Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde

Hij/Zij heeft hét begrepen, ik doe ook mee …

Dit is wat ik te horen kreeg na het lezen van mijn talrijke blog berichten.

Ik wil mijn bedrijf ook voorbereiden op een mogelijke verkoop en het haalbare maximum er uithalen, maar hoe doe ik dat dan in de praktijk?

Pfft, amaai … OK dan, aan de slag, tel mee!

 1. Kijk eerst naar het verleden van de onderneming, als basisverhaal: zit dat goed, minder goed, of slecht, of is er vergelijkbaarheid met de concurrentie, de markt, …?
 2. Waar liggen mijn zwakke en sterke punten om in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan?
 3. Ben ik juist en voldoende gefinancierd?
 4. Kan ik het hoofd blijven bieden aan de zichtbare disruptieve trends?
 5. Zijn er onzichtbare trends merkbaar?
 6. Kun je rekenen, kritisch nadenken en vergelijken?
 7. Geloof je nog in De Sint?
 8. OK dan, wat wil je krijgen?

… Hij komt, hij komt, de goede lieve Sint, zet alvast uw schoen klaar: .. JA …. ah, … een Drone!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom

Waardeverhogende factoren “Panama” style

Ik sprak u eerder over het toenemend belang van “immateriële” elementen bij uw bedrijfsvoering, denk maar aan onzichtbare elementen zoals creativiteit, kennis, cliënten benadering & behandeling, octrooien en dergelijke meer.

In het nieuws vandaag staat de naam “Panama” voorop. Velen ontdekken nu pas dit Centraal-Amerikaans land, maar professionelen associëren deze roepnaam met geldstromen, bedrijfsrisico en belastingen, de zogenaamde “Panama Papers” en het daaruit ontstane “lek“.

Over dit lek, “leak” in het Engels, heb ik het vandaag, meer bepaald de vraag naar “hoe kan ik waardeverhogende lekken in mijn bedrijf of onderneming vermijden”? Ik zie er een drietal.

1. Verminder het risico profiel van uw onderneming, door:

 • het producten aanbod of de dienstverlening te diversifiëren,
 • de geldstroom (cash flow) voorspelbaar te maken,
 • de bedrijfsvoering of de benadering ervan en het management hiervoor kwalitatief te verruimen

2. Verhoog of verbeter de beschikbare geldstromen (cash flow), door:

 • de omzet te verhogen,
 • de variabele kosten of de vaste uitgaven onder controle te houden.

3. Focus op minder voor de hand liggende factoren, zoals:

 • zorg ervoor dat uw bezoldiging of management vergoeding markt conform is,
 • optimaliseer uw schuldpositie.

Niet tevreden hiermee? Vraag het dan maar aan James Altucher en begin te “minimaliseren” (How Minimalism Brought Me Freedom and Joy – Altucher Confidential).

Good luck!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

De waarde van uw KMO verhogen à la Top-Gear, Revisited

Neen, dit is geen aflevering uit de nieuwste televisie serie “Een nieuw tv-tijdperk”.

In onze blog lingo heet dit dan “Ga voor Extreme waarde“, zie verder op;

In een artikel uit de Huffington Post somt David Bunton 4 belangrijke elementen op in “How to Maximize the Value of Your Small Business“;

 1. Verminder of pas uw bedrijfsrisico profiel aan.
 2. Zorg voor een juiste en volledige financiële balans, let vooral op het weglaten en wegnemen van zogenaamde niet-operationele gegevens.
 3. Bouw aan een sterk “Business Model”.
 4. Identificeer potentiële geïnteresseerden in elke levensfase van uw onderneming.

NOW  WHAT: … most small business owners dream of one day selling their companies and cashing in. However, they often aren’t aware of what specific criteria will be used to value the business. By following the above recommendations, they will be able to maximize the value of their business and ensure they are in a position to sell for the highest amount possible …

AMEN (in het kwadraat).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Bedrijfswaarde is “gegarandeerd”.

GEGARANDEERD”: dit is hét centrale thema in het huidig politieke debat over de “Taxshi(f)t”.

Hm … effe kijken en diep nadenken!

Wat betekent “gegarandeerd” in de praktijk?;

 • Dat er maar één zon bestaat, waar de aarde rond draait? – niet gegarandeerd.
 • Wat dan met de pas ontdekte planeet Kepler 452b en is die bewoonbaar? – niet gegarandeerd.
 • Zal het begrotingstekort boven of onder de 100% blijven? – niet gegarandeerd.
 • Zal de belastingdruk blijven dalen? – niet gegarandeerd.
 • Zal de langetermijnrente beneden de 1% blijven? – niet gegarandeerd.
 • Zal de economische groei blijven stijgen? – niet gegarandeerd.
 • Zal het bedrijfsrisico dalen en verdwijnen? – niet gegarandeerd.
 • Zal economische “disruptie” niet meer bestaan? – niet gegarandeerd.

En dan kan ik nog uren en vele lichtjaren blijven doorgaan, u ook?

Wat is er dan wel GEGARANDEERD, laat het mij weten?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Ontregelende kunst, ondernemers, “Middelheim” en bedrijfswaardering

Ik heb heel mijn jeugd zeer dicht bij het Openluchtmuseum “Middelheim” gewoond, geleefd en vooral aan sport gedaan (atletiek).  Ik ben destijds vaak voorbij gegaan aan de daar aanwezige “kunst”.  In de plaats van mij door kunst op het verkeerde been te laten zetten, vond ik er sportieve vernieuwing, innerlijke rust en kracht in de aldaar beschikbare looppaden.

Het gepubliceerde interview van vandaag in de financiële krant “De Tijd” afgenomen van Luc Bertrand (pagina 50 en 51) doet mij aan die pre-crisis tijd terugdenken, ook om de analogie te leggen naar ondernemers en bedrijfswaardering.

Wat heb ik van dit interview onthouden voor ondernemers en bedrijfswaardeerders?

 • alles verandert met de tijd, maar als u goed kijkt ziet u de dieper liggende inspiratie van vele inventieve ondernemers,
 • vele ondernemers hebben een verhelderende kijk en commentaar op en over het verleden (zie http://goo.gl/E1lmUf),
 • soms is het zinvol om iets te doen, soms ook niet, maar het betekent wel dat de ondernemer met iets nieuws bezig is,
 • creatieve ondernemers hebben een onrustige geest, stellen altijd veel vragen en proberen te begrijpen, te doorgronden, de essentie te vatten, patronen te ontdekken en verbanden te leggen,
 • succesvolle ondernemers doen hun huiswerk, gaan in de diepte, zien hierbij af en toe de bomen door het bos niet meer, maar volgen toch de zaken op de voet en passen zich desnoods aan,
 • ondernemers baseren zich op de cijfers en resultaten van het verleden (gisteren), maar zulke getallen hebben geen waarde, ondernemers werken integendeel voor de cijfers van morgen,
 • cijfers zijn een belangrijke parameter, zeggen veel, maar zijn bijzonder relatief en slechts een maatstaf en een instrument om iets in de vorm te gieten die iedereen begrijpt,
 • succesvolle ondernemers ontwikkelen vooral een visie op lange termijn, mensen zijn hierbij zeer belangrijk,
 • de genoemde ondernemers hebben een gezonde ambitie, werken hard en boeken hierbij resultaten (met een beetje geluk),
 • succesvolle ondernemers zijn vaak “contrarians”, zeggen niet snel “ja”, zeggen liever intentioneel “nee” om een andere richting uit te gaan die interessante perspectieven kan openen.

Dat u zich bij de berekening van uw vermogenkostenvoet (Cost of Capital) laat inspireren door een CAPM (Capital Asset Pricing Model) of BUM (Build Up Method) benadering laat ik in het midden, maar mijn bovenvermelde bevindingen zullen u zeker helpen bij het bepalen van het bedrijfsrisico?