Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde

Goodwill en de samenstelling van “lucht”

Onlangs las ik een artikel in de financiële krant De Tijd waarbij “goodwill” wordt vergeleken met de boekhoudkundige versie van “lucht”.

Tijd dus om het woord “lucht” nader kritisch te onderzoeken.

Lucht, één van de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht bestaat blijkbaar uit meerdere gassen. Eerst werd gedacht dat door de slagaderen van het lichaam lucht vervoerd werd in de plaats van bloed (als iemand overleden is, zijn de slagaders namelijk leeg).

Wordt dan in een boekhouding ook “lucht” vervoerd?

Bij de beoordeling van “goodwill” dient in dit specifieke geval de industrie van “generic pharmaceuticals” te worden onderzocht en deskundig te worden toegelicht, vooral:

 1. het bijzonder groeipotentieel in deze industrie (o.m. door “patent expiration”),
 2. het specifieke business model (o.m. “pipe line analysis”),
 3. de analyse van belangrijkste concurrenten in deze “generics” industrie (Teva, Mylan, …).

De maand mei komt eraan: in mei leggen alle vogeltjes een ei, maar toch beter één vogel in de hand dan tien in de “lucht”!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Ontregelende kunst, ondernemers, “Middelheim” en bedrijfswaardering

Ik heb heel mijn jeugd zeer dicht bij het Openluchtmuseum “Middelheim” gewoond, geleefd en vooral aan sport gedaan (atletiek).  Ik ben destijds vaak voorbij gegaan aan de daar aanwezige “kunst”.  In de plaats van mij door kunst op het verkeerde been te laten zetten, vond ik er sportieve vernieuwing, innerlijke rust en kracht in de aldaar beschikbare looppaden.

Het gepubliceerde interview van vandaag in de financiële krant “De Tijd” afgenomen van Luc Bertrand (pagina 50 en 51) doet mij aan die pre-crisis tijd terugdenken, ook om de analogie te leggen naar ondernemers en bedrijfswaardering.

Wat heb ik van dit interview onthouden voor ondernemers en bedrijfswaardeerders?

 • alles verandert met de tijd, maar als u goed kijkt ziet u de dieper liggende inspiratie van vele inventieve ondernemers,
 • vele ondernemers hebben een verhelderende kijk en commentaar op en over het verleden (zie http://goo.gl/E1lmUf),
 • soms is het zinvol om iets te doen, soms ook niet, maar het betekent wel dat de ondernemer met iets nieuws bezig is,
 • creatieve ondernemers hebben een onrustige geest, stellen altijd veel vragen en proberen te begrijpen, te doorgronden, de essentie te vatten, patronen te ontdekken en verbanden te leggen,
 • succesvolle ondernemers doen hun huiswerk, gaan in de diepte, zien hierbij af en toe de bomen door het bos niet meer, maar volgen toch de zaken op de voet en passen zich desnoods aan,
 • ondernemers baseren zich op de cijfers en resultaten van het verleden (gisteren), maar zulke getallen hebben geen waarde, ondernemers werken integendeel voor de cijfers van morgen,
 • cijfers zijn een belangrijke parameter, zeggen veel, maar zijn bijzonder relatief en slechts een maatstaf en een instrument om iets in de vorm te gieten die iedereen begrijpt,
 • succesvolle ondernemers ontwikkelen vooral een visie op lange termijn, mensen zijn hierbij zeer belangrijk,
 • de genoemde ondernemers hebben een gezonde ambitie, werken hard en boeken hierbij resultaten (met een beetje geluk),
 • succesvolle ondernemers zijn vaak “contrarians”, zeggen niet snel “ja”, zeggen liever intentioneel “nee” om een andere richting uit te gaan die interessante perspectieven kan openen.

Dat u zich bij de berekening van uw vermogenkostenvoet (Cost of Capital) laat inspireren door een CAPM (Capital Asset Pricing Model) of BUM (Build Up Method) benadering laat ik in het midden, maar mijn bovenvermelde bevindingen zullen u zeker helpen bij het bepalen van het bedrijfsrisico?

Geplaatst in Waarde Creatie

Hoe verscheurend kan “Waardecreatie” wel zijn?

Rob Slee is de initiator van het MidasNation concept in verband met ondernemen en waarde creatie.

Ik ken Rob reeds geruime tijd, onder meer van bij mijn opleiding “Private Capital Markets” aan de Pepperdine University in Malibu/California (http://goo.gl/eHEoGd).  Rob is ook de schrijver van het baanbrekende boek “Private Capital Markets: Valuation, Capitalization and Transfer of Private Business Interests” (zie http://goo.gl/dDX9Ot).

Rob Slee brengt ook wekelijks bijzonder interessante commentaar op LinkedIn over zijn MidasNation inzichten.  De meest recente handelt over “The Tear in Our Social Contract“, zie Midas Moments 20140817 The Tear in Our Social Contract.

Alhoewel de commentaar in eerste instantie US-centric is, valt het in deze barre economische tijden op dat de toepassing ervan op Vlaanderen en op onze federale Staat schokkend en revelerend is: zijn commentaar  gaat inderdaad ook over mensen, overheid en ondernemingen (people, government and business).

Wat wij dringend nodig hebben is een gemeenschappelijke visie. In Rob’s woorden … What happens to a society that no longer has a shared vision, or in-tact social contract? An every-man-for-himself mentality sets in. Government, people, and business become thoroughly self-serving. Destructive partisanship reigns supreme.  Sound familiar?

Klinkt inderdaad zeer bekend in de oren.  Ook Luc Coene, gouverneur van de Belgische Centrale Bank, onderstreepte dit in een interview dat dit weekend verschenen is in de financiële krant “De Tijd” (pagina’s 42 en 43) … WIJ MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT DE ECONOMIE EN HET  FINANCIEEL SYSTEEM VERTROUWEN UITSTRALEN … Zonder vertrouwen is er inderdaad geen visibiliteit voor waardecreatie.

Klinkt zeer “familiar” Rob.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

“De Tijd” gruwel van EBITDA en het DADA fenomeen

Het acroniem “EBITDA” wordt zeer vaak, trouwens te pas en te onpas, gehanteerd in de transactiewereld (bij koop, verkoop, reorganisaties, fusies & overnames, etc.).

Maar wat stelt dit acroniem uiteindelijk voor?  Vaak weet men het niet en dan wordt maar “EBBADABADOO” gemompeld.

Dit doet mij onwillekeurig terugdenken aan de tijd van “The Flinstones” en Fred’s eureka uitroep van “JABADABADOO”!

EBITDA is de Engelstalige geheimtaal afkorting van “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, in lekentaal beter bekend als “operationele geldstroom” (cash-flow).

Fred Flinstone wist evenwel van wanten en kreeg hiervoor de uitgekiende steun en advies van zijn echtgenote “Wilmaaaaa” en zijn beste buren “Barney en Bettie”.

Heeft EBITDA dan te maken met alchemie of gewoon met basis logica?  Met basis logica dus.

Op de laatste pagina van De Tijd van vandaag gaat de dienstdoende journalist zeer kort door de bocht met de vaststelling dat … “de EBITDA niet de operationele kasstroom is” …

Tijd om onze Blog bijdrage van juli 2013 van onder het stof te halen en wat meer diepgang te geven aan journalistieke ludieke vrijheden.

EBITDA verwijst naar bedrijfseconomische inkomsten, onder de vorm van geldstromen (cash-flows), dus zonder de kosten verbonden aan de financiering van schulden (cost of funds), zonder de kosten verbonden aan investeringen (capital spending) en zonder belastingen (taxes).

Charlie Munger, Warren Buffet’s partner, definieerde dit eerder als “Earnings before Everything”.  EBITDA wordt dan EBE?

In de M&A (Mergers and Acquisitions) wereld wordt EBITDA vooral gebruikt als een financiële ratio of maatstaf om de geproduceerde EBITDA te verhouden tot bv. de lange termijn schulden (long-term debt).

Hoe hoger deze ratio, des te hoger de schuldgraad en dus des te hoger het aanwezige bedrijfsrisico.  Hoe lager de verhouding, hoe meer schuld aan boord kan worden genomen.