Geplaatst in Bedrijfswaardering, Blue Ocean Strategy, Building blocks, Business moat, Business planning, Ray Dalio, Schaal effect, Sensitivity Analysis, Waarde Creatie

Verjongen en groeien op basis van “principes”, niet door “Just Google it” of met “Real Options”

pexels-photo-937481.jpeg

Ik refereerde eerder naar het principe van de behoefte en de noodzaak naar verjonging en toenemende productiviteit, op deze blog.

Doe dit bij voorkeur op een geordende manier, op basis van “principes“.

Analyseer hiervoor Ray Dalio’s  nieuwste boek via het “5-Step Process“.

 1. Zorg voor duidelijke doelen (vb. een marktaandeel uitbreiden, een bestaand deel van de markt veroveren, een volledig nieuwe markt creëren).
 2. Identificeer en verwerp dan de problemen die in de weg staan voor het bereiken van deze doelen (vooral onzekerheden).
 3. Stel een nauwkeurige diagnose op van deze problemen en de oorzaak van hun ontstaan.
 4. Ontwerp plannen die je zullen toelaten om om deze problemen heen te fietsen.
 5. Voer deze plannen uit om het gewenste resultaat te kunnen opleveren.

Zulk gepland proces uitwerken kan voor KMO’s zeker niet met de toepassing van de “Real Options” techniek alleen worden opgelost, zie hiervoor o.m. dit artikel.

Wat bij een verjongingsproces wel telt is het rekening houden met risico’s & onzekerheden en niet alleen met de huidige concurrentie maar ook met de mogelijke disruptie èn de mogelijke nieuwe concurrentie, renteverhogingen, een vertragende economie, en dies meer.

Denk dan maar ook aanvullend aan toenemende handelsspanningen op de wereldmarkten, elementen die de economische groei kunnen verstoren, chaos, etc.

Conclusie: de noodzaak tot verjongen is als “betting against the consensus” maar heb ik gelijk en hoe weet ik dat ik gelijk heb?

Episode 338/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review. Surf ook naar www.valueplan.be voor meer info.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Business moat, Business planning, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Key Person Discount, Overnamemarkt, Schaal effect, Sensitivity Analysis, Sleutelfiguur, Value Builder System, Waarde Creatie

Groei en de toekomst met verstand voorbereiden en plannen

pexels-photo-356043.jpeg

Ik wees eerder op de acht waardebepalende factoren in mijn blog bijdrage.

Deze factoren zijn ook perfect nuttig bij een vooronderzoek bij zowel een due diligence onderzoek, als een strategische business planning alsmede een deskundige bedrijfswaarde bepaling.

Uit een US empirisch onderzoek blijken:

 1. de financiële performantie (punt 1),
 2. het groei potentieel (punt 2) en
 3. de onafhankelijkheid van de centralisatie rond één allesbepalende persoon (punt 8),

de grootste impact te hebben op de uiteindelijke score en het gewicht ervan bij het gebruik van deze acht waardebepalende factoren.

Uiteraard dient één en ander met de grootste omzichtigheid te worden gebruikt in functie van de specifieke omstandigheden, zoals industriële sector, marktomvang en andere.

Dit vooronderzoek dient tenslotte te worden gecompleteerd met een aangepast en diepgaand onderzoek naar de meest bepalende factoren, om te resulteren in een deskundig standpunt terzake.

Episode 335/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Building blocks, Extreme Waarde, Extreme waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, John Warrilow, Prijs versus Waarde, Verkoop onderneming, Waarde Creatie

Acht waardebepalende factoren

coins-currency-investment-insurance-128867.jpeg

Clienten vragen mij regelmatig wat de waarde van hun bedrijf of project wel kan zijn?

Vaak is het een misvatting over het begrip “prijs” en niet over het begrip “waarde”.

Mijn antwoord of reactie is dan steevast dat het zeer sterk afhankelijk is van de specifieke (markt)omstandigheden waarin hun bedrijf opereert.

Als fan van John Warrilow (Built to Sell) verwijs ik om te beginnen altijd naar zijn “acht waardebepalende factoren” (key value drivers).

 1. Financiële performantie.
 2. Groei potentieel.
 3. Diversificatie t.o.v. de klant, medewerker, leverancier relatie.
 4. Werkkapitaal creatie en een gezonde kasstroom.
 5. Het genereren van recurrente inkomsten.
 6. Beheers uw marktomgeving en uw prijsstelling.
 7. Klanttevredenheid en loyaliteit.
 8. Onafhankelijkheid rond één centrale persoon vermijden (hub and spoke syndroom).

Episode 334/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw brainstorming, business planning, reorganisatie en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij review.

 

Geplaatst in advocaten, Bedrijfswaardering, Continuïtet onderneming, Extreme Waarde, Key Person Discount, Schaal effect, Sleutelfiguur, Waarde Creatie

Acht elementen die bepalen of uw sleutelfiguur van goudwaarde is!

pexels-photo-277124.jpegBij een bedrijfswaardering wordt dit gegeven, indien aanwezig, vaak over het hoofd gezien of onvoldoende toegelicht, waardoor een bedrijfswaardering onvoldoende transparant is en bepaalde problemen inconsequent worden toegelicht.

In het Engels heet deze problematiek “key person discount” of de potentiële waardevermindering die voortvloeit uit het verlies van een sleutelpersoon.

In een going concern situatie spelen de volgende 8 elementen hierbij, vanuit de meestal US beroepspraktijk, een belangrijke rol waardoor mogelijk een aantal economische voordelen worden aangetast:;

 1. Relaties met leveranciers.
 2. Relaties met klanten.
 3. Relaties met medewerkers.
 4. Sociaal en/of professioneel netwerk.
 5. Economische troeven, bv. het vermogen van zulke persoon om financiering of betere kredietvoorwaarden te kunnen bekomen.
 6. Intellectuele eigendom.
 7. Managementvaardigheden.
 8. Ervaring.

Episode 324/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waarde verhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Apple Inc., Bedrijfswaardering, Building blocks, Business moat, kernwaarden, Prijs versus Waarde, Shareholders' letter, Waarde Creatie, Warren Buffett

Warren Buffett en zijn regels voor acquisities van bedrijven

Naar jaarlijkse gewoonte werd gisteren zijn Shareholders’ Letter gepubliceerd, zie  2017ltr.

Mijn eerdere berichten over dit fenomeen kunt u hier terugvinden.

Mijn interesse voor zijn “Letter” dit jaar gaat in het bijzonder uit naar zijn specifieke voorwaarden om belangrijke acquisities te kunnen do

en, hij noemt het zijn “building blocks“.

earth-summer-garden-table.jpg

Warren heeft hiervoor drie belangrijke bouwstenen op het oog:

 1. bedrijven die zelfstandig kunnen opereren,
 2. bedrijven die toevoegende waarde aanbrengen aan bedrijven die reeds in hun bezit zijn,
 3. aanwezigheid voor interne groei en margeverbetering bij vele van zijn andere gevarieerde activiteiten.

In zijn zoektocht naar de bedrijven die zelfstandig zouden moeten kunnen opereren, kijkt hij vooral naar de volgende kernwaarden:

 • een duurzaam competitief voordeel,
 • een goed en hoogwaardig management,
 • goede rendementen op de netto activa, die nodig zijn om de onderneming te kunnen exploiteren,
 • mogelijkheden voor interne groei tegen aantrekkelijke rendementen,
 • een redelijke aankoopprijs, met totale uitsluiting van zogenaamde “synergie” voordelen (spreadsheets stellen immers nooit teleur) en het vermijden van hefboomwerking.

Het zogenaamd “competitief voordeel” doet mij denken aan wat Warren Buffet een “business moat” noemt en hierbij vergelijkt met een kasteel met een slotgracht eromheen.

Conclusie: op pagina 9 van zijn “Letter” geeft hij een overzicht van hun 15 investeringen in aandelen met de grootste marktwaarde op 31/12/2017. Is het u ook opgevallen dat Apple Inc. wordt vermeld met 166.713.209 aandelen in bezit en een marktwaarde van USD 28.213.000, een bevestiging van hun correlatie met zijn bouwstenen en zijn grachtvorming?

Episode 323/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Big Data, Blockchain, Business planning, Continuïtet onderneming, Exponential Technologies, General AI, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is ondernemen een weddenschap, of zoiets?

pexels-photo-534181.jpegIk denk het niet.

Ondernemen leer je en vervolgens neem je een aantal weldoordachte beslissingen. Er bestaat immers een relatie tussen leren en beslissen.

Een weddenschap daarentegen is beslissen over een onzekere toekomst. De markt – als een onzekere toekomst – is als een slagveld, hoor en lees ik dan vaak.

Niet enkel als ik de nieuwste evolutie en de geneeskundige mogelijkheden van DNA onderzoek en opvolg, maar vooral als ik aan de zeer nabije toekomst denk en aan de mogelijke applicaties van bitcoin en blockchain.

Zoek dus niet naar die toekomst, want die bestaat volgens mij nu reeds, “The future is NOW”.

Mijn eerste internet ervaring dateert van november 1994. Fast forward naar 10 à 15 jaar later, dus na de dotcom bubble crash: hoe zou mijn leven er nu uitzien gebaseerd op de vaststellingen en ervaringen van na 2000 die ik beter of totaal anders zou moeten hebben toegepast of is het nu weer zover?

Ditzelfde gevoelen heb ik nu meer dan ooit na het lezen van “The internet of money (volume two)” van Andreas M. Antonopoulos en na het aanhoren en bekijken van zijn boeiende presentatie op YouTube.

Conclusie.

 1. Wat is geld? Geld is een taal, een linguïstische abstractie, een illusie, het is denkbeeldig.
 2. Bitcoin (Decentralized Virtual Currency of “DVC”), zoals Ether, is geen geld of geen valuta, noch is het een valuta systeem.
 3. Als gewone “cryptovaluta” is het de eerste toepassing van Bitcoin, te kopen via verschillende sites en verhandelbaar op verschillende beurzen of exchanges (o.m. coinbase.com en binance.com).
 4. Bitcoin daarentegen introduceert een platform waarop deze valuta kunnen worden gebruikt als applicatie.
 5. Het is het concept (platform) van decentralisatie dat wordt toegepast op de menselijke communicatie van waarde.
 6. De marktwaarde van cryptovaluta kan worden bekeken op o.m. blockfolio.com of coinfolix.com.
 7. Blockchain is dat platform, en ook de ruggengraat van vertrouwen, een openbaar grootboek voor iedereen, ook een “shared infrastructure en next generation database” (replication).
 8. De blockchain zorgt ervoor dat je iets niet kunt veranderen zonder dat iemand het merkt, het is een “trusted value exchange”, de “trust” machine volgens het magazine “The Economist“.

Dé HAMVRAAG: Hoe wordt de marktwaarde van cryptovaluta bepaald en hoe zou jij die waarderen, of is het nog iets te vroeg om zich nu daarover reeds zorgen te maken?

Geloof jij niet in deze hype en zijn de beleggingsrisico’s nog te hoog? Vergeet dan de quote van Warren Buffett  niet, die eens zij “If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die”.

 

Episode 322/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in A 360 Digital, Bedrijfswaardering, Blockchain, Exponential Technologies, Peter Diamandis, Waarde Creatie

Blockchain & crypto currencies

Op de Abundance 360 (zie mijn vorige berichten) bijeenkomst was het deze nacht (Pacific Time zone) de beurt aan blockchain en crypto currencies.
Het internet transformeert van een netwerk van “informatie uitwisseling” naar een netwerk van “waarde uitwisseling” — een transformatie van miljarden die de vroegere waarde van het internet teniet zal doen.
Slimme contracten over de blokketen (blockchain) en de overdraagbaarheid van objecten tussen de echte en virtuele werelden zullen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we zaken doen, onze producten op de markt brengen en besturen.
In de crypto currency wereld hebben we een explosie gezien van het aantal initiële muntenaanbiedingen (ICO’ s) en een exponentiële groei van de waarde van Bitcoin en Ethereum.
Conclusie: op basis van mijn aanvoelen, zitten wij momenteel in de vergelijkbare pre-dotcom periode (1997 à 1999) en in een bubbel voor crypto currencies. Het aantal use cases voor blockchain neem toe. Wat overduidelijk is, is wel het feit dat een nieuw internet (3.0) eraan komt en dat de wereld dramatisch en op korte termijn zal veranderen: trust, transparantie en het verdwijnen van essentiële tussenpersonen.
Episode 312/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.
Geplaatst in 23andme, Artificial Super Intelligence, Blockchain, DNA bouwstenen, iGene, James Altucher, Peter Diamandis, Ray Kurzweil, Waarde Creatie

De keuze voor 2018: een Kodakske of een Amazonneke?

Het jaar 2017 is bijna ten einde, gelukkkig beginnen de dagen dan terug te lengen, tijd dus om vooruit naar 2018 en beyond te kijken.

2018 kondigt zich brutaal uitdagend aan, vol met nieuwe inzichten en fantastisch nieuwe ontwikkelingen, medische doorbraken (health wearables, persoonlijke genetica: GenePlaza, 23andMe, iGene …) en ongeloofelijke mogelijkheden (AI chips, augmented/virtual/mixed reality).

Denk maar aan de exponentiële veranderingen die eraan zitten te komen, de galopperende disruptie alom (Quantum computing), plotse geopolitieke omwentelingen (Brexit, hebben landen nog wel toekomst …), hopelijk langer en gezond leven met een betere levenskwaliteit (DNA sequencing, stamceltherapie, brein implantaten), bitcoin, blockchain, crypto currencies, … you name it.

Wat doet u dan als energieke en actieve ondernemer of consultant?

Watch, relax, sit and wait: the Kodak way (Click fiasco van “Polaroid” of was het slik)?

Of zoals Jef Bezos van Amazon, de wereldwijde retail king (AWS, Echo/Alexa, Blue Origin, Unity Biotechnology): dramatisch vernieuwen en alles en iedereen plots plat bombarderen “Boom” (vb. Whole Foods)?

Ik vergeet dan momenteel ook nog het Chinese geweld met Jack Ma en Alibaba, Alipay, WeChat, ook Baidu en Tencent niet te vergeten.

Of misschien nog beter, Elon Musk en zijn vroom .. vroom snelle gedachten (Tesla, Tesla AI Chips, SpaceX/Falcon Heavy, Hyperloop, Neuralink/Neuralace)?

Ik kies voor het laatste. Ik vergeet snel het vermoeide en versleten verleden. Ik verlaat de oude onzekere achterhaalde structuren en donkere gedachten en omhels volop de zonnige toekomst en ondertussen “Playing with The Matrix” (Red or Blue pill fenomeen).

Ik kijk enkel vooruit.

Ray Kurzweil en Peter Diamandis zijn hierbij mijn lichtende gidsen en voorbeelden. Ook James Altucher trouwens.

Conclusie: Choose Yourself en luister vooral naar “Retirement the Ultimate Casualty” 

Episode 309/2017: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Stamceltherapie, Waarde Creatie

Stamceltherapie en een metafoor met het bedrijfsleven

Het lichaam is te vergelijken met een machine. Een bedrijf is ook zo’n machine.

Het lichaam ondergaat een continu proces van renovatie en reparatie. Regeneratieve geneeskunde via stamceltherapie is daar nu een onderdeel van. De natuurlijke regeneratieve krachten van het menselijk lichaam zijn afkomstig uit het reservoir van stamcellen. Deze cellen kunnen zich differentiëren in elk ander celtype in het lichaam en ze kunnen zich ook verdelen en repliceren om het reservoir opgeslagen te houden.

Gedurende het hele leven diept het lichaam in zijn stamcellenbestand om het systeem (de machine) te repareren, te vervangen en te renoveren, en fit te houden vooraleer het regeneratieve reservoir is uitgeput. Het therapeutisch toedienen van zulke stamcellen om de natuurlijke regeneratieve tendensen van het lichaam aan te vullen blijkt mogelijk te zijn.

Hierbij komt mijn metafoor met het ontstaan en de werking van een bedrijf tot leven.

 1. Bij de start van een onderneming of project zijn de ideeën visionair en is er duidelijke missie: het stamcellenbestand is duidelijk aanwezig.
 2. De focus ligt op het aanwezige start-up weefsel: vergelijk dit met de placenta stamcelbronnen van hoogste kwaliteit die aanwezig zijn bij de geboorte in de baarmoeder.
 3. Na verloop van tijd moet de onderneming (producten & diensten) worden bijgestuurd: vergelijk dit met het aanmaken van stamcellen door genetisch herprogrammering van gedifferentieerde volwassen cellen, zoals huid- of bloedcellen.
 4. Indien de heroriëntering of de reorganisatie alsnog dreigt verkeerd af te lopen, dient de machine (het bedrijf) te worden heropgestart: vergelijk dit met het het toedienen van een nieuwe instructieset van stamcellen om de boel opnieuw op te starten.

Conclusie: welke instructieset gaat u toedienen? Een nieuw hart of een nieuw brein of teruggrijpen naar het start-up idee?

Episode 307/2017: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in advocaten, Artificial Super Intelligence, Bedrijfswaardering, Exponential Technologies, Lex.be, Waarde Creatie

Advocaten: “Op den Dool” of is het “In Disruptie”?

Beide verschroeiende fenomenen worden van toepassing, lees en analyseer de volgende vaststellingen (ook in De Tijd van vandaag):

 1. Einde van het uurtje-factuur model: klanten verlaten de “Matrix” en nemen de “Red Pill”.
 2. Een vastgestelde projectprijs is nu toepasbaar.
 3. Het uurtarief zal sneuvelen en er is een consolidatie golf op til.
 4. Spotify wordt juridisch “gecloned”: neem een abonnement om steeds juridisch up-to-date te zijn.
 5. De juridische algoritmes komen eraan, mèt chatbot.
 6. Snelle dienstverlening wordt de norm: snel, goedkoop en digitaal.
 7. Gratis juridisch advies online en via on line platformen nu beschikbaar: denk maar aan www.lex.be (het Google van de rechtspraak).
 8. Eenvoudig juridisch werk wordt eindelijk door door technologie overgenomen.

Nog niet overtuigd? Lees dan onze eerdere blog bijdragen:

Conclusie: eindelijk kunnen advocaten (en ook accountants) focussen op juridisch denkwerk, zichzelf heruitvinden, innoveren en vooral de strategische vertrouwensrelatie met de cliënt voorop stellen. Samen hebben zij immers de “RED PILL” ingenomen.

Episode 305/2017: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen.

Geplaatst in Bill Gross, Extreme Waarde, Idealab, Start-up, Waarde Creatie, week van de bedrijfsoverdracht

5 essentiële succesfactoren voor start-ups.

De week van de bedrijfsoverdracht komt er aan.

Ik blogde gisteren kort over start-ups. Dit onderwerp vormt de kern van huidig blogbericht..

Hiervoor grijp ik graag terug naar Bill Gross. Ik volg Bill reeds sinds midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw en meer in het bijzonder met zijn ideeën fabriek “Idealab“.

Niet zo heel lang geleden (2015) gaf Bill een TED voordracht.

Hierin gaf hij, op basis van zijn zeer rijke ervaring, inzichten in de essentiële meest bepalende factoren voor start-ups, meer bepaald in deze volgorde:

 1. Ideas.
 2. Team.
 3. Business Model.
 4. Funding.
 5. Timing.

Voor de essentiële  meest bepalende succesfactoren zag deze volgorde er evenwel gans anders uit:

 1. Timing: 42% (zijn de klanten er klaar voor, te vroeg of te laat?).
 2. Team/execution: 32% (execution matters).
 3. Ideas: 28% (differentiality and well timed).
 4. Business Model: 24% (a clear path).
 5. Funding: 14%.

Welke zijn uw meest bepalende en essentiële succesfactoren en in welke volgorde?

The biggest risk is not taking any risk … In a world that’s changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” (Mark Zuckerberg).

Geplaatst in Barack Obama, Extreme Waarde, Singularity University, Waarde Creatie

Wat ben je echt waard?

Ik bedoel daarmee: wat je zelf denkt waard te (kunnen) zijn, of uw idee, of uw inspanningen, of uw investering(en), of uw bedrijf, … en ga zo maar door.

In ons geval, wat onze Noorderburen catalogeren als “waarde in het economisch verkeer“.

Sommigen beweren dat economische waarde wordt bepaald door “zwarte magie”, met goede Trumpiaanse bedoelingen uiteraard.

De realiteit ligt nochtans simpelweg voor de hand en wordt zeker niet bepaald door soms (al te vaak) absurde en stupiede regelgeving, al of niet met een fiscaal tintje gekleurd.

Alles hangt immers af van de levensfaze modus en de houdbaarheid van het één en ander.

 1. Bent u een start-up: nog met enkel dromen en geen centen noch winsten?
 2. Of nog steeds in de wildernis geparkeerd zonder duidelijke visie en doelen, dus nog altijd in survival modus?
 3. Of nog eerder in woestijnmodus, zonder winstgevendheid en met magere kasstromen?
 4. Of blinkt u uit in al het voorgaande en bent u klaar om door te stoten en op te schalen?

Dé Midas oplossing voor al het voorgaande kan worden teruggevonden in het artikel “What Gaming Giant EA Knows About Bridging Creativity and Profit”.

Conclusie: make business more like a game!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Technologies, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Waarde Creatie

Van “Ground Zero” over groei, risico, tot integratie in 3 simpele stappen.

In deze blogbijdrage is “Ground Zero” het epicentrum van uw onderneming, daar waar het allemaal begon of opnieuw begint.

Uiteindelijk gaat het om volgend stappenplan:

 1. het bedenken van een simpel idee,
 2. de ontwikkeling ervan op basis van een zelf gekozen bepaald pad,
 3. tot het implementeren van een gewoonte (habit) voor de ontwikkeling van dit idee binnen uw onderneming (habit formation).

Bij deze ontwikkeling moeten drie belangrijke doorbraken worden gerealiseerd met het oog op extreme waardecreatie;

 1. De ontwikkeling van een winstgevend en onderbouwd business model.
 2. Het nastreven van beheersbare groei als essentieel onderdeel ervan, zeker niet eeuwigdurend en wat met de berekende eindwaarde?
 3. Het beheersen van de zakelijke risico’s die daarmee kunnen verband houden, vooral disruptieve ontwikkelingen.

Deze mengeling moet tenslotte worden samengebracht tot een winnende combinatie: de hoofdprijs (zeker niet op Google terug te vinden)!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie

Een bedrijfswaardering volgens Charlie Munger

Deze week is Charlie Munger aan de beurt en volgende week is het Warren’s moment.

Een bedrijf waarderen: hij denkt er het zijne van (in het Engels).

If you do not understand the actual business of the company, you cannot understand the value of the assets related to that business.

 1. The place to start is at the bottom, with business fundamentals and specifics, and work up.
 2. Understanding how cash flows will change the future.
 3. Scrutinize on- and off-balance-sheet assets and liabilities and free cash flow.

The valuation process is inherently imprecise.

Determining the value of a business is most reliable when the process is simple. If Munger determines that the valuation of the business is too hard, he simply says “I pass“.

Valuation is the closest thing to the law of gravity.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Is het nu Monte Carlo of Monaco: een begripsverwarring ?

MC (als afkorting van”Monte Carlo“) is een bekende Duitse muziek groep (Real McCoy) of een jaarlijkse bekende auto rally (van Monte Carlo), of de woonplaats van een adelijke prinselijke familie (Rainier), en … OHLALA bij verrassing lijken er ook almaar-meer-belgische-zakenlui-thuis-in-monaco te resideren of er te zijn gedomicilieerd.

Voor kenners evenwel is het een overduidelijke en uitgemaakte zaak.

Monaco is een soevereine staat met zeer interessante fiscale mogelijkheden.

Voor kenners van bedrijfswaardering is Monte Carlo integendeel een simulatie techniek.

Meer leren en lezen over deze uitdagende Monte Carlo simulatie techniek, lees dan de bijgaande cover van de studie “monte-carlo-simulations” over deze interessante (tamelijk onbekende) techniek.

In de “Business valuation Update” bijdrage van januari 2017 is dit onderwerp aan bod gekomen, zie het artikel in bijlage “defending-the-use-of-a-monte-carlo-analysis-in-court“, alsmede het verwijzende artikel op BVWire.

Welke techniek of benadering voor een bedrijfswaardering kan aldus best worden gebruikt? Antwoord: hangt van de omstandigheden af en van het te waarderen onderwerp.

Conclusie: Life is a buffet and not a fixed-price meal. Speaking for all of us, we like to sample!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Geldstroom, Waarde Creatie

Mijn TOP 15 meest gelezen blogberichten over 2016

Deze blogposts hebben jullie over 2016 het meest geraadpleegd, gerangschikt per onderliggend thema.

ADVOCATEN
Wat is de waarde van een advocatenkantoor?
De traditionele advocatuur zal verdwijnen en dus ook de bedrijfswaarde ervan?
Enorme waarde vervaging en disruptie in de advocatuur.

ACCOUNTANTS
De waarde van een accountantskantoor en … anderen, maar kijk eens eerst goed onder de motorkap …
Een accountantskantoor overnemen: hoe doe je dat?
Accountantskantoren zijn volop in beweging.
Waardeverhogende factoren van een accountantskantoor.

BEDRIJFSWAARDERING en WAARDECREATIE
Het gebruik van Acquisitie Multiples en EBITDA.
Waardering van ondernemingen: tussen theorie en praktijk: een stand van zaken.
KMO en “Moonshot” thinking.
Waardeverhogende factoren “Panama” style.
Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming?
Het nieuwe Google Ventures fonds en de vereiste OKRs/doelstellingen voor succes.
Terminal Value and Snake Oil.
Hoe Blockchain de wereld aan het veranderen is.

The world is changing fast, indeed!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Birds in the Bush, Blue Ocean Strategy, Exponential Wisdom, Peter Diamandis, Singularity University, Waarde Creatie

Een bedrijf waarderen lijkt eenvoudig, maar een bedrijf eenvoudig waarderen is moeilijk.

In het Engels heet dit “cracking the code”, ook meer specifiek terug te vinden in de bekende “Blue Ocean Strategy” benadering.

In mijn blog berichten voorspel ik de toekomst zeer zeker niet, daarvoor raadpleeg je beter mijn eerdere bijdrage over “birds in the bush” en ook het maken van voorspellingen door het gebruik van een “kristallen bol“.

Ik refereer liever naar wat de Singularity University opsomt over “No Job Is Safe, But These Skills Will Always Be Valued in the Workplace“.

Ook naar wat Peter Diamandis aan zijn horizon ziet verschijnen in “TOP 10 TECH TRENDS TRANSFORMING HUMANITY “.

“Moving the needle” is inderdaad niet zo eenvoudig als het lijkt.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBIT, EBITDA of WINST?

Alle drie zijn het bekende kwantitatieve elementen of normen die bij een bedrijfswaardering worden gebruikt.

Maar daar gaat het al lang niet meer alleen over.

Wat zie je daarvan bijvoorbeeld bij een start-up, … hm, niets?

Juist, … dus dient in deze razendsnelle disruptieve tijden te worden gegrepen naar andere beslissende kwalitatieve elementen.

Recent bracht ABN-AMRO een studie uit over het belang van “bedrijfscultuur”, onder de titel “winst-wordt-afgeleide-van-bedrijfscultuur“.

Belangrijke elementen in deze studie zijn:
– winst is een afgeleide van (intrinsiek) gemotiveerde medewerkers,
– organisatiecultuur bepaalt de aantrekkelijkheid voor jongeren,
– employer branding wordt belangrijker dan corporate branding,
– bedrijven met een sterke cultuur presteren beter.

VRAAG: hoe waardeer je de bedrijfscultuur?

Geplaatst in Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Waardecreatie, “Corporate Theory” en Synergie?

Zeer recent werd Linkedin geacquireerd door Microsoft.

Blijkbaar was dit voor Microsoft weerom een niet te misen koopje, trouwens net zoals de eerdere acquisitie van Nokia (hm …), of was het eerder gebaseerd op de aanwezigheid van zogenaamde “synergie” voordelen”?

Het maandblad Harvard Business Review (HBR) commentarieerde hierop in een artikel “Do M&A deals ever really create synergies?“.

De corporate theory is volgens HBR gebaseerd op drie mogelijkheden, ik citeer:

 1. Foresight about the evolution of technology, tastes, and demand, revealing assets with enhanced value in the theory’s foreseen future.
 2. Insight into what is unique and distinctive about the corporation’s existing assets, capabilities, and resources, providing a platform for evaluating external assets with which your firm may be uniquely complementary.
 3. Cross-sight about the complementarity of assets, revealing the value created when you combine your assets with those of the company you acquire and exploit them in the future industry circumstances you foresee.

Ik noteer vooral de conclusie van HBR, meer bepaald dat … “the acquiring company has to have unique assets that can combine with a unique asset of the company they’re buying to create value in a future that the acquirer sees but that others do not” …

Was dit hier het geval?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Peter Diamandis, Waarde Creatie

De 5 belangrijkste succesfactoren voor een KMO idee.

Ik sprak u eerder over de kracht van ideeën.

Dat James Altucher een idea machine is, is een understatement. Ook Peter Diamandis is zo’n kerel. Maar vooral Bill Gross, de stichter en oprichter van Idealab is van ditzelfde kaliber.

Onlangs presenteerde Bill op een TED conferentie.

Bill onderzocht zijn vijf belangrijkste succesfactoren die van invloed waren geweest op het succes van de 125 bedrijven binnen zijn portefeuille bij Idealab en van de 125 bedrijven daarbuiten.

De succesfactoren die hij onderzocht en waarop hij uiteindelijk uitkwam zijn de volgende, weliswaar in orde van belangrijkheid.

Verschiet niet: geld of financiering kwamen op de laatste plaats!

 1. De timing: ben je te vroeg met het idee? Gewoon te vroeg? Of te laat. Of precies op tijd? Is timing van belang? Soms kun je een geweldig idee hebben, maar de markt is er gewoon niet klaar voor.
 2. Het team en de uitvoering: hoe efficiënt is het team? Hoe effectief is het team? Hoe flexibel is het team? Het team is degene die naar de markt kijkt en het product of de dienst aanpast aan wat zij zien. Als u niet beschikt over een goed, complementair team, zal dit helaas niet gebeuren.
 3. Het business idee: hoe nieuw is het idee? Zit er een unieke waarheid verscholen in het business idee? Kan het idee voldoende worden afgeschermd?
 4. Het business model: heb je een duidelijk pad voor de creatie van de inkomsten (terugverdien model)? Sommige bedrijven beginnen evenwel zonder een business model. Neem Facebook en Twitter als voorbeeld, die beide gelanceerd werden zonder terugverdien model, pas nadat zij een succesvolle markt vonden voor hun product of dienst en aantoonden dat een snelle groei mogelijk was.
 5. De financiering: een bedrijf kan je succesvol maken, zelfs als je het nodige geld niet kunt ophalen. Kijk naar het timing effect en pas desnoods uw burn rate aan (hoeveel geld je uitgeeft), zodat u het lang genoeg kunt uitzweten totdat de markt er klaar voor is.

Conclusie: denk aan de beroemde bokser Mike Tyson die concludeerde dat “iedereen een plan heeft, totdat hij in het gezicht wordt geslagen” … de manier waarop de markt daadwerkelijk reageert op uw eerste product of dienst is als in het gezicht geslagen worden. Uw plan kan goed zijn, maar dat gaat toch moeten veranderen of worden aangepast!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie

Trends, disruptie en bedrijfswaardering

Op de juiste golfen surfen heeft alles te maken met momentum: peddelen op het juiste moment en met de juiste “timing”, zoals dat trouwens bij beleggen ook het geval is.

Trends en disruptie vormen daarom een interessant (metafysisch) onderwerp.

Trends zijn te vergelijken met een orkaan.

Opkomende trends vertellen je alles over een aantal dingen, tenminste als je weet wat je zoekt, bijvoorbeeld ideeën die in inkomstenstromen (revenue streams) kunnen veranderen waaraan niemand ooit eerder aan zou hebben gedacht, disruptie dus.

Combineer ideeën dan met demografische trends en je hebt extreme waarde.

Een trend is immers een reflectie die een bepaalde manier van het leven beëindigt en een andere manier van leven doet beginnen: Henry Ford beweerde dat het tijdperk van vervoer per paard werd beëindigd, terwijl dat van de auto aangebroken was.

Trends zijn gebaseerd op twee belangrijke ideeën:

 1. alle dingen eindigen, en hoe beter we ons voorbereiden op dat doel, hoe meer we ervan kunnen profiteren,
 2. innovatie vindt non-stop plaats, steeds is het niveau van innovatie hoger dan van het jaar daarvoor.

Conclusie: focus op een trend die is gevormd rond een van de twee bovengenoemde ideeën.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Snider Christopher, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De onzichtbare kracht van de 4 K’s

In onze eerdere blog bijdragen spraken wij reeds uitgebreid over immateriële activa (intangible assets), lees onder meer:

solide cijfers en immateriële vaste activa,
goodwill en de samenstelling van lucht,
onzichtbaar en toch waardevol, rara wat is het?

In het verleden haalden materiële activa systematisch de bovenhand. Met de huidige disruptieve en snel evoluerende technologische tendensen wordt bedrijfswaarde evenwel gecreëerd door ideeën, creativiteit en kennis, dus immateriële activa of noem het maar “intellectueel kapitaal” (intellectual/knowledge capital). Deze immateriële kennis wordt uiteindelijk ingekapseld in de zogenaamde “brand value“.

Deze onzichtbare waarde is belangrijk, want de bedrijfswaarde van een onderneming wordt sowieso uitgedrukt als een veelvoud (multiple) van EBITDA, free cash flow, omzet, etc., binnen een bepaalde range.

In zijn recentste boek “Walking to Destiny: 11 Actions an Owner Must Take to Rapidly Grow Value & Unlock Wealth” doet Christopher Snider het één en ander uit de doeken.

Hop naar de 4 K’s die de aspecten van waardecreatie binnen een onderneming domineren, en die de competitieve voordelen ervan bepalen, o.m. op de volgende manieren:

 • werk aan een uitgekookte ondernemingsstrategie,
 • focus op waarde en niet enkel op inkomen (waarde propositie),
 • zorg voor de overdraagbaarheid van uw onderneming
 • zorg dat de onderneming eigenaar onafhankelijk wordt of is.

Deze 4 K’s kan men ontwikkelen en daarbij terugvinden bij:

 1. human capital),
 2. customer capital,
 3. structural capital,
 4. social capital.

Inderdaad: “Intellectual capital is the sum of everything everybody knows that gives it a competitive edge”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Peter Diamandis, Waarde Creatie

DAVE … what do you think you are doing?

In de nieuwste “Exponential Wisdom” aflevering in verband met converging technologies spreekt Peter Diamandis over disruptive technologiën.

Hij commentarieert hierbij onder meer de volgende topics die van belang kunnen zijn bij het beoordelen van de mogelijke bedrijfswaarde van vernieuwende zakelijke omgevingen en omstandigheden.

 1. The emergence of continuos low power and always on sensors and processor cores.
 2. Massive network densification.
 3. Peer to peer tech: everything is connected.
 4. The cost of global internet connectivity is going to plummet.
 5. Internet as a human right.
 6. The exponential growth of connected devices.
 7. The realization that we are all headed towards a world where we are going to wear head mounted interfaces.

HAL … do you agree with me that we also should focus on AI, VR, IoT, and deap learning looking forward … HALL … open the knowledge door  and take a stress pill …?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De “Buffett” Rules

Warren Buffett’s yearly letter to the shareholders is uit: 2015 ltr. Fascinating stuff indeed.

De klassieke journalistieke commentaar kan je nu zowat overal lezen.

Meer in het bijzonder heb ik evenwel 3 dingen hieruit onthouden.

 1. In april komt er een nieuw boek over hem uit: “Warren Buffett’s Ground Rules: Words of Wisdom from the Partnership Letters of the World’s Greatest Investor“. Ook beschikbaar op tablet.
 2. Zijn “Bolt-on acquisition” politiek.
 3. Zijn beroemde investment rule: Rule one: Never lose money. Rule two: Never forget rule one.

Hiervan zegt James Altucher: … “This means that, as an investor, Buffett first finds out how much he might lose on a stake in a worst-case scenario, and once he’s satisfied with that, he looks at the potential upside. Not only does focusing on the risk involved in market moves help with capital preservation, it frees up these investors to make smarter, sometimes bolder, moves with their money. To reach for bigger returns when they know that they’re operating on solid ground” …

Geplaatst in Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Uber, Waarde Creatie

De “innovatie economie” en “wave” catching

Ik schreef gisteren over high tech, snelle groei bedrijven en het naar de toekomst kijken/staren.

Future gazing” wordt dit in het jargon genoemd.

Daarmee wou ik meer specifiek aangeven dat wij van de “kennis” economie zijn geëvolueerd naar de “innovatie” economie of cultuur .

Denk daarbij onder meer aan mobility, big data, the cloud, collaboratie tools, the internet of things (IoT), wearable computing en vooral aan de mogelijke convergentie van al deze tendensen.

Deze dramatische en stormachtige shift van kennis naar innovatie kan best als volgt worden weergegeven: “everything that can be outsourced, will be outsourced (denk maar aan het “Uber” effect). Anything that can be replaced with technology will be replaced with technology”.

Het is aldus van zeer groot belang om naar mogelijke tendensen/trends te kijken of te ontdekken (“catching the wave”), zoals:

 • the aging population,
 • healthcare,
 • surveillance,
 • the temp wormforce,
 • robotics,
 • chemistry,
 • financial technology.

Wave catching: hoe doe je dat? Denk dan in het bijzonder aan nieuwe ideeën (ideas).

 1. Where is this trend or innovation happening?
 2. Who is it impacting?
 3. Why is it happening?
 4. What industry is this impacting?

Bottom line: nobody can predict the future but look for absurdities en vooral “THE BIG IDEA“.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe “High-Tech” bedrijven waarderen?

Recent behandelde McKinsey dit salliant onderwerp, gebaseerd op hun boek “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies“.

Wat leren wij hieruit?

High-Tech bedrijven worden gekenmerkt door:

 • fast growth and high uncertainty,
 • widely varying valuations.

Hoe zulke fast growers waarderen?

 • Well-established general valuation principles work just fine,
 • Discounted-cash-flow valuations still apply (core principles of economics and finance),
 • Alternatives, such as price- to-earnings or value-to-sales multiples, are of little use,
 • All these so-called alternatives provide little insight into what drives valuation.

Hoe begin je aan een high-tech waardering?

 • begin by examining the expected long- term development of the company’s markets—and then work backward,
 • focus on the potential size of the market and the company’s market share as well as the level of return on capital the company might be able to earn,
 • always value the company under different probability-weighted scenarios of how the market might develop under different conditions.

A “HOW-TO” VALUATION GUIDE?

 1. Start from the future (Back to the Future!).
 2. Size the market.
 3. Estimate operating margin, capital intensity, and return on invested capital.
 4. Work backward to current performance.
 5. Develop weighted scenarios.

Au travail!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Waarde Creatie

De vermogenskost voor KMOs: wat doe ik er nu mee?

Steeds maar dalende rendementen op OLO 10 jaar, negatieve rentes op grote spaarboekjes, toegenomen bedrijfsrisico’s … het leest als een klaagzang.

Eerder hebben wij hierover bericht, kijk maar o.m. op:

Vermogenskosten (cost of capital) in een KMO-onderneming.
Eerst was er CAPM, dan BUM en nu eindelijk IPCPM/IPCPL.
My government is pro-business and luckily CAPM is not (anymore).

Recent behandelde de AICPA FVS Conferentie (AICPA Forensic and Valuation Services Conference) in Las Vegas dit onderwerp met als moto “Seven Tips on Cost of Capital“, wij overlopen even.

1. Het gebruik van Build-Up (BUM), CAPM en MCAPM: de meeste specialisten in bedrijfswaardering stappen al lang niet meer mee in deze verhaaltjes voor KMOs, het blijven inderdaad maar sprookjes (aka “snake oil“).

2. Het al of niet normaliseren van de risk-free rate?: het afvlakken ervan grijpt terug naar bepaalde perioden, maar welke periode dan? Very tricky indeed. Aswath Damodaran licht één en ander jaarlijks toe in zijn publicatie. Inderdaad Aswath … “it depends upon the forecast period, whether you believe markets are efficient and whether you are required to be market neutral in your analysis” … sorry, maar I am going “bananas”.

3. Alternatieve methoden zoals IPCPL en de Pepperdine Studies: zie hiervoor, aan te bevelen maar enkel te gebruiken als een “sanity check“.

4. Conclusie: it is all “pie in the sky”, dus laat vooral zien en leg uit hoe de vermogenskost gedetailleerd werd opgebouwd!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie

Mental Models, the “Big Idea” en Bedrijfswaardering

IMG_0566Ik blogde eerder over “Mental Models“.

Een belangrijk aspect van zo’n model is “You have to know all about the Big Ideas in the world“.

Ik lees en raadpleeg hiervoor o.m. de denktank Bruegel. Ook het economisch tijdschrift van de Nationale Bank van België is absoluut het lezen en studeren waard.

Een absolute must in dit model is de “Khan Academy“, bestaat ook op de App Store en op YouTube.

We all start at zero … we are born to learn … you can learn anything!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Geldstroom, Groeivoet, Waarde Creatie

Terminal Value and Snake Oil

Bij elke deskundige bedrijfswaardering vormt de eindwaarde (terminal value) het orgelpunt, als het ware het eindpunt, van een zeer lange (en vaak dure) denkoefening.

Aan het einde ervan dienen de geldwaarden wat te worden gemasseerd (massaging), beter te vergelijken met de benadering van “Snake Oil”, als “Cure-All” om het geheel wat appetijtelijker te kunnen laten voorstellen.

Bij het gebruik van zulk glijmiddel dienen vandaag een aantal hindernissen (potholes) te worden vermeden of te worden opgelost, zoals;

 1. Welke lange termijn groeivooruitzichten kunnen worden voorop gesteld: algemeen wordt 2% gebruikt, maar is dit wel zo?
 2. Welke macro-economische risico’s zijn heden ten dage voor de hand liggend : kijk even mee in onze kristallen bol, ik zie er momenteel zeer veel, u ook?

Bij elke goede bedrijfswaardering behoort een uitstekende macro-economische studie tot het traditioneel wapenarsenaal.

Ik zie vandaag een aantal belangrijke macro-economische risico’s:

 • de globale systemische crisis (na de US sub-prime mortgage en de EURO crisis),
 • de Chinese credit crisis,
 • de global commodity crisis,
 • de olie markt (crash) problemen,
 • de Greek EURO exit en de Greek bank schutdown,
 • economic imbalances binnen de EU,
 • secession problemen met sommige landen binnen de EU,
 • de US en EU QE maatregelen (geld machines/ezeltjes),
 • Saudi Arabië en de olie crisis,
 •  … (pft… buiten adem) …

Ben ik iets vergeten en welk glijmiddel gebruikt u?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waardeverhogende factoren volgens Angela Ahrendts

Voortaan zal ik het de “Angela Test” noemen.

In de februari 2016 editie van het Tech magazine FastCompany gaf zij als “Vice president retail van Apple Inc. een interview over haar benadering van de “Apple Company Culture“.

Als geoefend bedrijswaardeerder weet u inmiddels zeker dat het niet enkel om templates, spreadsheets en andere meer exotische Build Up benaderingen gaat , maar dat het integendeel meer en meer gaat over immateriële elementen en invalshoeken, die waardebetekend en toevoegend kunnen zijn voor een bedrijf.

Angela’s opsomming.

1. People feel united.
2. People collaborate.
3. The Company focus is on building trust.
4. People feel connected.
5. People feel one with the company.
6. The company was built to change people’s lives.
7. The company culture is strong in pride, in values and in protection.

Dus in het vervolg en bij het uitvoeren van een bedrijfsbezoek naar aanleiding van een opdracht van bedrijfswaardering, wees ernstig en doe EERST de Angela Test: “First of All, Just Listen and Learn“!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Accountantskantoren zijn volop in beweging

De waarde van een accountantskantoor is een veel bestudeerd onderwerp op mijn blog, kijk maar naar:

 1. Waardeverhogende factoren van een accountantskantoor.
 2. De waarde van een accountantskantoor.
 3. Een gouden tip voor accountants.

BVWirenews geeft wekelijkse gratis updates over het reilen en zeilen in waarderingsland, zie.

Deze week is vooral de commentaar op “Merger mania heats up for accounting firms” het volgen waard.

Het artikel verwijst naar een recente studie “The 2015-2016 Rosenberg MAP Survey: Annual National Study of CPA Firm Statistics“.

In dit rapport wordt verwezen naar:

1. Where does your firm rank?
2. 36 Key data points for films of all sites.

Wist u dat:

 1. The number of partners over the age of 50 stands at 64.1%, up from 52.0% in 2005.
 2. The average growth in net fees is 6.7%, the exact same as last year.
 3. Mergers and acquisitions account for 30% of growth, up from 22% last year.
 4. Average buy-in for new partners is increasing 7%, to $144,000 today, up from $135,000 last year.
 5. Income per partner is averaging $382,000, up to $392,000.

Go on en study this report.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Disruptie in 2016 in 4 stappen.

Bam, pats, boem … , het is weer zo ver.  Het nieuwe Westerse jaar is weer begonnen: the end of the festive holiday season!

Wat is uw thema voor 2016? Digitalisering, big data, simplificatie van denken en processen?

Alhoewel het artikel van McKinsey & Company dateert van mei 2015 vat het zeer goed samen wat er aan het gebeuren is: “The Four global forces breaking all the trends“.

Ik vat voor u de 4 stappen bondig samen:

 1. The age of urbanization: growth has moved elsewhere – to Asia, Latin America, the Middle East.
 2. Accelerating technological change: accelerated technological adoption invites accelerated innovation.
 3. Responding to the challenges of an aging world: a smaller workforce will place a greater onus on productivity for driving growth and may cause us to rethink the economy’s potential.
 4. Greater global connections: ushering in a dynamic new phase of globalization, creating unmatched opportunities, and fomenting unexpected volatility.

Kunt u nog volgen of gebruikt u nu ook al WhatsApp?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

De ultieme kwaliteit bij bedrijfswaardering: the “Apple Way”

Hoe behaal je “top kwaliteit” bij het uitvoeren van opdrachten bij bedrijfswaardering?

Door een combinatie van factoren, samen te vatten als volgt:

 1. lever een hoogwaardige dienst en service,
 2. tegen een marktconforme prijs,
 3. differentieer deze dienst en service op basis van een goed geïntegreerde aanpak van bedrijfseconomische onderbouw en dito verslaglegging,
 4. zorg voor een uitstekende opvolging en begeleiding.

Het resultaat is “premium waardecreatie“, zie hiervoor als voorbeeld ons eerder blogbericht.

Wat is jouw verhaal?

Steeds verrassend en altijd voordelig?

Geplaatst in Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BOLD 200: onsterfelijkheid, virtuele werelden, überisation, de deeleconomie en de zin en onzin bij het gebruik van “terminale waarde” concepten.

BOLD 200: dit is mijn 200ste blog bijdrage.

Tijd om vanaf nu nieuwe inzichten en concepten uit te werken.

Het begin van de 21ste eeuw wordt gekenmerkt door de plotse omslag van lineaire economische vooruitgang en lineair denken, eerst in een periode van discontinuïteit (dot.com boom & bust), gevolgd door een tijdperk van exponentiële evolutie;

Abundance 360.
BOLD.

Voor exponentiële galopperende veranderingen, kijk en surf naar Facebook, Twitter, Amazon, Google, Apple, Tesla, SpaceX, Blue Origin, Singularity, etc.

In het verleden leefden wij veel té veel in een wereld van container gericht denken (silo thinking), samengesteld uit systematisch denken en ageren, nu vooral met de sterke accenten van systemisch reageren (solo mentaliteit) en het overboord kieperen van denkpatronen en handelen.

In zijn recentste podcast heeft Peter Diamandis het o.m. over “Agriculture & disruption”. Het is een boeiende podcast, maar wat dacht u van het artikel over “verticale boerderijen“?

Welke kleuren en smaak verkies jij voor jouw sla van de toekomst?

De eerstvolgende blog bijdrage gaat over EBITDA, terminale waarde, de disruption index en de disruption ratio als voorbode op de propriety “Valueplan Index”.

Uiteindelijk zal het ook gaan over “Birds in the Bush” en het Aesop Orakel.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Peter Diamandis, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Back to the Future: de periode van de grote herverdeling van kennis en macht

Zowel de Wall Street Journal als onze eigen financiële krant De Tijd en de VPRO commentariëren deze toekomst.

Futuroloog Wim De Ridder wordt in het artikel van De Tijd opgevoerd, zie ook zijn meest recente boek “De ontdekking van de toekomst“.

Een greep uit Wim’s toekomstvoorspellingen, zie ook onze eerdere blogbijdragen hierover.

 1. Zelfrijdende auto’s: binnen 5 à 10 jaar. Apple’s Tim Cook zegt hierover dat … “software wordt belangrijker dan motoren” … .
 2. Daling van de elektriciteitsprijzen: met de opkomst van nanotechnologie wordt energie tegen 2025 gratis.
 3. De wereld draait volledig op zonne-energie: tegen 2030.
 4. Een genetisch paspoort tegen 2020.
 5. De opkomst van virtuele munten als de bitcoin.
 6. In de financiële sector gaan veel banen verdwijnen en bedrijven zoals Amazon en Apple gaan inbreken op de bancaire markt.
 7. Drie dagen werken tegen 2025 en 2 dagen werken tegen 2045. De econoom Eric Bartelsman zegt hierover … “Dat mensen de hele dag met zijn allen in een ruimte zitten te werken, is een erfenis van de Industriële Revolutie. Internet en mobiele apparaten laten in principe veel flexibeler werk vormen toe. Het hele van-9-tot-5-idee kan weg’ … .
 8. Digitale onsterfelijkheid en brain-to-machine-communicatie.

Wat een spannende toekomst met turbulente tijden in het verschiet èn met enorme ontwikkelingen, volgt u nog? 

Overheden zullen macht verliezen, daar de mensen nog beter zullen geïnformeerd zijn, de organisatie van onze democratie moet worden herbekeken.

Maak eens een boude voorspelling voor de effecten op uw beroep als consultant, accountant, advocaat, media deskundige, ondernemer, het internet, etc.?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Earn Out een alternatief voor KMOs?

Vandaag organiseerde Monard Law een bijzonder interessant seminarie over “De Earn-Out als middel tot succesvolle bedrijfsovername“.

Eraan-Out staat gelijk met:

 • het “uitverkiezen”,
 • van een gedeelte van de koopprijs,
 • afhankelijk van het behalen van een afgesproken doelstelling (variabel) na overdracht – zoniet louter als uitgestelde prijsbetaling,
 • met een betaling na overdracht.

Hierbij spelen de volgende doelstellingen een grote rol:

 1. een earn-out kan een oplossing zijn om in bepaalde omstandigheden de “afstand” tussen koper en verkoper te “overbruggen” en aldus een transactie tot stand te brengen,
 2. een earn-out wordt relatief vaak gebruikt in de praktijk,
 3. enkel tailor-made clausules bestaan, zeker geen standaardbepalingen,
 4. contractuele afspraken moeten heel goed worden vastgelegd, het ontbreken ervan zijn vaak een bron van geschillen en procedures,
 5. een verkoper ziet een earn-out als spreekwoordelijke “kers” op de taart,
 6. wees dan zeker van de taart zelf,
 7. een koper ziet die vaak als een belangrijke bescherming,
 8. wees aandachtig  voor de fiscale aspecten.

Dus opnieuw: stel een kwalitatief team samen samengesteld uit vooral een erg ondernemende deskundige advocaat, een uitmuntende ondernemende expert accountant èn een deskundige bedrijfswaardeerder!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

UNIZO, Overnameproces en Uitdagingen

ZO, het magazine voor de zelfstandige ondernemer, commentarieert in de Oktober 2015 uitgave (zie vanaf pagina 57) in de rubriek “Opvolging en Overname” de “Top-uitdagingen tijdens het overnameproces“.

Uit de resultaten van een recent gehouden enquête blijken ondernemers o.m. met de hiernavolgende uitdagingen te worden geconfronteerd bij een effectieve overname.

 • Waardebepaling: 56%.
 • Financiering: 46%.
 • Fiscale knelpunten: 25%.
 • Wettelijke regelingen en vergunningen: 20%.
 • Juridische knelpunten: 18%.

Bedrijfswaardering spant weerom de kroon.

Tijd dus om onze blog onder de schijnwerpers te plaatsen:

 1. Waarom duurt het zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 2. Ga voor Extreme Waarde.
 3. 5 Bijkomende waardevolle tips om de “extreme waarde” van uw KMO te doen toenemen.
 4. Gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance”.

Aan het werk, ga ervoor!

Geplaatst in Exponential Wisdom, Waarde Creatie

Disruptive projecten

In een eerder bericht vermeldde ik disruptieve industrieën.

Voor disruptieve projecten daarentegen kom je terecht bij specialisten, freelancers, die deze nieuwe technologieën kunnen bedienen en adviseren.

Een zeer actueel overzicht van de 10 meest innoverende projecten kan je vinden bij www.freelancer.com, meer bepaald:

 1. Video animation.
 2. Programming for commerce stores.
 3. Website testing or web scraping.
 4. Website development and design.
 5. Children’s book illustration.
 6. Writing.
 7. 3D rendering and architecture design.
 8. Software architecture.
 9. App development.
 10. Photoshop or any other design work.

Het goede nieuws is dat zulke projecten over diverse tijdszones kunnen worden uitbesteed, zodat bv. een project of taak in 24 uren kan worden gerealiseerd in de plaats van in 3 dagen.

Aan het werk: in welke tijdszone verblijf en werk je?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Je neus ophalen voor de bepaling van eindwaarde (terminal value)?

Ik blogde eerder over De eindwaarde als “TURBO” bij een bedrijfswaardering: HOCUSPOCUS “PATS”!

Maar wat doe je als een onderneming bedacht wordt om 100 jaar of meer te overleven?

In het recente Inc.com artikel “Built to Last (and last … and last) wordt dit proces naadloos beschreven, als volgt:

 1. Have a clear path to profitability, predictability and permanence.
 2. Stay focused on your business model, not only on return and a simple good business opportunity.
 3. Instead focus on transforming an industry, serving customers and creating a special brand that would last, versus trying to flip it.
 4. Focus on culture and people, not on money.
 5. Remember the 7 P’s (defining characteristics): purpose, perseverance, people first,private, profit, paced growth, pragmatic innovation.

Lees ook: Finish BIG: how entrepreneurs exit their companies on Top (Bo Burlingam).

Geplaatst in airbnb, Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Peerby, Peter Diamandis, Tesla Motors, Uber, Waarde Creatie

Disruptie, de deeleconomie en bedrijfswaarderingen

Het hele ecosysteem gaat op de schop“, las ik onlangs.

Waar gaat het eigenlijk over?

Over “disruptie” en over andere en nieuwe businessmodellen.

Een greep uit de zeer snelle wereldwijde veranderingen.

U kent wellicht Uber, Airbnb en Tesla.

Maar kent u ook Peerbyde nieuwe telg uit de deeleconomie?

Via Peter Diamandis kunt u op “Exponential Wisdom” hierover gratis een podcast beluisteren (ga naar iTunes/podcasts). Episode 9 gaat over “How-the-sharing-economy-can-disrupt-your-business).

Volgt u nog … Ja of Neen?

Ja, lees dan: snel en soepel reizen 3.

Neen? Raadpleeg in ieder geval toch onze blogbijdrage hierover en verhoog de extreme waarde van uw project of onderneming.

Good luck, en delen maar!

Geplaatst in Waarde Creatie

Vlaamse lijnen voor 2050 uitgezet

Visie 2050, zo heet de Vlaamse visie voor 2050.

Er wordt gefocused op:

 • zelfrijdende auto’s,
 • Learning parks,
 • 3D-printing,
 • Circulaire economie.

Allemaal mooi, maar lees ik wel goed dat dit een strategische visie voor 2050 is?

Excuse me, SIRI (mijn persoonlijke spraakassistent) zei mij net dat dit voor NU is, lees mijn blog van gisteren.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

How to Value a Company in the age of Disruption?

Hierbij heb ik een aantal vragen:

 1. Wanneer begint deze “Age”? Velen zeggen NU of ten laatste binnen een paar jaar. Denk maar aan de elektrische auto, Tesla en de gepresenteerde modellen op het autosalon van Frankfurt.
 2. Wat is de betekenis van “Disruption”? Alles weg. Alles vervangen door iets nieuws? Of alles mooier en beter? Denk maar aan het gebruik van Google Maps.
 3. Wat is de betekenis van “Company”. Denk je dan aan een verzameling van produkten. Of denk je eerder aan mensen en creativiteit? Apple is een verzameling van produkten en mensen. Wat is “HP” of “Amazon” dan en wat te denken van LawGives?

Niemand kan dit alles beter aantonen dan Peter Diamandis.

Lees zijn recente bijdragen:

Dus hoe waardeer je dan zulke bedrijven?

Hiervoor moet je doordrongen zijn van:

 • Big Data,
 • Artificial Intelligence,
 • Virtual Reality,
 • Augmented Reality,
 • The internet of things,
 • 3D-printing,
 • Zelfrijdende auto’s.

Dus om dit alles te kunnen waarderen moet je deze nieuwe business modellen kennen en begrijpen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

De bedrijfswaardering van Prss.

Aan het woord is Jochem Wijnands in een interview via Blendle en NRC Handelsblad: “De app die Apple vergat te maken”.
Jochem is medeoprichter van het Nederlandse Prss, dat de basis legde voor de uitgeefstrategie van Apple.

Wat leren wij uit dit artikel?

Ik vond het superinteressant, dat onderhandelen met venture capitalists. Die tactiekAan een investering hangt een waardering en je moet niet te veel vragen maar zeker niet te weinig. Anders worden je ambities niet serieus genomen worden.

Nu, terug in Nederland, valt me ook op dat we hier te voorzichtig zijn voor de echte startupmentaliteit. Ik heb al weer een paar gesprekken gevoerd voor TRVL maar als ik met Nederlanders praat loopt de energie er weer uit.

Investeerders willen de zekerheid van een hoge waardering en tóch instappen voor een kleine prijs.

Dat is kruidenieren.

Het heet niet voor niets durfkapitaal. Nederlanders zijn wel brutaal , maar het ontbreekt aan lef … Vlamingen zijn minder brutaal, maar hebben wel meer lef, denk ik toch!

Wat heeft Jochem geleerd in een jaar Silicon Valley?

Morgen kan er opeens iets wat vandaag nog niet kan. Dan is er weer een hele industrie die omvalt.

Lees in dit verband onze blog bijdragen over waarderen en disruptie.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Warren Buffett: olifanten en kastelen revisited.

Warren Buffett staat vandaag in het nieuws met de overname van “Precision Castparts”. Geïnteresseerd in hun financials en business model? Zie dan een recente kwartaalrapportering in bijlage: Castparts 10-K.

Er wordt gefluisterd dat de olifantenjacht (monsterdeals) nu zou voorbij zijn (althans voor de komende 12 maanden)?  Meer hierover weten, lees dan onze vorige Blog bijdragen:

Zou Warren Buffett nog steeds op jacht zijn?

De olifantenjacht is weer toegelaten.

Waarom zou Warren beleggen in Precision Castparts?  … Omdat het in zijn kraam past;

 • Investeren in ondernemingen met een slotgracht rond hun business model, dus met een grote drempel voor concurrenten.
 • Investeren in het herstel van de luchtvaartindustrie, lees: in het blijkbaar groeiend aantal bestellingen van vliegtuigmaatschappijen.
 • Investeren in industrieën die onder druk staan, met name de olie-industrie.
 • Om de beleggingsportefeuille van de holding Berkshire Hathaway meer te diversifiëren.

Les voor onze KMOs: diversifiëren om minder afhankelijk te zijn … en waarde te creëren.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waarde van uw KMO verhogen à la Top-Gear, Revisited

Neen, dit is geen aflevering uit de nieuwste televisie serie “Een nieuw tv-tijdperk”.

In onze blog lingo heet dit dan “Ga voor Extreme waarde“, zie verder op;

In een artikel uit de Huffington Post somt David Bunton 4 belangrijke elementen op in “How to Maximize the Value of Your Small Business“;

 1. Verminder of pas uw bedrijfsrisico profiel aan.
 2. Zorg voor een juiste en volledige financiële balans, let vooral op het weglaten en wegnemen van zogenaamde niet-operationele gegevens.
 3. Bouw aan een sterk “Business Model”.
 4. Identificeer potentiële geïnteresseerden in elke levensfase van uw onderneming.

NOW  WHAT: … most small business owners dream of one day selling their companies and cashing in. However, they often aren’t aware of what specific criteria will be used to value the business. By following the above recommendations, they will be able to maximize the value of their business and ensure they are in a position to sell for the highest amount possible …

AMEN (in het kwadraat).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Na “Apple Car” het project “Google Loon” en Waardecreatie.

WHAT: ik sprak u eerder over het waarschijnlijke “Apple Car” project, zie http://valueplan.me/2015/07/28/wat-de-apple-car-ons-leert-over-waardecreatie/.

SO WHAT: een volgende iteratie op dit thema is het Google project “Loon”, zie in dit verband deze 2 video’s:
 1. https://www.youtube.com/watch?t=18&v=HOndhtfIXSY
 2. https://www.youtube.com/watch?t=63&v=m96tYpEk1Ao
NOW WHAT: hoe werkt u met èn herkent u waarde creërende elementen bij een bedrijfswaardering?
 
That’s right: with BALLOONS!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat de Apple Car ons leert over “Waardecreatie”?

Het “Apple Car Development Project” blijkt volgens plan te verlopen, dus klaar voor nieuwe Waardecreatie.

Wat heeft Apple hiervoor nodig en op welke doelen wordt gefocust?
 1. Menselijk kapitaal en talent: de WSJ claimt dat Apple “Auto-Related Executives en Researchers” zoekt en in dienst neemt, onder meer voor “Autonomous Vehicles, Mapping, Robotics, Product Quality, Supply Chain kennis” en “Manufacturing Techniques”.
 2. Kwaliteitsbewaking, zoals “Total Customer Satisfaction” meer bepaald (en in Car Lingo) “Controlling the Experience a Customer has with a Car Brand (including everything from how a car is built, to it being bought at a dealer)”.
 3. Selling Experiences”.
 4. “Offering Something Unique”(something that moves the category forward).
 5. Owning and Controlling the Primary Technologies behind the Car Project.
 6. What do we (Apple) bring?
 7. Can we make a Significant Contribution to Society with this?
 8. Owning the Key Technologies.
OP WELKE DOELEN LIGT UW FOCUS?
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Bedrijfswaarde is “gegarandeerd”.

GEGARANDEERD”: dit is hét centrale thema in het huidig politieke debat over de “Taxshi(f)t”.

Hm … effe kijken en diep nadenken!

Wat betekent “gegarandeerd” in de praktijk?;

 • Dat er maar één zon bestaat, waar de aarde rond draait? – niet gegarandeerd.
 • Wat dan met de pas ontdekte planeet Kepler 452b en is die bewoonbaar? – niet gegarandeerd.
 • Zal het begrotingstekort boven of onder de 100% blijven? – niet gegarandeerd.
 • Zal de belastingdruk blijven dalen? – niet gegarandeerd.
 • Zal de langetermijnrente beneden de 1% blijven? – niet gegarandeerd.
 • Zal de economische groei blijven stijgen? – niet gegarandeerd.
 • Zal het bedrijfsrisico dalen en verdwijnen? – niet gegarandeerd.
 • Zal economische “disruptie” niet meer bestaan? – niet gegarandeerd.

En dan kan ik nog uren en vele lichtjaren blijven doorgaan, u ook?

Wat is er dan wel GEGARANDEERD, laat het mij weten?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het gebruik van DCF met de billen bloot.

Neen, ik heb het niet over het spannend spel, waarin jongeren een Nederlandse ster, het hemd van het lijf mogen vragen, maar wel degelijk over de wekelijkse BVWire bijdrage (https://bvresources.com/defaulttextonly.asp?f=bvwirearchive) die bloklettert “Study reveals a shift in approach to valuing synergy”.
Verwezen wordt naar een bijzonder interessante studie verschenen in de “Journal of Applied Finance”, zie bijlage Company Valuation in Mergers and Acquisitions.
Deze verhelderende studie leest als een trein.  Hierbij een beknopt overzicht van de hoofdlijnen;
 1. Use of DCF.
 2. Discount rates for DCF.
 3. Terminal value.
 4. Multi-business companies and “sum of parts” valuation.
 5. Valuing synergy and strategic opportunities.
De conclusie van deze publicatie: “The application of DCF is far from “routine” and a complex set of judgments is used. “Our results serve as yet another reminder that analytic techniques such as DCF do not “make” decisions but only “inform” them”.
 
Inderdaad, met de billen bloot, maar dan niet op zijn “Victoria’s Secret”!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe gedragen EV/EBITDA Multiples zich?

Hierover bericht de nieuwsbrief “Vernimmen“(http://www.vernimmen.com/Read/Vernimmen_letter.php) in de July 2015 editie.

Uit een studie (zie bijlage: Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions) blijkt dat de markt waarin deze ondernemingen opereren, gesegmenteerd is al naargelang het om een strategische bieder (strategic acquirer) dan wel om een financiële bieder (strategic acquirer) gaat: zie uittreksel uit deze nieuwsbrief Vernimmen 87 July 2015 Pages 6-8.
Kan dezelfde houding in de KMO/MKB markt worden teruggevonden? Laat het mij weten.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BIG DATA, “The New Oil” and het impact ervan op uw bedrijfswaardering?

Het debat over de waarde van materiële vaste activa (tangible assets) ten opzichte van de waarde van immateriële vaste activa (intangible assets) wordt meer dan ooit gevoerd door en voor zogenaamde “data driven” ondernemingen.
Alhoewel, in de huidige nieuwe economie/economische context zijn alle ondernemingen “data driven” geworden, of zij nu klein of groot zijn.
Dus is de benadering en de beheersing van “Big Data” nu van zeer groot belang voor de onderliggende bedrijfswaarde van ondernemingen.
Big Data en alle implicaties daarvan, zijn niet enkel een IT-probleem meer.

“Data/gegevens”, de zogenaamde “nieuwe olie”, voor bedrijven die willen concurreren en gedijen in de lokale èn wereldwijde markt, beslissen tijdig en op voorhand hoe die gegevens worden verzameld, opgeslagen, beveiligd, verkocht en gebruikt.

Big Data moet een top business prioriteit zijn en alle beslissingen moeten consistent zijn met èn weerspiegelen de kernwaarden van de onderneming en zal aldus lange termijn effecten hebben op de bottom line, de reputatie en de bedrijfswaardering hebben.

Geïnteresseerd? Lees dan verder op:
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering is zoals een “Couckenbak”.

Wat heb je hiervoor nodig? Zeker geen “Polonaise” maar integendeel wel verschillende basis financieel/economische ingrediënten.

 1. Een basis ingrediënt om de geprojecteerde risico’s in de berekende bedrijfswaardering te kunnen integreren.
  1. Analyseer/vergelijk de gebudgetteerde (historische) cijfers met de geprojecteerde cijfergegevens, vooral de capaciteit van het management/eigenaars om deze projecties te kunnen realiseren en in resultaten te kunnen omzetten.
  2. Gebruik “commonsense” (gezond verstand) om deze projecties te evalueren: zijn de omzet verwachtingen en de free cash flows realistisch, is het aanwezige werkkapitaal voldoende hoog en gepast aangewend, zijn de kapitaal investeringen nodig en noodzakelijk, etc.?
  3. Een doorgedreven industriële en economische micro/macro analyse met de bedoeling de geprojecteerde groeiverwachtingen te kunnen ondersteunen. Al gedacht aan “Big Data” analyse?
 2. Een noodzakelijk ingrediënt voor de afwerking van het waarderingsverslag.
  1. Het verslag moet vooral “beschrijvend” zijn.
  2. Vergeet theoretische blablabla (discount rates, bèta, etc.) en zorg er eerder voor dat de gebruiker/lezer de concepten en uitgangspunten van de waardering begrijpt.

Aan de slag ermee!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering voor KMOs: “More Common Sense, Less Theory and Fewer Models Needed”.

Professor Pablo Fernandez is onze Europese Aswath Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/).

In onze eerdere blog bijdragen commentarieerden wij reeds een aantal keren zijn zeer gevatte tussenkomsten, bevindingen en commentaren.

De kers op de spreekwoordelijke taart was zijn uitspraak dat “CAPM: An Absurd Model” zou zijn.

Kritische commentaren vooral vanuit theoretisch/academische hoek konden niet uitblijven, zie zijn paper op CAPM- The Model and 233 comments About it

Toch blijft hij, en ons inziens meer dan volledig terecht, bij zijn eerdere conclusies:

 1. The CAPM is about expected return. If you find a formula that works well in the real markets, would you publish it? Before or after becoming a billionaire?
 2. The CAPM is an absurd model because not only its assumptions but also its predictions/conclusions have no basis in the real world.
 3. With the vast amount of information and research that we have, it is quite clear that the CAPM does not “explain facts or events”, nor does it “describe the past, present, or future state of something”.
 4. It is important to differentiate between a fact (something that truly exists or happens: something that has actual existence; a true piece of information) and an opinion (what someone thinks about a particular thing).
 5. Valuation is about required return. There are persons, papers and books that mix (or assume that are equal) expected and required returns.
 6. A common request of many students and managers: ‘Give me a rule of thumb I can follow without thinking’.
 7. We may find out an investor’s expected return for IBM by asking him. However, it is impossible to determine the expected return for IBM of the market, because this parameter does not exist. Different investors have different cash flow expectations and different expected (and required) returns to equity. One could only talk of the expected return of the market if all investors had the same expectations. But investors do not have homogeneous expectations.

Tenslotte, zijn advies naar specialisten èn generalisten van bedrijfswaardering:

 • try to step back after doing an assignment and look at it to see if it is logical,
 • use a little more common sense in every assignment and fewer recipes, especially if you don’t understand the recipe.
 Tijd voor de zomeractie van de maand: “Nothing comes to a Sleeper but a Dream. Our Dad used to say that.” (Serena Williams).
 • Dreams are in the head. But action creates growth, creates skill, creates excellence.
 • Edison didn’t dream about a lightbulb. He tried 10,000 experiments before one worked. Henry Ford didn’t just dream about making a car. He started three car companies and made the assembly line before he finally had success. Steve Jobs didn’t dream about the ipod. He bought one of the first Sony Walkmans and took it apart and figured out how to do it better.
 •  Thinking keeps the adventures of life bottled in your head. ACTION makes you a hero!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waarde van opdrachten fine tunen en verbeteren

 

Deze zomer periode is uitermate geschikt om de waarde en performantie van de dienstverlening te reviewen.
Het AICPA commentarieerde hierover via de QuickRead publicatie van het NACVA.
Kort gezegd komt het hierop neer: “Hoe de te leveren waarde in de toekomst verder te promoten in 3 stappen“:
 1. Bespreek en overleg over de verschillende stappen die nodig zijn om de opdracht te vervolledigen.  Focus vooral op wat de cliënt/opdrachtgever ervan verwacht.
 2. Verduidelijk de waarde van de opdracht.  Accentueer de mogelijke verwachtingen van derden, bv. bankiers, investeerders, mogelijk geïnteresseerde kopers etc.
 3. Verzorg en benadruk vooral de unieke waarde van de dienstverlening.
Geïnteresseerd om meer te vernemen, download dan het bijgaande artikel AICPA Three Steps to Enhancing Your Competitive Advantage.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

… steeds verrassend, altijd voordelig … The Visible Expert.

Elke professional, die zichzelf respecteert, legt meer en meer de focus op specialisatie.

Waarom? Ziet u nog de bomen door het bos van de lawine aan beschikbare documenten en informatie èn in toenemende mate van de beschikbaarheid (altijd en overal) van kennis?

Specialisten”, in tegenstelling tot de zogenaamde “Médecins de Campagne” of “Generalisten”, winnen hoe langer hoe meer aan belang.

Recent kwam over specialisatie een bijzonder interessant e-book uit, uitgegeven door www.hingemarketing.com: “The Visible Expert”.

Een greep uit de inhoudsopgave:

What is a Visible Expert?
The Research
The Journey
How Visible Experts Benefit Their Firms

The Client’s Perspective
Introducing the Fast Trackers
Components of a Visible Expert Brand

The Visibility Toolkit
The Visible Expert Program

CONCLUSIE: bent u een Generalist of eerder een Specialist?

BOEKENTIP: bent u geen van beide?  Lees dan tijdens de beschikbare vakantietijd het nieuwste boek van Steven Kotler “Tomorrowland” (A Journey from Science Fiction to Science Fact) of kijk naar de Youtube trailer op https://www.youtube.com/watch?v=u-WmJTaD-8Y.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De “Big Rip” ook van toepassing op ondernemingen?

In het vakantie nieuws doen fantastische berichten de ronde, zoals:

Billionaire Elon Musk (van TESLA) has fascinating ideas: gaat over “all day long power and battery packs.  Dit idee hoort thuis in de rubriek “Disruption” of hoe rijt ik alles open, zie mijn eerder bericht op http://valueplan.me/2015/06/12/exponential-finance-the-coming-disruption/.

– Met BIG RIP gaat het over het uiteenrijten van het universum, doet mij denken aan de “going concern” problematiek bij ondernemingen: bedrijven of bedrijfsconcepten die aan flarden worden gescheurd.  Dit is juist wat er aan het gebeuren is met “Predictive Analytics” (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_analytics).

If in doubt? THINK!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Waarom “Private Equity” vooral naar bepaalde ondernemingen kijkt in 5 stappen.

Scott Bulloch commentarieert in een recente “Quickread” bijdrage waarom Private Equity ondernemingen met een EBITDA van USD 1.000.000 of meer (circa EUR 900.000) interessant en attractief voor een acquisitie zouden kunnen zijn.

Dat het nu over Amerikaanse dan wel Europese ondernemingen gaat, de uitgangspunten zijn steeds dezelfde.

De volgende karakteristieken spelen hierbij steeds een bepalende rol:

 1. SIZE: een jaaromzet van USD 5.000.000 of meer (circa EUR 4.500.000) verhoogt de attractiviteit.
 2. REVENUE: income streams moeten bij voorkeur “predictable” en “recurring” te zijn.
 3. ROBUST REPORTING: de beschikbaarheid en de transparantie van financiële informatie blijkt dikwijls een struikelblok te zijn.
 4. SYSTEMIZED: goed draaiende ondernemingen, met een betrouwbaar management en ondersteund door getalenteerde medewerkers, verminderen het ondernemingsrisico.
 5. GROWTH POTENTIAL: een aanwezig groeipotentieel, verspreid over verschillende markten en producten of diensten, is vaak deal bepalend.

Niets nieuws onder de zon maar toch wel interessant om onder de zomerse aandacht te brengen en toch waarde verhogend!

Voor meer informatie: Quickread, zie: http://quickreadbuzz.com/2015/07/01/private-equity-wants-your-business/.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Belgian “X-Prize” for SME Business Valuation

De warme zomer is nu voor iedereen voelbaar, maar hoe bereiden wij ons voor op de komende winter, GREXIT, het mogelijk wegvallen van de EURO, de opkomst van de BRICS landen en meer?

Hiervoor kijk ik naar Peter H. Diamandis, zie ook mijn eerdere blogpost.

Peter is één van mijn “disruptive mentors”. Zijn motto “The best way to predict the future is to create it yourself“.

In de geest van de X-Prize Foundation stel ik voor dat een “X-Prize voor KMO waardering” wordt opgericht.
De uitgangspunten hierbij zijn:
 • Nothing is impossible.
 • Failure is not an option.
 • Change your state of mind (mindset).

Breakthrough drivers om dit te kunnen realiseren zijn;

 1. Fear.
 2. Curiosity.
 3. Wealth creation.
 4. Human significance.

Als eerste aanzet en als geheugensteun geef ik “Peter’s famous quotes” weer;

 • When given a choice … take both.
 • Start at the top then work your way up.
 • When forced to compromise, ask for more.
 • If you can’t win, change the rules.
 • If you can’t change the rules, ignore them.
 • When faced without a challenge, make one.
 • When in doubt: think.
 • Without a target you’l miss it every time.
 • If you can’t measure it, you can’t improve it.

Succes ermee!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Amaya doet het weer: Werkkapitaaloptimalisatie

Regelmatig laten wij waardevolle collega’s de revue passeren.

Met de zomer in full swing is het de beurt aan mijn Nederlandse collega Amaya Garmendia, zie haar website op www.maatwerkkapitaal.nl.

Een zeer waardevolle Website en dito Blog met interessante onderwerpen, zoals:

 1. De kracht van werkkapitaal.
 2. Groeien met werkkapitaal.
 3. Excelleren met werkkapitaal.
 4. Sturen op werkkapitaal.

Amaya richt zich vooral op MKB ondernemingen (Nederland).

Dit is zeker ook iets voor onze KMO ondernemingen in Vlaanderen?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Market Risk Premium en Risk Free Rate over 2015 voor 41 landen

Onlangs publiceerde Pablo Fernandez de resultaten van een enquête over de Risk-Free Rate (RF) en van de Market Risk Premium (MRP) die in 2015 voor 41 landen worden geëist (required return).

Het merendeel van de respondenten gebruikt voor de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk een Risk-Free Rate (RF) hoger dan het rendement van de obligaties 10-jarige regering.

Voor België bedraagt het gemiddelde van de MRP en de RF ongeveer 7%, zie pagina 6 van de bijgaande studie (MRP and RF rate for 41 countries in 2015).

Let evenwel op onze blog commentaar van gisteren over de afwijkende invalshoeken voor publieke en private markten, zie http://valueplan.me/2015/06/10/publieke-en-private-kapitaalmarkten-zijn-uniek-en-dus-ook-de-uitkomsten-van-bedrijfswaardering/.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Publieke en private kapitaalmarkten zijn uniek en dus ook de uitkomsten van bedrijfswaardering.

In zijn baanbrekend boek “Private Capital Markets” (http://www.amazon.com/Private-Capital-Markets-Valuation-Capitalization/dp/0470928328/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1433944710&sr=1-1&keywords=private+capital+markets) legt Robert Slee haarfijn uit dat publieke en private kapitaalmarkten grondig van elkaar verschillen.

Deze markten verschillen in de belangrijkste aspecten ervan, zoals: 

 • risico en rendement zijn uniek voor elke markt;
 • liquiditeit binnen elke markt is anders;
 • motieven van particuliere eigenaren en ondernemers zijn verschillend van die van de professionele managers;
 • onderliggende “kapitaalmarkt theorieën” die het gedrag van de gebruikers in elke markt verklaren, zijn verschillend;
 • particuliere bedrijven zijn geprijsd op een bepaald punt gelegen in de tijd, terwijl de publieke bedrijven continu worden geprijsd;
 • publieke markten hebben specifiek toegang tot kapitaal, terwijl privé-kapitaal moeilijk te regelen is …, etc..

Deze verschillende kapitaalmarkten zijn gesegmenteerd, dit betekent dat:

 • kleine markten,
 • lagere middenklasse markten,
 • midden middenklasse markten,
 • hogere middenklasse markten en
 • markten voor grote bedrijven,

unieke kapitaalkosten hebben, met een gedifferentieerd gedrag voor elk van de gebruikers ervan, samen met de eraan verbonden gecorreleerde waarderingsmaatstaven.

Privé kapitaal wordt toegewezen via de regels van een “vlooienmarkt” (bazaar), in tegenstelling tot de regels van een “supermarkt” voor effecten van toepassing op grote(re) publieke bedrijven.

Deze zogenaamde private “bazaars” hebben wel degelijk een structuur, maar dan georganiseerd op basis van andere risico en rendementseisen, de zogenaamde “Private Cost of Capital”.

Welke waarderingsmarkten gebruikt u, de beginselen van de vlooienmarkt of van de supermarkten?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Bedrijfswaardering en “disruption”

Bij een goede en deskundige bedrijfswaardering wordt vooral gekeken naar de toekomst, onder meer via het gebruik van de DCF methode (discounted cash flow).

Variabelen die hierbij een zeer grote rol spelen zijn:

 • groei,
 • onzekerheid,
 • continuïteit,
 • nieuwe technologieën,
 • disruption.

In zijn recentste boek “Zero to One” heeft Peter Thiel (http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel) het over de 4 voorwaarden waaraan een goede onderneming of project, en dus waardering, moeten voldoen:

– monopoly,

– scalability,

– network effect,

– brand.

De absolute voorwaarde om als expert die evolutie bij te blijven is “lezen” en voortdurend te studeren (life long learning).

Volg vooral:

Bottom Line: We Live in the Most Exciting Time Ever.  We are living toward incredible times where the only constant is change, and the rate of change is increasing.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie

Argos Mid-Market EBITDA Index sterk gestegen tot 8,7% tov Q4/2015.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

De keuze van EBITDA methode is volgens Argos gebaseerd op het feit dat: … “The EV/EBITDA multiple is the most suitable for a European index as it is not impacted by the target’s financial structure nor by its policies regarding depreciation and provisioning (which vary in time and between countries).  It is also the closest readily available proxy for operating cash flow” …

Meer info beschikbaar op: http://www.epsilon-research.com/Market/Argos en in bijlage ENGELS op ( Argos Mid-Market EN 20150331) en in het Frans op (Argos Mid-Market FR 20150331).

Waar gaat dit eindigen … in heaven… Pa-rum-pum-pum-pum?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Advocaten: het landschap is niet meer wat het is geweest!

Dit is geen toeristische bijdrage maar in tegendeel reeds onze 4de bijdrage in de artikelenreeks “De Advocaten in 2015, … na de disruptie en Beyond”.

Eerder kwamen de volgende topics aan bod;

 • Wat is de waarde van een advocatenkantoor?
 • Waardeverhogende factoren voor een advocatenkantoor
 • Hoeveel is uw advocatenpraktijk waard?

Vandaag een overzicht van de algemene tendensen in de professionele beroepen, dus ook de advocatuur, gebaseerd op basis van een zeer recent US BVR webinar “Law Firms: Valuation and Other Consulting Opportunities” (www.bvresources: Engels), een thema gebaseerd op het GIGO principe.

 • OUT: A general practice is best because it appeals to a wide variety of clients.
 • IN: Most firms must continually invest in the attributes, skills & services that increase value to their clients in specific targeted niches.
 • OUT: Technical partners and marketing partners.
 • IN: All owners create professional plans that outline their specific contributions to the firm, often with professional support.
 • OUT: What works for me will work for others.
 • IN: The individual must relinguish autonomy to the power of a directed firm leadership.  There is a balance between too much freedom and too little.
 • OUT: Partners are entitled to work less than staff.
 • IN: A professional practice is no different than many other businesses, and most corporate business owners work very hard too.  Everyone is in search of better balance to their work and personal lives.
 • OUT: Working hard will bring success.
 • IN: Working smarter, especially with technology and limited resources, should be the underlying driver.  This includes loosening the grip on the billable hour regimen and charging more for the value of the services delivered.

AMEN.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Is “elektrofysiologie” de toekomst van bedrijfswaardering?

Elektrofysiologie is de studie van de elektrische eigenschappen van cellen en weefsels (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrofysiologie).
Economisch gezien staat de wereld op zijn kop.  Niets was vroeger reeds zeker door het ontbreken van bepaalde wetmatigheden en nu is het hek compleet van de dam.
Lees met mij mee wat voor ons vakgebied de rots in de branding, Prof. Aswath  Damodaran, hierover weet te vertellen: “BV Expert questions the small-cap premium: Where is the Beef?”, zie http://aswathdamodaran.blogspot.be/2015/04/the-small-cap-premium-fact-fiction-and.html.
Hij concludeert dat wij onszelf in “Ucharted Territory” bevinden: “A requiem for the Small Cap Premium”.

Dan maar liever wat algoritmen aanmaken op basis van fundamentele bedrijfswaardering, zie Fundamentals of Functional Business Valuation.
Aswath: can I use your brain?
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Waardeverhogende factoren voor een advocaten kantoor

De “waarde” (niet te verwarren met de “prijs”) verhogen doe je vooral door “onzekerheid” weg te nemen.

Deze procedure is in het bedrijfseconomisch vakgebied over waardebepaling beter bekend als “De-Risking”.

Immers, met minder risico of onzekerheid verhoogt u de waarde van uw kantoor of praktijk.

“De-Risking” maakt deel uit van een lange termijn strategisch proces bedoeld  om het potentieel ervan maximaal te ontwikkelen.

Ontwikkel een plan en werk aan procedures en let hierbij vooral op het volgende.

 • beoordeel vooreerst de algemene gang van zaken en de interne en externe ontwikkelingen op korte en lange termijn,
 • focus op aanwezige management capaciteiten,
 • analyseer en werk aan de waarde stuwers (value & income drivers),
 • beoordeel de zwakke en sterke punten van uw kantoor of praktijk, pas de 5 Forces van Porter toe (zie voorbeeld in bijlage The Porter Five Forces ) en/of maak een SWOT analyse,
 • werk aan specialismen die inspelen op de markt ontwikkelingen (bv. exit planning) en die bij mogelijke verkoop of overdracht transfereerbaar zijn,
 • maak uzelf misbaar en focus daarentegen op het kantoor of praktijk als geheel zodat de ontwikkelde waarde “binnenin” wordt ontwikkeld èn blijft.

Tenslotte: denk, lees en brainstorm zo vaak als mogelijk en wees vooral zeer innovatief, wij leven immers in een disruptieve wereld waarbij alles zeer snel verandert, niet lineair maar exponentieel.  Aanbevelenswaardig is de nieuwe publicatie van McKinsey & Company (“The four global forces breaking all the trends”).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is de waarde van een advocaten kantoor?

In een ruimer internationaal kader is de recent gepubliceerde studie “2014 Report on the State of the Legal Market” belangrijk (2014 The State of the Legal Market Report), vooral gezien de artikelen gepubliceerd in de krant De Tijd “Advocatenexplosie in België” (Advocatenexplosie in België) en “Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk” (Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk).

Onlangs participeerden wij ook aan een US Webinar over dit thema “Law Firms: Valuation and Other Consulting”, zie http://www.bvresources.com/TrainingEvent.asp?WebinarID=426.

Veel gestelde vragen die bij deze problematiek worden gesteld zijn de volgende.

Hoe wordt een klantenbestand gewaardeerd m.a.w., hoeveel is mijn klantenbestand eigenlijk waard?

De waardering is in eerste instantie vooral gebaseerd op “kwalitatieve” factoren, zoals:

 • type en grootte kantoor,
 • pricing/billing/payment strategie,
 • de concentratie van de inkomsten en het cliënteel,
 • de eventuele specialismen,
 • etc.

Kijk zeker naar de segmentering van de omzet in:

 • éénmalige opdrachten,
 • opdrachten of specialismen die niet meer worden uitgevoerd,
 • overdraagbare, niet persoonsgebonden omzet,
 • niet overdraagbare persoonsgebonden omzet,
 • terugkerende omzet (repeat and recurring business),
 • omzet gegenereerd door “client loyaal” cliënteel (deels Pro Bono),
 • omzet met een belangrijk lange termijn en stabiel karakter,
 • etc.

Welke maatstaven worden er gebruikelijk in acht genomen bij waardering, bv. factor x omzet of klassieker via EBITDA formules?

Er bestaan geen vaste maatstaven, enkel economische maatstaven gebaseerd op de activa benadering, de markt benadering of de inkomens benadering.

Elk advocatenkantoor is uniek, trouwens zoals elke advocaat individueel gezien uniek is.

Wel worden zogenaamde vuistregels (“Rules of Thumb”) gebruikt om een “Sanity Check” (reasonableness) door te voeren: bv. 1 to 3 maal de genormaliseerde EBIT.

Daar meestal weinig materiële vaste activa aanwezig of nodig  zijn en dus de afschrijvingen geen grote invloed hebben, wordt niet EBITDA als basis genomen maar eerder EBIT als basis genomen (op basis van de “genormaliseerde” winst).

Elementen die hierbij in acht moeten worden genomen zijn:

 • moeten de kosten eventueel worden “genormaliseerd” (voor bv. persoonlijke of niet bedrijfsgebonden kosten),
 • zijn de vorderingen van klanten inbaar,
 • hoe wordt het “onderhanden werk” (Work in Progress) beoordeeld en gewaardeerd,
 • is de boekhouding betrouwbaar zodat de schulden bekend zijn (leveranciers, bankschulden, belastingen, sociale zekerheid),
 • hoe wordt de eventuele goodwill (de zogenaamde “Blue Sky”) beoordeeld en gewaardeerd: de meest gangbare methode is de “Capitalization of Excess Earnings Method” voor het bepalen van “Personal Goodwill”,
 • voor het bepalen van “Reputation Goodwill” spelen andere factoren o.m. de vaststelling of het klantenbestand (“Book of Business”) overdraagbaar is.

Nog vragen?  Contacteer ons op www.valueplanme@icloud.com.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe vliegt u uit de “BRIC”-Club om uiteindelijk tot “BIC” te vervellen?

Topeconoom Jim O’Neill, de geestelijke vader van de BRIC’s, gelooft rotsvast in “zijn” groeilanden, de zogenaamde BRICS landen.  Alleen Rusland moet dringend een andere weg inslaan, zei hij recent op een internationale conferentie (cf. “The Future of Emerging Markets”).

Om één en ander te kunnen voorspellen èn te kunnen meemaken, hebben wij evenwel onze befaamde kristallen bol nodig.  Of nu nog beter, misschien kunnen wij hiervoor de nieuwste Apple Watch gebruiken … even aan de “Digital Crown” draaien … Siri raadplegen … en oeps, klaar is Kees!

Op deze conferentie had Jim immers ook “Vijf Tips voor Beleggers”, die wij dan vertalen in Entrepreneurial Valuation Lingo:

 1. Wees realistisch: goed geld verdienen met een onderneming is erg moeilijk. Erken dat.
 2. Het is onmogelijk om altijd gelijk te hebben met de business planning projecties en uitkomsten.  Wees al blij dat 60% van de vooruitzichten juist zijn en worden gerealiseerd.
 3. Wees niet te beroerd om van gedacht te veranderen.  Dat kan gênant zijn, maar beter dat dan overtuigd te blijven van uw eigen grote gelijk.
 4. Wees niet bang om verlies te nemen op bepaalde producten en op bepaalde projecten.  Maar vooral laat je winnaars winnen.  Neem geen winst om gewoon te tonen wat je kan.
 5. Blijf weg van zaken die je niet kent … denk aan Warren Buffet en zijn conclusies.  Zie hiervoor onze meest recente Blog bijdrage: “I am no genius, but I am smart in spots and I stay around these spots”.

Hey Siri, what’s my business worth?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Zou Warren Buffett nog steeds op jacht zijn?

Het is bijna weer zover.

Het Orakel van Omaha, Warren Buffet dus, publiceert morgen zijn jaarlijkse “Letter to the shareholders” van “Berkshire Hathaway Inc.”.

De wereld wacht er op.

Lees alvast één van onze Blog bijdragen op http://valueplan.me/2013/03/02/de-olifantenjacht-is-weer-toegelaten/

Ondertussen is hij zanger geworden, samen met Paul Anka, zingt hij “My Way”, kijk maar op https://www.youtube.com/watch?v=3h1J9tVj9cg.

Tot morgen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Onzichtbaar en toch waardevol: RaRaRa … wat is het?

Brand Valuation” of hoe een merk te waarderen en/of hoe de waarde van een merk te bepalen, daar gaat het over in deze blog bijdrage.

Een korte opfrissing als “round-up”:

 • indien financieel zichtbaar, maakt het geldbedrag van een merk deel uit van de immateriële vaste activa van de financiële balans van een onderneming, de rubriek van de zogenaamde “intangibles” (ook wel “brand equity” genoemd),
 • een merk kan gekocht of verkocht worden , dus zou de waardering ervan van essentieel financieel en commercieel belang kunnen zijn,
 • in de huidige boekhoudwetgeving zijn geen specifieke bepalingen of vaste richtlijnen en berekeningen vastgelegd voor het waarderen of bepalen van de waarde van een merk,
 • de meest bekende waarderingsmodellen, zijn immers “propriety” en vaak enkel “beschrijvend” om evidente beschermende redenen, zie o.m.:

www.interbrand.com,

www.brandassetvaluator.be,

www.brandfinance.com.

Voor een meer academische aanpak van deze “waarderingsmodellen” verwijs ik naar de bijlage van Pablo Fernandez “Valuation of Brands and Intellectual Capital”: Valuation of Brands and Intellectual capital.

Recent heeft Forbes een cijfermatige benadering van “Valuable Brands” gepubliceerd, zie: http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2013/11/06/worlds-most-valuable-brands-behind-the-numbers/.

En hoe pakt “Apple” hiermee uit? Lees verder op http://www.forbes.com/sites/kenkam/2015/02/13/apples-119-billion-asset-hidden-in-plain-sight/.

Vraag is of al die opkomende zogenaamde “Robovaluations” à la Bizequity (www.bizequity.com) en Equidam (www.equidam.com) er dan iets van terecht brengen …? ik denk het zeker niet!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Quo Vadis “Bedrijfswaardering”?

Terwijl wereldwijd het beroep van “bedrijfswaardering” in volle opkomst en beweging is, wordt in de USA (hèt gidsland bij uitstek) reeds intens gedebatteerd over de verschillende bestaande “Valuation” standaarden (BV Standards).

Het AICPA is slechts één van deze standard-setting bodies (Standard SSVS1 Full Version attached: AICPA SSVS1 Full Version).

Daarnaast bestaan ook de standaarden van NACVA, IBA, ASA en USPAP.

Recentelijk werden deze diverse standaarden bestudeerd en gedocumenteerd, zie de bijlage bij dit Blog artikel: Business Valuation Standards Chart.

Tussen al dit geweld vinden de “International Valuation Standards” ingang en steeds meer erkenning & toepassing, surf hiervoor naar http://www.ivsc.org.

Waar staan wij intussen in onze contreien?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Thomas Piketty, James Galbraith, “The End of Normal” en de Waarde van uw Onderneming

De Franse sociale economist Thomas Piketty publiceerde onlangs de Nederlandstalige versie van zijn boek “Het kapitaal in de 21ste eeuw”.

Wereldwijd heeft Piketty het debat over economie en welvaart zeker aangezwengeld.

De financiële zakenkrant “De Tijd” sprak recent met hem en blokletterde:

 • De huidige concentratie van rijkdom bedreigt de democratie.
 • Ongelijkheid kan nuttig zijn, maar niet als ze extreem is.
 • Een vermogensbelasting zal ondernemers niet doodknijpen.

Uit Piketty’s conclusies lees ik dat de belangrijkste oorzaak van deze ongelijkheid de tendens is dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei en tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden.

Het zijn deze 2 onderlijnde probleemgebieden die nu juist de kern vormen van de problematiek bij bedrijfswaardering.

Komt daar nu ook plots een andere economist om de hoek kijken, ditmaal Keynisiaans getint, met name James Galbraith, die in zijn recentste boek “The End of Normal” poneert dat het einde van onze groeiperiode wordt bepaald door 4 grote aandrijvers:

 • energie,
 • technologische disruptie,
 • banken,
 • politieke onrust.

Zowel bij business planning als bij waardering van ondernemingen gingen professionelen uit van gevaarlijke veronderstellingen (wat nu toch blijkt) dat economische groei wenselijk was en ook normaal, permanent en voorspelbaar was.

Gedaan met deze veronderstellingen, waarbij groeicijfers naar de toekomst werden geëxtrapoleerd!

Ook ziet James Galbraith sombere vooruitzichten voor Europa, het Europese continent stagneert.

Conclusie: wij zullen ons moeten aanpassen aan een tijdperk van lage economische groei (boven nul maar lager dan groei van de jaren 90).

Vraag die ik hierbij ook kan stellen: welke groeivooruitzichten kunnen wij dan vooropstellen bij bedrijfswaarderingen en wat dan met de berekening en vaststelling van de eindwaarde (terminal value) van een onderneming?

Geplaatst in Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bijkomende 5 waardevolle tips om de “extreme waarde” van uw onderneming te doen toenemen?

Met onze eerdere blog artikelen gaven wij u enkele waardevolle tips en principes om strategisch te kiezen voor “extreme waarde”.

Dit doet u onder meer door hogere rendementen na te streven en uw ondernemingsrisico’s te verlagen.

Kort samengevat komt het neer op het volgen van deze 5 basis principes.

 1. Focus op het business model van uw onderneming (raadpleeg ook het nieuwste boek van Alexander Osterwalder “Waardepropositie Ontwerp”: hoe ontwikkel je producten en diensten die klanten echt willen).
 2. Ontwikkel recurrente inkomsten stromen (vooral op basis van vrije geldstromen/free cash flows).
 3. Werk aan de kwaliteit (cf. administratieve organisatie) en aan de interne controle op alle niveaus.
 4. Verhoog de transparantie van gans uw bedrijf.
 5. Optimaliseer uw business processen.

De voornoemde principes eisen zowel een korte termijn focus als een lange termijn visie.

Met een goede en juiste opvolging ervan is uw onderneming ondertussen een ware “race auto” geworden (Ferrari gaat toch ook naar de beurs?).  Maar hoe kunt u dan deze ondernemingsmotor fine tunen voor het bekomen van nog betere prestaties?

 1. Rekruteer de juiste en indien mogelijk nog betere (slimmere) medewerkers: op alle niveaus en zorg ook voor een juist teamverband.
 2. De bovenvermelde geoptimaliseerde business processen dienen vooral goed te worden gedocumenteerd: denk hierbij aan een juiste en volledige rapportage en aangepaste voortgang controles.
 3. De recurrente inkomsten moeten bij voorkeur niet enkel geleverd worden door een beperkt aantal cliënten (lees in dit verband onze blog bijdrage “Werkt Weight Watchers ook voor u of bent u onderhevig aan “Attritie”?, van februari 2013).
 4. Bescherm uw ideeën.
 5. Betrek de nodige geschikte deskundigen bij al de voornoemde tips.

En begin er tijdig aan!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Extreme waarde voor uw KMO onderneming

In ons gratis E-Boek over KMO Waardering, zie Valueplan E-Book August 2014, sloten wij onze 13 waardevolle tips af met het advies “Ga voor Extreme Waarde”.

Binnen het internationaal vakgebied van de “waardering van ondernemingen” (bedrijfswaardering) zijn er een aantal collega’s waar vaak naar wordt gerefereerd.  Ik vermeldde in dit verband o.m. reeds een aantal keren Aswath Damodaran.  Zijn evenknie is zeer zeker Chris Mercer, CEO van Mercer Capital.

Chris bracht onlangs een bijzonder interessant boek uit over het onderwerp “Company Wealth”, met name “Unlocking Private Company Wealth” (www.mercercapital.com).

Vooral hoofdstuk 20 “25 Questions for Business Owners” is het lezen waard voor KMO ondernemingen, maar ook voor familiale ondernemingen.

Hierbij een 20-tal van zijn essentiële aanbevelingen, als volgt;

 1. Hoeveel is uw onderneming wel waard?
 2. Hoe hebt u de waarde van uw onderneming vooraf bepaald en werd deze waarde door een onafhankelijke deskundige (bedrijfswaardeerder) uitgevoerd?
 3. Welk gedeelte van uw privé netto eigen vermogen is vastgelegd (geïnvesteerd) in uw onderneming(en)?
 4. Welk rendement hebt u hiermee de laatste 5 jaren gerealiseerd?
 5. Hoe vergelijkt u dit rendement ten opzichte van bv. investeringen in aandelen?
 6. Is uw vermogen voldoende gediversifieerd om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke zakelijke risico’s?
 7. Hoe verhoogt u de waarde van uw zakelijke belangen (toename van de ondernemingswaarde)?
 8. Hebt u ervoor gezorgd dat uw onderneming niet enkel van uzelf afhankelijk is (continuïteit)?
 9. Hoeveel geld zult u nodig hebben om na stopzetting of overdracht van uw onderneming (o.m. bijvoorbeeld na verkoop) dezelfde levensstijl te kunnen aanhouden?
 10. Beschikt uw onderneming over een adequaat dividendbeleid?
 11. Indien uw onderneming geen dividenden uitkeert, worden dan voldoende middelen gereserveerd en besteed aan investeringen voor o.m. het op peil houden van investeringen in vaste activa en de financiering van werkkapitaal?
 12. Worden winsten voldoende geïnvesteerd in andere gediversifieerde activa?
 13. Hoe liquide is uw zakelijk vermogen?
 14. Welk plan hebt u om de liquiditeit van de investeringen van uw andere aandeelhouders te garanderen?
 15. Zijn deze plannen realistisch en voldoende gedocumenteerd?
 16. Is uw onderneming klaargemaakt voor een mogelijke verkoop of overdracht?
 17. Zijn er een aantal zaken die hiervoor moeten worden uitgevoerd en die waarschijnlijk veel tijd en inspanningen vergen?
 18. Welke plannen hebt u voor een eventuele familiale overdracht of een mogelijke overdracht aan het management van uw onderneming(en) of aan een mede aandeelhouder(s)?
 19. Zijn deze plannen realistisch en hebt u deze plannen aan de betrokkenen voldoende gecommuniceerd?
 20. Wat gaat u doen nadat uw onderneming(en) is verkocht of overgedragen?
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Agentschap Ondernemen, Peter Thiel en From “Zero to One”

Samen met collega Eddy Claesen (www.claesen.be) ondersteunen wij deze week het initiatief van Agentschap Ondernemen in het kader van de “Week van de Bedrijfsoverdracht” (www.agentschapondernemen.be).

Naar onze smaak, hét geschikte moment om nogmaals te herhalen wat u nodig hebt voor een goede bedrijfswaardering, meer bepaald:

 1. Een dynamisch, voorspelbaar en standvastig politiek en fiscaal klimaat.
 2. Een dynamische financiële micro- en macro omgeving.
 3. Dynamische lokale en internationale marktomstandigheden.
 4. Vertrouwen: moet uit de markt komen en niet via regulering.
 5. Vooral het vertrouwen in de toekomst (ECB & Draghi, EUR/USD, BRICs …).

Meer in het bijzonder en om Peter te parafraseren:

 1. Beschikt u over een baanbrekende technologie of dienst in de plaats van een technologie of dienst met slechts beperkte incrementele verbeteringen?
 2. Is NU het juiste moment aangebroken om uw bedrijf te op te starten?
 3. Begint u met een groot marktaandeel van een kleine markt?
 4. Hebt u het juiste team samengesteld?
 5. Het aanmaken of bedenken telt maar ook het leveren van het product of de dienst zijn belangrijk.
 6. Zal uw marktpositie de komende 10 à 20 jaar verdedigbaar zijn (competitief voordeel)?
 7. Ziet u een unieke kans (gat in de markt) die anderen niet hebben geïdentificeerd?

Lees het nieuwste boek van Peter Thiel (“From Zero to One”).  Hij speelt hier duidelijk op in met de vraag “How to Build the Future”?  Peter is beter bekend van PayPal, FaceBook, Clarium Capital, Palantir Technologies en nog veel meer …

Read on!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

“Basel” is een stad in Zwitserland

Geografisch is dit juist. Kijk maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bazel_(Zwitserland).

Inhoudelijk en bedrijfseconomisch stelt het wel iets anders voor, lees dit even na op http://nl.wikipedia.org/wiki/Basel_II.

Niet toevallig hebben de banken zich een “Basel spiegel” voorgehouden en hun kapitaalvereisten naar de ondernemingen toe weerspiegeld.

“Risico rating” heet dat dan.

Op een recent panelgesprek over “Finance” werd een bankier hierover aangesproken en vroeg men hem of bij een evaluatie van het verbeterd bedrijfsrisico de aangerekende intrestmarge, dus de aangerekende intrestkosten, zouden worden verminderd.  Zijn antwoord … niet noodzakelijk!

Hoog tijd dus om uw bankrating strategisch te managen en te beheersen. Volg hiervoor dit 7 stappenplan (*)

1. Vraag uw bankier welke gegevens hij wenst.
2. De informatie die u beschikbaar stelt, dient van hoge kwaliteit te zijn en een correct beeld te geven van de werkelijkheid.
3. Geef de gevraagde documenten af op de afgesproken tijdstippen.
4. Monitor op een continue manier de punten die uw bankier belangrijk vindt voor de rating van uw onderneming.
5. Onderzoek op regelmatige basis of uw bedrijf een betere rating kan bekomen bij een andere bank.
6. Ga na of de gegeven waarborgen kunnen verminderd worden.
7. Hou alternatieve financieringen achter de hand.  Vergeet daarbij niet uw leverancierskredieten en creëer bijkomend bedrijfskapitaal door een goed kredietmanagement.

(*) Op basis van de brochure van Crion “Moeder, daar gaat mijn rating!” (2005).

Een gouden tip: wees proactief en stel spontaan een business plan op, zorg voor een regelmatige update ervan en verzorg ook een spontane interne “bedrijfswaardering” van uw onderneming, dan weet u waar u aan toe bent, Basel II of niet.

Meer over weten over bedrijfswaardering? Raadpleeg onze Blog;
– Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming: http://goo.gl/OaQFdx.
– Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd: http://goo.gl/U2JC9K.
– Ga voor extreme waarde: http://goo.gl/mCRmCJ.

De kostprijs van al dit werk: te verwaarlozen in vergelijking met de te realiseren besparing op de marge die uw bankier u aanrekent voor zijn kredietverlening èn de kwaliteit van uw bancaire communicatie.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBITDA is medisch een bijzonder gevaarlijke virusziekte

EBITDA als ziekte is nu gelukkig relatief makkelijk opspoorbaar, maar is aan de andere kant zeer moeilijk geneesbaar.

MEDISCHE VASTSTELLINGEN

Welke medische EBITDA moeilijkheden kunnen vandaag worden vastgesteld?

 • EBITDA als medicijn wordt vaak als pijn en ontstekingsremmer gebruikt en behoort tot de  groep van de niet-steroïde ontstekingsremmers met een unieke wisselwerking: een lage eenvoudige dosering met een snelle werking/resultaat,
 • het medicijn wordt zeer vaak als vuistregel in de transactiepraktijk ingenomen, dus veelal bij een acute opstoot van koop of verkoop aanval/woede,
 • het medicijn wordt het liefst van al poedervormig ingenomen, dus zonder ingewikkeld poespas gedoe, voorbeeld: 2 maal 3 = 6,
 • let wel: het gaat hier niet om een medicijn op basis van “waardering” in de economische zin van het woord , maar eerder in de geldelijke zin van “pricing”,
 • beide medicamenten, dus waardering en pricing, hebben evenwel een aparte chemische samenstelling,
 • bij inname dient aandachtig de bijsluiter te worden gelezen, immers de mogelijke bijwerkingen zijn vaak niet bekend en niet van de poes.

MEDISCHE ALGEMENE AANBEVELINGEN

 • bij niet beursgenoteerde ondernemingen, dus KMO (of MKB in Nederland), kan dit medicijn zeker niet worden gebruikt door de afwezigheid van vergelijkbare ziektepatronen,
 • de patalogie van deze virusziekte vereist bekende en vergelijkbare markt- of bedrijfsrisico’s,
 • dus is een grondige medische voor-analyse vereist alvorens een medische diagnose te kunnen stellen.

AANBEVOLEN SPECIFIEKE MEDISCHE DIAGNOSE

 • stel eerst een analyse/waardering op op basis van de DCF methode (discounted cash flow),
 • kijk hierbij vooral naar mogelijke toekomstige complexe ziektebeelden en naar de realisatie/optreden van mogelijke bijwerkingen,
 • indien beroep gedaan wordt op bv. een artsenpraktijk dient hiervan vooreerst het beleid en de organisatiestructuur te worden nagegaan,
 • koppel aan deze betrouwbaarheidsanalyse een grondige vaststelling van marges, rentabiliteit, financiering van werkkapitaal en een waardeanalyse van de vooruitzichten.
 • kies tenslotte een alternatief medicijn (op basis van de ingrediënten van Plan-B) zodat op basis van een alternatief medicijn een mogelijk noodzakelijk herstel kan worden bespoedigd.

Ik wens u een goede gezondheid en ook een vlugge genezing!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De vermogenskost van een KMO (MKB in Nederland)

Het bepalen van de vermogenskost (Cost of Capital) van een onderneming is het meest boeiende onderwerp in het nu nog ongekende en onbeminde beroep van “Bedrijfswaardering” (waardering van ondernemingen).

Voor KMO’s is dit in Vlaanderen bovendien een compleet ongedocumenteerde materie.

Vergeet voor de toepassing ervan de folkloristische benaderingen als CAPM, Bèta en al dat moois, daar deze benaderingen niet voor “private equity” van toepassing, noch bruikbaar zijn.

Op de koop toe staan het gebruik van “Build Up” (BUM) methoden en nu ook van “Terminal Value” zwaar onder druk.

Recent verklaarde de wereldwijde autoriteit op het gebied van Bedrijfswaardering, Dr. Aswath Damodaran (http://goo.gl/zE68dL), dat het gebruik van de Build-Up Method een “recipe for disaster” is. Ook het gebruik van EBITDA multiples in de eindwaarde berekening (terminal value) vallen daar onder (“it is a drag)” verklaarde Aswath in een zeer recent seminar/webinar).

Dus, waar staan we dan: nergens of toch ergens?

De verlossing moet komen van het gebruik en de toepassing van de IPCPL/IPCPM methode, zie onze Blogpost op http://goo.gl/JdCPUr.

In een recent gehouden conferentie in Las Vegas publiceerde BVR (Business Valuation Resources) een compilatie van deze benadering.

Met toestemming van de uitgever ervan bezorg ik jullie deze compilatie gratis, zie IPCPL Special Feature Report.

Veel leesgenot!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Ontregelende kunst, ondernemers, “Middelheim” en bedrijfswaardering

Ik heb heel mijn jeugd zeer dicht bij het Openluchtmuseum “Middelheim” gewoond, geleefd en vooral aan sport gedaan (atletiek).  Ik ben destijds vaak voorbij gegaan aan de daar aanwezige “kunst”.  In de plaats van mij door kunst op het verkeerde been te laten zetten, vond ik er sportieve vernieuwing, innerlijke rust en kracht in de aldaar beschikbare looppaden.

Het gepubliceerde interview van vandaag in de financiële krant “De Tijd” afgenomen van Luc Bertrand (pagina 50 en 51) doet mij aan die pre-crisis tijd terugdenken, ook om de analogie te leggen naar ondernemers en bedrijfswaardering.

Wat heb ik van dit interview onthouden voor ondernemers en bedrijfswaardeerders?

 • alles verandert met de tijd, maar als u goed kijkt ziet u de dieper liggende inspiratie van vele inventieve ondernemers,
 • vele ondernemers hebben een verhelderende kijk en commentaar op en over het verleden (zie http://goo.gl/E1lmUf),
 • soms is het zinvol om iets te doen, soms ook niet, maar het betekent wel dat de ondernemer met iets nieuws bezig is,
 • creatieve ondernemers hebben een onrustige geest, stellen altijd veel vragen en proberen te begrijpen, te doorgronden, de essentie te vatten, patronen te ontdekken en verbanden te leggen,
 • succesvolle ondernemers doen hun huiswerk, gaan in de diepte, zien hierbij af en toe de bomen door het bos niet meer, maar volgen toch de zaken op de voet en passen zich desnoods aan,
 • ondernemers baseren zich op de cijfers en resultaten van het verleden (gisteren), maar zulke getallen hebben geen waarde, ondernemers werken integendeel voor de cijfers van morgen,
 • cijfers zijn een belangrijke parameter, zeggen veel, maar zijn bijzonder relatief en slechts een maatstaf en een instrument om iets in de vorm te gieten die iedereen begrijpt,
 • succesvolle ondernemers ontwikkelen vooral een visie op lange termijn, mensen zijn hierbij zeer belangrijk,
 • de genoemde ondernemers hebben een gezonde ambitie, werken hard en boeken hierbij resultaten (met een beetje geluk),
 • succesvolle ondernemers zijn vaak “contrarians”, zeggen niet snel “ja”, zeggen liever intentioneel “nee” om een andere richting uit te gaan die interessante perspectieven kan openen.

Dat u zich bij de berekening van uw vermogenkostenvoet (Cost of Capital) laat inspireren door een CAPM (Capital Asset Pricing Model) of BUM (Build Up Method) benadering laat ik in het midden, maar mijn bovenvermelde bevindingen zullen u zeker helpen bij het bepalen van het bedrijfsrisico?

Geplaatst in Business planning, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie

Nieuwe 2014 M&A Survey

Onlangs namen wij deel aan de derde editie van de “M&A Survey” georganiseerd door het advocatenkantoor “Contrast” (zie http://contrast-law.be).

Meer gegevens over deze bevraging kunnen geraadpleegd worden op http://contrast-law.be/news/ma-survey.

De conclusies van dit marktonderzoek waren gebaseerd op 156 transacties, gespreid over een periode van nagenoeg 4 jaren en voor een transactiewaarde van circa 9,5 miljard EUR.

Saillant detail is dat tussen de ondertekening van een vertrouwelijkheidsovereenkomst (indien toepasselijk), de ondertekening van een intentiebrief en vervolgens de ondertekening van de overnameovereenkomst, alsook (in voorkomend geval) het aantal dagen tussen de ondertekening van de overnameovereenkomst en de afronding van de overdracht (closing) ongeveer 250 dagen werden gemeten (circa 8 maanden) .

Belangrijke vaststelling is dat: … “the results show a further breaktrough of the use of auctions, especially in respect of larger transactions” …

Waar staan wij met zulke auctions in KMO-Vlaanderen? Ook voor het actief gebruik van “Big Data” kan dezelfde vraag worden gesteld.

TIP: kijk hiervoor naar Palantir Technologies (http://www.inc.com/jeremy-quittner/palantir-and-the-spinoff-effect.html).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Heeft de recente transfer van James Rodriguez naar Real Madrid iets te maken met zijn waarde of was het eerder zijn prijs?

Naast de reeds aanwezige topspelers zoals Cristiano Ronaldo en Gareth Bale moest er dit jaar hoognodig nog een andere topper aan toegevoegd worden.

Niet de Duitser Toni Kroos maar de Colombiaan James Rodirguez dus. Voor hoeveel: voor circa 80 miljoen Euro!

Wie heeft zijn waarde berekend en tenslotte deze prijs willen betalen?

Veel bedrijfswaardering en theorie komen hier niet bij kijken, maar eerder het feit van deze topspeler te willen “hebben” en ik denk dus ook het “EGO” effect van Florentino Perez .

Had Barcelona immers niet reeds de Uruguayaan Luis Suarez aangekocht?

Toch veel geld voor onze James om hem er eentje te zien inknikkeren?

Bij bedrijfsaquisities speelt het “ego effect” dus ook een belangrijke rol bij de waardebepaling ervan, meer bepaald het “willen hebben van iets of iemand”,

Nog niet overtuigd: kijk dan maar naar de recente aankoop van de basketbalclub LA Clippers door Steve Balmer (ex Microsoft) voor de slordige som van nagenoeg 1,5 miljard Euro (circa 2 miljard USD).

Collega bedrijfswaardeerders hadden immers slechts conservatief circa 1,4 miljard USD ingeschat (zie: http://www.expertwitnessblog.com/2014/07/business_valuation_expert_witn_1.html).

Van “Ego” en prijs gesproken! Anderlecht: Quo Vadis?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Gratis KMO E-book over Bedrijfswaardering

De grote vakantie is ongeveer achter de rug in onze contreien.

De focus ligt nu terug op economie, banen, begrotingsoverschotten en besparingen.

Wij van onze kant mikken vooral op bedrijfsoptimisme, groei en toekomstverwachtingen.

 

Ons gratis E-boek over “Bedrijfswaardering” is hierbij zeker een handig werkinstrument, zie Valueplan E-Book August 2014.

 

Geplaatst in Waarde Creatie

Hoe verscheurend kan “Waardecreatie” wel zijn?

Rob Slee is de initiator van het MidasNation concept in verband met ondernemen en waarde creatie.

Ik ken Rob reeds geruime tijd, onder meer van bij mijn opleiding “Private Capital Markets” aan de Pepperdine University in Malibu/California (http://goo.gl/eHEoGd).  Rob is ook de schrijver van het baanbrekende boek “Private Capital Markets: Valuation, Capitalization and Transfer of Private Business Interests” (zie http://goo.gl/dDX9Ot).

Rob Slee brengt ook wekelijks bijzonder interessante commentaar op LinkedIn over zijn MidasNation inzichten.  De meest recente handelt over “The Tear in Our Social Contract“, zie Midas Moments 20140817 The Tear in Our Social Contract.

Alhoewel de commentaar in eerste instantie US-centric is, valt het in deze barre economische tijden op dat de toepassing ervan op Vlaanderen en op onze federale Staat schokkend en revelerend is: zijn commentaar  gaat inderdaad ook over mensen, overheid en ondernemingen (people, government and business).

Wat wij dringend nodig hebben is een gemeenschappelijke visie. In Rob’s woorden … What happens to a society that no longer has a shared vision, or in-tact social contract? An every-man-for-himself mentality sets in. Government, people, and business become thoroughly self-serving. Destructive partisanship reigns supreme.  Sound familiar?

Klinkt inderdaad zeer bekend in de oren.  Ook Luc Coene, gouverneur van de Belgische Centrale Bank, onderstreepte dit in een interview dat dit weekend verschenen is in de financiële krant “De Tijd” (pagina’s 42 en 43) … WIJ MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT DE ECONOMIE EN HET  FINANCIEEL SYSTEEM VERTROUWEN UITSTRALEN … Zonder vertrouwen is er inderdaad geen visibiliteit voor waardecreatie.

Klinkt zeer “familiar” Rob.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Uw business model en de effecten van “vergrijzing”.

Gisteren vermeldde ik het feit dat deskundige bedrijfswaarderingen sterk beïnvloed kunnen worden door een 5-tal belangrijke elementen, zie http://goo.gl/vVnxMH.

Hierbij is o.m. de “toekomstbestendigheid van bestaande business modellen” van strategisch belang.

Deze modellen kunnen onderuit worden gehaald door de effecten van de “vergrijzing”.

Deze effecten worden vandaag mooi in kaart gebracht in een artikel uit de Financial Times van vandaag, onder de hoofding “World will have 13 “super-aged” nations by 2020″.

Een meer diepgaande analyse kan worden gelezen in het recente OECD (July 2014) document: “Shifting Gear: policy challenges for the next 50 years”, zie SHIFTING GEAR- POLICY CHALLENGES FOR THE NEXT 50 YEARS.

De moraal van het verhaal: “Growth will slow and economic activity will shift, with skills being crucial and wage inequality rising”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is uw bedrijf waard? De 50 belangrijkste Nederlandse advieskantoren in bedrijfswaardering

BROOKZ, een magazine voor professionals (www.brookz.nl) dat focust op groei, durfkapitaal en bedrijfsovernames, bracht recentelijk de 2014 editie uit van de “Business Valuation 50”.

Deze ranking laat een overview zien van de 50 belangrijkste advieskantoren van Nederland op het gebied van van bedrijfswaardering.

Tot midden jaren negentig werd in Nederland (maar zeker ook in Vlaanderen) de waarde van een bedrijf vooral bepaald op basis van:

 • de resultaten uit het verleden,
 • in combinatie met vuistregels die per branche verschillen.

Doordat de aandacht voor bedrijfswaarderingen in de afgelopen twee decennia aanzienlijk is gestegen, heeft het vak van bedrijfswaardering een forse professionaliseringsslag gemaakt. 

Anno 2014 worden bedrijfswaarderingen veel uitgebreider en zorgvuldiger in kaart gebracht, op basis van onder meer de hiernavolgende belangrijke elementen:

 • de historische cijfers,
 • de huidige marktpositie,
 • de toekomstige vrije kasstromen (free cash flows),
 • de toekomstbestendigheid van business modellen,
 • het proces om te bepalen hoe tot een bepaalde waarde is gekomen.

Voor KMO bedrijven en ondernemers die bv. een eigendomsoverdracht, ondernemer buy-in (OBI), management buy-in (MBI) of verkoop overwegen geldt dat de waardebepaling een essentiële stap is.

Deze professionaliseringsslag kennen wij spijtig genoeg zeker nog niet in Vlaanderen, laat staan dat een professioneel magazine er zich mee zou bezig houden.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index sterk toegenomen in 2de kwartaal 2014 tot 8.6x

De Argos Mid-Market EBITDA Index voor het 2de trimester van 2014 werd zeer onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20140630.

Deze index, vastgesteld op basis van de historische EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de historische marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 1ste kwartaal van 2014 zijn deze marktwaarden sterk toegenomen.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.epsilon-research.com/Market/Argos).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Verhaaltjes vertellen en bedrijfswaardering?

In een recente blogpost van Dr. Aswath Damodaran (Stern School of Business, New York University) praat hij over de gevaren van het klakkeloos gebruik van getallen, zonder enig onderliggend coherent verhaal bij het waarderen van ondernemingen.

Het grote gevaar hierbij is dan dat bedrijfswaarderingen simpele “plug-en-point/play” oefeningen worden.

Een goede waardering, integendeel, moet een verstandig huwelijk zijn van een relevant en coherent verhaal, gekoppeld aan en aangevuld met de daarbij behorende getallen.

Een goede bedrijfswaardering, is immers net als een melodie componeren, die bovendien goed moet kunnen klinken.  De componist moet hierbij zoals een goede verhalenverteller gedisciplineerd werken.

Zo’n verhaal dwingt je om dieper na te denken over de gebruikte getallen en er zinvol mee om te gaan.

Om “ijs aan eskimo’s” te kunnen verkopen heb je inderdaad een goed verhaal nodig!

Geplaatst in Waarde Creatie

Summer Reading: “The Road to Disruption”

Deze tijd van het jaar is bij uitstek de meest geschikte periode voor een Summer “Creative Sabbatical“.

Het nieuwste boek van de hand van Josh LinknerThe Road to Reinvention” (How to Drive Disruption and Accelerate Transformation) is er zo eentje.

The New Yorker” vatte dit erg interessant boek recent samen, click naar het artikel “The Disruption Machine” = http://goo.gl/XCBHp4.

Onvoldoende tijd om de inhoud van dit boek te raadplegen?

Ziehier een sneak Peek van de auteur zelve: http://goo.gl/6Rcvxw.

… Change is inevitable. You need to decide: Will you drive that change, or be driven away by it? Will you disrupt or be disrupted?  By choosing to deliberately reimagine your own status quo, you can secure a strong future for both your company and your career …

Happy Summer Readings!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het Vlaams regeerakkoord en bedrijfswaardering

Het Vlaams Regeerakkoord werd zeer recent gepubliceerd (zie: http://goo.gl/W7Ecef).
Het werd gepubliceerd als een “VISIETEKST”.
Deze tekst bevat een aantal belangrijke uitdagingen en obstakels.
Het document en de realisatie ervan zijn zeer belangrijk voor onze Vlaamse KMO omgeving.
De realisatie van dit regeerakkoord is belangrijk om opnieuw geloof en vaart te krijgen in onze Vlaamse economie.
Er heerst immers reeds geruime tijd een lethargische en slaapverwekkende sfeer van ontmoediging, gebrek aan risico- en investeringsbereidheid en vooral het ontbreken van “visibiliteit”.
Daarom zijn de kernwoorden van het regeerakkoord:
 • vertrouwen in eigen kunnen,
 • verbinden met elkaars talenten en kwaliteiten,
 • samen vooruitgaan,
van primordiaal belang om onze rentestand (risk free rate) onder controle en laag te houden zodat de risico perceptie en dus de vermogenskostenvoet (cost of capital) haalbaar zullen zijn.
Ik hoop dat deze nieuwe Vlaamse Regering ons eindelijk veel waarde zal brengen en waarde creërend zal opereren!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Na de reeds bekende IAS/IFRS en USGAAP normen uiteindelijk een nieuwe samenvloeiing van SSVS/USPAP/NACVA normen naar IVS normen?

Het IVSC (International Valuation Standards Council ) heeft recent een “policy paper” uitgebracht die de rol en de behoefte behandelt van globale waarderingsnormen in een internationale context en die de noodzaak aan een convergentie met bestaande normen benadrukt.

Voor veel bedrijven die nu wereldwijd actief zijn , is convergentie van de verschillende stelsels en normen van nationale regelgeving van essentieel belang voor zowel de effectieve toepassing ervan als om de economische groei te vergemakkelijken.

Ook de vergelijkbaarheid van financiële informatie en het onderkennen van economische risico’s zijn belangrijk voor de internationale concurrentie op zich.

Quo vadis regelgeving van bestaande Belgische en Europese waarderingsnormen en de noodzakelijke convergentie?

Bron document: “Global Regulatory Convergence and the Valuation Profession” (http://goo.gl/afxBz3). Zie ook”Business Valuation Update” August 2014, pages 8-10, “Convergence in International Standards continue to gain steam” by Sean R. Saari.

Gebruikte afkortingen:

IVSC = International Valuation Standards Council (www.ivsc.org).

SSVS = Standards for Valuation Services (www.AICPA.org).

USPAP = Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (www.uspap.org).

NACVA = National Association of Certified Valuators (www.nacva.com)

IVS = International Valuation Standards.

Geplaatst in Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie

Start-ups begeleiden is een hobby voor het weekend: “Deploy or Die”

Dit thema artikel las ik het afgelopen weekend in de financiële krant “De Tijd” (pagina 42 & 43).

Het leest zoals “Economie 101”.

Ik onthield vooral de volgende vuistregels:

 • bij het bouwen van ondernemingen keren telkens patronen en regels terug,
 • bij de beoordeling ervan speelt nieuwsgierigheid een belangrijke rol: hoe zit iets juist in elkaar en wat zou er gebeuren als ik dit doe of dat doe?
 • ik geloof niet in ondernemerschap dat alleen uit de onderbuik komt,
 • ondernemerschap kan je leren,
 • zorg dat je niet enkel een mooi P&L en een mooie balans hebt,
 • maar zorg ook dat je liquide middelen voorhanden hebt,
 • zorg er ook voor dat je product of dienst schaalbaar is (scalable),
 • zodat je snel internationaal kan gaan.

Allemaal wijze raad en uit het leven gegrepen, maar deze commentaar verbleekt toch bij het aanhoren van een recente TED bijdrage van Joy Ito: “Want to innovate? Become a now-ist”?, http://goo.gl/yIUyeJ;

 • Remember before the Internet? I call this B.I. So, in B.I., life was simple. Things were somewhat predictable. People actually tried to predict the future, even the economists.
 • What happened after the Internet was the cost of innovation went down so much because the cost of collaboration, the cost of distribution, the cost of communication, and Moore’s Law made it so that the cost of trying a new thing became nearly zero.
 • After the internet, students that didn’t have permission — permissionless innovation — didn’t have permission, didn’t have PowerPoints, they just built the thing, then they raised the money, and then they sort of figured out a business plan and maybe later on they hired some MBAs.  So the Internet caused innovation, at least in software and services, to go from an MBA-driven innovation model to a designer-engineer-driven innovation model, and it pushed innovation to the edges, to the dorm rooms, to the startups, away from the large institutions.

Inderdaad, deploy or die!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het nieuwe Google Ventures fonds en de vereiste OKRs/doelstellingen voor succes

Diverse financiële persartikelen berichten deze week over het feit dat het Amerikaanse technologiebedrijf Google een nieuw investeringsfonds van 100 miljoen USD (73,4 miljoen EUR) heeft opgericht, via het vehikel “Google Ventures”, waarmee het in Europese startup-bedrijven wil investeren.  Google Ventures is opgestart in 2009 en is intussen actief in meer dan 250 jonge bedrijven.  Bij het aantrekken van deze vrijgekomen fondsen/gelden, spelen OKRs een belangrijke rol.  Wij commentarieerden in een eerdere blogbijdrage reeds deze OKRs of doelstellingen.

Wat hebben Google en OKRs dan te maken met het succes van uw onderneming en meer bepaald “how Google sets goals”,  (http://goo.gl/iEvPcY)?

“OKR” is de afkorting van “Objectives and Key Results”.  Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” (http://www.kpcb.com).  Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative benadering) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results benadering) definiëren.

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

 • het disciplineert het (na)denken,
 • het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
 • het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quantitative) maar eveneens naar het kwalitatieve (qualitative).  Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststelling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BVR/SPU Valuation Challenge

BVR (Business Valuation Resources) en SPU (Seattle Pacific University) rapporteren over de uitslagen van de derde “Business Valuation Challenge”, vooral gericht op de waardering van KMO/MKB ondernemingen.

De zeer interessante “Course Materials” en de “Lecture Notes” kunnen vrij gedownload worden.

De volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

 1. Course Syllabus.
 2. Course Materials.
 3. Lecture Notes

Alle documenten en data zijn beschikbaar op http://spu.edu/acad/school-of-business-and-economics/valuation.html.

 

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De Argos Mid-Market EBITDA index weer toegenomen tot 7,8 x EBITDA

De Argos Mid-Market Index voor het 1ste trimester van 2014 werd zeer onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20140131.

Deze index, vastgesteld op basis van de historische EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de historische marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 4de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden sterk toegenomen.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/nl.html).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

E-book over KMO bedrijfswaardering

 Wij naderen de kaap van 100 Blogartikelen.

Tijd om over het specifieke onderwerp van “bedrijfswaardering” een GRATIS white paper onder de vorm van een E-book te publiceren (zie bijlage Valueplan E-Book May 2014 ).

Hierna een thematisch overzicht van de 13 besproken onderwerpen;

 1. “Price” is what you pay, “Value” is what you get!
 2. Het gebruik van acquisitie multipelen en EBITDA.
 3. Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming?
 4. Waarom duurt het vaak zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 5. Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd?
 6. Met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen.
 7. Kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden “gemanipuleerd”?
 8. Te vermijden fouten bij het waarderen van ondernemingen (bedrijfswaardering).
 9. Eisen gekoppeld aan de haalbaarheid van de gepresenteerde free cash flows.
 10. Een succesvolle overname en familiale opvolging realiseren in 10 stappen.
 11. Creatief gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen.
 12. Wat heeft bedrijfswaarde gemeen met een fruitautomaat?
 13. Ga voor “extreme” waarde.

Leest u geïnteresseerd mee?

Op naar de volgende 100 artikelen!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het handboek “Cost of Capital” is nu eindelijk beschikbaar

De 5de editie van “Cost of Capital” is nu eindelijk beschikbaar.

Deze volledig vernieuwde uitgave is van de hand van Shannon P. Pratt en Roger J. Grabowski en is een uitgave van Wiley.

Het is  een kolossaal en een absoluut onmisbaar hand- en studie boek van nagenoeg 1.400 pagina’s, inclusief een uitstekende website met ongeveer 50 powerpoint presentaties.

Het boek bestaat uit 9 onderdelen en 45 hoofdstukken, plus de nodige bijlagen;

 1. Part 1: Cost of Capital basics.
 2. Part 2: Estimating the Cost of Capital.
 3. Part 3: Estimating the overall Cost of Capital.
 4. Part 4: Estimating the Cost of Capital – non freely traded interests.
 5. Part 5: Corporate finance officers – using Cost of Capital data.
 6. Part 6: Other Cost of Capital considerations.
 7. Part 7: Considerations in special applications.
 8. Part 8: Case studies.
 9. Part 9: Advice to practitioners.

Het is een fantastisch studieboek geworden.

Aan tafel!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

New Beta IPCPL/IPCPM “Cost of Capital” User Guide is nu beschikbaar

In mijn blog bericht van 21 maart ll., zie http://goo.gl/JdCPUr, commentarieerde ik over het gebruik van de nieuwe IPCPl & IPCPM methode, zie “IPCPL/IPCPM in de lift en wat nu met CAPM en BUM”.

De originators van de IPCPL & IPCPM methode (Bob Dohmeyer, Pete Butler, Rod Burkert, Toby Tatum) hebben nu zeer recent een beta User Guide uitgebracht voor het praktische gebruik ervan, zie BUM WACC Calibrator IPCPM Users Guide.

Een Microsoft Excel versie is eveneens beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Waardecreatie en “Show Me the Money”

Deze “feel-good” uitroep is beroemd geworden door de hilarische kreten van Tom Cruise in de film “Jerry Maguire (http://goo.gl/PTte5).

Ook auteur Chia-Li Chien heeft het erover in haar boek “Show me the money: run your business like a prosperous investor”, meer bepaald het onderkennen in zaken van:

 • business stages (cycles),
 • creating a market for your business,
 • taking your company to the next level,
 • which exit strategy is right for You?

Aansluitend en meer specifiek ging het recente artikel van Rob Slee (MidasNation) over “Let’s define a few Terms” om het geheel te verduidelijken bij het aanmaken en het gebruik van de bekende “Company Wealth Maps”, meer bepaald:

 • core values,
 • culture,
 • vision,
 • mission,
 • business model,
 • critical success factors (CSF),
 • key performance indicators (KPIs),
 • intellectual capital,
 • strategy,
 • tactics.

Na het lezen van mijn laatste blog op http://goo.gl/IzqjEa moet alles nu zeer duidelijk zijn: SHOW ME THE MONEY!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat heeft bedrijfswaarde gemeen met een fruitautomaat?

Een gokautomaat (ook wel fruitautomaat genoemd) is een mechanisch kansspel dat op muntgeld werkt.  Zij zijn te vinden in cafés of casino’s.  Op de rollen van zo’n automaat staan afbeeldingen van bijvoorbeeld fruit zoals appels, peren en kersen.  Sommige combinaties van deze afbeeldingen betalen uit, andere niet.  Deze rollen moeten bij ieder spel volstrekt willekeurig tot stilstand komen.  Net zoals bij het gooien van een dobbelsteen kunt u op het draaien van de rol geen enkele invloed uitoefenen.

Wat heeft bedrijfswaardering en bedrijfswaarde dan gemeen met een fruitautomaat?  Volstrekt niets of bij nader onderzoek toch wel zeer veel?

NIETS: bij een professioneel opgestelde bedrijfswaardering worden vaak appels ten onrechte met peren (èn kersen) vergeleken.  Ook in de dagelijkse beroepspraktijk worden prijs (appels) en waarde (peren) door dezelfde fruitmolen gedraaid.  Dobbelstenen (kersen) hebben dan ook geen invloed op de bekomen kwaliteit van de fruitsalade (bedrijfswaarde).

VEEL: een winnende combinatie, die zeker niet met dobbelstenen wordt gespeeld, kan inderdaad uitbetalen.  Zoals bij de vaststelling van de waarde van onroerende goederen, waar het adagio “locatie-locatie-locatie” is, is bij bedrijfswaarde het adagio “timing-timing-timing”.  Hierbij staan de rollen van de bedrijfsautomaat keurig gekalibreerd op de maximaal winnende combinatie (jackpot).

Over welke drie timing variabelen moet u dan beschikken om tot deze maximale gekalibreerde waarde te kunnen komen bij een bedrijfsoverdracht?

 1. Persoonlijke timing: bent u zowel fysisch, mentaal, als financieel klaar voor de bedrijfsoverdracht en hebt u ook voldoende rekening gehouden met een plan B?
 2. Zakelijke timing: is de onderneming zowel organisatorisch als financieel klaar om te worden overgedragen?
 3. Markt timing: zijn de marktomstandigheden (vraag en aanbod) ideaal gekozen voor de geplande bedrijfsoverdracht?

“Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, rien ne va plus”: voor welke winnende combinatie hebt u gekozen?

BRON: artikel gebaseerd op de recente bijdrage “Play the transfer timing slot game” van Robert Slee (MidasNation).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Damodaran, DCF, BUM, Pratt’s Stats, EBITDA tendensen en ruis op de lijn?

Professor Aswath Damodaran is voor elke specialist in bedrijfswaardering een absoluut lichtbaken.  Zijn regelmatige Blog bijdragen “Musings on Markets” zijn steeds intellectueel verhelderend en uitdagend.

In zijn recente blog bijdrage geeft hij zijn zienswijze en update over de waardering van het aandeel ”Tesla”.

Onder meer in dit verband verwijs ik naar zijn eerdere stelling over de toepassing en het gebruik van de BUM (build up method) bij het bepalen van de vermogenskostenvoet (cost of capital) en zijn lucide uitspraak hierover dat het gebruik van BUM een “recipe for disaster” zou kunnen betekenen.

Hij gaat nu een stap verder, met een knipoog, in verband met het gebruik van de DCF methode, … “which is the equivalent of claiming that wearing tights and ballet shoes makes you a ballerina” …

Nogmaals een bewijs dat naar IPCPL/IPCPM (zie mijn eerdere Blog bijdragen) en Pratt’s Stats moet worden gekeken voor benchmarking doeleinden.

Een analyse van de Pratt’s Stats M&A transacties over 2013 toont volgens BVWire o.m. aan;

 1. dat de prijzen bekomen bij bedrijfswaarderingen (business values) toenemen tot een gemiddelde EBITDA ratio van circa 3,
 2. dat de overname van private ondernemingen door genoteerde ondernemingen een steeds hogere gemiddelde mediaan EBITDA ratio oplevert van circa 10 en,
 3. dat de omvang van de over te nemen onderneming, uitgedrukt in netto-omzet, prijsbepalend is en varieert van een EBITDA ratio van circa 6 (hoogste) tot circa 2 (laagste).

Wie poneerde onlangs nog dat er “ruis op de waarderingslijn” zit?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

IPCPL/IPCPM in de lift en wat nu met CAPM en BUM?

Mijn eerdere Blog commentaar over het IPCPL/IPCPM gebruik heeft veel vragen doen rijzen en kon vooral op een ruime belangstelling rekenen.

Veel collega bedrijfswaardeerders zijn het CAPM en BUM gesakker en gebruik ervan voor KMOs meer dan beu en staan dan ook recht op de banken om dit initiatief te verwelkomen, in de stijl van “The Voice”.

Zij snappen immers dat er een wereld van verschil bestaat tussen de “Private Capital Markets” en de “Public Capital Markets” (zie hiervoor http://goo.gl/DxNN8W en vooral http://goo.gl/xlPFkX).

Een woordje uitleg voor de “ongelovigen” onder ons.

 • IPCPL/IPCPM is een initiatief van Bob Dohmeyer, Pete Butler & Rod Burkert.
 • Het initiatief gaat verder in op de Rob Slee/Paglia/Pepperdine insteek van de “Private Capital Markets” & “Value Worlds”.
 • IPCPL/IPCPM is de afkorting van “Implied Private Company Pricing Line” of “Implied Private Company Pricing Model”.
 • IPCPL/IPCPM maakt gebruik van de BVR Pratt’s Stats 500 database.
 • BVR Pratt’s Stats service wordt momenteel voor België in kaart gebracht.
 • BVR ondersteunt dit initiatief (www.bvresources.com).
 • Voor meer kennis èn gebruik van IPCPL/IPCPM verwijs ik naar www.biz-app-solutions.com.
 • Read  and click on: een nieuwe wereld gaat voor u open!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Eerst was er CAPM, dan BUM en nu eindelijk IPCPL & IPCPM

Bij bedrijfswaardering voor KMOs (MKB in Nederland) weten de meesten onderhand wel dat de toepassing van CAPM en BUM zich rustig naar de uitgang kunnen begeven en nu beter kunnen worden weggelaten en vergeten.

De CAPM (Capital Asset Pricing Model) methode is immers gebaseerd:

 • op een efficiënte markt (met een ideale en constante eigen/vreemd vermogen verhouding),
 • op relevante marktinformatie die blijkbaar voor iedereen beschikbaar is,
 • op vreemd vermogen dat altijd verkrijgbaar is tegen een gangbare risicovrije rentevoet,
 • en op de toevoeging van een bèta correctie (let op: die op basis van koersen, dus prijzen, wordt gemeten).

De BUM (Build-Up methode), die noodzakelijk is om een risico opslag te bepalen, als alternatief op de Bèta correctie, noodzaakt daarentegen minstens een SWOT analyse om vast te stellen hoe onafhankelijk een onderneming haar beleid kan uitvoeren en daardoor de stabiliteit van haar geldstromen kan hardmaken.

Professor Aswath Damodaran vat het gebruik van de BUM benadering kernachtig samen, het is “a recipe for disaster”.

Deze twee methoden zijn dus voor KMO bedrijfswaarderingen uiterst subjectief en zeker niet geschikt voor private familiale ondernemingen en private kapitaalmarkten.

Tijd dus om naar iets nieuws te kijken!

Deze nieuwigheid is de zogenaamde IPCPL (Implied Private Company Pricing Line) en de daarop gebaseerde IPCPM (Implied Private Company Pricing Model).

Zowel de IPCPL als de IPCPM benaderingen zijn gebaseerd op markttransacties.

Voor geïnteresseerden, hierover meer in een volgende Blog bijdrage.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Eisen gekoppeld aan de haalbaarheid van de gepresenteerde free cash flows

Een degelijke bedrijfswaardering is zeker niet gebaseerd op het klakkeloos gebruik van zogenaamde “multiples” of via de toepassing van de veelvuldig opkomende “robo” valuations. Integendeel, maak je huiswerk. Wat hebt u hiervoor zeker nodig?

 1. Degelijke branche informatie: lokaal, regionaal, nationaal & internationaal. Doel is om aan te tonen dat de geprojecteerde omzetgroei en winstgevendheid realistisch en haalbaar zijn.
 2. De competitieve weerbaarheid aantonen, o.m. op het vlak van differentiatie, management, HR beleid, de unieke aspecten van de dienstverlening en het productaanbod.
 3. Strategische keuzes en prioriteiten uitschrijven en uitwerken, let vooral op de concurrentie analyse, de markten en het marktaandeel, de bedrijfsrisico’s verbonden aan de geprojecteerde groei.
 4. Motiveer de gepresenteerde omzet groei: is de toename gebaseerd op organische groei, dan wel gebaseerd op acquisities of strategische samenwerking, wie en welk team gaat deze groei begeleiden?
 5. Kijk ook naar de realisaties en prestaties in het verleden en leg de link naar de gepresenteerde cijfers en aanpak.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is de WhatsApp deal het kanariepietje in de kolenmijn?

Wikipedia licht de uitdrukking “canary in a coal mine” toe als dat .. “it is frequently used to refer to a person or thing which serves as an early warning of a coming crisis”…

Waar deze crisis zich dan wel situeert, is een gans andere zaak, of is het integendeel eerder een gigantische opportuniteit?  Vraag is waar deze kanarie vandaan komt of naartoe vliegt en welk melodieus nieuw en verrassend fluitconcert het brave beest te berde zal brengen?   TWEET zal het niet kunnen zijn, deze toon is immers al gepatenteerd en genoegzaam uitgeprobeerd.

De lokale Vlaamse financiële krant “De Tijd” beweert alvast in zijn “Commentaar” rubriek van vandaag dat … “ze geven aan waar de toekomst ligt” …  De Engelstalige internationale financiële krant “Financial Times” vat het dan weer kernachtig samen als … “it took 10 days for Facebook to make by far its largest acquisition and quite possibly the most expensive acquisition of a private venture capital-backed company yet” …

Persoonlijk mijmer ik dan weer eens moedeloos “waar zijn wij dan wel mee bezig in onze “Vlaamsche über dynamische L&H contreien”?

L&H ter zijde, eerst back to basics.  Als waarderingsdeskundige kijk ik naar bekende dichotomie tussen prijs en waarde, een bekend verhaal.

Bij waarde kijk ik naar een aantal fundamentele waardebepalende factoren zoals omzetten, bedrijfswinsten, operationele kasstromen en bedrijfs-of industriële/sector risico’s.

Bij prijszetting, vooral van toepassing op de evolutie in de sociale media, kijk ik naar een aantal prijsvariabelen, zoals het aantal users of gebruikers, de gebruikersintensiteit van deze users/gebruikers en in mindere mate naar voorspelbare omzetten of nog te realiseren winsten.

De moraal van het verhaal: bent u ondernemer, zoek dan de juiste prijsvariabele!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Duff & Phelps brengt splinternieuw Bedrijfswaardering Handboek uit “Guide to Cost of Capital”

Duff & Phelps presenteerde vandaag haar nieuwste publicatie “2014 Handbook – Guide to Cost of Capital & 2014 Risk Premium Calculators”.

Een korte inhoud van dit boek (Engelstalig) is als volgt:

 1. Cost of Capital Defined
 2. Methods for Estimating the Cost of Equity Capital
 3. Basic Building Blocks of the Cost of Equity Capital
 4. Risk-free Rate & Equity Risk Premium
 5. Basic Building Blocks of the Cost of Equity Capital – Size Premium
 6. Beta & Industry Risk Premia
 7. Company-specific Risk Premium
 8. The CRSP Decile Studies and the Risk Premium Report – A Comparison
 9. Using the CRSP Decile Size Premia
 10. Using the Risk Premium Report
 11. CRSP Decile Size Premia Data Exhibits
 12. Risk Premium Report Data Exhibits

Alle specialisten terzake keken reeds geruime tijd uit naar deze nieuwste studie, samen met de allernieuwste tool en (nu nog onbekende) benadering “IPCPL/IPCPM”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

“De Tijd” gruwel van EBITDA en het DADA fenomeen

Het acroniem “EBITDA” wordt zeer vaak, trouwens te pas en te onpas, gehanteerd in de transactiewereld (bij koop, verkoop, reorganisaties, fusies & overnames, etc.).

Maar wat stelt dit acroniem uiteindelijk voor?  Vaak weet men het niet en dan wordt maar “EBBADABADOO” gemompeld.

Dit doet mij onwillekeurig terugdenken aan de tijd van “The Flinstones” en Fred’s eureka uitroep van “JABADABADOO”!

EBITDA is de Engelstalige geheimtaal afkorting van “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, in lekentaal beter bekend als “operationele geldstroom” (cash-flow).

Fred Flinstone wist evenwel van wanten en kreeg hiervoor de uitgekiende steun en advies van zijn echtgenote “Wilmaaaaa” en zijn beste buren “Barney en Bettie”.

Heeft EBITDA dan te maken met alchemie of gewoon met basis logica?  Met basis logica dus.

Op de laatste pagina van De Tijd van vandaag gaat de dienstdoende journalist zeer kort door de bocht met de vaststelling dat … “de EBITDA niet de operationele kasstroom is” …

Tijd om onze Blog bijdrage van juli 2013 van onder het stof te halen en wat meer diepgang te geven aan journalistieke ludieke vrijheden.

EBITDA verwijst naar bedrijfseconomische inkomsten, onder de vorm van geldstromen (cash-flows), dus zonder de kosten verbonden aan de financiering van schulden (cost of funds), zonder de kosten verbonden aan investeringen (capital spending) en zonder belastingen (taxes).

Charlie Munger, Warren Buffet’s partner, definieerde dit eerder als “Earnings before Everything”.  EBITDA wordt dan EBE?

In de M&A (Mergers and Acquisitions) wereld wordt EBITDA vooral gebruikt als een financiële ratio of maatstaf om de geproduceerde EBITDA te verhouden tot bv. de lange termijn schulden (long-term debt).

Hoe hoger deze ratio, des te hoger de schuldgraad en dus des te hoger het aanwezige bedrijfsrisico.  Hoe lager de verhouding, hoe meer schuld aan boord kan worden genomen.

Geplaatst in Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie

Maak het uw brein makkelijker bij het uitwerken van uw ondernemingsplan

Complexe zaken zo eenvoudig mogelijk voorstellen, dat is een kunst.  Ook in het zakendoen.  Waarom uw brein hierbij te veel op de proef  stellen ?

Wat u nodig hebt is een tool om één en ander op een snelle, eenvoudige en transparante manier planmatig op te zetten, bovendien als het kan op één A4-tje.

En dan, wat doe je dan?

 1. De eerste stap is het bepalen van het juiste businessmodel.  Een businessmodel geeft immers weer hoe uw onderneming waarde zal kunnen creëren, leveren of behouden, dus uiteindelijk geld zal kunnen genereren (men spreekt dan van geldstroom of kasstroom).
 2. Een leidraad hierbij is het boek “Business Model Generation” van de hand van Alexander Osterwalder.(…)  Dit boek beschrijft in detail de “9 basisbouwstenen van een businessmodel”en geeft heel wat toepasbare voorbeelden.
 3. Onthoud terloops dat vooral de echte “waarde” genererende activiteiten van uw businessmodel het ondernemingsrisico merkelijk kunnen doen dalen en daardoor de vrije geldstromen (free cash flows) kunnen verhogen.  Een toegenomen rendement ondersteunt immers de daarbij behorende toegenomen waarde.  Een aantal voorbeelden van “waarde” genererende factoren zijn onder meer reputatie en kostenbeheersing, allen uiteraard afhankelijk van het type van onderneming.
 4. Tenslotte, en als laatste stap, ligt de focus op het gedetailleerd uitwerken van de vijf kernwoorden van uw ondernemingsplan, met name: “visie, missie, objectieven (of doelstellingen), strategieën en actieplannen”.

Aan de slag! : )

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index met 7,5x sterk toegenomen

De Argos Mid-Market Index voor het 4de trimester van 2013 werd zeer onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20131231.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de en 3de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden sterk toegenomen.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/nl.html).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bieden onze familiale KMOs evenveel weerstand als in Frankrijk?

De Franse kwaliteitskrant “Le Figaro” heeft het recent over de Franse familiale KMO ondernemingen (MKB in Nederland) onder de tittel “Les entreprises familiales résistent-elles en période de crise?”.

Het artikel concludeert met de stelling dat:

 • de groei en de rentabiliteit van familiale KMOs hoger ligt dan bij de gemiddelde Franse ondernemingen als geheel,
 • de lange termijn strategie, het aanwezige management en de betrokkenheid van de medewerkers belangrijke voordelen zijn.

Terloops verwijst het artikel naar een studie en onderzoek uit december 2012 van de Boston Consulting Group “What you can learn from Family Business”, met de focus op het 6 punten gedrag/voordelen van familiale KMOs in crisistijden:

 1. spaarzaamheid (frugality) is troef en meer bepaald het feit dat … “the easist money to earn is the money we haven’t spent”…,
 2. bij CAPEX investeringen ligt de nadruk op de verstandige besteding van de vrije geldstroom (free cash flow) en de vereiste ROI op projecten,
 3. een lage schuldgraad (leverage) geeft aanleiding tot een kleinere kwetsbaarheid en een lager bedrijfsrisico, met de nadruk op … “we leave most of the cash in the company to avoid giving away too much power to our banks” …,
 4. men is zeer voorzichtig met de eventuele acquisitie van bedrijven, vooral vanwege het integratierisico en de juiste timing ervoor,
 5. mogelijke nuttige diversificatie en internationalisering worden nauwlettend in de gaten gehouden,
 6. bekwame en sterk betrokken medewerkers zijn sterke troeven en maken deel uit van de aanwezige bedrijfscultuur en een doordacht “retention” beleid.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Van 3D Smarts naar Moocs en verder naar Spocs

Wat 3D Smarts zijn, hebben wij verleden week toegelicht, zie onze blog bijdrage op http://goo.gl/0zEjvS.

Een “MOOC” is de afkorting van “Massive Open Online Courses” en past perfect in het stramien van “mensen die informatie als zuurstof voor de hersenen zien en elke dag slimmer worden”.

Binnen ons vakgebied van bedrijfswaardering zijn er momenteel twee belangrijke MOOC initiatieven:

 • de Valuation (Spring 2014) class van Professor Aswath Damodaran op iTunes, zie http://goo.gl/dgMigE,
 • de door “Vernimmen” aangeboden cursus over “financiële analyse”, zie http://goo.gl/Zs8IJu.

Het MOOC fenomeen wordt vandaag ook in de Financial Times gecommentarieerd in een artikel met de headline “Online “Mooc” courses are too big to work, says Stanford head”.

Ook Professor Damodaran commentarieerde recent het MOOC fenomeen in zijn artikel “The MOOC stumble: Lessons from Napster and the Music Business!”.

Hierop inpikkend besloot de Financial Times met de opmerking “The rethink of Moocs has given rise to a new buzzword in the education industry: Spocs, which replace “massive” and “open” with “small” and “private”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat hebben Belgacom, Bpost en “Mekkerende Schapen” te maken met de evolutie van 2D competenties naar 3D Smarts?

Het Belgacom CEO debat is nu gelukkig reeds een aantal weken achter de rug, zie hiervoor onze commentaar op http://goo.gl/TshGFu.

Ondertussen evenwel is het Bpost opvolgingsdebat nog steeds niet opgelost, de film draait daarom nu nog altijd in onze bioscoopzalen, het boeiende script leest u op http://goo.gl/4NTAM1.

Beide gevallen illustreren best de snelle evolutie van onze maatschappij van een 2 D naar een 3 D omgeving.

Recent waren wij daarom aanwezig op een causerie waarbij Jef Staes als één van de sprekers optrad en zijn innoverende boodschap “Save our Sheep” kwam toelichten.  Een kernachtige samenvatting van zijn betoog treft u hierbij aan als uittreksel uit het vakblad “KMO-Insiderkmo-insider – Jef Staes .

Wij noteerden voor u alvast de volgende smaakmakers, die trouwens ook kunnen worden gebruikt voor de kwalitatieve toetsing van het risicoprofiel van een onderneming bij het gebruik van de “Build Up methode (BUM)” en bedrijfswaardering:

 • als je mensen achter een omheining zet, krijg je schapen en met schapen kan je niet innoveren, die mekkeren,
 • organisaties moeten leren omgaan met passie voor talenten,
 • door de overvloed aan informatie worden wij geconfronteerd met een “Global 3D Smart Wave”, dus met mensen die informatie als zuurstof voor de hersenen zien en elke dag slimmer worden,
 • in het vierde tijdperk is er zoveel informatie dat je alleen competent kunt blijven als je passie en talent hebt.

De overige bulletpoints vult uzelf in … “Kan uw team tegen een stootje”?  Lees er alles over op www.ritaraets.be/nieuws.  Succes ermee!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

PEBO + Vlerick Business School en KMO trends voor 2013/2014

Zeer onlangs lanceerde de “Vlerick Business School” het PEBO platform (Platform for Entrepreneurial Buyouts).  Een allereerst zichtbaar resultaat van dit zeer interessant jaarlijks initiatief is de recente publicatie van de “Entrepreneurial Buyout Monitor”, de neerslag van een ruime rondvraag bij buy-out en buy-in specialisten, vooral gericht op KMOs.

Het weekblad Trends nam de algemene conclusies van deze enquête over en poneerde dat:

 1. de handel in KMOs herleeft, evenals de appetijt en het geld hiervoor,
 2. de belangstelling van zowel kopers als verkopers stijgt waardoor het KMO segment van de Belgische overnamemarkt er goed voor staat,
 3. de gematigde prijzen uit een crisisdip komen, waardoor de overnameprijzen opnieuw op een normaal niveau komen te staan.

Wij lazen geboeid mee en kwamen, samen met Trends, tot de volgende specifieke conclusies en persoonlijke kritische kanttekeningen en toevoegingen:

 1. in deze enquête is afwisselend sprake van “prijzen” en “waarden”.  Let evenwel op dat de berekende “waarde”, dus de “bedrijfswaarde” van een onderneming niet altijd waardebepalend (richtinggevend) is voor de prijs van een transactie en dat er diverse waarderingsmethoden bestaan (Body of Knowledge in het Engels), die allen verschillende invalshoeken hanteren,
 2. bij gebruik van de ‘Multiple” benadering/invalshoek halen KMOs een in waarde gedaalde ratio van 5 x de EBITDA.  Deze waarderingsmethoden zou in principe tot hetzelfde algemene waardebesluit (oordeel) moeten kunnen komen.  Dit is evenwel zelden het geval, o.m. door het feit dat deze invalshoeken verschillen van de marktomstandigheden waarin de te waarderen onderneming zich bevindt, alsook van de industriële sector, de specifieke ondernemingstypologie, de timing van de transactie, de motieven van koper en verkoper, de leeftijdsfase waarin de onderneming zich bevindt, etc.
 3. actueel bestaat het overnamebedrag voor gemiddeld circa 35% te financieren uit eigen middelen, tegenover zowat 25 procent voor de crisis.
 4. bij financiering van een overname door banken wordt een grotere terugbetalingscapaciteit geëist.  De verhouding tussen de schuld en de EBITDA (operationele geldstroom) verhouding zit actueel op een gemiddelde gestegen ratio van ongeveer 3.
 5. in deze enquête missen wij nog steeds een coherent Belgisch verhaal over de gewenste vermogenskostenvoet (cost of capital).  Wellicht is de aangekondigde cursus van “Grabowsky & Pratt” een ideale gelegenheid om bij te tanken, zie http://goo.gl/IyQt4t, “remettre les pendules à l’heure” zeggen zij in het Frans!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is VaaS dé gamechanger voor de industriële sector van “Bedrijfswaardering”?

Onlangs las ik in een literaire passage dat … “alles staat op zijn kop.  Je voelt geen grond meer onder je voeten.  Je zweeft” … ?

Leeft bij u ook die indruk?   Zo neen, “keep on dreaming”.  Zo ja, “pedal to the metal” of  zoals onze Zuiderburen zouden zeggen “un coup d’accélérateur” … Time for a change dus, zou ik zo zeggen …

Wij volgen de internationale evolutie op het vlak van “waardering van ondernemingen/bedrijfswaardering” op de voet.  Gisteren kwam de US firma “BizEquity” met een persbericht op de proppen waarbij het claimde dat zij ‘s werelds grootste bedrijfswaardeerder zouden (geworden) zijn.

BizEquity (www.bizequity.com) is het eerste VaaS (Valuation as a service) cloud based en propriety/gepantenteerd online platform.  BizEquity claimt sinds zijn oprichting nagenoeg 13 miljoen bedrijven te hebben gewaardeerd op basis van deze cloud based oplossing.

De studie van een standaardverslag, gratis verkrijgbaar op http://goo.gl/XEkTc8, leert ons dat dit platform werkt op basis van een 7 stappen benadering/proces, waaruit vervolgens, uiteraard tegen betaling, een maatrapport van 22 pagina’s wordt geproduceerd.

Hebt u ook die plotse beving gevoeld of wacht u nog liever op de uitkomsten van de volgende verkiezingen om beslissingen te nemen?  Look a little closer: volgens Obama heet het dat “Wie hard werkt, moet verder raken in het leven’.  In Frankrijk hebben zij hiervoor alvast een zeer eenvoudige oplossing “le changement, c’est maintenant”!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De “French touch” bij KMO start-up financiering

Zeer recent commentarieerde het Franse maandblad “Vernimmen” (www.vernimmen.net, gratis registratie verplicht) hierover een artikel “Les 4 erreurs à ne pas commettre pour financer une start-up”.

VERGISSING 1: meestal is één financieringsronde onvoldoende. Een ronde neemt doorgaans ongeveer 6 maanden in beslag en slorpt nagenoeg 1/3de van uw management tijd op.

VERGISSING 2: opteren voor schuldfinanciering om verwatering tegen te gaan, zal niet altijd gesmaakt worden en ook niet altijd haalbaar blijken te zijn, uiteraard afhankelijk van het gekozen business model.

VERGISSING 3: de uitgifte van een converteerbare obligatielening kan een financieel wondermiddel zijn. Let evenwel op de beperkte financiële mogelijkheden van uw thesauriebeheer om zulke instrumenten te kunnen gebruiken.

VERGISSING 4: optimistische business plans hebben grenzen. Papier is geduldig. Uiteindelijk zal de “kwaliteit” van de ondernemer de doorslag geven.

Volgt de Franse president “François Hollande” ook deze mode trend: … très touchy, en effet” …

Geplaatst in Business planning, Geldstroom, Waarde Creatie

Quo Vadis KMO-Financiering?

In december 2013 publiceerde VKW Metena (een denktank onder leiding van Geert Janssens, hoofdeconoom) haar jaarlijkse beleidsnota over de stand van de KMO-financiering (MKB in Nederland).

Vanuit de cockpit, op 10.000 meter hoogte en volop in de straalstroom, noteerden wij de volgende saillante vaststellingen:

 • een terugloop van het kredietvolume, vooral bij grote bedrijven, door een zwakke conjunctuur en een dalende investeringsvraag,
 • het Europees bankwezen blijft kwetsbaar (invoering Basel III),
 • de kredietsituatie in België kreunt onder stagnerende volumes en een hoge weigeringsgraad bij kredietaanvragen,
 • banken zorgen voor de smeerolie die de rest van de economie moet laten draaien maar buiten de banken bestaan er weinig niet-bancaire alternatieven.

Vooraleer te landen gaf de boordcommandant de volgende TIPS voor KMO ondernemingen:

 • wees kritisch bij de keuze van uw externe financieringsmogelijkheden (bv. vaste voorschotten versus kaskredieten),
 • werk aan het risicoprofiel (financieel, strategisch en operationeel) van uw onderneming en focus vooral op de kennis van uw rating (vooral de kwalitatieve maar ook de kwantitatieve elementen ervan),
 • maak gebruik van de beschikbare steunmaatregelen die de overheid kan bieden (Participatiefonds, Participatiemaatschappij Vlaanderen en Agentschap Ondernemen),
 • let vooral op de voorwaarden van de wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering van kredieten (funding loss).
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Welk acroniem is op jou van toepassing: ES, USP, VP of eerder de 5 D’s?

Het voordeel van netwerk meetings en dito recepties is dat “tunnelvisie” wordt voorkomen, zie (http://goo.gl/HhTZjd).  Je ontmoet er vaak ook andersdenkende mensen of partijen en je doet nieuwe ideeën op en krijgt inzichten mee met verschillende invalshoeken, zoals o.m. de 5 D’s.

Bij de creatie of lancering van een idee of nieuw project of product moet er worden gecommuniceerd met verschillende partijen die mee aan de tafel zullen zitten, zie hiervoor Seth Godin’s uitmuntende blog bijdrage “Who has a seat at the table” op (http://goo.gl/JMV4ow).

Deze communicatievorm bestaat uit 3 stappen;

 • de “ES” of de “Elevator Speech” of pitch.
 • de “USP” of de “Unique Selling Proposition”.
 • de “VP” of de “Value Proposition”.

Alle drie hebben zij een wel afgelijnde inhoud en betekenis, maar uiteindelijk komt het neer op dromen in 5 dimensies.

Deze droom kreeg ik onlangs mee van een gemotiveerde sales manager, ik noem hem gemakshalve Paul De Ondernemer, als volgt;

 • Hoe moet je omgaan met ondernemerschap en nieuwe ideeën waarvan je meent dat er mogelijk een onderneming kan worden rondgebouwd.
 • Het begint met een DROOM, een ambitie die je hebt, iets waarvan je gelooft dat er een markt voor kan zijn.
 • Vooraleer je echter meteen naar een financier stapt, is het belangrijk goed over alles na te DENKEN, het plan van aanpak heel concreet te maken en de hypothesen te toetsen.
 • Je kan je natuurlijk gek blijven rekenen maar op een bepaald ogenblik moet je ervan uit gaan dat je voldoende informatie hebt om te DURVEN de beslissing te nemen.
 • Dat leidt tot het ogenblik van de effectieve actie, het DOEN, het nemen van alle nodige stappen om de droom om te zetten in realiteit en met de onderneming te starten.
 • Zelden gaat echter iets zoals je had verwacht of gepland, wat snel tot demotivatie kan leiden en de beslissing om er mee te stoppen, de overtuiging dat je een stommiteit hebt begaan met je gestarte project.
 • Vermits je echter goed over alles had nagedacht, is wellicht slechts een aanpassing nodig van het plan, een bijsturing.  Dus niet opgeven is wat je moet doen, maar DOORZETTEN.

Als het immers makkelijk was, had iedereen dit plan kunnen bedenken en opzetten, toch?

Dus met de 5 D’s in gedachten, dank u “Paul”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Een succesvolle Overname en Familiale Opvolging realiseren in 10 stappen

Afgelopen dinsdag was ik aanwezig op een door KMO-Insider georganiseerd panelgesprek over “Overname en Familiale Opvolging”.

Lees hierna wat ik daar heb gehoord en ook heb toegevoegd aan de diverse panelcommentaren.

 1. Zorg voor een juiste en goede “verpakking” van uw onderneming of project: focus vooral op uw USP propositie.
 2. Communiceer op een gepaste manier dat uw onderneming in de markt bekend en aanwezig is: denk aan het gedrag van een goede visser en zorg voor het juiste aas en het gepaste vismateriaal.
 3. Realiseer adequate winstcijfers: van een rijk gevulde tafel kan worden gesmuld.
 4. Laat zien waar de waarde van uw onderneming te vinden is: wees geduldig bij de opbouw ervan en huldig het principe van een bekwame vliegvisser (onlangs schreef Seth Godin op zijn blog “Trust is earned, Value is delivered, Concepts are learned. Day by day we improve and build an asset”).
 5. Zorg voor recurrente inkomstenstromen: de juiste “voeder” trekt de juiste vissen aan.
 6. Bouw een waardevol team uit.
 7. Uw medewerkers verwachten ook een gepaste beloning en een deel van de koek: lekkere pralines zijn niet te versmaden.
 8. Iedereen dient intern te weten wanneer en hoe uw onderneming haar doelstellingen zal hebben bereikt;
 9. De fiscus, als stille aandeelhouder, zit steeds mee aan tafel en eist een deel van de feestdis op.
 10. Hou uw business draaiende: “humming”in het Engels, naar de analogie met een bijenkorf.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Uw kantoor in 12 stappen

Ik sprak u eerder vandaag over het splinternieuwe initiatief van de “Practice Builder Academy” (www.practicebuilderacademy.com).

Zij bieden een zeer specifiek “hands-on” begeleidingsprogramma aan, gespreid over 12 maanden, met betrekking tot de professionele opzet en uitbouw van een professionele praktijk gericht op “bedrijfswaardering“.

Het detail van de allereerste module gaf ik u reeds mee.

Hierna een shortlist van het volledige 12 stappen begeleidingsprogramma.

 1. Laying the foundation.
 2. Creating your website.
 3. Writing: polishing your style.
 4. Using social media to expand your sphere of influence.
 5. Blogging your way to fame.
 6. More social media.
 7. Speaking: crafting your voice.
 8. Mastering email marketing.
 9. Networking: colleagues, clients and connections.
 10. Campaigning with direct mail.
 11. Developing new products and services.
 12. Sharing your knowledge for profit with webinars.

Zowel de inhoud van het programma als de individuele topics lijken mij bijzonder boeiend en praktisch interessant!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Met succes een professionele praktijk uitbouwen gericht op “Bedrijfswaardering”

Op 21 januari eerstkomend start “The Practice Builder Academy” met een 12 maanden durend opleidingsprogramma voor het opzetten en uitbouwen van een professioneel kantoor gericht op de “Waardering van Ondernemingen“.

Zie hiervoor de introductie op www.practicebuilderacademy.com.  De mindmap van de allereerste les/webinar treft u in bijlage aan.  Voorlopig althans, ben ik de enige Europese deelnemer.

Hierna het overzicht van een aantal saillante topics die zullen behandeld worden:

 1. Bringing in new clients
 2. Client retention
 3. Fee pressure
 4. Pricing of services
 5. Firm differentiation through services
 6. Why efforts are missing the mark
 7. Why marketing doen’t lead to revenue

Ik hou jullie verder op de hoogte!

Johan

Johan P. de Mey
Valueplan.me: 
waardering en financiering van KMO ondernemingen

Website/Blog www.valueplan.me – LinkedIn: www.linkedin.com/in/johandemey

Mob  +32 475 248 191 • Email  valueplanme@icloud.com

Met passie en talent bouwen wij aan de bescherming en de verdediging van de waarde uw onderneming of project.

Laying the Foundation

Geplaatst in Waarde Creatie

International Valuation Standards (IVS)

Het doel van de International Valuation Standards (http://www.ivsc.org) is om de transparantie over de kennis van de waardering van ondernemingen te verhogen en de diversiteit bij de gebruikte invalshoeken in de praktijk te verminderen.

De aandacht van de IVSC Standards Board werd inderdaad gevestigd op het feit dat bij de opkomst van de verplichting om kredietrisico’s bij de waardering van activa en passiva te kwantificeren, aanzienlijke inconsistenties werden vastgesteld.

Derhalve besloot de Raad een project op te zetten om deze problemen te analyseren en algemeen aanvaarde benaderingen en principes vast te stellen voor het opstellen van de nodige aanpassingen.

Hiervoor werden zeer onlangs 2 ED (exposure drafts) gepubliceerd, met name:

 1. Credit and Debit Valuation Adjustments, en
 2. Illustrative Examples, Chapter 1 – Bases of Value.

Zeer aanbevolen vakliteratuur!

Geplaatst in Waarde Creatie

De waarde van een accountantskantoor en … anderen, maar kijk eens eerst goed onder de motorkap …

Niet alleen de accounting industrie als geheel ondergaat grote veranderingen.  Zeker in de USA, maar ik vermoed ook in België en Nederland.  Ik ben er trouwens haast zeker van. Niet akkoord?  Dan verneem ik graag uw commentaar en bevindingen via dit forum.

Deze veranderingen zijn trouwens evenzeer op onze KMOs (MKB in Nederland) van toepassing, onder meer onder druk van de pensionering van de zogenaamde “Baby Boomers” (geboortegolf).

Ik voeg er in één bewering aan toe dat ook de transitie van een 2D wereld naar een 3D omgeving hier duidelijk niet vreemd aan is, zie hiervoor onze Blog bijdrage.

Het Amerikaanse “Journal of Accountancy” (http://goo.gl/FG9ROu) heeft dit algemene en bijzondere fenomeen zeer recent gecommentarieerd.

Als samenvattende conclusie stelt deze publicatie vast dat de groep Baby Boomers in de meeste kantoren leidinggevend zijn en dat bovendien verrassend genoeg geen ondertekende successie overeenkomsten of continuïteitsplannen voorhanden zijn.  Opnieuw, is dit een bekend en parallel lopend fenomeen bij onze KMO ondernemingen.

Zij constateren naast deze vreemde vaststellingen dat de waarde van een accountantskantoor bepaald wordt afhankelijk of het een “externe verkoop” dan wel een zogenaamde “interne verkoop” of overdracht gaat.

Bij een externe verkoop somt de Journal of Accountancy 4 belangrijke specifieke waardebepalende factoren op.  Ik vat samen.

 1. Cash voorschotten: liggen tussen helemaal geen voorschot tot maximaal 20%.
 2. Het behoud van het niveau van eerder gerealiseerde declaraties en opdrachten (client retention & fees collected).
 3. De normale (eventueel genormaliseerde) winstgevendheid van het kantoor.
 4. De looptijd van de overeengekomen uitbetaling (gemiddeld tussen 3 à 10 jaar).

Wat de waardering van deze externe deals betreft, baseren de auteurs van dit artikel zich op hun ervaring van meer dan 900 deals over een periode van 24 jaren en concluderen hierbij dat deals gerealiseerd worden aan een multiple van circa 1 à 1,25 maal de gerealiseerde omzetten.

Deze multiple is eerder een “prijs” oordeel eerder dan een “waarde” vaststelling.  Dus let op!  Zoals ik in mijn vorig blog bericht poneerde “kijk maar eens eerst goed onder de motorkap”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardering van ondernemingen: tussen theorie en praktijk: een stand van zaken

Bedrijfswaardering is een bijzonder complexe materie, die per definitie nooit een “exacte of juiste” uitspraak oplevert.

Het waarderingsproces resulteert immers enkel en alleen in de onderbouwde uiting door een waarderingsdeskundige van een “opinie”, dit is algemeen bekend.

Denk hierbij maar enkel aan de noodzakelijke parameters om de WACC (de gemiddelde gewogen kostenvoet) te kunnen berekenen.  Ook aan de te hanteren hypotheses voor het berekenen van de eindwaarde (terminal value), zoals macro-economische- en sectoriële vooruitzichten en lange termijn groeiverwachtingen.

Recentelijk hebben de professoren Frank Bancel en Usha Mittoo hierover een Europees onderzoek uitgevoerd (“Analyse Financière”, Juillet-Août-Septembre 2013, No 48).

Zij kwamen tot de conclusie dat de bestaande en onderwezen waarderingsmodellen weliswaar wijd verbreid zijn en er unanimiteit bestaat omtrent het gebruik ervan, maar dat er absoluut geen eenstemmigheid bestaat bij het gebruik van de diverse individuele parameters.

Zij besluiten aldus met de ludieke slagzin “kijk maar eens eerst goed onder de motorkap”.

Een beperkte greep uit de conclusies van hun studie:

 • WACC wordt door 87% van de deskundigen gebruikt,
 • 60% gebruikt een vast discontopercentage in de horizon periode,
 • er is geen eensgezindheid omtrent de debt/equity verhouding, 40% gebruikt een vaste markt verhouding in de horizon periode,
 • voor het bepalen van de risico vrije rentevoet wordt de voorkeur gegeven aan 10-jaarse  staatsobligaties,
 • de gebruikte risicopremie varieert van 4,8% tot 5,8%,
 • 58% verhoogt de risicopremie met o.m. een “small firm premium” en een landenrisico premie,
 • voor het bepalen van de eindwaarde van de free cash flows wordt hoofdzakelijk gewerkt met één groeivoet, terwijl een minderheid werkt met de methode van de “cash flow fade”.
Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Archief 2013 Nieuwsbrief “Waarde in Finance”

Onze nieuwsbrieven vallen blijkbaar in de smaak van onze Blog lezers, althans vast te stellen aan de hand van uw Blog bezoeken.

Op verzoek bezorg ik jullie een compilatie van onze nieuwsbrieven over het jaar 2013.

Veel leesgenot!

____________
Johan P. de Mey
Valueplan.me: 
waardering en financiering van KMO ondernemingen

Website/Blog www.valueplan.me – LinkedIn: www.linkedin.com/in/johandemey
Mob  +32 475 248 191 • Email  valueplanme@icloud.comWij helpen u bij het opbouwen, beschermen en verdedigen van de waarde van uw onderneming of project.
Geplaatst in Waarde Creatie

Gratis Nieuwsbrief “Waarde in Finance”

Onze gratis nieuwsbrief ”Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar op ons Blog archief, zie bijlage: Newsletter 11-12:2013

Het thema van deze maand: “het CEO debat, creativiteit & out-of-the box thinking, het schaap & no sheeping, waarde & bedrijfswaardering, panelgesprekken”.

Eens te meer was uw commentaar, bezoeken en activiteit op onze Blog overweldigend. Dank daarvoor.

Voor 2014 wens ik u: “Have a dream and FIND YOUR WAY”.
Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Mijn wens voor 2014 voor U allen: FIND A WAY!

Beste Blog vrienden en volgers.

Het jaar 2013 loopt op haar einde. Het was weerom een fantastisch jaar!

Uiteraard waren er Ups en Downs, zoals voor iedereen.

De bijgaande TED Youtube video heeft mij evenwel nu reeds één jaar energie cadeau gegeven, gratis voor niets.

Kijk maar zelf en geniet op: http://goo.gl/T1q0DA. Chapeau voor deze dame!

De boodschap die zij ons brengt, wens ik u ook van harte toe voor 2014: “Find a Way”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Feestelijk gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen

De Kerstperiode is het geschikte moment om wat losjes te mijmeren over het principe van “bedrijfswaardering”.

Tijdens mijn lange carrière kreeg ik vele malen de vraag van “hoeveel mijn bedrijf wel zou waard zijn”?

Afhankelijk van het geboden business model (starter, kleine onderneming, familiale onderneming), kwam ik tot het besluit dat het standaard antwoord op deze vraag, in vijf stappen is samen te vatten;

 1. Ofwel worden de activa (de zogenaamde “activa deal”), dan wel de aandelen van de onderneming verkocht (de “share deal”).  Deze beide methoden hebben zowel belangrijke voor- als nadelen en vereisen daarom specifieke benaderingen en toepassingen. Een geschikte professionele beoordeling en inschatting van deze methoden, levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.
 2. Bij een bedrijfswaardering kunnen slechts drie dingen worden gewaardeerd: goodwill, bedrijfsactiva of onroerend goed.
 3. Correcte financiële cijfers, o.m. jaarcijfers, zijn voor alle tussenkomende partijen essentieel. Deze cijfergegevens, die gebaseerd zijn op het verleden, moeten vaak aanvullend worden toegelicht, o.m. in verband met afwijkende toekomstverwachtingen.
 4. Vraag en aanbod zijn vaak belangrijke waardebepalende elementen.
 5. Een gedegen markt- en concurrentie analyse levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.

Bottom line: het waarderen van uw onderneming, al of niet naar aanleiding van een mogelijke koop of verkoop, is zeker geen eenvoudige klus. Laat u tijdig en vakkundig begeleiden.

Geplaatst in Waarde Creatie

BLOCKBUSTER CHRISTMAS MOVIE, starring Johnny Thijs as CEO

Tijdens een stormachtige winterdag, ergens in de maand december, verloor een gerespecteerd beursgenoteerd aandeel plots 3% van haar beurswaarde.

Wij vernamen dat, na consultatie van haar aandeelhouders en personeelsleden, de raad van bestuur besliste om haar CEO hals over kop te laten vertrekken, zeer tot ongenoegen van een aantal “captains of industry”.

Dit plotse vertrek leest als een boeiende stomme film. Vragen die hierbij opkwamen zijn:

 • wie waren de spelers?
 • was het acteertalent van deze spelers boeiend genoeg?
 • was het scenarioverloop van de film realistisch genoeg?
 • hoe gaat de film eindigen?
 • zal deze film een breed publiek kunnen aanspreken en een kaskraker worden?

Internationale headhunters werden met bekwame spoed ingeschakeld om een ideaal profiel van de nieuwe CEO, als hoofdrolspeler, in een nieuwe film op te stellen.

Deze shortlist van vrome wensen kwam door een gunstige zuiderwind op onze redactie terecht.

Wij geven hierna de inhoud ervan weer, onder de vorm van een ingekort persbericht.

 1. Kan het ideaal filmscenario geënt zijn op een voorspelbaar marktpotentieel?
 2. Heeft het team dat deze film in goede banen zal leiden, zijn sporen hebben verdiend en staat het onder leiding van een zeer bekwame CEO?
 3. Hebben de filmmakers reeds geld verdiend met hun eerdere producties?
 4. Zijn deze filmmakers bekwaam en ondernemend genoeg om het business filmmodel verder te ontwikkelen tot een winstgevende onderneming?
 5. Werd de nodige aandacht geschonken aan een exit scenario voor deze onderneming en haar aandeelhouders?

Disclaimer: dit artikel is zuiver op fictie gebaseerd.  Elke verwijzing naar personen is louter toevallig. Ik ken u niet. Bent u het niet eens met dit artikel, stop dan met lezen.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Het CEO debat dient in de eerste plaats gevoed te worden door “Creativiteit” en “Out of the box thinking”

In onze derde Kerstaflevering hebben wij het over de noodzaak aan creativiteit en de risico bereidheid in het bedrijfsleven.

Creativiteit & Out of the box: het gesproken woord, met video, zegt vaak veel meer dan het geschreven woord.  Een mooi voorbeeld ervan is de TED bijdrage van Ken Robinson: “How schools kill creativity”, zie: http://goo.gl/hwKq.  Vooral de passage over het meisje dat in de tekenles zat, is pure out-of-the-box thinking, als volgt: … a little girl who was in a drawing lesson. She was six and she was at the back, drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention, and in this drawing lesson she did. The teacher was fascinated and she went over to her and she said, “What are you drawing?” And the girl said, “I’m drawing a picture of God.” And the teacher said, “But nobody knows what God looks like.” And the girl said, “They will in a minute.”

Regina Dugan & Discouraging fear of failure: in haar TED bijdrage, zie http://goo.gl/DOQnK, vraagt Regina Dugan haar toehoorders “What would you attempt to do if you knew you could not fail?”… “Amazing things start to happen”! Aansluitend hierop brengt Rob Slee vandaag een artikel hierover uit, zie LinkedIn Groups >Midas Nation >“Atlas Continues To Shrug” … Rand warned what would happen if the productive classes felt abused: they would stop working, go underground, or move to places where achievement is celebrated and they feel appreciated

Vertel mij welke kant ons CEO debat moet uitgaan?

Geplaatst in Waarde Creatie

Moet de toekomstige CEO van Belgacom een “Schaap” zijn?

You are a Sheep” luidt de titel van een keynote van Jef Staes.

Het verhaal van Jef gaat over de overgang van een 2D wereld naar een 3D wereld, dus de abrupte verschuiving van het denkkader naar 3D smarts.

3D smarts zijn mensen die gepassioneerd zijn en talent hebben.

Aansluitend op mijn eerdere blog van vandaag over de “C+E<O” vergelijking, gaat het huidig CEO loondebat inderdaad niet enkel over de C maar wel degelijk over de O van “passie en talenten”.

No pain no gain, nu guts no glory en vooral niet mekkeren of “no sheeping”!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Wat heeft de CEO van de NMBS te maken met “Linkerkantitis”?

Het loon van de huidige en de toekomstige CEOs van een aantal overheidsbedrijven, zoals Belgacom-Bpost en de NMBS, staat momenteel ter discussie, dus de “C” of kostenzijde ervan.

Dringend tijd om terug te grijpen naar  een quote van John P. Strelecky uit zijn boek “The Big Five for Life”.

John schrijft in dit boek dat “de meeste beslissingen in het leven op simpele rekensommen zijn gebaseerd” (sic), meer bepaald het algoritme C+E<O.

 1. Toevallig staat CEO voor “chief executive officer” (gedelegeerd bestuurder).
 2. De C staat voor COST of kosten.
 3. De E staat voor EFFORT of inspanning.
 4. De O tenslotte staat voor OUTPUT of opbrengst, productie en het resultaat.

De meeste mensen (lees in dit verband vooral het frontpagina artikel van vandaag uit de financiële krant De Tijd “Directeurs Belgacom verdienen dubbele van CEO“) houden zich vooral bezig met de C en de E en kijken zelden naar de O (hallo Johnny Thys, anybody home …?).

Daar de C en de E aan de linkerkant van de bovenvermelde vergelijking staan, lijden dat soort “mensen” aan LINKERKANTITIS.

De moraal van het verhaal voor de huidige en de toekomstige CEOs:

 1. Reken eerst uit of C plus E kleiner is dan O.
 2. Kijk niet enkel naar de E, de inspanning die nodig is voor het bereiken van de O.

Zolang O, de Output, de opbrengst, maar groter is dan C+E is de aanwezigheid van een uitstekende en goed betaalde CEO altijd de moeite waard, dus een goede investering. Het geheel moet immers meer zijn dan de som der delen!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Moet ik mijn KMO bedrijf (laten) waarderen?

In een reeks thema artikelen over “Overnemen & Overlaten” commentarieert de locale Vlaamse financiële krant “De Tijd” de noodzaak aan professionele begeleiding bij bedrijfswaardering.

Deze behoefte is trouwens meermaals aan bod gekomen in onze Blog rubrieken van de afgelopen maanden.

In een ruimer perspectief, die het regionale karakter ervan ruim overstijgt, wordt deze noodzaak internationaal toegelicht in een aantal uitstekende recente artikelen in “Forbes” en de “Harvard Business Review”.

Vraag is dus of u uw bedrijf professioneel moet laten waarderen?

Het antwoord hierop is JA zeker, immers:

 • zulke oefening maakt deel uit van het traditioneel (defensief) financieringsaspect voor KMOs,
 • doet u het spontaan niet zelf dan zullen anderen het noodgedwongen voor u moeten doen (bv. banken, bij estate planning, etc.),
 • als onderdeel van de voorbereiding van een goed georganiseerd overnameproces,
 • als controlemiddel om na te gaan of uw project van “waarde creatie” nog altijd het goede spoor volgt.

Het “financieringsaspect” zullen wij in een eerstvolgende Blog bijdrage toelichten naar aanleiding van onze deelname aan het KMO-insider (www.kmo-insider.biz) panelgesprek van 21 januari 2014 over de “Financiering van KMOs”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Hoe begint een ondernemer aan de voorbereiding voor de overdracht van zijn bedrijf?

Wij oriënteren ons al jarenlang op familiale KMO ondernemingen.

Op 14 januari 2014 nemen wij deel aan een panelgesprek over dit gespecialiseerd onderwerp, georganiseerd door KMO-insider (www.kmo-insider.biz).

Hierbij alvast de basisbeginselen ervan die wij onze panelleden nu reeds wensen mee te geven.  Immers, de overdracht van uw bedrijf is een belangrijk proces en omvat 4 grote “waardeverhogende” elementen.

 1. De emotionele-financiële beslissing tot overdracht: waarom wenst u over te dragen, wanneer wenst u over te dragen, aan wie wenst u over te dragen, welke prijs hebt u in gedachten voor de overdracht?
 2. De voorbereiding van de overdracht van het bedrijf: cosmetica, in de positieve en ruime zin van het woord, is hier belangrijk, meer bepaald hoe attractief de over te dragen onderneming wel is.
 3. De economische waardering van het bedrijf.  Noteer in dit verband vooral dat prijs en waarde niet gelijk zijn en dat het opstellen van budgetten en concurrentie analyses zeer belangrijk kunnen zijn.
 4. De overdracht van het bedrijf zelf: het zoeken van mogelijke kopers en de besprekingen en onderhandelingen hiervoor, inclusief de hierbij behorende overeenkomsten.

Deze 4 elementen maken deel uit van ons binnenkort te verschijnen nieuw boek in de KMO TIPS serie “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs: van theorie tot toepassing.”

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen

Recent namen wij als overname- en waarderingsdeskundige deel aan een panel discussie samen met een aantal collega financiële experten, georganiseerd door KMO-Insider.

Zie het artikel in bijlage KMO-Insider – Panel Finance.pdf

Naar aanleiding van deze boeiende en zeer verhelderende samenkomst, hebben wij vooral de nadruk gelegd op :

 • de macro-economische aspecten van een mogelijke relance,
 • de nood aan professionele financiële begeleiding van en aan KMOs,
 • de behoefte aan een financiële cash flow (geldstroom) planning van deze KMOs,
 • een betere en aangepaste industrie kennis door banken,
 • meer professionalisme van banken tegonover KMOs en vice versa.

In januari 2014 nemen wij weerom deel als deskundige aan een ander panel gesprek, ditmaal met als onderwerp “De overname problematiek en familiale ondernemingen”.

Wij houden u op de hoogte!

Geplaatst in Waarde Creatie

Wat hebben “Il Cavalieire” en Italië te maken met vooruitgang?

In mijn eerdere Blog bijdragen heb ik de accenten gelegd op onze evidente Belgische pijnpunten inzake het spijtige ontbreken van de verspreiding van moderne kennis over de “Waardering van Ondernemingen”.

Samengevat komt mijn vaststelling voor deze tak van sport neer op:

 • een Kerstmarkt mentaliteit (cf. veel lichtjes & glühwein, maar weinig inhoud),
 • lachwekkende, achterhaalde en niet gefundeerde technieken en methoden (is “Schmalenbach” het merk van een Mercedes Oldtimer?),
 • een enorm corporatisme en vooral veel mekkeren (“ik ben een schaap”, zoals Jef Staes zou zeggen).

Niettegenstaande onze Italiaanse Charel “Silvio Berlusconi” zich momenteel in het oog van de storm bevindt, gaat men er in Italië op het vlak van “Bedrijfswaardering” sterk op vooruit.

Getuige de zeer recent gehouden 2de internationale conferentie “CONFERENZA INTERNAZIONALE OIV DI VALUTAZIONE D’AZIENDA”, zie http://goo.gl/i0bMU0.

Op dit congres waren sprekers en organisaties met naam en faam aanwezig, zoals:

 • Christopher Mercer met een bijdrage over “The Integrated Theory of Business Valuation” en
 • Roger Grabowski van Duff & Phelps over “Expected Cash Flows and Valuation”.
 • zie de overige sprekers en bijdragen op de bovenvermelde URL.

Samen hebben zij er een LAP op gegeven, Silvio Stijl of zoals nu recent in Duitsland met “Die Grosse Koalition”.

Ja, je hebt gelijk Jef: “If you put fences around people, you get sheep” – No Sheeping!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Kan ik door te dromen een KMO waarderen?

Bij KMOs wordt de techniek en de methodiek van bedrijfswaardering zeer vaak verkeerdelijk begrepen èn toegepast, terwijl de onderhandelende partijen zeker niet met waarde bezig zijn maar integendeel met de vaststelling van de prijs.

Waarde en prijs zijn twee totaal afwijkende begrippen en vaststellingen. Deze vaststelling is als het ware “een open deur intrappen”.

De meest aangewezen en theoretisch juiste benadering bij de waardering van een onderneming is gebaseerd op de toepassing van de DCF (discounted cash flow) methode. Lees en analyseer hiervoor mijn eerdere Blog bijdragen.

Voor de praktische toepassing van de DCF methodiek beginnen veel KMO-ers dan meestal te zweten, te tandenknarsen en vooral te mekkeren, argumenterend dat het inschatten van rendementseisen en potentiële groei toch niet mogelijk zouden zijn. Bovendien wordt er vlugjes aan toegevoegd dat inschattingen in deze barre crisistijden toch niet betrouwbaar zouden zijn.

Tijd dus om wat intellectueel tegengas te geven en het over waarde en betrouwbaarheid te hebben.

 1. Stel, dat ik u een biljet van 100 EURO overhandig. Bent u het dan met mij eens dat de betrouwbare handelswaarde ervan 100 is? Ja of neen? Een logisch antwoord zou JA zijn, tenzij u halsstarrig zou blijven beweren dat de EURO een gigantisch bedrog is en totaal geen blijvende handelswaarde zou hebben, dus een fata morgana.
 2. Stel dat ik u als tegenprestatie voor een bepaalde dienst vergoed met 100 aandelen van een relatief jong start-up bedrijf, dat bovendien verlieslatend is en dat tracht zaken te doen in een zeer onzekere macro-economische omgeving. Zou u dan deze vergoeding aanvaarden? Ja of neen? Indien uw antwoord NEEN zou zijn, vertel ik u erbij dat het over 100 aandelen Twitter gaat. Zou u dan alsnog deze vergoeding niet aanvaarden?

Vraag: hoe werden deze TWITTER aandelen naar aanleiding van de recente beursgang gewaardeerd (cf. IPO) of na de beursgang ervan verhandeld?

Na de beursgang is easy en voor de hand liggend, daar speelt immers de logica (of onlogica) van de publieke markten.

Vooraleer tot de beursgang (IPO) en de mogelijke waarde ervan werd beslist, hebben een aantal partijen “gedroomd”.

Deze dromen gebeurden in een speciale kamer, die ik gemakshalve de “Dreaming Room” zal noemen.

In deze droom kamer werd door de aanwezige(n) luidop gedroomd o.m. over het business concept, de regionale en internationale verspreiding en gebruik, de potentiële marktaandelen, de concurrenten, de doorbraak van mobiele tools en platformen, mogelijke overnames, research en development uitgaven, etc. Het resultaat was een succesvolle beursgang, zoals u hebt kunnen merkten. Zou u vandaag nog steeds aandelen Twitter weigeren als vergoeding?

Indien uw antwoord JA zou zijn, heb ik een “gouden tip” voor u en uw team = “begin te dromen”. Pas dit toe bij het opstellen van uw business plan en zeker ook bij de waardering van uw onderneming.

In deze “droom kamer” denkt u na over de visie die u hebt voor uw onderneming, u visualiseert als het ware uw droom, vb. u wil een drukkerij activiteit beginnen of overnemen: waarom wenst u dit te doen, wie heeft er baat bij, wat gaat deze activiteit betekenen voor u en uw medewerkers, etc. Pas nadat u deze gevisualiseerde droom hebt gezien en begrepen, kunt u overgaan tot het uitschrijven van uw strategisch concept.

De manier van denken en aanvoelen, dus uw houding, van deze droom zal het succesvol verschil uitmaken.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Zijn onze KMOs succesvol?

Donderdag as. gaat het KMO-connected congres door, zie www.kmo-connected.biz.  Dit wordt een uitstekend moment om recente bevindingen van een EY onderzoek in de USA te toetsen aan onze regio mogelijkheden.

Uit dit onderzoek, “The Vital Entrepreneur” (zie http://goo.gl/14PgiQ), kwam EY tot een aantal markante bevindingen voor o.m.;

Private, dus niet beursgenoteerde, ondernemingen:

 • zijn flexibel en vaak marktonafhankelijk,
 • zijn niet aan externe kapitaalsvereisten gebonden,
 • opereren op basis van de lange termijn,
 • opereren met een focus op de beheersing van cash flow (geldstroom) en werkkapitaal,
 • kijken naar externe financiering om hun groei te financieren, onder meer via PE (private equity) en VC (venture capital),
 • groeien snel en focussen hiervoor op nieuwe markten,
 • bij groei wordt vooral naar acquisities gekeken en naar de verbetering en versterking van de kapiaalsstructuur (debt/equity verhouding).

Familiale ondernemingen daarentegen:

 • hebben een zeer groot aanpassingsvermogen,
 • hebben conservatieve groeistrategiën,
 • focussen vooral op stabiliteit en continuïteit,
 • opereren op basis van de zeer lange termijn,
 • steunen vooral op interne- en bankfinanciering.

Benieuwd of de aangekondigde vraagstellingen en stemmingen in grote lijnen ook tot deze bevindingen kunnen komen?

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een uitstekend product maken en klanten zoeken die het willen kopen?

Deze boude uitspraak verspreidde een succesvolle Vlaamse ondernemer, die recent meermaals in het nieuws kwam, als ultieme ondernemingsstrategie.

Zoals u allen, lezen wij ook o.m. de lokale kranten en volgen wij ook de nieuwsberichtgeving op de voet.

Wat lezen wij vandaag in de financieel-economische pers over België (?):

 1. Te weinig werkenden.
 2. Kosten van vergrijzing te hoog in vergelijking met andere landen.
 3. Begrotingstekort is te hoog.
 4. Te hoge loonkosten (lasten op arbeid).
 5. Lasten op bedrijven moeten naar omlaag.
 6. Begrotingsmaatregelen zijn onvoldoende structureel.
 7. Overheidsschuld is te hoog.
 8. Grotere economische duurzame groei nodig, huidige is veel te laag en de vooropgestelde economische groei voor 2014 van 1% is onvoldoende om de werkloosheid te stoppen.
 9. België is een kleine open economie.
 10. België moet competitief zijn om te kunnen exporteren.
 11. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om onze concurrentiekracht te verhogen.
 12. Ernstige maatregelen zijn nodig voor de verbetering van de concurrentiekracht.

Bij 12 stop ik noodgedwongen deze depressieve litanie.

Vraag: bij het opstellen van uw jaarlijkse ondernemingsbegroting (cf. budget & business planning) voor 2014 zult u “groei” moeten inplannen, alhoewel groei alleen niet zaligmakend is. Maar groei is wel een “waarde-verhogende” en dus “waarde-bepalende” factor voor uw onderneming. Hoe gaat u dit kunnen realiseren als u de bovenvermelde 12 punten in gedachten meeneemt?

Conclusie: door een uitstekend product te maken en klanten te zoeken die het willen kopen – hetzelfde alternatief is trouwens ook voor “diensten” van toepassing.

BRON: diverse nationale- en internationale actuele media.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuw boek “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs”

Eindelijk komt ons nieuw boek begin volgend jaar uit.

Wij hebben gemakshalve gekozen voor het iBooks formaat, zodat apparaten onder het iOS platform (Mac OS, iPhone & Ipad) dit zullen kunnen visualiseren.

Ook zal een pdf versie ter beschikking worden gesteld.

Alternatieven lees ik graag.

Rock on!

Johan

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Argos Mid-Market EBITDA Index met 6,7x stabiel gebleven

De Argos Mid-Market Index voor het 3de trimester van 2013 werd vandaag gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20130930.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden stabiel gebleven.

 

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/en/).

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuwsbrief “Waarde in Finance” – Oktober 2013

Onze gratis nieuwsbrief ”Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar op ons Blog archief, zie bijlage: Newsletter 10:2013

Het thema van deze maand: “het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming”.

Eens te meer was uw commentaar en activiteit op onze Blog meer dan overweldigend.
Onze dank voor uw motiverende interesse!

Wij houden voor u de vinger aan de pols! 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Het waarderen van cyclische KMO bedrijven

Bedrijven die werkzaam zijn in bepaalde cyclische bedrijfstakken of sectoren (zoals bv. luchtvaart, staal, papier, etc.), zijn zeer vaak onderhevig aan sterke schommelingen in winstgevendheid en in cash flow predictie.

Het correct bepalen van de “economische waarde” van zulke bedrijven is dan een zeer moeilijke klus geworden.

Zonder noodzakelijkerwijze “cyclisch” te zijn, beantwoorden vele KMO bedrijven ook aan deze vaststellingen.

In de KMO praktijk wordt dan vaak overgegaan tot het lukraak gebruik van een groot aantal “folkloristische” en “niet gefundeerde” methoden zoals Lehman, Schmalenbach en andere, die eerder prijs- dan wel waardebepalend zijn, en die aldus professioneel kant noch wal raken!

De ideale oplossing hiervoor integendeel is het hanteren van een “gemodifieerd” discounted cash flow (“DCF”)-model in een 2 (of meer) scenario modellen of stappen;

 1. Een model waarbij een “normale bedrijfscyclus”- scenario wordt gebruikt met informatie over eerdere cycli en waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de lange termijn “genormalizeerde” trendlijn van bedrijfswinst, cash flow, en het rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dit scenario is dus gebaseerd op de “lange term cash flow trendlijn”.
 2. Een “nieuw trend-line scenario” op basis van recente bedrijfsprestaties en weerom gefocust op de lange termijn.
 3. De beide scenarios moeten rekening houden met factoren zoals de groei van de vraag, de technologische veranderingen die van invloed kunnen zijn op het evenwicht tussen vraag en aanbod en de toetreding tot of het verlaten van bedrijven in de industrie (cf. 5 Forces Porter analyse).
 4. Aan deze benaderingen en uitkomsten dient vervolgens een gewicht te worden toegekend op basis van gefundeerde “probabilities” (o.m. concurrentie-, markt- en industrie kennis).

BRON: Valuing Cyclical companies, McKinsey Quarterly, Marco de Heer and Timothy M. Koller.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Van 16 naar 119 te vermijden fouten bij het Waarderen van Ondernemingen

In een vorig Blog bericht vermeldde ik dat België geen ernstige en grondige vakopleiding voor financiële waarderingsspecialisten heeft, dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.

Iedereen kan nu vaststellen dat België eens te meer en traditioneel zwaar achterop hinkt?

Hierbij volgen de overige pijnpunten (6 tot en met 16) en commentaren die het professionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te vermijden fouten bij het waarderen” publiceerde.

 1. Geen of onvoldoend gemotiveerde verantwoording van de gebruikte disconto percentages of kapitalisatieratio’s.
 2. Geen vermelding van de gebruikte “guideline company” data.
 3. Onvoldoend inlevingsvermogen in het te waarderen dossier: “failure to think as investor”.
 4. Gebrek aan onafhankelijkheid.
 5. Onjuiste industriële verwijzing of typologie van de te waarderen onderneming (“classification” en bv. het gebruik van de juiste SIC code).
 6. Inconsistente opbouw en verantwoording van het waarderingsverslag en de conclusies ervan.
 7. Onvoldoende toelichtingen en verantwoordingen bij de gebruikte veronderstellingen (assumpties) en definities.
 8. Ongepaste verwijzing naar hypothetische transacties.
 9. Ongebruikelijk en ongepast gebruik van het werk van andere collega’s (waarderingsdeskundigen).
 10. Het steunen op irrelevante rapporten, documenten en onderzoeksresultaten.
 11. Het gewoon “lukraak” uitkiezen en gebruik van “valuation multiples”.

Eén van de schrijvers van dit artikel L. Paul Hood Jr. heeft over dit onderwerp ook een boek uitgebracht “A Reviewer’s Handbook to Business Valuation – Practical Guidance to the Use and Abuse of a Business Appraisal”.

Mochten de bovenvermelde 16 “Te vermijden fouten” u toch nog onvoldoende overtuigen, bezorg ik jullie in bijlage de relatief recente paper (januari 2013) van Pablo Fernandez over dit onderwerp “119 Common Errors in Company Valuation” … werk aan de winkel! … dus “bedrijfswaardering” is dan toch een (zwaar onderschat) “vak”? 22. 20130129 119 Common Errors in Company Valuations

BRON: Artikel op basis van “The Value Examiner”, July/August 2013 (pages 9-13), “16 Mistakes to Avoid in Valuations” (abonnement verplicht) & Pablo Fernandez, 119 Common Errors in Company Valuation”.

Geplaatst in Waarde Creatie

16 fouten bij het waarderen

In België bestaat geen ernstige en grondige opleiding voor financiële waarderingsspecialisten, dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.

In Nederland hebben onze beroepsgenoten zich verenigd in het NIRV (www.nirv.nl) = Nederlands Instituut voor “Register Valuators”. Ook worden door het NIRV o.m. diverse waarderingsmethodes aanbevolen.

België hinkt dus traditiegetrouw zwaar achterop.

Klassieke accountants en bedrijfsrevisoren opleidingen voldoen al langer niet meer aan de snel wijzigende professionele normen en eisen die aan financiële waarderingsspecialisten worden gesteld.

Deze ernstige Belgische professionals kijken daarom al veel langer over het “haagje” naar vooral de jarenlange ontwikkelingen in het buitenland.

Vooral de USA zijn hierin uiteraard de koploper, maar sinds kort nemen de ontwikkelingen bij het IVS (International Valuation Standards) aan belang toe.

Ook zijn in de US een aantal rechters en rechtbanken steeds meer geïnteresseerd in de kwaliteit van waarderingsrapporten.

Zeer recent commentarieerde het professionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te vermijden fouten bij het waarderen”.

Hierbij in een eerste bijdrage een opsomming, met wat passende commentaren:

 1. Detailleer het waarderingsverslag grondig en zorg vooral voor een passende en logische onderbouw van de gebruikte waarderingsmethode(s) en de waarderingsconclusie.
 2. De simpele verwijzing naar bestaande rechtspraak voor de toepassing van zogenaamde “discounts”, o.m. van toepassing bij minderheidsbelangen, meerderheidsbelangen, blokkeringen, etc. worden als onvoldoende beschouwd.
 3. Het uitsluiten van een aantal ondernemingen en referentiepunten bij de toepassing van de waarderingsmethoden van “comparables” en “guideline company” benaderingen moeten worden aangetoond.
 4. Elke aanname of veronderstelling moet grondig worden gesubstantiveerd en worden onderbouwd.
 5. Indien een aantal waarderingsmethoden worden gebruikt, dienen het onderling belang en gebruikte wegingen ervoor te worden aangetoond en te  worden toegelicht.

De Tweede bijdrage in opvolging van dit artikel volgt volgende week.

BRON: “The Value Examiner”, July/August 2013, “16 Mistakes to Avoid in Valuations”

 

Geplaatst in Waarde Creatie

Waardering van Ondernemingen

Deze week is het de “Week van de Bedrijfsoverdracht”, een initiatief van de Vlaamse Regering en het Agentschap Ondernemen.

In dit kader geven wij presentaties over het onderwerp van de “Waardering van Ondernemingen“.

Hierbij onze gratis download van onze presentatie: AO PRES Business Valuation 20131022

Geplaatst in Waarde Creatie

Week van de Bedrijfsoverdracht

Op 22/10 en 25/10 zijn wij co-gastspreker op het seminarie “Waardebepaling voor de KMO“.

Deze gratis voordracht is een initiatief van het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be) en heeft plaats bij collega Eddy Claesen, Familieadviseur, in Genk.

De plaatsen zijn beperkt.

Contacteer ons op +32 (0) 475 248 191 indien u voor gratis deelname zou geïnteresseerd zijn.

Consulteer ook onze blog op www.valueplan.me voor nadere inhoudelijke informatie en voorbereiding.

Geplaatst in Waarde Creatie

Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming (deel II).

In een vorige bijdrage verwees ik naar de “tree analogy”, in ons geval de analogie of overeenstemming met een “fruitboom”.

Nu, wat heeft een fruitboom te maken met het verouderingsproces van een onderneming en bedrijfswaardering?

Wanneer u een onderneming verwerft en dus ook moet waarderen (daar ga ik van uit), koopt u immers zeker niet enkel wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegendeel, wat het huidig en toekomstig mogelijk potentieel is.

Fruit, de eetbare vruchten van een boom, is grotendeels het resultaat van het verleden in een vorige levensfase van de boom, dus van een goede oogst.

Dit geldt ook evenzeer voor de winst die een bedrijf produceert.

Dit bedrijfsresultaat, winst of fruit dus, geeft een indicatie van de zichtbare gezondheid van de boom voor een bepaald oogstjaar.  Fruit, zoals winst, is immers de beloning voor de goede oogst van het afgelopen seizoen (boekjaar voor een bedrijf).

Ook kunnen de takken en de stam van de boom worden vergeleken met de balans en de resultatenrekening van een onderneming.  Deze gestandaardiseerde cijfermatige opstellingen weerspiegelen het verleden en het heden van de gezondheid van de boom en onderneming.

Maar dit beeld is niet compleet zonder een indicatie te geven van het vermogen van de boom om in de toekomst vruchten te produceren.

Voor een bedrijf betekent dit de capaciteit om toekomstige winsten en positieve geldstromen (cash flows) te kunnen genereren.

Om het geheel in een breder perspectief te kunnen zien en de toekomstige oogstmogelijkheden van de boom te kunnen voorspellen, moet rekening worden gehouden met de helft van de boom die ondergronds is gelegen, het wortelstelsel, evenals met andere externe omstandigheden zoals regen, zon, bemesting, etc. die het verder gezond bestaan ​van de boom zouden kunnen beïnvloeden.

Een soortgelijke redenering is van toepassing bij het analyseren van de gezondheid van bedrijven.  Denk maar bv. onder meer aan niet zichtbare elementen zoals merknamen en andere immateriële vaste activa, die (nog) niet op de balans worden getoond en toch “ondergronds” in het “wortelstelsel” aanwezig zijn.

In de volgende en derde bijdrage zullen wij het hebben over de 3 belangrijke levensfasen van een onderneming.

Bron: Corporate Valuation, Prentice Hall, 2nd Edition.

Geplaatst in Waarde Creatie

Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming (deel I).

Deze analogie is gebaseerd op een Chinees spreekwoord (生, 老, 病, 死).

In deze eerste bijdrage, als vervolg op onze eerdere Blog bijdrage- zie http://valueplan.me & Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming? gaan wij in op de verouderingsfactor.

Hierover heeft Global Age Watch een omvangrijke studie gepubliceerd, zie http://www.helpage.org/global-agewatch/#!

Waar staan wij met België?

Click op http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Belgium, dus op plaats 24, lees vooral de samenvatting in “Overview”.

Welke gevolgen kunnen wij hieraan koppelen voor de familiale opvolging van onze KMO’s?

Meer hierover in een volgende bijdrage.

BRON: http://www.helpage.org.

Geplaatst in Waarde Creatie

Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming?

Recentelijk bezocht ik de website van Google Ventures (http://www.googleventures.com).

 Wat  mij vooral opviel, naast de frisse en uitdagende website layout, was de beschikbaarheid van de gratis “Startup Lab” videos”.

 Maar wat zijn OKRs?  “OKR” is de afkorting van “Objectives and Key Results”.

Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” (http://www.kpcb.com).

Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results) definiëren.

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

 • het disciplineert het (na)denken,
 • het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
 • het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quantitative) maar eveneens naar het kwalitatieve (quantitative).

Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststelling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Wanneer u een onderneming acquireert en dus ook waardeert, koopt u immers zeker niet enkel wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegendeel, wat het actueel en mogelijk toekomstig potentieel is.

Lees ook de “tree analogy” in een volgende Blog bijdrage.

Bron: Google Ventures en Startup Labs (zie URLs hiervoor).

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuwsbrief “Waarde in Finance”

Onze gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar.
Als geprivilegieerde zakenrelatie bezorg ik u dit document ter inzage, zie bijlage: Newsletter 09:2013
Uw commentaar en activiteit op onze Blog was weerom meer dan overweldigend.
Onze dank voor uw motiverende interesse!

Het najaar 2013 belooft inderdaad uitdagend te worden.

Intussen lijkt het erop dat de zakelijke activiteiten, zowel nationaal als internationaal, hernemen en dat het ondernemersvertrouwen verder toeneemt (zie onze conjunctuurbarometer).

Groei en vertrouwen zijn immers noodzakelijk voor het zakendoen en zijn tevens waardebe- palend.

Wij houden voor u de vinger aan de pols!