Geplaatst in Waarde Creatie

Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd?

De waardering van een privé (niet beursgenoteerd bedrijf) moet niet een éénmalige transctie zijn en moet zeker niet enkel alleen worden uitgevoerd wanneer een bepaalde transactie plaatsvindt (bv. een acquisitie).

Integendeel, het moet deel uitmaken van een jaarlijkse strategie-oefening, omdat de meeste ondernemers zich niet bewust zijn van de voordelen die verbonden zijn aan het regelmatig uitvoeren van zulke waardering.

In eerste instantie is er een “perceptie” probleem.  Veel ondernemers zijn immers terughoudend om een onafhankelijke waarderingsdeskundige in te huren om zulke waardering (laat staan een jaarlijks terugkerende waardering ) te laten uitvoeren als zij er niet expliciet behoefte aan hebben.

Anderzijds, bestaat er bij o.m. zeer kleine ondernemingen weinig besef van de noodzaak om een taxatie (waardering) te laten uitvoeren.

De zes grote voordelen van een jaarlijkse waarderingsoefening zijn de volgende;

 1. Een grotere verantwoording en prestatiemeting van het management, vooral gericht op waardecreatie (aandeelhouderswaarde, waardestuwers, jaarlijkse budgetten, inzicht in de onderneming).
 2. Een verbeterde en alerte successieplanning.
 3. Het vermijden van geschillen tussen aandeelhouders, vooral gericht op de te gebruiken waarderingsmethoden.
 4. Een meer effectieve communicatie rond de strategie van waardecreatie.
 5. Een betere toegang tot diverse kredietvormen op basis van waarde creërende projecten (hefboomwerking).
 6. De uitbreiding van beleggingsmogelijkheden.  Een jaarlijkse waardering die duidelijk stelt dat een positieve trend in de waardecreatie wordt gerealiseerd, kan de onderneming in staat stellen de in waarde gestegen aandelen als munteenheid te gebruiken voor andere waardevolle transacties, zoals bv. acquisities.

De jaarlijkse waardering en het kostenplaatje?

Een jaarlijkse taxatie zal uiteraard meer kosten dan een éénmalige waardering (of om de paar jaar), maar de voordelen zoals hierboven beschreven zullen fungeren als een strategische bescherming voor uw vermogen.

Bron: Business Valuation Update, September 2013 Vol. 19 No 9,”Six Reasons why private firms need you to do an annual valuation”, pagina 15-16, Robert M. Clinger III.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een les in waardecreatie in 7 stappen

Dat het nu om beursgenoteerde, dan wel KMO ondernemingen gaat, de waardecreatie problematiek is dezelfde.

Een overzicht en een aantal praktische stappen.

 1. Blijf op waardecreatie focussen o.m. door uw industrie en industrie sector en concurrenten te bestuderen en op te volgen, vooral vanuit mini- en macro economisch oogpunt, elimineer daarbij werkzaamheden met een lage “niet-synergetische” waarde creatie en optimaliseer de resterende hoge(re) waarde creërende handelingen.
 2. Cash is King. Analyseer en optimaliseer de geldstroom (cash flow) van uw onderneming. Focus vooral op de zogenaamde “cash conversion cycle”, waarbij de nadruk ligt op debiteuren- en crediteuren beheer, optimale voorraad posities en het onderzoek en beheersen van algemene (vaste) kosten. Pas het principe van “zero base budgetting” toe voor het onder controle houden van uw vaste kosten op basis van een indeling in “must have”, “smart to have” en “nice to have”.
 3. Time is Money. Versnel de cash flow en verhoog de geldstroom met als “mantra” de versnelde afbouw van de schuldpositie van uw onderneming.
 4. Focus strategisch en voor de lange termijn. Beheer en beheers uw onderneming alsof private investeerders (zgn. private equity) in uw onderneming hebben geïnvesteerd. Pas de principes van cash is king en time is money toe en zorg ervoor dat uw geïnvesteerd vermogen op maximaal 10 jaar wordt terugbetaald of vergoed.
 5. Bouw aan uw management & business unit team. Een sterk en effectief leiderschap is kritisch voor het succesvol ondernemen. “Talent Management” is hierbij van groot belang. Verwijder en vervang managers met een lage performantie graad. Pas het principe toe van “do more with less”.
 6. Betaal salarissen op basis van prestaties. Stel ambitieuse en realistische doelen op en beloon succes bij het behalen van deze doelstellingen. Werk aan een variabel systeem van vergoedingen en bonussen. Creëer een “winnersmentaliteit”, stimuleer succes en beloon talent.
 7. Focus op en werk aan bedrijfseigen KPI’s (sleutelindicatoren).

Bron: Strategy + Business, a Booz & Co publication “Seven Value Creation Lessons from Private Equity”.

Geplaatst in Geen categorie

Welke vragen stelt u als geïnteresseerde koper aan de verkoper(s)?

U wenst een bestaande onderneming over te nemen?

Na een grondige voorbereiding maakt u een eerste afspraak en ontmoet u de verkoper(s).

De volgende 5 vragen zullen u beslist helpen bij het maken van de juiste keuze.

 1. Wanneer heeft de verkoper beslist om zijn (haar) onderneming te verkopen?
 2. Hoe heeft de verkoper zijn (haar) vraagprijs bepaald en welke waarderingsmethode(n) werd hiervoor gebruikt?
 3. Wat verwacht de verkoper van de verkoop van zijn (haar) onderneming?
 4. Hoe ziet de verkoper de toekomstige groei van zijn (haar) onderneming?
 5. Zal de verkoper een “niet concurrentiebeding” clausule aanvaarden?

Bron: Inc. Magazine “5 Must-Ask questions for business buyers”