Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Feestelijk gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen

De Kerstperiode is het geschikte moment om wat losjes te mijmeren over het principe van “bedrijfswaardering”.

Tijdens mijn lange carrière kreeg ik vele malen de vraag van “hoeveel mijn bedrijf wel zou waard zijn”?

Afhankelijk van het geboden business model (starter, kleine onderneming, familiale onderneming), kwam ik tot het besluit dat het standaard antwoord op deze vraag, in vijf stappen is samen te vatten;

 1. Ofwel worden de activa (de zogenaamde “activa deal”), dan wel de aandelen van de onderneming verkocht (de “share deal”).  Deze beide methoden hebben zowel belangrijke voor- als nadelen en vereisen daarom specifieke benaderingen en toepassingen. Een geschikte professionele beoordeling en inschatting van deze methoden, levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.
 2. Bij een bedrijfswaardering kunnen slechts drie dingen worden gewaardeerd: goodwill, bedrijfsactiva of onroerend goed.
 3. Correcte financiële cijfers, o.m. jaarcijfers, zijn voor alle tussenkomende partijen essentieel. Deze cijfergegevens, die gebaseerd zijn op het verleden, moeten vaak aanvullend worden toegelicht, o.m. in verband met afwijkende toekomstverwachtingen.
 4. Vraag en aanbod zijn vaak belangrijke waardebepalende elementen.
 5. Een gedegen markt- en concurrentie analyse levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.

Bottom line: het waarderen van uw onderneming, al of niet naar aanleiding van een mogelijke koop of verkoop, is zeker geen eenvoudige klus. Laat u tijdig en vakkundig begeleiden.

Geplaatst in Waarde Creatie

BLOCKBUSTER CHRISTMAS MOVIE, starring Johnny Thijs as CEO

Tijdens een stormachtige winterdag, ergens in de maand december, verloor een gerespecteerd beursgenoteerd aandeel plots 3% van haar beurswaarde.

Wij vernamen dat, na consultatie van haar aandeelhouders en personeelsleden, de raad van bestuur besliste om haar CEO hals over kop te laten vertrekken, zeer tot ongenoegen van een aantal “captains of industry”.

Dit plotse vertrek leest als een boeiende stomme film. Vragen die hierbij opkwamen zijn:

 • wie waren de spelers?
 • was het acteertalent van deze spelers boeiend genoeg?
 • was het scenarioverloop van de film realistisch genoeg?
 • hoe gaat de film eindigen?
 • zal deze film een breed publiek kunnen aanspreken en een kaskraker worden?

Internationale headhunters werden met bekwame spoed ingeschakeld om een ideaal profiel van de nieuwe CEO, als hoofdrolspeler, in een nieuwe film op te stellen.

Deze shortlist van vrome wensen kwam door een gunstige zuiderwind op onze redactie terecht.

Wij geven hierna de inhoud ervan weer, onder de vorm van een ingekort persbericht.

 1. Kan het ideaal filmscenario geënt zijn op een voorspelbaar marktpotentieel?
 2. Heeft het team dat deze film in goede banen zal leiden, zijn sporen hebben verdiend en staat het onder leiding van een zeer bekwame CEO?
 3. Hebben de filmmakers reeds geld verdiend met hun eerdere producties?
 4. Zijn deze filmmakers bekwaam en ondernemend genoeg om het business filmmodel verder te ontwikkelen tot een winstgevende onderneming?
 5. Werd de nodige aandacht geschonken aan een exit scenario voor deze onderneming en haar aandeelhouders?

Disclaimer: dit artikel is zuiver op fictie gebaseerd.  Elke verwijzing naar personen is louter toevallig. Ik ken u niet. Bent u het niet eens met dit artikel, stop dan met lezen.

Geplaatst in Waarde Creatie

Moet de toekomstige CEO van Belgacom een “Schaap” zijn?

You are a Sheep” luidt de titel van een keynote van Jef Staes.

Het verhaal van Jef gaat over de overgang van een 2D wereld naar een 3D wereld, dus de abrupte verschuiving van het denkkader naar 3D smarts.

3D smarts zijn mensen die gepassioneerd zijn en talent hebben.

Aansluitend op mijn eerdere blog van vandaag over de “C+E<O” vergelijking, gaat het huidig CEO loondebat inderdaad niet enkel over de C maar wel degelijk over de O van “passie en talenten”.

No pain no gain, nu guts no glory en vooral niet mekkeren of “no sheeping”!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Wat heeft de CEO van de NMBS te maken met “Linkerkantitis”?

Het loon van de huidige en de toekomstige CEOs van een aantal overheidsbedrijven, zoals Belgacom-Bpost en de NMBS, staat momenteel ter discussie, dus de “C” of kostenzijde ervan.

Dringend tijd om terug te grijpen naar  een quote van John P. Strelecky uit zijn boek “The Big Five for Life”.

John schrijft in dit boek dat “de meeste beslissingen in het leven op simpele rekensommen zijn gebaseerd” (sic), meer bepaald het algoritme C+E<O.

 1. Toevallig staat CEO voor “chief executive officer” (gedelegeerd bestuurder).
 2. De C staat voor COST of kosten.
 3. De E staat voor EFFORT of inspanning.
 4. De O tenslotte staat voor OUTPUT of opbrengst, productie en het resultaat.

De meeste mensen (lees in dit verband vooral het frontpagina artikel van vandaag uit de financiële krant De Tijd “Directeurs Belgacom verdienen dubbele van CEO“) houden zich vooral bezig met de C en de E en kijken zelden naar de O (hallo Johnny Thys, anybody home …?).

Daar de C en de E aan de linkerkant van de bovenvermelde vergelijking staan, lijden dat soort “mensen” aan LINKERKANTITIS.

De moraal van het verhaal voor de huidige en de toekomstige CEOs:

 1. Reken eerst uit of C plus E kleiner is dan O.
 2. Kijk niet enkel naar de E, de inspanning die nodig is voor het bereiken van de O.

Zolang O, de Output, de opbrengst, maar groter is dan C+E is de aanwezigheid van een uitstekende en goed betaalde CEO altijd de moeite waard, dus een goede investering. Het geheel moet immers meer zijn dan de som der delen!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Hoe begint een ondernemer aan de voorbereiding voor de overdracht van zijn bedrijf?

Wij oriënteren ons al jarenlang op familiale KMO ondernemingen.

Op 14 januari 2014 nemen wij deel aan een panelgesprek over dit gespecialiseerd onderwerp, georganiseerd door KMO-insider (www.kmo-insider.biz).

Hierbij alvast de basisbeginselen ervan die wij onze panelleden nu reeds wensen mee te geven.  Immers, de overdracht van uw bedrijf is een belangrijk proces en omvat 4 grote “waardeverhogende” elementen.

 1. De emotionele-financiële beslissing tot overdracht: waarom wenst u over te dragen, wanneer wenst u over te dragen, aan wie wenst u over te dragen, welke prijs hebt u in gedachten voor de overdracht?
 2. De voorbereiding van de overdracht van het bedrijf: cosmetica, in de positieve en ruime zin van het woord, is hier belangrijk, meer bepaald hoe attractief de over te dragen onderneming wel is.
 3. De economische waardering van het bedrijf.  Noteer in dit verband vooral dat prijs en waarde niet gelijk zijn en dat het opstellen van budgetten en concurrentie analyses zeer belangrijk kunnen zijn.
 4. De overdracht van het bedrijf zelf: het zoeken van mogelijke kopers en de besprekingen en onderhandelingen hiervoor, inclusief de hierbij behorende overeenkomsten.

Deze 4 elementen maken deel uit van ons binnenkort te verschijnen nieuw boek in de KMO TIPS serie “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs: van theorie tot toepassing.”

Geplaatst in Waarde Creatie

Wat hebben “Il Cavalieire” en Italië te maken met vooruitgang?

In mijn eerdere Blog bijdragen heb ik de accenten gelegd op onze evidente Belgische pijnpunten inzake het spijtige ontbreken van de verspreiding van moderne kennis over de “Waardering van Ondernemingen”.

Samengevat komt mijn vaststelling voor deze tak van sport neer op:

 • een Kerstmarkt mentaliteit (cf. veel lichtjes & glühwein, maar weinig inhoud),
 • lachwekkende, achterhaalde en niet gefundeerde technieken en methoden (is “Schmalenbach” het merk van een Mercedes Oldtimer?),
 • een enorm corporatisme en vooral veel mekkeren (“ik ben een schaap”, zoals Jef Staes zou zeggen).

Niettegenstaande onze Italiaanse Charel “Silvio Berlusconi” zich momenteel in het oog van de storm bevindt, gaat men er in Italië op het vlak van “Bedrijfswaardering” sterk op vooruit.

Getuige de zeer recent gehouden 2de internationale conferentie “CONFERENZA INTERNAZIONALE OIV DI VALUTAZIONE D’AZIENDA”, zie http://goo.gl/i0bMU0.

Op dit congres waren sprekers en organisaties met naam en faam aanwezig, zoals:

 • Christopher Mercer met een bijdrage over “The Integrated Theory of Business Valuation” en
 • Roger Grabowski van Duff & Phelps over “Expected Cash Flows and Valuation”.
 • zie de overige sprekers en bijdragen op de bovenvermelde URL.

Samen hebben zij er een LAP op gegeven, Silvio Stijl of zoals nu recent in Duitsland met “Die Grosse Koalition”.

Ja, je hebt gelijk Jef: “If you put fences around people, you get sheep” – No Sheeping!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Kan ik door te dromen een KMO waarderen?

Bij KMOs wordt de techniek en de methodiek van bedrijfswaardering zeer vaak verkeerdelijk begrepen èn toegepast, terwijl de onderhandelende partijen zeker niet met waarde bezig zijn maar integendeel met de vaststelling van de prijs.

Waarde en prijs zijn twee totaal afwijkende begrippen en vaststellingen. Deze vaststelling is als het ware “een open deur intrappen”.

De meest aangewezen en theoretisch juiste benadering bij de waardering van een onderneming is gebaseerd op de toepassing van de DCF (discounted cash flow) methode. Lees en analyseer hiervoor mijn eerdere Blog bijdragen.

Voor de praktische toepassing van de DCF methodiek beginnen veel KMO-ers dan meestal te zweten, te tandenknarsen en vooral te mekkeren, argumenterend dat het inschatten van rendementseisen en potentiële groei toch niet mogelijk zouden zijn. Bovendien wordt er vlugjes aan toegevoegd dat inschattingen in deze barre crisistijden toch niet betrouwbaar zouden zijn.

Tijd dus om wat intellectueel tegengas te geven en het over waarde en betrouwbaarheid te hebben.

 1. Stel, dat ik u een biljet van 100 EURO overhandig. Bent u het dan met mij eens dat de betrouwbare handelswaarde ervan 100 is? Ja of neen? Een logisch antwoord zou JA zijn, tenzij u halsstarrig zou blijven beweren dat de EURO een gigantisch bedrog is en totaal geen blijvende handelswaarde zou hebben, dus een fata morgana.
 2. Stel dat ik u als tegenprestatie voor een bepaalde dienst vergoed met 100 aandelen van een relatief jong start-up bedrijf, dat bovendien verlieslatend is en dat tracht zaken te doen in een zeer onzekere macro-economische omgeving. Zou u dan deze vergoeding aanvaarden? Ja of neen? Indien uw antwoord NEEN zou zijn, vertel ik u erbij dat het over 100 aandelen Twitter gaat. Zou u dan alsnog deze vergoeding niet aanvaarden?

Vraag: hoe werden deze TWITTER aandelen naar aanleiding van de recente beursgang gewaardeerd (cf. IPO) of na de beursgang ervan verhandeld?

Na de beursgang is easy en voor de hand liggend, daar speelt immers de logica (of onlogica) van de publieke markten.

Vooraleer tot de beursgang (IPO) en de mogelijke waarde ervan werd beslist, hebben een aantal partijen “gedroomd”.

Deze dromen gebeurden in een speciale kamer, die ik gemakshalve de “Dreaming Room” zal noemen.

In deze droom kamer werd door de aanwezige(n) luidop gedroomd o.m. over het business concept, de regionale en internationale verspreiding en gebruik, de potentiële marktaandelen, de concurrenten, de doorbraak van mobiele tools en platformen, mogelijke overnames, research en development uitgaven, etc. Het resultaat was een succesvolle beursgang, zoals u hebt kunnen merkten. Zou u vandaag nog steeds aandelen Twitter weigeren als vergoeding?

Indien uw antwoord JA zou zijn, heb ik een “gouden tip” voor u en uw team = “begin te dromen”. Pas dit toe bij het opstellen van uw business plan en zeker ook bij de waardering van uw onderneming.

In deze “droom kamer” denkt u na over de visie die u hebt voor uw onderneming, u visualiseert als het ware uw droom, vb. u wil een drukkerij activiteit beginnen of overnemen: waarom wenst u dit te doen, wie heeft er baat bij, wat gaat deze activiteit betekenen voor u en uw medewerkers, etc. Pas nadat u deze gevisualiseerde droom hebt gezien en begrepen, kunt u overgaan tot het uitschrijven van uw strategisch concept.

De manier van denken en aanvoelen, dus uw houding, van deze droom zal het succesvol verschil uitmaken.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Zijn onze KMOs succesvol?

Donderdag as. gaat het KMO-connected congres door, zie www.kmo-connected.biz.  Dit wordt een uitstekend moment om recente bevindingen van een EY onderzoek in de USA te toetsen aan onze regio mogelijkheden.

Uit dit onderzoek, “The Vital Entrepreneur” (zie http://goo.gl/14PgiQ), kwam EY tot een aantal markante bevindingen voor o.m.;

Private, dus niet beursgenoteerde, ondernemingen:

 • zijn flexibel en vaak marktonafhankelijk,
 • zijn niet aan externe kapitaalsvereisten gebonden,
 • opereren op basis van de lange termijn,
 • opereren met een focus op de beheersing van cash flow (geldstroom) en werkkapitaal,
 • kijken naar externe financiering om hun groei te financieren, onder meer via PE (private equity) en VC (venture capital),
 • groeien snel en focussen hiervoor op nieuwe markten,
 • bij groei wordt vooral naar acquisities gekeken en naar de verbetering en versterking van de kapiaalsstructuur (debt/equity verhouding).

Familiale ondernemingen daarentegen:

 • hebben een zeer groot aanpassingsvermogen,
 • hebben conservatieve groeistrategiën,
 • focussen vooral op stabiliteit en continuïteit,
 • opereren op basis van de zeer lange termijn,
 • steunen vooral op interne- en bankfinanciering.

Benieuwd of de aangekondigde vraagstellingen en stemmingen in grote lijnen ook tot deze bevindingen kunnen komen?

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een uitstekend product maken en klanten zoeken die het willen kopen?

Deze boude uitspraak verspreidde een succesvolle Vlaamse ondernemer, die recent meermaals in het nieuws kwam, als ultieme ondernemingsstrategie.

Zoals u allen, lezen wij ook o.m. de lokale kranten en volgen wij ook de nieuwsberichtgeving op de voet.

Wat lezen wij vandaag in de financieel-economische pers over België (?):

 1. Te weinig werkenden.
 2. Kosten van vergrijzing te hoog in vergelijking met andere landen.
 3. Begrotingstekort is te hoog.
 4. Te hoge loonkosten (lasten op arbeid).
 5. Lasten op bedrijven moeten naar omlaag.
 6. Begrotingsmaatregelen zijn onvoldoende structureel.
 7. Overheidsschuld is te hoog.
 8. Grotere economische duurzame groei nodig, huidige is veel te laag en de vooropgestelde economische groei voor 2014 van 1% is onvoldoende om de werkloosheid te stoppen.
 9. België is een kleine open economie.
 10. België moet competitief zijn om te kunnen exporteren.
 11. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om onze concurrentiekracht te verhogen.
 12. Ernstige maatregelen zijn nodig voor de verbetering van de concurrentiekracht.

Bij 12 stop ik noodgedwongen deze depressieve litanie.

Vraag: bij het opstellen van uw jaarlijkse ondernemingsbegroting (cf. budget & business planning) voor 2014 zult u “groei” moeten inplannen, alhoewel groei alleen niet zaligmakend is. Maar groei is wel een “waarde-verhogende” en dus “waarde-bepalende” factor voor uw onderneming. Hoe gaat u dit kunnen realiseren als u de bovenvermelde 12 punten in gedachten meeneemt?

Conclusie: door een uitstekend product te maken en klanten te zoeken die het willen kopen – hetzelfde alternatief is trouwens ook voor “diensten” van toepassing.

BRON: diverse nationale- en internationale actuele media.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuw boek “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs”

Eindelijk komt ons nieuw boek begin volgend jaar uit.

Wij hebben gemakshalve gekozen voor het iBooks formaat, zodat apparaten onder het iOS platform (Mac OS, iPhone & Ipad) dit zullen kunnen visualiseren.

Ook zal een pdf versie ter beschikking worden gesteld.

Alternatieven lees ik graag.

Rock on!

Johan

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Argos Mid-Market EBITDA Index met 6,7x stabiel gebleven

De Argos Mid-Market Index voor het 3de trimester van 2013 werd vandaag gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20130930.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden stabiel gebleven.

 

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/en/).

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuwsbrief “Waarde in Finance” – Oktober 2013

Onze gratis nieuwsbrief ”Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar op ons Blog archief, zie bijlage: Newsletter 10:2013

Het thema van deze maand: “het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming”.

Eens te meer was uw commentaar en activiteit op onze Blog meer dan overweldigend.
Onze dank voor uw motiverende interesse!

Wij houden voor u de vinger aan de pols! 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Het waarderen van cyclische KMO bedrijven

Bedrijven die werkzaam zijn in bepaalde cyclische bedrijfstakken of sectoren (zoals bv. luchtvaart, staal, papier, etc.), zijn zeer vaak onderhevig aan sterke schommelingen in winstgevendheid en in cash flow predictie.

Het correct bepalen van de “economische waarde” van zulke bedrijven is dan een zeer moeilijke klus geworden.

Zonder noodzakelijkerwijze “cyclisch” te zijn, beantwoorden vele KMO bedrijven ook aan deze vaststellingen.

In de KMO praktijk wordt dan vaak overgegaan tot het lukraak gebruik van een groot aantal “folkloristische” en “niet gefundeerde” methoden zoals Lehman, Schmalenbach en andere, die eerder prijs- dan wel waardebepalend zijn, en die aldus professioneel kant noch wal raken!

De ideale oplossing hiervoor integendeel is het hanteren van een “gemodifieerd” discounted cash flow (“DCF”)-model in een 2 (of meer) scenario modellen of stappen;

 1. Een model waarbij een “normale bedrijfscyclus”- scenario wordt gebruikt met informatie over eerdere cycli en waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de lange termijn “genormalizeerde” trendlijn van bedrijfswinst, cash flow, en het rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dit scenario is dus gebaseerd op de “lange term cash flow trendlijn”.
 2. Een “nieuw trend-line scenario” op basis van recente bedrijfsprestaties en weerom gefocust op de lange termijn.
 3. De beide scenarios moeten rekening houden met factoren zoals de groei van de vraag, de technologische veranderingen die van invloed kunnen zijn op het evenwicht tussen vraag en aanbod en de toetreding tot of het verlaten van bedrijven in de industrie (cf. 5 Forces Porter analyse).
 4. Aan deze benaderingen en uitkomsten dient vervolgens een gewicht te worden toegekend op basis van gefundeerde “probabilities” (o.m. concurrentie-, markt- en industrie kennis).

BRON: Valuing Cyclical companies, McKinsey Quarterly, Marco de Heer and Timothy M. Koller.

Geplaatst in Waarde Creatie

16 fouten bij het waarderen

In België bestaat geen ernstige en grondige opleiding voor financiële waarderingsspecialisten, dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.

In Nederland hebben onze beroepsgenoten zich verenigd in het NIRV (www.nirv.nl) = Nederlands Instituut voor “Register Valuators”. Ook worden door het NIRV o.m. diverse waarderingsmethodes aanbevolen.

België hinkt dus traditiegetrouw zwaar achterop.

Klassieke accountants en bedrijfsrevisoren opleidingen voldoen al langer niet meer aan de snel wijzigende professionele normen en eisen die aan financiële waarderingsspecialisten worden gesteld.

Deze ernstige Belgische professionals kijken daarom al veel langer over het “haagje” naar vooral de jarenlange ontwikkelingen in het buitenland.

Vooral de USA zijn hierin uiteraard de koploper, maar sinds kort nemen de ontwikkelingen bij het IVS (International Valuation Standards) aan belang toe.

Ook zijn in de US een aantal rechters en rechtbanken steeds meer geïnteresseerd in de kwaliteit van waarderingsrapporten.

Zeer recent commentarieerde het professionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te vermijden fouten bij het waarderen”.

Hierbij in een eerste bijdrage een opsomming, met wat passende commentaren:

 1. Detailleer het waarderingsverslag grondig en zorg vooral voor een passende en logische onderbouw van de gebruikte waarderingsmethode(s) en de waarderingsconclusie.
 2. De simpele verwijzing naar bestaande rechtspraak voor de toepassing van zogenaamde “discounts”, o.m. van toepassing bij minderheidsbelangen, meerderheidsbelangen, blokkeringen, etc. worden als onvoldoende beschouwd.
 3. Het uitsluiten van een aantal ondernemingen en referentiepunten bij de toepassing van de waarderingsmethoden van “comparables” en “guideline company” benaderingen moeten worden aangetoond.
 4. Elke aanname of veronderstelling moet grondig worden gesubstantiveerd en worden onderbouwd.
 5. Indien een aantal waarderingsmethoden worden gebruikt, dienen het onderling belang en gebruikte wegingen ervoor te worden aangetoond en te  worden toegelicht.

De Tweede bijdrage in opvolging van dit artikel volgt volgende week.

BRON: “The Value Examiner”, July/August 2013, “16 Mistakes to Avoid in Valuations”

 

Geplaatst in Waarde Creatie

Waardering van Ondernemingen

Deze week is het de “Week van de Bedrijfsoverdracht”, een initiatief van de Vlaamse Regering en het Agentschap Ondernemen.

In dit kader geven wij presentaties over het onderwerp van de “Waardering van Ondernemingen“.

Hierbij onze gratis download van onze presentatie: AO PRES Business Valuation 20131022

Geplaatst in Waarde Creatie

Week van de Bedrijfsoverdracht

Op 22/10 en 25/10 zijn wij co-gastspreker op het seminarie “Waardebepaling voor de KMO“.

Deze gratis voordracht is een initiatief van het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be) en heeft plaats bij collega Eddy Claesen, Familieadviseur, in Genk.

De plaatsen zijn beperkt.

Contacteer ons op +32 (0) 475 248 191 indien u voor gratis deelname zou geïnteresseerd zijn.

Consulteer ook onze blog op www.valueplan.me voor nadere inhoudelijke informatie en voorbereiding.

Geplaatst in Waarde Creatie

Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming (deel II).

In een vorige bijdrage verwees ik naar de “tree analogy”, in ons geval de analogie of overeenstemming met een “fruitboom”.

Nu, wat heeft een fruitboom te maken met het verouderingsproces van een onderneming en bedrijfswaardering?

Wanneer u een onderneming verwerft en dus ook moet waarderen (daar ga ik van uit), koopt u immers zeker niet enkel wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegendeel, wat het huidig en toekomstig mogelijk potentieel is.

Fruit, de eetbare vruchten van een boom, is grotendeels het resultaat van het verleden in een vorige levensfase van de boom, dus van een goede oogst.

Dit geldt ook evenzeer voor de winst die een bedrijf produceert.

Dit bedrijfsresultaat, winst of fruit dus, geeft een indicatie van de zichtbare gezondheid van de boom voor een bepaald oogstjaar.  Fruit, zoals winst, is immers de beloning voor de goede oogst van het afgelopen seizoen (boekjaar voor een bedrijf).

Ook kunnen de takken en de stam van de boom worden vergeleken met de balans en de resultatenrekening van een onderneming.  Deze gestandaardiseerde cijfermatige opstellingen weerspiegelen het verleden en het heden van de gezondheid van de boom en onderneming.

Maar dit beeld is niet compleet zonder een indicatie te geven van het vermogen van de boom om in de toekomst vruchten te produceren.

Voor een bedrijf betekent dit de capaciteit om toekomstige winsten en positieve geldstromen (cash flows) te kunnen genereren.

Om het geheel in een breder perspectief te kunnen zien en de toekomstige oogstmogelijkheden van de boom te kunnen voorspellen, moet rekening worden gehouden met de helft van de boom die ondergronds is gelegen, het wortelstelsel, evenals met andere externe omstandigheden zoals regen, zon, bemesting, etc. die het verder gezond bestaan ​van de boom zouden kunnen beïnvloeden.

Een soortgelijke redenering is van toepassing bij het analyseren van de gezondheid van bedrijven.  Denk maar bv. onder meer aan niet zichtbare elementen zoals merknamen en andere immateriële vaste activa, die (nog) niet op de balans worden getoond en toch “ondergronds” in het “wortelstelsel” aanwezig zijn.

In de volgende en derde bijdrage zullen wij het hebben over de 3 belangrijke levensfasen van een onderneming.

Bron: Corporate Valuation, Prentice Hall, 2nd Edition.

Geplaatst in Waarde Creatie

Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming (deel I).

Deze analogie is gebaseerd op een Chinees spreekwoord (生, 老, 病, 死).

In deze eerste bijdrage, als vervolg op onze eerdere Blog bijdrage- zie http://valueplan.me & Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming? gaan wij in op de verouderingsfactor.

Hierover heeft Global Age Watch een omvangrijke studie gepubliceerd, zie http://www.helpage.org/global-agewatch/#!

Waar staan wij met België?

Click op http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Belgium, dus op plaats 24, lees vooral de samenvatting in “Overview”.

Welke gevolgen kunnen wij hieraan koppelen voor de familiale opvolging van onze KMO’s?

Meer hierover in een volgende bijdrage.

BRON: http://www.helpage.org.

Geplaatst in Waarde Creatie

Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming?

Recentelijk bezocht ik de website van Google Ventures (http://www.googleventures.com).

 Wat  mij vooral opviel, naast de frisse en uitdagende website layout, was de beschikbaarheid van de gratis “Startup Lab” videos”.

 Maar wat zijn OKRs?  “OKR” is de afkorting van “Objectives and Key Results”.

Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” (http://www.kpcb.com).

Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results) definiëren.

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

 • het disciplineert het (na)denken,
 • het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
 • het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quantitative) maar eveneens naar het kwalitatieve (quantitative).

Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststelling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Wanneer u een onderneming acquireert en dus ook waardeert, koopt u immers zeker niet enkel wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegendeel, wat het actueel en mogelijk toekomstig potentieel is.

Lees ook de “tree analogy” in een volgende Blog bijdrage.

Bron: Google Ventures en Startup Labs (zie URLs hiervoor).

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuwsbrief “Waarde in Finance”

Onze gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar.
Als geprivilegieerde zakenrelatie bezorg ik u dit document ter inzage, zie bijlage: Newsletter 09:2013
Uw commentaar en activiteit op onze Blog was weerom meer dan overweldigend.
Onze dank voor uw motiverende interesse!

Het najaar 2013 belooft inderdaad uitdagend te worden.

Intussen lijkt het erop dat de zakelijke activiteiten, zowel nationaal als internationaal, hernemen en dat het ondernemersvertrouwen verder toeneemt (zie onze conjunctuurbarometer).

Groei en vertrouwen zijn immers noodzakelijk voor het zakendoen en zijn tevens waardebe- palend.

Wij houden voor u de vinger aan de pols! 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waarom duurt het vaak zo lang om uw private onderneming te verkopen?

Waarom?  Verhandelbaarheid en terugbetalingscapaciteit!

De verhandelbaarheid (verkoop) van een onderneming is afhankelijk van diverse factoren (zie ook onze eerdere Blog bijdrage van 15 september 2013), bovendien moet alles kunnen worden terugbetaald.

Bij de waardebepaling van private ondernemingen speelt vooral het begrip “verhandelbaarheid” (marketability, in het vakjargon DLOM = discount for Lack of Marketability genoemd) een belangrijke rol, m.a.w. in welke mate zijn de activa of de aandelen van de te verhandelen onderneming “verhandelbaar” of voldoende “liquide”?

Een korte opfrissing.

Waarderen is subjectief.  Evenwel, voor het uitvoeren van een doordachte bedrijfswaardering moet u toch beschikken over goede culinaire waarderingsgaven en moet u een goede tot uitstekende meester waarderingskok zijn en bovendien dient u te beschikken over minimaal de volgende culinaire kwaliteitsingrediënten (kennis en tools):

 • de “genormaliseerde” financiële gegevens van de 3 tot 5 laatste boekjaren (nuttig voor een trendanalyse en het uitvoeren van “checks & balances”),
 • voldoende macro- en micro economische informatie, kennis en inzichten (o.m. een grondige sectorkennis en zeer goede bedrijfsinformatie) om het algemene- en het specifieke bedrijfsrisico en het toekomstige groeipotentieel van de onderneming voorzichtig te kunnen inschatten,
 • (free) cash flow opbouwtechniek en kennis onder de knie te hebben om de toekomstige vrije geldstromen (cash flows) te kunnen inschatten,
 • een goede inschatting van de vereiste toekomstige investeringen in “immateriële en materiële vaste activa en de behoefte aan werkkapitaal,
 • een goed waarderingsmodel bij de hand te hebben, bij voorkeur op DCF basis en tenslotte,
 • een goede oven (verstand/brein), wat peper en zout en enig vermogen om te kunnen relativeren (zoals Warren Buffet zeer onlangs nog zei op CNBC “het blijft de moeite waard om een buitengewone prijs te betalen voor buitengewone ondernemingen”).

Wat hebben wij vandaag geleerd?

Het momentum/de duurtijd bepalend voor deze verhandelbaarheid is afhankelijk van veel factoren, maar toch zijn er drie belangrijke variabelen, die uit het gevoerde onderzoek blijken (zie artikel onderaan in bronvermelding), meer bepaald:

 • de industriesector (bv. cyclische of defensieve sectoren), 
 • de hoogte van de gewenste transactieprijs, en 
 • het tijdstip (maand/jaar) waarop de verkoop plaats heeft (wordt aangekondigd en/of dient te worden gerealiseerd).

Industriegebonden cyclische schommelingen.  Uit het onderzoek blijkt de bouwsector de langste gemiddelde verkoopperiode te hebben (circa 250 dagen).  Financiën/verzekeringen/vastgoed en industriële groepen hadden ook langere verkoopperiodes dan het gemiddelde.

Prijseffecten van de vraagprijs.  In het algemeen blijkt het gemiddelde aantal dagen om een bedrijf te verkopen toe te nemen naarmate de vraagprijs stijgt.

Seizoensgebonden invloeden: de periode van het jaar waarbij een verkooptransactie wordt geïnitieerd maakt een verschil bij het vaststellen van de verhandelbaarheid ervan.  Mogelijke verklaringen voor deze fenomenen zijn o.m. de beschikbaarheid van interim- of jaarcijfers.  Een dergelijke beschikbaarheid blijkt de transparantie van de financiële verslaggeving te beïnvloeden.

Andere factoren: uit het vermeld onderzoek is gebleken dat het BNP, de inflatie, de geldhoeveelheid, en andere demografische verklaringen de verhandelbaarheid (marketability) niet beïnvloeden.

Bron: artikel en commentaar vrij geïnterpreteerd en gebaseerd op “Business Valuation Update”, October 2013, Vol 19 No 10, “Why Do Private Firms Linger on the Selling Block?”, Marc Vianello en Paul Murray.

Geplaatst in Waarde Creatie

Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd?

De waardering van een privé (niet beursgenoteerd bedrijf) moet niet een éénmalige transctie zijn en moet zeker niet enkel alleen worden uitgevoerd wanneer een bepaalde transactie plaatsvindt (bv. een acquisitie).

Integendeel, het moet deel uitmaken van een jaarlijkse strategie-oefening, omdat de meeste ondernemers zich niet bewust zijn van de voordelen die verbonden zijn aan het regelmatig uitvoeren van zulke waardering.

In eerste instantie is er een “perceptie” probleem.  Veel ondernemers zijn immers terughoudend om een onafhankelijke waarderingsdeskundige in te huren om zulke waardering (laat staan een jaarlijks terugkerende waardering ) te laten uitvoeren als zij er niet expliciet behoefte aan hebben.

Anderzijds, bestaat er bij o.m. zeer kleine ondernemingen weinig besef van de noodzaak om een taxatie (waardering) te laten uitvoeren.

De zes grote voordelen van een jaarlijkse waarderingsoefening zijn de volgende;

 1. Een grotere verantwoording en prestatiemeting van het management, vooral gericht op waardecreatie (aandeelhouderswaarde, waardestuwers, jaarlijkse budgetten, inzicht in de onderneming).
 2. Een verbeterde en alerte successieplanning.
 3. Het vermijden van geschillen tussen aandeelhouders, vooral gericht op de te gebruiken waarderingsmethoden.
 4. Een meer effectieve communicatie rond de strategie van waardecreatie.
 5. Een betere toegang tot diverse kredietvormen op basis van waarde creërende projecten (hefboomwerking).
 6. De uitbreiding van beleggingsmogelijkheden.  Een jaarlijkse waardering die duidelijk stelt dat een positieve trend in de waardecreatie wordt gerealiseerd, kan de onderneming in staat stellen de in waarde gestegen aandelen als munteenheid te gebruiken voor andere waardevolle transacties, zoals bv. acquisities.

De jaarlijkse waardering en het kostenplaatje?

Een jaarlijkse taxatie zal uiteraard meer kosten dan een éénmalige waardering (of om de paar jaar), maar de voordelen zoals hierboven beschreven zullen fungeren als een strategische bescherming voor uw vermogen.

Bron: Business Valuation Update, September 2013 Vol. 19 No 9,”Six Reasons why private firms need you to do an annual valuation”, pagina 15-16, Robert M. Clinger III.

Geplaatst in Waarde Creatie

Hoe bouwt u kennis op zoals Warren Buffett?

Iemand vroeg eens aan Warren Buffett hoe je een betere belegger kunt worden?

Buffett wees naar een stapel jaarverslagen en industrie vakbladen.

“Lees elke dag 500 pagina’s zoals deze,” zei hij.  “Dat is hoe kennis werkt.  Het bouwt en stapelt zichzelf op, zoals samengestelde interest.

Ieder van jullie kan dit doen, maar ik garandeer niet dat velen van jullie het zullen doen.

” Die laatste zin is het allerbelangrijkste”!

Bron: My Fool Daily, www.fool.com, “43 thoughts about investing and the economy”.

Geplaatst in Waarde Creatie

Hoe lang duurt het om uw onderneming te verkopen?

Uit een zeer recente BVR analyse van “Pratt’s Stats” (http://goo.gl/dFmtLJ) blijkt dat de tijd die nodig is om op de US markt een private (niet beursgenoteerde) onderneming te verkopen, gestegen is van 200 dagen naar 211 dagen .

Dit resultaat is gebaseerd op een onderzoek van circa 8.000 transacties, uitgevoerd tussen februari 1992 en eind 2011.

Een dergelijk onderzoek voor de Belgische markt op basis van de omvang van een gelijkaardige populatie is niet bekend, noch beschikbaar.

Niets laat ons vermoeden dat voor KMO’s minimaal ongeveer dezelfde transactietijden noodzakelijk zouden zijn!

De verhandelbaarheid (verkoop) van een onderneming is evenwel afhankelijk van diverse factoren, die wij bij één van onze volgende Blog bijdragen zullen toelichten.

Bron: BVWire September 11 (http://goo.gl/jPbl3h) , 2013, Issue #132-1.

Geplaatst in Waarde Creatie

Van Boekhoudnormen naar “Waarderingsnormen”?

Wij worden meer en meer met regeltjes en normen geconfronteerd, gaande van fiscale- tot boekhoudnormen én meer van dat moois.  “Normeren” is vandaag de boodschap en het Europese impact neemt ook maar steeds toe, tot aan … internationale normen.  Denk aan de nu beter bekende internationale boekhoudnormen IFRS (cfr. International Financial Reporting Standards, voorheen beter bekend als IAS).

Het vak van “bedrijfswaardering” kon aldus vooral in Europa niet achterblijven (de USA lopen met zulke normen immers al mijlenver voorop).

Sir David Philip Tweedie was voorheen jarenlang de voorzitter van de IASB (International Accounting Standards Board) en heeft nu de overstap gemaakt naar de IVSC (International Valuation Standards Council).

De IVSC promoot nu deze internationale waarderingsnormen via IVSonline (http://ivsonline.org), waarmee gemakkelijk vanaf elke internet verbinding, altijd en overal toegang kan bekomen worden tot de “International Valuation Standards”.

IVSonline biedt abonnees toegang tot alle afdelingen van de International Valuation Standards, inclusief ondersteunende informatie en begeleiding in Technische Informatie Papers (TIP).  Het bevat ook andere nuttige informatie zoals redenen voor de wijziging van de normen en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ).

De “International Valuation Standards” handelen in het algemeen belang en produceren zowel technische als professionele normen.

Technische normen zijn algemeen aanvaarde grondslagen voor de waardering en de procedures voor het ondernemen van taxaties.  Professionele normen zijn codes en criteria voor het gedrag en de competentie van professionele taxateurs (waarderings-specialisten).  De technische normen staan bekend als de International Valuation Standards (IVSS).

NIEUW: De “Vernimmen 2014” is nu beschikbaar.  De Franse President François Hollande heeft het economisch momenteel erg moeilijk, zowel nationaal als internationaal, maar op het vlak van “Corporate Finance” (finance d’entreprises) is Frankrijk een TOP land.  Getuige de nieuwste editie van de “Vernimmen 2014”.  Oordeel zelf maar op http://vernimmen.fr/Vernimmen/Edition_2014.php.  Kijk ook naar de gratis maandelijkse nieuwsbrieven: de Franstalige versie op http://vernimmen.fr/Lire/Lettre_Vernimmen.php en de Engelstalige op http://vernimmen.com.

Geplaatst in Waarde Creatie

Met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen.

Al wat je nodig hebt is een spreadsheet!  Zo zou men kunnen concluderen na het lezen van de uitspraak van het Hof van Delaware (US) die in de maand juli 2013 werd bereikt.

Voor alle duidelijkheid: DCF (Discounted Cash Flow) is de waarderingsmethode waarbij vrije toekomstige geldstromen (free cash flows) worden verdisconteerd tegen een gemiddelde vermogenskostenvoet (cost of capital).

Deze methode geeft een goed beeld van de waarde van de onderneming.

De rechter in dit arrest concludeerde dat hij de voorkeur zou hebben gegeven aan het gebruik van de methode van de (winst) multiples van vergelijkbare bedrijven en van relevante bedrijfstransacties en de aldus bekomen waarde als correct zou hebben beschouwd, maar dat in deze rechtszaak deze “perfect fit” niet kon worden gevonden.

Hierdoor moest hij noodgedwongen met de DCF methode aan de slag gaan om tot een conclusie over het juiste waarde-oordeel te komen.

Conceptueel is de DCF benadering juist.  Meer bepaald is de waarde van een actief gelijk aan de contante waarde van de toekomstige geldstromen.

Bedrijven en analisten hebben evenwel de neiging om, op basis van interne prognoses, de vrije geldstromen tot in het oneindige (cfr. tot in de hemel) gestaag te laten toenemen.

In de echte wereld èn in de praktijk, evolueren economieën en bedrijven, ontstaat concurrentie, worden winstmarges aangetast, zijn er cyclische ups and downs, ook wel booms & busts genoemd, etc.

Pre Lehman Brothers-crisis bereikten de S & P 500-bedrijven een inkomstenpiek die pas rond het jaar 2012 in de US terug werd bereikt, waardoor de op DCF gebaseerde toenmalige projecties nu worden geridiculiseerd.

Verder blijkt dat ongeveer 75 % van elke waarde-inschatting, op basis van de DCF methode, bekomen wordt op basis van de zogenaamde “eindwaarde” (terminal value).

De eindwaarde is de waarde die aan de onderneming wordt toegewezen (berekend) aan het einde van de gehanteerde projectieperiode.

Deze waarde is sterk afhankelijk van de winstinschatting van het laatste projectiejaar.

DCF als waarderingsmethode hoeft zeker niet te worden afgeschaft.  Ze is minstens nuttig voor het testen van wat groei en marge-evolutie op schommelende geldstromen zouden kunnen betekenen en op het waardeniveau van een onderneming op basis van o.m. “sensitivity” berekeningen.

Grote problemen ontstaan evenwel wanneer DCF wordt gebruikt, o.m. door het management, om op lange termijn onrealistische waarden aan een onderneming toe te kennen (naar analogie met de natuurkundige term “terminale snelheid – terminal velocity” – waarbij de maximumsnelheid die een vallend voorwerp bereikt, en vanaf dat tijdstip, aanhoudt).

Op die manier kan net zo goed een kristallen (cfr. diamanten) bol worden gebruikt, dan kan iedereen immers de uitkomsten van de bedrijfswaarde beoordelen.

Bron: artikel op basis van Financial Times dd. 28 juli 2013, “Discounted cash flow: seeing the future”.

Geplaatst in Geen categorie

Argos Mid-Market EBITDA Index lichtjes gestegen tot 6,7x

De Argos Mid-Market Index voor het 2de trimester van 2013 werd onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20130630.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 1ste kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden met 1,5% lichtjes gestegen.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/en/).

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Hoe beoordeelt u de waarde van uw onderneming?

Bekijkt u de waarde van uw onderneming “achterwaards”, dus vanuit een historisch perspectief op basis van prestaties uit het verleden of eerder “voorwaards”, door een prospectieve al of niet roze bril op basis van projecties?

By the way: horizontaal of zijwaarts zou ook kunnen, maar tot welk waardeoordeel komt u dan?

 Er blijken minstens een zestal invalshoeken te bestaan om naar “bedrijfswaarde” te kijken.

 1. U oordeelt enkel op basis van de actuele cijfergegevens.  U bekijkt dan enkel de meest recente balansgegevens en de tussentijdse resultaten van het lopende boekjaar van uw onderneming.  Doet u dit, dan mist u zeker hoe het er in uw bedrijf echt aan toegaat en wat de externe bedrijfsomstandigheden kunnen zijn, onder meer het ondernemingsklimaat.
 2. U kijkt enkel en alleen maar naar de korte termijn performantie van uw onderneming.  Voor het vaststellen van trends en tendensen is het nodige tijdsperspectief vereist, vaak meerdere perioden of jaren.
 3. U kijkt ook naar uw concurrenten en vooral naar uw sectorgenoten.  Doet u dit, dan zet u al een belangrijke stap voorwaarts.  Een sectoranalyse zal u hierbij zeker helpen.
 4. U hebt een jaarbegroting (budget) opgesteld.  Elke onderneming zou voor het lopende boekjaar een budget moeten opstellen.  Een budget spoort u aan om uw onderneming in alle facetten en in een ruimer perspectief te bekijken.  Doet u dit, dan bewijst u bezorgt te zijn voor de lange termijn en de continuïteit van uw onderneming.  Overweeg ook om een ondernemingsplan (business plan) op te stellen.
 5. U kijkt enkel naar uw uniek groeipotentieel.  Alles is in het verleden volgens plan verlopen en de gewenste bedrijfsdoelen werden bereikt.  Een continue omzet toename en rendementsverhoging klinken goed en komen makkelijk over, maar wat indien de vergelijking wordt gemaakt met uw industrie niche of de sectorgenoten?
 6. Regelgeving en formaliteiten zijn belangrijk.  In toenemende mate worden bedrijven geconfronteerd met formaliteiten en een toevloed aan al of niet goed getimede en gefundeerde regelgeving, waardoor de bedrijfsrendementen kunnen worden beïnvloed.

Het magisch concept = TIJD: een succesvolle onderneming met steeds toenemende bedrijfswaarde wordt slechts opgebouwd door doelgericht de bedrijfsstrategie te bepalen, uit te werken en toe te passen.  Succes komt zelden plots en vanzelf.  Succes vraagt tijd, hardnekkigheid en wordt eerder langzaam opgebouwd, met af een toe een groeispurt, gevolgd door een periode van consolidatie, weerom gevolgd door een nieuwe spurt, of hoe dacht u dat Usain Bolt zijn wereldrecords heeft bereikt?

CONCLUSIE: deze zes invalshoeken zullen u zeker van nut kunnen zijn bij het continu herbekijken van uw bedrijfsdoelstellingen, om uiteindelijk een optimaal resultaat te bereiken en uw bedrijfswaarde te verhogen.

BRON: Mercer Capital “Value Matters”, Issue No. 3 2013, “Six Different Ways to Look at a Business”.

Geplaatst in Waarde Creatie

Is het EBITDA of EBBADABADOO?

Het acroniem “EBITDA” wordt zeer vaak, trouwens te pas en te onpas, gehanteerd in de transactiewereld (bij koop, verkoop, reorganisaties, fusies & overnames, etc.).

Maar wat stelt dit acroniem uiteindelijk voor?  Vaak weet men het niet en dan wordt maar “EBBADABADOO” gemompeld.

Dit doet mij onwillekeurig terugdenken aan de tijd van “The Flinstones” en Fred’s eureka uitroep van “JABADABADOO”!

EBITDA is de Engelstalige geheimtaal afkorting van “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, in lekentaal beter bekend als “operationele geldstroom” (cash-flow).

Fred Flinstone wist evenwel van wanten en had hiervoor de uitgekiende steun en advies van zijn echtgenote “Wilmaaaaa” en zijn beste buren “Barney en Bettie”.  Heeft EBITDA dan te maken met alchemie of gewoon met basis logica?  Met basis logica dus.  Nu verder Fred Flinstone aan het woord, hit refresh!

EBITDA verwijst naar bedrijfseconomische inkomsten, onder de vorm van geldstromen (cash-flows), dus zonder de kosten verbonden aan de financiering van schulden (cost of funds, zonder de kosten verbonden aan investeringen (capital spending) en zonder belastingen (taxes).  Charlie Munger, Warren Buffet’s partner, definieerde dit eerder als “Earnings before Everything”.  EBITDA wordt dan EBE?

In de M&A (Mergers and Acquisitions) wereld wordt EBITDA vooral gebruikt als een financiële ratio of maatstaf om de geproduceerde EBITDA te verhouden tot bv. de lange termijn schulden (long-term debt).

Hoe hoger deze ratio, des te hoger de schuldgraad en dus des te hoger het aanwezige bedrijfsrisico.  Hoe lager de verhouding, hoe meer schuld aan boord kan worden genomen.

Bij bedrijfswaarderingen wordt EBITDA ook gebruikt als vuistregel (yardstick).  Zeer recente voorbeelden zijn (Bron: The Financial Times, London);

 • Loblaw (Canada) pays $12bn for pharmacy chain..The price values the pharmacy chain at 11.4 times its earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA).
 • Heineken boosted by Finnish drinks deal.  The deal’s 9.5 times 2012 enterprise value/ebitda is below the 13 times average for the global brewers but reflects Hartwall’s weaker position behind Carlsberg in Finland.
 • LVMH: the rabbit and the wolf.  Italy’s loss of its luxury goods makers (Loro Piana) is the French conglomerates’ gain.  The Italian cashmere brand in which LVHM has just invested €2bn for an 80 per cent stake.  Including debt, the enterprise value of €2.7bn values the Italian brand on 19 times this year’s earnings before interest, tax, depreciation and amortisation.  Granted that is steep when considering LVMH trades on a multiple of 10 times, and its peer group on 11 times.  Loro Piana’s closest peer, Brunello Cucinelli ,trades on an EV/ebitda multiple of 20 times.

Bron: NACVA: The National Association of Certified Valuators and Analysts,”Limitations of EBITDA as a Meaningful Financial Metric”.

Geplaatst in Geen categorie

Het gebruik van Acquisitie Multiples en EBITDA

Wanneer gebruikt u een multiple (veelvoud) als vuistregel bij een acquisitie en zo ja, welke en wat is de betekenis ervan?

Multiples worden bij acquisities vooral gehanteerd om het winst potentieel van de onderneming weer te geven.

Afhankelijk van de industriële sector worden hiervoor verscheidene invalshoeken gebruikt, zoals onder meer:

 1. de netto omzet,
 2. de gerealiseerde bruto marges,
 3. of ook de al dan niet “genormaliseerde” EBITDA (operationele geldstroom).

Voor al deze gevallen verwijzen deze gebruikte multiples naar het aantal jaren dat een potentiële koper redelijkerwijze mag verwachten om deze opbrengsten of geldstromen te kunnen realiseren en te mogen ontvangen. De perceptie van bedrijfsrisico (riskiness) speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Afhankelijk van de gewenste schuldgraad (verhouding van eigen vermogen en vreemd vermogen) en de gewenste EBITDA verhouding t.o.v. de totale schuld, worden markt multiples van 5 x EBITDA gebruikt.

Hogere multiples kunnen bekomen worden indien een aantal belangrijke factoren aanwezig zijn, o.m.:

 1. de schaalbaarheid (scalability) van het business model,
 2. de gehanteerde tactische ondernemingsstrategieën (sound strategies & tactical capabilities),
 3. de aanwezigheid van hefbomen (leverage) om het intellectueel kapitaal te exploiteren, en
 4. de aanwezigheid van synergie effecten.

De manier van presenteren van het winstpotentieel van de te acquireren onderneming is dus uitermate belangrijk en kan op de volgende manieren worden geaccentueerd:

 • situeer en begrijp vooral de bedrijfsrisico’s die de geldstromen kunnen beïnvloeden,
 • focus niet al te veel en al te lang op het gebruik van multiples via databanken, maar concentreer u in tegendeel vooral op elementen of strategiën die  het bedrijfsrisico kunnen verminderen (en dus de marktwaarde doen toenemen),
 • normaliseer de resultatenrekening en zorg voor de gewenste noodzakelijke onderbouw ervan,
 • deel uw inzichten over mogelijke synergie effecten.

Bron: Midas Nation/Midas Moments, “Rob Slee’s Comments on the Nation, 1 & 8 Juli 2013: “A Word on Acquisition Multiples” en “A Word on Presenting Benefit Streams“.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

G8 in Noord-Ierland en “The Great TAX Race” of is het eerder “The Great RAT Race”?

De wereldleiders komen volgende week samen in Noord-Ierland om te vergaderen over de dilemma’s van de 3 grote T’s (Trade-Tax-Transparency).

Het is de bedoeling om maatregelen te nemen tegen de legale, maar spitsvondige, belastingontwijking (tax avoidance) door multinationale bedrijven.

Ondertussen doet de “Laffer Curve” volop haar werk en de schuld van stijgende “budget deficits” wordt dan uiteraard gelegd op de scheppers (creators) van onze welvaart, meer bepaald de multinationale ondernemingen.

Het komt de politiek dan goed uit om verantwoordelijkheden af te schuiven en uiteraard om hen de schuld van dit alles te geven. Geen slecht woord bovendien over de zeer doordachte politieke beslissingen (sic) die in het verleden werden genomen en die hieraan ten grondslag liggen.

De “Financial Times” rapporteerde vandaag uitgebreid over “leaders braced for battle on evasion”, terwijl ondertussen nationale overheden bedrijven blijven helpen om hun belastingen te verminderen …

Een greep uit het beschikbare arsenaal van tools om “The Great TAX Race” met succes en overtuigend van multinationale ondernemingen te kunnen winnen;

 1. Arbitrage (de kunst om belastingregimes tegen mekaar uit te spelen …).
 2. Check the Box (een tax planning tool voor US multinationals …).
 3. Double Irish Sandwich (de naam zegt het zelf, maar let op: kapers op de kust want ook de “Double Dutch Sandwich komt ter sprake …).
 4. Patent Box and Offshore Finance Companies (vooral voor pharmaceutische bedrijven en om hun intellectuele eigendom beter te “beheren”…).
 5. Earnings Stripping (borrow more or less en de problematiek van “thin capitalization” …).
 6. Tax-Efficient Supply Chain Management (inderdaad, efficiency …).
 7. Treaty Shopping (routing, sandwiching, en meer van dat lekkers …).
 8. Agressive Transfer Pricing (alles is uiteraard “at arms length” …).
 9. Inversions (moving “domicile” blijft een sport …).

Ondertussen wil de CD&V “tax free zones” voor Limburg, wil Di Rupo af van “budgettaire anarchie” en stelt Andrew Cuomo (New york’s Governor) voor om tax-free zones voor New York te installerenDan toch The Great RAT Race.

BRON: www.FT.com/greattaxrace, www.ft.com/taxrules.

Geplaatst in Waarde Creatie

Business Valuations en “The US 2012-2013 Lower Middle Market” in Decline?

GF Data (www.gfdataresources.com) rapporteert dat de “deal activity”, die einde 2012 in de US werd waargenomen, zich niet heeft doorgezet in 2013. Weliswaar is het “deal volume” gedaald, maar dat de onderliggende waarderingen stabiel zijn gebleven. Voor het 1ste kwartaal van 2013 bedroegen de EBITDA multiples 5,9 – wat quasi ongewijzigd is t.o.v. het 4de kwartaal van 2012.

Uit de studie van GF Data blijkt nogmaals dat het waarderen geen wetenschap (science), noch een kunst (art) is, maar integendeel een mengeling van deze 2. Los van subjectieve elementen, zeer persoonlijke beoordelingen en inschattingen, blijken evenwel duidelijke “benchmarks” naar voren te komen.

Deze benchmarks worden hoofdzakelijk bepaald door industriële factoren en vooral de “deal size” van de transacties, in belangrijke mate beïnvloed door:

 1. de gerealiseerde EBITDA marge en
 2. de groei van de top line (revenue growth).

Nu blijkt, uit een aanvullend GF Data onderzoek, dat deze 2 benchmarks worden gecompleteerd met:

 • de kwaliteit van het management en
 • de mate waarbij “senior key managers” bij de onderneming geëngageerd blijven “post closing”.

Als onderdeel van de “secret sauce”, blijkt de kwaliteit van het management prijsbepalend te zijn en dus de doorslag te geven.

BRON: GF DATA, “Business Valuations in the Middle Market have not declined” en “Value This, Analyze That”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Beware of Your Inner Self

De lectuur van buitenlandse kwaliteitskranten, in mijn geval de London Financial Times (www.ft.com) , werpt vaak een broodnodige èn boeiende blik op het economisch wereldgebeuren.

Op 31 mei ll. werd een uitermate interessant economisch artikel gepubliceerd, dat leest als een studie & vakantie uitstap: het redeneren over conventioneel economisch denken en het toepassen van gangbare financiële theorieën, onder meer toegepast op de huidige “financiële crisis“, met vermelding van:

 • Eugene Fama (aka “the father of modern finance”) over “efficient market hypothesis” en zijn book “The Foundations of Finance“,
 • Harry Markowitz en zijn “Modern Portfolio Theory“.

Beide onderzoekers gaan ervan uit dat bij het beslissen tot investeren, het menselijk brein rationeel reageert in verband met de “trade-off” tussen “risk & reward” (zie Daniel Bernoulli en zijn “Utility Theory“).

Recent wetenschappelijk onderzoek in het kader van “Behavorial finance” (cf. gedragseconomie = een combinatie van psychologie en van economie en proberen te begrijpen welke fouten mensen maken met geld) wijst evenwel uit dat er niet rationeel wordt gereageerd, integendeel “we make mental shortcuts, known as heuristics, that assume as fact what is really no more than belief“).

De conclusie van het artikel: “For products that are only bought once in a lifetime, the path to better choices may be limited, there is very little learning that goes on in long-term investments“. Heuristics = “enabling a person to discover or learn something for themselves” ook “Computing proceeding to a solution by trial and error or by rules that are only loosely defined”.

BRON: Financial Times, 31 mei 2013, Beware of Your Inner Self.

 

Geplaatst in Waarde Creatie

Kissing away the Corporate Tax

In een rubriek uit de New York Times Blog van 31 mei 2013, rubriek “Economix“, worden steekhoudende argumenten aangehaald om de vennootschapsbelasting af te schaffen.

Hierdoor zou:

 1. de bedrijfseconomische efficiëntie van de ondernemingen worden verhoogd,
 2. alsmede de vermogenskosten (cost of capital) van bedrijven worden verlaagd.

De gevolgen van deze eliminatie zou kunnen worden gecompenseerd met een verhoging van de inhoudingen op de uitkering van dividenden.

Op deze manier zouden belastingen kunnen verschoven worden van de bedrijven naar de aandeelhouders ervan.

 

BRONNYTimes Kissing Away the Corporate Tax

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Ga voor Extreme Waarde!

Voeg “bedrijfswaarde” toe aan uw onderneming door hogere rendementen na te streven en de ondernemingsrisco’s te verlagen.

Waarde creatie is gebaseerd op 5 belangrijke principes.

 1. Focus op het business model van uw onderneming.
 2. Ontwikkel recurrente inkomsten stromen.
 3. Werk aan de kwaliteit en aan de interne controle op alle niveaus.
 4. Verhoog de transparantie van gans uw bedrijf.
 5. Optimaliseer uw business processen.

Micro ondernemingen worden door de markt, op basis van multiples, gewaardeerd  op EBITDA multiples van 2 à 3, terwijl iets grotere KMO ondernemingen een marktwaarde hebben van 4 à 8 maal de EBITDA.

Streeft u een hogere ondernemingswaarde na voor uw onderneming, pas dan deze vijf principes toe.

 

BRON: MidasMoments, “Rob Slee’s Comments on the Nation”, 27 mei 2013, http://www.midasnation.com/index.php?section=voices&content=midasmoments.

 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

CPA firms eye more valuation services

BVWire” bericht over een recent onderzoek door IBISWorld over de matige groei in de  CPA (accounting) sector:

 • er wordt een omzetgroei van slechts 1,3% verwacht,
 • voor de komende jaren wordt een beperkte groei verwacht van slechts 1,9%.

Beslissingen & opties die deze matige groei kunnen tegengaan, zouden de volgende kunnen zijn:

 1. differentiatie naar diensten die een “accounting” expertise noodzakelijk maken, zoals
  •  bedrijfswaardering (business valuation) en business planning
  • advies & ondersteuning bij reorganisaties en diverse betwistingen,
  • forensic accounting.
 2. de ontwikkeling van “niche” markten, zoals:
  • industrie- of sector specialisatie,
  • consultancy gericht op de verhoging van de toegevoegde waarde van een onderneming (bv. begeleiding bij financiering, het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, etc.),
  • etc.

Bron: BVWire, editie: April 23, 2013 | Issue #127-4

 

Geplaatst in Waarde Creatie

Wordt de WAARDE van Real Madrid en Barcelona deze week zwaar aangetast?

Of een sportclub al dan niet beurs genoteerd is, steeds komen aan aantal waarde- en prijsbepalende factoren naar boven.

Op kop is “ego” bepalend voor de waarde van een voetbalclub, vooral bij vermogende eigenaars, gebaseerd op het louter het bezit van een “grote” naam.

Het internationaal zakenmagazine “Forbes” publiceert regelmatig een rangschikking van “soccer team values”, zie http://www.forbes.com/soccer-valuations/list/ en classificeert haar rangschikking op basis van:

 1. waarde van de stadium opbrengsten, zonder de hieraan verbonden schulden.
 2. de schulden verbonden aan de stadium schulden en,
 3. de EBITDA opbrengsten.

Een bijgewerkte rangschikking op april 2013, zet:

 1. Real Madrid op (1), zie  http://www.forbes.com/teams/real-madrid/ en
 2. Barcelona op (3), zie http://www.forbes.com/teams/barcelona/

Dé vraag is of de uitkomst van één van de beide UEFA halve finales van deze week waardebepalend zullen zijn, of dat eerder andere psychologische elementen een belangrijke rol zullen spelen?

Welke factoren zijn voor u waardebepalend?

Bron: Forbes Magazine, http://www.forbes.com

Geplaatst in Geen categorie

PitchBook US Middle Market EBITDA Multiples

Zeer recent publiceerde PitchBook haar 1 H 2013 Middle Market Report voor de US.

De evolutie van de “median EBITDA multiple” wordt hierbij weergegeven, zie bijlage:

Middle Market EBITDA

Over de 3 laatste jaren is de “Middle Market Deal Flow” relatief “flat” geweest.

Op basis van dit rapport voor 2012 bedraagt de equity-to-EBITDA multiple 4,0x, met een Middle Market Median Debt van 50%.

De Middle Market Median EBITDA multiple voor 2012 klokt  aldus af op 8,0x.

 

Bron: PitchBook 1 H 2013 Middle Market Report.

 

Geplaatst in Waarde Creatie

De bedoeling en het nut van een intern “Vendor Due Diligence”?

Vooraleer te beslissen tot zowel de aankoop als de verkoop van een onderneming, dient vaak vooraf een zogenaamd “boekenonderzoek” te worden voorbereid en te worden uitgevoerd.

Zulk onderzoek bestaat uit diverse mogelijke vormen en benaderingen, onder meer een juridischoperationeelcommercieelfinancieel en milieu technisch onderzoek, etc.

Het boekenonderzoek vergt een goede organisatie en een grondige voorbereiding, waarbij in toenemende mate wordt beroep gedaan op een “virtual data room”.

Bij de verkoop van een onderneming spreekt men dan van een “sell side” of een “vendor due diligence”, in de Angelsaksische landen beter bekend als een “reverse due diligence”.

Bij een “vendor due diligence” dienen vooraf een aantal essentiële strategische beslissingen te worden genomen.

Meer en meer trouwens wordt zulk boekenonderzoek intern uitgevoerd met de bedoeling om de interne kwaliteitsprocedures van de onderneming te evalueren en eventueel aan te scherpen.

Noteer evenwel dat zulk onderzoek niet de bedoeling heeft om te “attesteren”.

Bron: Baker Tilly “Preparing your business for sale” & PICPA (Pennsylvania Institute of Certified Public Accountants)/James Caruso “Reverse Due Diligence”

Geplaatst in Geen categorie

Argos Mid-Market EBITDA Index stabiel op 6,3x

De Argos Mid-Market Index (http://www.argos-soditic.com/en/) voor het 4de trimester van 2012 werd onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20121231.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met 2011 zijn de marktwaarden met 18% gedaald.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research.

Geplaatst in Business planning

IMF Vooruitzichten voor 2013

Zowel bij het opstellen van begrotingen, als bij business plans en dus uiteindelijk ook voor het beoordelen van cash flow projecties (geldstromen) bij de waardering van ondernemingen, is het “in de toekomst kijken” van optisch groot belang.

Het IMF publiceerde zeer onlangs zijn “Fiscal Monitor”, vrij te downloaden op http://tinyurl.com/bw6awum.

Gebruik vooral de zoekfunctie van uw pdf lezer om in te zoemen op de diverse regio’s en landen.

Ook de “Financial Times” commentarieert in een artikel dit rapport, zie “IMF cuts 2013 global economic outlook“.

Dus CAVEAT!

Bron: World Economic and Financial Surveys, Fiscal Monitor, April 2013, Fiscal Adjustments in an Uncertain  World.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardering van ondernemingen voor de 21ste eeuw

Voor het bepalen van de “waarde” van een onderneming wordt nog steeds traditioneel rekening gehouden met cijfergegevens of prestaties uit het recente verleden.

Zowel de macro- als de micro economische omgeving en omstandigheden wijzigen evenwel drastisch: zowel politiek, financieel, economisch als sociologisch.

Tijd dus om het geweer van schouder te veranderen.

De kern van een goede waardering is immers gebaseerd op het “in de toekomst kijken“. Hiervoor dient meer dan ooit een aangepaste “gereedschapskist” te worden gebruikt.

Vaak worden slechts vuistregels gebruikt, zoals een EBITDA multiple of een koers-winst verhouding (P/E genoemd in het jargon, let wel dat het dan hier niet over “waarde” gaat maar over “prijs”).

Deze vuistregels kunnen nog steeds als “toets” worden gehanteerd, maar moeten bij voorkeur ondersteund worden (als benchmarking) door een grondige en gesofistikeerde analyse van de beschikbare vrije geldstromen (free cash flows).

Hiervoor dient beroep gedaan te worden op zowel interne- als externe bronnen, analyses en onderzoeken, zodat bedrijfsprocessen goed in kaart worden gezet, zoals:

 1. wat is de kern van het business model?
 2. hoe ontstaan en evolueren de geldstromen?
 3. welke nieuwe investeringen zijn noodzakelijk en wenselijk?
 4. hoe evolueert het werkkapitaal?
 5. etc.

Conclusie: uiteraard zijn al deze analyses afhankelijk van de omvang van de te waarderen onderneming en van de bedrijfstak of industrie waarin de onderneming werkzaam in is.

Bron: Caveat Emptor: “Business Valuation in a 21st-Century Economy, VentureCapital.org 2013.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardecreatie en Attritie

In één van mijn vorige Blog bijdragen in februari ll., met name “Werkt Weight Watchers ook voor u of bent u onderhevig aan Attritie“, verwees ik naar het fenomeen van “Customer Attrition Analysis” (CRA) bij waarderingsprojecten en business planning.

Strategy + Business” evalueert in een recente bijdrage het negatieve effect dat de rotatie van medewerkers van diensten gerelateerde ondernemingen heeft op de winstgevendheid van zulke bedrijven, dus op de waardecreatie ervan.

Bedrijven met een lagere rotatie , ondervonden (1) een grotere cliënten tevredenheid, (2) een veel hogere winstgevendheid en (3) een betere naamsbekendheid & reputatie.

Opmerkelijk is ook dat deze bijdrage aanstipt dat de negatieve effecten van zulke rotaties slechts zeer langzaam aan de oppervlakte komen, in tegenstelling tot het geldgewin op korte termijn.

 

CONCLUSIE: een uitgekiende strategie bij het uitbouwen van de relaties met uw contacten en cliënten heeft een positief effect op de performantie en de resultaten van uw onderneming.

 

Bron: Strategy+Business, “How Employee Attrition Hurts the Bottom Line “

Geplaatst in Waarde Creatie

Vermogenskosten (cost of capital) in een KMO-onderneming

De vermogenskostenvoet van een onderneming is de prijs van het aan de onderneming beschikbaar gestelde vermogen.

Die vermogenskostenvoet is afhankelijk van de “prijzen” van het eigen en van het vreemd vermogen en de op “marktwaarde” bepaalde verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen.

Daarbij komt dat de prijs voor het vreemd vermogen fiscaal aftrekbaar is.

Op 21 maart ll. werd op de TiasNimbas Business School (Tilburg) een workshop georganiseerd rond het thema “A Cost of Capital Approach for the non-listed Valuation Practice“.

Het bepalen van een vermogenskostenvoet blijft altijd erg lastig en casus afhankelijk.

Uiteindelijk is een vermogenskostenvoet een afspiegeling van de risico’s in de gerealiseerde geldstromen.

Voor het waarderen van een onderneming is vooral relevant dat op het eigen vermogen geen terugbetalingsverplichting rust, daar waar op het vreemd vermogen vrijwel altijd een terugbetalingsverplichting rust en vaak zekerheden moeten worden verleend.

Daarom is vreemd vermogen goedkoper dan het meer risico dragende eigen vermogen.

Bron: Cost of Capital “Applications and Examples”, Shannon P. Pratt & Roger J. Grabowski, 4th Edition, John Wiley & Sons Inc.

Geplaatst in Geen categorie

P/E Ratios voor Europa

De Engelstalige versie van de corporate finance newsletter “Vernimmen” publiceert in de februari 2013 editie, de P/E multiples voor Europa, zie ook http://tinyurl.com/bq75q8k.

Voor 2013 ligt het gepubliceerde gemiddelde op 14,8.

Voor 2014 ligt het forward gemiddelde op 12,4.

Als bron verwijst Vernimmen naar “Exane“, een onderdeel van BNP Paribas, zie ook http://tinyurl.com/c8xfej3.

 

Bron: de Vernimmen nieuwsbrieven steunen allen op onderliggende literatuur. Zie de Engelstalige versie van het boek “Corporate Finance”, zie http://tinyurl.com/cjokrhg.

 

 

Geplaatst in Waarde Creatie

De beurzen stijgen weer!

De Dow Jones Industrial Average noteerde gisteren op een recordhoogte van 14.447,29 punten, zie ook http://tinyurl.com/3pz4gm.

Een eventuele beursgang wordt aldus bepaald door een beslissing over de financieringskeuze van de onderneming.

De Franse Corporate Finance Newssite “Vernimmen” belichtte in de nieuwsbrief van de maand februari 2013 (http://tinyurl.com/c2l7nas) de financieringskeuze van ondernemingen met de vraag “Choix de financement: une question de caractère?”.

Hieruit blijkt dat de individuele psychologische karaktertrekken van CEO’s deels hun financieringsvoorkeuren bepalen.

Een vreemde vaststelling bij dit fenomeen is dat een aantal ondernemingen systematisch te veel met schulden gefinancierd worden, terwijl andere systematisch ondergekapitaliseerd zijn.

Uit deze studie (zie de bronvermeldingen onderaan) blijkt dat drie belangrijke elementen deze karaktertrekken voor de financieringskeuze bepalen:

 • een overmatige houding van zelfzekerheid
 • een risicoschuwe instelling
 • een agressieve houding en benadering

De zelfzekere houding geeft vaak aanleiding tot het aanwenden van vreemde middelen in de plaats van het aanwenden van eigen vermogen van de onderneming.

Bij een risico averse houding daarentegen worden schulden vermeden, wat neerkomt op het negeren van de fiscale hefboom werking die aftrekbare intresten kunnen hebben.

Een agressieve houding verbergt vaak een militair verleden of militaristische instelling, waarbij het nemen van risico’s met de realisatie van succes wordt gelijkgesteld.

Ongeveer dezelfde conclusies kunnen worden vastgesteld bij ondernemers die over acquisities beslissen.

 

Bron: Overconfidence and Early-life Experiences: The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies – Ulrike Malmendier, Geoffrey Tate and Jon Yan & Who Makes Acquisitions, CEO Overconfidence and The Market’s Reaction – Ulrike Malmendier and Geoffrey Tate.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Pepperdine Private Capital Projects & the Cost of Capital

Sinds een aantal jaren organiseert de “Pepperdine University” onder leiding van Dr. John K. Paglia een unieke rondvraag (survey) om te peilen naar de vermogenskostenvoet (rendementen) van diverse beschikbare financieringsvormen voor private (dus niet-beursgenoteerde) ondernemingen en transacties.

Het “2013 Capital Markets Report” is nu beschikbaar (ongeveer 90 pagina’s) en kan vrij geconsulteerd worden op http://tinyurl.com/cayk9ns.

Voor 2013 gaven de deelnemers aan deze survey aan dat:

 • de algemene economische onzekerheid,
 • het gebrek aan politieke stabiliteit,
 • het gebrek aan fiscale stabiliteit ,
 • de krappe beschikbaarheid van kapitaal en
 • de onzekere toekomst perspectieven,

momenteel de belangrijkste negatieve factoren zijn om te komen tot een duurzame heropleving van de economie.

Interessant zijn de gehanteerde technieken bij de waardering van ondernemingen, met als belangrijkste methoden:

 • het gebruik van vuistregels (markt multiples) voor 25%,
 • het gebruik van vergelijkbare markt transacties (market analysis) voor 23%
 • de toepassing van de DCF methode (discounted cash flow) voor 17%.
 • de overige technieken en methoden kwamen uit op circa 35%.

Op pagina 5 van dit rapport wordt een overzicht van de bekomen resultaten weergegeven van de gewenste rendementen van de vermogenskostenvoeten.

Lees ook: meer theoretische en academische diepgang rond het “Private Capital” concept kan teruggevonden worden in het uitstekend boek van de grondlegger ervan, Rob Slee “Private Capital Markets: Valuation, Capitalization, and Transfer of Private Business Interests”, ook beschikbaar op http://tinyurl.com/clsuh5m.

 

Bron: 2013 Private Capital Markets, Pepperdine University, “The Private Capital Markets Projects, Dr. John K. Paglia.

 

Geplaatst in Waarde Creatie

Het succesrecept voor een “Super Award”

Voor het 5de jaar op rij ontvangt de “Banque de Luxembourg” de “Super Award” als beste fondsenhuis van België.

Hierbij een long-list van nuttige ingrediënten om tot dit succes te komen.

 1. Zorg ervoor dat het beheer van een onderneming een grote regelmaat vertoont.
 2. Investeer in:
  • kwalitatieve activa,
  • die redelijk geprijsd zijn en
  • die volledig begrepen kunnen worden.
 3. Investeer in aandelen van bedrijven:
  •  op basis van de kwaliteit van het bedrijf en
  •  in bedrijven met een tastbaar concurrentievoordeel ten opzichte van hun sectorgenoten (bv. Coca-Cola, Nestlé).
 4. Een concurrentievoordeel garandeert een hogere rendabiliteit en de mogelijkheid om marktaandeel van concurrenten weg te nemen.
 5. Koop nooit bedrijfsobligaties en scherm bedrijfsrisico’s eerder af met aandelen.
 6. Wees voorzichtig om tegen de stroom (markttendensen) in te gaan.

 Wat hebben wij vandaag geleerd?

 1. Beleg enkel in bedrijven met weinig schulden.
 2. De intrinsieke waarde van een onderneming weerspiegelt de waarde van een onderneming.
 3. Discipline: ontwikkel een zinvolle beleggingsstrategie en wijk er niet van af.

 

HET RECEPT GETOETST

Het recept kan worden getoetst op basis van het boek “Buffettology”, te vinden op http://tinyurl.com/cgma6lg. Raadpleeg ook Warren Buffett’s “Letter to the Shareholders”, zie http://tinyurl.com/8xobg. Volg ook Guy Wagner’s Blog op http://www.guywagnerblog.com/eng/.

Bron: De Tijd van zaterdag 9 maart 2013, pagina 41, “We beleggen nooit in bedrijfsobligaties”, www.tijd.be.

Geplaatst in Geen categorie

Pitchbook Deal Multiples voor 2012

PITCHBOOK is dé US referentie voor research en databasebeheer voor transacties van private equity en venture capital, zie ook www.pitchbook.com.

Per kwartaal publiceert Pitchbook rapporten over de prijzen (niet te verwarren met waarden) gerealiseerd in een aantal publieke en private transacties.

Het verslag over het eerste kwartaal van 2013 rapporteert over Private Equity (PE) deal multiples voor 2012.

Een overzicht op “mediaan” basis.

 1. Een EBITDA multiple voor alle deals van x 6.0.
 2. Een revenue (omzet) multiple voor alle deals van x 1,2.
 3. De schuld/eigen vermogen verhouding (debt/equity) voor alle deals = een schuld percentage van 56% (dus quasi een 60/40 verhouding).
 4. De gemiddelde tijd om een deal te realiseren is ongeveer 17 weken (dus ruim 4 maanden).

Conclusie: voor een EU tegenhanger kan best gewerkt worden met  de website http://www.argos-soditic.com/fr/actualites/index.html, waaruit blijkt dat de EBITDA deal multiple zich rond 6,3 situeert per het 3de kwartaal 2012, met een dalende tendens bovendien voor 2012.

Geplaatst in Business planning

Is er sprake van kredietschaarste?

Onlangs bracht de studiedienst van het VKW (Metena) een interessante nota uit over de problematiek van “Bedrijfsfinanciering” in het kader van een rondvraag bij bedrijven in verband met de perceptie die bedrijven menen vast te stellen bij de kredietverstrakking aan bedrijven door banken.

Enkele interessante en belangrijke passages en vaststellingen;

 1. De recent vastgestelde lichte daling, zowel in volume als in het aantal verstrekte kredieten, wijst vermoedelijk op een minder grote vraag door bedrijven naar kredieten, eerder dan te concluderen dat er sprake van een kredietschaarste bij banken zou zijn.
 2. Banken zijn veeleisender geworden bij het stellen van formele voorwaarden en bij het gebruik van waarborgen. Vooral KMO’s (MKB in Nederland) worden vaker met persoonlijke waarborgen geconfronteerd. Het hek is compleet van de dam voor de zogenaamde Micro ondernemingen (minder dan 10 personeelsleden) die vaak een NJET hebben te horen gekregen van hun bankier.
 3. Sterke financiële ratio’s blijken een positief bancair impact te hebben, alhoewel projectfinancieringen en financiering van kredieten op langere termijn grote zorgenkinderen blijven.
 4. Banken anticiperen op de Bazel III normen, waarbij risicowegingssystemen zwaar doorwegen.
 5. Bedrijven zoeken nu alternatieven voor hun kredietverstrekking. Crowdfunding en financiering via klanten en leveranciers worden nader onderzocht.
 6. Onderhandse obligatie-emissies, samen met de uitgifte van mini-obligaties en achtergestelde obligaties komen nu ook meer aan bod.

DE BOTTOM-LINE

Er is zonder meer een trend aanwezig naar een stevige professionalisering van het management en van de organisatiestructuren van de ondernemingen, met bijkomende eisen te stellen aangaande bedrijfsrapportering. Corporate Governance (goed en deugdelijk bestuur) structuren zijn hier niet vreemd aan.

Bron: VKW Metena Beleidsnota, december 2012.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Werkt “Weight Watchers” ook voor u of bent u onderhevig aan “Attritie”?

Elk jaar, rond deze tijd, worden vrome wensen geuit.

Wat blijkt wat later in de dagdagelijkse realiteit?

Uitstel, gebrek aan discipline en motivatie, verwatering, gebroken beloften, etc. In het Engels “decay”.

In de medische wereld wordt het woord “attritie” (van het latijn “attritio”) geassocieerd met een “erosie” van de huid.

Dit is precies wat er gebeurt met het “weefsel” van uw onderneming en meer bepaald met uw klantenbestand en het cliënteel ervan.

De aandachtige lezer van onze Blog is ondertussen een echte “psycholoog” geworden, met “Messi-aanse” allures en heeft hiervoor de nodige remedies gevonden en geïmplementeerd. U bent immers toch ook geobsedeerd door waardecreatie?

Tijd dus voor de verklaring van wat een “customer attrition analyse” is en kan betekenen voor uw onderneming. Des te efficiënter zal deze analyse een gepaste remedie of medicijn kunnen zijn.

Twee afkortingen, of “buzz words”, vallen hierbij op:

 1. CRA of “Constant Rate Analysis” en,
 2. AAA of “Actuarial Rate Analysis”.

Waar en/of bij wie kunnen deze gegevens worden opgezocht, worden ingewonnen en worden gevonden?

 1. bij het management van uw onderneming (gebruik hiervoor enkele specifieke gerichte interviews),
 2. bij de onderneming zelf op basis van beschikbare historische gegevens en eventueel aangevuld met alternatieve data op basis van bijkomend onderzoek.

Zorg ervoor dat u zowel bij de CRA als bij AAA analyse beschikt over data van de laatste 3 tot 5 boekjaren.

Een CRA analyse kan best zelf worden uitgevoerd. Voor een AAA analyse kunt u best op een actuaris beroep doen.

 

DE BOTTOM-LINE

Pas als een CRA en/of een AAA analyse werd uitgevoerd, kunnen in eerste instantie uw omzet en andere streefdoelen worden geprojecteerd voor business plan, budgetten en gelijkaardige doeleinden.

 

Bron: Business Valuation Update (bvresources.com), February 2013, “Look at Attrition when Valuing Customer Relationships”.

Geplaatst in Geen categorie

Price is what you pay, Value is what you get!

Deze uitspraak komt van het “Orakel van Omaha”, Warren Buffet dus.

Ten einde een succesvolle M&A transactie te kunnen realiseren, dient een “acquisitie premie” te worden betaald. Het is de taak van de verkoper(s) om de gewenste verkoopprijs gedetailleerd te onderbouwen en de meest aangewezen koper(s) hiervan te overtuigen.

Wie is of zijn de voor de hand liggende koper(s)?

Minimaal dient hij of zij aan de volgende voorwaarden te voldoen;

 1. Potentiële koper(s) met een synergetische band.
 2. Potentiële koper(s) met unieke bekwaamheden of know how.

Op basis van deze 2 potentiële synergiën ontstaan de volgende “waarde genererende factoren”;

 • De verbetering van de operationele resultaten.
 • Het verwerven van specifieke bijkomende vaardigheden.
 • Het wegnemen van overtollige marktcapaciteit & volumes.
 • Het openen van nieuwe markten.
 • Het consolideren van bestaande markten.

Dan pas kan een succesvolle M&A transactie worden gerealiseerd, dus door een “psycholoog” gerealiseerd!

Bron: The Key to M&A Success: validate the value of the acquisition to the buyer, The Value Examiner, July/August 2012