Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Peter Diamandis, Waarde Creatie

De 5 belangrijkste succesfactoren voor een KMO idee.

Ik sprak u eerder over de kracht van ideeën.

Dat James Altucher een idea machine is, is een understatement. Ook Peter Diamandis is zo’n kerel. Maar vooral Bill Gross, de stichter en oprichter van Idealab is van ditzelfde kaliber.

Onlangs presenteerde Bill op een TED conferentie.

Bill onderzocht zijn vijf belangrijkste succesfactoren die van invloed waren geweest op het succes van de 125 bedrijven binnen zijn portefeuille bij Idealab en van de 125 bedrijven daarbuiten.

De succesfactoren die hij onderzocht en waarop hij uiteindelijk uitkwam zijn de volgende, weliswaar in orde van belangrijkheid.

Verschiet niet: geld of financiering kwamen op de laatste plaats!

 1. De timing: ben je te vroeg met het idee? Gewoon te vroeg? Of te laat. Of precies op tijd? Is timing van belang? Soms kun je een geweldig idee hebben, maar de markt is er gewoon niet klaar voor.
 2. Het team en de uitvoering: hoe efficiënt is het team? Hoe effectief is het team? Hoe flexibel is het team? Het team is degene die naar de markt kijkt en het product of de dienst aanpast aan wat zij zien. Als u niet beschikt over een goed, complementair team, zal dit helaas niet gebeuren.
 3. Het business idee: hoe nieuw is het idee? Zit er een unieke waarheid verscholen in het business idee? Kan het idee voldoende worden afgeschermd?
 4. Het business model: heb je een duidelijk pad voor de creatie van de inkomsten (terugverdien model)? Sommige bedrijven beginnen evenwel zonder een business model. Neem Facebook en Twitter als voorbeeld, die beide gelanceerd werden zonder terugverdien model, pas nadat zij een succesvolle markt vonden voor hun product of dienst en aantoonden dat een snelle groei mogelijk was.
 5. De financiering: een bedrijf kan je succesvol maken, zelfs als je het nodige geld niet kunt ophalen. Kijk naar het timing effect en pas desnoods uw burn rate aan (hoeveel geld je uitgeeft), zodat u het lang genoeg kunt uitzweten totdat de markt er klaar voor is.

Conclusie: denk aan de beroemde bokser Mike Tyson die concludeerde dat “iedereen een plan heeft, totdat hij in het gezicht wordt geslagen” … de manier waarop de markt daadwerkelijk reageert op uw eerste product of dienst is als in het gezicht geslagen worden. Uw plan kan goed zijn, maar dat gaat toch moeten veranderen of worden aangepast!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Exponential Wisdom, Extreme Waarde, Free Cash Flow, Geldstroom

Waardeverhogende factoren “Panama” style

Ik sprak u eerder over het toenemend belang van “immateriële” elementen bij uw bedrijfsvoering, denk maar aan onzichtbare elementen zoals creativiteit, kennis, cliënten benadering & behandeling, octrooien en dergelijke meer.

In het nieuws vandaag staat de naam “Panama” voorop. Velen ontdekken nu pas dit Centraal-Amerikaans land, maar professionelen associëren deze roepnaam met geldstromen, bedrijfsrisico en belastingen, de zogenaamde “Panama Papers” en het daaruit ontstane “lek“.

Over dit lek, “leak” in het Engels, heb ik het vandaag, meer bepaald de vraag naar “hoe kan ik waardeverhogende lekken in mijn bedrijf of onderneming vermijden”? Ik zie er een drietal.

1. Verminder het risico profiel van uw onderneming, door:

 • het producten aanbod of de dienstverlening te diversifiëren,
 • de geldstroom (cash flow) voorspelbaar te maken,
 • de bedrijfsvoering of de benadering ervan en het management hiervoor kwalitatief te verruimen

2. Verhoog of verbeter de beschikbare geldstromen (cash flow), door:

 • de omzet te verhogen,
 • de variabele kosten of de vaste uitgaven onder controle te houden.

3. Focus op minder voor de hand liggende factoren, zoals:

 • zorg ervoor dat uw bezoldiging of management vergoeding markt conform is,
 • optimaliseer uw schuldpositie.

Niet tevreden hiermee? Vraag het dan maar aan James Altucher en begin te “minimaliseren” (How Minimalism Brought Me Freedom and Joy – Altucher Confidential).

Good luck!

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Solide cijfers en immateriële vaste activa?

Met de snelle evolutie in “Fintech“, zie het artikel in “De Tijd”: “Eén bankjob op drie staat op de helling“, is het nu overduidelijk geworden dat wij sterk zijn geëvolueerd van een kennis economie naar een The Upside of the Innovation Economy.

Klassieke macro economische maatstaven en oerklassieke en starre boekhoudkundige normen volstaan al lang niet meer.

De US als traditionele vaandeldrager in deze disruptieve tijden van lineair versus exponentieel denken blinkt hier weer eens uit.

Recent commentarieerde de WSJ hierover in dit verband met een artikel “Valuing Intangibles Doable, Despite Resistance.

In deze “Panama mag, dus wat houdt ze tegen” tijdsgeest is het inderdaad tijd voor grote veranderingen.

Let evenwel op: “Earnings are just a story, but free cash flow is a fact“.

Geplaatst in Exponential Wisdom, Waarde Creatie

Disruptive projecten

In een eerder bericht vermeldde ik disruptieve industrieën.

Voor disruptieve projecten daarentegen kom je terecht bij specialisten, freelancers, die deze nieuwe technologieën kunnen bedienen en adviseren.

Een zeer actueel overzicht van de 10 meest innoverende projecten kan je vinden bij www.freelancer.com, meer bepaald:

 1. Video animation.
 2. Programming for commerce stores.
 3. Website testing or web scraping.
 4. Website development and design.
 5. Children’s book illustration.
 6. Writing.
 7. 3D rendering and architecture design.
 8. Software architecture.
 9. App development.
 10. Photoshop or any other design work.

Het goede nieuws is dat zulke projecten over diverse tijdszones kunnen worden uitbesteed, zodat bv. een project of taak in 24 uren kan worden gerealiseerd in de plaats van in 3 dagen.

Aan het werk: in welke tijdszone verblijf en werk je?

 

Geplaatst in Extreme Waarde, Groeivoet, Waarderen van Ondernemingen

Hoe de groeivoet bij een waardering bepalen en beoordelen?

De literatuur zegt hierover niets, nada, nichts, niente, rien, enkel mooie en leuke verhaaltjes.

“Common sense” kan je hierbij helpen, zie hiervoor mijn vorig bericht.
Er wordt steevast uitgegaan van een perpetuele groeivoet van 2%, gelijk aan de door de ECB en FED vooropgestelde inflatienorm.  Wie dat uit zijn duim heeft gezogen, is voor mij een raadsel.  Waarom niet 2,75% of 5% tout court?  Piece of cake zou je zeggen: 1 BAR als eenheid van druk komt toch niet ter discussie, of toch?
In de US of A zijn zij er bijna, alhoewel toch wel ongeveer volgens de al dan niet gemanipuleerde overheidsstatistieken. Of dit met de micro-macro economische werkelijkheid overeenstemt is een andere paar mouwen, ik zou zeggen “Askaltucher”.
In fort Europa is onze vriend Mario Draghi nog steeds driftig aan het sleutelen om het zover te krijgen, geld aan het drukken dus (papier is toch goedkoop en hij wou niet onderdoen voor Helicopter Ben). Alleluia, wat is dan de overgebleven waarde van één EURO?
Daar ik een zeer grote fan ben van Seth Godin, heb ik dé oplossing gevonden via zijn dagelijkse Blog. Ik zal wel eerst Mario vragen om een paar nullen toe te voegen aan zijn inkoopprogramma (QE), of vergis ik mij met wat Alberto ons ooit heeft verkondigd.
Seth on “Adding a zero“: “Just about everyone can imagine what it would be like to add 10% more to their output, to be 10% better or faster. Many people can envision what their world would be like if they were twice as good, if the work was twice as insightful or useful or urgent. But ten times? It’s really difficult to imagine what you would do with ten times as many employees, or ten times the assets or ten times the audience. And yet imagining it is often the first step to getting there”.
Dus, blijven groeien Mario en wel blijven drukken, zero … zero … zero … zero … met de “Law of Attraction” in je hoofd!
Geplaatst in Bedrijfswaardering

Wat lees ik en volg ik tijdens een lang weekend?

De dagen zijn nu noch lang, toch wel een beetje aan het korten, tijd dus om veel te lezen.
Mijn favoriete auteur is sinds kort “James Altucher” (https://en.wikipedia.org/wiki/James_Altucher)
: waar de brave man zijn inspiratie blijft halen, is voor mij een raadsel, of niet soms?
Ik denk het niet, eerder het gevolg van een instelling en gewoonten.
Zijn daily podcasts “Ask Altucher” (http://www.jamesaltucher.com/ask-altucher/) zijn een absolute bron van inspiratie, dus schrijf ik hierover.
Hoeveel leesuren per dag heb je? 24 ? Ik vermenigvuldig die x 2!. Hoe?
Lees wat James schrijft, onder meer zijn maandelijkse book reviews “Reading Notes” en luister intussen naar de radio stream uit Sao Paulo (http://radio.saudadefm.com.br/sfm-player/player.php).
Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

The Altucher Golden Rules of Business Valuation

Althans, dit is de benadering die James Altucher volgt bij de waardering van zijn acquisities;

 1. “The Peter Thiel Four”: Monopoly, Scalability, Network Effect en Brand.
 2. “The Altucher 3 D’s”: Death, Divorce en Debt.
 3. “The Marcus 3 P’s Turnaround Method”: Product, Process and People.

Deze 3 methodes (benaderingen) gebruikt hij gelijktijdig en worden in zijn recentste boek gedetailleerd beschreven, zie hiervoor “The Choose Yourself Guide to Wealth”.

Zijn bottom-line: go for every idea that excites you, and for every deal you can find.  There is always time for excitement and fun!

Be an IDEA MACHINE!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering, economie en Alchemie?

James Altucher, zie http://www.jamesaltucher.com/ask-altucher/, analyseert deze onderlinge verbanden.

Hij heeft het dan over “Hard and Soft sciences”, als volgt … in het Engels.

All of economics is wrong

Here are the facts: Physics, chemistry, and biology are all hard sciences. They ask serious questions and sometimes come up with legitimate answers. The combination of all of those sciences has led to greater understanding of health, less infant mortality, longer lifespans, nuclear weapons, robots, and so on. 

Anthropology, Sociology, and Psychology are known as the soft sciences. They’ve led to Darwin coming up with a theory of evolution. They’ve led to interesting results on positive psychology and what elements are most important for “well-being” in life (competence, good relationships, and autonomy). And occasionally they keep couples married longer than they should be (a bad side effect of psychologists being the only doctors who NEED to never cure their patients). 

But what is Economics? Is it a hard science or a soft science It’s neither.

En wat is Bedrijfswaardering dan, “hard” of “soft” of geen van beiden?

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Einde seizoen: Rod, Pablo en James zijn nu al voetballend aan zet, maar Barcelona is er al!

ROD (https://www.linkedin.com/in/rodburkert) heeft één credo: NOT doing the work but GETTING the work (done) .   Rod “ademt” dit thema uit, kijk maar naar http://www.slideshare.net/rburkert/pba-backgrounder.  Rod is dus een echte “Rainmaker”, wat velen onder ons veel te weinig zijn of té weinig “kunnen” zijn, want daar draait het immers om, of niet soms?

PABLO, daarentegen is blijkbaar stil van karakter, maar publiceert wel degelijk èn veel èn goed, TOP.  Lees zijn recente “Valuation and Common Sense” Valuation and Common Sense of ben je eerder geïntereseerd in één van zijn “Jabs”, lees maar door op “CAPM- An Absurd Model” CAPM- An Absurd Model.

JAMES daarentegen (niet James Rodriquez van Real Madrid: http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Rodr%C3%ADguez), maar wel degelijk dé enige en echte James , namelijk JAMES ALTUCHER is een ware billenkletser van formaat.  Zit je goed, hou je broek maar op bij wat hij vertelt en lees maar verder op http://en.wikipedia.org/wiki/James_Altucher en bestel en lees één van zijn recentste boeken, vooral “Choose Yourself” ““No matter who you are, no matter what you do, no matter who your audience is: 30 percent will love it, 30 percent will hate it, and 30 percent won’t care. Stick with the people who love you and don’t spend a single second on the rest. Life will be better that way” en op http://www.amazon.com/Choose-Yourself-James-Altucher/dp/1490313370/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1432212465&sr=1-3&keywords=James+Altucher.

Alles verder in orde? ACTION please: hold your breath and count to ten!