Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Big Data, Blockchain, Business planning, Continuïtet onderneming, Exponential Technologies, General AI, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is ondernemen een weddenschap, of zoiets?

pexels-photo-534181.jpegIk denk het niet.

Ondernemen leer je en vervolgens neem je een aantal weldoordachte beslissingen. Er bestaat immers een relatie tussen leren en beslissen.

Een weddenschap daarentegen is beslissen over een onzekere toekomst. De markt – als een onzekere toekomst – is als een slagveld, hoor en lees ik dan vaak.

Niet enkel als ik de nieuwste evolutie en de geneeskundige mogelijkheden van DNA onderzoek en opvolg, maar vooral als ik aan de zeer nabije toekomst denk en aan de mogelijke applicaties van bitcoin en blockchain.

Zoek dus niet naar die toekomst, want die bestaat volgens mij nu reeds, “The future is NOW”.

Mijn eerste internet ervaring dateert van november 1994. Fast forward naar 10 à 15 jaar later, dus na de dotcom bubble crash: hoe zou mijn leven er nu uitzien gebaseerd op de vaststellingen en ervaringen van na 2000 die ik beter of totaal anders zou moeten hebben toegepast of is het nu weer zover?

Ditzelfde gevoelen heb ik nu meer dan ooit na het lezen van “The internet of money (volume two)” van Andreas M. Antonopoulos en na het aanhoren en bekijken van zijn boeiende presentatie op YouTube.

Conclusie.

 1. Wat is geld? Geld is een taal, een linguïstische abstractie, een illusie, het is denkbeeldig.
 2. Bitcoin (Decentralized Virtual Currency of “DVC”), zoals Ether, is geen geld of geen valuta, noch is het een valuta systeem.
 3. Als gewone “cryptovaluta” is het de eerste toepassing van Bitcoin, te kopen via verschillende sites en verhandelbaar op verschillende beurzen of exchanges (o.m. coinbase.com en binance.com).
 4. Bitcoin daarentegen introduceert een platform waarop deze valuta kunnen worden gebruikt als applicatie.
 5. Het is het concept (platform) van decentralisatie dat wordt toegepast op de menselijke communicatie van waarde.
 6. De marktwaarde van cryptovaluta kan worden bekeken op o.m. blockfolio.com of coinfolix.com.
 7. Blockchain is dat platform, en ook de ruggengraat van vertrouwen, een openbaar grootboek voor iedereen, ook een “shared infrastructure en next generation database” (replication).
 8. De blockchain zorgt ervoor dat je iets niet kunt veranderen zonder dat iemand het merkt, het is een “trusted value exchange”, de “trust” machine volgens het magazine “The Economist“.

Dé HAMVRAAG: Hoe wordt de marktwaarde van cryptovaluta bepaald en hoe zou jij die waarderen, of is het nog iets te vroeg om zich nu daarover reeds zorgen te maken?

Geloof jij niet in deze hype en zijn de beleggingsrisico’s nog te hoog? Vergeet dan de quote van Warren Buffett  niet, die eens zij “If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die”.

 

Episode 322/2018: contacteer mij op valueplan@icloud.com (0475/248.191) voor eventuele vragen of opmerkingen – wij bieden waardeverhogende begeleiding en service bij uw business planning en bedrijfswaardering, zowel bij voorbereiding als bij nazicht.

Geplaatst in Exponential Technologies, Extreme Waarde, Overnamemarkt, Six D's, Waarderen van Ondernemingen

Groei en bedrijfsoverdracht op basis van deze vijf kritische succesfactoren

Rond deze tijd van het jaar worden plannen/budgetten gemaakt voor volgend jaar of worden intenties geconcretiseerd om bedrijven op te starten of om over te nemen.

Hoog tijd om nu eindelijk “out-of-the-box” te denken en om baanbrekende revolutionaire ideeën in daden om te zetten.

Met welke filosofie en benadering kunt u er best aan beginnen, althans volgens Peter Diamandis?

 1. Ontwikkel een MTP (Massively Transformative Purpose): ontwikkel een unieke, authentieke visie die u de emotionele energie geeft om elke barrière te overwinnen en te focussen op uw passie.
 2. Plan een MOONSHOT: kom op met een concreet en objectief doel (binnen het bereik van uw MTP) waarbij u ernaar streeft om 10 keer groter te worden wanneer iedereen hoopt op 10% groei.
 3. GEMEENSCHAP EN NETWERKEN: dompel u onder in een gemeenschap van exponentiële en veelzijdige ondernemers die u zullen ondersteunen bij uw MTP’s en Moonshots. Zulk een gemeenschap moedigt en vuurt u aan en stelt u in staat om een stempel te drukken op het universum.
 4. CULTIVEER EEN MINDSET VAN OVERVLOED: tracht negatieve nieuwscycli te mijden en tracht schaarste om te zetten in producten en diensten door te dematerialiseren, te demonetiseren en te democratiseren.Lees hiervoor mijn eerdere blogbijdrage.
 5. ONTWIKKEL UW KENNIS EN MENTALITEIT VAN EXPONENTIËLE TECHNOLOGIE: kijk vooral naar opkomende en convergerende exponentiële technologieën waarmee u uw MTP en Moonshot kunt opschalen.

Eindelijk klaar voor de toekomst, begin er dan aan!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarderen van Ondernemingen

Een goede bedrijfswaardering is geen vodje papier

Het analyseren van welke activa een inkomen (kunnen) genereren, vormt de eerste basis van een goede bedrijfswaardering.

Maar er is uiteraard veel meer te ontdekken.

Inderdaad, van groot belang is in detail na te gaan hoeveel vrije geldstromen (free cash flows) worden gegenereerd, al of niet geprojecteerd.

Vaak worden hierbij diverse methoden gebruikt en de resultaten ervan worden daarna lukraak op een hoopje gegooid, met niet zelden een toevoeging van een alternatief sausje van een aantal wegingsfactoren.

Het terugvallen op eerdere bedrijfswaarderingen of op zogenaamde andere markttransacties houden gevaren in, zoals:

 • werd er voldoende rekening gehouden met niet-kosten (noncash considerations)?
 • waren de geldstromen voldoende stabiel om te veronderstellen dat zij zonder problemen konden worden geprojecteerd?
 • werden de uitkomsten voldoende getoetst aan andere beschikbare markttransacties?
 • vaak zijn vuistregels (rule of thumb) niet voldoende onderbouwd of niet bruikbaar in bepaalde sectoren.

Moraal van het verhaal: bouw een hoogstaand kwalitatief DCF model en motiveer en onderbouw vooral de diverse variabelen. Mijn eerdere blogbijdrage over “Hoe ijs aan eskimo’s verkopen?” is daar zeker niet vreemd aan.

Geplaatst in Artificial intelligence, Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Groeivoet, Robo Accountant, Robo Valuer, Waarderen van Ondernemingen

Extreme bedrijfswaarde in 7 strategieën

Eerder schreef ik over de 5 stappen voor een extreme waardecreatie.

Artificiële intelligentie zal in de toekomst een groot deel van dit rekenwerk wegnemen, zie mijn artikel “Artificiële intelligentie bedreigt bedrijfswaarde“.

Zonder een grondige, tijdige en langdurige voorbereiding zal het resultaat ervan evenwel zeer pover zijn. Doe daarom op zijn minst beroep op de juiste deskundigen.

Uit een recent onderzoek in de US of A blijken experts aldaar de volgende 7 strategieën (in dalende orde van belangrijkheid) te beoordelen bij acquisities, wat dus betekent dat vooral op deze uitgangspunten dient te worden gefocust.

 1. Sterkte van de bestaande klantenrelaties: loyaliteit, langdurige relaties, contracten.
 2. Technologie: kan een competitief voordeel opleveren.
 3. De kwaliteit van het management: let ook vooral op de kwaliteit van het middle management.
 4. Marketingstrategie: moet gefocust zijn op de bedrijfsniche of specialiteit.
 5. Financiën: let vooral op groei en marktpotentieel.
 6. Medewerkers: een laag personeelsverloop is een pluspunt.
 7. Imago en reputatie.

Moraal van het verhaal: deze strategieën zijn evenzeer voor accountants en advocaten van toepassing. Begin er dus tijdig aan.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Groeivoet, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

“It’s the price you pay” … in Italy on 4 December 2016 …?

Deze boodschap is duidelijk. Bij een investering moet altijd de “juiste prijs” worden betaald, nationaal of internationaal.

Van alle variabelen waarmee u als deskundige wordt geconfronteerd bij een bedrijfswaardering, zoals de groei van de industrie, de potentiële concurrentie , het landen risico, etc., is de prijs die daarmee uiteindelijk wordt bepaald uiterst belangrijk.

Bij een bedrijfswaardering maakt u immers vakkundig een afweging en maakt u een compromis tussen wat het bedrijf eigenlijk waard is en wat de markt denkt dat het bedrijf waard kan zijn.

Soms werkt het in uw voordeel, maar ook in uw nadeel.

Dit is precies dé aanpak die Warren Buffett toepast als hij potentiële investeringen evalueert, ik citeer (vanuit de beschikbare literatuur): “Wij hebben geen masterplan … wij praten niet over de toekomst van de industrie … wij zoeken enkel naar bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel tegen een aantrekkelijke prijs” …

De kritische waarderingsfactor is dus het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf en daarop het bepalen van een juiste (spot)prijs.

Wat is dan die “juiste” prijs? Wel, het hangt uiteraard van bedrijf tot bedrijf af en van wat u als waarderingsdeskundige ontwaart als potentieel op lange termijn.

Conclusie: bestudeer een bedrijf lang genoeg en ontwaar vooral de de zichtbare trends en graaf eveneens naar de onzichtbare trends (industrieën die ontstaan uit die trends). Op die manier leert u welke de fundamentele marktwaarden ervan kunnen zijn en zal u begrijpen wat de gebruikelijke marktprijs kan zijn en zal u in staat zijn te herkennen wanneer de onderneming (g)een “koopje” is.

Doe dit, dan is de cirkel rond en zing dan met mij mee … “I’ve got the blues” …

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBIT, EBITDA of WINST?

Alle drie zijn het bekende kwantitatieve elementen of normen die bij een bedrijfswaardering worden gebruikt.

Maar daar gaat het al lang niet meer alleen over.

Wat zie je daarvan bijvoorbeeld bij een start-up, … hm, niets?

Juist, … dus dient in deze razendsnelle disruptieve tijden te worden gegrepen naar andere beslissende kwalitatieve elementen.

Recent bracht ABN-AMRO een studie uit over het belang van “bedrijfscultuur”, onder de titel “winst-wordt-afgeleide-van-bedrijfscultuur“.

Belangrijke elementen in deze studie zijn:
– winst is een afgeleide van (intrinsiek) gemotiveerde medewerkers,
– organisatiecultuur bepaalt de aantrekkelijkheid voor jongeren,
– employer branding wordt belangrijker dan corporate branding,
– bedrijven met een sterke cultuur presteren beter.

VRAAG: hoe waardeer je de bedrijfscultuur?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Snider Christopher, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De onzichtbare kracht van de 4 K’s

In onze eerdere blog bijdragen spraken wij reeds uitgebreid over immateriële activa (intangible assets), lees onder meer:

solide cijfers en immateriële vaste activa,
goodwill en de samenstelling van lucht,
onzichtbaar en toch waardevol, rara wat is het?

In het verleden haalden materiële activa systematisch de bovenhand. Met de huidige disruptieve en snel evoluerende technologische tendensen wordt bedrijfswaarde evenwel gecreëerd door ideeën, creativiteit en kennis, dus immateriële activa of noem het maar “intellectueel kapitaal” (intellectual/knowledge capital). Deze immateriële kennis wordt uiteindelijk ingekapseld in de zogenaamde “brand value“.

Deze onzichtbare waarde is belangrijk, want de bedrijfswaarde van een onderneming wordt sowieso uitgedrukt als een veelvoud (multiple) van EBITDA, free cash flow, omzet, etc., binnen een bepaalde range.

In zijn recentste boek “Walking to Destiny: 11 Actions an Owner Must Take to Rapidly Grow Value & Unlock Wealth” doet Christopher Snider het één en ander uit de doeken.

Hop naar de 4 K’s die de aspecten van waardecreatie binnen een onderneming domineren, en die de competitieve voordelen ervan bepalen, o.m. op de volgende manieren:

 • werk aan een uitgekookte ondernemingsstrategie,
 • focus op waarde en niet enkel op inkomen (waarde propositie),
 • zorg voor de overdraagbaarheid van uw onderneming
 • zorg dat de onderneming eigenaar onafhankelijk wordt of is.

Deze 4 K’s kan men ontwikkelen en daarbij terugvinden bij:

 1. human capital),
 2. customer capital,
 3. structural capital,
 4. social capital.

Inderdaad: “Intellectual capital is the sum of everything everybody knows that gives it a competitive edge”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De “Buffett” Rules

Warren Buffett’s yearly letter to the shareholders is uit: 2015 ltr. Fascinating stuff indeed.

De klassieke journalistieke commentaar kan je nu zowat overal lezen.

Meer in het bijzonder heb ik evenwel 3 dingen hieruit onthouden.

 1. In april komt er een nieuw boek over hem uit: “Warren Buffett’s Ground Rules: Words of Wisdom from the Partnership Letters of the World’s Greatest Investor“. Ook beschikbaar op tablet.
 2. Zijn “Bolt-on acquisition” politiek.
 3. Zijn beroemde investment rule: Rule one: Never lose money. Rule two: Never forget rule one.

Hiervan zegt James Altucher: … “This means that, as an investor, Buffett first finds out how much he might lose on a stake in a worst-case scenario, and once he’s satisfied with that, he looks at the potential upside. Not only does focusing on the risk involved in market moves help with capital preservation, it frees up these investors to make smarter, sometimes bolder, moves with their money. To reach for bigger returns when they know that they’re operating on solid ground” …

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe “High-Tech” bedrijven waarderen?

Recent behandelde McKinsey dit salliant onderwerp, gebaseerd op hun boek “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies“.

Wat leren wij hieruit?

High-Tech bedrijven worden gekenmerkt door:

 • fast growth and high uncertainty,
 • widely varying valuations.

Hoe zulke fast growers waarderen?

 • Well-established general valuation principles work just fine,
 • Discounted-cash-flow valuations still apply (core principles of economics and finance),
 • Alternatives, such as price- to-earnings or value-to-sales multiples, are of little use,
 • All these so-called alternatives provide little insight into what drives valuation.

Hoe begin je aan een high-tech waardering?

 • begin by examining the expected long- term development of the company’s markets—and then work backward,
 • focus on the potential size of the market and the company’s market share as well as the level of return on capital the company might be able to earn,
 • always value the company under different probability-weighted scenarios of how the market might develop under different conditions.

A “HOW-TO” VALUATION GUIDE?

 1. Start from the future (Back to the Future!).
 2. Size the market.
 3. Estimate operating margin, capital intensity, and return on invested capital.
 4. Work backward to current performance.
 5. Develop weighted scenarios.

Au travail!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waardeverhogende factoren volgens Angela Ahrendts

Voortaan zal ik het de “Angela Test” noemen.

In de februari 2016 editie van het Tech magazine FastCompany gaf zij als “Vice president retail van Apple Inc. een interview over haar benadering van de “Apple Company Culture“.

Als geoefend bedrijswaardeerder weet u inmiddels zeker dat het niet enkel om templates, spreadsheets en andere meer exotische Build Up benaderingen gaat , maar dat het integendeel meer en meer gaat over immateriële elementen en invalshoeken, die waardebetekend en toevoegend kunnen zijn voor een bedrijf.

Angela’s opsomming.

1. People feel united.
2. People collaborate.
3. The Company focus is on building trust.
4. People feel connected.
5. People feel one with the company.
6. The company was built to change people’s lives.
7. The company culture is strong in pride, in values and in protection.

Dus in het vervolg en bij het uitvoeren van een bedrijfsbezoek naar aanleiding van een opdracht van bedrijfswaardering, wees ernstig en doe EERST de Angela Test: “First of All, Just Listen and Learn“!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Accountantskantoren zijn volop in beweging

De waarde van een accountantskantoor is een veel bestudeerd onderwerp op mijn blog, kijk maar naar:

 1. Waardeverhogende factoren van een accountantskantoor.
 2. De waarde van een accountantskantoor.
 3. Een gouden tip voor accountants.

BVWirenews geeft wekelijkse gratis updates over het reilen en zeilen in waarderingsland, zie.

Deze week is vooral de commentaar op “Merger mania heats up for accounting firms” het volgen waard.

Het artikel verwijst naar een recente studie “The 2015-2016 Rosenberg MAP Survey: Annual National Study of CPA Firm Statistics“.

In dit rapport wordt verwezen naar:

1. Where does your firm rank?
2. 36 Key data points for films of all sites.

Wist u dat:

 1. The number of partners over the age of 50 stands at 64.1%, up from 52.0% in 2005.
 2. The average growth in net fees is 6.7%, the exact same as last year.
 3. Mergers and acquisitions account for 30% of growth, up from 22% last year.
 4. Average buy-in for new partners is increasing 7%, to $144,000 today, up from $135,000 last year.
 5. Income per partner is averaging $382,000, up to $392,000.

Go on en study this report.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Enorme waarde vervaging en disruptie in de advocatuur

Het afgelopen jaar berichtten wij meermaals over het reilen en zeilen binnen de advocaten branche, zie onder meer:
na 150 berichten een gouden tip voor accountants en advocaten,
advocaten: het landschap is niet meer wat het is geweest,
hoeveel is uw advocatenpraktijk waard,
waarde verhogende factoren voor een advocaten kantoor,
wat is de waarde van een advocaten kantoor.

ABN Amro bericht vandaag in een speciaal rapport over de branche evolutie in de advocatuur, zie “Update Advocatuur“.

Het rapport concludeert dat:

 1. het onderscheidend vermogen in de professionele zakelijke dienstverlening heeft steeds meer te maken met creativiteit en het vermogen om voor de klant oplossingen aan te dragen die buiten de gebruikelijke referentiekaders liggen,
 2. nu in vele sectoren de backoffice activiteiten en grote delen van de werkprocessen geautomatiseerd zijn, valt hier nog weinig toegevoegde waarde te behalen,
 3. de advocatuur is hierin een uitzondering, maar de automatisering van werkprocessen staat nog in de kinderschoenen,
 4. het aanbieden van maatwerk juridische diensten door advocaten op de domeinen die voor hun klanten het verschil maken, biedt voldoende basis voor groei (het gaat dan om het faciliteren van wendbaarheid, innovatie en helpen bij het “toekomst vast” maken van de ICT infrastructuur),
 5. de juridische achtergrond van de advocaat zal hierbij steeds meer een “hygiene” factor worden: een goed bedrijfskundig referentie kader en het op de juiste wijze inzetten van zijn netwerk zullen daarentegen het verschil gaan maken.

“Au travail” heren Advocaten, the change is NOW!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Gratis Kunst: “The Art of M&A”

De Kerst- en de Nieuwjaarsperiode is traditioneel een tijd van vreugde en “pakjes”.

Hier is mijn gratis pakje voor mijn trouwe lezers: surf naar het nieuwste boek “The Art of M&A“.

Surf vervolgens naar de website van dit boek.

Na een korte gratis aanmeldingsprocedure komt u terecht op een schat aan gratis templates:

Financial Models:

– Standalone DCF model.
– Transaction model.
– Comparable Companies and Transactions.
– Weighted Average Cost of Capital (WACC).

En indien dit nog niet genoeg is bieden de auteurs een Due Diligence Request List van 18 pagina’s lang en enkele Sample Chapters er bovenop!

Een prettige en zalige Kerst gewenst aan allen!

Geplaatst in Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BOLD 200: onsterfelijkheid, virtuele werelden, überisation, de deeleconomie en de zin en onzin bij het gebruik van “terminale waarde” concepten.

BOLD 200: dit is mijn 200ste blog bijdrage.

Tijd om vanaf nu nieuwe inzichten en concepten uit te werken.

Het begin van de 21ste eeuw wordt gekenmerkt door de plotse omslag van lineaire economische vooruitgang en lineair denken, eerst in een periode van discontinuïteit (dot.com boom & bust), gevolgd door een tijdperk van exponentiële evolutie;

Abundance 360.
BOLD.

Voor exponentiële galopperende veranderingen, kijk en surf naar Facebook, Twitter, Amazon, Google, Apple, Tesla, SpaceX, Blue Origin, Singularity, etc.

In het verleden leefden wij veel té veel in een wereld van container gericht denken (silo thinking), samengesteld uit systematisch denken en ageren, nu vooral met de sterke accenten van systemisch reageren (solo mentaliteit) en het overboord kieperen van denkpatronen en handelen.

In zijn recentste podcast heeft Peter Diamandis het o.m. over “Agriculture & disruption”. Het is een boeiende podcast, maar wat dacht u van het artikel over “verticale boerderijen“?

Welke kleuren en smaak verkies jij voor jouw sla van de toekomst?

De eerstvolgende blog bijdrage gaat over EBITDA, terminale waarde, de disruption index en de disruption ratio als voorbode op de propriety “Valueplan Index”.

Uiteindelijk zal het ook gaan over “Birds in the Bush” en het Aesop Orakel.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Peter Diamandis, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Back to the Future: de periode van de grote herverdeling van kennis en macht

Zowel de Wall Street Journal als onze eigen financiële krant De Tijd en de VPRO commentariëren deze toekomst.

Futuroloog Wim De Ridder wordt in het artikel van De Tijd opgevoerd, zie ook zijn meest recente boek “De ontdekking van de toekomst“.

Een greep uit Wim’s toekomstvoorspellingen, zie ook onze eerdere blogbijdragen hierover.

 1. Zelfrijdende auto’s: binnen 5 à 10 jaar. Apple’s Tim Cook zegt hierover dat … “software wordt belangrijker dan motoren” … .
 2. Daling van de elektriciteitsprijzen: met de opkomst van nanotechnologie wordt energie tegen 2025 gratis.
 3. De wereld draait volledig op zonne-energie: tegen 2030.
 4. Een genetisch paspoort tegen 2020.
 5. De opkomst van virtuele munten als de bitcoin.
 6. In de financiële sector gaan veel banen verdwijnen en bedrijven zoals Amazon en Apple gaan inbreken op de bancaire markt.
 7. Drie dagen werken tegen 2025 en 2 dagen werken tegen 2045. De econoom Eric Bartelsman zegt hierover … “Dat mensen de hele dag met zijn allen in een ruimte zitten te werken, is een erfenis van de Industriële Revolutie. Internet en mobiele apparaten laten in principe veel flexibeler werk vormen toe. Het hele van-9-tot-5-idee kan weg’ … .
 8. Digitale onsterfelijkheid en brain-to-machine-communicatie.

Wat een spannende toekomst met turbulente tijden in het verschiet èn met enorme ontwikkelingen, volgt u nog? 

Overheden zullen macht verliezen, daar de mensen nog beter zullen geïnformeerd zijn, de organisatie van onze democratie moet worden herbekeken.

Maak eens een boude voorspelling voor de effecten op uw beroep als consultant, accountant, advocaat, media deskundige, ondernemer, het internet, etc.?

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Earn Out een alternatief voor KMOs?

Vandaag organiseerde Monard Law een bijzonder interessant seminarie over “De Earn-Out als middel tot succesvolle bedrijfsovername“.

Eraan-Out staat gelijk met:

 • het “uitverkiezen”,
 • van een gedeelte van de koopprijs,
 • afhankelijk van het behalen van een afgesproken doelstelling (variabel) na overdracht – zoniet louter als uitgestelde prijsbetaling,
 • met een betaling na overdracht.

Hierbij spelen de volgende doelstellingen een grote rol:

 1. een earn-out kan een oplossing zijn om in bepaalde omstandigheden de “afstand” tussen koper en verkoper te “overbruggen” en aldus een transactie tot stand te brengen,
 2. een earn-out wordt relatief vaak gebruikt in de praktijk,
 3. enkel tailor-made clausules bestaan, zeker geen standaardbepalingen,
 4. contractuele afspraken moeten heel goed worden vastgelegd, het ontbreken ervan zijn vaak een bron van geschillen en procedures,
 5. een verkoper ziet een earn-out als spreekwoordelijke “kers” op de taart,
 6. wees dan zeker van de taart zelf,
 7. een koper ziet die vaak als een belangrijke bescherming,
 8. wees aandachtig  voor de fiscale aspecten.

Dus opnieuw: stel een kwalitatief team samen samengesteld uit vooral een erg ondernemende deskundige advocaat, een uitmuntende ondernemende expert accountant èn een deskundige bedrijfswaardeerder!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Groeivoet, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

UNIZO, Overnameproces en Uitdagingen

ZO, het magazine voor de zelfstandige ondernemer, commentarieert in de Oktober 2015 uitgave (zie vanaf pagina 57) in de rubriek “Opvolging en Overname” de “Top-uitdagingen tijdens het overnameproces“.

Uit de resultaten van een recent gehouden enquête blijken ondernemers o.m. met de hiernavolgende uitdagingen te worden geconfronteerd bij een effectieve overname.

 • Waardebepaling: 56%.
 • Financiering: 46%.
 • Fiscale knelpunten: 25%.
 • Wettelijke regelingen en vergunningen: 20%.
 • Juridische knelpunten: 18%.

Bedrijfswaardering spant weerom de kroon.

Tijd dus om onze blog onder de schijnwerpers te plaatsen:

 1. Waarom duurt het zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 2. Ga voor Extreme Waarde.
 3. 5 Bijkomende waardevolle tips om de “extreme waarde” van uw KMO te doen toenemen.
 4. Gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance”.

Aan het werk, ga ervoor!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Je neus ophalen voor de bepaling van eindwaarde (terminal value)?

Ik blogde eerder over De eindwaarde als “TURBO” bij een bedrijfswaardering: HOCUSPOCUS “PATS”!

Maar wat doe je als een onderneming bedacht wordt om 100 jaar of meer te overleven?

In het recente Inc.com artikel “Built to Last (and last … and last) wordt dit proces naadloos beschreven, als volgt:

 1. Have a clear path to profitability, predictability and permanence.
 2. Stay focused on your business model, not only on return and a simple good business opportunity.
 3. Instead focus on transforming an industry, serving customers and creating a special brand that would last, versus trying to flip it.
 4. Focus on culture and people, not on money.
 5. Remember the 7 P’s (defining characteristics): purpose, perseverance, people first,private, profit, paced growth, pragmatic innovation.

Lees ook: Finish BIG: how entrepreneurs exit their companies on Top (Bo Burlingam).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Nieuwe mondiale kwaliteitsnorm voor bedrijfswaardering

Zeer recent werd een nieuwe ontwerp norm (Exposure  Draft) gepubliceerd met betrekking tot de verhoging van de kwaliteit van bedrijfswaarderingen (Quality Control).

Deze norm is een nieuwe samenwerking tussen de Internationale Vereniging van Consultants, Valuators en analisten (IACVA) en de World Association of Valuation Organisaties (WAVO), QC Valuation and Appraisal.

De voorgestelde normen zijn vergelijkbaar met het peer review proces dat gebruikelijk is in het accountantsberoep.

Deze Quality Control normen vormen een eerste noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat alle beoefenaars van bedrijfswaardering voldoen aan dezelfde inhoudelijke eisen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

How to Value a Company in the age of Disruption?

Hierbij heb ik een aantal vragen:

 1. Wanneer begint deze “Age”? Velen zeggen NU of ten laatste binnen een paar jaar. Denk maar aan de elektrische auto, Tesla en de gepresenteerde modellen op het autosalon van Frankfurt.
 2. Wat is de betekenis van “Disruption”? Alles weg. Alles vervangen door iets nieuws? Of alles mooier en beter? Denk maar aan het gebruik van Google Maps.
 3. Wat is de betekenis van “Company”. Denk je dan aan een verzameling van produkten. Of denk je eerder aan mensen en creativiteit? Apple is een verzameling van produkten en mensen. Wat is “HP” of “Amazon” dan en wat te denken van LawGives?

Niemand kan dit alles beter aantonen dan Peter Diamandis.

Lees zijn recente bijdragen:

Dus hoe waardeer je dan zulke bedrijven?

Hiervoor moet je doordrongen zijn van:

 • Big Data,
 • Artificial Intelligence,
 • Virtual Reality,
 • Augmented Reality,
 • The internet of things,
 • 3D-printing,
 • Zelfrijdende auto’s.

Dus om dit alles te kunnen waarderen moet je deze nieuwe business modellen kennen en begrijpen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Waar het bij bedrijfswaardering ECHT om gaat?

In de meeste landen van West-Europa en Noord-Amerika zijn de scholen weer open gegaan. Tijd dus om de zaken voor te stellen zoals zij echt zijn, althans voor deze blog bijdrage over “Bedrijfswaardering“.

BEDRIJFSWAARDERING HEEFT NIETS TE MAKEN MET …

 1. Bedrijfswaardering heeft niets te maken met “accounting”. Lees en verdiep u eerder in de Amerikaanse 10-K rapporten (bv. voor Apple Inc.).
 2. Bedrijfswaardering heeft niets met het gebruik van Excel spreadsheets te maken.
 3. Bedrijfswaardering heeft niets te maken met het gebruik van het Grieks alfabet (Bèta etc.).

BEDRIJFSWAARDERING HEEFT ALLES TE MAKEN MET …

 1. Bedrijfswaardering is een vak, geen kunst, noch wetenschap. Bij wetenschap bestaan er onbetwistbare theorieën. Kunst is kunst. Een vak leer je door toe te passen, zoals bij koken.
 2. Bedrijfswaardering heeft niets te maken met de prijsbepaling van activa. Bij bedrijfswaardering hebben wij het over “economische waarde“, da’s een ander beest!

Conclusie: bij bedrijfswaardering gaat het om verhaaltjes en cijfers en het verband leggen tussen die twee. Lees ook onze vorige blog bijdrage hierover “Verhaaltjes vertellen“.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Warren Buffett: olifanten en kastelen revisited.

Warren Buffett staat vandaag in het nieuws met de overname van “Precision Castparts”. Geïnteresseerd in hun financials en business model? Zie dan een recente kwartaalrapportering in bijlage: Castparts 10-K.

Er wordt gefluisterd dat de olifantenjacht (monsterdeals) nu zou voorbij zijn (althans voor de komende 12 maanden)?  Meer hierover weten, lees dan onze vorige Blog bijdragen:

Zou Warren Buffett nog steeds op jacht zijn?

De olifantenjacht is weer toegelaten.

Waarom zou Warren beleggen in Precision Castparts?  … Omdat het in zijn kraam past;

 • Investeren in ondernemingen met een slotgracht rond hun business model, dus met een grote drempel voor concurrenten.
 • Investeren in het herstel van de luchtvaartindustrie, lees: in het blijkbaar groeiend aantal bestellingen van vliegtuigmaatschappijen.
 • Investeren in industrieën die onder druk staan, met name de olie-industrie.
 • Om de beleggingsportefeuille van de holding Berkshire Hathaway meer te diversifiëren.

Les voor onze KMOs: diversifiëren om minder afhankelijk te zijn … en waarde te creëren.

Geplaatst in Extreme Waarde, Groeivoet, Waarderen van Ondernemingen

Hoe de groeivoet bij een waardering bepalen en beoordelen?

De literatuur zegt hierover niets, nada, nichts, niente, rien, enkel mooie en leuke verhaaltjes.

“Common sense” kan je hierbij helpen, zie hiervoor mijn vorig bericht.
Er wordt steevast uitgegaan van een perpetuele groeivoet van 2%, gelijk aan de door de ECB en FED vooropgestelde inflatienorm.  Wie dat uit zijn duim heeft gezogen, is voor mij een raadsel.  Waarom niet 2,75% of 5% tout court?  Piece of cake zou je zeggen: 1 BAR als eenheid van druk komt toch niet ter discussie, of toch?
In de US of A zijn zij er bijna, alhoewel toch wel ongeveer volgens de al dan niet gemanipuleerde overheidsstatistieken. Of dit met de micro-macro economische werkelijkheid overeenstemt is een andere paar mouwen, ik zou zeggen “Askaltucher”.
In fort Europa is onze vriend Mario Draghi nog steeds driftig aan het sleutelen om het zover te krijgen, geld aan het drukken dus (papier is toch goedkoop en hij wou niet onderdoen voor Helicopter Ben). Alleluia, wat is dan de overgebleven waarde van één EURO?
Daar ik een zeer grote fan ben van Seth Godin, heb ik dé oplossing gevonden via zijn dagelijkse Blog. Ik zal wel eerst Mario vragen om een paar nullen toe te voegen aan zijn inkoopprogramma (QE), of vergis ik mij met wat Alberto ons ooit heeft verkondigd.
Seth on “Adding a zero“: “Just about everyone can imagine what it would be like to add 10% more to their output, to be 10% better or faster. Many people can envision what their world would be like if they were twice as good, if the work was twice as insightful or useful or urgent. But ten times? It’s really difficult to imagine what you would do with ten times as many employees, or ten times the assets or ten times the audience. And yet imagining it is often the first step to getting there”.
Dus, blijven groeien Mario en wel blijven drukken, zero … zero … zero … zero … met de “Law of Attraction” in je hoofd!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waarde van uw KMO verhogen à la Top-Gear, Revisited

Neen, dit is geen aflevering uit de nieuwste televisie serie “Een nieuw tv-tijdperk”.

In onze blog lingo heet dit dan “Ga voor Extreme waarde“, zie verder op;

In een artikel uit de Huffington Post somt David Bunton 4 belangrijke elementen op in “How to Maximize the Value of Your Small Business“;

 1. Verminder of pas uw bedrijfsrisico profiel aan.
 2. Zorg voor een juiste en volledige financiële balans, let vooral op het weglaten en wegnemen van zogenaamde niet-operationele gegevens.
 3. Bouw aan een sterk “Business Model”.
 4. Identificeer potentiële geïnteresseerden in elke levensfase van uw onderneming.

NOW  WHAT: … most small business owners dream of one day selling their companies and cashing in. However, they often aren’t aware of what specific criteria will be used to value the business. By following the above recommendations, they will be able to maximize the value of their business and ensure they are in a position to sell for the highest amount possible …

AMEN (in het kwadraat).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Na “Apple Car” het project “Google Loon” en Waardecreatie.

WHAT: ik sprak u eerder over het waarschijnlijke “Apple Car” project, zie http://valueplan.me/2015/07/28/wat-de-apple-car-ons-leert-over-waardecreatie/.

SO WHAT: een volgende iteratie op dit thema is het Google project “Loon”, zie in dit verband deze 2 video’s:
 1. https://www.youtube.com/watch?t=18&v=HOndhtfIXSY
 2. https://www.youtube.com/watch?t=63&v=m96tYpEk1Ao
NOW WHAT: hoe werkt u met èn herkent u waarde creërende elementen bij een bedrijfswaardering?
 
That’s right: with BALLOONS!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

De eindwaarde als “TURBO” bij een bedrijfswaardering: HOCUSPOCUS “PATS”!

In een eerder bericht (http://valueplan.me/2015/07/23/het-gebruik-van-dcf-met-de-billen-bloot/) vermeldde ik het element van de terminale waarde (eindwaarde) bij een bedrijfswaardering.

WAT IS DE BETEKENIS VAN EINDWAARDE?

 1. GOING CONCERN IS HET UITGANGSPUNT: unlike projects that customarily have finite horizons, companies are normally going concerns with no set limit on their economic lives.
 2. GEEN VASTE REGEL (IMAGINATION IS KING): to cope with this problem, analysts typically replace all cash flows after a chosen date, with a single quantity, known as the terminal value or horizon value.
 3. ZELFS NIET OVER DE “TERMINAL DATE”: this terminal value represents the value at the terminal date of all subsequent cash flows, and often represents a substantial fraction of total firm value.
 4. LET OP VOOR START-UPs EN SNELLE GROEIERS: for fast growing, younger companies the terminal value may account for essentially all of a firm’s value“.

DE “TURBO” EINDWAARDE EN DE TOVERTRUC VAN SINTERKLAAS: VOOR ELK WAT WILS!

 1. All eleven firms use both multiples and perpetual growth models, and over half expressed no preference between the two approaches.
 2. 27% favored a perpetuity model and 18% favored multiples.
 3. By far, the most frequently mentioned form of multiple was the ratio of enterprise value to EBITDA (market value of debt and equity/earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization). 

Dit doet mij denken aan mijn buurman die naar Spanje op vakantie vertrekt met de hilarische boodschap “dat hij nu zijn jaarlijkse brief zelf aan de brave Sint zal overhandigen, omdat hij deze brief elk jaar gewoon per post verstuurt maar nooit een antwoord terugkrijgt”!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Stem Cells, Life Extension en “Going Concern”

Ik ben een fan van Peter Diamandis, u welbekend.

Wat is het effect van disruptie, nieuwe technologieën, bevolkingstoename, pensioendebat, vergrijzing, etc. op het thema van bedrijfsvoortzetting en dus van bedrijfswaardering?

Nergens volgens mij als u het mij vraagt, vooral nadat u deze bijdrage hebt gelezen:

https://www.linkedin.com/pulse/why-stem-cells-may-save-your-life-peter-diamandis.

 De vraag is: “how do you rejuvenate the reparative engine of” … your business, … with stem cells?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat de Apple Car ons leert over “Waardecreatie”?

Het “Apple Car Development Project” blijkt volgens plan te verlopen, dus klaar voor nieuwe Waardecreatie.

Wat heeft Apple hiervoor nodig en op welke doelen wordt gefocust?
 1. Menselijk kapitaal en talent: de WSJ claimt dat Apple “Auto-Related Executives en Researchers” zoekt en in dienst neemt, onder meer voor “Autonomous Vehicles, Mapping, Robotics, Product Quality, Supply Chain kennis” en “Manufacturing Techniques”.
 2. Kwaliteitsbewaking, zoals “Total Customer Satisfaction” meer bepaald (en in Car Lingo) “Controlling the Experience a Customer has with a Car Brand (including everything from how a car is built, to it being bought at a dealer)”.
 3. Selling Experiences”.
 4. “Offering Something Unique”(something that moves the category forward).
 5. Owning and Controlling the Primary Technologies behind the Car Project.
 6. What do we (Apple) bring?
 7. Can we make a Significant Contribution to Society with this?
 8. Owning the Key Technologies.
OP WELKE DOELEN LIGT UW FOCUS?
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index relatief stabiel op 8,3 X voor Q2/2015.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

De keuze van EBITDA methode is volgens Argos gebaseerd op het feit dat: … “The EV/EBITDA multiple is the most suitable for a European index as it is not impacted by the target’s financial structure nor by its policies regarding depreciation and provisioning (which vary in time and between countries).  It is also the closest readily available proxy for operating cash flow” …

Meer info (Engels) beschikbaar op bijlage (Argos Mid-Market 20150630 EN).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het gebruik van DCF met de billen bloot.

Neen, ik heb het niet over het spannend spel, waarin jongeren een Nederlandse ster, het hemd van het lijf mogen vragen, maar wel degelijk over de wekelijkse BVWire bijdrage (https://bvresources.com/defaulttextonly.asp?f=bvwirearchive) die bloklettert “Study reveals a shift in approach to valuing synergy”.
Verwezen wordt naar een bijzonder interessante studie verschenen in de “Journal of Applied Finance”, zie bijlage Company Valuation in Mergers and Acquisitions.
Deze verhelderende studie leest als een trein.  Hierbij een beknopt overzicht van de hoofdlijnen;
 1. Use of DCF.
 2. Discount rates for DCF.
 3. Terminal value.
 4. Multi-business companies and “sum of parts” valuation.
 5. Valuing synergy and strategic opportunities.
De conclusie van deze publicatie: “The application of DCF is far from “routine” and a complex set of judgments is used. “Our results serve as yet another reminder that analytic techniques such as DCF do not “make” decisions but only “inform” them”.
 
Inderdaad, met de billen bloot, maar dan niet op zijn “Victoria’s Secret”!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe gedragen EV/EBITDA Multiples zich?

Hierover bericht de nieuwsbrief “Vernimmen“(http://www.vernimmen.com/Read/Vernimmen_letter.php) in de July 2015 editie.

Uit een studie (zie bijlage: Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions) blijkt dat de markt waarin deze ondernemingen opereren, gesegmenteerd is al naargelang het om een strategische bieder (strategic acquirer) dan wel om een financiële bieder (strategic acquirer) gaat: zie uittreksel uit deze nieuwsbrief Vernimmen 87 July 2015 Pages 6-8.
Kan dezelfde houding in de KMO/MKB markt worden teruggevonden? Laat het mij weten.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BIG DATA, “The New Oil” and het impact ervan op uw bedrijfswaardering?

Het debat over de waarde van materiële vaste activa (tangible assets) ten opzichte van de waarde van immateriële vaste activa (intangible assets) wordt meer dan ooit gevoerd door en voor zogenaamde “data driven” ondernemingen.
Alhoewel, in de huidige nieuwe economie/economische context zijn alle ondernemingen “data driven” geworden, of zij nu klein of groot zijn.
Dus is de benadering en de beheersing van “Big Data” nu van zeer groot belang voor de onderliggende bedrijfswaarde van ondernemingen.
Big Data en alle implicaties daarvan, zijn niet enkel een IT-probleem meer.

“Data/gegevens”, de zogenaamde “nieuwe olie”, voor bedrijven die willen concurreren en gedijen in de lokale èn wereldwijde markt, beslissen tijdig en op voorhand hoe die gegevens worden verzameld, opgeslagen, beveiligd, verkocht en gebruikt.

Big Data moet een top business prioriteit zijn en alle beslissingen moeten consistent zijn met èn weerspiegelen de kernwaarden van de onderneming en zal aldus lange termijn effecten hebben op de bottom line, de reputatie en de bedrijfswaardering hebben.

Geïnteresseerd? Lees dan verder op:
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering is zoals een “Couckenbak”.

Wat heb je hiervoor nodig? Zeker geen “Polonaise” maar integendeel wel verschillende basis financieel/economische ingrediënten.

 1. Een basis ingrediënt om de geprojecteerde risico’s in de berekende bedrijfswaardering te kunnen integreren.
  1. Analyseer/vergelijk de gebudgetteerde (historische) cijfers met de geprojecteerde cijfergegevens, vooral de capaciteit van het management/eigenaars om deze projecties te kunnen realiseren en in resultaten te kunnen omzetten.
  2. Gebruik “commonsense” (gezond verstand) om deze projecties te evalueren: zijn de omzet verwachtingen en de free cash flows realistisch, is het aanwezige werkkapitaal voldoende hoog en gepast aangewend, zijn de kapitaal investeringen nodig en noodzakelijk, etc.?
  3. Een doorgedreven industriële en economische micro/macro analyse met de bedoeling de geprojecteerde groeiverwachtingen te kunnen ondersteunen. Al gedacht aan “Big Data” analyse?
 2. Een noodzakelijk ingrediënt voor de afwerking van het waarderingsverslag.
  1. Het verslag moet vooral “beschrijvend” zijn.
  2. Vergeet theoretische blablabla (discount rates, bèta, etc.) en zorg er eerder voor dat de gebruiker/lezer de concepten en uitgangspunten van de waardering begrijpt.

Aan de slag ermee!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering voor KMOs: “More Common Sense, Less Theory and Fewer Models Needed”.

Professor Pablo Fernandez is onze Europese Aswath Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/).

In onze eerdere blog bijdragen commentarieerden wij reeds een aantal keren zijn zeer gevatte tussenkomsten, bevindingen en commentaren.

De kers op de spreekwoordelijke taart was zijn uitspraak dat “CAPM: An Absurd Model” zou zijn.

Kritische commentaren vooral vanuit theoretisch/academische hoek konden niet uitblijven, zie zijn paper op CAPM- The Model and 233 comments About it

Toch blijft hij, en ons inziens meer dan volledig terecht, bij zijn eerdere conclusies:

 1. The CAPM is about expected return. If you find a formula that works well in the real markets, would you publish it? Before or after becoming a billionaire?
 2. The CAPM is an absurd model because not only its assumptions but also its predictions/conclusions have no basis in the real world.
 3. With the vast amount of information and research that we have, it is quite clear that the CAPM does not “explain facts or events”, nor does it “describe the past, present, or future state of something”.
 4. It is important to differentiate between a fact (something that truly exists or happens: something that has actual existence; a true piece of information) and an opinion (what someone thinks about a particular thing).
 5. Valuation is about required return. There are persons, papers and books that mix (or assume that are equal) expected and required returns.
 6. A common request of many students and managers: ‘Give me a rule of thumb I can follow without thinking’.
 7. We may find out an investor’s expected return for IBM by asking him. However, it is impossible to determine the expected return for IBM of the market, because this parameter does not exist. Different investors have different cash flow expectations and different expected (and required) returns to equity. One could only talk of the expected return of the market if all investors had the same expectations. But investors do not have homogeneous expectations.

Tenslotte, zijn advies naar specialisten èn generalisten van bedrijfswaardering:

 • try to step back after doing an assignment and look at it to see if it is logical,
 • use a little more common sense in every assignment and fewer recipes, especially if you don’t understand the recipe.
 Tijd voor de zomeractie van de maand: “Nothing comes to a Sleeper but a Dream. Our Dad used to say that.” (Serena Williams).
 • Dreams are in the head. But action creates growth, creates skill, creates excellence.
 • Edison didn’t dream about a lightbulb. He tried 10,000 experiments before one worked. Henry Ford didn’t just dream about making a car. He started three car companies and made the assembly line before he finally had success. Steve Jobs didn’t dream about the ipod. He bought one of the first Sony Walkmans and took it apart and figured out how to do it better.
 •  Thinking keeps the adventures of life bottled in your head. ACTION makes you a hero!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waarde van opdrachten fine tunen en verbeteren

 

Deze zomer periode is uitermate geschikt om de waarde en performantie van de dienstverlening te reviewen.
Het AICPA commentarieerde hierover via de QuickRead publicatie van het NACVA.
Kort gezegd komt het hierop neer: “Hoe de te leveren waarde in de toekomst verder te promoten in 3 stappen“:
 1. Bespreek en overleg over de verschillende stappen die nodig zijn om de opdracht te vervolledigen.  Focus vooral op wat de cliënt/opdrachtgever ervan verwacht.
 2. Verduidelijk de waarde van de opdracht.  Accentueer de mogelijke verwachtingen van derden, bv. bankiers, investeerders, mogelijk geïnteresseerde kopers etc.
 3. Verzorg en benadruk vooral de unieke waarde van de dienstverlening.
Geïnteresseerd om meer te vernemen, download dan het bijgaande artikel AICPA Three Steps to Enhancing Your Competitive Advantage.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

… steeds verrassend, altijd voordelig … The Visible Expert.

Elke professional, die zichzelf respecteert, legt meer en meer de focus op specialisatie.

Waarom? Ziet u nog de bomen door het bos van de lawine aan beschikbare documenten en informatie èn in toenemende mate van de beschikbaarheid (altijd en overal) van kennis?

Specialisten”, in tegenstelling tot de zogenaamde “Médecins de Campagne” of “Generalisten”, winnen hoe langer hoe meer aan belang.

Recent kwam over specialisatie een bijzonder interessant e-book uit, uitgegeven door www.hingemarketing.com: “The Visible Expert”.

Een greep uit de inhoudsopgave:

What is a Visible Expert?
The Research
The Journey
How Visible Experts Benefit Their Firms

The Client’s Perspective
Introducing the Fast Trackers
Components of a Visible Expert Brand

The Visibility Toolkit
The Visible Expert Program

CONCLUSIE: bent u een Generalist of eerder een Specialist?

BOEKENTIP: bent u geen van beide?  Lees dan tijdens de beschikbare vakantietijd het nieuwste boek van Steven Kotler “Tomorrowland” (A Journey from Science Fiction to Science Fact) of kijk naar de Youtube trailer op https://www.youtube.com/watch?v=u-WmJTaD-8Y.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De “Big Rip” ook van toepassing op ondernemingen?

In het vakantie nieuws doen fantastische berichten de ronde, zoals:

Billionaire Elon Musk (van TESLA) has fascinating ideas: gaat over “all day long power and battery packs.  Dit idee hoort thuis in de rubriek “Disruption” of hoe rijt ik alles open, zie mijn eerder bericht op http://valueplan.me/2015/06/12/exponential-finance-the-coming-disruption/.

– Met BIG RIP gaat het over het uiteenrijten van het universum, doet mij denken aan de “going concern” problematiek bij ondernemingen: bedrijven of bedrijfsconcepten die aan flarden worden gescheurd.  Dit is juist wat er aan het gebeuren is met “Predictive Analytics” (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_analytics).

If in doubt? THINK!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

The Altucher Golden Rules of Business Valuation

Althans, dit is de benadering die James Altucher volgt bij de waardering van zijn acquisities;

 1. “The Peter Thiel Four”: Monopoly, Scalability, Network Effect en Brand.
 2. “The Altucher 3 D’s”: Death, Divorce en Debt.
 3. “The Marcus 3 P’s Turnaround Method”: Product, Process and People.

Deze 3 methodes (benaderingen) gebruikt hij gelijktijdig en worden in zijn recentste boek gedetailleerd beschreven, zie hiervoor “The Choose Yourself Guide to Wealth”.

Zijn bottom-line: go for every idea that excites you, and for every deal you can find.  There is always time for excitement and fun!

Be an IDEA MACHINE!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering, economie en Alchemie?

James Altucher, zie http://www.jamesaltucher.com/ask-altucher/, analyseert deze onderlinge verbanden.

Hij heeft het dan over “Hard and Soft sciences”, als volgt … in het Engels.

All of economics is wrong

Here are the facts: Physics, chemistry, and biology are all hard sciences. They ask serious questions and sometimes come up with legitimate answers. The combination of all of those sciences has led to greater understanding of health, less infant mortality, longer lifespans, nuclear weapons, robots, and so on. 

Anthropology, Sociology, and Psychology are known as the soft sciences. They’ve led to Darwin coming up with a theory of evolution. They’ve led to interesting results on positive psychology and what elements are most important for “well-being” in life (competence, good relationships, and autonomy). And occasionally they keep couples married longer than they should be (a bad side effect of psychologists being the only doctors who NEED to never cure their patients). 

But what is Economics? Is it a hard science or a soft science It’s neither.

En wat is Bedrijfswaardering dan, “hard” of “soft” of geen van beiden?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

M&A news and trends in Europe

BVR’s Global Resource Centre, publiceerde onlangs de  “Mergerstat Europe Quarterly Review” (Engels).

Deze PDF publicatie claimt “to provide a look inside active M&A companies and industries by activity and value in Europe”.

De verschillende analyses en commentaren omvatten:

 • Transaction roster;
 • Sector/industry metrics;
 • Strategic buyer report;
 • PE report;
 • Top advisors;
 • Global M&A trends; and
 • Deals scoreboard.

Read on!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Advocaten: het landschap is niet meer wat het is geweest!

Dit is geen toeristische bijdrage maar in tegendeel reeds onze 4de bijdrage in de artikelenreeks “De Advocaten in 2015, … na de disruptie en Beyond”.

Eerder kwamen de volgende topics aan bod;

 • Wat is de waarde van een advocatenkantoor?
 • Waardeverhogende factoren voor een advocatenkantoor
 • Hoeveel is uw advocatenpraktijk waard?

Vandaag een overzicht van de algemene tendensen in de professionele beroepen, dus ook de advocatuur, gebaseerd op basis van een zeer recent US BVR webinar “Law Firms: Valuation and Other Consulting Opportunities” (www.bvresources: Engels), een thema gebaseerd op het GIGO principe.

 • OUT: A general practice is best because it appeals to a wide variety of clients.
 • IN: Most firms must continually invest in the attributes, skills & services that increase value to their clients in specific targeted niches.
 • OUT: Technical partners and marketing partners.
 • IN: All owners create professional plans that outline their specific contributions to the firm, often with professional support.
 • OUT: What works for me will work for others.
 • IN: The individual must relinguish autonomy to the power of a directed firm leadership.  There is a balance between too much freedom and too little.
 • OUT: Partners are entitled to work less than staff.
 • IN: A professional practice is no different than many other businesses, and most corporate business owners work very hard too.  Everyone is in search of better balance to their work and personal lives.
 • OUT: Working hard will bring success.
 • IN: Working smarter, especially with technology and limited resources, should be the underlying driver.  This includes loosening the grip on the billable hour regimen and charging more for the value of the services delivered.

AMEN.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Hoeveel is uw advocatenpraktijk waard?

Gisteren presenteerden wij en gaven wij toelichting, samen met collega Eddy Claesen (www.claesen.be), bij dit thema voor de “Vlaamse Conferentie van Advocaten van de Balie van Antwerpen“.

De presentatiebundel omvat een kleine 100 slides.

“De aanwezigen hebben nu duidelijk begrepen dat “multipels” en andere “quick fix” benaderingen niet in overeenstemming zijn met een deskundige en wel doordachte strategie en berekening”.  Overigens zijn wij steeds beschikbaar voor follow-up presentaties voor hetzelfde doelpubliek”.

.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Waardeverhogende factoren voor een advocaten kantoor

De “waarde” (niet te verwarren met de “prijs”) verhogen doe je vooral door “onzekerheid” weg te nemen.

Deze procedure is in het bedrijfseconomisch vakgebied over waardebepaling beter bekend als “De-Risking”.

Immers, met minder risico of onzekerheid verhoogt u de waarde van uw kantoor of praktijk.

“De-Risking” maakt deel uit van een lange termijn strategisch proces bedoeld  om het potentieel ervan maximaal te ontwikkelen.

Ontwikkel een plan en werk aan procedures en let hierbij vooral op het volgende.

 • beoordeel vooreerst de algemene gang van zaken en de interne en externe ontwikkelingen op korte en lange termijn,
 • focus op aanwezige management capaciteiten,
 • analyseer en werk aan de waarde stuwers (value & income drivers),
 • beoordeel de zwakke en sterke punten van uw kantoor of praktijk, pas de 5 Forces van Porter toe (zie voorbeeld in bijlage The Porter Five Forces ) en/of maak een SWOT analyse,
 • werk aan specialismen die inspelen op de markt ontwikkelingen (bv. exit planning) en die bij mogelijke verkoop of overdracht transfereerbaar zijn,
 • maak uzelf misbaar en focus daarentegen op het kantoor of praktijk als geheel zodat de ontwikkelde waarde “binnenin” wordt ontwikkeld èn blijft.

Tenslotte: denk, lees en brainstorm zo vaak als mogelijk en wees vooral zeer innovatief, wij leven immers in een disruptieve wereld waarbij alles zeer snel verandert, niet lineair maar exponentieel.  Aanbevelenswaardig is de nieuwe publicatie van McKinsey & Company (“The four global forces breaking all the trends”).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is de waarde van een advocaten kantoor?

In een ruimer internationaal kader is de recent gepubliceerde studie “2014 Report on the State of the Legal Market” belangrijk (2014 The State of the Legal Market Report), vooral gezien de artikelen gepubliceerd in de krant De Tijd “Advocatenexplosie in België” (Advocatenexplosie in België) en “Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk” (Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk).

Onlangs participeerden wij ook aan een US Webinar over dit thema “Law Firms: Valuation and Other Consulting”, zie http://www.bvresources.com/TrainingEvent.asp?WebinarID=426.

Veel gestelde vragen die bij deze problematiek worden gesteld zijn de volgende.

Hoe wordt een klantenbestand gewaardeerd m.a.w., hoeveel is mijn klantenbestand eigenlijk waard?

De waardering is in eerste instantie vooral gebaseerd op “kwalitatieve” factoren, zoals:

 • type en grootte kantoor,
 • pricing/billing/payment strategie,
 • de concentratie van de inkomsten en het cliënteel,
 • de eventuele specialismen,
 • etc.

Kijk zeker naar de segmentering van de omzet in:

 • éénmalige opdrachten,
 • opdrachten of specialismen die niet meer worden uitgevoerd,
 • overdraagbare, niet persoonsgebonden omzet,
 • niet overdraagbare persoonsgebonden omzet,
 • terugkerende omzet (repeat and recurring business),
 • omzet gegenereerd door “client loyaal” cliënteel (deels Pro Bono),
 • omzet met een belangrijk lange termijn en stabiel karakter,
 • etc.

Welke maatstaven worden er gebruikelijk in acht genomen bij waardering, bv. factor x omzet of klassieker via EBITDA formules?

Er bestaan geen vaste maatstaven, enkel economische maatstaven gebaseerd op de activa benadering, de markt benadering of de inkomens benadering.

Elk advocatenkantoor is uniek, trouwens zoals elke advocaat individueel gezien uniek is.

Wel worden zogenaamde vuistregels (“Rules of Thumb”) gebruikt om een “Sanity Check” (reasonableness) door te voeren: bv. 1 to 3 maal de genormaliseerde EBIT.

Daar meestal weinig materiële vaste activa aanwezig of nodig  zijn en dus de afschrijvingen geen grote invloed hebben, wordt niet EBITDA als basis genomen maar eerder EBIT als basis genomen (op basis van de “genormaliseerde” winst).

Elementen die hierbij in acht moeten worden genomen zijn:

 • moeten de kosten eventueel worden “genormaliseerd” (voor bv. persoonlijke of niet bedrijfsgebonden kosten),
 • zijn de vorderingen van klanten inbaar,
 • hoe wordt het “onderhanden werk” (Work in Progress) beoordeeld en gewaardeerd,
 • is de boekhouding betrouwbaar zodat de schulden bekend zijn (leveranciers, bankschulden, belastingen, sociale zekerheid),
 • hoe wordt de eventuele goodwill (de zogenaamde “Blue Sky”) beoordeeld en gewaardeerd: de meest gangbare methode is de “Capitalization of Excess Earnings Method” voor het bepalen van “Personal Goodwill”,
 • voor het bepalen van “Reputation Goodwill” spelen andere factoren o.m. de vaststelling of het klantenbestand (“Book of Business”) overdraagbaar is.

Nog vragen?  Contacteer ons op www.valueplanme@icloud.com.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index lichtjes gestegen tot 8,1% tov Q3/2014.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

De keuze van EBITDA methode is volgens Argos gebaseerd op het feit dat: … “The EV/EBITDA multiple is the most suitable for a European index as it is not impacted by the target’s financial structure nor by its policies regarding depreciation and provisioning (which vary in time and between countries).  It is also the closest readily available proxy for operating cash flow” …

Argos voegt er aan toe dat … “The Argos Mid-Market Index, remains at a high level at over 10% above the long term (10 year) average.

Meer info beschikbaar op: http://www.epsilon-research.com/Market/Argos en in bijlage op (Argos Mid-Market 20141231 ).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Hoe vliegt u uit de “BRIC”-Club om uiteindelijk tot “BIC” te vervellen?

Topeconoom Jim O’Neill, de geestelijke vader van de BRIC’s, gelooft rotsvast in “zijn” groeilanden, de zogenaamde BRICS landen.  Alleen Rusland moet dringend een andere weg inslaan, zei hij recent op een internationale conferentie (cf. “The Future of Emerging Markets”).

Om één en ander te kunnen voorspellen èn te kunnen meemaken, hebben wij evenwel onze befaamde kristallen bol nodig.  Of nu nog beter, misschien kunnen wij hiervoor de nieuwste Apple Watch gebruiken … even aan de “Digital Crown” draaien … Siri raadplegen … en oeps, klaar is Kees!

Op deze conferentie had Jim immers ook “Vijf Tips voor Beleggers”, die wij dan vertalen in Entrepreneurial Valuation Lingo:

 1. Wees realistisch: goed geld verdienen met een onderneming is erg moeilijk. Erken dat.
 2. Het is onmogelijk om altijd gelijk te hebben met de business planning projecties en uitkomsten.  Wees al blij dat 60% van de vooruitzichten juist zijn en worden gerealiseerd.
 3. Wees niet te beroerd om van gedacht te veranderen.  Dat kan gênant zijn, maar beter dat dan overtuigd te blijven van uw eigen grote gelijk.
 4. Wees niet bang om verlies te nemen op bepaalde producten en op bepaalde projecten.  Maar vooral laat je winnaars winnen.  Neem geen winst om gewoon te tonen wat je kan.
 5. Blijf weg van zaken die je niet kent … denk aan Warren Buffet en zijn conclusies.  Zie hiervoor onze meest recente Blog bijdrage: “I am no genius, but I am smart in spots and I stay around these spots”.

Hey Siri, what’s my business worth?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Na 50 jaar gelooft Warren Buffett meer dan ooit … in het leven na de dood.

In mijn Blog van 26 februari ll., (zie http://valueplan.me/2015/02/26/boom-boom-boom-babyboom/), schreef ik dat “de macht is momenteel aan de 50 tot 70-jarigen, of ouder.”  Zou dit ook bij ons zo zijn, vroeg ik mij af?

Bij gebrek aan KMO statistieken weet ik dit niet, maar wat ik wel weet is dat Warren Buffet nu 85 jaar jong is (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett) en dat zijn zakenpartner Charlie Munger er zelfs 91 is (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Charlie_Munger).

De Super Holding Berkshire Hathaway publiceerde gisteren zijn jaarlijkse “Letter to the Shareholders” (zie http://www.berkshirehathaway.com/letters/2014ltr.pdf) met van pagina 24 tot 38 de bijdrage van Warren Buffett en van pagina 39 tot 43 deze van Charlie Munger.

Beiden hebben het over de Berkshire periode van de eerste 50 jaar en deze voor de komende 50 jaar.  Warren verwijst hierin o.m. naar zijn opvolging voor wanneer “I have left the scene” eraan toevoegend … “Tell me where I am going to die, so I’ll never go there”.

Vanuit mijn Blog perspectief kijk ik vooral naar Warren’s business & entrepreneurial logic en de directe verwijzing naar bedrijfswaardering.

Een korte saillante opsomming in 10 stappen zoals geuit door het Orakel van Omaha;

 1. Forget what you know about buying fair businesses at wonderful prices, instead buy wonderful businesses at fair prices.
 2. Business education 101: the value of powerful brands.
 3. Trading shares of a wonderful business for ownership of a so-so business irreparably destroys value.
 4. The intrinsic value of the shares you give in an acquisition must not be greater than the intrinsic value of the business you receive.
 5. People will often conjure fanciful “synergies”, I have never heard “dis-synergies” mentioned.
 6. Most issuances of overpriced shares in no way create wealth, but most assuredly redistribute wealth, just like chain-letter models.
 7. Investment bankers, accountants, consultants and lawyers are called “money-shufflers” and they don’t come cheap.
 8. We are free from colleagues having a vested interest in maintaining status quo, that’s important: if horses had controlled decisions, there would have been no auto industry.
 9. Financial staying power requires a company to maintain 3 strengths under all circumstances: (a) a large and reliable stream of earnings, (b) massive liquid assets and (c) no significant near-term cash requirements.
 10. If you cannot predict what tomorrow will bring, you must be prepared for whatever it does.

Afsluitend, dankt hij de US met de melding dat “in most years our country’s economy will provide a strong tailwind for business, we are blessed to have the United States as our home field”.  “I am no genius, but I am smart in spots and I stay around these spots”.

Amen!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Zou Warren Buffett nog steeds op jacht zijn?

Het is bijna weer zover.

Het Orakel van Omaha, Warren Buffet dus, publiceert morgen zijn jaarlijkse “Letter to the shareholders” van “Berkshire Hathaway Inc.”.

De wereld wacht er op.

Lees alvast één van onze Blog bijdragen op http://valueplan.me/2013/03/02/de-olifantenjacht-is-weer-toegelaten/

Ondertussen is hij zanger geworden, samen met Paul Anka, zingt hij “My Way”, kijk maar op https://www.youtube.com/watch?v=3h1J9tVj9cg.

Tot morgen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Onzichtbaar en toch waardevol: RaRaRa … wat is het?

Brand Valuation” of hoe een merk te waarderen en/of hoe de waarde van een merk te bepalen, daar gaat het over in deze blog bijdrage.

Een korte opfrissing als “round-up”:

 • indien financieel zichtbaar, maakt het geldbedrag van een merk deel uit van de immateriële vaste activa van de financiële balans van een onderneming, de rubriek van de zogenaamde “intangibles” (ook wel “brand equity” genoemd),
 • een merk kan gekocht of verkocht worden , dus zou de waardering ervan van essentieel financieel en commercieel belang kunnen zijn,
 • in de huidige boekhoudwetgeving zijn geen specifieke bepalingen of vaste richtlijnen en berekeningen vastgelegd voor het waarderen of bepalen van de waarde van een merk,
 • de meest bekende waarderingsmodellen, zijn immers “propriety” en vaak enkel “beschrijvend” om evidente beschermende redenen, zie o.m.:

www.interbrand.com,

www.brandassetvaluator.be,

www.brandfinance.com.

Voor een meer academische aanpak van deze “waarderingsmodellen” verwijs ik naar de bijlage van Pablo Fernandez “Valuation of Brands and Intellectual Capital”: Valuation of Brands and Intellectual capital.

Recent heeft Forbes een cijfermatige benadering van “Valuable Brands” gepubliceerd, zie: http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2013/11/06/worlds-most-valuable-brands-behind-the-numbers/.

En hoe pakt “Apple” hiermee uit? Lees verder op http://www.forbes.com/sites/kenkam/2015/02/13/apples-119-billion-asset-hidden-in-plain-sight/.

Vraag is of al die opkomende zogenaamde “Robovaluations” à la Bizequity (www.bizequity.com) en Equidam (www.equidam.com) er dan iets van terecht brengen …? ik denk het zeker niet!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

De Fransen tonen ons de juiste weg!

Met de toepassing van de Internationale Waarderingsnormen (www.ivsc.org) scoren wij in onze contreien nog zeker niet bijzonder hoog.

Intussen tonen de Fransen ons hoe het wel moet.

Lees maar hoe de “Franse Federatie van waarderingsdeskundigen” de zaken aanpakt via www.ffee.fr om deze normen toe te passen en aan te moedigen.

Luister vooral naar de video introductie op http://www.lacademie.info/videos/%28video%29/9064: kennis van de taal van Molière is wel gewenst en verondersteld!

Als het in Parijs regent, druppelt het in …

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Het gebruik en misbruik van “Multiples”.

De bedrijfswaarderingspraktijk is in België nog niet sterk ontwikkeld, noch wettelijk gereguleerd, in tegenstelling tot in andere landen zoals o.m. vooral de Verenigde Staten.

Internationaal vinden nu evenwel meer en meer de “International Valuation Standards” ingang en toepassing (zie www.ivsc.org), zoals dit trouwens ook voor de internationale boekhoudnormen het geval is geweest (zie IFRS).

In de internationale waarderingspraktijk worden drie algemeen aanvaarde methoden voor de waardebepaling van ondernemingen gebruikt, te weten:

 1. de markt benadering (market approach) waar gekeken wordt naar gelijkaardige ondernemingen en voor recente transacties,
 2. de inkomens benadering (income approach) waarbij de vrije geldstromen (free cash flows) doorslaggevend zijn,en
 3. de netto-actief benadering (net asset approach) waarbij de waarde van de netto-onderliggende activa de doorslag geeft.

In de KMO wordt vaak en veel gebruik gemaakt van de zogenaamde vuistregels/kengetallen methode of “multiples”.  Deze multiples methode maakt deel uit van de markt benadering (market approach).

De gehanteerde vuistregels geven evenwel slechts een beperkte indicatie weer van de mogelijke waarde van de onderneming, althans indien de wijze van waarderen in de betreffende bedrijfssector algemeen aanvaard is.

De meeste gebruikte vuistregels ontbreken bovendien een gedegen theoretische onderbouw en geven daardoor slechts een grove algemene waardering aan.

Ook gaan vuistregels voorbij aan bepaalde bedrijfspecifieke factoren zoals onder meer:

 • de huidige macro-economische omgeving en de toekomstige winstgevendheid van de onderneming (micro),
 • het vrije geldstroom genererend vermogen (free cash flow),
 • de eigen vermogenspositie en een al of niet gezonde balans,
 • de samenstelling en de kwaliteit van het management,
 • het business model van de onderneming,
 • de marktpositie en de strategie van de onderneming.

De achterliggende veronderstellingen van de gehanteerde vuistregels kunnen daarnaast ook nog in de tijd sterk zijn achterhaald door bepaalde gewijzigde marktomstandigheden.

De multiples methode kan evenwel gebruikt worden als “sanity check” om de bedrijfswaardering bekomen met de toepassing van de inkomens benadering (income approach) af te toetsen.

Noteer evenwel dat iedere belanghebbende de te waarderen onderneming bekijkt vanuit zijn eigen subjectief perspectief en kent aldus een andere bedrijfswaarde toe aan deze onderneming.

Tijdens onderhandelingen wordt vervolgens vaak een prijs bereikt die weer afwijkt van het bedrag dat beide partijen van de onderneming waard vinden.

Zo zorgt ook de perceptie van waarde door de verschillende partijen voor een verschil tussen waarde en prijs en het misbruik van de multiples methode doet daar nog een schepje boven op!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Big Data en “Bedrijfswaardering”

Normering, met de toepassing van nieuwe internationale standaarden, zal het beroep van “bedrijfswaardering” in onze contreien de komende jaren zeer zeker grondig beïnvloeden.

De toepassing van deze nieuwe standaarden dreigt evenwel te worden overspoeld door twee belangrijke recente gebeurtenissen en tendensen.

 1. Het toenemend gebruik van beschikbare data via het internet.  Zie hiervoor het artikel van het AICPA  “Reimagining Auditing in a Wired World”: AICPA Reimagining Auditing in a Wired World en
 2. De almacht van Google, niet als Search Engine maar als “Data Machine”, lees hiervoor KPMG- Why every accountancy firm should worry about Google?

Quo Vadis “Bedrijfswaardering”: ik vrees dat lokale beroepsgroepen en nationale overheden de boot nu al dreigen te missen!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Quo Vadis “Bedrijfswaardering”?

Terwijl wereldwijd het beroep van “bedrijfswaardering” in volle opkomst en beweging is, wordt in de USA (hèt gidsland bij uitstek) reeds intens gedebatteerd over de verschillende bestaande “Valuation” standaarden (BV Standards).

Het AICPA is slechts één van deze standard-setting bodies (Standard SSVS1 Full Version attached: AICPA SSVS1 Full Version).

Daarnaast bestaan ook de standaarden van NACVA, IBA, ASA en USPAP.

Recentelijk werden deze diverse standaarden bestudeerd en gedocumenteerd, zie de bijlage bij dit Blog artikel: Business Valuation Standards Chart.

Tussen al dit geweld vinden de “International Valuation Standards” ingang en steeds meer erkenning & toepassing, surf hiervoor naar http://www.ivsc.org.

Waar staan wij intussen in onze contreien?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarderen van Ondernemingen

Het nieuwste “Pepperdine” rapport en de gevolgen voor de KMO waarderingspraktijk

De Pepperdine University organiseert jaarlijks een uitgebreid onderzoek (survey), vooral gericht naar de kapitaalmarkten voor private ondernemingen (private capital markets), zie http://goo.gl/ksIZqc.

Dit onderzoek is uniek en is wereldwijd een absolute trendsetter, dus ook voor onze KMO’s in het algemeen en dus ook voor de benchmarks van ons vak als bedrijfswaardeerder in het bijzonder.

Een beperkte greep uit de conclusies van deze survey voor onze beroepsgroep.

 1. Het afgelopen jaar (2013/2014), zag een toename van het aantal opdrachten, hogere declaraties, maar wel meer concurrentie.
 2. De economische onzekerheid (visibility) is het belangrijkste probleem waarmee niet-beursgenoteerde bedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd.
 3. De meest populaire methode (37%) die wordt gebruikt om een bedrijf te waarderen is de verdisconteerde toekomstige winsten methode (discounted free cash flow method).
 4. Bedrijfswaardeerders gebruiken een gemiddelde risicovrije rente van 3,4% en een risicopremie van 6,1%.
 5. De gemiddelde lange termijn terminale groei wordt geschat op 3,3%.
 6. Het gebrek aan adequate beschikbaarheid tot financiering blijft een uitdaging voor onze ondernemers, die aldus de groei zal blijven belemmeren.

Alles evolueert nu zeer snel in deze wereld.  Vraag is of de kelderende olieprijs en de recente ineenstorting van de Russische Roebel geen roet in het eten zullen strooien?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering moet meer op Apple lijken … en wat te verwachten voor 2015?

De financiële krant “De Tijd” bloklettert in zijn weekend editie van 6 december 2014 (bijlage Ondernemen), dat de KBC (die bank weet u wel) meer op Apple zou moeten lijken.

In één adem worden dan de typische Apple kernwoorden toegelicht:

 • digitale disruptie,
 • gebruiksvriendelijk ontwerp,
 • intuïtieve interface,
 • naadloze integratie.

Het is Sinterklaas tijd, dus hier gaan onze wensen en vaststellingen voor bedrijfswaardering voor het jaar 2015.

Digitale disruptie: het Nederlandse “Blendle” krantenaanbod – als platform – is zeker zoiets (www.blendle.nl).  Voor bedrijfswaardering lijkt “BizEquity” met stip op één te staan, zie www.bizequity.com.  Voor de nerds onder ons brengt 2015 zeker de doorbraak van biz-app-solutions.com, zie www.biz-app-solutions.com.

Gebruiksvriendelijkheid als toepassing voor “Bedrijfswaardering” wordt weggekaapt door het monument voor ons vak, Professor Aswath Damodaran, zie Damodaran Online op http://goo.gl/zE68dL.

Intuïtieve benadering voor bedrijfswaarderingen: Aswath doet er regelmatig een schepje bovenop met zijn regelmatige blog “Musings on Markets”, zie aswathdamodaran.blogspot.be.  Risk rating maakt ook deel uit van ons leven èn van ons vakgebied.  De ludieke en intuïtieve benadering ervoor gaat naar “The Motley Fool” met de award voor de “Rule Breakers Risk Rating”, zie www.wiki.fool/Rule_Breakers_risk_rating.

Naadloze integratie: dat het bij bedrijfswaardering niet enkel om cijfermateriaal alleen draait, is alom bekend (denk ik dan toch).  Vooral de ingang en de toepassing van sociale media hebben intussen voldoende ingang gevonden.  Hét trainingsplatform bij uitstek om deze evolutie te accentueren is zeker PBA (Practice Builder Academy), zie www.practicebuilderacademy.com.  “Eat Your Own Dog Food” zeggen de Amerikanen. Wij hebben net de PBA opleiding voor 2014 achter de rug en deze training wint van ons met glans de “Big Valuation Retink 2015” award!

Vergeet u ook niet even te kijken “Wie wij zijn” op deze bijlage Wie zijn wij?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index gedaald tot 7% tov Q2/2014

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de kwartaal van 2014 zijn deze marktwaarden met 7% gedaald.

Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn, voor de EURO zone:

 1. de negatieve groei,
 2. de deflatie risico’s,
 3. de geopolitieke factoren.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (Argos Mid-Market 20140930).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Thomas Piketty, James Galbraith, “The End of Normal” en de Waarde van uw Onderneming

De Franse sociale economist Thomas Piketty publiceerde onlangs de Nederlandstalige versie van zijn boek “Het kapitaal in de 21ste eeuw”.

Wereldwijd heeft Piketty het debat over economie en welvaart zeker aangezwengeld.

De financiële zakenkrant “De Tijd” sprak recent met hem en blokletterde:

 • De huidige concentratie van rijkdom bedreigt de democratie.
 • Ongelijkheid kan nuttig zijn, maar niet als ze extreem is.
 • Een vermogensbelasting zal ondernemers niet doodknijpen.

Uit Piketty’s conclusies lees ik dat de belangrijkste oorzaak van deze ongelijkheid de tendens is dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei en tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden.

Het zijn deze 2 onderlijnde probleemgebieden die nu juist de kern vormen van de problematiek bij bedrijfswaardering.

Komt daar nu ook plots een andere economist om de hoek kijken, ditmaal Keynisiaans getint, met name James Galbraith, die in zijn recentste boek “The End of Normal” poneert dat het einde van onze groeiperiode wordt bepaald door 4 grote aandrijvers:

 • energie,
 • technologische disruptie,
 • banken,
 • politieke onrust.

Zowel bij business planning als bij waardering van ondernemingen gingen professionelen uit van gevaarlijke veronderstellingen (wat nu toch blijkt) dat economische groei wenselijk was en ook normaal, permanent en voorspelbaar was.

Gedaan met deze veronderstellingen, waarbij groeicijfers naar de toekomst werden geëxtrapoleerd!

Ook ziet James Galbraith sombere vooruitzichten voor Europa, het Europese continent stagneert.

Conclusie: wij zullen ons moeten aanpassen aan een tijdperk van lage economische groei (boven nul maar lager dan groei van de jaren 90).

Vraag die ik hierbij ook kan stellen: welke groeivooruitzichten kunnen wij dan vooropstellen bij bedrijfswaarderingen en wat dan met de berekening en vaststelling van de eindwaarde (terminal value) van een onderneming?

Geplaatst in Business planning, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bijkomende 5 waardevolle tips om de “extreme waarde” van uw onderneming te doen toenemen?

Met onze eerdere blog artikelen gaven wij u enkele waardevolle tips en principes om strategisch te kiezen voor “extreme waarde”.

Dit doet u onder meer door hogere rendementen na te streven en uw ondernemingsrisico’s te verlagen.

Kort samengevat komt het neer op het volgen van deze 5 basis principes.

 1. Focus op het business model van uw onderneming (raadpleeg ook het nieuwste boek van Alexander Osterwalder “Waardepropositie Ontwerp”: hoe ontwikkel je producten en diensten die klanten echt willen).
 2. Ontwikkel recurrente inkomsten stromen (vooral op basis van vrije geldstromen/free cash flows).
 3. Werk aan de kwaliteit (cf. administratieve organisatie) en aan de interne controle op alle niveaus.
 4. Verhoog de transparantie van gans uw bedrijf.
 5. Optimaliseer uw business processen.

De voornoemde principes eisen zowel een korte termijn focus als een lange termijn visie.

Met een goede en juiste opvolging ervan is uw onderneming ondertussen een ware “race auto” geworden (Ferrari gaat toch ook naar de beurs?).  Maar hoe kunt u dan deze ondernemingsmotor fine tunen voor het bekomen van nog betere prestaties?

 1. Rekruteer de juiste en indien mogelijk nog betere (slimmere) medewerkers: op alle niveaus en zorg ook voor een juist teamverband.
 2. De bovenvermelde geoptimaliseerde business processen dienen vooral goed te worden gedocumenteerd: denk hierbij aan een juiste en volledige rapportage en aangepaste voortgang controles.
 3. De recurrente inkomsten moeten bij voorkeur niet enkel geleverd worden door een beperkt aantal cliënten (lees in dit verband onze blog bijdrage “Werkt Weight Watchers ook voor u of bent u onderhevig aan “Attritie”?, van februari 2013).
 4. Bescherm uw ideeën.
 5. Betrek de nodige geschikte deskundigen bij al de voornoemde tips.

En begin er tijdig aan!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Extreme waarde voor uw KMO onderneming

In ons gratis E-Boek over KMO Waardering, zie Valueplan E-Book August 2014, sloten wij onze 13 waardevolle tips af met het advies “Ga voor Extreme Waarde”.

Binnen het internationaal vakgebied van de “waardering van ondernemingen” (bedrijfswaardering) zijn er een aantal collega’s waar vaak naar wordt gerefereerd.  Ik vermeldde in dit verband o.m. reeds een aantal keren Aswath Damodaran.  Zijn evenknie is zeer zeker Chris Mercer, CEO van Mercer Capital.

Chris bracht onlangs een bijzonder interessant boek uit over het onderwerp “Company Wealth”, met name “Unlocking Private Company Wealth” (www.mercercapital.com).

Vooral hoofdstuk 20 “25 Questions for Business Owners” is het lezen waard voor KMO ondernemingen, maar ook voor familiale ondernemingen.

Hierbij een 20-tal van zijn essentiële aanbevelingen, als volgt;

 1. Hoeveel is uw onderneming wel waard?
 2. Hoe hebt u de waarde van uw onderneming vooraf bepaald en werd deze waarde door een onafhankelijke deskundige (bedrijfswaardeerder) uitgevoerd?
 3. Welk gedeelte van uw privé netto eigen vermogen is vastgelegd (geïnvesteerd) in uw onderneming(en)?
 4. Welk rendement hebt u hiermee de laatste 5 jaren gerealiseerd?
 5. Hoe vergelijkt u dit rendement ten opzichte van bv. investeringen in aandelen?
 6. Is uw vermogen voldoende gediversifieerd om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke zakelijke risico’s?
 7. Hoe verhoogt u de waarde van uw zakelijke belangen (toename van de ondernemingswaarde)?
 8. Hebt u ervoor gezorgd dat uw onderneming niet enkel van uzelf afhankelijk is (continuïteit)?
 9. Hoeveel geld zult u nodig hebben om na stopzetting of overdracht van uw onderneming (o.m. bijvoorbeeld na verkoop) dezelfde levensstijl te kunnen aanhouden?
 10. Beschikt uw onderneming over een adequaat dividendbeleid?
 11. Indien uw onderneming geen dividenden uitkeert, worden dan voldoende middelen gereserveerd en besteed aan investeringen voor o.m. het op peil houden van investeringen in vaste activa en de financiering van werkkapitaal?
 12. Worden winsten voldoende geïnvesteerd in andere gediversifieerde activa?
 13. Hoe liquide is uw zakelijk vermogen?
 14. Welk plan hebt u om de liquiditeit van de investeringen van uw andere aandeelhouders te garanderen?
 15. Zijn deze plannen realistisch en voldoende gedocumenteerd?
 16. Is uw onderneming klaargemaakt voor een mogelijke verkoop of overdracht?
 17. Zijn er een aantal zaken die hiervoor moeten worden uitgevoerd en die waarschijnlijk veel tijd en inspanningen vergen?
 18. Welke plannen hebt u voor een eventuele familiale overdracht of een mogelijke overdracht aan het management van uw onderneming(en) of aan een mede aandeelhouder(s)?
 19. Zijn deze plannen realistisch en hebt u deze plannen aan de betrokkenen voldoende gecommuniceerd?
 20. Wat gaat u doen nadat uw onderneming(en) is verkocht of overgedragen?
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Agentschap Ondernemen, Peter Thiel en From “Zero to One”

Samen met collega Eddy Claesen (www.claesen.be) ondersteunen wij deze week het initiatief van Agentschap Ondernemen in het kader van de “Week van de Bedrijfsoverdracht” (www.agentschapondernemen.be).

Naar onze smaak, hét geschikte moment om nogmaals te herhalen wat u nodig hebt voor een goede bedrijfswaardering, meer bepaald:

 1. Een dynamisch, voorspelbaar en standvastig politiek en fiscaal klimaat.
 2. Een dynamische financiële micro- en macro omgeving.
 3. Dynamische lokale en internationale marktomstandigheden.
 4. Vertrouwen: moet uit de markt komen en niet via regulering.
 5. Vooral het vertrouwen in de toekomst (ECB & Draghi, EUR/USD, BRICs …).

Meer in het bijzonder en om Peter te parafraseren:

 1. Beschikt u over een baanbrekende technologie of dienst in de plaats van een technologie of dienst met slechts beperkte incrementele verbeteringen?
 2. Is NU het juiste moment aangebroken om uw bedrijf te op te starten?
 3. Begint u met een groot marktaandeel van een kleine markt?
 4. Hebt u het juiste team samengesteld?
 5. Het aanmaken of bedenken telt maar ook het leveren van het product of de dienst zijn belangrijk.
 6. Zal uw marktpositie de komende 10 à 20 jaar verdedigbaar zijn (competitief voordeel)?
 7. Ziet u een unieke kans (gat in de markt) die anderen niet hebben geïdentificeerd?

Lees het nieuwste boek van Peter Thiel (“From Zero to One”).  Hij speelt hier duidelijk op in met de vraag “How to Build the Future”?  Peter is beter bekend van PayPal, FaceBook, Clarium Capital, Palantir Technologies en nog veel meer …

Read on!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering “How-To” of neemt u liever een Selfie van uzelf?

In mijn eerdere blogposts gaf ik al uitgebreid aan dat het waarderen van een onderneming subjectief is en eerder het werk van specialisten is of zou moeten zijn.

En dat u “Plug and Play” spielerei absoluut moet vermijden, zoiets van:

 • een actualisatievoet (discontovoet) van X% gebruiken zonder ‘boe of bah’,
 • poneren dat de vrije rentevoet (risk free rate) daalt en dus dat de bedrijfswaarde stijgt (hallo, excuse me sir … dewelke dan … OLO 10 of 20 …?),
 • een schuld/eigen vermogen verhouding gebruiken, gewoon uit het “leven” gegrepen (op basis van … de markt geeft aan dat …, pardon: wie of wat is de “markt”),
 • EBITDA geleuter hanteren zonder te weten waarover het gaat (is dit soms een nieuw medicijn? of eerder inderdaad een gevaarlijke virusziekte: http://goo.gl/3pny8T,
 • knutselen met een eindwaarde (terminal value) gebaseerd op wat … (it is a “drag” beweerde Aswath Damodaran nog onlangs),
 • het bedrijfsrisico bepalen op basis van de “Build-Up” methode (BUM) … de Cambridge Dictionary zegt dat BUM “the part of the body that you sit on” zou zijn … alsof het zaken doen en bedrijfsrisico in simpele checklists zou samen te vatten zijn.

Enfin, zo kan ik uren blijven doorgaan, herlees vooral mijn blog op: http://goo.gl/ckAyZf.

Onlangs las ik een hele goeie: dat bedrijfswaarde gebaseerd is op “the price that a reasonable person would pay to own the future cash flows of a business less any debt owed plus all cash on hand” en dat de waarde ervan rekening houdt met “the reasonable rate of risk-adjusted return you require to earn on those cash flows”.

Niet akkoord?

Keep on trucking!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

“Basel” is een stad in Zwitserland

Geografisch is dit juist. Kijk maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bazel_(Zwitserland).

Inhoudelijk en bedrijfseconomisch stelt het wel iets anders voor, lees dit even na op http://nl.wikipedia.org/wiki/Basel_II.

Niet toevallig hebben de banken zich een “Basel spiegel” voorgehouden en hun kapitaalvereisten naar de ondernemingen toe weerspiegeld.

“Risico rating” heet dat dan.

Op een recent panelgesprek over “Finance” werd een bankier hierover aangesproken en vroeg men hem of bij een evaluatie van het verbeterd bedrijfsrisico de aangerekende intrestmarge, dus de aangerekende intrestkosten, zouden worden verminderd.  Zijn antwoord … niet noodzakelijk!

Hoog tijd dus om uw bankrating strategisch te managen en te beheersen. Volg hiervoor dit 7 stappenplan (*)

1. Vraag uw bankier welke gegevens hij wenst.
2. De informatie die u beschikbaar stelt, dient van hoge kwaliteit te zijn en een correct beeld te geven van de werkelijkheid.
3. Geef de gevraagde documenten af op de afgesproken tijdstippen.
4. Monitor op een continue manier de punten die uw bankier belangrijk vindt voor de rating van uw onderneming.
5. Onderzoek op regelmatige basis of uw bedrijf een betere rating kan bekomen bij een andere bank.
6. Ga na of de gegeven waarborgen kunnen verminderd worden.
7. Hou alternatieve financieringen achter de hand.  Vergeet daarbij niet uw leverancierskredieten en creëer bijkomend bedrijfskapitaal door een goed kredietmanagement.

(*) Op basis van de brochure van Crion “Moeder, daar gaat mijn rating!” (2005).

Een gouden tip: wees proactief en stel spontaan een business plan op, zorg voor een regelmatige update ervan en verzorg ook een spontane interne “bedrijfswaardering” van uw onderneming, dan weet u waar u aan toe bent, Basel II of niet.

Meer over weten over bedrijfswaardering? Raadpleeg onze Blog;
– Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming: http://goo.gl/OaQFdx.
– Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd: http://goo.gl/U2JC9K.
– Ga voor extreme waarde: http://goo.gl/mCRmCJ.

De kostprijs van al dit werk: te verwaarlozen in vergelijking met de te realiseren besparing op de marge die uw bankier u aanrekent voor zijn kredietverlening èn de kwaliteit van uw bancaire communicatie.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBITDA is medisch een bijzonder gevaarlijke virusziekte

EBITDA als ziekte is nu gelukkig relatief makkelijk opspoorbaar, maar is aan de andere kant zeer moeilijk geneesbaar.

MEDISCHE VASTSTELLINGEN

Welke medische EBITDA moeilijkheden kunnen vandaag worden vastgesteld?

 • EBITDA als medicijn wordt vaak als pijn en ontstekingsremmer gebruikt en behoort tot de  groep van de niet-steroïde ontstekingsremmers met een unieke wisselwerking: een lage eenvoudige dosering met een snelle werking/resultaat,
 • het medicijn wordt zeer vaak als vuistregel in de transactiepraktijk ingenomen, dus veelal bij een acute opstoot van koop of verkoop aanval/woede,
 • het medicijn wordt het liefst van al poedervormig ingenomen, dus zonder ingewikkeld poespas gedoe, voorbeeld: 2 maal 3 = 6,
 • let wel: het gaat hier niet om een medicijn op basis van “waardering” in de economische zin van het woord , maar eerder in de geldelijke zin van “pricing”,
 • beide medicamenten, dus waardering en pricing, hebben evenwel een aparte chemische samenstelling,
 • bij inname dient aandachtig de bijsluiter te worden gelezen, immers de mogelijke bijwerkingen zijn vaak niet bekend en niet van de poes.

MEDISCHE ALGEMENE AANBEVELINGEN

 • bij niet beursgenoteerde ondernemingen, dus KMO (of MKB in Nederland), kan dit medicijn zeker niet worden gebruikt door de afwezigheid van vergelijkbare ziektepatronen,
 • de patalogie van deze virusziekte vereist bekende en vergelijkbare markt- of bedrijfsrisico’s,
 • dus is een grondige medische voor-analyse vereist alvorens een medische diagnose te kunnen stellen.

AANBEVOLEN SPECIFIEKE MEDISCHE DIAGNOSE

 • stel eerst een analyse/waardering op op basis van de DCF methode (discounted cash flow),
 • kijk hierbij vooral naar mogelijke toekomstige complexe ziektebeelden en naar de realisatie/optreden van mogelijke bijwerkingen,
 • indien beroep gedaan wordt op bv. een artsenpraktijk dient hiervan vooreerst het beleid en de organisatiestructuur te worden nagegaan,
 • koppel aan deze betrouwbaarheidsanalyse een grondige vaststelling van marges, rentabiliteit, financiering van werkkapitaal en een waardeanalyse van de vooruitzichten.
 • kies tenslotte een alternatief medicijn (op basis van de ingrediënten van Plan-B) zodat op basis van een alternatief medicijn een mogelijk noodzakelijk herstel kan worden bespoedigd.

Ik wens u een goede gezondheid en ook een vlugge genezing!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De vermogenskost van een KMO (MKB in Nederland)

Het bepalen van de vermogenskost (Cost of Capital) van een onderneming is het meest boeiende onderwerp in het nu nog ongekende en onbeminde beroep van “Bedrijfswaardering” (waardering van ondernemingen).

Voor KMO’s is dit in Vlaanderen bovendien een compleet ongedocumenteerde materie.

Vergeet voor de toepassing ervan de folkloristische benaderingen als CAPM, Bèta en al dat moois, daar deze benaderingen niet voor “private equity” van toepassing, noch bruikbaar zijn.

Op de koop toe staan het gebruik van “Build Up” (BUM) methoden en nu ook van “Terminal Value” zwaar onder druk.

Recent verklaarde de wereldwijde autoriteit op het gebied van Bedrijfswaardering, Dr. Aswath Damodaran (http://goo.gl/zE68dL), dat het gebruik van de Build-Up Method een “recipe for disaster” is. Ook het gebruik van EBITDA multiples in de eindwaarde berekening (terminal value) vallen daar onder (“it is a drag)” verklaarde Aswath in een zeer recent seminar/webinar).

Dus, waar staan we dan: nergens of toch ergens?

De verlossing moet komen van het gebruik en de toepassing van de IPCPL/IPCPM methode, zie onze Blogpost op http://goo.gl/JdCPUr.

In een recent gehouden conferentie in Las Vegas publiceerde BVR (Business Valuation Resources) een compilatie van deze benadering.

Met toestemming van de uitgever ervan bezorg ik jullie deze compilatie gratis, zie IPCPL Special Feature Report.

Veel leesgenot!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering in Vlaanderen en Nederland “the Aussie Way”?

In Nederland vormen bedrijfswaardeerders duidelijk een aparte beroepsgroep.  “Register Valuators” zoals zij zich noemen (RV), hebben zich aldaar georganiseerd onder de vlag van het “Nederlands Instituut voor Register Valuators”, surf hiervoor naar www.nirv.nl.

In Vlaanderen/België bestaat op dit vlak helaas nog helemaal niets.

In Australië en Nieuw Zeeland wordt op 27 oktober e.k. de eerste “2014 Business Valuation and Forensic Accounting Conference” georganiseerd.

Het is de allereerste conferentie die gehouden wordt sinds de creatie van de specialisatie “business valuation”.

Ik noteerde dat de conferentie de focus op onder meer de volgende feiten en vaststellingen legt:

 • de toenemende verwevenheid van lokale accountingnormen met de internationale accounting standards,
 • de focus voor bedrijfswaarderingen ligt vooral op KMO/MKB ondernemingen,
 • in Australië en Nieuw-Zeeland loopt de beschikbare informatie voor zulke waarderingen mank, in de  zin dat de nodige tools en passende ondersteuning niet voorhanden zijn,
 • ook is de kwaliteit van de financiële rapportering nog niet op peil,
 • behoorlijke documentatie en publiek beschikbare data zijn niet beschikbaar.

Interessante ontwikkelingen die wij allemaal zullen moeten doorworstelen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Ontregelende kunst, ondernemers, “Middelheim” en bedrijfswaardering

Ik heb heel mijn jeugd zeer dicht bij het Openluchtmuseum “Middelheim” gewoond, geleefd en vooral aan sport gedaan (atletiek).  Ik ben destijds vaak voorbij gegaan aan de daar aanwezige “kunst”.  In de plaats van mij door kunst op het verkeerde been te laten zetten, vond ik er sportieve vernieuwing, innerlijke rust en kracht in de aldaar beschikbare looppaden.

Het gepubliceerde interview van vandaag in de financiële krant “De Tijd” afgenomen van Luc Bertrand (pagina 50 en 51) doet mij aan die pre-crisis tijd terugdenken, ook om de analogie te leggen naar ondernemers en bedrijfswaardering.

Wat heb ik van dit interview onthouden voor ondernemers en bedrijfswaardeerders?

 • alles verandert met de tijd, maar als u goed kijkt ziet u de dieper liggende inspiratie van vele inventieve ondernemers,
 • vele ondernemers hebben een verhelderende kijk en commentaar op en over het verleden (zie http://goo.gl/E1lmUf),
 • soms is het zinvol om iets te doen, soms ook niet, maar het betekent wel dat de ondernemer met iets nieuws bezig is,
 • creatieve ondernemers hebben een onrustige geest, stellen altijd veel vragen en proberen te begrijpen, te doorgronden, de essentie te vatten, patronen te ontdekken en verbanden te leggen,
 • succesvolle ondernemers doen hun huiswerk, gaan in de diepte, zien hierbij af en toe de bomen door het bos niet meer, maar volgen toch de zaken op de voet en passen zich desnoods aan,
 • ondernemers baseren zich op de cijfers en resultaten van het verleden (gisteren), maar zulke getallen hebben geen waarde, ondernemers werken integendeel voor de cijfers van morgen,
 • cijfers zijn een belangrijke parameter, zeggen veel, maar zijn bijzonder relatief en slechts een maatstaf en een instrument om iets in de vorm te gieten die iedereen begrijpt,
 • succesvolle ondernemers ontwikkelen vooral een visie op lange termijn, mensen zijn hierbij zeer belangrijk,
 • de genoemde ondernemers hebben een gezonde ambitie, werken hard en boeken hierbij resultaten (met een beetje geluk),
 • succesvolle ondernemers zijn vaak “contrarians”, zeggen niet snel “ja”, zeggen liever intentioneel “nee” om een andere richting uit te gaan die interessante perspectieven kan openen.

Dat u zich bij de berekening van uw vermogenkostenvoet (Cost of Capital) laat inspireren door een CAPM (Capital Asset Pricing Model) of BUM (Build Up Method) benadering laat ik in het midden, maar mijn bovenvermelde bevindingen zullen u zeker helpen bij het bepalen van het bedrijfsrisico?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Top Future Trends voor Bedrijfswaardering 2014-2020

Mijn analyse en voorspellingen zijn gebaseerd op de veelvuldige lectuur en analyse van de volgende magazines:

 • Barron’s (financial magazine)
 • Fast Company
 • Inc
 • Monocle
 • Rotman
 • Strategy & Business
 • Success magazine
 • Wired
 1. Exponentiële groei van beschikbare data en de noodzaak voor “Big Data” analyse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Big_data).
 2. Toename van Mobiele Apps & mobile traffic via Smartphone en/of Tablet/Phablet (http://nl.wikipedia.org/wiki/Phablet, http://www.kpcb.com/internet-trends en http://www.goodbarber.com).
 3. Explosie van het World Wide Web via mondialisering van producten, bedrijven en ondernemers (http://nl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium)en http://www.kpcb.com/internet-trends).
 4. Gebruik van Crowdfunding (http://nl.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding).
 5. Gebruik van alternatieve betaalsystemen (http://nl.wikipedia.org/wiki/PayPal en NFC (http://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication).
 6. Globale professionalisering van bedrijfswaardering via globale standaarden (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfswaardering en http://ivsc.org).
 7. Toenemend gebruik van data banken, ook voor KMO/MKB (zie o.m. http://goo.gl/tkYG1j en http://goo.gl/rZs0MD).
 8. Groeiend belang van intangibles/immateriële vaste activa (http://goo.gl/nDy1Tk).
 9. Doorbraak van MOOC (http://goo.gl/scz5Vc).

As always you cannot connect the dots backwards, only forward and don’t forget to stay hungry and to stay foolish!

Geplaatst in Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering … en dan de rest!

Veelal gaan bedrijfswaardering en aanverwante specialismen over technische kennis en spijtig genoeg zeker niet over de manier waarop u deze specifieke kennis aan de man (klant) kunt brengen, … marketing dus.

Los van het feit dat kwaliteit bij dienstverlening steeds voorop gaat, wint menselijke interactie, communicatie en networking steeds meer aan belang in deze barre economische tijden.

Hiervoor zijn nu gelukkig genoeg tools en middelen beschikbaar gekomen.

Voor bedrijfswaardeerders is er eindelijk een unieke opleiding beschikbaar, die reeds sinds begin januari van dit jaar loopt.  De wel toepasselijke benaming ervan: “Practice Builder Academy”, surf hiervoor naar “http://www.practicebuilderacademy.com”.

Hierbij vormen menselijke  interactie en communicatie het codewoord op basis van regelmatige webinars en bijkomende bonus trainingsessies.

Alsof dit allemaal nog niet verhelderend genoeg is, worden bonus sessies aangereikt met illustere sprekers zoals o.m. Chris Mercer van “Mercer Capital”, zie www.mercercapital.com.

Ook Derek Coburn komt aan het woord.  Derek is de auteur van “Networking is not Working”, surf naar zijn Youtube interview op http://goo.gl/moqlRk en naar zijn recent boek op http://goo.gl/7TalbS.

Zullen wij samen de networking “PRINS” opzoeken (“On meeting a Prince”)?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Heeft de recente transfer van James Rodriguez naar Real Madrid iets te maken met zijn waarde of was het eerder zijn prijs?

Naast de reeds aanwezige topspelers zoals Cristiano Ronaldo en Gareth Bale moest er dit jaar hoognodig nog een andere topper aan toegevoegd worden.

Niet de Duitser Toni Kroos maar de Colombiaan James Rodirguez dus. Voor hoeveel: voor circa 80 miljoen Euro!

Wie heeft zijn waarde berekend en tenslotte deze prijs willen betalen?

Veel bedrijfswaardering en theorie komen hier niet bij kijken, maar eerder het feit van deze topspeler te willen “hebben” en ik denk dus ook het “EGO” effect van Florentino Perez .

Had Barcelona immers niet reeds de Uruguayaan Luis Suarez aangekocht?

Toch veel geld voor onze James om hem er eentje te zien inknikkeren?

Bij bedrijfsaquisities speelt het “ego effect” dus ook een belangrijke rol bij de waardebepaling ervan, meer bepaald het “willen hebben van iets of iemand”,

Nog niet overtuigd: kijk dan maar naar de recente aankoop van de basketbalclub LA Clippers door Steve Balmer (ex Microsoft) voor de slordige som van nagenoeg 1,5 miljard Euro (circa 2 miljard USD).

Collega bedrijfswaardeerders hadden immers slechts conservatief circa 1,4 miljard USD ingeschat (zie: http://www.expertwitnessblog.com/2014/07/business_valuation_expert_witn_1.html).

Van “Ego” en prijs gesproken! Anderlecht: Quo Vadis?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Gratis KMO E-book over Bedrijfswaardering

De grote vakantie is ongeveer achter de rug in onze contreien.

De focus ligt nu terug op economie, banen, begrotingsoverschotten en besparingen.

Wij van onze kant mikken vooral op bedrijfsoptimisme, groei en toekomstverwachtingen.

 

Ons gratis E-boek over “Bedrijfswaardering” is hierbij zeker een handig werkinstrument, zie Valueplan E-Book August 2014.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Uw business model en de effecten van “vergrijzing”.

Gisteren vermeldde ik het feit dat deskundige bedrijfswaarderingen sterk beïnvloed kunnen worden door een 5-tal belangrijke elementen, zie http://goo.gl/vVnxMH.

Hierbij is o.m. de “toekomstbestendigheid van bestaande business modellen” van strategisch belang.

Deze modellen kunnen onderuit worden gehaald door de effecten van de “vergrijzing”.

Deze effecten worden vandaag mooi in kaart gebracht in een artikel uit de Financial Times van vandaag, onder de hoofding “World will have 13 “super-aged” nations by 2020″.

Een meer diepgaande analyse kan worden gelezen in het recente OECD (July 2014) document: “Shifting Gear: policy challenges for the next 50 years”, zie SHIFTING GEAR- POLICY CHALLENGES FOR THE NEXT 50 YEARS.

De moraal van het verhaal: “Growth will slow and economic activity will shift, with skills being crucial and wage inequality rising”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is uw bedrijf waard? De 50 belangrijkste Nederlandse advieskantoren in bedrijfswaardering

BROOKZ, een magazine voor professionals (www.brookz.nl) dat focust op groei, durfkapitaal en bedrijfsovernames, bracht recentelijk de 2014 editie uit van de “Business Valuation 50”.

Deze ranking laat een overview zien van de 50 belangrijkste advieskantoren van Nederland op het gebied van van bedrijfswaardering.

Tot midden jaren negentig werd in Nederland (maar zeker ook in Vlaanderen) de waarde van een bedrijf vooral bepaald op basis van:

 • de resultaten uit het verleden,
 • in combinatie met vuistregels die per branche verschillen.

Doordat de aandacht voor bedrijfswaarderingen in de afgelopen twee decennia aanzienlijk is gestegen, heeft het vak van bedrijfswaardering een forse professionaliseringsslag gemaakt. 

Anno 2014 worden bedrijfswaarderingen veel uitgebreider en zorgvuldiger in kaart gebracht, op basis van onder meer de hiernavolgende belangrijke elementen:

 • de historische cijfers,
 • de huidige marktpositie,
 • de toekomstige vrije kasstromen (free cash flows),
 • de toekomstbestendigheid van business modellen,
 • het proces om te bepalen hoe tot een bepaalde waarde is gekomen.

Voor KMO bedrijven en ondernemers die bv. een eigendomsoverdracht, ondernemer buy-in (OBI), management buy-in (MBI) of verkoop overwegen geldt dat de waardebepaling een essentiële stap is.

Deze professionaliseringsslag kennen wij spijtig genoeg zeker nog niet in Vlaanderen, laat staan dat een professioneel magazine er zich mee zou bezig houden.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index sterk toegenomen in 2de kwartaal 2014 tot 8.6x

De Argos Mid-Market EBITDA Index voor het 2de trimester van 2014 werd zeer onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20140630.

Deze index, vastgesteld op basis van de historische EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de historische marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 1ste kwartaal van 2014 zijn deze marktwaarden sterk toegenomen.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.epsilon-research.com/Market/Argos).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Verhaaltjes vertellen en bedrijfswaardering?

In een recente blogpost van Dr. Aswath Damodaran (Stern School of Business, New York University) praat hij over de gevaren van het klakkeloos gebruik van getallen, zonder enig onderliggend coherent verhaal bij het waarderen van ondernemingen.

Het grote gevaar hierbij is dan dat bedrijfswaarderingen simpele “plug-en-point/play” oefeningen worden.

Een goede waardering, integendeel, moet een verstandig huwelijk zijn van een relevant en coherent verhaal, gekoppeld aan en aangevuld met de daarbij behorende getallen.

Een goede bedrijfswaardering, is immers net als een melodie componeren, die bovendien goed moet kunnen klinken.  De componist moet hierbij zoals een goede verhalenverteller gedisciplineerd werken.

Zo’n verhaal dwingt je om dieper na te denken over de gebruikte getallen en er zinvol mee om te gaan.

Om “ijs aan eskimo’s” te kunnen verkopen heb je inderdaad een goed verhaal nodig!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het Vlaams regeerakkoord en bedrijfswaardering

Het Vlaams Regeerakkoord werd zeer recent gepubliceerd (zie: http://goo.gl/W7Ecef).
Het werd gepubliceerd als een “VISIETEKST”.
Deze tekst bevat een aantal belangrijke uitdagingen en obstakels.
Het document en de realisatie ervan zijn zeer belangrijk voor onze Vlaamse KMO omgeving.
De realisatie van dit regeerakkoord is belangrijk om opnieuw geloof en vaart te krijgen in onze Vlaamse economie.
Er heerst immers reeds geruime tijd een lethargische en slaapverwekkende sfeer van ontmoediging, gebrek aan risico- en investeringsbereidheid en vooral het ontbreken van “visibiliteit”.
Daarom zijn de kernwoorden van het regeerakkoord:
 • vertrouwen in eigen kunnen,
 • verbinden met elkaars talenten en kwaliteiten,
 • samen vooruitgaan,
van primordiaal belang om onze rentestand (risk free rate) onder controle en laag te houden zodat de risico perceptie en dus de vermogenskostenvoet (cost of capital) haalbaar zullen zijn.
Ik hoop dat deze nieuwe Vlaamse Regering ons eindelijk veel waarde zal brengen en waarde creërend zal opereren!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Na de reeds bekende IAS/IFRS en USGAAP normen uiteindelijk een nieuwe samenvloeiing van SSVS/USPAP/NACVA normen naar IVS normen?

Het IVSC (International Valuation Standards Council ) heeft recent een “policy paper” uitgebracht die de rol en de behoefte behandelt van globale waarderingsnormen in een internationale context en die de noodzaak aan een convergentie met bestaande normen benadrukt.

Voor veel bedrijven die nu wereldwijd actief zijn , is convergentie van de verschillende stelsels en normen van nationale regelgeving van essentieel belang voor zowel de effectieve toepassing ervan als om de economische groei te vergemakkelijken.

Ook de vergelijkbaarheid van financiële informatie en het onderkennen van economische risico’s zijn belangrijk voor de internationale concurrentie op zich.

Quo vadis regelgeving van bestaande Belgische en Europese waarderingsnormen en de noodzakelijke convergentie?

Bron document: “Global Regulatory Convergence and the Valuation Profession” (http://goo.gl/afxBz3). Zie ook”Business Valuation Update” August 2014, pages 8-10, “Convergence in International Standards continue to gain steam” by Sean R. Saari.

Gebruikte afkortingen:

IVSC = International Valuation Standards Council (www.ivsc.org).

SSVS = Standards for Valuation Services (www.AICPA.org).

USPAP = Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (www.uspap.org).

NACVA = National Association of Certified Valuators (www.nacva.com)

IVS = International Valuation Standards.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

BVR Update nu ook in Australië en Nieuw-Zeeland

Business Valuation UPDATE (BVR) is de professioneel zeer gewaardeerde maandelijkse Engelstalige nieuwsbrief voor alle beoefenaars van “bedrijfswaardering” (business valuation).

BVR is dé Engelstalige stem en autoriteit van ons beroep.

Deze uitgave is nu ook beschikbaar in een uitgave bestemd voor Australië en Nieuw-Zeeland, surf naar http://goo.gl/4PUqfr.

Er wordt nu ook gewerkt aan een Europese uitgave.

Wij werken hieraan mee en houden u uiteraard op de hoogte!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het nieuwe Google Ventures fonds en de vereiste OKRs/doelstellingen voor succes

Diverse financiële persartikelen berichten deze week over het feit dat het Amerikaanse technologiebedrijf Google een nieuw investeringsfonds van 100 miljoen USD (73,4 miljoen EUR) heeft opgericht, via het vehikel “Google Ventures”, waarmee het in Europese startup-bedrijven wil investeren.  Google Ventures is opgestart in 2009 en is intussen actief in meer dan 250 jonge bedrijven.  Bij het aantrekken van deze vrijgekomen fondsen/gelden, spelen OKRs een belangrijke rol.  Wij commentarieerden in een eerdere blogbijdrage reeds deze OKRs of doelstellingen.

Wat hebben Google en OKRs dan te maken met het succes van uw onderneming en meer bepaald “how Google sets goals”,  (http://goo.gl/iEvPcY)?

“OKR” is de afkorting van “Objectives and Key Results”.  Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” (http://www.kpcb.com).  Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative benadering) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results benadering) definiëren.

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

 • het disciplineert het (na)denken,
 • het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
 • het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quantitative) maar eveneens naar het kwalitatieve (qualitative).  Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststelling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BVR/SPU Valuation Challenge

BVR (Business Valuation Resources) en SPU (Seattle Pacific University) rapporteren over de uitslagen van de derde “Business Valuation Challenge”, vooral gericht op de waardering van KMO/MKB ondernemingen.

De zeer interessante “Course Materials” en de “Lecture Notes” kunnen vrij gedownload worden.

De volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

 1. Course Syllabus.
 2. Course Materials.
 3. Lecture Notes

Alle documenten en data zijn beschikbaar op http://spu.edu/acad/school-of-business-and-economics/valuation.html.

 

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De Argos Mid-Market EBITDA index weer toegenomen tot 7,8 x EBITDA

De Argos Mid-Market Index voor het 1ste trimester van 2014 werd zeer onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20140131.

Deze index, vastgesteld op basis van de historische EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de historische marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 4de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden sterk toegenomen.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/nl.html).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

E-book over KMO bedrijfswaardering

 Wij naderen de kaap van 100 Blogartikelen.

Tijd om over het specifieke onderwerp van “bedrijfswaardering” een GRATIS white paper onder de vorm van een E-book te publiceren (zie bijlage Valueplan E-Book May 2014 ).

Hierna een thematisch overzicht van de 13 besproken onderwerpen;

 1. “Price” is what you pay, “Value” is what you get!
 2. Het gebruik van acquisitie multipelen en EBITDA.
 3. Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming?
 4. Waarom duurt het vaak zo lang om uw private onderneming te verkopen?
 5. Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd?
 6. Met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen.
 7. Kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden “gemanipuleerd”?
 8. Te vermijden fouten bij het waarderen van ondernemingen (bedrijfswaardering).
 9. Eisen gekoppeld aan de haalbaarheid van de gepresenteerde free cash flows.
 10. Een succesvolle overname en familiale opvolging realiseren in 10 stappen.
 11. Creatief gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen.
 12. Wat heeft bedrijfswaarde gemeen met een fruitautomaat?
 13. Ga voor “extreme” waarde.

Leest u geïnteresseerd mee?

Op naar de volgende 100 artikelen!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Het handboek “Cost of Capital” is nu eindelijk beschikbaar

De 5de editie van “Cost of Capital” is nu eindelijk beschikbaar.

Deze volledig vernieuwde uitgave is van de hand van Shannon P. Pratt en Roger J. Grabowski en is een uitgave van Wiley.

Het is  een kolossaal en een absoluut onmisbaar hand- en studie boek van nagenoeg 1.400 pagina’s, inclusief een uitstekende website met ongeveer 50 powerpoint presentaties.

Het boek bestaat uit 9 onderdelen en 45 hoofdstukken, plus de nodige bijlagen;

 1. Part 1: Cost of Capital basics.
 2. Part 2: Estimating the Cost of Capital.
 3. Part 3: Estimating the overall Cost of Capital.
 4. Part 4: Estimating the Cost of Capital – non freely traded interests.
 5. Part 5: Corporate finance officers – using Cost of Capital data.
 6. Part 6: Other Cost of Capital considerations.
 7. Part 7: Considerations in special applications.
 8. Part 8: Case studies.
 9. Part 9: Advice to practitioners.

Het is een fantastisch studieboek geworden.

Aan tafel!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

New Beta IPCPL/IPCPM “Cost of Capital” User Guide is nu beschikbaar

In mijn blog bericht van 21 maart ll., zie http://goo.gl/JdCPUr, commentarieerde ik over het gebruik van de nieuwe IPCPl & IPCPM methode, zie “IPCPL/IPCPM in de lift en wat nu met CAPM en BUM”.

De originators van de IPCPL & IPCPM methode (Bob Dohmeyer, Pete Butler, Rod Burkert, Toby Tatum) hebben nu zeer recent een beta User Guide uitgebracht voor het praktische gebruik ervan, zie BUM WACC Calibrator IPCPM Users Guide.

Een Microsoft Excel versie is eveneens beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Waardecreatie en “Show Me the Money”

Deze “feel-good” uitroep is beroemd geworden door de hilarische kreten van Tom Cruise in de film “Jerry Maguire (http://goo.gl/PTte5).

Ook auteur Chia-Li Chien heeft het erover in haar boek “Show me the money: run your business like a prosperous investor”, meer bepaald het onderkennen in zaken van:

 • business stages (cycles),
 • creating a market for your business,
 • taking your company to the next level,
 • which exit strategy is right for You?

Aansluitend en meer specifiek ging het recente artikel van Rob Slee (MidasNation) over “Let’s define a few Terms” om het geheel te verduidelijken bij het aanmaken en het gebruik van de bekende “Company Wealth Maps”, meer bepaald:

 • core values,
 • culture,
 • vision,
 • mission,
 • business model,
 • critical success factors (CSF),
 • key performance indicators (KPIs),
 • intellectual capital,
 • strategy,
 • tactics.

Na het lezen van mijn laatste blog op http://goo.gl/IzqjEa moet alles nu zeer duidelijk zijn: SHOW ME THE MONEY!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat heeft bedrijfswaarde gemeen met een fruitautomaat?

Een gokautomaat (ook wel fruitautomaat genoemd) is een mechanisch kansspel dat op muntgeld werkt.  Zij zijn te vinden in cafés of casino’s.  Op de rollen van zo’n automaat staan afbeeldingen van bijvoorbeeld fruit zoals appels, peren en kersen.  Sommige combinaties van deze afbeeldingen betalen uit, andere niet.  Deze rollen moeten bij ieder spel volstrekt willekeurig tot stilstand komen.  Net zoals bij het gooien van een dobbelsteen kunt u op het draaien van de rol geen enkele invloed uitoefenen.

Wat heeft bedrijfswaardering en bedrijfswaarde dan gemeen met een fruitautomaat?  Volstrekt niets of bij nader onderzoek toch wel zeer veel?

NIETS: bij een professioneel opgestelde bedrijfswaardering worden vaak appels ten onrechte met peren (èn kersen) vergeleken.  Ook in de dagelijkse beroepspraktijk worden prijs (appels) en waarde (peren) door dezelfde fruitmolen gedraaid.  Dobbelstenen (kersen) hebben dan ook geen invloed op de bekomen kwaliteit van de fruitsalade (bedrijfswaarde).

VEEL: een winnende combinatie, die zeker niet met dobbelstenen wordt gespeeld, kan inderdaad uitbetalen.  Zoals bij de vaststelling van de waarde van onroerende goederen, waar het adagio “locatie-locatie-locatie” is, is bij bedrijfswaarde het adagio “timing-timing-timing”.  Hierbij staan de rollen van de bedrijfsautomaat keurig gekalibreerd op de maximaal winnende combinatie (jackpot).

Over welke drie timing variabelen moet u dan beschikken om tot deze maximale gekalibreerde waarde te kunnen komen bij een bedrijfsoverdracht?

 1. Persoonlijke timing: bent u zowel fysisch, mentaal, als financieel klaar voor de bedrijfsoverdracht en hebt u ook voldoende rekening gehouden met een plan B?
 2. Zakelijke timing: is de onderneming zowel organisatorisch als financieel klaar om te worden overgedragen?
 3. Markt timing: zijn de marktomstandigheden (vraag en aanbod) ideaal gekozen voor de geplande bedrijfsoverdracht?

“Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, rien ne va plus”: voor welke winnende combinatie hebt u gekozen?

BRON: artikel gebaseerd op de recente bijdrage “Play the transfer timing slot game” van Robert Slee (MidasNation).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Damodaran, DCF, BUM, Pratt’s Stats, EBITDA tendensen en ruis op de lijn?

Professor Aswath Damodaran is voor elke specialist in bedrijfswaardering een absoluut lichtbaken.  Zijn regelmatige Blog bijdragen “Musings on Markets” zijn steeds intellectueel verhelderend en uitdagend.

In zijn recente blog bijdrage geeft hij zijn zienswijze en update over de waardering van het aandeel ”Tesla”.

Onder meer in dit verband verwijs ik naar zijn eerdere stelling over de toepassing en het gebruik van de BUM (build up method) bij het bepalen van de vermogenskostenvoet (cost of capital) en zijn lucide uitspraak hierover dat het gebruik van BUM een “recipe for disaster” zou kunnen betekenen.

Hij gaat nu een stap verder, met een knipoog, in verband met het gebruik van de DCF methode, … “which is the equivalent of claiming that wearing tights and ballet shoes makes you a ballerina” …

Nogmaals een bewijs dat naar IPCPL/IPCPM (zie mijn eerdere Blog bijdragen) en Pratt’s Stats moet worden gekeken voor benchmarking doeleinden.

Een analyse van de Pratt’s Stats M&A transacties over 2013 toont volgens BVWire o.m. aan;

 1. dat de prijzen bekomen bij bedrijfswaarderingen (business values) toenemen tot een gemiddelde EBITDA ratio van circa 3,
 2. dat de overname van private ondernemingen door genoteerde ondernemingen een steeds hogere gemiddelde mediaan EBITDA ratio oplevert van circa 10 en,
 3. dat de omvang van de over te nemen onderneming, uitgedrukt in netto-omzet, prijsbepalend is en varieert van een EBITDA ratio van circa 6 (hoogste) tot circa 2 (laagste).

Wie poneerde onlangs nog dat er “ruis op de waarderingslijn” zit?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

IPCPL/IPCPM in de lift en wat nu met CAPM en BUM?

Mijn eerdere Blog commentaar over het IPCPL/IPCPM gebruik heeft veel vragen doen rijzen en kon vooral op een ruime belangstelling rekenen.

Veel collega bedrijfswaardeerders zijn het CAPM en BUM gesakker en gebruik ervan voor KMOs meer dan beu en staan dan ook recht op de banken om dit initiatief te verwelkomen, in de stijl van “The Voice”.

Zij snappen immers dat er een wereld van verschil bestaat tussen de “Private Capital Markets” en de “Public Capital Markets” (zie hiervoor http://goo.gl/DxNN8W en vooral http://goo.gl/xlPFkX).

Een woordje uitleg voor de “ongelovigen” onder ons.

 • IPCPL/IPCPM is een initiatief van Bob Dohmeyer, Pete Butler & Rod Burkert.
 • Het initiatief gaat verder in op de Rob Slee/Paglia/Pepperdine insteek van de “Private Capital Markets” & “Value Worlds”.
 • IPCPL/IPCPM is de afkorting van “Implied Private Company Pricing Line” of “Implied Private Company Pricing Model”.
 • IPCPL/IPCPM maakt gebruik van de BVR Pratt’s Stats 500 database.
 • BVR Pratt’s Stats service wordt momenteel voor België in kaart gebracht.
 • BVR ondersteunt dit initiatief (www.bvresources.com).
 • Voor meer kennis èn gebruik van IPCPL/IPCPM verwijs ik naar www.biz-app-solutions.com.
 • Read  and click on: een nieuwe wereld gaat voor u open!
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Eerst was er CAPM, dan BUM en nu eindelijk IPCPL & IPCPM

Bij bedrijfswaardering voor KMOs (MKB in Nederland) weten de meesten onderhand wel dat de toepassing van CAPM en BUM zich rustig naar de uitgang kunnen begeven en nu beter kunnen worden weggelaten en vergeten.

De CAPM (Capital Asset Pricing Model) methode is immers gebaseerd:

 • op een efficiënte markt (met een ideale en constante eigen/vreemd vermogen verhouding),
 • op relevante marktinformatie die blijkbaar voor iedereen beschikbaar is,
 • op vreemd vermogen dat altijd verkrijgbaar is tegen een gangbare risicovrije rentevoet,
 • en op de toevoeging van een bèta correctie (let op: die op basis van koersen, dus prijzen, wordt gemeten).

De BUM (Build-Up methode), die noodzakelijk is om een risico opslag te bepalen, als alternatief op de Bèta correctie, noodzaakt daarentegen minstens een SWOT analyse om vast te stellen hoe onafhankelijk een onderneming haar beleid kan uitvoeren en daardoor de stabiliteit van haar geldstromen kan hardmaken.

Professor Aswath Damodaran vat het gebruik van de BUM benadering kernachtig samen, het is “a recipe for disaster”.

Deze twee methoden zijn dus voor KMO bedrijfswaarderingen uiterst subjectief en zeker niet geschikt voor private familiale ondernemingen en private kapitaalmarkten.

Tijd dus om naar iets nieuws te kijken!

Deze nieuwigheid is de zogenaamde IPCPL (Implied Private Company Pricing Line) en de daarop gebaseerde IPCPM (Implied Private Company Pricing Model).

Zowel de IPCPL als de IPCPM benaderingen zijn gebaseerd op markttransacties.

Voor geïnteresseerden, hierover meer in een volgende Blog bijdrage.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Eisen gekoppeld aan de haalbaarheid van de gepresenteerde free cash flows

Een degelijke bedrijfswaardering is zeker niet gebaseerd op het klakkeloos gebruik van zogenaamde “multiples” of via de toepassing van de veelvuldig opkomende “robo” valuations. Integendeel, maak je huiswerk. Wat hebt u hiervoor zeker nodig?

 1. Degelijke branche informatie: lokaal, regionaal, nationaal & internationaal. Doel is om aan te tonen dat de geprojecteerde omzetgroei en winstgevendheid realistisch en haalbaar zijn.
 2. De competitieve weerbaarheid aantonen, o.m. op het vlak van differentiatie, management, HR beleid, de unieke aspecten van de dienstverlening en het productaanbod.
 3. Strategische keuzes en prioriteiten uitschrijven en uitwerken, let vooral op de concurrentie analyse, de markten en het marktaandeel, de bedrijfsrisico’s verbonden aan de geprojecteerde groei.
 4. Motiveer de gepresenteerde omzet groei: is de toename gebaseerd op organische groei, dan wel gebaseerd op acquisities of strategische samenwerking, wie en welk team gaat deze groei begeleiden?
 5. Kijk ook naar de realisaties en prestaties in het verleden en leg de link naar de gepresenteerde cijfers en aanpak.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is de WhatsApp deal het kanariepietje in de kolenmijn?

Wikipedia licht de uitdrukking “canary in a coal mine” toe als dat .. “it is frequently used to refer to a person or thing which serves as an early warning of a coming crisis”…

Waar deze crisis zich dan wel situeert, is een gans andere zaak, of is het integendeel eerder een gigantische opportuniteit?  Vraag is waar deze kanarie vandaan komt of naartoe vliegt en welk melodieus nieuw en verrassend fluitconcert het brave beest te berde zal brengen?   TWEET zal het niet kunnen zijn, deze toon is immers al gepatenteerd en genoegzaam uitgeprobeerd.

De lokale Vlaamse financiële krant “De Tijd” beweert alvast in zijn “Commentaar” rubriek van vandaag dat … “ze geven aan waar de toekomst ligt” …  De Engelstalige internationale financiële krant “Financial Times” vat het dan weer kernachtig samen als … “it took 10 days for Facebook to make by far its largest acquisition and quite possibly the most expensive acquisition of a private venture capital-backed company yet” …

Persoonlijk mijmer ik dan weer eens moedeloos “waar zijn wij dan wel mee bezig in onze “Vlaamsche über dynamische L&H contreien”?

L&H ter zijde, eerst back to basics.  Als waarderingsdeskundige kijk ik naar bekende dichotomie tussen prijs en waarde, een bekend verhaal.

Bij waarde kijk ik naar een aantal fundamentele waardebepalende factoren zoals omzetten, bedrijfswinsten, operationele kasstromen en bedrijfs-of industriële/sector risico’s.

Bij prijszetting, vooral van toepassing op de evolutie in de sociale media, kijk ik naar een aantal prijsvariabelen, zoals het aantal users of gebruikers, de gebruikersintensiteit van deze users/gebruikers en in mindere mate naar voorspelbare omzetten of nog te realiseren winsten.

De moraal van het verhaal: bent u ondernemer, zoek dan de juiste prijsvariabele!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Duff & Phelps brengt splinternieuw Bedrijfswaardering Handboek uit “Guide to Cost of Capital”

Duff & Phelps presenteerde vandaag haar nieuwste publicatie “2014 Handbook – Guide to Cost of Capital & 2014 Risk Premium Calculators”.

Een korte inhoud van dit boek (Engelstalig) is als volgt:

 1. Cost of Capital Defined
 2. Methods for Estimating the Cost of Equity Capital
 3. Basic Building Blocks of the Cost of Equity Capital
 4. Risk-free Rate & Equity Risk Premium
 5. Basic Building Blocks of the Cost of Equity Capital – Size Premium
 6. Beta & Industry Risk Premia
 7. Company-specific Risk Premium
 8. The CRSP Decile Studies and the Risk Premium Report – A Comparison
 9. Using the CRSP Decile Size Premia
 10. Using the Risk Premium Report
 11. CRSP Decile Size Premia Data Exhibits
 12. Risk Premium Report Data Exhibits

Alle specialisten terzake keken reeds geruime tijd uit naar deze nieuwste studie, samen met de allernieuwste tool en (nu nog onbekende) benadering “IPCPL/IPCPM”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

“De Tijd” gruwel van EBITDA en het DADA fenomeen

Het acroniem “EBITDA” wordt zeer vaak, trouwens te pas en te onpas, gehanteerd in de transactiewereld (bij koop, verkoop, reorganisaties, fusies & overnames, etc.).

Maar wat stelt dit acroniem uiteindelijk voor?  Vaak weet men het niet en dan wordt maar “EBBADABADOO” gemompeld.

Dit doet mij onwillekeurig terugdenken aan de tijd van “The Flinstones” en Fred’s eureka uitroep van “JABADABADOO”!

EBITDA is de Engelstalige geheimtaal afkorting van “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, in lekentaal beter bekend als “operationele geldstroom” (cash-flow).

Fred Flinstone wist evenwel van wanten en kreeg hiervoor de uitgekiende steun en advies van zijn echtgenote “Wilmaaaaa” en zijn beste buren “Barney en Bettie”.

Heeft EBITDA dan te maken met alchemie of gewoon met basis logica?  Met basis logica dus.

Op de laatste pagina van De Tijd van vandaag gaat de dienstdoende journalist zeer kort door de bocht met de vaststelling dat … “de EBITDA niet de operationele kasstroom is” …

Tijd om onze Blog bijdrage van juli 2013 van onder het stof te halen en wat meer diepgang te geven aan journalistieke ludieke vrijheden.

EBITDA verwijst naar bedrijfseconomische inkomsten, onder de vorm van geldstromen (cash-flows), dus zonder de kosten verbonden aan de financiering van schulden (cost of funds), zonder de kosten verbonden aan investeringen (capital spending) en zonder belastingen (taxes).

Charlie Munger, Warren Buffet’s partner, definieerde dit eerder als “Earnings before Everything”.  EBITDA wordt dan EBE?

In de M&A (Mergers and Acquisitions) wereld wordt EBITDA vooral gebruikt als een financiële ratio of maatstaf om de geproduceerde EBITDA te verhouden tot bv. de lange termijn schulden (long-term debt).

Hoe hoger deze ratio, des te hoger de schuldgraad en dus des te hoger het aanwezige bedrijfsrisico.  Hoe lager de verhouding, hoe meer schuld aan boord kan worden genomen.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index met 7,5x sterk toegenomen

De Argos Mid-Market Index voor het 4de trimester van 2013 werd zeer onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20131231.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de en 3de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden sterk toegenomen.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/nl.html).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Bieden onze familiale KMOs evenveel weerstand als in Frankrijk?

De Franse kwaliteitskrant “Le Figaro” heeft het recent over de Franse familiale KMO ondernemingen (MKB in Nederland) onder de tittel “Les entreprises familiales résistent-elles en période de crise?”.

Het artikel concludeert met de stelling dat:

 • de groei en de rentabiliteit van familiale KMOs hoger ligt dan bij de gemiddelde Franse ondernemingen als geheel,
 • de lange termijn strategie, het aanwezige management en de betrokkenheid van de medewerkers belangrijke voordelen zijn.

Terloops verwijst het artikel naar een studie en onderzoek uit december 2012 van de Boston Consulting Group “What you can learn from Family Business”, met de focus op het 6 punten gedrag/voordelen van familiale KMOs in crisistijden:

 1. spaarzaamheid (frugality) is troef en meer bepaald het feit dat … “the easist money to earn is the money we haven’t spent”…,
 2. bij CAPEX investeringen ligt de nadruk op de verstandige besteding van de vrije geldstroom (free cash flow) en de vereiste ROI op projecten,
 3. een lage schuldgraad (leverage) geeft aanleiding tot een kleinere kwetsbaarheid en een lager bedrijfsrisico, met de nadruk op … “we leave most of the cash in the company to avoid giving away too much power to our banks” …,
 4. men is zeer voorzichtig met de eventuele acquisitie van bedrijven, vooral vanwege het integratierisico en de juiste timing ervoor,
 5. mogelijke nuttige diversificatie en internationalisering worden nauwlettend in de gaten gehouden,
 6. bekwame en sterk betrokken medewerkers zijn sterke troeven en maken deel uit van de aanwezige bedrijfscultuur en een doordacht “retention” beleid.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Van 3D Smarts naar Moocs en verder naar Spocs

Wat 3D Smarts zijn, hebben wij verleden week toegelicht, zie onze blog bijdrage op http://goo.gl/0zEjvS.

Een “MOOC” is de afkorting van “Massive Open Online Courses” en past perfect in het stramien van “mensen die informatie als zuurstof voor de hersenen zien en elke dag slimmer worden”.

Binnen ons vakgebied van bedrijfswaardering zijn er momenteel twee belangrijke MOOC initiatieven:

 • de Valuation (Spring 2014) class van Professor Aswath Damodaran op iTunes, zie http://goo.gl/dgMigE,
 • de door “Vernimmen” aangeboden cursus over “financiële analyse”, zie http://goo.gl/Zs8IJu.

Het MOOC fenomeen wordt vandaag ook in de Financial Times gecommentarieerd in een artikel met de headline “Online “Mooc” courses are too big to work, says Stanford head”.

Ook Professor Damodaran commentarieerde recent het MOOC fenomeen in zijn artikel “The MOOC stumble: Lessons from Napster and the Music Business!”.

Hierop inpikkend besloot de Financial Times met de opmerking “The rethink of Moocs has given rise to a new buzzword in the education industry: Spocs, which replace “massive” and “open” with “small” and “private”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat hebben Belgacom, Bpost en “Mekkerende Schapen” te maken met de evolutie van 2D competenties naar 3D Smarts?

Het Belgacom CEO debat is nu gelukkig reeds een aantal weken achter de rug, zie hiervoor onze commentaar op http://goo.gl/TshGFu.

Ondertussen evenwel is het Bpost opvolgingsdebat nog steeds niet opgelost, de film draait daarom nu nog altijd in onze bioscoopzalen, het boeiende script leest u op http://goo.gl/4NTAM1.

Beide gevallen illustreren best de snelle evolutie van onze maatschappij van een 2 D naar een 3 D omgeving.

Recent waren wij daarom aanwezig op een causerie waarbij Jef Staes als één van de sprekers optrad en zijn innoverende boodschap “Save our Sheep” kwam toelichten.  Een kernachtige samenvatting van zijn betoog treft u hierbij aan als uittreksel uit het vakblad “KMO-Insiderkmo-insider – Jef Staes .

Wij noteerden voor u alvast de volgende smaakmakers, die trouwens ook kunnen worden gebruikt voor de kwalitatieve toetsing van het risicoprofiel van een onderneming bij het gebruik van de “Build Up methode (BUM)” en bedrijfswaardering:

 • als je mensen achter een omheining zet, krijg je schapen en met schapen kan je niet innoveren, die mekkeren,
 • organisaties moeten leren omgaan met passie voor talenten,
 • door de overvloed aan informatie worden wij geconfronteerd met een “Global 3D Smart Wave”, dus met mensen die informatie als zuurstof voor de hersenen zien en elke dag slimmer worden,
 • in het vierde tijdperk is er zoveel informatie dat je alleen competent kunt blijven als je passie en talent hebt.

De overige bulletpoints vult uzelf in … “Kan uw team tegen een stootje”?  Lees er alles over op www.ritaraets.be/nieuws.  Succes ermee!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

PEBO + Vlerick Business School en KMO trends voor 2013/2014

Zeer onlangs lanceerde de “Vlerick Business School” het PEBO platform (Platform for Entrepreneurial Buyouts).  Een allereerst zichtbaar resultaat van dit zeer interessant jaarlijks initiatief is de recente publicatie van de “Entrepreneurial Buyout Monitor”, de neerslag van een ruime rondvraag bij buy-out en buy-in specialisten, vooral gericht op KMOs.

Het weekblad Trends nam de algemene conclusies van deze enquête over en poneerde dat:

 1. de handel in KMOs herleeft, evenals de appetijt en het geld hiervoor,
 2. de belangstelling van zowel kopers als verkopers stijgt waardoor het KMO segment van de Belgische overnamemarkt er goed voor staat,
 3. de gematigde prijzen uit een crisisdip komen, waardoor de overnameprijzen opnieuw op een normaal niveau komen te staan.

Wij lazen geboeid mee en kwamen, samen met Trends, tot de volgende specifieke conclusies en persoonlijke kritische kanttekeningen en toevoegingen:

 1. in deze enquête is afwisselend sprake van “prijzen” en “waarden”.  Let evenwel op dat de berekende “waarde”, dus de “bedrijfswaarde” van een onderneming niet altijd waardebepalend (richtinggevend) is voor de prijs van een transactie en dat er diverse waarderingsmethoden bestaan (Body of Knowledge in het Engels), die allen verschillende invalshoeken hanteren,
 2. bij gebruik van de ‘Multiple” benadering/invalshoek halen KMOs een in waarde gedaalde ratio van 5 x de EBITDA.  Deze waarderingsmethoden zou in principe tot hetzelfde algemene waardebesluit (oordeel) moeten kunnen komen.  Dit is evenwel zelden het geval, o.m. door het feit dat deze invalshoeken verschillen van de marktomstandigheden waarin de te waarderen onderneming zich bevindt, alsook van de industriële sector, de specifieke ondernemingstypologie, de timing van de transactie, de motieven van koper en verkoper, de leeftijdsfase waarin de onderneming zich bevindt, etc.
 3. actueel bestaat het overnamebedrag voor gemiddeld circa 35% te financieren uit eigen middelen, tegenover zowat 25 procent voor de crisis.
 4. bij financiering van een overname door banken wordt een grotere terugbetalingscapaciteit geëist.  De verhouding tussen de schuld en de EBITDA (operationele geldstroom) verhouding zit actueel op een gemiddelde gestegen ratio van ongeveer 3.
 5. in deze enquête missen wij nog steeds een coherent Belgisch verhaal over de gewenste vermogenskostenvoet (cost of capital).  Wellicht is de aangekondigde cursus van “Grabowsky & Pratt” een ideale gelegenheid om bij te tanken, zie http://goo.gl/IyQt4t, “remettre les pendules à l’heure” zeggen zij in het Frans!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Is VaaS dé gamechanger voor de industriële sector van “Bedrijfswaardering”?

Onlangs las ik in een literaire passage dat … “alles staat op zijn kop.  Je voelt geen grond meer onder je voeten.  Je zweeft” … ?

Leeft bij u ook die indruk?   Zo neen, “keep on dreaming”.  Zo ja, “pedal to the metal” of  zoals onze Zuiderburen zouden zeggen “un coup d’accélérateur” … Time for a change dus, zou ik zo zeggen …

Wij volgen de internationale evolutie op het vlak van “waardering van ondernemingen/bedrijfswaardering” op de voet.  Gisteren kwam de US firma “BizEquity” met een persbericht op de proppen waarbij het claimde dat zij ‘s werelds grootste bedrijfswaardeerder zouden (geworden) zijn.

BizEquity (www.bizequity.com) is het eerste VaaS (Valuation as a service) cloud based en propriety/gepantenteerd online platform.  BizEquity claimt sinds zijn oprichting nagenoeg 13 miljoen bedrijven te hebben gewaardeerd op basis van deze cloud based oplossing.

De studie van een standaardverslag, gratis verkrijgbaar op http://goo.gl/XEkTc8, leert ons dat dit platform werkt op basis van een 7 stappen benadering/proces, waaruit vervolgens, uiteraard tegen betaling, een maatrapport van 22 pagina’s wordt geproduceerd.

Hebt u ook die plotse beving gevoeld of wacht u nog liever op de uitkomsten van de volgende verkiezingen om beslissingen te nemen?  Look a little closer: volgens Obama heet het dat “Wie hard werkt, moet verder raken in het leven’.  In Frankrijk hebben zij hiervoor alvast een zeer eenvoudige oplossing “le changement, c’est maintenant”!

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De “French touch” bij KMO start-up financiering

Zeer recent commentarieerde het Franse maandblad “Vernimmen” (www.vernimmen.net, gratis registratie verplicht) hierover een artikel “Les 4 erreurs à ne pas commettre pour financer une start-up”.

VERGISSING 1: meestal is één financieringsronde onvoldoende. Een ronde neemt doorgaans ongeveer 6 maanden in beslag en slorpt nagenoeg 1/3de van uw management tijd op.

VERGISSING 2: opteren voor schuldfinanciering om verwatering tegen te gaan, zal niet altijd gesmaakt worden en ook niet altijd haalbaar blijken te zijn, uiteraard afhankelijk van het gekozen business model.

VERGISSING 3: de uitgifte van een converteerbare obligatielening kan een financieel wondermiddel zijn. Let evenwel op de beperkte financiële mogelijkheden van uw thesauriebeheer om zulke instrumenten te kunnen gebruiken.

VERGISSING 4: optimistische business plans hebben grenzen. Papier is geduldig. Uiteindelijk zal de “kwaliteit” van de ondernemer de doorslag geven.

Volgt de Franse president “François Hollande” ook deze mode trend: … très touchy, en effet” …

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Welk acroniem is op jou van toepassing: ES, USP, VP of eerder de 5 D’s?

Het voordeel van netwerk meetings en dito recepties is dat “tunnelvisie” wordt voorkomen, zie (http://goo.gl/HhTZjd).  Je ontmoet er vaak ook andersdenkende mensen of partijen en je doet nieuwe ideeën op en krijgt inzichten mee met verschillende invalshoeken, zoals o.m. de 5 D’s.

Bij de creatie of lancering van een idee of nieuw project of product moet er worden gecommuniceerd met verschillende partijen die mee aan de tafel zullen zitten, zie hiervoor Seth Godin’s uitmuntende blog bijdrage “Who has a seat at the table” op (http://goo.gl/JMV4ow).

Deze communicatievorm bestaat uit 3 stappen;

 • de “ES” of de “Elevator Speech” of pitch.
 • de “USP” of de “Unique Selling Proposition”.
 • de “VP” of de “Value Proposition”.

Alle drie hebben zij een wel afgelijnde inhoud en betekenis, maar uiteindelijk komt het neer op dromen in 5 dimensies.

Deze droom kreeg ik onlangs mee van een gemotiveerde sales manager, ik noem hem gemakshalve Paul De Ondernemer, als volgt;

 • Hoe moet je omgaan met ondernemerschap en nieuwe ideeën waarvan je meent dat er mogelijk een onderneming kan worden rondgebouwd.
 • Het begint met een DROOM, een ambitie die je hebt, iets waarvan je gelooft dat er een markt voor kan zijn.
 • Vooraleer je echter meteen naar een financier stapt, is het belangrijk goed over alles na te DENKEN, het plan van aanpak heel concreet te maken en de hypothesen te toetsen.
 • Je kan je natuurlijk gek blijven rekenen maar op een bepaald ogenblik moet je ervan uit gaan dat je voldoende informatie hebt om te DURVEN de beslissing te nemen.
 • Dat leidt tot het ogenblik van de effectieve actie, het DOEN, het nemen van alle nodige stappen om de droom om te zetten in realiteit en met de onderneming te starten.
 • Zelden gaat echter iets zoals je had verwacht of gepland, wat snel tot demotivatie kan leiden en de beslissing om er mee te stoppen, de overtuiging dat je een stommiteit hebt begaan met je gestarte project.
 • Vermits je echter goed over alles had nagedacht, is wellicht slechts een aanpassing nodig van het plan, een bijsturing.  Dus niet opgeven is wat je moet doen, maar DOORZETTEN.

Als het immers makkelijk was, had iedereen dit plan kunnen bedenken en opzetten, toch?

Dus met de 5 D’s in gedachten, dank u “Paul”.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Een succesvolle Overname en Familiale Opvolging realiseren in 10 stappen

Afgelopen dinsdag was ik aanwezig op een door KMO-Insider georganiseerd panelgesprek over “Overname en Familiale Opvolging”.

Lees hierna wat ik daar heb gehoord en ook heb toegevoegd aan de diverse panelcommentaren.

 1. Zorg voor een juiste en goede “verpakking” van uw onderneming of project: focus vooral op uw USP propositie.
 2. Communiceer op een gepaste manier dat uw onderneming in de markt bekend en aanwezig is: denk aan het gedrag van een goede visser en zorg voor het juiste aas en het gepaste vismateriaal.
 3. Realiseer adequate winstcijfers: van een rijk gevulde tafel kan worden gesmuld.
 4. Laat zien waar de waarde van uw onderneming te vinden is: wees geduldig bij de opbouw ervan en huldig het principe van een bekwame vliegvisser (onlangs schreef Seth Godin op zijn blog “Trust is earned, Value is delivered, Concepts are learned. Day by day we improve and build an asset”).
 5. Zorg voor recurrente inkomstenstromen: de juiste “voeder” trekt de juiste vissen aan.
 6. Bouw een waardevol team uit.
 7. Uw medewerkers verwachten ook een gepaste beloning en een deel van de koek: lekkere pralines zijn niet te versmaden.
 8. Iedereen dient intern te weten wanneer en hoe uw onderneming haar doelstellingen zal hebben bereikt;
 9. De fiscus, als stille aandeelhouder, zit steeds mee aan tafel en eist een deel van de feestdis op.
 10. Hou uw business draaiende: “humming”in het Engels, naar de analogie met een bijenkorf.
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Uw kantoor in 12 stappen

Ik sprak u eerder vandaag over het splinternieuwe initiatief van de “Practice Builder Academy” (www.practicebuilderacademy.com).

Zij bieden een zeer specifiek “hands-on” begeleidingsprogramma aan, gespreid over 12 maanden, met betrekking tot de professionele opzet en uitbouw van een professionele praktijk gericht op “bedrijfswaardering“.

Het detail van de allereerste module gaf ik u reeds mee.

Hierna een shortlist van het volledige 12 stappen begeleidingsprogramma.

 1. Laying the foundation.
 2. Creating your website.
 3. Writing: polishing your style.
 4. Using social media to expand your sphere of influence.
 5. Blogging your way to fame.
 6. More social media.
 7. Speaking: crafting your voice.
 8. Mastering email marketing.
 9. Networking: colleagues, clients and connections.
 10. Campaigning with direct mail.
 11. Developing new products and services.
 12. Sharing your knowledge for profit with webinars.

Zowel de inhoud van het programma als de individuele topics lijken mij bijzonder boeiend en praktisch interessant!