Geplaatst in Bedrijfswaardering, Extreme Waarde

ARGOS Mid-Market Index EBITDA voor Q3/2015 on the Rise

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

De keuze van EBITDA methode is volgens Argos gebaseerd op het feit dat: … “The EV/EBITDA multiple is the most suitable for a European index as it is not impacted by the target’s financial structure nor by its policies regarding depreciation and provisioning (which vary in time and between countries).  It is also the closest readily available proxy for operating cash flow” …

Meer info (Engels) beschikbaar op bijlage: Argos Mid-Market 20150930 EN

Geplaatst in Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

BOLD 200: onsterfelijkheid, virtuele werelden, überisation, de deeleconomie en de zin en onzin bij het gebruik van “terminale waarde” concepten.

BOLD 200: dit is mijn 200ste blog bijdrage.

Tijd om vanaf nu nieuwe inzichten en concepten uit te werken.

Het begin van de 21ste eeuw wordt gekenmerkt door de plotse omslag van lineaire economische vooruitgang en lineair denken, eerst in een periode van discontinuïteit (dot.com boom & bust), gevolgd door een tijdperk van exponentiële evolutie;

Abundance 360.
BOLD.

Voor exponentiële galopperende veranderingen, kijk en surf naar Facebook, Twitter, Amazon, Google, Apple, Tesla, SpaceX, Blue Origin, Singularity, etc.

In het verleden leefden wij veel té veel in een wereld van container gericht denken (silo thinking), samengesteld uit systematisch denken en ageren, nu vooral met de sterke accenten van systemisch reageren (solo mentaliteit) en het overboord kieperen van denkpatronen en handelen.

In zijn recentste podcast heeft Peter Diamandis het o.m. over “Agriculture & disruption”. Het is een boeiende podcast, maar wat dacht u van het artikel over “verticale boerderijen“?

Welke kleuren en smaak verkies jij voor jouw sla van de toekomst?

De eerstvolgende blog bijdrage gaat over EBITDA, terminale waarde, de disruption index en de disruption ratio als voorbode op de propriety “Valueplan Index”.

Uiteindelijk zal het ook gaan over “Birds in the Bush” en het Aesop Orakel.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Waarom “Private Equity” vooral naar bepaalde ondernemingen kijkt in 5 stappen.

Scott Bulloch commentarieert in een recente “Quickread” bijdrage waarom Private Equity ondernemingen met een EBITDA van USD 1.000.000 of meer (circa EUR 900.000) interessant en attractief voor een acquisitie zouden kunnen zijn.

Dat het nu over Amerikaanse dan wel Europese ondernemingen gaat, de uitgangspunten zijn steeds dezelfde.

De volgende karakteristieken spelen hierbij steeds een bepalende rol:

 1. SIZE: een jaaromzet van USD 5.000.000 of meer (circa EUR 4.500.000) verhoogt de attractiviteit.
 2. REVENUE: income streams moeten bij voorkeur “predictable” en “recurring” te zijn.
 3. ROBUST REPORTING: de beschikbaarheid en de transparantie van financiële informatie blijkt dikwijls een struikelblok te zijn.
 4. SYSTEMIZED: goed draaiende ondernemingen, met een betrouwbaar management en ondersteund door getalenteerde medewerkers, verminderen het ondernemingsrisico.
 5. GROWTH POTENTIAL: een aanwezig groeipotentieel, verspreid over verschillende markten en producten of diensten, is vaak deal bepalend.

Niets nieuws onder de zon maar toch wel interessant om onder de zomerse aandacht te brengen en toch waarde verhogend!

Voor meer informatie: Quickread, zie: http://quickreadbuzz.com/2015/07/01/private-equity-wants-your-business/.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Wat is de waarde van een advocaten kantoor?

In een ruimer internationaal kader is de recent gepubliceerde studie “2014 Report on the State of the Legal Market” belangrijk (2014 The State of the Legal Market Report), vooral gezien de artikelen gepubliceerd in de krant De Tijd “Advocatenexplosie in België” (Advocatenexplosie in België) en “Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk” (Er zijn te veel advocaten en steeds meer hebben het moeilijk).

Onlangs participeerden wij ook aan een US Webinar over dit thema “Law Firms: Valuation and Other Consulting”, zie http://www.bvresources.com/TrainingEvent.asp?WebinarID=426.

Veel gestelde vragen die bij deze problematiek worden gesteld zijn de volgende.

Hoe wordt een klantenbestand gewaardeerd m.a.w., hoeveel is mijn klantenbestand eigenlijk waard?

De waardering is in eerste instantie vooral gebaseerd op “kwalitatieve” factoren, zoals:

 • type en grootte kantoor,
 • pricing/billing/payment strategie,
 • de concentratie van de inkomsten en het cliënteel,
 • de eventuele specialismen,
 • etc.

Kijk zeker naar de segmentering van de omzet in:

 • éénmalige opdrachten,
 • opdrachten of specialismen die niet meer worden uitgevoerd,
 • overdraagbare, niet persoonsgebonden omzet,
 • niet overdraagbare persoonsgebonden omzet,
 • terugkerende omzet (repeat and recurring business),
 • omzet gegenereerd door “client loyaal” cliënteel (deels Pro Bono),
 • omzet met een belangrijk lange termijn en stabiel karakter,
 • etc.

Welke maatstaven worden er gebruikelijk in acht genomen bij waardering, bv. factor x omzet of klassieker via EBITDA formules?

Er bestaan geen vaste maatstaven, enkel economische maatstaven gebaseerd op de activa benadering, de markt benadering of de inkomens benadering.

Elk advocatenkantoor is uniek, trouwens zoals elke advocaat individueel gezien uniek is.

Wel worden zogenaamde vuistregels (“Rules of Thumb”) gebruikt om een “Sanity Check” (reasonableness) door te voeren: bv. 1 to 3 maal de genormaliseerde EBIT.

Daar meestal weinig materiële vaste activa aanwezig of nodig  zijn en dus de afschrijvingen geen grote invloed hebben, wordt niet EBITDA als basis genomen maar eerder EBIT als basis genomen (op basis van de “genormaliseerde” winst).

Elementen die hierbij in acht moeten worden genomen zijn:

 • moeten de kosten eventueel worden “genormaliseerd” (voor bv. persoonlijke of niet bedrijfsgebonden kosten),
 • zijn de vorderingen van klanten inbaar,
 • hoe wordt het “onderhanden werk” (Work in Progress) beoordeeld en gewaardeerd,
 • is de boekhouding betrouwbaar zodat de schulden bekend zijn (leveranciers, bankschulden, belastingen, sociale zekerheid),
 • hoe wordt de eventuele goodwill (de zogenaamde “Blue Sky”) beoordeeld en gewaardeerd: de meest gangbare methode is de “Capitalization of Excess Earnings Method” voor het bepalen van “Personal Goodwill”,
 • voor het bepalen van “Reputation Goodwill” spelen andere factoren o.m. de vaststelling of het klantenbestand (“Book of Business”) overdraagbaar is.

Nog vragen?  Contacteer ons op www.valueplanme@icloud.com.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index lichtjes gestegen tot 8,1% tov Q3/2014.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

De keuze van EBITDA methode is volgens Argos gebaseerd op het feit dat: … “The EV/EBITDA multiple is the most suitable for a European index as it is not impacted by the target’s financial structure nor by its policies regarding depreciation and provisioning (which vary in time and between countries).  It is also the closest readily available proxy for operating cash flow” …

Argos voegt er aan toe dat … “The Argos Mid-Market Index, remains at a high level at over 10% above the long term (10 year) average.

Meer info beschikbaar op: http://www.epsilon-research.com/Market/Argos en in bijlage op (Argos Mid-Market 20141231 ).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Waarderen van Ondernemingen

Argos Mid-Market EBITDA Index gedaald tot 7% tov Q2/2014

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de kwartaal van 2014 zijn deze marktwaarden met 7% gedaald.

Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn, voor de EURO zone:

 1. de negatieve groei,
 2. de deflatie risico’s,
 3. de geopolitieke factoren.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (Argos Mid-Market 20140930).

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

EBITDA is medisch een bijzonder gevaarlijke virusziekte

EBITDA als ziekte is nu gelukkig relatief makkelijk opspoorbaar, maar is aan de andere kant zeer moeilijk geneesbaar.

MEDISCHE VASTSTELLINGEN

Welke medische EBITDA moeilijkheden kunnen vandaag worden vastgesteld?

 • EBITDA als medicijn wordt vaak als pijn en ontstekingsremmer gebruikt en behoort tot de  groep van de niet-steroïde ontstekingsremmers met een unieke wisselwerking: een lage eenvoudige dosering met een snelle werking/resultaat,
 • het medicijn wordt zeer vaak als vuistregel in de transactiepraktijk ingenomen, dus veelal bij een acute opstoot van koop of verkoop aanval/woede,
 • het medicijn wordt het liefst van al poedervormig ingenomen, dus zonder ingewikkeld poespas gedoe, voorbeeld: 2 maal 3 = 6,
 • let wel: het gaat hier niet om een medicijn op basis van “waardering” in de economische zin van het woord , maar eerder in de geldelijke zin van “pricing”,
 • beide medicamenten, dus waardering en pricing, hebben evenwel een aparte chemische samenstelling,
 • bij inname dient aandachtig de bijsluiter te worden gelezen, immers de mogelijke bijwerkingen zijn vaak niet bekend en niet van de poes.

MEDISCHE ALGEMENE AANBEVELINGEN

 • bij niet beursgenoteerde ondernemingen, dus KMO (of MKB in Nederland), kan dit medicijn zeker niet worden gebruikt door de afwezigheid van vergelijkbare ziektepatronen,
 • de patalogie van deze virusziekte vereist bekende en vergelijkbare markt- of bedrijfsrisico’s,
 • dus is een grondige medische voor-analyse vereist alvorens een medische diagnose te kunnen stellen.

AANBEVOLEN SPECIFIEKE MEDISCHE DIAGNOSE

 • stel eerst een analyse/waardering op op basis van de DCF methode (discounted cash flow),
 • kijk hierbij vooral naar mogelijke toekomstige complexe ziektebeelden en naar de realisatie/optreden van mogelijke bijwerkingen,
 • indien beroep gedaan wordt op bv. een artsenpraktijk dient hiervan vooreerst het beleid en de organisatiestructuur te worden nagegaan,
 • koppel aan deze betrouwbaarheidsanalyse een grondige vaststelling van marges, rentabiliteit, financiering van werkkapitaal en een waardeanalyse van de vooruitzichten.
 • kies tenslotte een alternatief medicijn (op basis van de ingrediënten van Plan-B) zodat op basis van een alternatief medicijn een mogelijk noodzakelijk herstel kan worden bespoedigd.

Ik wens u een goede gezondheid en ook een vlugge genezing!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Business planning, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Damodaran, DCF, BUM, Pratt’s Stats, EBITDA tendensen en ruis op de lijn?

Professor Aswath Damodaran is voor elke specialist in bedrijfswaardering een absoluut lichtbaken.  Zijn regelmatige Blog bijdragen “Musings on Markets” zijn steeds intellectueel verhelderend en uitdagend.

In zijn recente blog bijdrage geeft hij zijn zienswijze en update over de waardering van het aandeel ”Tesla”.

Onder meer in dit verband verwijs ik naar zijn eerdere stelling over de toepassing en het gebruik van de BUM (build up method) bij het bepalen van de vermogenskostenvoet (cost of capital) en zijn lucide uitspraak hierover dat het gebruik van BUM een “recipe for disaster” zou kunnen betekenen.

Hij gaat nu een stap verder, met een knipoog, in verband met het gebruik van de DCF methode, … “which is the equivalent of claiming that wearing tights and ballet shoes makes you a ballerina” …

Nogmaals een bewijs dat naar IPCPL/IPCPM (zie mijn eerdere Blog bijdragen) en Pratt’s Stats moet worden gekeken voor benchmarking doeleinden.

Een analyse van de Pratt’s Stats M&A transacties over 2013 toont volgens BVWire o.m. aan;

 1. dat de prijzen bekomen bij bedrijfswaarderingen (business values) toenemen tot een gemiddelde EBITDA ratio van circa 3,
 2. dat de overname van private ondernemingen door genoteerde ondernemingen een steeds hogere gemiddelde mediaan EBITDA ratio oplevert van circa 10 en,
 3. dat de omvang van de over te nemen onderneming, uitgedrukt in netto-omzet, prijsbepalend is en varieert van een EBITDA ratio van circa 6 (hoogste) tot circa 2 (laagste).

Wie poneerde onlangs nog dat er “ruis op de waarderingslijn” zit?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

“De Tijd” gruwel van EBITDA en het DADA fenomeen

Het acroniem “EBITDA” wordt zeer vaak, trouwens te pas en te onpas, gehanteerd in de transactiewereld (bij koop, verkoop, reorganisaties, fusies & overnames, etc.).

Maar wat stelt dit acroniem uiteindelijk voor?  Vaak weet men het niet en dan wordt maar “EBBADABADOO” gemompeld.

Dit doet mij onwillekeurig terugdenken aan de tijd van “The Flinstones” en Fred’s eureka uitroep van “JABADABADOO”!

EBITDA is de Engelstalige geheimtaal afkorting van “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, in lekentaal beter bekend als “operationele geldstroom” (cash-flow).

Fred Flinstone wist evenwel van wanten en kreeg hiervoor de uitgekiende steun en advies van zijn echtgenote “Wilmaaaaa” en zijn beste buren “Barney en Bettie”.

Heeft EBITDA dan te maken met alchemie of gewoon met basis logica?  Met basis logica dus.

Op de laatste pagina van De Tijd van vandaag gaat de dienstdoende journalist zeer kort door de bocht met de vaststelling dat … “de EBITDA niet de operationele kasstroom is” …

Tijd om onze Blog bijdrage van juli 2013 van onder het stof te halen en wat meer diepgang te geven aan journalistieke ludieke vrijheden.

EBITDA verwijst naar bedrijfseconomische inkomsten, onder de vorm van geldstromen (cash-flows), dus zonder de kosten verbonden aan de financiering van schulden (cost of funds), zonder de kosten verbonden aan investeringen (capital spending) en zonder belastingen (taxes).

Charlie Munger, Warren Buffet’s partner, definieerde dit eerder als “Earnings before Everything”.  EBITDA wordt dan EBE?

In de M&A (Mergers and Acquisitions) wereld wordt EBITDA vooral gebruikt als een financiële ratio of maatstaf om de geproduceerde EBITDA te verhouden tot bv. de lange termijn schulden (long-term debt).

Hoe hoger deze ratio, des te hoger de schuldgraad en dus des te hoger het aanwezige bedrijfsrisico.  Hoe lager de verhouding, hoe meer schuld aan boord kan worden genomen.