investeringsbereidheid en vooral het ontbreken van “visibiliteit”.
Daarom zijn de kernwoorden van het regeerakkoord:
 • vertrouwen in eigen kunnen,
 • verbinden met elkaars talenten en kwaliteiten,
 • samen vooruitgaan,
van primordiaal belang om onze rentestand (risk free rate) onder controle en laag te houden zodat de risico perceptie en dus de vermogenskostenvoet (cost of capital) haalbaar zullen zijn.
Ik hoop dat deze nieuwe Vlaamse Regering ons eindelijk veel waarde zal brengen en waarde creërend zal opereren!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BVR/SPU Valuation Challenge

BVR (Business Valuation Resources) en SPU (Seattle Pacific University) rapporteren over de uitslagen van de derde “Business Valuation Challenge”, vooral gericht op de waardering van KMO/MKB ondernemingen.

De zeer interessante “Course Materials” en de “Lecture Notes” kunnen vrij gedownload worden.

De volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

 1. Course Syllabus.
 2. Course Materials.
 3. Lecture Notes

Alle documenten en data zijn beschikbaar op http://spu.edu/acad/school-of-business-and-economics/valuation.html.

 

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De Argos Mid-Market EBITDA index weer toegenomen tot 7,8 x EBITDA

De Argos Mid-Market Index voor het 1ste trimester van 2014 werd zeer onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20140131.

Deze index, vastgesteld op basis van de historische EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de historische marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 4de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden sterk toegenomen.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/nl.html).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

E-book over KMO bedrijfswaardering

 Wij naderen de kaap van 100 Blogartikelen.

Tijd om over het specifieke onderwerp van “bedrijfswaardering” een GRATIS white paper onder de vorm van een E-book te publiceren (zie bijlage Valueplan E-Book May 2014 ).

Hierna een thematisch overzicht van de 13 besproken onderwerpen;

 1. “Price” is what you pay, “Value” is what you get!
 2. Het gebruik van acquisitie multipelen en EBITDA.
 3. Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming?
 4. Waarom duurt het vaak zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 5. Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd?
 6. Met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen.
 7. Kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden “gemanipuleerd”?
 8. Te vermijden fouten bij het waarderen van ondernemingen (bedrijfswaardering).
 9. Eisen gekoppeld aan de haalbaarheid van de gepresenteerde free cash flows.
 10. Een succesvolle overname en familiale opvolging realiseren in 10 stappen.
 11. Creatief gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen.
 12. Wat heeft bedrijfswaarde gemeen met een fruitautomaat?
 13. Ga voor “extreme” waarde.

Leest u geïnteresseerd mee?

Op naar de volgende 100 artikelen!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het handboek “Cost of Capital” is nu eindelijk beschikbaar

De 5de editie van “Cost of Capital” is nu eindelijk beschikbaar.

Deze volledig vernieuwde uitgave is van de hand van Shannon P. Pratt en Roger J. Grabowski en is een uitgave van Wiley.

Het is  een kolossaal en een absoluut onmisbaar hand- en studie boek van nagenoeg 1.400 pagina’s, inclusief een uitstekende website met ongeveer 50 powerpoint presentaties.

Het boek bestaat uit 9 onderdelen en 45 hoofdstukken, plus de nodige bijlagen;

 1. Part 1: Cost of Capital basics.
 2. Part 2: Estimating the Cost of Capital.
 3. Part 3: Estimating the overall Cost of Capital.
 4. Part 4: Estimating the Cost of Capital – non freely traded interests.
 5. Part 5: Corporate finance officers – using Cost of Capital data.
 6. Part 6: Other Cost of Capital considerations.
 7. Part 7: Considerations in special applications.
 8. Part 8: Case studies.
 9. Part 9: Advice to practitioners.

Het is een fantastisch studieboek geworden.

Aan tafel!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

New Beta IPCPL/IPCPM “Cost of Capital” User Guide is nu beschikbaar

In mijn blog bericht van 21 maart ll., zie http://goo.gl/JdCPUr, commentarieerde ik over het gebruik van de nieuwe IPCPl & IPCPM methode, zie “IPCPL/IPCPM in de lift en wat nu met CAPM en BUM”.

De originators van de IPCPL & IPCPM methode (Bob Dohmeyer, Pete Butler, Rod Burkert, Toby Tatum) hebben nu zeer recent een beta User Guide uitgebracht voor het praktische gebruik ervan, zie BUM WACC Calibrator IPCPM Users Guide.

Een Microsoft Excel versie is eveneens beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat heeft bedrijfswaarde gemeen met een fruitautomaat?

Een gokautomaat (ook wel fruitautomaat genoemd) is een mechanisch kansspel dat op muntgeld werkt.  Zij zijn te vinden in cafés of casino’s.  Op de rollen van zo’n automaat staan afbeeldingen van bijvoorbeeld fruit zoals appels, peren en kersen.  Sommige combinaties van deze afbeeldingen betalen uit, andere niet.  Deze rollen moeten bij ieder spel volstrekt willekeurig tot stilstand komen.  Net zoals bij het gooien van een dobbelsteen kunt u op het draaien van de rol geen enkele invloed uitoefenen.

Wat heeft bedrijfswaardering en bedrijfswaarde dan gemeen met een fruitautomaat?  Volstrekt niets of bij nader onderzoek toch wel zeer veel?

NIETS: bij een professioneel opgestelde bedrijfswaardering worden vaak appels ten onrechte met peren (èn kersen) vergeleken.  Ook in de dagelijkse beroepspraktijk worden prijs (appels) en waarde (peren) door dezelfde fruitmolen gedraaid.  Dobbelstenen (kersen) hebben dan ook geen invloed op de bekomen kwaliteit van de fruitsalade (bedrijfswaarde).

VEEL: een winnende combinatie, die zeker niet met dobbelstenen wordt gespeeld, kan inderdaad uitbetalen.  Zoals bij de vaststelling van de waarde van onroerende goederen, waar het adagio “locatie-locatie-locatie” is, is bij bedrijfswaarde het adagio “timing-timing-timing”.  Hierbij staan de rollen van de bedrijfsautomaat keurig gekalibreerd op de maximaal winnende combinatie (jackpot).

Over welke drie timing variabelen moet u dan beschikken om tot deze maximale gekalibreerde waarde te kunnen komen bij een bedrijfsoverdracht?

 1. Persoonlijke timing: bent u zowel fysisch, mentaal, als financieel klaar voor de bedrijfsoverdracht en hebt u ook voldoende rekening gehouden met een plan B?
 2. Zakelijke timing: is de onderneming zowel organisatorisch als financieel klaar om te worden overgedragen?
 3. Markt timing: zijn de marktomstandigheden (vraag en aanbod) ideaal gekozen voor de geplande bedrijfsoverdracht?

“Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, rien ne va plus”: voor welke winnende combinatie hebt u gekozen?

BRON: artikel gebaseerd op de recente bijdrage “Play the transfer timing slot game” van Robert Slee (MidasNation).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Damodaran, DCF, BUM, Pratt’s Stats, EBITDA tendensen en ruis op de lijn?

Professor Aswath Damodaran is voor elke specialist in bedrijfswaardering een absoluut lichtbaken.  Zijn regelmatige Blog bijdragen “Musings on Markets” zijn steeds intellectueel verhelderend en uitdagend.

In zijn recente blog bijdrage geeft hij zijn zienswijze en update over de waardering van het aandeel ”Tesla”.

Onder meer in dit verband verwijs ik naar zijn eerdere stelling over de toepassing en het gebruik van de BUM (build up method) bij het bepalen van de vermogenskostenvoet (cost of capital) en zijn lucide uitspraak hierover dat het gebruik van BUM een “recipe for disaster” zou kunnen betekenen.

Hij gaat nu een stap verder, met een knipoog, in verband met het gebruik van de DCF methode, … “which is the equivalent of claiming that wearing tights and ballet shoes makes you a ballerina” …

Nogmaals een bewijs dat naar IPCPL/IPCPM (zie mijn eerdere Blog bijdragen) en Pratt’s Stats moet worden gekeken voor benchmarking doeleinden.

Een analyse van de Pratt’s Stats M&A transacties over 2013 toont volgens BVWire o.m. aan;

 1. dat de prijzen bekomen bij bedrijfswaarderingen (business values) toenemen tot een gemiddelde EBITDA ratio van circa 3,
 2. dat de overname van private ondernemingen door genoteerde ondernemingen een steeds hogere gemiddelde mediaan EBITDA ratio oplevert van circa 10 en,
 3. dat de omvang van de over te nemen onderneming, uitgedrukt in netto-omzet, prijsbepalend is en varieert van een EBITDA ratio van circa 6 (hoogste) tot circa 2 (laagste).

Wie poneerde onlangs nog dat er “ruis op de waarderingslijn” zit?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

IPCPL/IPCPM in de lift en wat nu met CAPM en BUM?

Mijn eerdere Blog commentaar over het IPCPL/IPCPM gebruik heeft veel vragen doen rijzen en kon vooral op een ruime belangstelling rekenen.

Veel collega bedrijfswaardeerders zijn het CAPM en BUM gesakker en gebruik ervan voor KMOs meer dan beu en staan dan ook recht op de banken om dit initiatief te verwelkomen, in de stijl van “The Voice”.

Zij snappen immers dat er een wereld van verschil bestaat tussen de “Private Capital Markets” en de “Public Capital Markets” (zie hiervoor http://goo.gl/DxNN8W en vooral http://goo.gl/xlPFkX).

Een woordje uitleg voor de “ongelovigen” onder ons.

 • IPCPL/IPCPM is een initiatief van Bob Dohmeyer, Pete Butler & Rod Burkert.
 • Het initiatief gaat verder in op de Rob Slee/Paglia/Pepperdine insteek van de “Private Capital Markets” & “Value Worlds”.
 • IPCPL/IPCPM is de afkorting van “Implied Private Company Pricing Line” of “Implied Private Company Pricing Model”.
 • IPCPL/IPCPM maakt gebruik van de BVR Pratt’s Stats 500 database.
 • BVR Pratt’s Stats service wordt momenteel voor België in kaart gebracht.
 • BVR ondersteunt dit initiatief (www.bvresources.com).
 • Voor meer kennis èn gebruik van IPCPL/IPCPM verwijs ik naar www.biz-app-solutions.com.
 • Read  and click on: een nieuwe wereld gaat voor u open!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Eisen gekoppeld aan de haalbaarheid van de gepresenteerde free cash flows

Een degelijke bedrijfswaardering is zeker niet gebaseerd op het klakkeloos gebruik van zogenaamde “multiples” of via de toepassing van de veelvuldig opkomende “robo” valuations. Integendeel, maak je huiswerk. Wat hebt u hiervoor zeker nodig?

 1. Degelijke branche informatie: lokaal, regionaal, nationaal & internationaal. Doel is om aan te tonen dat de geprojecteerde omzetgroei en winstgevendheid realistisch en haalbaar zijn.
 2. De competitieve weerbaarheid aantonen, o.m. op het vlak van differentiatie, management, HR beleid, de unieke aspecten van de dienstverlening en het productaanbod.
 3. Strategische keuzes en prioriteiten uitschrijven en uitwerken, let vooral op de concurrentie analyse, de markten en het marktaandeel, de bedrijfsrisico’s verbonden aan de geprojecteerde groei.
 4. Motiveer de gepresenteerde omzet groei: is de toename gebaseerd op organische groei, dan wel gebaseerd op acquisities of strategische samenwerking, wie en welk team gaat deze groei begeleiden?
 5. Kijk ook naar de realisaties en prestaties in het verleden en leg de link naar de gepresenteerde cijfers en aanpak.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is de WhatsApp deal het kanariepietje in de kolenmijn?

Wikipedia licht de uitdrukking “canary in a coal mine” toe als dat .. “it is frequently used to refer to a person or thing which serves as an early warning of a coming crisis”…

Waar deze crisis zich dan wel situeert, is een gans andere zaak, of is het integendeel eerder een gigantische opportuniteit?  Vraag is waar deze kanarie vandaan komt of naartoe vliegt en welk melodieus nieuw en verrassend fluitconcert het brave beest te berde zal brengen?   TWEET zal het niet kunnen zijn, deze toon is immers al gepatenteerd en genoegzaam uitgeprobeerd.

De lokale Vlaamse financiële krant “De Tijd” beweert alvast in zijn “Commentaar” rubriek van vandaag dat … “ze geven aan waar de toekomst ligt” …  De Engelstalige internationale financiële krant “Financial Times” vat het dan weer kernachtig samen als … “it took 10 days for Facebook to make by far its largest acquisition and quite possibly the most expensive acquisition of a private venture capital-backed company yet” …

Persoonlijk mijmer ik dan weer eens moedeloos “waar zijn wij dan wel mee bezig in onze “Vlaamsche über dynamische L&H contreien”?

L&H ter zijde, eerst back to basics.  Als waarderingsdeskundige kijk ik naar bekende dichotomie tussen prijs en waarde, een bekend verhaal.

Bij waarde kijk ik naar een aantal fundamentele waardebepalende factoren zoals omzetten, bedrijfswinsten, operationele kasstromen en bedrijfs-of industriële/sector risico’s.

Bij prijszetting, vooral van toepassing op de evolutie in de sociale media, kijk ik naar een aantal prijsvariabelen, zoals het aantal users of gebruikers, de gebruikersintensiteit van deze users/gebruikers en in mindere mate naar voorspelbare omzetten of nog te realiseren winsten.

De moraal van het verhaal: bent u ondernemer, zoek dan de juiste prijsvariabele!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Duff & Phelps brengt splinternieuw Bedrijfswaardering Handboek uit “Guide to Cost of Capital”

Duff & Phelps presenteerde vandaag haar nieuwste publicatie “2014 Handbook – Guide to Cost of Capital & 2014 Risk Premium Calculators”.

Een korte inhoud van dit boek (Engelstalig) is als volgt:

 1. Cost of Capital Defined
 2. Methods for Estimating the Cost of Equity Capital
 3. Basic Building Blocks of the Cost of Equity Capital
 4. Risk-free Rate & Equity Risk Premium
 5. Basic Building Blocks of the Cost of Equity Capital – Size Premium
 6. Beta & Industry Risk Premia
 7. Company-specific Risk Premium
 8. The CRSP Decile Studies and the Risk Premium Report – A Comparison
 9. Using the CRSP Decile Size Premia
 10. Using the Risk Premium Report
 11. CRSP Decile Size Premia Data Exhibits
 12. Risk Premium Report Data Exhibits

Alle specialisten terzake keken reeds geruime tijd uit naar deze nieuwste studie, samen met de allernieuwste tool en (nu nog onbekende) benadering “IPCPL/IPCPM”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

PEBO + Vlerick Business School en KMO trends voor 2013/2014

Zeer onlangs lanceerde de “Vlerick Business School” het PEBO platform (Platform for Entrepreneurial Buyouts).  Een allereerst zichtbaar resultaat van dit zeer interessant jaarlijks initiatief is de recente publicatie van de “Entrepreneurial Buyout Monitor”, de neerslag van een ruime rondvraag bij buy-out en buy-in specialisten, vooral gericht op KMOs.

Het weekblad Trends nam de algemene conclusies van deze enquête over en poneerde dat:

 1. de handel in KMOs herleeft, evenals de appetijt en het geld hiervoor,
 2. de belangstelling van zowel kopers als verkopers stijgt waardoor het KMO segment van de Belgische overnamemarkt er goed voor staat,
 3. de gematigde prijzen uit een crisisdip komen, waardoor de overnameprijzen opnieuw op een normaal niveau komen te staan.

Wij lazen geboeid mee en kwamen, samen met Trends, tot de volgende specifieke conclusies en persoonlijke kritische kanttekeningen en toevoegingen:

 1. in deze enquête is afwisselend sprake van “prijzen” en “waarden”.  Let evenwel op dat de berekende “waarde”, dus de “bedrijfswaarde” van een onderneming niet altijd waardebepalend (richtinggevend) is voor de prijs van een transactie en dat er diverse waarderingsmethoden bestaan (Body of Knowledge in het Engels), die allen verschillende invalshoeken hanteren,
 2. bij gebruik van de ‘Multiple” benadering/invalshoek halen KMOs een in waarde gedaalde ratio van 5 x de EBITDA.  Deze waarderingsmethoden zou in principe tot hetzelfde algemene waardebesluit (oordeel) moeten kunnen komen.  Dit is evenwel zelden het geval, o.m. door het feit dat deze invalshoeken verschillen van de marktomstandigheden waarin de te waarderen onderneming zich bevindt, alsook van de industriële sector, de specifieke ondernemingstypologie, de timing van de transactie, de motieven van koper en verkoper, de leeftijdsfase waarin de onderneming zich bevindt, etc.
 3. actueel bestaat het overnamebedrag voor gemiddeld circa 35% te financieren uit eigen middelen, tegenover zowat 25 procent voor de crisis.
 4. bij financiering van een overname door banken wordt een grotere terugbetalingscapaciteit geëist.  De verhouding tussen de schuld en de EBITDA (operationele geldstroom) verhouding zit actueel op een gemiddelde gestegen ratio van ongeveer 3.
 5. in deze enquête missen wij nog steeds een coherent Belgisch verhaal over de gewenste vermogenskostenvoet (cost of capital).  Wellicht is de aangekondigde cursus van “Grabowsky & Pratt” een ideale gelegenheid om bij te tanken, zie http://goo.gl/IyQt4t, “remettre les pendules à l’heure” zeggen zij in het Frans!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Welk acroniem is op jou van toepassing: ES, USP, VP of eerder de 5 D’s?

Het voordeel van netwerk meetings en dito recepties is dat “tunnelvisie” wordt voorkomen, zie (http://goo.gl/HhTZjd).  Je ontmoet er vaak ook andersdenkende mensen of partijen en je doet nieuwe ideeën op en krijgt inzichten mee met verschillende invalshoeken, zoals o.m. de 5 D’s.

Bij de creatie of lancering van een idee of nieuw project of product moet er worden gecommuniceerd met verschillende partijen die mee aan de tafel zullen zitten, zie hiervoor Seth Godin’s uitmuntende blog bijdrage “Who has a seat at the table” op (http://goo.gl/JMV4ow).

Deze communicatievorm bestaat uit 3 stappen;

 • de “ES” of de “Elevator Speech” of pitch.
 • de “USP” of de “Unique Selling Proposition”.
 • de “VP” of de “Value Proposition”.

Alle drie hebben zij een wel afgelijnde inhoud en betekenis, maar uiteindelijk komt het neer op dromen in 5 dimensies.

Deze droom kreeg ik onlangs mee van een gemotiveerde sales manager, ik noem hem gemakshalve Paul De Ondernemer, als volgt;

 • Hoe moet je omgaan met ondernemerschap en nieuwe ideeën waarvan je meent dat er mogelijk een onderneming kan worden rondgebouwd.
 • Het begint met een DROOM, een ambitie die je hebt, iets waarvan je gelooft dat er een markt voor kan zijn.
 • Vooraleer je echter meteen naar een financier stapt, is het belangrijk goed over alles na te DENKEN, het plan van aanpak heel concreet te maken en de hypothesen te toetsen.
 • Je kan je natuurlijk gek blijven rekenen maar op een bepaald ogenblik moet je ervan uit gaan dat je voldoende informatie hebt om te DURVEN de beslissing te nemen.
 • Dat leidt tot het ogenblik van de effectieve actie, het DOEN, het nemen van alle nodige stappen om de droom om te zetten in realiteit en met de onderneming te starten.
 • Zelden gaat echter iets zoals je had verwacht of gepland, wat snel tot demotivatie kan leiden en de beslissing om er mee te stoppen, de overtuiging dat je een stommiteit hebt begaan met je gestarte project.
 • Vermits je echter goed over alles had nagedacht, is wellicht slechts een aanpassing nodig van het plan, een bijsturing.  Dus niet opgeven is wat je moet doen, maar DOORZETTEN.

Als het immers makkelijk was, had iedereen dit plan kunnen bedenken en opzetten, toch?

Dus met de 5 D’s in gedachten, dank u “Paul”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Een succesvolle Overname en Familiale Opvolging realiseren in 10 stappen

Afgelopen dinsdag was ik aanwezig op een door KMO-Insider georganiseerd panelgesprek over “Overname en Familiale Opvolging”.

Lees hierna wat ik daar heb gehoord en ook heb toegevoegd aan de diverse panelcommentaren.

 1. Zorg voor een juiste en goede “verpakking” van uw onderneming of project: focus vooral op uw USP propositie.
 2. Communiceer op een gepaste manier dat uw onderneming in de markt bekend en aanwezig is: denk aan het gedrag van een goede visser en zorg voor het juiste aas en het gepaste vismateriaal.
 3. Realiseer adequate winstcijfers: van een rijk gevulde tafel kan worden gesmuld.
 4. Laat zien waar de waarde van uw onderneming te vinden is: wees geduldig bij de opbouw ervan en huldig het principe van een bekwame vliegvisser (onlangs schreef Seth Godin op zijn blog “Trust is earned, Value is delivered, Concepts are learned. Day by day we improve and build an asset”).
 5. Zorg voor recurrente inkomstenstromen: de juiste “voeder” trekt de juiste vissen aan.
 6. Bouw een waardevol team uit.
 7. Uw medewerkers verwachten ook een gepaste beloning en een deel van de koek: lekkere pralines zijn niet te versmaden.
 8. Iedereen dient intern te weten wanneer en hoe uw onderneming haar doelstellingen zal hebben bereikt;
 9. De fiscus, als stille aandeelhouder, zit steeds mee aan tafel en eist een deel van de feestdis op.
 10. Hou uw business draaiende: “humming”in het Engels, naar de analogie met een bijenkorf.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Uw kantoor in 12 stappen

Ik sprak u eerder vandaag over het splinternieuwe initiatief van de “Practice Builder Academy” (www.practicebuilderacademy.com).

Zij bieden een zeer specifiek “hands-on” begeleidingsprogramma aan, gespreid over 12 maanden, met betrekking tot de professionele opzet en uitbouw van een professionele praktijk gericht op “bedrijfswaardering“.

Het detail van de allereerste module gaf ik u reeds mee.

Hierna een shortlist van het volledige 12 stappen begeleidingsprogramma.

 1. Laying the foundation.
 2. Creating your website.
 3. Writing: polishing your style.
 4. Using social media to expand your sphere of influence.
 5. Blogging your way to fame.
 6. More social media.
 7. Speaking: crafting your voice.
 8. Mastering email marketing.
 9. Networking: colleagues, clients and connections.
 10. Campaigning with direct mail.
 11. Developing new products and services.
 12. Sharing your knowledge for profit with webinars.

Zowel de inhoud van het programma als de individuele topics lijken mij bijzonder boeiend en praktisch interessant!